IV.D PhDr. Jaroslava Petrová

PhDr. Mgr et Mgr. Jaroslava Petrová

jaroslava.petrova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 24.1. – 28.1.2022

MATEMATIKA

Písemné násobení dvouciferným činitelem.

Sčítání a odčítání přirozených čísel.

Geometrie -trojúhelníková nerovnost, pravý úhel.

PROSÍM, NEZAPOMEŇTE KRUŽÍTKA.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – skloňování PJ rodu středního – opak. vzor město, nově vzor moře, kuře str. 70 -74

Stále opakujeme vyjmenovaná slova a slova příbuzná.  Pády podst. jmen, tvary slov.

Čtení – Společná četba na pokračování – A. Lindgrenová – Děti z Bullerbynu.

Knihy zůstanou ve třídě, žáci si je nebudou brát domů.

Nácvik rozpočítadla s čítanky – přednes zpaměti, rytmus „En ten týny“ Josef Kainar.

PŘEDNES NA ZNÁMKU 8. 2. 2022 (ÚTERÝ)

Sloh – telefonický rozhovor – druhy rozhovorů

NOS

Baroko

Marie Terezie, Rudolf II. -změny a reformy za jejich vlády

V únoru budu vybírat učebnici NOS č.1. – historie.

Od února (2.pololetí) budeme používat učeb. Naše vlast – Česká republika.

NOP

Minerály, horniny.

Referát s prezentací – 26.1.2022 téma VODA

AJ

A sunny day – Počasí (It´s hot/cold/windy/raining), Is it snowing?)

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 25/34, 27/35, 28/38, 29/39, 29/40, 30/42, 31/43

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE

OSTATNÍ:

Pondělí 24. 1. testování Covid 19

27. 1. POLYTECHNICKÁ výchova

28.1. Školní turnaj – Vybíjená

Veškeré informace k akcím – email rodičům ze dne 19.1.2022.

 

TÝDENNÍ PLÁN 17.1. – 21.1.2022

MATEMATIKA

Rovnice, slovní úlohy str. 30-32

Sčítání a odčítání přirozených čísel.

Geometrie – Střed a poloměr kružnice opak., trojúhelníková nerovnost.

PROSÍM, NEZAPOMEŇTE KRUŽÍTKA.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – skloňování PJ rodu středního str. 66-70

Vzor město, moře, kuře, stavení.

Stále opakujeme vyjmenovaná slova a slova příbuzná. Pracovní listy, pracovní sešit.

Čtení – Společná četba na pokračování – výběr knihy ve školní knihovně. Knihy zůstanou ve třídě, žáci si je nebudou brát domů.

Nácvik rozpočítadla s čítanky – přednes zpaměti, rytmus „En ten týny“ Josef Kainar.

PŘEDNES NA ZNÁMKU 8. 2. 2022 (ÚTERÝ)

Sloh – oznámení – pozvánka

Opakování -určování slovních druhů ve větě.

NOS

J. A. Komenský – referát s prezentací 20.1.2022

Marie Terezie, Rudolf II. -změny a reformy za jejich vlády

V únoru budu vybírat učebnici NOS č.1. – historie.

Od února (2.pololetí) budeme používat učeb. Naše vlast – Česká republika.

Nezapomeňte doma i přehled panovníků a významných osobností – také zůstane ve škole. Vybírat budu 3.2. ve čtvrtek při hodině NOS.

NOP

Vzduch – str. 5-7, znečištění, půda.

Opakování jednotek hmotnosti, objemu.

Na středu – zadaný DÚ jednotky teploty – měření teploty během dne – PL.

Referát s prezentací – 26.1.2022

AJ

A sunny day – Počasí (It´s hot/cold/windy/raining), Is it snowing?)

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 25/34, 27/35, 28/38, 29/39

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE

 

TÝDENNÍ PLÁN 10.1. – 14.1.2022

MATEMATIKA

Násobení a dělení 10, 100, 1 000 do str. 24,

Opakování – příprava na pololetní písemnou práci

Rovnice str. 30 – 32

Geometrie – kružnice, rýsování trojúhelníku, trojúhelník – rovnostranný, rovnoramenný str. 25  (výjimečně výuka pondělí i pátek). DÚ je až na pátek 14.1. –  kružítko -pondělí.

PROSÍM, NEZAPOMEŇTE KRUŽÍTKA.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – skloňování PJ rodu středního str. 66-70

Čtení – pověst, bajka, pohádka.

Sloh – telefonický rozhovor

Opakování – příprava na pololetní písemnou práci.

NOS

J. A. Komenský – příprava na referát

Ústní zkoušení (čtvrtek)- Císař Rudolf II., České povstání proti Habsburkům, J. A. Komenský

NOP

Voda – test.

Vzduch – str. 5-7, znečištění.

Ústní zkoušení – koloběh vody v přírodě, skupenství vody, význam vody pro člověka, druhy vod.

Ostatní: třídní sch. 12.1.2022 17:00-19:00 hod. online /telefonicky.

AJ

A sunny day – Počasí (It´s hot/cold/windy/raining), Is it snowing?)

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 25/34, 27/35, 28/38, 29/39

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE

 

TÝDENNÍ PLÁN 3.1. – 7.1.2022

MATEMATIKA

Pamětné násobení a dělení. Procvičování, opakování. Násobení a dělení 10, 100, 1 000.

Geometrie – rýsujeme trojúhelník rovnostranný str. 25

Příprava na pololetní písemnou práci.

ČESKÝ JAZYK

SLOVESA – procvičování, opakování str. 62, 63 – časování. Úvod -podstatná jména.

Čtenářský deník – ZA PROSINEC  – prezentace 7.1.2022

                                      ZA LEDEN – prezentace 28.1.2022

Příprava na pololetní písemnou práci.

NOS

České země po bitvě na Bílé hoře str. 48-51 , Třicetiletá válka.

REFERÁT – 20.1.2022 (čtvrtek) téma Jan Amos Komenský.

NOP

Jednotky hmotnosti, objemu, času, teploty. Voda str. 7-8.

REFERÁT – 26.1. 2022 (středa) téma VODA.

AJ

A sunny day – Počasí (It´s hot/cold/windy/raining), Is it snowing?)

Opakování přítomného času průběhového + slovní zásoby

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 22/29, 23/30, 24/33, 25/34

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE

OSTATNÍ:

12.1.2022 – TŘÍDNÍ sch. KONZULTACE -telefonicky/online

NOS a NOP – pololetní opakování -testy.

 

TÝDENNÍ PLÁN 20.12. – 22.12.2021

MATEMATIKA

Pamětné násobení a dělení str. 20, 21

Geometrie -opakování, rýsování trojúhelník, žáci si na leden 2022 přinesou KRUŽÍTKO.

MNOHO ŽÁKŮ RÝSUJE S MĚKKÝMI TUŽKAMI! PROSÍM, DO PONDĚLÍ SI ZAJISTÍ TUŽKU Č.3, KTEROU MĚLI MÍT NA GEOMETRII JIŽ V ZÁŘÍ. DĚKUJI.

ČESKÝ JAZYK

SLOVESA – procvičování str. 62, 63, PRACOVNÍ LISTY.

Čtenářský deník – ZA PROSINEC  – prezentace 7.1.2022

                                      ZA LEDEN – prezentace 28.1.2022

NOS

České povstání proti Habsburkům str. 48, 49

NOP

Nevyučuje se.

AJ

Kulturní reálie: Vánoce a Nový rok

On holiday

Prázdninové aktivity (dancing, swimming, eating, reading…) + Tvary přítomného času průběhového

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 22/29, 23/30, 24/33, 25/34

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE

OSTATNÍ:

22.12. 2021 – projektový den  „Vánoce v naší třídě“ –  vánoční program ve třídě IV.D. 

Výuka končí 22.12.2021, nástup do školy 3.1.2022.

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků.

 

Vánoce, Vánoční Strom, Představuje


 

TÝDENNÍ PLÁN 13.12. – 17.12.2021

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání zpaměti učebnice str. 13, 14

Písemné sčítání a odčítání učebnice str. 15, 16

Převody jednotek – opakování ze III. třídy

GEOMETRIE – opakování, procvičování – rovinné geometrické útvary, základní konstrukční úlohy – úsečka, přímka, polopřímka, rovnoběžky, kolmice, střed úsečky, osa úsečky

ČESKÝ JAZYK

Procvičení a opakování VS a psaní předpon – PS

Slovesa – čas budoucí, čas minulý UČEBNICE str. 59 -60

Sloh – Popis Vánoce u nás doma

Čtení – hlavní a vedlejší postava: jejich vzájemné vztahy – PS Čtení s porozuměním.

Příprava na čtvrtletní práci.

NOS

České země součástí velké říše učebnice str. 45

Rudolf II. str. 47

Opakování: Jiří z Poděbrad, Jagellonci na českém trůně –  zk.

NOP

Magnety a světové strany

Opakování a TEST Pohyby Země.

AJ

Lekce My town – test 17.12.

Kulturní reálie: Vánoce a Nový rok

On holiday – Prázdninové aktivity (dancing, swimming, eating, reading…) + Tvary přítomného času průběhového

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 20/27, 22/29, 23/30

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE

OSTATNÍ: 22. 12. dopolední program u stromečku ve třídě, malé občerstvení. Podrobnosti před akcí.


TÝDENNÍ PLÁN 6.12. – 10.12.2021

MATEMATIKA

UČEBNICE  str. 8 – 9: porovnávání čísel, dělení se zbytkem, písemné dělení 

                        str. 10 – 11: zaokrouhlování čísel na desetitisíce a statisíce 

Geometrie – čtverec, obdélník  UČEBNICE str.12

Příprava na čtvrtletní práci.

ČESKÝ JAZYK

UČEBNICE str. 54 -59 slovesa – jednoduché a složené tvary, časování

UČEBNICE str.58 – Slohová a komunikační výchova: Pracovní postup přípravy jídla – Jednoduchý recept.

Čtení – souvislé čtení textu – zopakování osnovy k zápisu ve ČTENÁŘSKÉM DENÍKU

Psaní – opis, přepis z tabule – kontrola zapsaného

Příprava na čtvrtletní práci.

NOS

 UČEBNICE str. 41 Král Jiří z Poděbrad

 UČEBNICE str. 41 Jagellonci na českém trůně str. 43, 44

TEST-  Jan Hus, Jan Žižka, husité.

NOP

Neživá příroda – střídání dne a noci, roční období

Ústní zkoušení: změny v přírodě – zima (teplokrevní, studenokrevní živočichové, ptáci u krmítek, popis zimní přírody.. UČEBNICE  str.55 – 57)

AJ

My town – opakování lekce na test

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 20/27, 22/29, 23/30

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE

OSTATNÍ:

Informace – 22. 12. dopolední program u stromečku ve třídě, malé občerstvení. Podrobnosti před akcí.

 

TÝDENNÍ PLÁN 29.11. – 3.12.2021

MATEMATIKA

NOVÁ UČEBNICE – II. díl matematiky – čísla větší než 10 000 str. 3 – 6

Procvičujeme písemné násobení a dělení, desetiminutovka

Slovní úlohy – zápis, rovnice, odpověď

Geometrie – procvičování, opakování pravoúhlý trojúhelník, osa úsečky, rovnoběžky, kolmice, rovinné geometrické útvary – učebnice str. 7

ČESKÝ JAZYK

Slovesa – učebnice  str. 49, 50, pracovní sešit Hravá čeština str. 55

Procvičujeme, opakujeme slovní druhy, vyjmenovaná slova , příbuzná slova, předpony, předložky

Čtení – čtení s porozuměním – hlasité čtení

Diktát s přípravou

Sloh – Vypravování – obrazová osnova 

NOS

Test -Přemyslovci, Kosmova kronika.

Život v českých zemích po husitských válkách.

NOP

Test –  dřeviny, podrost, houby

Zima v přírodě – učebnice str. 54 – 57

AJ

My town

 • Slovní zásoba (cinema, supermarket, museum, swimming pool, park, castle)
 • Předložky místa (next to, opposite)

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 14/19,15/20, 17/22, 20/27

Odkazy na procvičování učiva: ZDE, ZDE, ZDE

OSTATNÍ

Prosím o obalení sešitů, stále někteří žáci nemají.

 

TÝDENNÍ PLÁN 22.11. – 26.11.2021

MATEMATIKA

Písemné násobení a dělení v oboru 0 – 10 000 str. 48, 49

Procvičování probraného učiva str. 52, 60, 61

Řešení slovních úloh se zápisem 

Geometrie – osa úsečky, pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník str. 47, 50

V PÁTEK  26. 11. VYBÍRÁM učebnici M díl I.

Prosím o kontrolu učebnice – vygumované poznámky, v případě starších vydání – slepit učebnici. Velmi děkuji.

Na další pondělí si žáci přinesou II. díl učebnice matematiky.

ČESKÝ JAZYK

 Učebnice – slovní druhy str. 47, 48

Opakování předpon, vyjmenovaných slov, určování podstatných jmen (rod, číslo, pád) -práce s textem. Slovesa – určování, časování.

PS Hravá čeština  str. 3, 4.

Čtení – nácvik básně , čtení s porozuměním, ČTENÁŘSKÝ DENÍK – každý poslední pátek v měsíci – prezentace.

Sloh – popis pracovních činností v domácnosti (jednotliví členové rodiny).

NOS

Mistr Jan Hus, Husitské války str. 34 – 39, opakování starověká řemesla -jejich význam – zk.

NOP

Dřeviny, houby. Žáci si připraví do příští hodiny REFERÁT s tématem dřevin, nebo hub. Zadání bude upřesněno při hodině.

AJ

Be healthy! – opakování lekce

My town

 • Slovní zásoba (cinema, supermarket, museum, swimming pool, park, castle)
 • Předložky místa (next to, opposite)

Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 14/19, 15/20, 17/22, 20/27

OSTATNÍ:

24.11. 2021 Olympijský víceboj – TĚLOCVIČNA – 11:30 – 12:35 hodin. Rozvrh hodin bude ve středu upraven.

Prosím o obaly na školní sešity, někteří žáci dosud nemají. Děkuji.

Žáci dostali nový PS z ČJ – prosím též obalit.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN (15. – 19.11.)

ČJ

 • pravopis vyjmenovaných slov, stavba slov
 • sloh – popis osoby

 

M

 • písemné násobení a dělení
 • G – kolmé a rovnoběžné přímky

 

NOS

 • život ve středověku
 • české země v době husitství

 

NOP

 • lesní stromy, keře, houby

 

HV

 • upevňování hlasového rozsahu c1 – c2
 • píseň „Bude zima“

 

 • pták – práce s papírem (skládání, přehýbání)

 

TV

 • žebřiny, lavičky, míčové hry

 

AJ

 • Be healthy!
  • Slovní zásoba – ústní zkoušení probrané slovní zásoby
  • Informace o zdravotním stavu: I´ve got a headache…
  • Doporučení (zdravý životní styl): Eat…/Don´t eat…
 • Procvičování: There is/There are…
 • My town – slovní zásoba
 • Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 10/13, 11/14, 13/16, 14/19

 


TÝDENNÍ PLÁN (8. – 12.11.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • stavba slov – procvičování
  • vyjmenovaná slova
 • SLOH:
  • popis věci
 • ČTENÍ:
  • báseň „Píseň o roce“ – verš, rým
  • čl. „Skoropohádka“ – plynulé čtení

 

M

 • násobení a dělení zpaměti
 • písemné násobení
 • G – rýsování rovnoběžek daným bodem

 

NOS

 • Lucemburkové na českém trůně, Karel IV.

 

NOP

 • lesní stromy

 

VV

 • ornament – vystřihování, lepení

 

 • práce s modelovací hmotou

 

Hv

 • upevňování hlasového rozsahu C1 – C2
 • opakování písní

 

TV

 • akrobacie – kotoul vpřed

 

AJ

 • What´s in the house
  • 12.11. – test (slovní zásoba, předložky místa, vyjádření místa)
 • Be healthy!
  • Slovní zásoba
  • Informace o zdravotním stavu: I´ve got a headache…
  • Doporučení (zdravý životní styl): Eat…/Don´t eat…
 • Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 10/13, 11/14, 13/16, 14/19

 


TÝDENNÍ PLÁN (1. – 5.11.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova
 • SLOH:
  • popis osoby
 • ČTENÍ:
  • vypátrejte tiskařského šotka – přednes
  • článek „Roztomilý králíček“ – plynulé čtení

 

M

 • obor čísel do 10 000
 • zaokrouhlování čísel
 • písemné sčítání
 • G – rýsování rovnoběžek

 

NOS

 • Lucemburkové na českém trůně
 • Karel IV.

 

NOP

 • dřeviny – stromy, keře

 

HV

 • píseň „Ach, není tu, není“ – rytmus
 • poslech – Antonín Dvořák (symfonie č.9 „Z nového světa“)

 

VV

 • výtvory z barevného listí

 

TV

 • plavání

 

 • práce s papírem – klapačka

 

AJ

 • What´s in the house
 • Předložky místa (in, on, behind, under)
 • Vyjádření místa: Is there/Are there…? / Where´s …?
 • Be healthy! – slovní zásoba
 • Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 10/13, 11/14, 13/16, 14/19

TÝDENNÍ PLÁN (25. – 29.10.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova
 • ČTENÍ – vypátrejte tiskařského šotka – rým, přednes

 

M

 • sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti

 

NOS

 • dědičný královský titul

 

TV

 • plavání

 

HV

 • rytmus – vytleskávání
 • kánon – „Dú valaši“, „Až já pojedu přes ten les“

AJ

 • What´s in the house
 • Předložky místa (in, on, behind, under)
 • Vyjádření místa: Is there/Are there…? / Where´s …?
 • Be healthy! – slovní zásoba
 • Procvičovat poslech + hlasité čtení – učebnice str. 10/13, 11/14, 13/16, 14/19

TÝDENNÍ PLÁN (18. – 22.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • stavba slov, předpony a předložky
 • ČTENÍ:
  • báseň „Milý pane Kdybychu“ – práce s básní, přednes

 

M

 • dělení se zbytkem
 • čísla do 10 000

 

NOS

 • kníže Břetislav a Jitka
 • Kosmova kronika česká

 

NOP

 • plané a kulturní rostliny

 

VV

 • sběr listí, lisování

 

 • práce s modelovací hmotou

 

HV

 • noty podle délky, pomlky
 • vytleskávání rytmu

 

TV

 • plavání

AJ

 • What´s in the house
 • Předložky místa (in, on, behind, under)
 • Vyjádření místa: Is there/Are there…? / Where´s …?

 


TÝDENNÍ PLÁN (11. – 15.10.)

ČJ

 • MLUVNICE:
  • předpony od- , nad-, pod- , před
 • SLOH:
  • popis zvířete
 • ČTENÍ:
  • článek „O požáru mlýna“
  • čtení textu s porozuměním, orientace v textu

 

M

 • písemné dělení jednociferným dělitelem
 • dělení se zbytkem
 • G – rýsování kolmic procházejících daným bodem

 

NOS

 • Slavníkovci a svatý Vojtěch
 • kníže Oldřich a Božena

 

NOP

 • třídění rostlin podlé délky života 

 

HV

 • pomlky, píseň „Oh Raja“

 

TV

 • plavecký kurz

 

VV a PČ

 • animace filmu – voskovky (VV), práce s papírem (záložka)

AJ

 • What´s in the house
 • Slovní zásoba: Místnosti v domě/bytě + nábytek
 • Předložky místa (in, on, behind, under)
 • Test 12.10.

Plán práce 4. 10. – 8.10. 2021

ČJ

 • mluvnice – stavba slov – kořen, předpona, přípona
 • sloh – adresa
 • čtení – článek „Pes ve škole“ – vyprávění textu, pozoruhodné výroky

 

ČJH

 • slovní druhy

 

M

 • písemné násobení jednociferným činitelem
 • G – kolmice

 

NOS

 • počátky křesťanství
 • románský sloh

 

NOP

 • rostliny a jejich části

 

HV

 • rytmická cvičení, vytleskávání rytmu
 • píseň „Znám já jeden krásný zámek“

 

TV

 • běh – rychlý běh do 60 m (nízký a polovysoký start)
 • míčové hry

 

 • sběr a třídění přírodnin

 

AJ

 • What´s in the house
 • Místnosti v domě/bytě (bedroom, bathroom, living room, kitchen, dining room, hall)
 • Nábytek (TV, plant, cupboard, sofa, cooker, bed)
 • Opakování učiva na test 11.10.

Plán práce 27. 9. – 1.10. 2021

ČJ

 • opakování vyjmenovaných slov, slovní druhy
 •  ČTENÍ:
  • čl. Hodina pravopisu – orientace v textu
  • čtenářský deník

 

M

 • pamětné a písemné sčítání a odčítání
 • slovní úlohy

 

NOS

 • doba přemyslovských knížat
 • počátky křesťanství

 

NOP

 • rozmanitost přírody
 • jedinec a druh

 

HV

 • délka not a pomlk
 • píseň „Znám já jeden krásný zámek“

 

TV

 • vytrvalý běh dle schopností žáků

 

VV

 • podzimní květiny (jiřiny)

 

 • práce s papírem – krabička

AJ

 • Dokončení lekce – Sports time
 • Sloveso CAN: I can swim. Can you swim? Can he/she skate?
 • Opakování slovní zásoby
 • Pořídit sešit 424 (může být z minulého roku)

 


Plán práce 20. 9. – 24. 9.2021

Český jazyk

 • nauka o slově, zvuková stránka jazyka, slovní druhy
 • sloh – fantastické prázdniny – vypravování
 • čtení – jazykolamy
  • článek výchovně . vzdělávací „Bonbóny“
  • práce s textem – intonace, frázování

 

Matematika 

 • násobení a dělení v oboru malé násobilky
 • písemné sčítání, odčítání, slovní úlohy
 • G – přímka, polopřímka, úsečka, vzájemná poloha dvou přímek (různoběžky, rovnoběžky)

 

NOS

 • Konstantin a Metoděj

 

NOP

 • Příroda živá a neživá

 

HV

 • noty podle délky, rytmická cvičení, opakování písní

 

VV

 • obraz – niťová technika

 

 • práce s papírem – skládání (parník)

 

TV

 • vytrvalý běh, běh v terénu

 


Anglický jazyk 

Sloveso CAN: I can swim. Can you swim? Can he/she skate?

Slovní zásoba:

Hudební nástroje (violin, drum, guitar, piano, trumpet)

Sport, sportovní aktivity (dance, run, skate, skip, ski; play tennis/football/basketball)

 

 

Plán práce 13. 9. – 17. 9.2021

Český jazyk

Opakování učiva III. ročníku 

Učebnice do str. 11 – Slova s citovým zabarvením, slova spisovná x nespisovná. Slovní druhy -určování.

Slohová a komunikační výchova – Vypravování – učeb. str. 7

ČTENÁŘSKÝ DENÍK – prezentace vždy poslední týden v měsíci.

Matematika

Opakování učiva III. ročníku 

Učebnice do str. 14 –  Násobení, dělení, odčítání dvouciferných čísel, slovní úlohy.

Geometrie – str. 17 – Vzájemná poloha přímek v rovině

NOS

Velkomoravská říše. Staré pověsti české. Učebnice do str.9

NOP

Jedinec a druh.

Anglický jazyk 

Hello again!  Music time!

Hudební nástroje (violin, drum, guitar, piano, trumpet)

Sports time

Sport, sportovní aktivity (dance, run, skate, skip, ski; play tennis/football/basketball)

Ostatní:

27.9.2021 – Ředitelské volno – úprava ŠJ

 

 

Plán práce 6. 9. – 10. 9.2021

Důležité informace:

Pondělí 6.9. – testování COVID

Středa 8.9.

 • OLYMPIJSKÝ BĚH – sportovní oblečení, pití, tenisky na ven. UČENÍ S SEBOU – aktovka, učebnice dle rozvrhu, penál.
 • třídní schůzky 17:30 hod. – informace k plavání – 1. lekce 11.10.2021

Čtvrtek 9.9. – testování COVID

Žáci budou mít vlepeny do ŽK přístupová hesla a login do ŠKOLY ONLINE, žákovská knížka bude sloužit pouze na omluvy, pochvaly a kázeňská opatření. Hodnocení ve formě známek bude již pouze ve Škole Online. Žáci musí mít ŽK denně ve škole.

Odkaz zde: https://www.skolaonline.cz/ -kliknete na VSTUP DO ŠKOLY ONLINE, registrace žáků  – poslední řádek v zeleném rámečku a dle instrukcí zadáte login a heslo žáka.

Registraci do školy online pro zákonné zástupce s informacemi, obdrží rodiče na třídní schůzce. V případě nepřítomnosti mi, prosím, napište, jelikož převzetí registrace je potvrzeno podpisem zák. zástupce, je potřeba si toto převzít ode mne osobně. 

 

Český jazyk

Opakování učiva III. ročníku – stavba slova, vyjmenovaná slova, význam slov, věta jednoduchá, souvětí – učebnice do str. 5

Slohová a komunikační výchova – rozvoj slovní zásoby – vyprávění prázdninového příběhu

ČTENÁŘSKÝ DENÍK – prezentace vždy poslední týden v měsíci.

Matematika

Učebnice do str. 8 – závorky, násobilka, opakování

Geometrie – str. 9

NOS

Život pravěkých lidí (obydlí, nástroje, osídlení). Slované.

NOP

Rozmanitost přírody -přírodniny, lidské výtvory.

Anglický jazyk 

Hello again!  Music time!

Opakování slovní zásoby

Hudební nástroje (violin, drum, guitar, piano, trumpet)

 

 

Plán práce 1. 9. – 3. 9.2021

Milí žáci, přivítáme se opět v naší třídě. Těším se na vás!

1.9.2021 budeme mít setkání do 8:45 hod. od 2. 9. máme již výuku podle rozvrhu. Rozvrh_1_9_2021

1.9.2021 proběhne ve třídě testování na COVID 19.

2.9.2021 budete dostávat učebnice, vezměte si s sebou do školy aktovku, penál i pastelky.

Již začne výuka TV – cvičební úbory.

Sešit na AJ ze 3. třídy budou mít žáci ještě tento školní rok, přinesou si do školy na výuku předmětu.

Žáci si úbory budou nechávat ve skříňce v šatně u vstupu a nosit do třídy vždy, když je TV v rozvrhu. Převlékají se v šatnách u tělocvičen.

V případě dobrého počasí chodíme cvičit ven (venkovní obuv, cvičky pouze do tělocvičny). Děvčata budou mít na TV svázané vlasy a  žáci nebudou mít, z důvodu bezpečnosti, náramky, dlouhé náušnice, řetízky, hodinky. Prosím, dejte děvčatům náhradní gumičky do školy, často jim chybí na svázání vlasů. Velmi děkuji.

Prosím rodiče o kontrolu kufříků na VV a PČ – dokoupení obsahu (lepidla, tempery apod.) žáci si přinesou již 3. 9. – máme 2 hod. VV.

Informaci o třídních schůzkách budou mít žáci v ŽK, prosím o podpis termínu schůzky. Dosud není známo, zda TS bude probíhat osobně ve třídě, nebo online – informaci vám sdělím do emailu.

Prosím, do pondělí 6. 9.2021, o doplnění AKTUÁLNÍHO MOBILNÍHO TELEFONU zákonných zástupců, adresy i zdravotní pojišťovny dítěte do Žákovské knížky, kterou s sebou dostanou žáci na víkend domů.

Děkuji za spolupráci.

Český jazyk

Opakování učiva  ze III. ročníku – vyjmenovaná slova

Sloh: vzpomínky z prázdnin

Matematika

Opakování učiva  ze III. ročníku, opakování násobilky -pracovní sešity ze 3. třídy

NOS -Nauka o společnosti

Úvod do učiva. Život pravěkých lidí (obydlí, nástroje, osídlení).

NOP – Nauka o přírodě

Úvod do učiva. Rozmanitost přírody -přírodniny, lidské výtvory.

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.