ŘEDITELSKÉ VOLNO

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z technických  důvodů ředitelské volno dne 29.09.2023       

V tyto dny nebude probíhat vyučování, stravování ve školní jídelně základní školy a zájmové vzdělávání ve školní družině.

Zdůvodnění:

Ředitelské volno je vyhlášeno z technických důvodů, v budově školy bude probíhat oprava – balkony ve vstupní budově školy.

Mgr. Pavel Nedbal, ředitel školy

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky 13.09.2023 od 17:30 hodin. Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy v 17:00 hodin ve sborovně.

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ BRNO

14. Republikové finále SAZKA Olympijského víceboje bylo zahájeno ve čtvrtek 7.9.2023 v Brně. 616 žákyň a žáků ze 189 škol z celého Česka  2 dny závodilo v 10 disciplínách o Odznak všestrannosti. Mezi nimi byli i naši žáci, kteří postoupili mezi nejlepší. Pod vedením paní Sukové a paní Öner si všichni dobře rozložili síly, zúročili  prázdninovou dřinu a výsledky se dostavily. Eda Öner porazila všechny konkurentky ve své kategorii, nasbírala nejvíc bodů v silových disciplínách a s přehledem vyhrála. Družstvo holek a kluků se semklo, zabojovalo a vysoce překonalo papírové předpoklady.  Nakonec odjížděli z Brna jako dvacátí v republice. Takový úspěch srdce sportovce potěší. Může si říct, že se ta dřina vyplatila, ale hlavně má krásný zážitek  na celý život.

Děkujeme za reprezentaci školy i Modřan a všem přejeme hodně dalších úspěchů.

http://rf.sazkaolympijskyviceboj.cz/Home/Jednotlivci?dch=dívky&rocnik=2011

1.místo Eda Öner (2011) – 7755 bodů z deseti disciplín

2.místo Tereza Antošová (2011) – 7463 bodů z deseti disciplín

3. místo A.L.Kubatová (2011) – 7258 bodů z deseti disciplín

http://rf.sazkaolympijskyviceboj.cz

Družstvo našich obsadilo 20.místo se ziskem 40393 bodů v konkurenci 41 škol z celé republiky .

Eliška Tučková, Veronika Mensová, Kristýna Kolínská, Magdaléna Veselá, Jakub Matoušek, Marek Jakeš, Michal Hloušek, Jan Flídr

 

 

OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, s platností ode dne 30. 6. 2023, a v souladu se zákonem zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání. Podrobnosti ZDE.