GENERACE A MY

4.října proběhlo ve Viničním domku setkání týmů ze základních škol Prahy 12 k projektu „Generace a my“. Akce byla organizována panem Mgr. et Bc. Zdeňkem Pagačem referentem odboru školství Městské částí Prahy 12. Všichni zúčastnění, včetně našich zástupců si vyzkoušeli prezentovat příběhy osob z dobových fotografií a vyslechli nejeden poutavý příběh. Netradiční formou autorského čtení spojeného s představením historické fotografie se žáci pokoušeli vstřebat historickou paměť minulých generací. Na projektu se podílelo hned několik učitelů naší školy – velký dík patří zejména paní Mgr. Aleně Škopkové za jazykové korektury. Prezentaci naší školy, fotografii a příběh k ní si můžete stáhnout pod tímto odkazem

RECYKLACE HROU

18.9. se žáci 2. až 7. tříd účastnili besedy Recyklace hrou, kde se pod vedením lektorů ze školního recyklačního programu Recyklohraní dozvídali různé informace o recyklaci odpadu. Hravou formou se učili, který odpad patří do které popelnice, co patří do sběrného dvora a rozebírali elektrické spotřebiče a zjišťovali, z jakých látek se skládají a jak lze některé tyto látky využívat při výrobě nových předmětů.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

V minulém školním roce se již potřetí konaly jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na střední školy. Naše ZŠ se umístila ve vyhodnocení přijímacích zkoušek na čtyřleté studijní obory v přehledu základních škol ČR v lehkém nadprůměru s percentilem 50,2 ČJ a 51,6 M. Děkuji vyučujícím za výbornou práci. Pavel Nedbal