Přípravná třída

Tereza Študlarová

tereza.studlarova@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán od 24.1. do 28.1.2022

Téma měsíce: Všeználci v zemi ledu a sněhu

Téma týdne: Zimní sporty – bezpečnost

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Poslechová činnost – zvuky kolem nás (HV)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Cvičení dle pokynů – přiřazování, matematické pojmy méně/více, větší/menší (M)

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Spolupráce s ostatními – vytváření společného projektu (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Dodržování pravidel her a jiných činností 

DÍTĚ A SVĚT:

Opatrnost a vzájemná tolerance 

 

OSTATNÍ:

 • 24.1. – Antigenní testování žáků ve škole 
 • 25.1. – od 11:30 hod. v ŠD 7 (hlavní vchod u školy) – oběd se ŠD 7 od 11:55 do 12:15 hod.

Týdenní plán od 17.1. do 21.1.2022

Téma měsíce: Všeználci v zemi ledu a sněhu

Téma týdne: Zimní sporty – bezpečnost

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Kreslení, malování – zima (Vv)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Pomoc kamarádovi, spolupráce (SKN)

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Spolupráce s ostatními – vytváření společného projektu (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Dodržování pravidel her a jiných činností 

DÍTĚ A SVĚT:

Opatrnost a vzájemná tolerance 

 

OSTATNÍ:

 • 17.1. – Antigenní testování žáků ve škole 
 • 17.1. – 21.1. – od 11:30 hod. v ŠD 7 (hlavní vchod u školy) – oběd se ŠD 7 od 11:55 do 12:15 hod.

Týdenní plán od 10.1. do 14.1.2022

Téma měsíce: Všeználci v zemi ledu a sněhu

Téma týdne: Zimní krajina, zvířata v zimě

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Smyslové a psychomotorické hry – rozlišování předmětů okolo nás pomocí smyslů (PČ)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Vyjadřování myšlenek a pocitů (ČJ)

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Spolupráce s ostatními – vytváření společného projektu (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Dodržování pravidel her a jiných činností 

DÍTĚ A SVĚT:

Opatrnost a vzájemná tolerance 

 

OSTATNÍ:

 • 10.1. a 13.1. – Antigenní testování žáků ve škole 
 • 12. 1. od 17:00 hod. třídní schůzky  – online

Týdenní plán od 3.1. do 7.1.2022

Téma měsíce: Všeználci v zemi ledu a sněhu

Téma týdne: Zimní krajina, zvířata v zimě

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Správné držení těla – uvolňovací, dechová cvičení, přirozená cvičení (TV)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Jednoduché vyprávění – zážitky z Vánoc (ČJ)

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Spolupráce s ostatními – vytváření společného projektu (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Dodržování pravidel her a jiných činností 

DÍTĚ A SVĚT:

Opatrnost a vzájemná tolerance 

 

OSTATNÍ:

 • 3.1. – Antigenní testování žáků ve škole 
 • Prosím donést 1x role papírových utěrek
 • 12. 1. od 17:00 hod. třídní schůzky  – online

Týdenní plán od 20.12. do 22.12.2021

Téma měsíce: Všeználci v zemi zázraků

Téma týdne: Tradice, svátky

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Kreslení, malování – vánoční tématika (VV)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Operace s materiálem – třídění, uspořádání, porovnávání (M)

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Rozvoj vzájemné komunikace – se spolužákem, s dospělým (SKN)

 

OSTATNÍ:

 • 20.12. – Antigenní testování žáků ve škole 
 • 20.12. – Vánoční tvoření 
 • 23.12., 27.12 – 2.1. 2022 – vánoční prázdniny. Nástup do školy je 3. 1. 2022.

Vážení rodiče,

přeji Vám krásné a klidné prožití Vánočních svátků a šťastný Nový rok 2022.

Se srdečným pozdravem

Tereza Študlarová


Týdenní plán od 13.12. do 17.12.2021

Téma měsíce: Všeználci v zemi zázraků

Téma týdne: Tradice, svátky

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Správné zacházení s nůžkami, stříhání proužků,…. (PČ)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Rozvíjení vytrvalosti a sebeovládání (SKN)

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Rozvoj vzájemné komunikace – se spolužákem, s dospělým (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Správné vnímání a chování při kulturních pořadech

DÍTĚ A SVĚT:

Bezpečnost, umět požádat o pomoc 

 

OSTATNÍ:

 • 13.12. – Antigenní testování žáků ve škole 

Týdenní plán od 6.12. do 10.12.2021

Téma měsíce: Všeználci v zemi zázraků

Téma týdne: Vztahy mezi námi 

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Hra na jednoduché hudební nástroje – zvoneček, triangl, rolnička, bubínek, … (HV)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Sledování kulturních pořadů – soustředění (ČJ)

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Rozvoj vzájemné komunikace – se spolužákem, s dospělým (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Správné vnímání a chování při kulturních pořadech

DÍTĚ A SVĚT:

Bezpečnost, umět požádat o pomoc 

 

OSTATNÍ:

 • 6.12. – Antigenní testování žáků ve škole 

Týdenní plán od 29.11. do 3.12.2021

Téma měsíce: Všeználci v zemi zázraků

Téma týdne: Vztahy mezi námi 

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Cvičení s hudbou – sladit pohyb s hudbou, využití náčiní – šátek, stuha, … (TV)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Dramatizace, domlouvání slovy a gesty (ČJ)

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Rozvoj vzájemné komunikace – se spolužákem, s dospělým (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Správné vnímání a chování při kulturních pořadech

DÍTĚ A SVĚT:

Bezpečnost, umět požádat o pomoc 

 

OSTATNÍ:

 • 29.11. a 6.12. – Antigenní testování žáků ve škole 
 • TENTO TÝDEN PROVOZ ŠD 8 (přípravná třída) BUDOU DĚTI KAŽDÝ DEN OD 11:40 V ŠD 6 – ZVONEK U HLAVNÍ VCHODU DO ŠKOLY 

 

Týdenní plán od 22.11. do 26.11.2021

Téma měsíce: Všeználci ve větrné zemi 

Téma týdne: Zvuky kolem nás

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Výtvarné činnosti – správné zacházení s výtvarným materiálem (VV)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Prostorové vjemy – nad, pod, za, u, vedle (M)

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Řešení sporu dohodou (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Chová se podle společenských pravidel – zdvořile 

DÍTĚ A SVĚT:

Orientace v okolí školy 

 

OSTATNÍ:

 • 22.11. a 29.11 – Testování žáků ve škole 

Týdenní plán od 15.11. do 19.11.2021

Téma měsíce: Všeználci ve větrné zemi 

Téma týdne: Zvuky kolem nás

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Zacházení s drobnými pomůckami – bezpečnost (PČ)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Rozlišení časových pojmů a správné užití – ráno, večer (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Chová se podle společenských pravidel – zdvořile 

DÍTĚ A SVĚT:

Orientace v okolí školy 

OSTATNÍ:

 • 15.11 – testování žáků ve škole 
 • 16.11. – Kino se ŠD, cena 70,- Kč. Více informací nalepeno v žákovské knížce.
 • 17.11 – Státní svátek

Týdenní plán od 8.11. do 12.11.2021

Téma měsíce: Všeználci ve větrné zemi 

Téma týdne: Počasí, podzim v přírodě

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Sluchové rozlišování zvuků a tónů (HV)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Přednes básně, rýmování (ČJ)

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Řešení sporu dohodou (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Chová se podle společenských pravidel – zdvořile 

DÍTĚ A SVĚT:

Orientace v okolí školy 

 

OSTATNÍ:

 • 10.11. – Třídní schůzky – online od 17:00 hod.
 • 8.11. a 15.11 – testování žáků ve škole 
 • 16.11. – Kino se ŠD, cena 70,- Kč. Více informací bude 8.11. nalepeno do žákovské knížky.

Týdenní plán od 1.11. do 5.11.2021

Téma měsíce: Všeználci ve větrné zemi 

Téma týdne: Počasí, podzim v přírodě

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Správné držení těla, zdravotně zaměřené činnosti – relaxační, protahovací cvičení (TV)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Artikulační cvičení, říkanky (ČJ)

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Řešení sporu dohodou (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Chová se podle společenských pravidel – zdvořile 

DÍTĚ A SVĚT:

Orientace v okolí školy 

 

OSTATNÍ:

 • 10.11. – Třídní schůzky – online (čas bude upřesněn)
 • 1.11. – testování žáků ve škole 

Týdenní plán od 25.10. do 26.10.2021

Téma měsíce: Všeználci v zemi barev

Téma týdne: Barvy okolo nás 

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Uplatňování základních kulturně hygienických a zdravotně preventivních návyků (SKN)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Prostorové vjemy – dole, nahoře, uprostřed (M) 

 

OSTATNÍ:

 • 27. a 29. 10 není výuka – Podzimní prázdniny
 • 28.10. – Státní svátek 

Týdenní plán od 18.10. do 22.10.2021

Téma měsíce: Všeználci v zemi barev

Téma týdne: Barvy okolo nás 

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Kreslení křídou, pastelkou – základní barvy, jednoduché tvary (VV)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Rozvíjení samostatnosti (SKN)

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Umí požádat o pomoc (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Správné a šetrné zacházení se svými i cizími věcmi – hračky, školní pomůcky, knihy 

DÍTĚ A SVĚT:

Orientace ve škole


Týdenní plán od 11.10. do 15.10.2021

Téma měsíce: Všeználci v zemi barev

Téma týdne: Ovoce a zelenina

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Ovládání koordinace ruky, oka – zrakové a hmatové rozlišování tvarů (PČ)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Pojmenování všeho, čím je žák obklopen, určování barev (ČJ, SKN)

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Dodržování pravidel chování ve škole (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Správné a šetrné zacházení se svými i cizími věcmi – hračky, školní pomůcky, knihy 

DÍTĚ A SVĚT:

Orientace ve škole

 

OSTATNÍ:

 • Do 15.10. prosím donést přírodniny na VV  (kaštany, listy, šišky, atd.)

Týdenní plán od 4.10. do 8.10.2021

Téma měsíce: Všeználci v zemi barev

Téma týdne: Ovoce a zelenina

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Lokomoční pohyby – chůze, běh, skoky, poskoky

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Poslech pohádky 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Dodržování pravidel chování ve škole 

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Správné a šetrné zacházení se svými i cizími věcmi – hračky, školní pomůcky, knihy 

DÍTĚ A SVĚT:

Orientace ve škole

 

OSTATNÍ:

 • Do 15.10. prosím donést přírodniny na VV – kaštany, listy, šišky, atd.

Týdenní plán od 27.9. do 1.10.2021

Téma měsíce: Všeználci v zemi objevů

Téma týdne: Okolí školy 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Orientace v prostředí třídy a školy (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Zdvořilé chování ve škole – pozdrav, prosba, poděkování 

DÍTĚ A SVĚT:

Seznámení s prostředím školy 

 

OSTATNÍ:

 • 27. 9. – Ředitelské volno – škola zavřena
 • 28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

Týdenní plán od 20.9. do 24.9.2021

Téma měsíce: Všeználci v zemi objevů

Téma týdne: Okolí školy 

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Vybarvování jednoduchých obrázků, nepřetahování 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Slovní hádanky 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Orientace v prostředí třídy a školy (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Zdvořilé chování ve škole – pozdrav, prosba, poděkování 

DÍTĚ A SVĚT:

Seznámení s prostředím školy 

 

OSTATNÍ:

 • do 20.9. přinést tempery na VV
 • postupně donést do třídy 2 role papírových utěrek, krabička kapesníků, tekuté mýdlo

Týdenní plán od 13.9. do 17.9.2021

Téma měsíce: Všeználci v zemi objevů

Téma týdne: Škola a školní prostředí

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Cvičení na jemnou motoriku – zacházení s předměty denní potřeby, práce s papírem – mačkání, trhání, … (PČ)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Hry se slovy, sluchové rozlišování (ČJ)

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Orientace v prostředí třídy a školy (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Zdvořilé chování ve škole – pozdrav, prosba, poděkování 

DÍTĚ A SVĚT:

Seznámení s prostředím školy 

 

OSTATNÍ:

 • do 20.9. přinést tempery na VV
 • postupně donést do třídy 2 role papírových utěrek, krabička kapesníků, tekuté mýdlo

Týdenní plán od 6.9. do 10.9.2021

Téma měsíce: Všeználci v zemi objevů

Téma týdne: Škola a školní prostředí

DÍTĚ A JEHO TĚLO:

Orientace v prostoru, reakce na pokyn (TV)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:

Chování ve škole (SKN)

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:

Rozlišení prostředí rodiny a školy (SKN)

DÍTĚ A SPOLEČNOST:

Zdvořilé chování ve škole – pozdrav, prosba, poděkování 

DÍTĚ A SVĚT:

Seznámení s prostředím školy 

 

OSTATNÍ:

 • do 10.9. přinést kufříky na VV
 • postupně donést do třídy 2 role papírových utěrek, krabička kapesníků, tekuté mýdlo
 • 8.9. Třídní schůzky od 17:30 hod.

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás v novém školním roce 2021/2022

Informace:

1.9.2021

8:00 hod. – sraz před školou, vstup do školy s rouškou na ústech

8:00 – 8:30 hod. – děti ve třídě s paní učitelkou

8:40 hod. – třídní schůzky (trvání – přibližně 1 hodinu), rodiče vstupují do školy s respirátorem.

 Děti mají možnost zůstat ve školní družině nebo odejít ze školy. 

2.9. – 10.9.2021 

Od 2.9. již pravidelný provoz předškolní třídy (7:30 – 12:30 hodin)

Testování žáků 2.9., 6.9., 9.9.2021

Těším se na Vás 

Tereza Študlarová (třídní učitelka)

Komentáře jsou uzavřeny.