PRAXE BUDOUCÍCH UČITELŮ

Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou ZČU proběhnou u nás ve škole online praxe budoucích učitelů zeměpisu a přírodopisu. Jsem rádi, že díky zvládnutí online výuky, můžeme v této nelehké době pomoci v získání zkušeností budoucích kolegů. 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.