KNÍŽKA BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA INTERNETU

Právě v těchto dnech vychází na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nová knížka Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky, která je určena především učitelům a žákům. Své využití však najde také u rodičů, které v ní mohou najít širokou paletu témat – ke stažení zdarma ZDE.

SEMINÁŘ PRO RODIČE NA TÉMA: JAK SPRÁVNĚ ČÍST – ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Vážení rodiče, jste srdečně zváni na seminář „Jak správně číst – čtenářská gramotnost“. Kdy: v pondělí 28. 11. 2022 od 17:00 hodin, kde: ZŠ Rakovského. Prosím, aby se zájemci hlásili na můj mail: eva.nastrahova@zsrakovskeho.cz Těší se na Vás. Eva Nástrahová – speciální pedagog

TEPLÁRNA HLÁSÍ HAVÁRII V KRČI

Vážení rodiče, dnes ráno byla přerušena dodávka tepla do školy z důvodu  havárie teplovodu v Krči. Žáci si ponechají bundy ve třídách a nebudou se přezouvat. Vyučující přizpůsobí organizaci hodin dle vývoje situace. Bylo přislíbeno, že dodávky obnoví z jiného zdroje, ale neznáme přesný termín. Rodiče si mohou vyzvednout děti  i v průběhu dne.

děkuji za pochopení                                                       Mgr. Pavel Nedbal

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Tématem letošního již 57. ročníku je Bezlesí. Všechny materiály, harmonogram a další informace naleznete také na webu:https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologicka-olympiada/aktualni-rocnikZároveň, k letošnímu tématu Bezlesí připravilo Informační centrum přírodovědných soutěží (ICPS) Gymnázia Botičská odpolední přednáškový blok 3 přednášek (nejen) pro olympioniky. Na přednášky se není třeba registrovat. Konají se od 16 do 19 hodin v aule Gymnázia, Praha 2, Botičská 1.

http://www.gybot.cz/rubrika/384-Granty-a-souteze-ICPS-Prednasky-pro-olympioniky/index.htm,

PRODLOUŽENÍ SWOT DOTAZNÍKU

Vážení rodiče, děkuji všem, kteří našli čas a dotazník vyplnili. Někteří rodiče dotazník nedostali a na třídních schůzkách projevili zájem o vyplnění. Z  tohoto důvodu bude otevřen do 16.11.2022. Přímý odkaz na webu školy mi  nedoporučili, protože ho může vyplnit kdokoli. Zájemci se mohou obrátit o  zaslání odkazu na pana zástupce P.Poláka – petr.polak@zsrakovskeho.cz . Anonymita  dotazníku bude zaručena a škola získá správnou adresu rodiče, kterou zadáme do matriky školy.  Mgr.Pavel Nedbal