ZKRÁCENÍ POSLEDNÍCH VYUČOVACÍCH HODIN 4.-9. TŘÍD

Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 5.10. v některé dny poslední vyučovací hodiny v 4.-9. třídách zkráceny. Podrobnosti najdete na webových stránkách jednotlivých tříd.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.