RECITACE 2018

Recitační soutěž se konala 21.3. Zúčastnilo se jí 52 žáků od předškolní třídy až po devátou třídu. Žáci soutěžili ve třech kategoriích. První kategorie byla od předškolní třídy po druhé třídy. V této kategorii zvítězil Lukáš Pospíšil z I.A, na druhém místě byli Kristýna Šamárková a David Říha z II.C, na třetím místě Tereza Macková z I.A. Ve druhé kategorii (3. třídy až 5. třídy) zvítězila Natálie Rossmannová ze IV.C, na druhém místě byla Kateřina Slezáková ze IV.B a na třetím místě byl Tomáš Podařil ze III.C. Poslední kategorie zahrnovala žáky od šestých tříd do deváté třídy. V této kategorii zvítězila Markéta Gavlasová ze VII.A, na druhém místě se umístila Vladimíra Jarešová z VIII.A a na třetím místě byla Aneta Balogová ze VII.A. Žáci, kteří se umístili, dostali různé ceny. Všichni účastníci pak sladkou odměnu. Soutěž se velmi vydařila a žáci i porota si ji velmi užili.

  

BADATELSKÉ ODPOLEDNE PASCO

O výhodách zapojení nejmodernější měřící techniky značky Pasco do výuky přírodovědných předmětů se mohli přesvědčit vyučující z celé Prahy 12 na EduCoffee, které se konalo 14. března v budově naší školy. Setkání bylo spojené z badatelským soutěžním odpolednem pro mladé výzkumníky ve věku 6-11 let. Poněkud netradiční prezentace výhod empirického vyučování byla demonstrována přímo pokusy z běžných hodin žáky druhého stupně naší školy. Ukazovala přínosy nových výukových metod. Většina nezbytného špičkového vybavení byla získána v rámci zapojení školy do projektu „Čerstvý vítr z hor“ organizovaného ZŠ Trutnov, Komenského 399. Tyto inovace jsou u nás již přes rok běžnou součástí fyziky, přírodopisu, chemie, zeměpisu a dalších příbuzných předmětů. V žácích podněcují bezprostřední zájem o přírodní zákonitosti a děje a pomáhají jim pochopit jejich zákonitosti a vzájemné vztahy. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet deset různých bezdrátových senzorů Pasco – měřil se tlak vzduchu, teplota, vlhkost, vodivost, síla, napětí, velikost elektrického proudu, odpor, pH, rychlost, dráha a CO2. Prezentující zvládli předvést a vysvětlit pokusy bez jakýchkoliv závad, a to i přesto, že jejich posuzovateli byli tentokráte odborníci v daných oborech na slovo vzatí. Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .  Mgr. Nikol Soukupová a Mgr. Petr Polák

RODIČE VE ŠKOLE

Žáci II. B si pro své rodiče připravili prezentace na témata, která znají ze školy. Čtyři skupinky seznámily rodiče s pověstí o praotci Čechovi, s tím jaká existují povolání a jaká byla dříve řemesla, s pravidly společenského chování a s důležitostí lidských smyslů. Každá prezentace obsahovala i otázky pro publikum, malé kvízy nebo scénky. Děti tato forma výuky moc zaujala a kromě poznatků se naučily i dohodnout se ve skupině, prezentovat vlastní práci, mluvit před lidmi, hlasitě a srozumitelně číst. V naší třídě je plakát, kde si můžete prohlédnout listy, s kterými jsme pracovali, fotografie a další materiály.

VÝTVARNÍCI VÍTĚZÍ

Naši žáci se úspěšně  zúčastnili výtvarné soutěže „Praha 12 očima dětí“, kterou organizovala společnost TVM Tower. V pátek všechny třídy čekalo ještě jedno překvapení.. Do školy přišli zástupci uvedené firmy a pro všechny přinesli další dárky a vítězům dokonce dort. Velmi mile překvapili žáci vítězné třídy, kteří dospělým do ředitelny přinesli kousek dortu na ochutnání. Všem děkujeme.

1. místo – IV.B – odměna 7000,- Kč

4. místo – IV.C – odměna 2000,- Kč

4.-5. místo IV.A + III.B – odměna -1000,- Kč