HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ

Vážení rodiče, na dotazy znovu sdělujeme:

Výsledná známka žáka ve druhém pololetí vychází:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době od 1.2. do 11.3.2020

b) ze získaného hodnocení při vzdělávání na dálku

c) případně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Vzhledem ke složitosti procesu hodnocení nemusí průměry, zobrazované na Škole Online, odpovídat výsledné známce na vysvědčení.

Základní principy hodnocení žáků:

1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.

2. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí, a to zejména na základních školách.

3. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.