OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, s platností ode dne 30. 6. 2023, a v souladu se zákonem zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání. Podrobnosti ZDE.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.