PŘÍPRAVA ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD

Příprava žáků devátých tříd bude do odvolání probíhat dálkově.  Všichni pedagogové, kteří mají přípravu na starosti, patří do rizikové skupiny zaměstnanců. Situaci budeme řešit individuálně dle potřeb žáka.

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 budou moci  do škol docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Organizaci samotné výuky si může škola zorganizovat podle svého uvážení. Uvolnění  tedy např. neznamená, že by museli žáci či studenti docházet do školy každý pracovní den.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.