INOVACE V DOBE UZAVRENI SKOLY

Doporučením MŠMT byl omezen počet online hodin přímé výuky učitelů 2. stupně. Vyučující jsou přirozeně v běžné pracovní době k dispozici žákům pro případné dotazy, připravují, rozesílají a hodnotí materiály z distanční výuky. Časové vytížení je mnohdy nesrovnatelně větší, než při běžné prezenční výuce. I přesto si najdeme čas rozvíjet nové výukové projektové metody ve třídách 1. stupně.

Aktuálně běžící projekty pro žáky na prezenčním studiu:

Lego We Do 2.0  – Kdo z dětí si rád nehraje s kostičkami od Lega? Může být hra spojená s učením? Odpověď zní, překvapivě, ano. Lego může být zajímavým výukovým materiálem pro přírodní vědy, polytechnickou výchovu a anglický jazyk. Výuková verze Lega We Do 2.0 podporuje zkoumání, modelování, řešení problémů, simulaci reálného vědeckého výzkumu, základy programování, spolupráci při prezentaci výsledků a kritické myšlení při řešení problémů. Projektová výuka probíhala jako soutěžní zápolení dvojic. Nejde jen o rychlost složení modelů, ale i o týmovou spolupráci, schopnost vymyslet, jak věci fungují a jak mohou fungovat lépe. Prostě přijít na zákonitosti a jevy, které nás běžně obklopují. Fotografie a videa z II.A, II.B a II.C. Metodika k jednotlivým lekcím zde.

Hrátky s Ozobotem – miniaturní robotické přístroje jsou stále hojněji rozšířené po školách. Je možné se pomocí hraní s ozobotem učit matematiku, anglický nebo český jazyk? Ale jistě. Pomoci nebohému ztracenému ozobotu najít cestu domů nebo do školy? To je jistě výzva. Spočítat správně příklady a získat tak tajné kódy pro malého ozobota? Tak to je ještě větší výzva. Doplnit správně pravopisné jevy a naprogramovat tak robota správným směrem k cíli? I chybou se dá naučit. Pokud ozobot na své dráze začne zběsile jezdit jiným směrem než má, je potřeba znovu počítat nebo si nechat znovu nechat vysvětlit pravopisný jev. Výuka hravou formou jak má být, s prvky programování. To mají děti rády. Fotografie zde.

Co se dá v našem projektovém vyučování vyhrát? Co třeba zážitkový let naším školním dronem na Ráčku? To je již pro žáky silná motivace. Lety s dronem zde.

Pokud se děti z naší školy chtějí v STEM zdokonalovat dále i ve svém volném čase, mají možnost přihlásit se do bezplatných klubů:

  • Badatelský klub – určeno pro žáky 4.-9. tříd naší školy. Zaměřen je na jednoduché vědecké pokusy, které jsou mnohdy poutavé i pro samotné rodiče. Aktuálně se v klubu staví obvody pomocí elektrotechnické stavebnice Boffin 750 – ta je žákům, kteří jsou zapojení do klubu zapůjčována taktéž bezplatně. Vedoucím klubu je Mgr. Veronika Sidorová a probíhá každý čtvrtek od 14:00 v prostředí MS Teams.
  • Klub deskových a logických her – pro žáky školní družiny (1.-3. třídy). Máte již zkušenosti s 3D tiskem? Pokud ne a chcete si to vyzkoušet, připojte se každé úterý od 14:00 pod vedením Mgr. Petra Bora a nechte si od nás jednoduše něco vytisknout. Aktuálně se v klubu pracuje s robotickou stavebnicí Lego Boost. Zapůjčení stavebnice pro žáky v klubu je taktéž zdarma.
  • Klub komunikace v anglickém v jazyce – pod vedením našeho zkušeného bilingvního vyučujícího pana Mgr. Yakouba Benradouana se můžete každý v pátek od 14:00 zdokonalit v anglické konverzaci.

Komentáře jsou uzavřeny.