RECITAČNÍ SOUTĚŽ 2023

Ve čtvrtek 9.3.2023 proběhla na naší škole tradiční celoškolní recitační soutěž. Žáci si vybrali zajímavé básně, které přednášeli s opravdovou radostí. Všichni si zasloužili za svoje vystoupení sladkou odměnu. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi navíc krásné ceny. Výsledky ZDE.

OFFICE ARENA 2023 OKRESNÍ KOLO

V soutěži Office Arena 2023 pokračují za naší školu dále do okresního kola žáci s nejlepším výsledkem  – Michal Hloušek a Bohumil Šimek z VII.C a Aneta Rejzková z VIII.C. V dalším kole soutěžící navrhují naučnou stezku. Držíme place našim finalistům a děkujeme všem žákům, kteří se poctivě zapojili do soutěže.

OLYMPIÁDA Z AJ A NJ

Ve středu 22. února proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z anglického a německého jazyka. Celkem se anglické části zúčastnilo 21 žáků a do okresního kola postupují dva nejúspěšnější žáci. NJ má jen jednoho postupujícího. Gratulujeme a držíme palce v okresním kole. Mgr. Petr Bor a Mgr. Martina Zabavíková

POPRASK ŠPLH

V úterý 28.února 2023 se žáci naší školy zúčastnili soutěže POPRASK Prahy 12 ve šplhu na ZŠ Angel. ZŠ Rakovského zastupovala čtyři smíšená družstva – I. kategorie (2. a 3. třída), II. kategorie (4. a 5. třída), III. kategorie (6. a 7. třída) a IV. kategorie (8. a 9. třída).
V soutěži I., II. a III. kategorie obsadili žáci 2. místa, ve IV. kategorii 3.místo.
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  Mgr. Klára Suková

TENISOVÝ ÚSPĚCH NAŠEHO ŽÁKA

Blahopřejeme našemu žákovi Ondrovi Kačínovi z V.C – před několika dny se stal vicemistrem republiky ve dvouhře v kategorii mladších žáků a mistrem republiky ve čtyřhře. Jsem rádi, že ve sportovní třídě můžeme dále podporovat jeho talent.

BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮM

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Sledujte důležité informace – Balíček školství – ZDE

 • Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.
 • Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE
 • Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE
 • Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři v těchto termínech:
   – ve dnech 23. 2. 2023 od 7:00 do 8:00 hodin a 24.2. 2023 od 7:00 do 8:00 hodin,
  Z důvodu administrativní zátěže organizace není možné podávat žádosti v jiných termínech. Podporu není možné žádat zpětně.
 • Žádost je třeba doručit osobně na recepci školy. S sebou je potřeba přinést občanský průkaz k ověření trvalého pobytu žadatele.
 • Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh ke dni podání žádosti.
 • Škola vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno. Písemné vyrozumění obdrží žadatel formou elektronické zprávy do sedmi pracovních dnů.

Děkuji za pochopení  Mgr. Pavel Nedbal