I.E Mgr. Inga Cebotari

 Mgr. Inga Cebotari

inga.cebotari@zsrakovskeho.cz


 


Týdenní plán 12. 4. – 16. 4.2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky CH. Opis, přepis, diktát. Čtení slov, vět, příběhu.

Křížovka. 

Pracovní listy jsou na classroom.

MATEMATIKA

Vztahy o několik více/méně. Jednotky objemu.

Procvičování pamětného sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem a bez přechodu přes desítku.

Slovní úlohy.

Pracovní listy jsou na classroom.

SVĚT KOLEM NÁS

Jaro: rostliny – části rostlin. Bylina, keř, strom.

Vycházka do jarní přírody

Pracovní listy jsou na classroom.

 

Týdenní plán 6. 4. – 9. 4.2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmen Ř, ř.

Opis, přepis, diktát.

Čtení slabik, slov a vět.

Sloh: vyprávění – Velikonoce

Pracovní listy jsou na classroom.

 MATEMATIKA 

Vztahy o několik více, méně

Procvičování pamětného sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku.

Pracovní listy jsou na classroom.

SVĚT KOLEM NÁS 

Příroda na jaře

Jarní práce na zahradě

Pracovní listy jsou na classroom.

 

Týdenní plán 29. 3. – 31. 3.2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK

Vyvození písmene a hlásky Ž

Opis, přepis.

Čtení slabik, slov, vět.

Pracovní listy jsou na classroom.

 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku.

Vztahy o několik více, o několik méně.

Slovní úlohy.

Pracovní listy jsou na classroom.

SVĚT KOLEM NÁS

Orientace v čase. Práce s papírovým modelem hodin.

Pracovní listy jsou na classroom.

PČ – Velikonoční dekorace, výzdoba interiéru.

ČTVRTEK a PÁTEK

Velikonoční prázdniny

 

Týdenní plán 22. 3. – 26. 3.2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK

Vyvození písmene a hlásky Č.

Procvičování známých tvarů psacích písmen.

Čtení slabik slov, vět. Denně je nutné číst hlasitě 10 minut.

Pracovní listy jsou na classroom.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku.

Slovní úlohy s jednotkou metr.

Pracovní listy jsou na classroom.

SVĚT KOLEM NÁS

Orientace v čase. Práce s papírovým modelem hodin

Pracovní listy jsou na classroom.

 

Týdenní plán 15. 3. – 19. 3.2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmen B, b.

Opis, přepis, diktát.

Čtení slabik, slov, jednoduchých vět.

Písanka 2 na str. 6

Denně je potřeba 10 minut hlasitě číst.

Pracovní listy jsou na classroom.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru do dvaceti bez přechodu přes desítku.

Hbité sčítání a odčítání do deseti.

Jednotka délky 1m (seznámení)

Pracovní listy jsou na classroom.

SVĚT KOLEM NÁS

Orientace v čase – hodiny (celá). Nácvik s papírovým modelem hodin.

Vycházky do přírody – postřehy, obrázky.

Pracovní listy jsou na classroom.

 

Týdenní plán 1. 3. – 5. 3.2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmen C, c.

Každý den je nutné procvičovat 10 minut hlasité čtení.

Pracovní listy jsou na classroom.

MATEMATIKA

Sčítání do 20 bez přechodu desítky

Pracovní listy jsou na classroom.

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda na jaře, porovnávání ročních období

Pracovní listy jsou na classroom.

 

Týdenní plán 25. 1. – 28. 1.2021

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání v oboru 0 – 9.

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 10.

Počítání s papírovými mincemi.

Procvičování je prováděno individuálně pomocí montessori připraveného prostředí, pracovních listů.

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky K (vystřižená písmenka do desek na skládání)

Procvičování opisu s důrazem na dodržení mezer (šedé pruhy)

Skládání slabik a slov se známými písmeny.

Čtení hlasité každý den 10 minut.

Procvičování je prováděno individuálně pomocí montessori připraveného prostředí, pracovních listů.

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty a bezpečnost – dokončení s pracovním listem.

Procvičování je prováděno individuálně pomocí montessori připraveného prostředí, pracovních listů.

 

Týdenní plán 18. 1. – 22. 1.2021

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky D

Čtení, skládání, opis, přepis slabik a slov.

Denně číst 10 minut nahlas.

Procvičování je prováděno individuálně pomocí montessori připraveného prostředí, pracovních listů.

MATEMATIKA

Pamětné sčítání a odčítání čísel v oboru 0 – 9.

Vyvození čísla 10. Zápis příkladů. Řešení slovních úloh.

Počítání s názorem (číselná osa, počítadlo)

Procvičování je prováděno individuálně pomocí montessori připraveného prostředí, pracovních listů.

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty, bezpečné sportování

 

TÝDENNÍ PLÁN 11. 1. – 15.1.2021

ČESKÝ JAZYK

Procvičování známých souhlásek, dlouhých i krátkých samohlásek. Tvoření, čtení, psaní slabik. Opis písmen, slabik, slov. Čtení jednoduchých vět.

Denně 10 minut hlasitého čtení.

Procvičování je prováděno individuálně pomocí montessori připraveného prostředí, pracovních listů.

MATEMATIKA

 Sčítáme a odčítáme v oboru čísel 0 – 20.

Slovní úlohy počítáme společně, stejně i příklady s číselnou osou.

Procvičování je prováděno individuálně pomocí montessori připraveného prostředí, pracovních listů.

SVĚT KOLEM NÁS

Zima. Volně žijící zvířata v zimě.

 

Týdenní plán 4.1-8.1.2021

ČESKÝ JAZYK

Procvičování slabik a slov se zvládnutými písmeny.

 Vyvození V, v. Čtení a skládání slov, jednoduchých vět.

Opis, nácvik dalších psacích tvarů písmen.

Procvičování je prováděno individuálně pomocí montessori připraveného prostředí, pracovních listů.

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání v oboru 0 – 9.

Zapisování příkladů. Nácvik psaní číslice 9.

Řešení slovních úloh.

Procvičování je prováděno individuálně pomocí montessori připraveného prostředí, pracovních listů.

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí v zimě.

Volně žijící zvířata v zimě.

Komentáře jsou uzavřeny.