VÝTVARNÍCI VÍTĚZÍ

Naši žáci se úspěšně  zúčastnili výtvarné soutěže „Praha 12 očima dětí“, kterou organizovala společnost TVM Tower. V pátek všechny třídy čekalo ještě jedno překvapení.. Do školy přišli zástupci uvedené firmy a pro všechny přinesli další dárky a vítězům dokonce dort. Velmi mile překvapili žáci vítězné třídy, kteří dospělým do ředitelny přinesli kousek dortu na ochutnání. Všem děkujeme.

1. místo – IV.B – odměna 7000,- Kč

4. místo – IV.C – odměna 2000,- Kč

4.-5. místo IV.A + III.B – odměna -1000,- Kč

 

BADATELSKÉ ODPOLEDNE – ROBOTI

Badatelské odpoledne na téma robotika zaujalo. Součástí byla soutěž o drobné ceny. Žáci si mohli vyzkoušet základy programování hry Minecraft, humanoidního a hadího robota Lego a Ozobotů. V praxi si mohli také ověřit práci jednotlivých čidel robotů.   Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .  Mgr. Petr Polák

MALÍ ZDRAVOTNÍCI V ŠD

Ve středu 21.2.2018 proběhla ve školní družině preventivní akce ze zdravotní výchovy. Odborné vedení převzal  diplomovaný zdravotnický záchranář + studenti VOŠZ a SZŠ Praha 4. Celkem 89 dětí z pěti oddělení ŠD si ve skupinách vyzkoušelo maskování – úrazy, drobná poranění – ošetření, jak si přivolat první pomoc, základy resuscitace apod.

BADATELSKÉ ODPOLEDNE

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Máte svého robota? 21.2.2018 od 15:00 místnost B5/203 Zeměpis. Vstup zdarma. Upoutávka na akci je dostupná pod tímto odkazem   .

Mgr. Petr Polák

INOVACE VE VÝUCE

V rámci konference DigiMAP  P12 prezentovala dnes v budově Microsoft naše škola inovativní formy výuky v přírodovědných předmětech. Předvedeny byly některé zajímavé pokusy pomocí výukových sad a senzorů Arduino a Pasco.   Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .  Mgr. Petr Polák

OKRESNÍ KOLO

Dějepisné olympiády na téma “ To byla první republika aneb Československo v období 1918 – 1938″ proběhlo ve středu 17.1.2018. Blahopřejeme naší reprezentantce Ivaně Vostré z IX.A, která díky znalostem obsadila celkově čtvrté místo. Mgr. Alena Škopková