Dotazy k zápisu 2022

Dotaz:

Máme obavu, že se dítě na spádovou školu nedostane, protože je o ní velký  zájem. Má smysl podat přihlášku na spádovou školu?

Určitě podejte přihlášku i na spádovou školu. Více v textu od MŠMT.

Z vyjádření odboru legislativy MŠMT vyplynulo, že dle ustanovení § 36 odst. 5 školského zákona „žák s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy plní povinnou školní docházku primárně v této škole. Z uvedeného vyplývá, že každý „spádový žák“ má mít zajištěno místo ve své spádové škole. Žádná další kritéria, jejichž pomocí by se vybíralo mezi spádovými žáky, nemají být potřeba a z tohoto důvodu s nimi ani zákon nepočítá.“. Závěrem odbor legislativy MŠMT konstatuje: „pokud by přesto nastala situace, kdy by se na školu přihlásilo více uchazečů s právem na přijetí (spádových uchazečů), než je počet volných míst, tak se jako řešení nabízí losování. I u nepřijatých (spádových) uchazečů však trvá povinnost obce zajistit docházku v základní škole.“.

Dotaz:

Kdy se budou zapisovat do budoucích prvních tříd děti z Ukrajiny ?

První termím zápisu je 7.6., druhý termín zápisu je 14.6.

 

Komentáře jsou uzavřeny.