V.D Pavel Střelka

Pavel Střelka

pavel.strelka@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 29.05-02.06.2023

Dětský den 01.06.2023 – pro žáky připraven venkovní program, sledování pohádky, soutěže.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Neohebné slovní druhy
 • Spojky, části, citoslovce
 • Test – předložky a příslovce (poznávání ve větě)
 • Diktát, opis, kontrola oprav
 • Čtení

Sloh:  Zápis z učebního textu, báseň

ČJH:  Číslovky rozlišování v textu

Matematika

Aritmetika: 

 • Násobení a dělení desetinných čísel – přirozeným číslem
 • Opakování – dělení a násobení desetinných čísel 10, 100 (test)
 • Závisle a nezávisle proměnná
 • Slovní úlohy

Geometrie: 

 • Vzájemná poloha dvou kružnic

Nauka o společnosti:

 • Sousední státy ČR – Rakousko, Polsko
 • Videoprojekce, dokumenty

Nauka o přírodě

 • Výroba železa
 • Opakování výroba skla, papíru a plastu

Anglický jazyk 

 • Unit 5
 • places – popis domu, vazba there is/ there are
 • předložky místa

Týdenní plán 22.05-26.05.2023

26.05. 2023 – vystoupení hudební skupiny „RÉVA“ – vybíráme 80,- Kč

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Neohebné slovní druhy
 • Předložky a přívlastek
 • Souvětí a věta jednoduchá – test
 • Diktát, opis, kontrola oprav
 • Čtení

Sloh:  Líčení sportovní události

Matematika

Aritmetika: 

 • Násobení a dělení desetinných čísel – přirozeným číslem
 • Dělení a násobení desetinných čísel 10, 100 – opakování
 • Slovní úlohy

Geometrie: 

 • Vzájemná poloha dvou kružnic

Nauka o společnosti:

 • Sousední státy ČR – Německo (pokračování), Rakousko
 • Videoprojekce, dokumenty

Nauka o přírodě

 • Výroba plastu
 • Opakování výroba skla a papíru

Anglický jazyk 

 • Unit 5
 • places – popis domu, vazba there is/ there are
 • předložky místa

Týdenní plán 15.05-19.05.2023

17-19.5 putování po Praze

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Neohebné slovní druhy
 • Skladba (stavba věty, základní větné členy) – opakování
 • Přívlastek
 • Souvětí a věta jednoduchá
 • Diktát, opis, kontrola oprav

Sloh:  Líčení sportovní události

Čtení:  Můj člověk 98-101

Matematika

Aritmetika: 

 • Dělení desetinných čísel 10, 100
 • Násobení a dělení desetinných čísel

Geometrie: 

 • Vzájemná poloha dvou kružnic

Nauka o společnosti:

 • Sousední státy ČR – Německo (pokračování), Rakousko
 • Test – nížiny, vysočiny, povodí ,živočichové, rostlin (Evropa)
 • Videoprojekce, dokumenty

Nauka o přírodě

 • Výroba papíru
 • Test – elektrárny, zdroj energie

Anglický jazyk 

 • Unit 5
 • places – popis domu, vazba there is/ there are
 • předložky místa

Týdenní plán 09.05-12.05.2023 – ŠKOLA V PŘÍRODĚ MONÍNEC

DEN IV.

Dobré ráno, jdeme na snídani, sbalíme si věci, zahrajeme vybíjenou a těšíme se na Vás ve 12:00 u Prioru.

V.D

DEN III.

Dnes nás čekala snídaně, dopolední program v našem balíčku, děti si zkusily lezení na lanové dráze, lukostřelbu. Po obědě jsme se vydali do posledního bloku naší soutěže. Čekala nás zdravověda, bazén a štafetové soutěže. Po večeři jsme měli slavnostní vyhlášení a předání cen.

Všichni jsou v pořádku.

DEN II.
Dnes jsme prožili náročný den. Po snídani nás čekala kolektivní hra koulovaná, potom jsme vyběhli na orientační běh. Po obědě si pro nás Monínec připravil zábavný park. Celkovost náročného dne prověřila 10km trasa na zmrzku a po večeři jsme moc unavení, ale ještě jsme zvládli vědomostní hru RISKUJ.
Všichni jsou v pořádku.

ZDE VÁS BUDU KAŽDÝ VEČER INFORMOVAT, JAK JSME DEN PROŽILI.

INFORMAČNÍ SDĚLENÍ – ŠVP MONÍNEC 9-12.5.2023

Sraz 9.5.2023 – 8:00 obchodní dům Prior, odjezd Sofijské náměstí zastávka 8:15 

Bezinfekčnost při nástupu do autobusu odevzdají žáci/rodiče.

Léky v uzavřeném obalu, nadepsané jménem a třídou – odevzdají rodiče u autobusu zdravotníkovi.

Návrat 12.5.2023 – 12:00-12:15 obchodní dům Prior

!!! TELEFONY ZAKÁZÁNY – VIZ. ŠKOLNÍ ŘÁD !!! MOŽNÉ PŘEDAT DOPISY PŘED AUTOBUSEM

Pokud Vaše dítě bude odcházet samo, tak prosím o písemný souhlas rodičů, případné info mailem, děkuji.

Týdenní plán 02.05-05.05.2023

01.05.2023 mezinárodní svátek pracujících – volno

Český Jazyk

Mluvnice:

 • 2.5.2023 úterý čtvrtletní práce (přídavná jména, zájmena, číslovky)
 • Skladba (stavba věty, základní větné členy)
 • Přívlastek
 • Souvětí a věta jednoduchá
 • Diktát, opis, kontrola oprav

Sloh:  Líčení sportovní události

ČJH: Práce s médii

Čtení:  Můj člověk 98-101

Matematika

Aritmetika: 

 • Zlomky a početní operace se stejným jmenovatelem
 • Dělení desetinných čísel 10, 100
 • Násobení a dělení desetinných čísel

Geometrie: 

 • Vzájemná poloha dvou kružnic

Nauka o společnosti:

 • Sousední státy ČR – Německo
 • Opakování povodím živočichové, rostliny
 • Videoprojekce, dokumenty

Nauka o přírodě

 • Výroba skla
 • Opakování – elektrárny, zdroj energie

Anglický jazyk

 • poslechová a mluvnická cvičení
 • present simple – tvorba otázky
 • present simple – zápor, koncové -s – procvičování

Různé

 • Škola v přírodě 9-12.5.2023
 • Poslat zdravotní způsobilost a kopii kartičky pojišťovny
 • Prosím na školu v přírodě zabalit bílé triko, které se může pomalovat.

Týdenní plán 24.04-28.04.2023

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Skladba (stavba věty, základní větné členy)
 • Podmět a přísudku – základní skladební dvojce
 • Přívlastek
 • Souvětí a věta jednoduchá
 • Diktát, opis, kontrola oprav

Sloh: Popis osoby (psaní slohové práce – přesunuta z minulého týdne)

ČJH: Recitace a přednes básně

Čtení:  Markétin zvěřinec str. 84-87

Matematika

Aritmetika: 

 • Zlomky a početní operace se stejným jmenovatelem
 • Aritmetický průměr – test koncem týdne
 • Desetinná čísla

Geometrie: 

 • Osově souměrné útvary – procvičování

Nauka o společnosti:

 • povodí Evropy
 • Opakování nížin a pohoří v Evropě
 • Videoprojekce, dokumenty

Nauka o přírodě

 • Formy a druhy energie (odvody a rozvody) – opakování
 • Elektrárny

Anglický jazyk

 • poslechová a mluvnická cvičení
 • present simple – tvorba otázky
 • present simple – zápor, koncové -s – procvičování

Různé

 • Škola v přírodě 9-12.5.2023
 • CENA CELKEM 4 438,- Kč (platba na účet)
 • Specifický symbol je 2023 6, VS žáka, do poznámky jméno a příjmení žáka, číslo účtu pro platbu je 266496066/0300
 • Prosím platbu uhradit, co nejdříve!
 • Poslat zdravotní způsobilost a kopii kartičky pojišťovny

Týdenní plán 17.04-21.04.2023

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Skladba (stavba věty, základní větné členy)
 • Podmět a přísudku
 • Opakování – číslovky  a zájmena(druhy a základní vlastnosti)
 • Diktát, opis, kontrola oprav

Sloh: Popis osoby (psaní slohové práce)

ČJH: Recitace a přednes básně

Čtení:  Markétin zvěřinec str. 84-87

Matematika

Aritmetika: 

 • Zlomky a početní operace se stejným jmenovatelem
 • Aritmetický průměr – opakování
 • Desetinná čísla

Geometrie: 

 • Osově souměrné útvary – procvičování

Nauka o společnosti:

 • Vodstvo Evropy
 • Opalování nížin a pohoří v Evropě
 • Videoprojekce, dokumenty

Nauka o přírodě

 • Formy a druhy energie – opakování
 • Elektrárny

Anglický jazyk:

 • he, she, it workS (koncovka -s ve 3. os., č.j.)
 • pomocné sloveso DO/DOES (otázka, zápor)

Různé

 • POZOR ZMĚNA 19.4 (STŘEDA) TŘÍDNÍ SCHŮZKY
 • Škola v přírodě –  CENA CELKEM 4 438,- Kč (platba na účet)
 • Specifický symbol je 2023 6, VS žáka, do poznámky jméno a příjmení žáka, číslo účtu pro platbu je 266496066/0300
 • Prosím platbu uhradit, co nejdříve!
 • Poslat zdravotní způsobilost a kopii kartičky pojišťovny

Týdenní plán 11.04. – 14.04.

10.04 Velikonoční prázdniny

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Skladba (skladba věty, základní větné členy)
 • Opakování – číslovky  a zájmena(druhy a základní určování)
 • Diktát, opis, kontrola oprav

Sloh: Popis osoby

ČJH:  Procvičování vypravování (osnova)

Čtení:  Markétin zvěřinec str. 84-87

Matematika

Aritmetika: 

 • Početní operace s desetinnými čísly
 • Aritmetický průměr – procvičování
 • Desetinná čísla

Geometrie: 

 • Osově souměrné útvary

Nauka o společnosti:

 • Nížiny a pohoří
 • Světadíly, podnebné pásy (opakování)
 • 13.4.2023 – test zeměpisná síť, světadíly

Nauka o přírodě

 • Formy a druhy energie
 • 11.4.2023 test – nakloněná rovina, kladka, páka, ozubené kolo

Anglický jazyk:

 • he, she, it workS (koncovka -s ve 3. os., č.j.)
 • pomocné sloveso DO/DOES (otázka, zápor)

Různé

 • POZOR !!! TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO 5.D ZRUŠENY Z DŮVODU NEMOCI UČITELE !!!
 • Škola v přírodě –  CENA CELKEM 4 438,- Kč (platba na účet)
 • Specifický symbol je 2023 6, VS žáka, do poznámky jméno a příjmení žáka, číslo účtu pro platbu je 266496066/0300
 • Prosím platbu uhradit, co nejdříve!
 • Poslat zdravotní způsobilost a kopii kartičky pojišťovny

Týdenní plán 03.04. – 05.04.

06.04 – 07.04 Velikonoční prázdniny

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Skladba (skladba věty, základní větné členy)
 • Číslovky (druhy a základní určování)
 • Opakování – nahrazování podstatných jmen zájmeny
 • Diktát, opis, kontrola oprav

Sloh: Oznámení

ČJH: Zájmena – procvičování vypravování (osnova)

Čtení:  Všechny cesty vedou do Říma str. 80-83

Matematika

Aritmetika: 

 • Aritmetický průměr
 • Početní operace s desetinnými čísly
 • Slovní úlohy – procvičování

Geometrie: 

 • Procvičování – grafický součet, rozdíl úseček

Nauka o společnosti:

 • Putování po Evropě
 • Nížiny a pohoří
 • Opakování zeměpisné sítě, planet a poloh

Nauka o přírodě

 • Formy a druhy energie
 • Opakování – nakloněná rovina, kladka, páka (formou zkoušení)

Anglický jazyk:

 • poslechová a mluvnická cvičení
 • present simple – do/does, koncové -s ve 3. os, č.j. (he, she, it)

Různé

 • POZOR ZMĚNA 19.4 (STŘEDA) TŘÍDNÍ SCHŮZKY
 • Škola v přírodě –  CENA CELKEM 4 438,- Kč (platba na účet)
 • Specifický symbol je 2023 6, VS žáka, do poznámky jméno a příjmení žáka, číslo účtu pro platbu je 266496066/0300
 • Prosím platbu uhradit, co nejdříve!
 • Poslat zdravotní způsobilost a kopii kartičky pojišťovny

Týdenní plán 27.03. – 31.03.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Číslovky (druhy a základní určování)
 • Opakování – nahrazování podstatných jmen zájmeny
 • Přídavná jména – opakování
 • Diktát, opis, kontrola oprav

Sloh: Oznámení

ČJH: Zájmena – nahrazování podstatných jmen

Čtení:  Tati, co je to rasismus? str. 79-81

Matematika

Aritmetika: 

 • Slovní úlohy ze života kolem nás – výdaje, příjmy
 • Početní operace s desetinnými čísly
 • Desetinný zlomek – procvičování

Geometrie: 

 • Procvičování – grafický součet, rozdíl úseček
 • Opakování čtverec, obdélník, trojúhelník

Nauka o společnosti:

 • Česká Republika – Václav Havel
 • Putování po Evropě (nová kniha, seznámení s učivem)
 • Hodnocení závěrečného testu

Nauka o přírodě

 • Integrovaný záchranný systém, situace hromadného ohrožení
 • Požáry a jejich rizika, první pomoc
 • 28.3 závěrečný test (Slunce – sluneční soustava, střídání ročního období)

Anglický jazyk:

 • Present simple zápor – don´t
 • Present simple – pomocné sloveso DO / DOES (he, she, it)

Různé

 • Škola v přírodě –  CENA CELKEM 4 438,- Kč (platba na účet)
 • Specifický symbol je 2023 6, VS žáka, do poznámky jméno a příjmení žáka, číslo účtu pro platbu je 266496066/0300
 • Prosím platbu uhradit, co nejdříve!
 • Poslat zdravotní způsobilost a kopii kartičky pojišťovny

Týdenní plán 20.03. – 24.03.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Nahrazování podstatných jmen zájmeny
 • Zájmena, psaní zájmen v dopisech, druhy zájmen
 • Číslovky
 • Přídavná jména – opakování
 • Diktát, opis, kontrola oprav

Sloh: Dopis kamarádovi

ČJH: Zájmena – nahrazování podstatných jmen

Čtení:  Chaloupka strýčka Toma str. 76-78

Matematika

Aritmetika: 

 • Početní operace s desetinnými čísly
 • Desetinný zlomek – procvičování
 • Slovní úlohy ze života kolem nás – výdaje, příjmy

Geometrie: 

 •  Rovinné geometrické útvary
 • Procvičování – grafický součet, rozdíl úseček

Nauka o společnosti:

 • VDO – občanská společnost a škola
 • Opakování – významné dny a události, státní svátky
 • 23.3 závěrečný test (návrat k demokracii, Václav Havel, ČR, významné dny a události)
 • Rozdělení referát

Nauka o přírodě

 • Člověk a technika – stroje ve službách člověka, nakloněná rovina, páka, kladka.
 • 28.3 závěrečný test (Slunce – sluneční soustava, střídání ročního období)

Anglický jazyk:

 • Present simple zápor – don´t
 • My day – popis opakujících se činností
 • Tvorba otázky – použití pomocného slovesa DO

Různé

 • Úterý 21.3 – divadlo V.D  – 80,- KČ
 • Příprava školy v přírodě –informace pro rodiče

Týdenní plán 13.03. – 17.03.

Jarní prázdniny – volno

Týdenní plán 06.03. – 10.03.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Přídavná jména – určování, vzory, skloňování (opakování)
 • Zájmena, psaní zájmen v dopisech, druhy zájmen
 • Nahrazování podstatných jmen zájmeny
 • Učebnice str. 109-111
 • Diktát, opis, kontrola oprav

Sloh: Dopis kamarádovi, hodnocení

ČJH: Reprodukce – návštěva knihovny

Čtení:  Beethoven! Bach! Mozart!, Chaloupka strýčka Toma str. 74-78

Matematika

Aritmetika: 

 • Početní operace s desetinnými čísly
 • Desetinný zlomek – procvičování
 • Zaokrouhlování desetinných čísel

Geometrie: 

 • Rovinné geometrické útvary
 • Test povrch kvádru a krychle – náčrt

Nauka o společnosti:

 • Václav Havel, demokracie
 • Formy vlastnictví, korupce – vytváření morálních zásad
 • Opakování formou zkoušení – návrat k demokracii, komunismus
 • Rozdělení referátů

Nauka o přírodě

 • Výpravy do vesmíru
 • Zkoušení – sluneční soustava sluce, střídání dne a noci

Anglický jazyk:

 • Present simple zápor – don´t
 • My day – popis opakujících se činností

Různé

 • Recitační soutěž – březen
 • Jarní prázdniny 13-17.3.2023
 • Příprava školy v přírodě – finální verze

Týdenní plán 27.02. – 03.03.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Přídavná jména – určování, vzory, skloňování (opakování)
 • Zájmena, psaní zájmen v dopisech, druhy zájmen
 • Učebnice str. 103 – 109
 • Diktát, opis, kontrola oprav
 • Opakování slovních druhů

Sloh: Dopis kamarádovi

ČJH: Práce s odbornými texty

Čtení:  Ježek v kleci str. 70-73, čtenářské deníky – termín odevzdání do 28.2.2023

Matematika

Aritmetika: 

 • Početní operace s desetinnými čísly
 • Zaokrouhlování desetinných čísel
 • Opakování desetinných čísel – sčítání a odčítání

Geometrie: 

 • Opakování kvádru, rovinné geometrické útvary

Nauka o společnosti:

 • Návrat k demokracii – formy vlastnictví, korupce – vytváření morálních zásad

Nauka o přírodě

 • Hodnocení testu (magnetická a gravitační síla)
 • Výpravy do vesmíru

Proč se střídá den a noc? (opakování)

 • Anglický jazyk:
 • Present simple
 • My day – popis opakujících se činností

 

 • Různé
 • Recitační soutěž – březen
 • Příprava školy v přírodě, konzultace

Týdenní plán 20.02. – 24.02.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Přídavná jména – určování, vzory
 • Učebnice str. 100 – 103
 • Skloňování přídavných jmen – vzor jarní a přivlastňovací
 • Diktát, opis, kontrola oprav
 • Opakování slovních druhů

Sloh: Složenka, podací list, poštovní poukázka

Čtení:  Lvíčata str. 67-70

Matematika

Aritmetika: 

 • Opakování desetinných čísel – sčítání a odčítání
 • Zaokrouhlování desetinných čísel   (nové učivo str. 52-53)

Geometrie: 

 • Opakování  krychle a kvádr, rýsování a výpočet povrchu.

Nauka o společnosti:

 • Období komunistické vlády – opakování test
 • Návrat k demokracii

Nauka o přírodě

 • Sluneční soustava – opakování
 • Test – magnetické a gravitační síla
 • Proč se střídá den a noc? (nové učivo str. 20-21)

Anglický jazyk:

 • What´s the time – procvičování předložek on, at
 • Present simple – koncovka -s ve třetí osobě čísla jednotného (he, she, it works)
 • Pomocné sloveso Do/Does

 

 • Různé
 • Recitační soutěž – březen
 • Příprava školy v přírodě, konzultace

Týdenní plán 13.02. – 17.02.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Přídavná jména – určování, vzory,
 • Skloňování přídavných jmen – vzor jarní a přivlastňovací
 • Diktát, opis, kontrola oprav
 • Opakování podstatných jmen

Sloh: Umělecký zážitek

Čtení:  Třicet let na zlatém severu str. 64-66

Matematika

Aritmetika: 

 • Opakování desetinných čísel – osa, rozbor
 • Zaokrouhlování desetinných čísel

Geometrie: 

 • Opakování  výpočtu obvodu a obsahu krychle

Nauka o společnosti:

 • Období komunistické vlády
 • Zkoušení II. světová válka (žáci, kteří nepsali test, nebo oprava)

Nauka o přírodě

 • Sluneční soustava
 • Opakovací test – magnetická síla, póly magnetu

Anglický jazyk:

 • What´s the time – procvičování předložek on, at
 • Present simple

 

 • Různé
 • Recitační soutěž – březen
 • 14.2.2023 školní závody – šplh

Týdenní plán 06.02. – 10.02.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Přídavná jména – určování, vzory, skloňování přídavných jmen měkkých (vzor jarní)
 • Diktát, opis
 • Opakování slovních druhů

Sloh: Umělecký zážitek

Čtení:  Ezop a brabenec, Třicet let na zlatém severu str. 63 – 65, kontrola čtenářských deníků

Matematika

Aritmetika: 

 • Početní úkoly s desetinnými čísly – číselná osa
 • Opakování  – rozšíření číselného oboru

Geometrie: 

 • Opakování  – úhel

Nauka o společnosti:

 •  Obnova nového Československého státu, období komunistické vlády
 • Opakování II. světové válka

Nauka o přírodě

 • Slunce a sluneční soustava
 • Opakovací test – magnetická síla, póly magnetu

Anglický jazyk:

 • opakování a procvičování slovesa have got (has got) – otázka a zápor – příprava na test
 • procvičování předložek on, at

Různé

 • Příprava informací na školu v přírodě

Týdenní plán 30.01 – 02.02

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Opakování podstatných jmen, skloňování přídavných jmen
 • Přídavná jména – určování, vzory, skloňování přídavných jmen měkkých (vzor jarní)
 • Diktát, opis

Sloh: Vypravování dle osnovy, procvičování

Čtení:  Auta, draci a montgolfiéry str. 59 – 63, kontrola čtenářských deníků

Matematika

Aritmetika: 

 • Desetinná čísla – čtení, zápis str.32 – 35
 • Opakování  – rozšíření číselného oboru

Geometrie: 

 • Opakování jednoduchých konstrukčních a převody jednotek obsahu

Nauka o společnosti:

 •  Druhá světová válka str. 36 -42
 • Test čtvrtek 2.2 (opakování života první republiky, útoky na republiku)

Nauka o přírodě

 • Nová učebnice – země ve vesmíru
 • Magnetická síla, póly magnetu
 • Pokusy (str.8-13)

Anglický jazyk:

 • What´s the time? – určování času
 • popis školního a volného dne – What do you do on….?
 • procvičování předložek on, at

Různé

 • Pololetní prázdiny 3.2.2023

Týdenní plán 23.1 – 27.1

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Opakování podstatných jmen a základních větných členů
 • Přídavná jména – určování, vzory, skloňování přídavných jmen TVRDÝCH (vzor mladý)
 • 24.1 pololetní práce (slovesa, podstatná jména, psaní s/z, základní větné členy,, psaní mě/mně, bě/bje, pě, vě/vje)

Sloh: Vypravování dle osnovy str. 92

Čtení:  Záchrana, nebo zkáza, kontrola čtenářských deníků

Matematika

Aritmetika: 

 • Desetinná čísla – čtení, zápis str.32
 • Opakování  – rozšíření číselného oboru

Geometrie: 

 • Opakování jednoduchých konstrukčních a převody jednotek obsahu

Nauka o společnosti:

 •  Opakování  – první prezident Československa a život lidu v první republice
 • Republika se hroutí, smutný život za okupace str. 34-38

Nauka o přírodě

 • Nová učebnice – země ve vesmíru
 • Magnetická síla, póly magnetu
 • Pokusy (str.4-6)

Anglický jazyk

 • dny v týdnu, určování času
 • školní předměty,  rozvrh hodin

 

Různé

 • Pololetní práce ČJ 24.1.2023
 • Pololetní práce M 26.1.2023
 • Začátkem února bude rodičům zaslán lísteček s informací na školu v přírodě
 • Došlo k uzavření známek prvního pololetí

Týdenní plán 16.1 – 20.1

Různé

 • Pololetní práce ČJ 24.1.2023
 • Pololetní práce M 26.1.2023
 • PČ (květináč + případně semínko květiny, ovoce, zeleniny)

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Opakování podstatných jmen
 • Přídavná jména – číslo, pád, rod + vzory
 • PŘESUNUTA 24.1 pololetní práce (slovesa, podstatná jména, psaní s/z, základní větné členy,, psaní mě/mně, bě/bje, pě, vě/vje)

Sloh: Vypravování dle osnovy, OSV – sociální rozvoj, komunikace

Čtení:  Navždy náš tajuplný ostrov

Matematika

Aritmetika: 

 • Opakování – dělení dvojciferných čísel
 • Rozšíření číselného oboru  – začátek učebnice str. 24
 • Převody jednotek obsahu 25-26
 • POLOLETNÍ PRÁCE 26.1.2023 (zlomky, slovní úlohy, počítání se závorkami, převody jednotek, dělení dvojciferných čísel, obsah obdélníku a čtverce)

Geometrie: 

 • Opakování jednoduchých konstrukčních

Nauka o společnosti:

 • Opakování rozvoje nového státu
 • První republika (život, škody, obavy zachování státu) str. 32-35

Nauka o přírodě

 • Opakovací test – soustavy člověka, smyslové ústrojí
 • NOVÁ UČEBNICE – Země ve vesmíru (poznáváme magnetickou sílu).

Anglický jazyk

Have got – oznam. věta kladná, záporná, otázka

have got x has hot

my pets, my word – slovní zásoba

Týdenní plán 9.1 – 13.1

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Opakování podstatných jmen –  střední rod
 • Přídavná jména – druhy
 • 18.1 pololetní práce (slovesa, podstatná jména, psaní s/z, základní větné členy,, psaní mě/mně, bě/bje, pě, vě/vje)

Sloh: Vypravování dle osnovy

Čtení:  Navždy náš tajuplný ostrov, kontrola čtenářských deníků

Matematika

Aritmetika: 

 • Opakování – dělení dvojciferných čísel
 • Rozšíření číselného oboru  – začátek učebnice str. 22-24

Geometrie: 

 • Opakování jednoduchých konstrukčních

Nauka o společnosti:

 • První světová válka opakování
 • Tvář nového státu str. 28-29

Nauka o přírodě

 • Opakování – soustavy člověka, smyslové ústrojí
 • Integrovaný záchranný systém

Anglický jazyk

 • sloveso have got – oznamovací věta kladná, záporná, tvorba otázky
 • have got x has got
 • My pets

 

Různé

 • Třídní schůzka proběhne 11.1.2023 v 17:30 hodin
 • Pololetní práce ČJ 18.1.2023

Týdenní plán 3.1- 6. 1.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Opakování podstatných jmen –  mužský, ženský, střední rod
 • Přídavná jména

Čtení: 

 • Kontrola a odevzdání čtenářských deníků

Matematika

Aritmetika: 

 • Opakování – dělení dvojciferných čísel
 • Rozšíření číselného oboru  – začátek učebnice str. 21

Geometrie: 

 • Obsah obdélníku a převádění jednotek

Nauka o společnosti:

 • Opakování  – rozvoj kultury, romantismus, rozdělení Rakouska
 • První světová válka

Nauka o přírodě

 • Opakování – člověk, stavba těla a soustavy člověka
 • Smyslové ústrojí

Anglický jazyk 

sloveso Have got – tvorba otázky a záporu

Has got – he, she, it

Různé

 • Třídní schůzka proběhne 11.1.2023 v 17:30 hodin
 • Pololetní práce ve třetím týdnu ledna
 • PČ – 19.1 přesazování a sázení rostlin

 

Týdenní plán 19.12.- 22. 12.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Podstatná jména –  mužský, ženský, střední rod

Čtení: 

 • Odevzdání čtenářských deníků do konce prosince ! (22.12.2022)
 • Štědrý den str. 47

Matematika

Aritmetika: 

 • Dělení dvojciferných čísel, průměrná rychlost
 • Opakování dělení se zbytkem a pamětné dělení.

Geometrie: 

 • Obsah obdélníku a čtverce

Nauka o společnosti:

 •  Národ sobě, rozvoj kultury
 • Opakování – nespravedlivé Rakousko, dualismus

Nauka o přírodě

 • Rozmnožovací a nervová soustava
 • Zápis do sešitu

Angličtina

sloveso Have got

zvířecí mazlíčci

Týdenní plán 12.12.- 16. 12.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Podstatná jména –  mužský, ženský rod

Čtení: 

 • Příprava čtenářských deníků do konce prosince ! (22.12.2022)
 • Vánoce s maminkou str. 44

Matematika

Aritmetika: 

 • Dělení dvojciferných čísel
 • Opakování dělení jednociferným číslem

Geometrie: 

 • Obsah obdélníku a čtverce

Nauka o společnosti:

 •  Národ sobě, politické probuzení, nespravedlivé Rakousko
 • Opakování – rozkvět kultury (romantismus)

Nauka o přírodě

 • Oběhová, trávicí, močová soustava
 • Zápis do sešit

Týdenní plán 05.12.- 09. 12.

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Podstatná jména –  rod, vzor
 • Procvičování v učebnici str, 64-67
 • Opakování učiva s/z/vz, mě/mně, bě-bje, pě, vě-vje (ČJH)

Čtení: 

 • Prosinec, Vánoce str.41
 • Kontrola čtenářských deníků.

Sloh:

 • Vypravování str. 63

Matematika

Aritmetika: 

 • Dělení přirozených čísel (písemné a pamětné)
 • Pamětné dělení se zbytkem
 • Opakování dělení jednociferným číslem

Geometrie: 

 • Obsah obdélníka a čtverce

Nauka o společnosti:

 •  Obrazy z novějších dějin ČR  do str. 15-19

Nauka o přírodě

 • Dýchací, oběhová a trávicí soustava str,
 • Zápis do sešitů
 • Opakování lidské kostry (testík)

Anglický jazyk

Dokončení lekce – opakovaní přivlastňovacích zájmen, přivlastňování pomocí ´s

sloveso to be – ozn. věta, zápor, otázka

Wh otázky

Týdenní plán 28.11.- 02. 12.

!PROSÍM ZAJISTIT ŠKOLNÍ SEŠITY – NĚKTEŘÍ ŽÁCI NEMAJÍ STÁLE KOMPLETNÍ!

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Opakování a procvičování učiva str.58-59
 • Procvičování se slabikami bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně
 • Neohebné slovní druhy
 • Procvičování na interaktivní tabulky – S/Z, MĚ/MNĚ (ČJH)

Čtení: 

 • V našem voze oje není, Hřebík, Kapka str. 38-41
 • Blíží se konec měsíce, prosím nezapomenout odevzdat čtenářský deník.

Sloh:

 • Příprava na vypravování

Nauka o společnosti:

 •  Obrazy z novějších dějin ČR  do str. 10-13
 • Vynálezy

Nauka o přírodě

 • Člověk, části těla
 • Dýchací a oběhová soustava
 • Zápis do sešitů

Matematika

Aritmetika: 

 • Opakování dělení
 • Slovní úlohy, začátek nové učebnice DÍL 2 – Dělení dvojciferným číslem
 • Koncem týdne test opakování geometrie (přímka, úsečka, obvod čtverce a obdélníku, rýsování)

Geometrie: 

 • Opakování kružnice, trojúhelník
 • Tělesa

Anglický jazyk

Dokončení lekce – opakovaní přivlastňovacích zájmen, přivlastňování pomocí ´s

sloveso to be – ozn. věta, zápor, otázka

Wh otázky

Týdenní plán 21.11.- 25. 11.

!PROSÍM ZAJISTIT ŠKOLNÍ SEŠITY – NĚKTEŘÍ ŽÁCI NEMAJÍ STÁLE KOMPLETNÍ!

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Opakování a procvičování učiva
 • Čtvrtletní práce (22.11)
 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem, procvičování – učebnice str. 57-59
 • Procvičování na interaktivní tabulky, opakování základní skladební dvojce (ČJH)

Čtení: 

 • Hastrman str. 35-38
 • Blíží se konec měsíce, prosím nezapomenout odevzdat čtenářský deník.

Sloh:

 • Slohová práce – Dopis.

Nauka o společnosti:

 • Nová kniha: Obrazy z novějších dějin ČR  do str. 11
 • Pokračování poznání měst ČR a co o nich víš.

Nauka o přírodě

 • Člověk, části těla, soustavy (str. 44-48).
 • Kontrola domácího úkolu (poznávání člověka)
 • Zápis do sešitů

Matematika

Aritmetika: 

 • Opakování na čtvrtletní práci
 • Oříšek– učebnice str. 60-62
 • Čtvrtletní práce (23.11.)

Geometrie: 

 • Obvod čtverce a obdélníku

Anglický jazyk

přivlastňovací zájmena

přivlastňování pomocí ´s

W- otázky

sloveso to be – tvorba otázky

Týdenní plán 14.11.- 16. 11. (17.11 svátek, 18.11 ředitelské volno)

!PROSÍM ZAJISTIT ŠKOLNÍ SEŠITY – NĚKTEŘÍ ŽÁCI NEMAJÍ STÁLE KOMPLETNÍ!

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem, procvičování – učebnice str. 55-57
 • Procvičování na interaktivní tabulky, opakování základní skladební dvojce
 • Příprava na čtvrtletní práci (22.11) – opakování a procvičování učiva.

Čtení: 

 • Klapzubova jedenáctka str. 33-34
 • Hádanky

Sloh:

 • Slohová práce – Textová zpráva (Téma: Syn/dcera píše prarodičům).

Nauka o společnosti:

 • Test – opakování ČR (slepá mapa – společná práce).
 • Poznej města ČR a co o nich víš.

Nauka o přírodě

 • Člověk a jeho životní podmínky (str. 40-43).
 • Test 15.11 Druhy zvířat a rostlin, jak člověk ničí přírodu (str.31-35).
 • Zápis do sešitů

Matematika

Aritmetika: 

 • Slovní úlohy – učebnice str. 54-55
 • Příprava na čtvrtletní práci (23.11.) – opakování a procvičování učiva

Geometrie: 

 • Souřadnice bodů příklady

Anglický jazyk

přivlastňovací zájmena

tvorba otázky se slovesem to be

opakování slovní zásoby My family – testík na slovíčka

Týdenní plán 7.11.- 11. 11.

Nauka o společnosti:

 • Střední a jižní Morava, Brno (str. 42-48)
 • Příprava na test – opakování ČR (slepá mapa – společná práce)
 • příprava učebnice, práce s mapou

Nauka o přírodě

 • Člověk a příroda str. 33-39
 • Opakování rostlin a živočichů (příští týden test 15.11 ze str. 30-39)
 • Zápis do sešitů

Matematika

Aritmetika: 

 • Slovní úlohy – učebnice str. 51-54
 • Zlomky – procvičování
 • Příprava na čtvrtletní práci (23.11.) – opakování a procvičování učiva

Geometrie: 

 • Souřadnice bodů – učebnice str. 45

Český Jazyk

Mluvnice:

 • Shoda přísudku s podmětem – učebnice str. 47-50
 • Procvičování na interaktivní tabulky, opakování vyjmenovaných slov.
 • Příprava na čtvrtletní práci (22.11) – opakování a procvičování učiva.

Čtení: 

 • Dobrodružství Toma Sawyera str. 32
 • Hádanky

Sloh:

 • Krátké textové zprávy str. 54

Anglický jazyk

přivlastňovací zájmena

family tree

sloveso to be – tvorba otázky

Týdenní plán 31.10.- 4. 11.

Anglický jazyk

sloveso to be – opak. a procv. – krátké tvary, kladné a záporné věty – příprava na test

přídavná jména

Týdenní plán 24.10.- 27. 10.

Anglický jazyk

Where are you from? státy

sloveso „to be“ – kladné a záporné, plné a zkrácené formy

family tree

Týdenní plán 17.10.- 21. 10.

Anglický jazyk

Where are you from?

státy a jejich obyvatelé

sloveso „to be“ – plné a stažené tvary

tvorba záporu

Týdenní plán 10.10.- 14. 10.

Anglický jazyk

opakovací test 1. lekce

úvod do druhé lekce – Friends and family

opakování slovesa Have got/ Has got

Týdenní plán 3.10.- 7. 10.

Anglický jazyk

rozkazovací způsob,

there is/ there are… popis místnosti

poslechová cvičení

Týdenní plán 26.- 30. 9.

Anglický jazyk

dokončování lekce

nepravidelné množné číslo

vazba There is, There are

Týdenní plán 19.- 23. 9.

Anglický jazyk

číslovky 20-100 – psaná forma,

tvorba množného čísla

rozkazovací způsob – pokyny ve škole

 

OSTATNÍ:

PROSÍM O UHRAZENÍ PLATEB ZA PRACOVNÍ SEŠITY NA AJ, ABYCHOM S NIMI MOHLI PRACOVAT.

DĚKUJI.

 

MARTINA NOVOTNÁ

 

Týdenní plán 12.- 16. 9. 

Anglický jazyk

osobnostní otázky – What´s your name? Where are you from? ect.

číslovky – desítky

podstatná jména počítatelná – tvorba množného čísla

člen neurčitý a/an

 

Týdenní plán 5.- 9. 9. 

 

Anglický jazyk

Introduction

opakování a procvičování abecedy, hláskování

čísla 1-100

tvorba množného čísla

Komentáře jsou uzavřeny.