ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vážení rodiče
po dobu nepřítomnosti vedoucí školní jídelny  bude vykonávat zástup paní Procházková. Ve výjimečných případech budou platby v hotovosti přijímány pouze v době od 11:00 do 12:00 hod. Pokud bude nutné zakoupit nový čip, nahlaste se při výdeji obědů. Veškeré jednorázové platby stravného zasílejte na účet školní jídelny 101344558/0300 s uvedením variabilního symbolu přiděleného školní jídelnou.  / Inkasa zůstávají beze změny / Děkuji za pochopení.    Rašínová

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.