MOŽNOST PŘEDAT PÍSEMNÉ PRÁCE ŽÁKŮ

Vybíráme písemné práce žáků 1. stupně za období od 11.3. do 29.5.2020

 ve vrátnici školy  ve dnech 1. 6. – 3.6.2020 od 15:00 do 17:00 hodin. Odevzdané práce budou součástí podkladů ke klasifikaci za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

V tomto termínu lze také vyklidit skříňku v šatně.

Vybíráme písemné práce žáků 2. stupně za období od 11.3. do 5.6.2020

ve vrátnici ve dnech 8.6.  – 10.6.2020 od 15:00 do 17:00 hodin    vložením do připravené krabice. Odevzdané práce budou součástí podkladů ke klasifikaci za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

V tomto termínu lze také vyklidit skříňku v šatně.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.