SPOLUPRÁCE S VŠ

Děkujeme, že jste se účastnili výzkumného a vzdělávacího projektu Internet4Kids. Projekt je vázaný na tzv. „malou revizi“ RVP a jeho cílem je vytvořit vzdělávací materiály a výukové postupy pro 2. stupeň základních škol a nižší gymnázia, které pomohou učitelům při vysvětlování tématu „fungování internetu“. Takové materiály a postupy v ČR momentálně chybí. Projekt je tak přínosný nejen pro žáky, ale potenciálně i pro učitele informatiky na druhém stupni ZŠ a nižších gymnáziích.              

https://ksvi.mff.cuni.cz/amulab/index.php/cs/internet4kids/

Za výzkumný tým, doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.