NOC S ANDERSENEM

Třída II. B se zapojila do celorepublikového projektu Noc s Adersenem. Letošní ročník byl pro malé čtenáře zaměřen na knihu Josefa Čapka: Pejsek a kočička. Projekt si klade za cíl posílit v dětech motivaci ke čtení a k literatuře obecně. Děti si vyzkoušely, že čtení může být zábava a dobrodružství. Zažily kromě samotného čtení textu i několik doprovodných aktivit, které dokreslovaly příběh a více prohlubovaly jeho pochopení. S knihou budeme různými způsoby pracovat až do konce školního roku. Čtenáři po programu přespávali ve spacácích přímo v prostorách školní knihovny. 

BADATELSKÉ ODPOLEDNE

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Sedm barev duhy 4. dubna 2018 od 15:00 místnost B5/203 Zeměpis. Vstup zdarma. Mgr. Petr Polák

#OKRESNÍ KOLO OFFICE ARENA 2018

ICT olympiáda Office Arena 2018 na téma “100. výročí české státnosti″ proběhla v úterý 13. března 2018. Blahopřejeme našemu reprezentantovi Davidu Doležalovi z IX.A, který obsadil opětovně první místo v pražském regionu. Díky skvělému umístění tak postoupil do celorepublikového finále v centrále společnosti Microsoft. Držme mu palce v pátek 23. dubna! Mgr. Petr Polák

RECITACE 2018

Recitační soutěž se konala 21.3. Zúčastnilo se jí 52 žáků od předškolní třídy až po devátou třídu. Žáci soutěžili ve třech kategoriích. První kategorie byla od předškolní třídy po druhé třídy. V této kategorii zvítězil Lukáš Pospíšil z I.A, na druhém místě byli Kristýna Šamárková a David Říha z II.C, na třetím místě Tereza Macková z I.A. Ve druhé kategorii (3. třídy až 5. třídy) zvítězila Natálie Rossmannová ze IV.C, na druhém místě byla Kateřina Slezáková ze IV.B a na třetím místě byl Tomáš Podařil ze III.C. Poslední kategorie zahrnovala žáky od šestých tříd do deváté třídy. V této kategorii zvítězila Markéta Gavlasová ze VII.A, na druhém místě se umístila Vladimíra Jarešová z VIII.A a na třetím místě byla Aneta Balogová ze VII.A. Žáci, kteří se umístili, dostali různé ceny. Všichni účastníci pak sladkou odměnu. Soutěž se velmi vydařila a žáci i porota si ji velmi užili.

  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky ve středu 21.3.2018 od 17:30. Schůzku se zástupci tříd povede paní zástupkyně Olga Burdová od 17:00 ve sborovně.

BADATELSKÉ ODPOLEDNE PASCO

O výhodách zapojení nejmodernější měřící techniky značky Pasco do výuky přírodovědných předmětů se mohli přesvědčit vyučující z celé Prahy 12 na EduCoffee, které se konalo 14. března v budově naší školy. Setkání bylo spojené z badatelským soutěžním odpolednem pro mladé výzkumníky ve věku 6-11 let. Poněkud netradiční prezentace výhod empirického vyučování byla demonstrována přímo pokusy z běžných hodin žáky druhého stupně naší školy. Ukazovala přínosy nových výukových metod. Většina nezbytného špičkového vybavení byla získána v rámci zapojení školy do projektu „Čerstvý vítr z hor“ organizovaného ZŠ Trutnov, Komenského 399. Tyto inovace jsou u nás již přes rok běžnou součástí fyziky, přírodopisu, chemie, zeměpisu a dalších příbuzných předmětů. V žácích podněcují bezprostřední zájem o přírodní zákonitosti a děje a pomáhají jim pochopit jejich zákonitosti a vzájemné vztahy. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet deset různých bezdrátových senzorů Pasco – měřil se tlak vzduchu, teplota, vlhkost, vodivost, síla, napětí, velikost elektrického proudu, odpor, pH, rychlost, dráha a CO2. Prezentující zvládli předvést a vysvětlit pokusy bez jakýchkoliv závad, a to i přesto, že jejich posuzovateli byli tentokráte odborníci v daných oborech na slovo vzatí. Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .  Mgr. Nikol Soukupová a Mgr. Petr Polák

PREZENTACE PROJEKTŮ

zveřejňujeme pozvánku na závěrečnou prezentaci projektů Kreativní partnerství, která proběhne v pátek 16.3.2018 od 15h v Divadle na Cikorce při DDM Monet.