PRODLOUŽENÍ SWOT DOTAZNÍKU

Vážení rodiče, děkuji všem, kteří našli čas a dotazník vyplnili. Někteří rodiče dotazník nedostali a na třídních schůzkách projevili zájem o vyplnění. Z  tohoto důvodu bude otevřen do 16.11.2022. Přímý odkaz na webu školy mi  nedoporučili, protože ho může vyplnit kdokoli. Zájemci se mohou obrátit o  zaslání odkazu na pana zástupce P.Poláka – petr.polak@zsrakovskeho.cz . Anonymita  dotazníku bude zaručena a škola získá správnou adresu rodiče, kterou zadáme do matriky školy.  Mgr.Pavel Nedbal

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.