Den Země 22. 4. 2022 na ZŠ Rakovského v Praze

V pátek 22. dubna 2022 oslavila ZŠ Rakovského Den Země v dětském areálu Ráček vedle školy. Žáci 9. tříd a několik žáků 8. třídy si připravili stanoviště s různými aktivitami a soutěžemi pro mladší žáky z 1. stupně (od 1. do 5. třídy). Den Země je oslavou planety Země a často je spojován s úklidem přírody, tříděním odpadu a ochranou přírody. Stanoviště, která si žáci připravili, byla cílena také tímto směrem. Mimo to jsme chtěli vytáhnout žáky ven na čerstvý vzduch a tak jsme připravili i sportovně laděná stanoviště. Mladší žáci byli rozděleni do skupinek po 4-6, každá skupinka měla za úkol projít všechna stanoviště a zúčastnit se aktivit pro ně připravených. Byla pro ně připravena tato stanoviště:

 • Mikroskopování – přírodu je důležité pozorovat nejen z dálky, ale také zblízka. Žáci měli možnost zblízka vidět trávicí ústrojí motýla, nohu a křídlo včely, blechu a další.
 • Poznávání rostlin a živočichů – každý člověk by měl znát, co žije a roste kolem něj a tak jsme dali každému za úkol poznat alespoň 3 živočichy a 3 rostliny z nabídky živých a trvalých preparátů (vycpanina bažanta, rak zalitý v pryskyřici, model klíštěte, ulita hlemýždě, šišky a jehlice jehličnanů, plody stromů, atd.)
 • Přetahování lanem – zkouška síly proti vlastním spolužákům, nebo ve skupině proti starším spolužákům
 • Slalom s plastovými lahvemi plnými vody – důležité je při ochraně planety také šetření vody a tak jsme připravili stanoviště, kterým měli žáci co nejrychleji pronést lahve plné vody a vodu přitom nerozlít
 • Hledání bonbonu po hmatu – všichni ví, jak vypadá písek, hlína, papír, plast, ale něco jiného je dívat se a něco jiného je si sáhnout. Ve sklenicích naplněných daným materiálem byl uschován bonbon a každý si musel pomocí šikovných prstů vylovit ten svůj.
 • Poznávání stop živočichů – občas se stane, že najdete na výletě stopu v blátě. A komu ta stopa patří? To si mohli zjistit žáci, kteří přišli na stanoviště, kde měli skupinu zvířat a stop a podle nohou zjišťovali, kdo zanechává jakou stopu.
 • Zkameněliny – slyšeli jste někdy o pravých a nepravých zkamenělinách? Ne? Tak to jste měli přijít sem, starší žáci tu dětem vysvětlili základní rozdíly a pak je z toho vyzkoušeli pomocí třídění kartiček s dinosauří lebkou, kostrou člověka a dalšími.
 • Předvedení sopečné činnosti – asi největší překvapení čekalo na stanovišti s malými černými sopkami, kde se děti od starších žákyň dozvěděly, jak vznikají sopky a jaký je rozdíl mezi lávou a magmatem a pomocí octu, jedlé sody a barviva jim výbuch sopky předvedly.
 • Třídění odpadu – Na místě bylo připraveno několik obručí znázorňujících různé koše (papír, plast, sklo, kov, elektroodpad, bioodpad, směs) a hromada předmětů, které bylo potřeba správně roztřídit. Žákyně 9. tříd bedlivě sledovaly správnost třídění a upozorňovaly na chyby.
 • Skoky v pytlích – třídění je legrace a v pytlích na tříděný odpad se dá dělat ledacos, třeba i skákat závody. Zelený, žlutý, modrý…pokud správně poznáš, co se do něj vyhazuje, můžeš skákat.
 • Střelba na branku – někdy je potřeba se trefit do koše a nehodit odpadek vedle. Takže trénovat přesnost je velice důležité.

Každá třída strávila venku oslavování Dne Země jednu vyučovací hodinu a nejen že si to moc užili, ale také se dozvěděli spoustu nových informací. Starší žáci výborně pracovali s těmi mladšími a navíc si mohli vyzkoušet práci učitele. Zjistili, že není vůbec jednoduché si pro děti připravit nějaké aktivity a vše dotáhnout až do zdárného konce. Nakonec se však vše povedlo dle plánu, akorát počasí nebylo úplně ideální, bylo dost chladno a chvilkami i pršelo.

 

Žáci 2. stupně (6. – 8. třídy) měli program na Den Země uvnitř školy ve svých třídách. Pracovali na výtvarném ztvárnění vodního toku a jeho okolí ve velkém formátu, dohromady sestavili 18 metrů řeky. Pomocí grafického vyjádření zachytili rozdílnost řeky od pramene až po soutok s jinou řekou co se týká šířky řeky, zbarvení vody, fauny a flory v jejím okolí, nechali řeku protékat lesem, loukami, městy a vesnicemi a díky tomu si uvědomili, jak je řeka proměnlivá a voda důležitá nejen pro člověka, ale i pro přírodu.

Mgr. Nikol Obdržálková

Komentáře jsou uzavřeny.