PROJEKT DIGITU – DIGITAM

V novém roce 2020 se zapojujeme do projektu DigiTU – DigiTAM. Jedná se o dotační program EU a MŠMT ČR bez finančního přispění školy v celkové výši 600 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup 25 ks iPadů – například pro výuku s rozšířenou realitou, 20 ks nových ozobotů, 10 ks Lego Boost, 10 ks Lego WeDo 2 a 3D tiskárnu Pruša MK3

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.