BADATELSKÉ ODPOLEDNE PASCO

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Pokusy se senzory Pasco 14.3.2018 od 15:00 v prvním podlaží II. stupně. Vstup zdarma. Upoutávka na akci je dostupná pod tímto odkazem   .

Mgr. Nikol Soukupová a Mgr. Petr Polák

BADATELSKÉ ODPOLEDNE – ROBOTI

Badatelské odpoledne na téma robotika zaujalo. Součástí byla soutěž o drobné ceny. Žáci si mohli vyzkoušet základy programování hry Minecraft, humanoidního a hadího robota Lego a Ozobotů. V praxi si mohli také ověřit práci jednotlivých čidel robotů.   Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .  Mgr. Petr Polák

BADATELSKÉ ODPOLEDNE

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Máte svého robota? 21.2.2018 od 15:00 místnost B5/203 Zeměpis. Vstup zdarma. Upoutávka na akci je dostupná pod tímto odkazem   .

Mgr. Petr Polák

INOVACE VE VÝUCE

V rámci konference DigiMAP  P12 prezentovala dnes v budově Microsoft naše škola inovativní formy výuky v přírodovědných předmětech. Předvedeny byly některé zajímavé pokusy pomocí výukových sad a senzorů Arduino a Pasco.   Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .  Mgr. Petr Polák

JAK PRACUJÍ ROSTLINY?

17. ledna 2018 proběhlo další badatelské odpoledne v rámci projektu Čerstvý vítr z hor, tentokrát na téma Jak fungují rostliny. Žáci, kteří mají zájem o přírodu a rádi objevují nové věci se mohli dozvědět něco o fotosyntéze a dýchání rostlin, o jejich výživě a rozmnožování. Jak se voda dostane od kořenů až k listům? To byla jedna z otázek, na kterou našli odpověď. Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .

1.  Na pokusu s pórkem a obarvenou vodou viděli vzlínavost tekutiny a fungování cévních svazků v rostlině.

2. Pomocí měřičů Pasco vyzkoušeli vodivost různých materiálů.

3. Změřili množství oxidu uhličitého ve vzduchu.

4. Vyrobili příčný řez jehlicí borovice a prohlédli si ho zblízka pod mikroskopem.

5. Každý návštěvník si navíc zasadil vlastní rostlinku Kalanchoe, kterou si mohl odnést domů.  

 

Mgr. Nikol Soukupová

BADATELSKÉ ODPOLEDNE

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Jak pracují rostliny? 17.1.2018 od 15:00 místnost B5/105 Přírodopis. Vstup zdarma. Upoutávka na akci je dostupná pod tímto odkazem   .

Mgr. Nikol Soukupová

VYSTOUPENÍ NAŠICH ŽÁKŮ

Dne 19. prosince se uskutečnilo vánoční zpívání našich žáků v Geriatrickém centru v Zárubova.  Klienti centra dostali po vystoupení drobné dárečky. Jednalo se o výtvarné produkty z naší tvůrčí dílny.  Fotografie z vystoupení jsou dostupné pod tímto odkazem   .

MODŘANSKÁ CHARTA

Naše škola se aktivně zapojila do projektu Modřanská charta zaměřeného na práva dětí a jejich (ne)dodržování v různých částech světa. Projektový den se na naší škole konal 9. listopadu a vzešla z něj prezentace. Ta byla následně obhájena žáky na závěrečné konferenci k projektu 6. prosince v prostorách ZŠ ANGEL.  Video z akce je dostupné pod tímto odkazem   .