Přípravná třída

Petr Kimla

petr.kimla@zsrakovskeho.cz


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Platba za II. pololetí ŠD:

Prosíme o zaslání platby na II. pololetí za ŠD do 14. 5. 2021 na účet školy, SS: 555, VS: individuální, částka: 800,- kč. Uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu a číslo oddělení ŠD. Kdo již platbu hradil v jiné výši v únoru, neposílá žádnou platbu. Přeplatek Vám bude vrácen na účet.

Děkujeme za spolupráci

S pozdravem

Jan Mareček

Od 3.5. testujeme jednou týdně (každé pondělí).

10.5. Testování žáků PT proběhlo bez problémů, všechny testy negativní.

Každý den sraz před školou v 7:30 hod. u hlavního vchodu se schodištěm. Přijďte prosím včas!

TÝDENNÍ PLÁN 10.5. – 14.5.

Všeználci ve slunečné zemi

Život v trávě

 Dítě a jeho tělo

Kreslení do písku – sluníčko

Dítě a jeho psychika

Grafické napodobování tvarů – kruh, krátké rovné čáry

Dítě a ten druhý

Skládání, nalepování rozstříhaných obrázků – práce ve dvojicích

 Dítě a společnost

Simulace zvuků a pohybů, přirovnávání zvukům a pohybům v přírodě

Dítě a svět

Bezpečnost v dopravních prostředcích – názorné chování ve veřejném dopravním prostředku – chybné X správné

 

TÝDENNÍ PLÁN 3.5. – 7.5.

Všeználci ve slunečné zemi

Život v trávě

Dítě a jeho tělo

 • Házení míčem jednoruč, chytání obouruč, pohybové hry s míčem

Dítě a jeho psychika

 • Popis obrázku motýla (tvar, barvy, kde v přírodě …)

 Dítě a ten druhý

 • Činnosti ve dvojicích – stříhání , nalepování (tráva, kytičky)

 Dítě a společnost

 • Recitace básně Motýl

Byla jedna kukla

a ta kukla pukla.

Vyletěl z ní jarní svět

motýl krásný jako květ.

Potkala ho včelička,

udivená celičká.

Ach, co ty jsi za zjevení,

vždyť jsi jako kytička!

Motýlek jí ale řek,

což některá z kytiček

lítá, lítá, jen se kmitá?

Já jsem přece motýlek!

Dítě a svět

 • Ukázky obrázků dopravních prostředků, co je dobře, co je špatně, poučení o bezpečnosti

TÝDENNÍ PLÁN 26.4. – 30.4.

Všeználci v zemi života

Rodina

Dítě a jeho tělo

· Kreslení maminky, správné držení pastelky

Dítě a jeho psychika

· Rodina, vztahy – pojmenování členů rodiny, vztahy mezi nimi

Dítě a ten druhý

· Bezpečné chování při styku s neznámou osobou, rozbor nebezpečných situací

Dítě a společnost

· Dodržování nastavených pravidel při pobytu venku

Dítě a svět

· Dopravní hřiště – dopravní hry, dodržování pravidel správného přecházení

 

TÝDENNÍ PLÁN 19.4. – 23.4.

Všeználci v zemi života

Rodina

Dítě a jeho tělo

· Malba vodovými barvami – tulipán

Dítě a jeho psychika

· Cvičení paměti – hra na zapamatování předmětů

· Koncentrace pozornosti – hledání rozdílů mezi obrázky

Dítě a ten druhý

· Bezpečné chování při styku s neznámou osobou – rozhovory a upozornění na bezpečné chování, dramatizace a rozbor situací

Dítě a společnost

· Jak se chováme ke spolužákům – dodržování nastavených pravidel ve třídě

Dítě a svět

· Přecházení přechodu pro chodce se semaforem i bez semaforu

 

TÝDENNÍ PLÁN 12.4. – 16.4.

Všeználci v zemi života

Zdraví

Dítě a jeho tělo

· Rytmické hry s říkadly – Sluníčko se probudilo (využití Orffových nástrojů)

Dítě a jeho psychika

· Cvičení paměti – koncentrace pozornosti, zapamatovat si číselnou řadu 1- 5 (M) – manipulace s předměty

Dítě a ten druhý

· Jak se správně chovat k neznámým lidem

Dítě a společnost

· Správné chování ve škole – dodržování hygienických opatření

Dítě a svět

· Chůze po chodníku, bezpečné přecházení silnice

TÝDENNÍ PLÁN 6.4. – 9.4.

Téma měsíce: Všeználci v zemi života

Téma týdne: Zdraví

Dítě a jeho psychika

· Otázky a odpovědi – správná formulace (online)

Dítě a ten druhý

· Rozhovory o prožití Velikonoc (online)

Dítě a společnost

· Zásady slušného chování – prosba a poděkování

Dítě a svět

· Pravidla správného přecházení přes silnici

TÝDENNÍ PLÁN 29.3. – 31.3.

Téma měsíce: Všeználci v probuzené zemi

Téma týdne: Jaro – tradice, svátky

Dítě a jeho tělo

· Vyrob rodičům dle své fantazie velikonoční přáníčko.

Dítě a jeho psychika

· Nauč se říkanku:

Malý koledníček

Já jsem malý koledníček tetičko,

přišel jsem si pro červený vajíčko.

Pro vajíčko červený, koláč bílý,

jsem-li já vám má tetičko, koledníček milý?

Dítě a ten druhý

· Velikonoce – tradice, zvyky, vztahy mezi lidmi (online)

 

TÝDENNÍ PLÁN 22.3. – 26.3.

Všeználci v probuzené zemi

Tradice a svátky

Dítě a jeho tělo

· Nakresli a vybarvi alespoň jedno velikonoční vajíčko.

Dítě a jeho psychika

· Vyjmenuj roční období, uveď znaky jara

Dítě a ten druhý

· Velikonoční zvyky a tradice – online

Dítě a společnost

· Velikonoční kraslice si vystavíme ve škole – společný projekt

Dítě a svět

· Pomáhej doma se zaléváním a s péčí o květiny.

· Zazpívej si písničku Prší, prší.

TÝDENNÍ PLÁN od 15. do 19.3.2021

Téma měsíce: Všeználci v probuzené zemi

Téma týdne: Jaro – tradice, svátky

Dítě a jeho tělo

 • Píseň/říkanka – nauč se zpaměti:

Slepičko má,

ty jsi hodná,

já ti dám zrníčko,

ty mi dáš vajíčko,

ty jsi hodná.

Dítě a jeho psychika

 • Prostorové vjemy – vpravo, vlevo

Dítě a ten druhý

 • Pohádka O slepičce a kohoutkovi (online)

Dítě a společnost

 • Nakresli nebo nalep z barevných papírů květináč (A5) – pečlivě vybarvi, ozdob a schovej do desek, další příspěvek do společného obrazu

Dítě a svět

 • Péče rostliny – dle možností zasaď semínka do květináče, pečuj o ně a pozoruj růst

 

TÝDENNÍ PLÁN od 8. do 12.3.2021

Všeználci v probuzené zemi

Vítáme jaro

Dítě a jeho tělo

 • Správné stolování – pomoc při prostírání

Dítě a jeho psychika

 • Roční období – JARO – počasí

Dítě a ten druhý

 • Příběh O Adámkovi – umět poprosit, poděkovat (online)

Dítě a společnost

 • Nakresli květ tulipánu (A4) – pečlivě vybarvi, schovej do desek, ve škole vytvoříme společný obraz

Dítě a svět

 • Péče o pokojové rostliny – dle možností

 

TÝDENNÍ PLÁN od 1. do 5.3.2021

Všeználci v probuzené zemi

Vítáme jaro

Dítě a jeho tělo

 • Uklízej po sobě hračky, oblečení
 • Pomáhej mamince

Dítě a jeho psychika

 • Nauč se zpaměti básničku:

Sněženka/František Hrubín

Táta včera na venku

našel první sněženku,

vedle petrklíč,

zima už je pryč.

Dítě a ten druhý/ Dítě a společnost

 • Uvědomit si nutnost nošení roušek, hygienických pravidel a jejich dodržování.

Dítě a svět

 • Péče o rostliny – zalévání pokojových rostlin

 

Komentáře jsou uzavřeny.