ŘEDITELSKÉ VOLNO

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních a z technických  důvodů ředitelské volno ve dnech 9.5.2024 a 10.5.2024.      

V tyto dny nebude probíhat vyučování, stravování ve školní jídelně základní školy a zájmové vzdělávání ve školní družině.

Zdůvodnění:

Ředitelské volno je vyhlášeno z organizačních důvodů – školení všech pedagogů,   z technických důvodů –  v budově školy bude probíhat oprava podlahovin.

Mgr. Pavel Nedbal, ředitel školy

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.