V.D Pavel Střelka

 

Pavel Střelka

pavel.strelka@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 06.02. – 10.02.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Přídavná jména – určování, vzory, skloňování přídavných jmen měkkých (vzor jarní)
 • Diktát, opis
 • Opakování slovních druhů

Sloh: Umělecký zážitek

Čtení:  Ezop a brabenec, Třicet let na zlatém severu str. 63 – 65, kontrola čtenářských deníků 

Matematika

Aritmetika:  

 • Početní úkoly s desetinnými čísly – číselná osa
 • Opakování  – rozšíření číselného oboru  

Geometrie: 

 • Opakování  – úhel

Nauka o společnosti:

 •  Obnova nového Československého státu, období komunistické vlády
 • Opakování II. světové válka

Nauka o přírodě

 • Slunce a sluneční soustava
 • Opakovací test – magnetická síla, póly magnetu

Anglický jazyk:

 • opakování a procvičování slovesa have got (has got) – otázka a zápor – příprava na test
 • procvičování předložek on, at

Různé

 • Příprava informací na školu v přírodě

Týdenní plán 30.01 – 02.02

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Opakování podstatných jmen, skloňování přídavných jmen
 • Přídavná jména – určování, vzory, skloňování přídavných jmen měkkých (vzor jarní)
 • Diktát, opis

Sloh: Vypravování dle osnovy, procvičování

Čtení:  Auta, draci a montgolfiéry str. 59 – 63, kontrola čtenářských deníků 

Matematika

Aritmetika:  

 • Desetinná čísla – čtení, zápis str.32 – 35
 • Opakování  – rozšíření číselného oboru  

Geometrie: 

 • Opakování jednoduchých konstrukčních a převody jednotek obsahu

Nauka o společnosti:

 •  Druhá světová válka str. 36 -42
 • Test čtvrtek 2.2 (opakování života první republiky, útoky na republiku)

Nauka o přírodě

 • Nová učebnice – země ve vesmíru
 • Magnetická síla, póly magnetu
 • Pokusy (str.8-13)

Anglický jazyk:

 • What´s the time? – určování času
 • popis školního a volného dne – What do you do on….?
 • procvičování předložek on, at

Různé

 • Pololetní prázdiny 3.2.2023 

Týdenní plán 23.1 – 27.1

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Opakování podstatných jmen a základních větných členů
 • Přídavná jména – určování, vzory, skloňování přídavných jmen TVRDÝCH (vzor mladý)
 • 24.1 pololetní práce (slovesa, podstatná jména, psaní s/z, základní větné členy,, psaní mě/mně, bě/bje, pě, vě/vje)

Sloh: Vypravování dle osnovy str. 92

Čtení:  Záchrana, nebo zkáza, kontrola čtenářských deníků 

Matematika

Aritmetika:  

 • Desetinná čísla – čtení, zápis str.32
 • Opakování  – rozšíření číselného oboru  

Geometrie: 

 • Opakování jednoduchých konstrukčních a převody jednotek obsahu

Nauka o společnosti:

 •  Opakování  – první prezident Československa a život lidu v první republice
 • Republika se hroutí, smutný život za okupace str. 34-38

Nauka o přírodě

 • Nová učebnice – země ve vesmíru
 • Magnetická síla, póly magnetu
 • Pokusy (str.4-6)

Anglický jazyk

 • dny v týdnu, určování času
 • školní předměty,  rozvrh hodin

 

Různé

 • Pololetní práce ČJ 24.1.2023
 • Pololetní práce M 26.1.2023
 • Začátkem února bude rodičům zaslán lísteček s informací na školu v přírodě
 • Došlo k uzavření známek prvního pololetí

Týdenní plán 16.1 – 20.1

Různé

 • Pololetní práce ČJ 24.1.2023
 • Pololetní práce M 26.1.2023
 • PČ (květináč + případně semínko květiny, ovoce, zeleniny) 

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Opakování podstatných jmen 
 • Přídavná jména – číslo, pád, rod + vzory
 • PŘESUNUTA 24.1 pololetní práce (slovesa, podstatná jména, psaní s/z, základní větné členy,, psaní mě/mně, bě/bje, pě, vě/vje)

Sloh: Vypravování dle osnovy, OSV – sociální rozvoj, komunikace

Čtení:  Navždy náš tajuplný ostrov

Matematika

Aritmetika:  

 • Opakování – dělení dvojciferných čísel
 • Rozšíření číselného oboru  – začátek učebnice str. 24
 • Převody jednotek obsahu 25-26
 • POLOLETNÍ PRÁCE 26.1.2023 (zlomky, slovní úlohy, počítání se závorkami, převody jednotek, dělení dvojciferných čísel, obsah obdélníku a čtverce)

Geometrie: 

 • Opakování jednoduchých konstrukčních 

Nauka o společnosti:

 • Opakování rozvoje nového státu
 • První republika (život, škody, obavy zachování státu) str. 32-35

Nauka o přírodě

 • Opakovací test – soustavy člověka, smyslové ústrojí
 • NOVÁ UČEBNICE – Země ve vesmíru (poznáváme magnetickou sílu).

Anglický jazyk 

Have got – oznam. věta kladná, záporná, otázka

have got x has hot

my pets, my word – slovní zásoba

Týdenní plán 9.1 – 13.1

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Opakování podstatných jmen –  střední rod
 • Přídavná jména – druhy
 • 18.1 pololetní práce (slovesa, podstatná jména, psaní s/z, základní větné členy,, psaní mě/mně, bě/bje, pě, vě/vje)

Sloh: Vypravování dle osnovy

Čtení:  Navždy náš tajuplný ostrov, kontrola čtenářských deníků 

Matematika

Aritmetika:  

 • Opakování – dělení dvojciferných čísel
 • Rozšíření číselného oboru  – začátek učebnice str. 22-24

Geometrie: 

 • Opakování jednoduchých konstrukčních 

Nauka o společnosti:

 • První světová válka opakování
 • Tvář nového státu str. 28-29

Nauka o přírodě

 • Opakování – soustavy člověka, smyslové ústrojí
 • Integrovaný záchranný systém

Anglický jazyk

 • sloveso have got – oznamovací věta kladná, záporná, tvorba otázky
 • have got x has got
 • My pets

 

Různé

 • Třídní schůzka proběhne 11.1.2023 v 17:30 hodin 
 • Pololetní práce ČJ 18.1.2023

Týdenní plán 3.1- 6. 1.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Opakování podstatných jmen –  mužský, ženský, střední rod
 • Přídavná jména

Čtení: 

 • Kontrola a odevzdání čtenářských deníků 

Matematika

Aritmetika:  

 • Opakování – dělení dvojciferných čísel
 • Rozšíření číselného oboru  – začátek učebnice str. 21

Geometrie: 

 • Obsah obdélníku a převádění jednotek

Nauka o společnosti:

 • Opakování  – rozvoj kultury, romantismus, rozdělení Rakouska
 • První světová válka

Nauka o přírodě

 • Opakování – člověk, stavba těla a soustavy člověka
 • Smyslové ústrojí

Anglický jazyk 

sloveso Have got – tvorba otázky a záporu

Has got – he, she, it

Různé

 • Třídní schůzka proběhne 11.1.2023 v 17:30 hodin 
 • Pololetní práce ve třetím týdnu ledna
 • PČ – 19.1 přesazování a sázení rostlin

 

Týdenní plán 19.12.- 22. 12.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Podstatná jména –  mužský, ženský, střední rod

Čtení: 

 • Odevzdání čtenářských deníků do konce prosince ! (22.12.2022)
 • Štědrý den str. 47

Matematika

Aritmetika:  

 • Dělení dvojciferných čísel, průměrná rychlost
 • Opakování dělení se zbytkem a pamětné dělení.

Geometrie: 

 • Obsah obdélníku a čtverce

Nauka o společnosti:

 •  Národ sobě, rozvoj kultury
 • Opakování – nespravedlivé Rakousko, dualismus

Nauka o přírodě

 • Rozmnožovací a nervová soustava
 • Zápis do sešitu

Angličtina

sloveso Have got

zvířecí mazlíčci 

Týdenní plán 12.12.- 16. 12.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Podstatná jména –  mužský, ženský rod

Čtení: 

 • Příprava čtenářských deníků do konce prosince ! (22.12.2022)
 • Vánoce s maminkou str. 44

Matematika

Aritmetika:  

 • Dělení dvojciferných čísel
 • Opakování dělení jednociferným číslem

Geometrie: 

 • Obsah obdélníku a čtverce

Nauka o společnosti:

 •  Národ sobě, politické probuzení, nespravedlivé Rakousko
 • Opakování – rozkvět kultury (romantismus)

Nauka o přírodě

 • Oběhová, trávicí, močová soustava
 • Zápis do sešit

Týdenní plán 05.12.- 09. 12.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Podstatná jména –  rod, vzor
 • Procvičování v učebnici str, 64-67
 • Opakování učiva s/z/vz, mě/mně, bě-bje, pě, vě-vje (ČJH)

Čtení: 

 • Prosinec, Vánoce str.41 
 • Kontrola čtenářských deníků.

Sloh:

 • Vypravování str. 63

Matematika

Aritmetika:  

 • Dělení přirozených čísel (písemné a pamětné)
 • Pamětné dělení se zbytkem
 • Opakování dělení jednociferným číslem

Geometrie: 

 • Obsah obdélníka a čtverce

Nauka o společnosti:

 •  Obrazy z novějších dějin ČR  do str. 15-19

Nauka o přírodě

 • Dýchací, oběhová a trávicí soustava str,
 • Zápis do sešitů
 • Opakování lidské kostry (testík)

Anglický jazyk

Dokončení lekce – opakovaní přivlastňovacích zájmen, přivlastňování pomocí ´s

sloveso to be – ozn. věta, zápor, otázka

Wh otázky

Týdenní plán 28.11.- 02. 12.

!PROSÍM ZAJISTIT ŠKOLNÍ SEŠITY – NĚKTEŘÍ ŽÁCI NEMAJÍ STÁLE KOMPLETNÍ!

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Opakování a procvičování učiva str.58-59
 • Procvičování se slabikami bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně
 • Neohebné slovní druhy
 • Procvičování na interaktivní tabulky – S/Z, MĚ/MNĚ (ČJH)

Čtení: 

 • V našem voze oje není, Hřebík, Kapka str. 38-41 
 • Blíží se konec měsíce, prosím nezapomenout odevzdat čtenářský deník.

Sloh:

 • Příprava na vypravování

Nauka o společnosti:

 •  Obrazy z novějších dějin ČR  do str. 10-13
 • Vynálezy

Nauka o přírodě

 • Člověk, části těla
 • Dýchací a oběhová soustava
 • Zápis do sešitů

Matematika

Aritmetika:  

 • Opakování dělení
 • Slovní úlohy, začátek nové učebnice DÍL 2 – Dělení dvojciferným číslem
 • Koncem týdne test opakování geometrie (přímka, úsečka, obvod čtverce a obdélníku, rýsování)

Geometrie: 

 • Opakování kružnice, trojúhelník
 • Tělesa

Anglický jazyk

Dokončení lekce – opakovaní přivlastňovacích zájmen, přivlastňování pomocí ´s

sloveso to be – ozn. věta, zápor, otázka

Wh otázky

Týdenní plán 21.11.- 25. 11.

!PROSÍM ZAJISTIT ŠKOLNÍ SEŠITY – NĚKTEŘÍ ŽÁCI NEMAJÍ STÁLE KOMPLETNÍ!

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Opakování a procvičování učiva 
 • Čtvrtletní práce (22.11)
 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem, procvičování – učebnice str. 57-59
 • Procvičování na interaktivní tabulky, opakování základní skladební dvojce (ČJH)

Čtení: 

 • Hastrman str. 35-38
 • Blíží se konec měsíce, prosím nezapomenout odevzdat čtenářský deník.

Sloh:

 • Slohová práce – Dopis.

Nauka o společnosti:

 • Nová kniha: Obrazy z novějších dějin ČR  do str. 11
 • Pokračování poznání měst ČR a co o nich víš.

Nauka o přírodě

 • Člověk, části těla, soustavy (str. 44-48).
 • Kontrola domácího úkolu (poznávání člověka)
 • Zápis do sešitů

Matematika

Aritmetika:  

 • Opakování na čtvrtletní práci 
 • Oříšek– učebnice str. 60-62
 • Čtvrtletní práce (23.11.) 

Geometrie: 

 • Obvod čtverce a obdélníku

Anglický jazyk

přivlastňovací zájmena

přivlastňování pomocí ´s 

W- otázky

sloveso to be – tvorba otázky

Týdenní plán 14.11.- 16. 11. (17.11 svátek, 18.11 ředitelské volno)

!PROSÍM ZAJISTIT ŠKOLNÍ SEŠITY – NĚKTEŘÍ ŽÁCI NEMAJÍ STÁLE KOMPLETNÍ!

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem, procvičování – učebnice str. 55-57
 • Procvičování na interaktivní tabulky, opakování základní skladební dvojce
 • Příprava na čtvrtletní práci (22.11) – opakování a procvičování učiva.

Čtení: 

 • Klapzubova jedenáctka str. 33-34
 • Hádanky

Sloh:

 • Slohová práce – Textová zpráva (Téma: Syn/dcera píše prarodičům).

Nauka o společnosti:

 • Test – opakování ČR (slepá mapa – společná práce).
 • Poznej města ČR a co o nich víš.

Nauka o přírodě

 • Člověk a jeho životní podmínky (str. 40-43).
 • Test 15.11 Druhy zvířat a rostlin, jak člověk ničí přírodu (str.31-35).
 • Zápis do sešitů

Matematika

Aritmetika:  

 • Slovní úlohy – učebnice str. 54-55
 • Příprava na čtvrtletní práci (23.11.) – opakování a procvičování učiva 

Geometrie: 

 • Souřadnice bodů příklady

Anglický jazyk

přivlastňovací zájmena

tvorba otázky se slovesem to be

opakování slovní zásoby My family – testík na slovíčka

Týdenní plán 7.11.- 11. 11.

Nauka o společnosti:

 • Střední a jižní Morava, Brno (str. 42-48)
 • Příprava na test – opakování ČR (slepá mapa – společná práce)
 • příprava učebnice, práce s mapou

Nauka o přírodě

 • Člověk a příroda str. 33-39
 • Opakování rostlin a živočichů (příští týden test 15.11 ze str. 30-39)
 • Zápis do sešitů

Matematika

Aritmetika:  

 • Slovní úlohy – učebnice str. 51-54
 • Zlomky – procvičování 
 • Příprava na čtvrtletní práci (23.11.) – opakování a procvičování učiva 

Geometrie: 

 • Souřadnice bodů – učebnice str. 45

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Shoda přísudku s podmětem – učebnice str. 47-50
 • Procvičování na interaktivní tabulky, opakování vyjmenovaných slov.
 • Příprava na čtvrtletní práci (22.11) – opakování a procvičování učiva.

Čtení: 

 • Dobrodružství Toma Sawyera str. 32
 • Hádanky
 •  

Sloh:

 • Krátké textové zprávy str. 54

Anglický jazyk

přivlastňovací zájmena

family tree

sloveso to be – tvorba otázky

Týdenní plán 31.10.- 4. 11.

Anglický jazyk

sloveso to be – opak. a procv. – krátké tvary, kladné a záporné věty – příprava na test

přídavná jména

Týdenní plán 24.10.- 27. 10.

Anglický jazyk

Where are you from? státy

sloveso „to be“ – kladné a záporné, plné a zkrácené formy

family tree

Týdenní plán 17.10.- 21. 10. 

Anglický jazyk

Where are you from? 

státy a jejich obyvatelé

sloveso „to be“ – plné a stažené tvary

tvorba záporu

Týdenní plán 10.10.- 14. 10. 

Anglický jazyk

opakovací test 1. lekce

úvod do druhé lekce – Friends and family

opakování slovesa Have got/ Has got

Týdenní plán 3.10.- 7. 10. 

Anglický jazyk

rozkazovací způsob, 

there is/ there are… popis místnosti

poslechová cvičení

Týdenní plán 26.- 30. 9.   

Anglický jazyk

dokončování lekce

nepravidelné množné číslo

vazba There is, There are

 

Týdenní plán 19.- 23. 9.     

Anglický jazyk

číslovky 20-100 – psaná forma, 

tvorba množného čísla

rozkazovací způsob – pokyny ve škole

 

OSTATNÍ:

PROSÍM O UHRAZENÍ PLATEB ZA PRACOVNÍ SEŠITY NA AJ, ABYCHOM S NIMI MOHLI PRACOVAT.

DĚKUJI.

 

MARTINA NOVOTNÁ

 

Týdenní plán 12.- 16. 9. 

Anglický jazyk

osobnostní otázky – What´s your name? Where are you from? ect.

číslovky – desítky

podstatná jména počítatelná – tvorba množného čísla

člen neurčitý a/an

 

Týdenní plán 5.- 9. 9. 

 

Anglický jazyk

Introduction

opakování a procvičování abecedy, hláskování

čísla 1-100

tvorba množného čísla

Komentáře jsou uzavřeny.