TESTY CERMAT

Vážení rodiče,

informujeme Vás o nabídce České školní inspekce pro podporužáků při přípravěna přijímací zkouškydo maturitních oborů středních škol.Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních školmají možnost využít jako jednu zforem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborůstředních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů ktzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách vminulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile,která je zdarma ke staženído chytrých telefonů a tabletů. Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně vnabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (slogem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti vjednotlivých otázkách

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.