I.E Mgr. Inga Cebotari

 Mgr. Inga Cebotari

inga.cebotari@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 21. 6. – 25. 6. 2021

ČESKÝ JAZYK

Dokončení PÍSANKY 3

 Docvičování čtení, psaní, správné užití interpunkčních znamének.

Je důležité denně hlasitě číst 10 minut a procvičovat vyvozené tvary velkých psacích písmen.

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku.

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana člověka za běžných rizik – pomoc a prevence vzniku nebezpečí

 

Týdenní plán 14. 6. – 18. 6. 2021

ČESKÝ JAZYK

Slova se slabikami di, ti, ni. Psaní: opis, přepis, velkých tvarů psacích písmen, slov, vět.

Denně je dobré procvičovat hlasité čtení.

Souhrnné opakování, práce s pracovními listy.

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 s přechodem přes desítku.

Souhrnné opakování

SVĚT KOLEM NÁS

Léto. Úrazy – ochrana zdraví, nebezpečí v letní přírodě.

Souhrnné opakování

 

Týdenní plán 7. 6. – 11. 6. 2021

ČESKÝ JAZYK

Měkké slabiky di, ti, ni. Vyvození hlásek Q, W, X.

Docvičování čtení – intonace s ohledem na znaménko za větou.

Psaní: opis, přepis, interpunkční znaménka. Diktát slov, vět.

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 20

SVĚT KOLEM NÁS

Kultura – kulturní a společenské instituce.

Léto – roční doba

 

Týdenní plán 31. 5. – 4. 6. 2021

ČESKÝ JAZYK (ČJ)

Slabika MĚ – mě

MATEMATIKA (M)

Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 20

Opakování – geometrické tvary

SVĚT KOLEM NÁS  (SKN)

Bezpečné chování v dopravních prostředcích  

 

Týdenní plán 24. 5. – 28. 5. 2021

ČESKÝ JAZYK

Slabikotvorné r, l, m.

Měkké slabiky di, ti, ni.

Sloh: rozhovor, praktické naslouchání

Psaní: opis, přepis, diktát.

Čtení: slova se shlukem souhlásek, věty.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 s přechodem přes desítku. Geometrické tvary – opakování

Slovní úlohy. Procvičování vztahů o několik více, méně.

Zápis příkladů. Matematické hry.

SVĚT KOLEM NÁS

Město, ve kterém žijeme

Kultura – kulturní a společenské instituce

 

Týdenní plán 17. 5. – 21. 5. 2021 ( PREZENČNÍ VÝUKA)

ČESKÝ JAZYK

Vyvození slabik bě, pě, vě, mě. Věta a interpunkční znaménka.

Psaní: další tvary velkých psacích písmen. Opis, přepis, diktát.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku.

Slovní úlohy. Geometrické tvary – opakování.

Písemné opakování

SVĚT KOLEM NÁS

Písemné opakování učiva JARO

Práce a volný čas.

Povolání. Odpočinek

 

Týdenní plán 10. 5. – 14. 5.2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK

Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě

Psaní: opis, přepis, diktát. Čtení hlasité i polohlasem.

Dramatizace pohádky.

SLABIKÁŘ 2 do str. 51

Pracovní listy jsou na classroom.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku.

Procvičování rozkladu čísel, dočítání, řešení slovních úloh.

Pracovní listy jsou na classroom.

SVĚT KOLEM NÁS

Práce a volný čas.

Povolání. Odpočinek

Pracovní listy jsou na classroom.

Týdenní plán 3. 5. – 7. 5.2021

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek ď, ť, ň. Znaménko vykřičník, rozkaz.

Čtení: slova, věty, jednoduché příběhy. Význam slov. Zásady komunikace.

Psaní: opis, přepis, diktát.

MATEMATIKA

Procvičování pamětního a písemného sčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku. Dočítání a odčítání do 20. Desetiminutovka.

Slovní úlohy. Zápis úlohy a odpovědi.

SVĚT KOLEM NÁS

Na dvoře – domácí a volně žijící zvířata

Jarní hry dětí, dodržování bezpečnosti.

 

Týdenní plán 26. 4. – 30. 4.2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek g, ď, ť, ň

Čtení slov, vět. Psaní: opis, přepis, diktát.

Práce s dětským časopisem. Křížovky, hádanky.

Pracovní listy jsou na classroom.

MATEMATIKA

Procvičování pamětného sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku.

Jednotka hmotnosti kilogram (seznámení)

Pracovní listy jsou na classroom.

SVĚT KOLEM NÁS

Na dvoře – domácí a volně žijící zvířata

Pracovní listy jsou na classroom.

 

Týdenní plán 19. 4. – 23. 4.2021

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene F.

Čtení slov, vět. Význam slov.

Opis, přepis, diktát.

Pracovní listy jsou na classroom.

MATEMATIKA

Jednotka hmotnosti kilogram – seznámení.

Procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku.

Slovní úlohy se vztahy o několik více/méně.

Pracovní listy jsou na classroom.

SVĚT KOLEM NÁS

Bylina, keř, strom. Kvetoucí jarní byliny

Pracovní listy jsou na classroom.

 

Týdenní plán 12. 4. – 16. 4.2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky CH. Opis, přepis, diktát. Čtení slov, vět, příběhu.

Křížovka. 

Pracovní listy jsou na classroom.

MATEMATIKA

Vztahy o několik více/méně. Jednotky objemu.

Procvičování pamětného sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem a bez přechodu přes desítku.

Slovní úlohy.

Pracovní listy jsou na classroom.

SVĚT KOLEM NÁS

Jaro: rostliny – části rostlin. Bylina, keř, strom.

Vycházka do jarní přírody

Pracovní listy jsou na classroom.

 

Týdenní plán 6. 4. – 9. 4.2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmen Ř, ř.

Opis, přepis, diktát.

Čtení slabik, slov a vět.

Sloh: vyprávění – Velikonoce

Pracovní listy jsou na classroom.

 MATEMATIKA 

Vztahy o několik více, méně

Procvičování pamětného sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku.

Pracovní listy jsou na classroom.

SVĚT KOLEM NÁS 

Příroda na jaře

Jarní práce na zahradě

Pracovní listy jsou na classroom.

 

Týdenní plán 29. 3. – 31. 3.2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK

Vyvození písmene a hlásky Ž

Opis, přepis.

Čtení slabik, slov, vět.

Pracovní listy jsou na classroom.

 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku.

Vztahy o několik více, o několik méně.

Slovní úlohy.

Pracovní listy jsou na classroom.

SVĚT KOLEM NÁS

Orientace v čase. Práce s papírovým modelem hodin.

Pracovní listy jsou na classroom.

PČ – Velikonoční dekorace, výzdoba interiéru.

ČTVRTEK a PÁTEK

Velikonoční prázdniny

 

Týdenní plán 22. 3. – 26. 3.2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK

Vyvození písmene a hlásky Č.

Procvičování známých tvarů psacích písmen.

Čtení slabik slov, vět. Denně je nutné číst hlasitě 10 minut.

Pracovní listy jsou na classroom.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku.

Slovní úlohy s jednotkou metr.

Pracovní listy jsou na classroom.

SVĚT KOLEM NÁS

Orientace v čase. Práce s papírovým modelem hodin

Pracovní listy jsou na classroom.

 

Týdenní plán 15. 3. – 19. 3.2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmen B, b.

Opis, přepis, diktát.

Čtení slabik, slov, jednoduchých vět.

Písanka 2 na str. 6

Denně je potřeba 10 minut hlasitě číst.

Pracovní listy jsou na classroom.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru do dvaceti bez přechodu přes desítku.

Hbité sčítání a odčítání do deseti.

Jednotka délky 1m (seznámení)

Pracovní listy jsou na classroom.

SVĚT KOLEM NÁS

Orientace v čase – hodiny (celá). Nácvik s papírovým modelem hodin.

Vycházky do přírody – postřehy, obrázky.

Pracovní listy jsou na classroom.

 

Týdenní plán 1. 3. – 5. 3.2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmen C, c.

Každý den je nutné procvičovat 10 minut hlasité čtení.

Pracovní listy jsou na classroom.

MATEMATIKA

Sčítání do 20 bez přechodu desítky

Pracovní listy jsou na classroom.

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda na jaře, porovnávání ročních období

Pracovní listy jsou na classroom.

Komentáře jsou uzavřeny.