I.E Mgr. Inga Cebotari

 Mgr. Inga Cebotari

inga.cebotari@zsrakovskeho.cz


 


Týdenní plán 18. 1. – 22. 1.2021

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky D

Čtení, skládání, opis, přepis slabik a slov.

Denně číst 10 minut nahlas.

Procvičování je prováděno individuálně pomocí montessori připraveného prostředí, pracovních listů.

MATEMATIKA

Pamětné sčítání a odčítání čísel v oboru 0 – 9.

Vyvození čísla 10. Zápis příkladů. Řešení slovních úloh.

Počítání s názorem (číselná osa, počítadlo)

Procvičování je prováděno individuálně pomocí montessori připraveného prostředí, pracovních listů.

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty, bezpečné sportování

 

TÝDENNÍ PLÁN 11. 1. – 15.1.2021

ČESKÝ JAZYK

Procvičování známých souhlásek, dlouhých i krátkých samohlásek. Tvoření, čtení, psaní slabik. Opis písmen, slabik, slov. Čtení jednoduchých vět.

Denně 10 minut hlasitého čtení.

Procvičování je prováděno individuálně pomocí montessori připraveného prostředí, pracovních listů.

MATEMATIKA

 Sčítáme a odčítáme v oboru čísel 0 – 20.

Slovní úlohy počítáme společně, stejně i příklady s číselnou osou.

Procvičování je prováděno individuálně pomocí montessori připraveného prostředí, pracovních listů.

SVĚT KOLEM NÁS

Zima. Volně žijící zvířata v zimě.

 

Týdenní plán 4.1-8.1.2021

ČESKÝ JAZYK

Procvičování slabik a slov se zvládnutými písmeny.

 Vyvození V, v. Čtení a skládání slov, jednoduchých vět.

Opis, nácvik dalších psacích tvarů písmen.

Procvičování je prováděno individuálně pomocí montessori připraveného prostředí, pracovních listů.

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání v oboru 0 – 9.

Zapisování příkladů. Nácvik psaní číslice 9.

Řešení slovních úloh.

Procvičování je prováděno individuálně pomocí montessori připraveného prostředí, pracovních listů.

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí v zimě.

Volně žijící zvířata v zimě.

Komentáře jsou uzavřeny.