Platby

ČÍSLA ÚČTŮ ŠKOLY
266496066/0300 – Platby škole
101344427/0300 – Platby za kroužky  
101344558/0300 – Platby stravného

Červeně je možno platit jednou platbou.

Účel
Částka
Perioda
Číslo účtu
Spec.s.
Variabilní s.
Třídní fond
              50,00   
 roční
266496066/0300
999
individuální
Pomůcky
           100,00   
 roční
266496066/0300
999
individuální
Platba škole

v případě sourozence

           300,00   

           200,00

 roční
266496066/0300
999
individuální
Pracovní sešit NJ  7.-8.
           134,00   
 roční
266496066/0300
666
individuální
Pracovní sešit do AJ 1.-2.
           260,00   
 roční
266496066/0300
666
individuální
Pracovní sešit do AJ 3.-4.
           232,00   
 roční
266496066/0300
666
individuální
Pracovní sešit do AJ 5.-9.
           265,00   
 roční
266496066/0300
666
individuální
Školní družina
        1050,00   
 pololetní
266496066/0300
555
individuální
           
KROUŽKY
 
 
 
 
 
 
           800,00   
 pololetní
101344427/0300
331
individuální
 
           800,00   
 pololetní
101344427/0300
334
individuální
 
           800,00   
 pololetní
101344427/0300
336
individuální
 
           800,00   
 pololetní
101344427/0300
339
individuální
 
           800,00   
 pololetní
101344427/0300
337
individuální
 
 
VARIABILNÍ SYMBOL
 
Slouží k přiřazení platby k danému žákovi a jeho uvedení je nezbytné. Pokud rodič platí za oba sourozence najednou a přiřadí k tomu variabilní symbol pouze jednoho z nich, může docházet k potížím.
Byly vytvořeny nové variabilní symboly, které budou již neměnné po celou dobu studia žáka na této škole. Tyto variabilní symboly lze najít ve škole online. Pokud uvedete starý variabilní symbol, je možné, že platba nebude správně přiřazena. V případě jakýchkoliv problémů, co se týče variabilních symbolů, prosíme rodiče o kontaktování kanceláře školy, kde Vám variabilní symbol sdělíme. V případě, že platba bude neidentifikovatelná, peníze vracíme zpět na účet.
 
 
SPECIFICKÝ SYMBOL
 
Kromě variabilního symbolu je u platby nutné uvést i symbol specifický, kterým se označí, za co platba je. Přehled specifických symbolů:
 
555      Platba družiny (1000 Kč/pololetí)
999      Třídní fond (50 Kč), pomůcky (100 Kč), příspěvek škole (300 Kč/200 Kč v případě     sourozenců na škole)           
666      Pracovní sešity AJ
 
Specifické symboly k ostatním platbám (výlety, školy v přírodě,…) dále sděluje třídní učitel. A ke kroužkům vedoucí kroužku. Každá platba má svůj vlastní specifický symbol.
 
DALŠÍ ÚDAJE
 
Vždy  uvádějte do detailu platby do poznámky: příjmení  žáka, třídu a za co platba je.
 
Stále se potýkáme s přiřazením plateb jednotlivým žákům.
Nejčastější chyby při posílání platby na účet školy :
  • CHYBNÝ VARIABILNÍ SYMBOL
  • ŽÁDNÝ VARIABILNÍ SYMBOL
  • UVEDENÍ POUZE PŘÍJMENÍ RODIČE, KTERÉ SE NESHODUJE S PŘÍJMENÍM ŽÁKA
  • SČÍTÁNÍ ČÁSTEK BEZ VYSVĚTLENÍ
Často musíme platby vracet, protože nemáme možnost zjistit plátce.
Z výše uvedených důvodů prosíme rodiče, aby do zprávy pro příjemce vždy uvedli:
 
PŘÍJMENÍ ŽÁKA + TŘÍDU + ÚČEL PLATBY

 

Upravit

Komentáře jsou uzavřeny.