Přípravná třída

Petr Kimla

petr.kimla@zsrakovskeho.cz

 

Ve středu 13.11. Třídní schůzky od 17:00.

V úterý 19.11. navštívíme Výtopnu Zlíchov.
S sebou: malý batůžek na svačinu a pití, teplé oblečení (děti nemusí mít notýsek a penál). 
 
Ve středu 27.11. zhlédneme v divadle U Hasičů představení Když je v pekle neděle.
Vstupné 100,- Kč bude uhrazeno z třídního fondu. Návrat do 12 hod.
S sebou: malý batůžek na svačinu a pití, teplé oblečení (děti nemusí mít notýsek a penál). 

 

Měsíční plán na měsíc listopad
Téma měsíce: Všeználci ve větrné zemi
Cíl: přizpůsobení se změnám prostředí, ponaučení, jak jim čelit
osvojování si věku přiměřených praktických dovedností
vytvářet povědomí o mezilidských vztazích, morálce a lidských hodnotách
rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
osvojení si verbálních a neverbálních dovedností
Pohybové činnosti dětská jóga – pozdrav sluníčku
pouštění draka
házení a chytání míče
rozvoj hrubé motoriky na provazových prolézačkách
Jazykové činnosti dramatizace pohádky O koťátku, které zapomnělo mňoukat
práce s textem – vymýšlení vět
dětská literatura
přednes básní – Podzimní, Pouštění draků
Poznávací činnosti geometrické tvary
obrázkové encyklopedie
poznávání přírody – stromy a keře
dopravní výchova – bezpečně do školy
Výtvarné činnosti vyrábění dráčka – barevné a krepové papíry, stříhání, lepení
práce s modelovací hmotou
koláž z podzimních listů a plodů
omalovánky – podzimní ovoce
Hudební činnosti Já jsem kováříček – zpěv písně, doprovod na Orffovy nástroje
Popelář – zpěv písně s tancováním
poslech písní z českých pohádek
Praktické činnosti sebeobslužné činnosti – oblékání podle počasí, zavazování tkaniček
udržování pořádku v aktovce a šatní skříňce
správné držení příboru
pravo-levá orientace
Grafomotorika horní a dolní oblouk
vodorovné a svislé čáry
správný sklon tužky (pastelky, štětce)
Plánované akce třídy: exkurze do Výtopny Zlíchov

Věci do školy
Papírové kapesníky
Papírové utěrky
Obal na notýsek A5
Obal na sešit A6
Podložku na svačinu
Visací zámek
3 klíče (jeden podepsaný)
Šňůrka na krk 2x

Penál
2 tužky, pravítko
pastelky, guma
ořezávátko s pouzdrem
nůžky s kulatým hrotem
(fixy)

Potřeby na výtvarnou výchovu
vodové barvy
3 různě silné štětce
lepidlo, modelína
staré triko nebo zástěrku

Komentáře jsou uzavřeny.