IV.D PhDr. Jaroslava Petrová

PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

jaroslava.petrova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 27.6. – 30.6.2022

27.6. PONDĚLÍodevzdávání učebnic 8:00-9:00 hod. + odevzdávání klíčů od skříňky do vrátnice. Každý klíč bude mít na sobě nalepené číslo skříňky. 9:00 – 13:30 hod. Přírodovědná vycházka k Vltavě. S sebou – batoh se svačinou, pití, kapesné. Pevné boty!

28.6. ÚTERÝ  Dopoledne deskových her. Kresby na asfalt. S sebou penál  – kvízy, hry, luštění ve třídě.

Děti do školy mohou přinést libovolné deskové hry – Člověče nezlob se, Dámu, Monopoly, Aktivity apod.

29.6. STŘEDA  dopoledne – Téma  ŠVP – PČ – příprava jednoduchého pokrmu – příprava ovocného salátu – žáci si do školy přinesou: prkénko, misku, lžíci, nůž, CHIRURGICKÉ RUKAVICE. Ovoce nakoupíme z třídního fondu.

30.6. ČTVRTEK rozdávání vysvědčení za II. pololetí – ukončení vyučování v 8:45 hodin.

Přeji všem dětem krásné prožití prázdnin a rodičům děkuji za skvělou spolupráci během školního roku! J. Petrová 

Dovolená, Kufr, Cestovat, Sen

 

TÝDENNÍ PLÁN 20.6. – 24.6.2022

MATEMATIKA

Závěrečné opakování a procvičování probraného učiva – sčítání, odčítání, násobení a dělení, rovnice, SÚ

Geometrie – závěrečné opakování a procvičování probraného učiva

ČESKÝ JAZYK

Procvičování učebnice str. 140 – 143

PS – mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen, souvětí a větné vzorce, shoda přísudku s podmětem, křížovky, rébusy, mimočítanková četba

NOS

Projekt – skupinová práce – povrch ČR, vodstvo, města ČR – IT – příprava pomocí iPadů, IT tabule.

NOP

Procvičování, opakování učiva. Naplánování přírodovědné vycházky.

AJ

 • Souhrnné opakování, procvičování učiva
 • Odkazy na procvičování učiva: ZDE

Ostatní:

Příprava učebnic k závěrečné kontrole – odevzdávání – informaci o donesení VŠECH učebnic do školy, dostanou děti do notýsků.

22.6. – Olympijský běh

23.6. Filmové představení čtvrtek- Modřanské kino, 9:00 hod. začátek

29.6. dopoledne – Téma  ŠVP – červen PČ – příprava jednoduchého pokrmu – příprava ovocného salátu – žáci si do školy přinesou: prkénko, misku, lžíci, nůž, CHIRURGICKÉ RUKAVICE. Ovoce nakoupím z třídního fondu.

30.6. – rozdávání vysvědčení za II. pololetí – ukončení vyučování v 8:45 h.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 13.6. – 17.6.2022

MATEMATIKA

Opakujeme algoritmy písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení

Geometrie -výpočty obvodu, obsahu, povrchu, konstrukce obdélníku, trojúhelníku

ČESKÝ JAZYK

Procvičování učebnice str. 137 – 140

PS – mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen, souvětí a větné vzorce, shoda přísudku s podmětem, křížovky, rébusy, mimočítanková četba

NOS

Projekt – skupinová práce – povrch ČR, vodstvo, města ČR

NOP

Procvičování, opakování učiva.

AJ

Amazing animals – opakování lekce

 • Zvířata (crocodile, gorilla, hippo, penguin, whale)
 • Domov zvířat (grasslands, forests, rivers, sea)
 • Potrava zvířat (insects, leaves, meat, plants)
 • Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 48/69, 48/70, 49/71, 50/72, 51/73
 • Odkazy na procvičování učiva: ZDE

Ostatní:

14.6. 2022 třídní výlet Mladá Boleslavsraz v 7.40 hodparkoviště u Prioru, návrat ve 13.45 – 14.15 hodin – parkoviště u Prioru (svačiny a obědy jsou odhlášené), informace – email – zákonní zástupci.

22.6. – Olympijský běh

23.6. Filmové představení čtvrtek- Modřanské kino, 9:00 hod. začátek

příprava učebnic k závěrečné kontrole – odevzdávání v týdnu od 27.6.

 

30.6. – rozdávání vysvědčení za II. pololetí – ukončení vyučování v 8:45 h.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 6.6. – 10.6.2022

MATEMATIKA

Řešení rovnic a nerovnic učebnice str. 51, zápis SÚ. Počítání s kalkulačkou učebnice str. 54-56.

Počítání se zlomky.

Geometrie učebnice str. 52, 53 – opakování konstrukčních úloh.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování probraného učiva, souvětí

Závěrečné opakování: str. 133 – 136

Čtení – dočítání knihy Děti z Bullerbynu, čítanka

NOS

Souhrnné opakování

NOP

Výchova ke zdraví, osobní bezpečí, péče o zdraví, první pomoc.

AJ

Amazing animals – slovní zásoba

 • Zvířata (crocodile, gorilla, hippo, penguin, whale)
 • Domov zvířat (grasslands, forests, rivers, sea)
 • Potrava zvířat (insects, leaves, meat, plants)
 • Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 48/69, 48/70, 49/71, 50/72, 51/73
 • Odkazy na procvičování učiva: ZDE

Ostatní:

14.6. 2022 třídní výlet Mladá Boleslavsraz v 7.40 hodparkoviště u Prioru, návrat ve 13.45 – 14.15 hodin – parkoviště u Prioru (svačiny a obědy jsou odhlášené)

22.6. – Olympijský běh

příprava učebnic k závěrečné kontrole – odevzdávání v týdnu od 27.6.

 

30.6. – rozdávání vysvědčení za II. pololetí – ukončení vyučování v 8:45 h.

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 30.5. – 3.6.2022

MATEMATIKA

Výpočet povrchu kvádru, krychle – zápis, práce s učebnicí. 

Opakujeme počítání se zlomky, SÚ, celá čísla -kladná, záporná a nula, sčítání, odčítání, rovnice.

Geometrie – opakování  jednoduché konstrukční úlohy – čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice, kruh učebnice str. 52

ČESKÝ JAZYK

Tvoření souvětí podle větných vzorců str. 129 – 131, spojky.

Procvičování probraného učiva, práce v PS, závěrečné opakování str. 133, 134

Sloh – nevyučováno

Čtení – uvědomělé čtení textu, mimočítanková četba, oblíbená literatura

NOS

Životní prostředí, ochrana přírody.

Ústní zkoušení probrané látky

NOP

Nevyučováno

AJ

Amazing animals – slovní zásoba

 • Zvířata (crocodile, gorilla, hippo, penguin, whale)
 • Domov zvířat (grasslands, forests, rivers, sea)
 • Potrava zvířat (insects, leaves, meat, plants)
 • Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 48/69, 48/70, 49/71, 50/72, 51/73
 • Odkazy na procvičování učiva: ZDE

OSTATNÍ:

30.5. – sportovní soutěž – překážková dráha (3 hod.)

31.5. – třídní schůzka v 17.30 hodin

1.6. – MDD – zábavné dopoledne (mimo areál školy – podrobné info na TS)

2.6. – školní kolo soutěže „Rychlá šestka“(1. hodina – vybraní žáci)

14.6. – třídní výlet -Interaktivní pravěk, či středověk – Ml. Boleslav

28.6. – Olympijský běh – dopolední akce

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 23.5. – 27.5.2022

MATEMATIKA

Celá čísla – kladná, záporná a nula učebnice str. 45, povrch krychle, kvádru učebnice str. 47, 48

Procvičování sčítání zlomků, SÚ, procvičování 2. pol. – příprava na kontrolní práci.

Geometrie – grafický rozdíl úseček učebnice str. 42

ČESKÝ JAZYK

Shoda podmětu s přísudkem, slovní druhy – procvičování

Souvětí – větné vzorce učebnice str. 127 – 129

Sloh – reklama

Čtení – čítanka, Děti z Bullerbynu, psaní – úprava v sešitech, písmo

27.5. – ČTENÁŘSKÝ DENÍK

NOS

Životní prostředí, ochrana přírody  učebnice str. 35, 36

Opakování ze Š v P- práce s mapou, světové strany, byliny, rostliny, stromy.

NOP

Ohrožení života a majetku. Komunikace.

Ústní zkoušení – opakování 2.pololetí. (domácí zvířata -pes, kočka – popis, živočichové v zimě, bezobratlí, lidské tělo, ekologie, jaro v přírodě, výchova ke zdraví, denní režim, rizika u vody, první pomoc, požáry, výživa, zásady zdravé výživy) 

AJ

Amazing animals – slovní zásoba

 • Zvířata (crocodile, gorilla, hippo, penguin, whale)
 • Domov zvířat (grasslands, forests, rivers, sea)
 • Potrava zvířat (insects, leaves, meat, plants)

OSTATNÍ:

23.5. – fotografování tříd – v dopoledních hodinách

31.5. – třídní schůzky v 17:30 hod.


 

TÝDENNÍ PLÁN 16.5. – 20.5.2022

MATEMATIKA

Sčítání  zlomků se stejným jmenovatelem str. 43, 44 a procvičování písemných algoritmů sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Geometrie – opakování obsahu, obvodu čtverce, obdélníku – VZORCE

ČESKÝ JAZYK

Opakování shody přísudku s podmětem str. 124, 125

Souvětí, větné vzorce str. 127 a PS.

Sloh – stručnost vyjadřování 

Čtení – čítanka, filmová tvorba

NOS

Opakování, procvičení – nerostné bohatství, průmysl str. 34, zápis

Opakování ze ŠvP- práce s mapou, světové strany, byliny, rostliny, stromy. PL. Ústní zkoušení – učebnice str. 20-31.

NOP

Výchova ke zdraví. Referáty – prezentace

AJ

Amazing animals – slovní zásoba

 • Zvířata (crocodile, gorilla, hippo, penguin, whale)
 • Domov zvířat (grasslands, forests, rivers, sea)
 • Potrava zvířat (insects, leaves, meat, plants)

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 41/60, 42/63, 43/64, 45/65

Odkazy na procvičování učiva: ZDEZDEZDE

OSTATNÍ

23.5. PONDĚLÍ– fotografování tříd, cena fotografie – 50,- Kč, vybíráme v hotovosti od 16.-20.5.2022

 

Projektové vyučování (11. – 13. 5. 2022) Putování Prahou – prezentace IV.D

Náhled obrázku

TÝDENNÍ PLÁN 9.5. – 13.5.2022

MATEMATIKA

 Aritmetika – čteme z diagramu učebnice str. 41

Geometrie – grafický  rozdíl a součet úseček.  

ČESKÝ JAZYK

Podmět rodu mužského životného a neživotného učebnice str. 122, 123

NOS

Nerostné bohatství, průmysl str. 32.

Test a ústní zkoušení –  vodstvo ČR, města, podnebí, počasí, půdy, zemědělství. uč. str. 20-31

NOP

Nevyučováno.

AJ

Amazing animals – slovní zásoba

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 41/60, 42/63, 43/64, 45/65

High numbers – učebnice str. 62/88

Days of the week

Odkazy na procvičování učiva: ZDEZDEZDE

OSTATNÍ:

11. – 13. 5. 2022 (středa – pátek) projektové vyučování – Putování Prahou

 STŘEDA 11.5.2022 – práce v terénu – Valdštejnská zahrada. 

Sraz ve třídě. Odcházíme na MHD v 7:50 hodin.

S sebou: sportovní oblečení, sportovní boty, batoh -svačina a dostatek pití. Děti si vezmou blok, tužku a pero na poznámky a na náčrt zajímavostí v zahradě. Kdo má fotoaparát, může si jej vzít, fota použijeme na prezentaci.

Návrat cca 12:30hod.

Doučování 12:45 – 13:30 hod.

12. a 13.5. 2022 zpracování informací, prezentace v prostorách školy.

23.5. FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

 

TÝDENNÍ PLÁN 2.5. – 6.5.2022

MATEMATIKA

Řešení nerovnic, slovní úlohy str. 34, 35, průměr str. 38, 39

Geometrie – jednotky obsahu str. 36, 37, 

ČESKÝ JAZYK

Podmět rodu ženského str. 120, 121, koncovky příčestí minulého – podmět rodu středního, věta jednoduchá, souvětí – větné vzorce

Sloh – popis pracovního postupu.

Čtení – dobrodružná literatura.

NOS

Města ČR str. 24- 26.

Půdy a zemědělství str. 31.

NOP

Společenské chování. Základy rodinné výchovy.

Ohrožení života, majetku.

Referát do 18.5. 2022 s tématem dle výběru:

Zdravé potraviny.

Vitamíny.

Správná výživa.

AJ

My free time – opakování lekce

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 41/60, 42/63, 43/64, 45/65

High numbers – učebnice str. 62/88

Days of the week

Odkazy na procvičování učiva: ZDEZDEZDE

Ostatní

6.5. pátek Prevence – přednáška 10:00 -11:40 h.

Školní výlet 14.6.2022 –  platba 640,- Kč – na účet školy, uvádějte jméno žáka, třídu, VS (uveden v ŽK) + SS 20224 -žáci mají zapsáno v notýsku.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 25.4. – 29.4.2022

 

LÉKY, KTERÉ JSTE ODEVZDÁVALI ZDRAVOTNÍKOVI AKCE, BUDOU MÍT JEDNOTLIVÉ DĚTI VE SVÉM KUFRU.

 

Den čtvrtý – čtvrtek

I dnešní ráno bylo plné slunce. Protože jsme byli trošku „rozlámaní“ po včerejší diskotéce, vstali jsme o něco málo později a ihned po snídani jsme vyrazili na rozhlednu Bramberk. Cesta byla moc příjemná, téměř celou dobu jsme šli lesem, výstup nás ale trošku zmohl. Vystoupali jsme po schodech na kamennou rozhlednu a naskytl se nám nádherný výhled na okolní hory. Viděli jsme i Ještěd a Sněžku. Odměnou za náročný výstup byla pro nás zmrzlina a limonáda. Po cestě zpět jsme na krásně vyhřáté louce váleli sudy. Byla to velká zábava a moc jsme se přitom nasmáli. Do naší chalupy jsme šli po lesních cestičkách, vedle kterých jsme postavili skřítkům domečky a dokonce jsme přeskakovali potůček. Všem se nám to povedlo!!! Čeká nás ještě táborák s opékáním buřtů a potom musíme ještě rychle sbalit kufry, protože brzy ráno vstáváme a odjíždíme za zvířátky na kozí farmu. Po exkurzi a obědě odjíždíme za vámi domů. Protože máme dnes náročný den, fotky zašlou paní učitelky později.

Den třetí – středa

I dnes jsme se probudili do dne plného sluníčka. Po snídani jsme odjeli autobusem do pár kilometrů vzdálené vesničky Pěnčín, kde jsme v korálkové dílničce vyráběli překvapení pro maminky. Brzy totiž budou mít svátek. Poté jsme se vydali pěšky do 2 km vzdálené vesničky Pěnčín – Krásné, kde jsme navštívili muzeum léčitele Kittla. V jeho zahrádce jsme zkoušeli poznávat bylinky, které jsme se učili ve škole a celkem se nám to dařilo.

Sirupy léčitele – doktora Kittla zná většina z nás dobře, ale chodník, po kterém se chodí bosýma nohama jsme neznali, tak jsme si jej vyzkoušeli a bylo to moc prima. Exkurzi jsme zakončili procházkou kolem kostela sv. Josefa, o kterém jsme si popovídali a také shlédli jeho sochu.  Po příjezdu jsme si dali k obědu skvělé buchtičky s krémem a po výuce opět vyrazili do přírody poznávat světové strany, tentokrát s kompasem a mapami. V závěru dne budeme soutěžit v hodu šiškou na cíl a také si zaskáčeme přes švihadlo. Den zakončíme diskotékou, na kterou se moc těšíme.

Den druhý – úterý

 

Ráno jsme se všichni vzbudili do slunečného dne. Po snídani jsme se vrhli na učení a po svačince vyrazili na louku, kde jsme tvořili z přírodnin – šišky, klacíky. Použili jsme spoustu fantazie, protože jsme vymýšleli zvířátka ze šišek. Šlo nám to náramně, museli jsme pracovat rychle, protože jsme měli akrylové barvy, které brzy schnou. 

Protože už máme za sebou některé zážitky, museli jsme je napsat na pohled naší chaloupky, kde bydlíme. Protože odpoledne začalo pršet, hráli jsme hru “ Kdo jsem“ a dopisovali pohledy pro vás. Když přestalo pršet, vyrazili jsme na tajuplné místo nad chaloupkou – starý hřbitov. Pak jsme utíkali do lesa, kde jsme hledali stopy lesních zvířat a poznávali rostliny.

Večer nás čekají společenské hry a paní učitelky pro nás mají prý překvapení na zítra, tak jsme straašně zvědaví…..

Moc vás pozdravujeme a přejeme, aby jste se měli tak skvěle, jako my!

 

Den první – pondělí

 

Cesta nám utekla rychle a bez obtíží, všichni jsme se radovali z poměrně hezkého počasí a po obědě jsme absolvovali půldenní výlet do Horního Maxova, kde nás čekalo překvapení.  Navštívili jsme mascherku Janu, která nám předvedla svých skvělých 24 sněžných Husky pejsků. Mohli jsme si je pohladit a pomazlit se s nimi. Také jsme dostali přednášku o tom, co všechno pejsci jedí, viděli jsme saně na sníh i tažné zařízení na léto.

Procházeli jsme krásnou přírodou a místy jsme viděli i sníh. Prošli jsme celou vesničkou Jindřichov a viděli jsme typické chalupy horského kraje.

Večer jsme si psali deníček o našich zážitcích, vykreslili si omalovánky a šťastní a unavení jsme šli spát.

Fotky dodáme později.

 

Dobrý den, hlásíme, že jsme v pořádku dojeli. Máme se skvěle a nic nám nechybí, další informace dodáme později, moc Vás zdraví děti a ped. dozor!!!

 

 Škola v přírodě s ekologickým programem – IV.D+IV.B 

Termín:           25.04.-29.04.2022 

Adresa:           Chata pod Bramberkem (Chata Javor)            Jindřichov 23 

    466 01 Jablonec nad Nisou 

                   

Sraz:               v pondělí  25.O4.2022  v 7.45 hodin –  parkoviště – u Prioru – s sebou seznam léků s přesným rozpisem dávkování v  uzavřeném  a podepsaném obalu – nezapomeňte předat třídní  učitelce. 

RODIČE JSOU POVINNI DÍTĚ OSOBNĚ PŘEDAT TU PŘED ODJEZDEM + podpis bezinfekčnosti.

Návrat:           v pátek 29.04.2022 v  14:00- 14:30 hodin – parkoviště u Prioru – rodiče si své dítě vyzvednou osobně. 

Stravování začíná a končí první i poslední den obědem. 

Pedagogický dozor: 4 osoby

 

TÝDENNÍ PLÁN 18.4. – 22.4.2022

MATEMATIKA

Slovní úlohy – učebnice str. 24, 25

Geometrie – obsah čtverce uč. str. 28

ČESKÝ JAZYK

Věta jednoduchá, rozvitá – základní skladební dvojice, určování větných členů – podmět a přísudek str. 116, 117

Opakování koncovek podstatných jmen – pracovní sešit

Sloh – členění projevu, rozvoj slovní zásoby

Čtení -práce s textem -porozumění, ČD

NOS

Počasí a podnebí.

NOP

Rizika u vody, požáry.

Ústní zkoušení –  části lidského těla, zdraví, osobní hygiena, režim dne. Uč. str. 98-101

AJ

My free time

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 41/60, 42/63, 43/64, 45/65

High numbers – učebnice str. 62/88

Days of the week

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE

Ostatní

V úterý žáci dostanou závaznou přihlášku k výletu, prosím, vyplnit a do 22. 4. odevzdat TU.

22.4. 2022 Den Země – akce 5. hodina – areál Ráček

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 11.4. – 15.4.2022

MATEMATIKA

Zlomky -učebnice str.15-17

Geometrie – obsah obdélníku procvičování

ČESKÝ JAZYK

Stavba věty – určitá slovesa str. 116, 117

Sloh – obohacování textu – rozvoj slovní zásoby – téma Velikonoce – symboly, rituály, zvyky, významné dny.

Čtení –  Pohádka – čítanka str.35, Velikonoční koledy str. 55-56

NOS

Přírodní podmínky území.

NOP

Výchova ke zdraví – osobní hygiena.

Test – popis částí kostry.

Referát do 18.5. 2022 s tématem dle výběru:

Zdravé potraviny.

Vitamíny.

Správná výživa.

AJ

My free time

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 38/53, 39/54, 39/55, 40/59, 41/60

High numbers – učebnice str. 62/88

Odkazy na procvičování učiva: ZDEZDEZDEZDEZDE

Ostatní:

14.-18.4. 2022 Velikonoční prázdniny.

 

TÝDENNÍ PLÁN 4.4. – 8.4.2022

MATEMATIKA

Zlomky –str. 12, 13, 15

Procvičování rovnic

Geometrie – obsah obdélníku str. 22

ČESKÝ JAZYK

Stavba věty – určitá slovesa str. 115

Kontrolní práce , příprava

Sloh – osnova, členění projevu, odstavce

Čtení – bajka

NOS

Vodstvo

Opakování – povrch, poloha ČR, mapa

NOP

Výchova ke zdraví – režim dne.

Zdraví, nemoc.

Opakujeme části lidského těla, části kostry.

AJ

My free time

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 38/53, 39/54, 39/55, 40/59, 41/60

High numbers – učebnice str. 62/88

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE

Ostatní:

7.4. 2022 – čtvrtek jdeme do kostela. Termín máme 11:15 hodin. Počítejte s pozdějším příchodem do ZŠ.

( 13:00-13:30 hod.)

 

TÝDENNÍ PLÁN 28.3. – 1.4.2022

MATEMATIKA

Zlomky – úvod, čtení zlomků 

Opakování – převody jednotek, závorky, algoritmy písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení

Kontrolní práce -úterý

Geometrie – rýsujeme rovnoběžník str. 14

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – skloňování podstatných jmen rodu mužského – vzor stroj (str. 108 – 110) 

Koncovky podstatných jmen rodu mužského – procvičování str. 111 – 112

Příprava – kontrolní práce.

Sloh -osnova příběhu

Čtenářský deník  – prezentace 22.4.2022

Čtení – pověsti a legendy -Čítanka str. 87

NOS

Státní hranice, povrch ČR, pohoří, vrcholy –  opakování str. 16 -19 

Práce s příruční, nástěnnou mapou – orientace, světové strany, pohraniční pohoří, vnitrozemská pohoří, nížiny.

Test 28.3.2022

NOP

Ekosystémy  

Člověk – lidské tělo úvod, potrava str.96-97

Test – kočka, pes, havran, hraboš, liška, ekologie. 

AJ

What´s on TV? – opakování lekce

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 38/53, 39/54, 39/55, 40/59, 41/60

High numbers – učebnice str. 62/88

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE

Ostatní

Úterý 29.3.2022 Školní soutěž ve šplhu – vybraní žáci 9:50 – 10:15 hodin.

Středa 30.3.2022 Třídní schůzky 17:30 hodin.

Pátek 1. 4. 2022 Lego WeDo 11:50-12:35 hodin. Žáci si sestaví vlastního LEGO robota a toho se potom učí programovat. 

 

 

Týdenní plán 21. 3. – 25. 3. 2022

Český jazyk

Mluvnice: skloňování podstatných jmen rodu mužského – vzor muž (str. 104 – 107) 

Probrané koncovky podstatných jmen – procvičování 

Sloh: Město, ve kterém žiji – sestavení osnovy

Psaní: sebekontrola napsaného, výpisky

Čtení: práce s encyklopedií a internetem, mimočítanková četba – Děti z Bullerbynu. Čítanka – čtení str. 193, Nácvik básně – Co všechno musí udělat jaro str. 50 čítanka

Opakování – podstatná jména a vyjmenovaná slova

Matematika

Početní operace do 1 000 000, slovní úlohy (str. 9 a 24 – 27 )

 GEOMETRIE – rovnoběžníky ( str. 10 – 11, 14) čtvrtek

NOS -Nauka o společnosti

Povrch ČR – pohraniční pohoří (str. 16 – 17)

Zkoušení -ústní  (práce s mapou, světové strany, měřítko mapy, legenda)

V pondělí 28.3. test.

NOP – Nauka o přírodě

Ekologie, člověk jako ochránce i kazisvět (Přírodověda str. 89 – 92)

AJ

Opakování lekce – Space school

Čas (What´s the time? / It´s half past six.)

What´s on TV? – slovní zásoba

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 38/53, 39/54, 39/55, 40/59, 41/60

High numbers – učebnice str. 62/88

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE

Různé

Ve středu 30.3. 2022 v 17:30 hodin proběhnou třídní schůzky.

 

 

Týdenní plán 14. 3. – 18. 3. 2022

Český jazyk

Skloňování podstatného jména rodu mužského vzor pán – učeb. str. 98-99 procvičování.

Skloňování – vzor hrad – učeb. str. 100-102.

Probrané koncovky podstatných jmen – procvičování, diktát s přípravou. 

Sloh – blahopřání učeb. str. 83 – zájmena Ty, Vy, Vámi, Vás. 

Čtení – společné čtení na pokračování – Děti z Bullerbynu. Četba v čítance – strana 187-189.

Práce s básní – třídní kolo (příprava na školní kolo recitačního přednesu).

Matematika

Posloupnost přirozených čísel do 1 000 000 – učebnice str. 7-8.

Čísla v desítkové soustavě – procvičování, interaktivní tabule.

Geometrie – procvičování vzorců – čtverec, obdélník.

Nauka o společnosti (NOS)

Měřítko mapy – učebnice str. 9, zadání  referátů k tématu. Učebnice -nadmořská výška, značky na mapě – legenda str. 10, 11.

Nauka o přírodě (NOP)

Nevyučováno – Ekologický program „Tajemství lesa“ proběhne 16. 3. 2022, 2.-4. vyuč. hodinu, cena Kč 60,-,  v pondělí přinesou žáci, kteří ještě neuhradili.

AJ

Opakování lekce – Space school

Čas (What´s the time? / It´s half past six.)

What´s on TV? – slovní zásoba

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 38/53, 39/54, 39/55, 40/59, 41/60

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE, ZDE

Ostatní

18.3. Školní turnaj ve vybíjené – úprava rozvrhu. V pátek do třídy ráno TV úbory!

V týdnu obdrží děti informace o Škole v přírodě (platba, seznam věcí apod.)

 

Týdenní plán 7. 3. – 11. 3. 2022

JARNÍ PRÁZDNINY

 

Týdenní plán 28. 2. – 4. 3. 2022

 

Český jazyk

Mluvnice:

 • Podstatná jména rodu mužského – životnost, neživotnost, učebnice str. 95
 • Skloňování podstatného jména rodu mužského – vzor pán – učebnice str. 96-99
 •  Procvičování koncovek podstatných jmen rodu ženského (pracovní list), rodu středního.

Sloh:  

 • Dopis – učebnice str. 90

Čtení:

 • Společné čtení na pokračování , přednes básně

Matematika

 Číslo a početní operace do 1 000 000 – učebnice 3. díl (červená) – učebnice str. 3-5

Desetiminutovka – jednotky délky, hmotnosti, objemu, času  

Geometrie: obvod trojúhelníku a obdélníku, docvičení str.46,51

 

Nauka o společnosti (NOP)

 • Práce s mapou, orientace na mapě, orientace na mapě – světové strany, zeměpisná síť, druhy map, buzola, kompas, hádanky na mapě – vyhledávání str. 8, měřítko mapy str. 9
 • test (naše vlast, soužití národů, zákony, státní symboly, prezident, parlament, volby, státní svátky, památná místa v naší vlasti)

Nauka o přírodě (NOP)

 • Jarní období – jaro v přírodě – učebnice str. 73-75
 • Ústní zkoušení (kočka, pes)

AJ

4.3. – test lekce 6

Čas (What´s the time? / It´s half past six.)

What´s on TV?

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 31/43, 32/46, 34/47, 34/48, 37/50

Odkazy na procvičování učiva: ZDEZDEZDE

Různé

 • 28. 2. – Do matematiky si děti přinesou červenou učebnici (3. díl) – druhý díl budu vybírat (v pondělí)
 • 28. 2. – Celoškolní soutěž ve skoku přes švihadlo (vybraní žáci, 3. vyuč. hodinu)
 • 1. 3. – Matematická olympiáda Pangea (2. vyuč. hodina, přihlášení žáci)
 • 3. 3. – Doučování (v tomto týdnu proběhne v úterý a středu)
 • 4.3. +25.3. – Prezentace čtenář. deníků
 • 7.-11.3. – Jarní prázdniny

 

Týdenní plán 21. 2. – 25. 2. 2022

Český jazyk

Mluvnice: skloňování podstatných jmen rodu ženského – vzor kost (str. 91 – 94) 

opakování – určování pádů a slovních druhů

Sloh: mluvený projev – intonace, přízvuk, pauza, frázování, tempo

Psaní: stručný zápis z učebnice, psaní velkých písmen

Čtení: společná četba, hlasité čtení, procvičování básně

Matematika

Procvičování a opakování učiva (str. 53 – 55)

Slovní úlohy a řešení rovnic, tabulky, diagramy a jízdní řády

GEOMETRIE – obvod trojúhelníku a obdélníku str. 46, 51

NOS -Nauka o společnosti

Práce s mapou – směrová růžice, mapa a glóbus, zeměpisná síť (str. 6 – 8).

NOP – Nauka o přírodě

Živočichové v zimě – srnec, jelen, prase, zajíc a havran (Přírodověda str. 43 – 45, 55, 57)

AJ

Space school

Čas (What´s the time? / It´s half past six.)

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 31/43, 32/46, 34/47, 34/48, 37/50

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE

Ostatní

7.3. – 13.3.2022 – jarní prázdniny

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 14.2. – 18.2. 2022

MATEMATIKA

jednotky času, opakování převodů jednotek

procvičování, opakování aritmetiky – násobení, dělení, sčítání, odčítání do str.55

Geometrie – Obdélník, čtverec – rýsování.

ČESKÝ JAZYK

vzory rodu ženského – vzor růže, píseň uč. do str.89

procvičování koncovek – střední rod, ženský rod

čtení – společná četba Děti z Bullerbynu, nácvik básně – 22.2. na známky – báseň Slavík opozdilec -2 sloky.

Čtenářský deník – prezentace 4.3.2022 (před jarními prázdninami)

sloh – mluvený projev, pozvánka

NOS

Základní pojmy – prezident, parlament, vláda, ministr, premiér

NOP

Domácí zvířata – pes domácí

ústní zkoušení – kočka domácí – zápis v sešitě, učebnice

AJ

Space school

18.2. – test lekce 6

Čas (What´s the time? / It´s half past six.)

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 31/43, 32/46, 34/47, 34/48, 37/50

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE

OSTATNÍ:

16.2. 2022 10:00-11:45 hodin Dopravní výchova (úprava rozvrhu)

14.2. – testování COVID 19 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 7.2. – 11.2. 2022

MATEMATIKA

Převody jednotek -jednotky délky opakování, procvičování, jednotky hmotnosti.

GEOMETRIE – osově souměrné útvary – čtverec.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – skloňování PJ rodu středního – opakování.

Skloňování podstatných jmen rodu ženského. Stále opakujeme vyjmenovaná slova, slova příbuzná – zdůvodňujeme.

Čtení – Společná četba na pokračování – A. Lindgrenová – Děti z Bullerbynu.

Knihy zůstanou ve třídě, žáci si je nebudou brát domů.

ČTENÁŘSKÝ DENÍK – na pondělí 7.2.2022.

Nácvik rozpočítadla s čítanky – přednes zpaměti, rytmus „En ten týny“ Josef Kainar.

PŘEDNES NA ZNÁMKU 8. 2. 2022 (ÚTERÝ)

NOS

NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA – Domov, vlast, národ.

NOVÁ učebnice – Naše vlast – Česká republika.

NOP

Domácí zvířata – kočka domácí.

AJ

Space school

Čas (What´s the time? / It´s half past six.)

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 25/34, 27/35, 28/38, 29/39, 29/40, 30/42, 31/43

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE

 

TÝDENNÍ PLÁN 31.1. – 4.2. 2022

MATEMATIKA

Závislosti a vztahy mezi čísly – uč. str.41

Převody jednotek -jednotky délky str. 44

GEOMETRIE – opakování – druhy trojúhelníků.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – skloňování PJ rodu středního – opakování – Pracovní sešit, pracovní listy, uč. str. 76 -78

Čtení – Společná četba na pokračování – A. Lindgrenová – Děti z Bullerbynu.

Knihy zůstanou ve třídě, žáci si je nebudou brát domů.

ČTENÁŘSKÝ DENÍK – na úterý 1.2.2022.

Nácvik rozpočítadla s čítanky – přednes zpaměti, rytmus „En ten týny“ Josef Kainar.

PŘEDNES NA ZNÁMKU 8. 2. 2022 (ÚTERÝ)

NOS

Ve čtvrtek test – opakování od str. 50 do str. 57 – pondělí -školní příprava na test.

V únoru budu vybírat učebnici NOS č.1. – historie.

Od února (2.pololetí) budeme používat učeb. Naše vlast – Česká republika.

NOP

Opakování – Vzduch, voda, minerály, horniny, půda.

AJ

Space school

Čas (What´s the time? / It´s half past six.)

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 25/34, 27/35, 28/38, 29/39, 29/40, 30/42, 31/43

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE

OSTATNÍ:

31.1.2022 POSLEDNÍ VYUČOVACÍ HODINU – ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

4.2.2022 POLOLETNÍ JEDNODENNÍ PRÁZDNINY

 

TÝDENNÍ PLÁN 24.1. – 28.1.2022

MATEMATIKA

Písemné násobení dvouciferným činitelem.

Sčítání a odčítání přirozených čísel.

Geometrie -trojúhelníková nerovnost, pravý úhel.

PROSÍM, NEZAPOMEŇTE KRUŽÍTKA.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – skloňování PJ rodu středního – opak. vzor město, nově vzor moře, kuře str. 70 -74

Stále opakujeme vyjmenovaná slova a slova příbuzná.  Pády podst. jmen, tvary slov.

Čtení – Společná četba na pokračování – A. Lindgrenová – Děti z Bullerbynu.

Knihy zůstanou ve třídě, žáci si je nebudou brát domů.

Nácvik rozpočítadla s čítanky – přednes zpaměti, rytmus „En ten týny“ Josef Kainar.

PŘEDNES NA ZNÁMKU 8. 2. 2022 (ÚTERÝ)

Sloh – telefonický rozhovor – druhy rozhovorů

NOS

Baroko

Marie Terezie, Rudolf II. -změny a reformy za jejich vlády

V únoru budu vybírat učebnici NOS č.1. – historie.

Od února (2.pololetí) budeme používat učeb. Naše vlast – Česká republika.

NOP

Minerály, horniny.

Referát s prezentací – 26.1.2022 téma VODA

AJ

A sunny day – Počasí (It´s hot/cold/windy/raining), Is it snowing?)

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 25/34, 27/35, 28/38, 29/39, 29/40, 30/42, 31/43

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE

OSTATNÍ:

Pondělí 24. 1. testování Covid 19

27. 1. POLYTECHNICKÁ výchova

28.1. Školní turnaj – Vybíjená

Veškeré informace k akcím – email rodičům ze dne 19.1.2022.

 

TÝDENNÍ PLÁN 17.1. – 21.1.2022

MATEMATIKA

Rovnice, slovní úlohy str. 30-32

Sčítání a odčítání přirozených čísel.

Geometrie – Střed a poloměr kružnice opak., trojúhelníková nerovnost.

PROSÍM, NEZAPOMEŇTE KRUŽÍTKA.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – skloňování PJ rodu středního str. 66-70

Vzor město, moře, kuře, stavení.

Stále opakujeme vyjmenovaná slova a slova příbuzná. Pracovní listy, pracovní sešit.

Čtení – Společná četba na pokračování – výběr knihy ve školní knihovně. Knihy zůstanou ve třídě, žáci si je nebudou brát domů.

Nácvik rozpočítadla s čítanky – přednes zpaměti, rytmus „En ten týny“ Josef Kainar.

PŘEDNES NA ZNÁMKU 8. 2. 2022 (ÚTERÝ)

Sloh – oznámení – pozvánka

Opakování -určování slovních druhů ve větě.

NOS

J. A. Komenský – referát s prezentací 20.1.2022

Marie Terezie, Rudolf II. -změny a reformy za jejich vlády

V únoru budu vybírat učebnici NOS č.1. – historie.

Od února (2.pololetí) budeme používat učeb. Naše vlast – Česká republika.

Nezapomeňte doma i přehled panovníků a významných osobností – také zůstane ve škole. Vybírat budu 3.2. ve čtvrtek při hodině NOS.

NOP

Vzduch – str. 5-7, znečištění, půda.

Opakování jednotek hmotnosti, objemu.

Na středu – zadaný DÚ jednotky teploty – měření teploty během dne – PL.

Referát s prezentací – 26.1.2022

AJ

A sunny day – Počasí (It´s hot/cold/windy/raining), Is it snowing?)

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 25/34, 27/35, 28/38, 29/39

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE

 

TÝDENNÍ PLÁN 10.1. – 14.1.2022

MATEMATIKA

Násobení a dělení 10, 100, 1 000 do str. 24,

Opakování – příprava na pololetní písemnou práci

Rovnice str. 30 – 32

Geometrie – kružnice, rýsování trojúhelníku, trojúhelník – rovnostranný, rovnoramenný str. 25  (výjimečně výuka pondělí i pátek). DÚ je až na pátek 14.1. –  kružítko -pondělí.

PROSÍM, NEZAPOMEŇTE KRUŽÍTKA.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – skloňování PJ rodu středního str. 66-70

Čtení – pověst, bajka, pohádka.

Sloh – telefonický rozhovor

Opakování – příprava na pololetní písemnou práci.

NOS

J. A. Komenský – příprava na referát

Ústní zkoušení (čtvrtek)- Císař Rudolf II., České povstání proti Habsburkům, J. A. Komenský

NOP

Voda – test.

Vzduch – str. 5-7, znečištění.

Ústní zkoušení – koloběh vody v přírodě, skupenství vody, význam vody pro člověka, druhy vod.

Ostatní: třídní sch. 12.1.2022 17:00-19:00 hod. online /telefonicky.

AJ

A sunny day – Počasí (It´s hot/cold/windy/raining), Is it snowing?)

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 25/34, 27/35, 28/38, 29/39

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE

 

TÝDENNÍ PLÁN 3.1. – 7.1.2022

MATEMATIKA

Pamětné násobení a dělení. Procvičování, opakování. Násobení a dělení 10, 100, 1 000.

Geometrie – rýsujeme trojúhelník rovnostranný str. 25

Příprava na pololetní písemnou práci.

ČESKÝ JAZYK

SLOVESA – procvičování, opakování str. 62, 63 – časování. Úvod -podstatná jména.

Čtenářský deník – ZA PROSINEC  – prezentace 7.1.2022

                                      ZA LEDEN – prezentace 28.1.2022

Příprava na pololetní písemnou práci.

NOS

České země po bitvě na Bílé hoře str. 48-51 , Třicetiletá válka.

REFERÁT – 20.1.2022 (čtvrtek) téma Jan Amos Komenský.

NOP

Jednotky hmotnosti, objemu, času, teploty. Voda str. 7-8.

REFERÁT – 26.1. 2022 (středa) téma VODA.

AJ

A sunny day – Počasí (It´s hot/cold/windy/raining), Is it snowing?)

Opakování přítomného času průběhového + slovní zásoby

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 22/29, 23/30, 24/33, 25/34

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE

OSTATNÍ:

12.1.2022 – TŘÍDNÍ sch. KONZULTACE -telefonicky/online

NOS a NOP – pololetní opakování -testy.

 

TÝDENNÍ PLÁN 20.12. – 22.12.2021

MATEMATIKA

Pamětné násobení a dělení str. 20, 21

Geometrie -opakování, rýsování trojúhelník, žáci si na leden 2022 přinesou KRUŽÍTKO.

MNOHO ŽÁKŮ RÝSUJE S MĚKKÝMI TUŽKAMI! PROSÍM, DO PONDĚLÍ SI ZAJISTÍ TUŽKU Č.3, KTEROU MĚLI MÍT NA GEOMETRII JIŽ V ZÁŘÍ. DĚKUJI.

ČESKÝ JAZYK

SLOVESA – procvičování str. 62, 63, PRACOVNÍ LISTY.

Čtenářský deník – ZA PROSINEC  – prezentace 7.1.2022

                                      ZA LEDEN – prezentace 28.1.2022

NOS

České povstání proti Habsburkům str. 48, 49

NOP

Nevyučuje se.

AJ

Kulturní reálie: Vánoce a Nový rok

On holiday

Prázdninové aktivity (dancing, swimming, eating, reading…) + Tvary přítomného času průběhového

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 22/29, 23/30, 24/33, 25/34

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE

OSTATNÍ:

22.12. 2021 – projektový den  „Vánoce v naší třídě“ –  vánoční program ve třídě IV.D. 

Výuka končí 22.12.2021, nástup do školy 3.1.2022.

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků.

 

Vánoce, Vánoční Strom, Představuje


 

TÝDENNÍ PLÁN 13.12. – 17.12.2021

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání zpaměti učebnice str. 13, 14

Písemné sčítání a odčítání učebnice str. 15, 16

Převody jednotek – opakování ze III. třídy

GEOMETRIE – opakování, procvičování – rovinné geometrické útvary, základní konstrukční úlohy – úsečka, přímka, polopřímka, rovnoběžky, kolmice, střed úsečky, osa úsečky

ČESKÝ JAZYK

Procvičení a opakování VS a psaní předpon – PS

Slovesa – čas budoucí, čas minulý UČEBNICE str. 59 -60

Sloh – Popis Vánoce u nás doma

Čtení – hlavní a vedlejší postava: jejich vzájemné vztahy – PS Čtení s porozuměním.

Příprava na čtvrtletní práci.

NOS

České země součástí velké říše učebnice str. 45

Rudolf II. str. 47

Opakování: Jiří z Poděbrad, Jagellonci na českém trůně –  zk.

NOP

Magnety a světové strany

Opakování a TEST Pohyby Země.

AJ

Lekce My town – test 17.12.

Kulturní reálie: Vánoce a Nový rok

On holiday – Prázdninové aktivity (dancing, swimming, eating, reading…) + Tvary přítomného času průběhového

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 20/27, 22/29, 23/30

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE

OSTATNÍ: 22. 12. dopolední program u stromečku ve třídě, malé občerstvení. Podrobnosti před akcí.


TÝDENNÍ PLÁN 6.12. – 10.12.2021

MATEMATIKA

UČEBNICE  str. 8 – 9: porovnávání čísel, dělení se zbytkem, písemné dělení 

                        str. 10 – 11: zaokrouhlování čísel na desetitisíce a statisíce 

Geometrie – čtverec, obdélník  UČEBNICE str.12

Příprava na čtvrtletní práci.

ČESKÝ JAZYK

UČEBNICE str. 54 -59 slovesa – jednoduché a složené tvary, časování

UČEBNICE str.58 – Slohová a komunikační výchova: Pracovní postup přípravy jídla – Jednoduchý recept.

Čtení – souvislé čtení textu – zopakování osnovy k zápisu ve ČTENÁŘSKÉM DENÍKU

Psaní – opis, přepis z tabule – kontrola zapsaného

Příprava na čtvrtletní práci.

NOS

 UČEBNICE str. 41 Král Jiří z Poděbrad

 UČEBNICE str. 41 Jagellonci na českém trůně str. 43, 44

TEST-  Jan Hus, Jan Žižka, husité.

NOP

Neživá příroda – střídání dne a noci, roční období

Ústní zkoušení: změny v přírodě – zima (teplokrevní, studenokrevní živočichové, ptáci u krmítek, popis zimní přírody.. UČEBNICE  str.55 – 57)

AJ

My town – opakování lekce na test

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 20/27, 22/29, 23/30

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE

OSTATNÍ:

Informace – 22. 12. dopolední program u stromečku ve třídě, malé občerstvení. Podrobnosti před akcí.

 

TÝDENNÍ PLÁN 29.11. – 3.12.2021

MATEMATIKA

NOVÁ UČEBNICE – II. díl matematiky – čísla větší než 10 000 str. 3 – 6

Procvičujeme písemné násobení a dělení, desetiminutovka

Slovní úlohy – zápis, rovnice, odpověď

Geometrie – procvičování, opakování pravoúhlý trojúhelník, osa úsečky, rovnoběžky, kolmice, rovinné geometrické útvary – učebnice str. 7

ČESKÝ JAZYK

Slovesa – učebnice  str. 49, 50, pracovní sešit Hravá čeština str. 55

Procvičujeme, opakujeme slovní druhy, vyjmenovaná slova , příbuzná slova, předpony, předložky

Čtení – čtení s porozuměním – hlasité čtení

Diktát s přípravou

Sloh – Vypravování – obrazová osnova 

NOS

Test -Přemyslovci, Kosmova kronika.

Život v českých zemích po husitských válkách.

NOP

Test –  dřeviny, podrost, houby

Zima v přírodě – učebnice str. 54 – 57

AJ

My town

 • Slovní zásoba (cinema, supermarket, museum, swimming pool, park, castle)
 • Předložky místa (next to, opposite)

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 14/19,15/20, 17/22, 20/27

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE

OSTATNÍ

Prosím o obalení sešitů, stále někteří žáci nemají.

 

TÝDENNÍ PLÁN 22.11. – 26.11.2021

MATEMATIKA

Písemné násobení a dělení v oboru 0 – 10 000 str. 48, 49

Procvičování probraného učiva str. 52, 60, 61

Řešení slovních úloh se zápisem 

Geometrie – osa úsečky, pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník str. 47, 50

V PÁTEK  26. 11. VYBÍRÁM učebnici M díl I.

Prosím o kontrolu učebnice – vygumované poznámky, v případě starších vydání – slepit učebnici. Velmi děkuji.

Na další pondělí si žáci přinesou II. díl učebnice matematiky.

ČESKÝ JAZYK

 Učebnice – slovní druhy str. 47, 48

Opakování předpon, vyjmenovaných slov, určování podstatných jmen (rod, číslo, pád) -práce s textem. Slovesa – určování, časování.

PS Hravá čeština  str. 3, 4.

Čtení – nácvik básně , čtení s porozuměním, ČTENÁŘSKÝ DENÍK – každý poslední pátek v měsíci – prezentace.

Sloh – popis pracovních činností v domácnosti (jednotliví členové rodiny).

NOS

Mistr Jan Hus, Husitské války str. 34 – 39, opakování starověká řemesla -jejich význam – zk.

NOP

Dřeviny, houby. Žáci si připraví do příští hodiny REFERÁT s tématem dřevin, nebo hub. Zadání bude upřesněno při hodině.

AJ

Be healthy! – opakování lekce

My town

 • Slovní zásoba (cinema, supermarket, museum, swimming pool, park, castle)
 • Předložky místa (next to, opposite)

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 14/19, 15/20, 17/22, 20/27

OSTATNÍ:

24.11. 2021 Olympijský víceboj – TĚLOCVIČNA – 11:30 – 12:35 hodin. Rozvrh hodin bude ve středu upraven.

Prosím o obaly na školní sešity, někteří žáci dosud nemají. Děkuji.

Žáci dostali nový PS z ČJ – prosím též obalit.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN (15. – 19.11.)

ČJ

 • pravopis vyjmenovaných slov, stavba slov
 • sloh – popis osoby

 

M

 • písemné násobení a dělení
 • G – kolmé a rovnoběžné přímky

 

NOS

 • život ve středověku
 • české země v době husitství

 

NOP

 • lesní stromy, keře, houby

 

HV

 • upevňování hlasového rozsahu c1 – c2
 • píseň „Bude zima“

 

 • pták – práce s papírem (skládání, přehýbání)

 

TV

 • žebřiny, lavičky, míčové hry

 

AJ

 • Be healthy!
  • Slovní zásoba – ústní zkoušení probrané slovní zásoby
  • Informace o zdravotním stavu: I´ve got a headache…
  • Doporučení (zdravý životní styl): Eat…/Don´t eat…
 • Procvičování: There is/There are…
 • My town – slovní zásoba
 • Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 10/13, 11/14, 13/16, 14/19

 


TÝDENNÍ PLÁN (8. – 12.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • stavba slov – procvičování
  • vyjmenovaná slova
 • SLOH:
  • popis věci
 • ČTENÍ:
  • báseň „Píseň o roce“ – verš, rým
  • čl. „Skoropohádka“ – plynulé čtení

 

M

 • násobení a dělení zpaměti
 • písemné násobení
 • G – rýsování rovnoběžek daným bodem

 

NOS

 • Lucemburkové na českém trůně, Karel IV.

 

NOP

 • lesní stromy

 

VV

 • ornament – vystřihování, lepení

 

 • práce s modelovací hmotou

 

Hv

 • upevňování hlasového rozsahu C1 – C2
 • opakování písní

 

TV

 • akrobacie – kotoul vpřed

 

AJ

 • What´s in the house
  • 12.11. – test (slovní zásoba, předložky místa, vyjádření místa)
 • Be healthy!
  • Slovní zásoba
  • Informace o zdravotním stavu: I´ve got a headache…
  • Doporučení (zdravý životní styl): Eat…/Don´t eat…
 • Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 10/13, 11/14, 13/16, 14/19

 


TÝDENNÍ PLÁN (1. – 5.11.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova
 • SLOH:
  • popis osoby
 • ČTENÍ:
  • vypátrejte tiskařského šotka – přednes
  • článek „Roztomilý králíček“ – plynulé čtení

 

M

 • obor čísel do 10 000
 • zaokrouhlování čísel
 • písemné sčítání
 • G – rýsování rovnoběžek

 

NOS

 • Lucemburkové na českém trůně
 • Karel IV.

 

NOP

 • dřeviny – stromy, keře

 

HV

 • píseň „Ach, není tu, není“ – rytmus
 • poslech – Antonín Dvořák (symfonie č.9 „Z nového světa“)

 

VV

 • výtvory z barevného listí

 

TV

 • plavání

 

 • práce s papírem – klapačka

 

AJ

 • What´s in the house
 • Předložky místa (in, on, behind, under)
 • Vyjádření místa: Is there/Are there…? / Where´s …?
 • Be healthy! – slovní zásoba
 • Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 10/13, 11/14, 13/16, 14/19

TÝDENNÍ PLÁN (25. – 29.10.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova
 • ČTENÍ – vypátrejte tiskařského šotka – rým, přednes

 

M

 • sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti

 

NOS

 • dědičný královský titul

 

TV

 • plavání

 

HV

 • rytmus – vytleskávání
 • kánon – „Dú valaši“, „Až já pojedu přes ten les“

AJ

 • What´s in the house
 • Předložky místa (in, on, behind, under)
 • Vyjádření místa: Is there/Are there…? / Where´s …?
 • Be healthy! – slovní zásoba
 • Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 10/13, 11/14, 13/16, 14/19

TÝDENNÍ PLÁN (18. – 22.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • stavba slov, předpony a předložky
 • ČTENÍ:
  • báseň „Milý pane Kdybychu“ – práce s básní, přednes

 

M

 • dělení se zbytkem
 • čísla do 10 000

 

NOS

 • kníže Břetislav a Jitka
 • Kosmova kronika česká

 

NOP

 • plané a kulturní rostliny

 

VV

 • sběr listí, lisování

 

 • práce s modelovací hmotou

 

HV

 • noty podle délky, pomlky
 • vytleskávání rytmu

 

TV

 • plavání

AJ

 • What´s in the house
 • Předložky místa (in, on, behind, under)
 • Vyjádření místa: Is there/Are there…? / Where´s …?

 


TÝDENNÍ PLÁN (11. – 15.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • předpony od- , nad-, pod- , před
 • SLOH:
  • popis zvířete
 • ČTENÍ:
  • článek „O požáru mlýna“
  • čtení textu s porozuměním, orientace v textu

 

M

 • písemné dělení jednociferným dělitelem
 • dělení se zbytkem
 • G – rýsování kolmic procházejících daným bodem

 

NOS

 • Slavníkovci a svatý Vojtěch
 • kníže Oldřich a Božena

 

NOP

 • třídění rostlin podlé délky života 

 

HV

 • pomlky, píseň „Oh Raja“

 

TV

 • plavecký kurz

 

VV a PČ

 • animace filmu – voskovky (VV), práce s papírem (záložka)

AJ

 • What´s in the house
 • Slovní zásoba: Místnosti v domě/bytě + nábytek
 • Předložky místa (in, on, behind, under)
 • Test 12.10.

Plán práce 4. 10. – 8.10. 2021

ČJ

 • mluvnice – stavba slov – kořen, předpona, přípona
 • sloh – adresa
 • čtení – článek „Pes ve škole“ – vyprávění textu, pozoruhodné výroky

 

ČJH

 • slovní druhy

 

M

 • písemné násobení jednociferným činitelem
 • G – kolmice

 

NOS

 • počátky křesťanství
 • románský sloh

 

NOP

 • rostliny a jejich části

 

HV

 • rytmická cvičení, vytleskávání rytmu
 • píseň „Znám já jeden krásný zámek“

 

TV

 • běh – rychlý běh do 60 m (nízký a polovysoký start)
 • míčové hry

 

 • sběr a třídění přírodnin

 

AJ

 • What´s in the house
 • Místnosti v domě/bytě (bedroom, bathroom, living room, kitchen, dining room, hall)
 • Nábytek (TV, plant, cupboard, sofa, cooker, bed)
 • Opakování učiva na test 11.10.

Plán práce 27. 9. – 1.10. 2021

ČJ

 • opakování vyjmenovaných slov, slovní druhy
 •  ČTENÍ:
  • čl. Hodina pravopisu – orientace v textu
  • čtenářský deník

 

M

 • pamětné a písemné sčítání a odčítání
 • slovní úlohy

 

NOS

 • doba přemyslovských knížat
 • počátky křesťanství

 

NOP

 • rozmanitost přírody
 • jedinec a druh

 

HV

 • délka not a pomlk
 • píseň „Znám já jeden krásný zámek“

 

TV

 • vytrvalý běh dle schopností žáků

 

VV

 • podzimní květiny (jiřiny)

 

 • práce s papírem – krabička

AJ

 • Dokončení lekce – Sports time
 • Sloveso CAN: I can swim. Can you swim? Can he/she skate?
 • Opakování slovní zásoby
 • Pořídit sešit 424 (může být z minulého roku)

 


Plán práce 20. 9. – 24. 9.2021

Český jazyk

 • nauka o slově, zvuková stránka jazyka, slovní druhy
 • sloh – fantastické prázdniny – vypravování
 • čtení – jazykolamy
  • článek výchovně . vzdělávací „Bonbóny“
  • práce s textem – intonace, frázování

 

Matematika 

 • násobení a dělení v oboru malé násobilky
 • písemné sčítání, odčítání, slovní úlohy
 • G – přímka, polopřímka, úsečka, vzájemná poloha dvou přímek (různoběžky, rovnoběžky)

 

NOS

 • Konstantin a Metoděj

 

NOP

 • Příroda živá a neživá

 

HV

 • noty podle délky, rytmická cvičení, opakování písní

 

VV

 • obraz – niťová technika

 

 • práce s papírem – skládání (parník)

 

TV

 • vytrvalý běh, běh v terénu

 


Anglický jazyk 

Sloveso CAN: I can swim. Can you swim? Can he/she skate?

Slovní zásoba:

Hudební nástroje (violin, drum, guitar, piano, trumpet)

Sport, sportovní aktivity (dance, run, skate, skip, ski; play tennis/football/basketball)

 

 

Plán práce 13. 9. – 17. 9.2021

Český jazyk

Opakování učiva III. ročníku 

Učebnice do str. 11 – Slova s citovým zabarvením, slova spisovná x nespisovná. Slovní druhy -určování.

Slohová a komunikační výchova – Vypravování – učeb. str. 7

ČTENÁŘSKÝ DENÍK – prezentace vždy poslední týden v měsíci.

Matematika

Opakování učiva III. ročníku 

Učebnice do str. 14 –  Násobení, dělení, odčítání dvouciferných čísel, slovní úlohy.

Geometrie – str. 17 – Vzájemná poloha přímek v rovině

NOS

Velkomoravská říše. Staré pověsti české. Učebnice do str.9

NOP

Jedinec a druh.

Anglický jazyk 

Hello again!  Music time!

Hudební nástroje (violin, drum, guitar, piano, trumpet)

Sports time

Sport, sportovní aktivity (dance, run, skate, skip, ski; play tennis/football/basketball)

Ostatní:

27.9.2021 – Ředitelské volno – úprava ŠJ

 

 

Plán práce 6. 9. – 10. 9.2021

Důležité informace:

Pondělí 6.9. – testování COVID

Středa 8.9.

 • OLYMPIJSKÝ BĚH – sportovní oblečení, pití, tenisky na ven. UČENÍ S SEBOU – aktovka, učebnice dle rozvrhu, penál.
 • třídní schůzky 17:30 hod. – informace k plavání – 1. lekce 11.10.2021

Čtvrtek 9.9. – testování COVID

Žáci budou mít vlepeny do ŽK přístupová hesla a login do ŠKOLY ONLINE, žákovská knížka bude sloužit pouze na omluvy, pochvaly a kázeňská opatření. Hodnocení ve formě známek bude již pouze ve Škole Online. Žáci musí mít ŽK denně ve škole.

Odkaz zde: https://www.skolaonline.cz/ -kliknete na VSTUP DO ŠKOLY ONLINE, registrace žáků  – poslední řádek v zeleném rámečku a dle instrukcí zadáte login a heslo žáka.

Registraci do školy online pro zákonné zástupce s informacemi, obdrží rodiče na třídní schůzce. V případě nepřítomnosti mi, prosím, napište, jelikož převzetí registrace je potvrzeno podpisem zák. zástupce, je potřeba si toto převzít ode mne osobně. 

 

Český jazyk

Opakování učiva III. ročníku – stavba slova, vyjmenovaná slova, význam slov, věta jednoduchá, souvětí – učebnice do str. 5

Slohová a komunikační výchova – rozvoj slovní zásoby – vyprávění prázdninového příběhu

ČTENÁŘSKÝ DENÍK – prezentace vždy poslední týden v měsíci.

Matematika

Učebnice do str. 8 – závorky, násobilka, opakování

Geometrie – str. 9

NOS

Život pravěkých lidí (obydlí, nástroje, osídlení). Slované.

NOP

Rozmanitost přírody -přírodniny, lidské výtvory.

Anglický jazyk 

Hello again!  Music time!

Opakování slovní zásoby

Hudební nástroje (violin, drum, guitar, piano, trumpet)

 

 

Plán práce 1. 9. – 3. 9.2021

Milí žáci, přivítáme se opět v naší třídě. Těším se na vás!

1.9.2021 budeme mít setkání do 8:45 hod. od 2. 9. máme již výuku podle rozvrhu. Rozvrh_1_9_2021

1.9.2021 proběhne ve třídě testování na COVID 19.

2.9.2021 budete dostávat učebnice, vezměte si s sebou do školy aktovku, penál i pastelky.

Již začne výuka TV – cvičební úbory.

Sešit na AJ ze 3. třídy budou mít žáci ještě tento školní rok, přinesou si do školy na výuku předmětu.

Žáci si úbory budou nechávat ve skříňce v šatně u vstupu a nosit do třídy vždy, když je TV v rozvrhu. Převlékají se v šatnách u tělocvičen.

V případě dobrého počasí chodíme cvičit ven (venkovní obuv, cvičky pouze do tělocvičny). Děvčata budou mít na TV svázané vlasy a  žáci nebudou mít, z důvodu bezpečnosti, náramky, dlouhé náušnice, řetízky, hodinky. Prosím, dejte děvčatům náhradní gumičky do školy, často jim chybí na svázání vlasů. Velmi děkuji.

Prosím rodiče o kontrolu kufříků na VV a PČ – dokoupení obsahu (lepidla, tempery apod.) žáci si přinesou již 3. 9. – máme 2 hod. VV.

Informaci o třídních schůzkách budou mít žáci v ŽK, prosím o podpis termínu schůzky. Dosud není známo, zda TS bude probíhat osobně ve třídě, nebo online – informaci vám sdělím do emailu.

Prosím, do pondělí 6. 9.2021, o doplnění AKTUÁLNÍHO MOBILNÍHO TELEFONU zákonných zástupců, adresy i zdravotní pojišťovny dítěte do Žákovské knížky, kterou s sebou dostanou žáci na víkend domů.

Děkuji za spolupráci.

Český jazyk

Opakování učiva  ze III. ročníku – vyjmenovaná slova

Sloh: vzpomínky z prázdnin

Matematika

Opakování učiva  ze III. ročníku, opakování násobilky -pracovní sešity ze 3. třídy

NOS -Nauka o společnosti

Úvod do učiva. Život pravěkých lidí (obydlí, nástroje, osídlení).

NOP – Nauka o přírodě

Úvod do učiva. Rozmanitost přírody -přírodniny, lidské výtvory.

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.