#OFFICE ARENA 2018

Mezinárodním finále byla tento týden zakončena prestižní soutěž Office Aréna 2018 organizovaná společností Microsoft. Naší školu na ní reprezentoval vítěz pražského krajského kola David Doležal, žák devátého ročníku. Celkově bylo do soutěže zapojeno přes 2500 žáků z cca 150 škol z České a Slovenské republiky. Testování bylo částečně v anglickém jazyce a během prezentace porota hodnotila doslova každé přeřeknutí, zakoktání, nevhodný pohyb těla apod. Ve velmi tvrdé konkurenci se náš zástupce bohužel neumístil na prvních třech oceněných místech. I přesto byla soutěž pro Davida zajímavou životní zkušeností a možností zdokonalit se ve svých znalostech ICT dovedností ve firemním prostředí. Fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout kliknutím na obrázek.     Mgr. Petr Polák

BADATELSKÉ ODPOLEDNE

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Znáte svou vlast? 9. května 2018 od 15:00 místnost B5/203 Zeměpis. Vstup zdarma. Mgr. Petr Polák

BADATELSKÉ ODPOLEDNE

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Sedm barev duhy 4. dubna 2018 od 15:00 místnost B5/203 Zeměpis. Vstup zdarma. Mgr. Petr Polák

#OKRESNÍ KOLO OFFICE ARENA 2018

ICT olympiáda Office Arena 2018 na téma “100. výročí české státnosti″ proběhla v úterý 13. března 2018. Blahopřejeme našemu reprezentantovi Davidu Doležalovi z IX.A, který obsadil opětovně první místo v pražském regionu. Díky skvělému umístění tak postoupil do celorepublikového finále v centrále společnosti Microsoft. Držme mu palce v pátek 23. dubna! Mgr. Petr Polák

BADATELSKÉ ODPOLEDNE PASCO

O výhodách zapojení nejmodernější měřící techniky značky Pasco do výuky přírodovědných předmětů se mohli přesvědčit vyučující z celé Prahy 12 na EduCoffee, které se konalo 14. března v budově naší školy. Setkání bylo spojené z badatelským soutěžním odpolednem pro mladé výzkumníky ve věku 6-11 let. Poněkud netradiční prezentace výhod empirického vyučování byla demonstrována přímo pokusy z běžných hodin žáky druhého stupně naší školy. Ukazovala přínosy nových výukových metod. Většina nezbytného špičkového vybavení byla získána v rámci zapojení školy do projektu „Čerstvý vítr z hor“ organizovaného ZŠ Trutnov, Komenského 399. Tyto inovace jsou u nás již přes rok běžnou součástí fyziky, přírodopisu, chemie, zeměpisu a dalších příbuzných předmětů. V žácích podněcují bezprostřední zájem o přírodní zákonitosti a děje a pomáhají jim pochopit jejich zákonitosti a vzájemné vztahy. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet deset různých bezdrátových senzorů Pasco – měřil se tlak vzduchu, teplota, vlhkost, vodivost, síla, napětí, velikost elektrického proudu, odpor, pH, rychlost, dráha a CO2. Prezentující zvládli předvést a vysvětlit pokusy bez jakýchkoliv závad, a to i přesto, že jejich posuzovateli byli tentokráte odborníci v daných oborech na slovo vzatí. Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .  Mgr. Nikol Soukupová a Mgr. Petr Polák

BADATELSKÉ ODPOLEDNE PASCO

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Pokusy se senzory Pasco 14.3.2018 od 15:00 v prvním podlaží II. stupně. Vstup zdarma. Upoutávka na akci je dostupná pod tímto odkazem   .

Mgr. Nikol Soukupová a Mgr. Petr Polák

BADATELSKÉ ODPOLEDNE – ROBOTI

Badatelské odpoledne na téma robotika zaujalo. Součástí byla soutěž o drobné ceny. Žáci si mohli vyzkoušet základy programování hry Minecraft, humanoidního a hadího robota Lego a Ozobotů. V praxi si mohli také ověřit práci jednotlivých čidel robotů.   Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .  Mgr. Petr Polák