Přípravná třída

petr.kimla@zsrakovskeho.cz

Třídní učitel: Petr Kimla

Asistentka: Daniela Lučanová

Třídní schůzka ve středu 11.9. od 17:00.

Měsíční plán na měsíc září
Téma měsíce: Všeználci v zemi objevů
Cíl: – osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
– poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (získání sebedůvěry)
–  získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
–  seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
–  seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
Pohybové činnosti sportovní hry, skok do dálky, hry na udržení rovnováhy, vycházka do okolí školy, hra Na vlka a ovečky, relaxační cvičení na koberci
Jazykové činnosti vyprávění zážitů z prázdnin, rozvoj vyjadřovacích schopností, logopedická cvičení se zaměřením na písmena R a Ř
Poznávací činnosti poznávání barev formou hry, seznámení s naší učebnou,
vycházka po škole, počítání do deseti
Výtvarné činnosti výroba kytičky z barevných papírů, nácvik stříhání – rovné čáry a kolečka, omalovánka Večerníček (vybarvování), postava – malba vodovými barvami
Hudební činnosti zpěv písní – Pec nám spadla, Ty ty ty (zpěv s ukazováním), Prší prší
poslech relaxační hudby
Praktické činnosti sebeobslužné činnosti při stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
společné určení pravidel chování v PT
osvojení hygienických návyků
přecházení přechodu pro chodce
Grafomotorika vodorovné čáry (vlaštovky na drátě), vybarvování obrázků dle zadání, správné držení tužky (pastelky)
Plánované akce třídy: vycházka k Vltavě

Věci do školy
Papírové kapesníky
Papírové utěrky
Obal na notýsek A5
Obal na sešit A6
Podložku na svačinu
Visací zámek
3 klíče (jeden podepsaný)
Šňůrka na krk 2x

Penál
2 tužky, pravítko
pastelky, guma
ořezávátko s pouzdrem
nůžky s kulatým hrotem
(fixy)

Potřeby na výtvarnou výchovu
vodové barvy
3 různě silné štětce
lepidlo, modelína
staré triko nebo zástěrku

Komentáře jsou uzavřeny.