IV.D PhDr. Jaroslava Petrová

PhDr. Mgr et Mgr. Jaroslava Petrová

jaroslava.petrova@zsrakovskeho.cz

Plán práce 13. 9. – 17. 9.2021

Český jazyk

Opakování učiva III. ročníku 

Učebnice do str. 11 – Slova s citovým zabarvením, slova spisovná x nespisovná. Slovní druhy -určování.

Slohová a komunikační výchova – Vypravování – učeb. str. 7

ČTENÁŘSKÝ DENÍK – prezentace vždy poslední týden v měsíci.

Matematika

Opakování učiva III. ročníku 

Učebnice do str. 14 –  Násobení, dělení, odčítání dvouciferných čísel, slovní úlohy.

Geometrie – str. 17 – Vzájemná poloha přímek v rovině

NOS

Velkomoravská říše. Staré pověsti české. Učebnice do str.9

NOP

Jedinec a druh.

Anglický jazyk 

Hello again!  Music time!

Hudební nástroje (violin, drum, guitar, piano, trumpet)

Sports time

Sport, sportovní aktivity (dance, run, skate, skip, ski; play tennis/football/basketball)

Ostatní:

27.9.2021 – Ředitelské volno – úprava ŠJ

 

 

Plán práce 6. 9. – 10. 9.2021

Důležité informace:

Pondělí 6.9. – testování COVID

Středa 8.9.

  • OLYMPIJSKÝ BĚH – sportovní oblečení, pití, tenisky na ven. UČENÍ S SEBOU – aktovka, učebnice dle rozvrhu, penál.
  • třídní schůzky 17:30 hod. – informace k plavání – 1. lekce 11.10.2021

Čtvrtek 9.9. – testování COVID

Žáci budou mít vlepeny do ŽK přístupová hesla a login do ŠKOLY ONLINE, žákovská knížka bude sloužit pouze na omluvy, pochvaly a kázeňská opatření. Hodnocení ve formě známek bude již pouze ve Škole Online. Žáci musí mít ŽK denně ve škole.

Odkaz zde: https://www.skolaonline.cz/ -kliknete na VSTUP DO ŠKOLY ONLINE, registrace žáků  – poslední řádek v zeleném rámečku a dle instrukcí zadáte login a heslo žáka.

Registraci do školy online pro zákonné zástupce s informacemi, obdrží rodiče na třídní schůzce. V případě nepřítomnosti mi, prosím, napište, jelikož převzetí registrace je potvrzeno podpisem zák. zástupce, je potřeba si toto převzít ode mne osobně. 

 

Český jazyk

Opakování učiva III. ročníku – stavba slova, vyjmenovaná slova, význam slov, věta jednoduchá, souvětí – učebnice do str. 5

Slohová a komunikační výchova – rozvoj slovní zásoby – vyprávění prázdninového příběhu

ČTENÁŘSKÝ DENÍK – prezentace vždy poslední týden v měsíci.

Matematika

Učebnice do str. 8 – závorky, násobilka, opakování

Geometrie – str. 9

NOS

Život pravěkých lidí (obydlí, nástroje, osídlení). Slované.

NOP

Rozmanitost přírody -přírodniny, lidské výtvory.

Anglický jazyk 

Hello again!  Music time!

Opakování slovní zásoby

Hudební nástroje (violin, drum, guitar, piano, trumpet)

 

 

Plán práce 1. 9. – 3. 9.2021

Milí žáci, přivítáme se opět v naší třídě. Těším se na vás!

1.9.2021 budeme mít setkání do 8:45 hod. od 2. 9. máme již výuku podle rozvrhu. Rozvrh_1_9_2021

1.9.2021 proběhne ve třídě testování na COVID 19.

2.9.2021 budete dostávat učebnice, vezměte si s sebou do školy aktovku, penál i pastelky.

Již začne výuka TV – cvičební úbory.

Sešit na AJ ze 3. třídy budou mít žáci ještě tento školní rok, přinesou si do školy na výuku předmětu.

Žáci si úbory budou nechávat ve skříňce v šatně u vstupu a nosit do třídy vždy, když je TV v rozvrhu. Převlékají se v šatnách u tělocvičen.

V případě dobrého počasí chodíme cvičit ven (venkovní obuv, cvičky pouze do tělocvičny). Děvčata budou mít na TV svázané vlasy a  žáci nebudou mít, z důvodu bezpečnosti, náramky, dlouhé náušnice, řetízky, hodinky. Prosím, dejte děvčatům náhradní gumičky do školy, často jim chybí na svázání vlasů. Velmi děkuji.

Prosím rodiče o kontrolu kufříků na VV a PČ – dokoupení obsahu (lepidla, tempery apod.) žáci si přinesou již 3. 9. – máme 2 hod. VV.

Informaci o třídních schůzkách budou mít žáci v ŽK, prosím o podpis termínu schůzky. Dosud není známo, zda TS bude probíhat osobně ve třídě, nebo online – informaci vám sdělím do emailu.

Prosím, do pondělí 6. 9.2021, o doplnění AKTUÁLNÍHO MOBILNÍHO TELEFONU zákonných zástupců, adresy i zdravotní pojišťovny dítěte do Žákovské knížky, kterou s sebou dostanou žáci na víkend domů.

Děkuji za spolupráci.

Český jazyk

Opakování učiva  ze III. ročníku – vyjmenovaná slova

Sloh: vzpomínky z prázdnin

Matematika

Opakování učiva  ze III. ročníku, opakování násobilky -pracovní sešity ze 3. třídy

NOS -Nauka o společnosti

Úvod do učiva. Život pravěkých lidí (obydlí, nástroje, osídlení).

NOP – Nauka o přírodě

Úvod do učiva. Rozmanitost přírody -přírodniny, lidské výtvory.

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.