ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do největšího projektu v České republice – OVOV.  244 žáků splnilo všechny disciplíny – z toho 75 žáků získalo diplom a 169 žáků splnilo všechny disciplíny odznaku. Celkem jsme získali 7 diamantových, 5 zlatých, 11 stříbrných a 33 bronzových odznaků. Na Republikové finále do Brna se probojovala Eda Öner z V.C a Eliška Tučková ze VI.C. Všem žákům děkujeme za sportovní výkony a děvčatům držíme palce. 

FINÁLE DESKOVÝCH HER 16.6. NA RADNICI PRAHY 12.

V rámci MapoGrantu se ve finále deskových her podařilo žákům naší školy zaznamenat několik výrazných úspěchů. Ze čtyř kategorií se naši žáci probojovali do velkého finále ve třech. 2.místo v kategorii 4.a 5. tříd David Meca ze IV.B, 3. místo v kategorii 6. a 7. tříd Nikola Líbalová ze VII.B, 4. místo v kategorii 2. a 3. tříd Anabela Šírlová ze II.B. Finále proběhlo v sále místního úřadu a ceny předával přímo pan starosta. 

KONFERENCE DIGIMAP

9. června proběhla v areálu CIIRC odborná konference DigiMap. Hlavním partnerem byl Národní pedagogický institut ČR. Naše škola zde měla dva workshopy na téma inovací ve vzdělávání na 1. a 2. stupni. Fotografie zde.

LETNÍ KEMPY PRO ŽÁKY Z UA/ЛІТНІ ТАБОРИ У НАШІЙ ШКОЛІ ДЛЯ УЧНІВ З UA

Для ваших дітей ЛІТНІ ТАБОРИ У НАШІЙ ШКОЛІ – Репетиторство чеської мови, спортивні заходи, Все БЕЗКОШТОВНО. Літо з чеською та посмішкою, для студентів-мігрантів з України 6-15 років, групи по 15 студентів, 8:00-16:00. забезпечений харчування (обід) та питний режим. Умови: 18.-22.7.2022(obsazeno/заповнений) і 8.-12.8.2022. Контакти: Mgr. Petr Polák – petr.polak@zsrakovskeho.cz
тел.: 732 529 009

TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Setkání se uskuteční ve čtvrtek  16.6.2022 od 17:00 hodin ve společenské místnosti školy.

Učitelé na vás budou čekat před hlavním vchodem od 16:50 hodin a postupně vás zavedou do školy.

Program:

  • Představení třídních učitelů
  • Seznam potřeb a pomůcek
  • Seznámení s organizací prvního školního dne
  • Seznámení s provozem školy
  • Přihlášení do školní družiny a školní jídelny(90,- Kč na čip)
  • Dotazy