BEZPLATNÉ ONLINE DOUČOVÁNÍ M

Po dobu distanční výuky se podařilo domluvit spolupráci na bezplatném online doučování pro 9. ročníky s Matematicko-fyzikální fakultou UK paní doc. RNDr. Jarmilou Robovou, CSc. Ve své profesní kariéře se věnuje hlavně didaktice matematiky – těžké příklad dokáže zajímavým způsobem vysvětlit. K dispozici je pro přihlášené každou středu od 15:00 na MS Teams.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.