BADATELSKÉ ODPOLEDNE PASCO

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Pokusy se senzory Pasco 14.3.2018 od 15:00 v prvním podlaží II. stupně. Vstup zdarma. Upoutávka na akci je dostupná pod tímto odkazem   .

Mgr. Nikol Soukupová a Mgr. Petr Polák

RODIČE VE ŠKOLE

Žáci II. B si pro své rodiče připravili prezentace na témata, která znají ze školy. Čtyři skupinky seznámily rodiče s pověstí o praotci Čechovi, s tím jaká existují povolání a jaká byla dříve řemesla, s pravidly společenského chování a s důležitostí lidských smyslů. Každá prezentace obsahovala i otázky pro publikum, malé kvízy nebo scénky. Děti tato forma výuky moc zaujala a kromě poznatků se naučily i dohodnout se ve skupině, prezentovat vlastní práci, mluvit před lidmi, hlasitě a srozumitelně číst. V naší třídě je plakát, kde si můžete prohlédnout listy, s kterými jsme pracovali, fotografie a další materiály.

VÝTVARNÍCI VÍTĚZÍ

Naši žáci se úspěšně  zúčastnili výtvarné soutěže „Praha 12 očima dětí“, kterou organizovala společnost TVM Tower. V pátek všechny třídy čekalo ještě jedno překvapení.. Do školy přišli zástupci uvedené firmy a pro všechny přinesli další dárky a vítězům dokonce dort. Velmi mile překvapili žáci vítězné třídy, kteří dospělým do ředitelny přinesli kousek dortu na ochutnání. Všem děkujeme.

1. místo – IV.B – odměna 7000,- Kč

4. místo – IV.C – odměna 2000,- Kč

4.-5. místo IV.A + III.B – odměna -1000,- Kč

 

BADATELSKÉ ODPOLEDNE – ROBOTI

Badatelské odpoledne na téma robotika zaujalo. Součástí byla soutěž o drobné ceny. Žáci si mohli vyzkoušet základy programování hry Minecraft, humanoidního a hadího robota Lego a Ozobotů. V praxi si mohli také ověřit práci jednotlivých čidel robotů.   Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .  Mgr. Petr Polák

MALÍ ZDRAVOTNÍCI V ŠD

Ve středu 21.2.2018 proběhla ve školní družině preventivní akce ze zdravotní výchovy. Odborné vedení převzal  diplomovaný zdravotnický záchranář + studenti VOŠZ a SZŠ Praha 4. Celkem 89 dětí z pěti oddělení ŠD si ve skupinách vyzkoušelo maskování – úrazy, drobná poranění – ošetření, jak si přivolat první pomoc, základy resuscitace apod.

BADATELSKÉ ODPOLEDNE

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Máte svého robota? 21.2.2018 od 15:00 místnost B5/203 Zeměpis. Vstup zdarma. Upoutávka na akci je dostupná pod tímto odkazem   .

Mgr. Petr Polák