VÝSKYT ČERNÉHO KAŠLE NA 2. STUPNI

Dnes 16.4. jsme byli informováni o výskytu černého kašle v jedné ze tříd 2. stupně. Prosíme o větší sledování zdravotního stavu žáků a v případě projevů akutního respiračního onemocnění, zejména suchého a dráždivého kašle, ponechání dětí doma a kontaktování vašeho ošetřujícího lékaře. Děti, které se nepodrobily pravidelnému očkování proti tomuto onemocnění nebo onemocnění neprodělaly, jsou ve vyšším riziku onemocnění.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.