KRAJSKÉ KOLO OVOV

V pátek 17.5. se uskutečnilo krajské kolo OVOV na atletickém stadionu v Edenu. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Brožová Karolína, Fantová Denisa, Havlíčková Anna, Sedlářová Anna, Jankovský Matyáš, Brož Jaroslav, Šebek Jakub a Lukeš Matyáš. Závodilo se v šesti atletických disciplínách Odznaku všestrannosti a naši žáci si vedli opravdu skvěle. Ve veliké konkurenci 18 škol obsadili krásné třetí místo. Na začátku června se rozhodne, zda naši žáci postoupí do celopražského finále, které se uskuteční v Brně.  V soutěži jednotlivců obsadil 1. místo Matyáš Lukeš ze VII.B, tím si zajistil přímý postup do finále OVOV 2019. Anna Sedlářová z V.B obsadila 3. místo. Všem jmenovaným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.       Mgr. Klára Suková

PROJEKT INTEGRACE CIZINCŮ

21.5. od 16:00 do 17:00 hodin na hřišti „Rak“ pořádáme sportovní soutěž v jízdě zručnosti na koloběžce. Závodit mohou děti i dospělí! Přijďte si zasportovat nebo alespoň povzbudit závodníky.

ŠKOLSKÁ RADA

oznamujeme, že došlo ke změně ve složení školské rady. Funkčí období skončilo Mgr. Lence Bukovské a Mgr. Zbyňku Boublíkovi, kterým děkujeme za spolupráci. Za zřizovatele byla nově jmenována paní Michaela Pincová a paní Michaela Černá.

BO – ELEKTROSTATIKA

Vážení rodiče, děti a kolegové, Centrum kolegiální pomoci při ZŠ Rakovského v Praze 12 si vás dovoluje pozvat na badatelské odpoledne na téma – Elektrostatika. Termín akce: 22.5.2019 od 15:00 v místnosti B5/203 Zeměpis. Vstup zdarma.  Mgr. Petr Polák

ÚSPĚŠNÁ REPREZENTACE

Žák IX.A Miroslav Koudela se 26.5. zúčastnil celopražského kola soutěže Mladý zahrádkář, které se konalo ve Stanici přírodovědců pod DDM hl.m.Prahy. V soutěži účastníci porovnávali svoje znalosti ze zahradničení v teoretických i praktických (poznávání rostlin) dovednostech. Miroslav Koudela se umístil na 4.místě. Gratulujeme.                                                Mgr. Nikol Soukupová

V.B U HASIČŮ

V úterý 30.4.2019 měli žáci možnost poznat vybavení a prostory hasičské stanice. Vše díky panu Hořínkovi, kterého vidíte na fotografii.

OFFICE ARENA 2019

„Naše škola se je tradičně úspěšně zapojuje do prestižní soutěže Office Arena organizovanou společností Microsoft s.r.o. Díky vhodné motivaci žáků a zapojení ICT do různých předmětů na druhém stupni v běžné výuce se letos naší žákyni Rozálii Vejšické z 8. B podařilo získat první místo v pražském krajském kole a dostat se tak do finále. Tam musela před zástupci organizátora prezentovat svůj marketingový plán na prodej vlastního nového výrobku. Přesto, že nakonec nedosáhla na první tři výherní místa, odnesla si odsud spoustu zajímavých podnětů a hlavně tolik potřebnou sebedůvěru.“                            Mgr. Petr Polák