BADATELSKÉ ODPOLEDNE

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Jak pracují rostliny? 17.1.2018 od 15:00 místnost B5/105 Přírodopis. Vstup zdarma. Upoutávka na akci je dostupná pod tímto odkazem   .

Mgr. Nikol Soukupová

VYSTOUPENÍ NAŠICH ŽÁKŮ

Dne 19. prosince se uskutečnilo vánoční zpívání našich žáků v Geriatrickém centru v Zárubova.  Klienti centra dostali po vystoupení drobné dárečky. Jednalo se o výtvarné produkty z naší tvůrčí dílny.  Fotografie z vystoupení jsou dostupné pod tímto odkazem   .

MODŘANSKÁ CHARTA

Naše škola se aktivně zapojila do projektu Modřanská charta zaměřeného na práva dětí a jejich (ne)dodržování v různých částech světa. Projektový den se na naší škole konal 9. listopadu a vzešla z něj prezentace. Ta byla následně obhájena žáky na závěrečné konferenci k projektu 6. prosince v prostorách ZŠ ANGEL.  Video z akce je dostupné pod tímto odkazem   .

VÁNOČNÍ BESÍDKY

Třída      čas zahájení
PT           18:00
I.A          16:00
I.B          16:00
I.C          17:00
II.A         16:30
II.B         17:00
II.C         16:30
III.A       16:00
III.B        16:00
III.C        16:30
IV.A       16:30
IV.B       16:00
IV.C       17:00
V.A        17:00
V.B         16:00
VI.B       16:00

ELEKTROMAGNETISMUS

Ve vypjatém předvánočním čase si skalní badatelští příznivci z naší školy přišli na své. Během vědeckého odpoledne, na téma elektromagnetismus, si bylo možné otestovat vlastnosti trvalých magnetů a elektromagnetů pomocí špičkových bezdrátových senzorů Pasco. Sestavit z nich programovatelný jeřáb, pomocí platformy Arduino. Velkou výzvou pro účastníky byla výuková flash hra Magnet Crane. K vidění byly rozebrané nejčastější typy elektromotorů. Pomocí měření se mohli žáci přesvědčit, jak se liší střídavý a stejnosměrný proud.  Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem   .   Mgr. Petr Polák

INOVACE VE VÝUCE

Experimentální výuka je u nás, již přes rok, běžnou součástí fyziky, biologie, chemie, nebo zeměpisu. Hlavní snahou našeho kolektivu učitelů je podněcovat u žáků zájem o přírodní vědy. Díky novým metodám výuky za pomocí nejmodernějších technologiích se nám to i daří. Teoretické učení o jevech a dějích si mohou žáci přímo vyzkoušet na vlastní kůži v praxi. Díky osobním prožitkům při pokusech si látku lépe zapamatují. Hodiny, dříve pro žáky nezáživných předmětů, jsou nově zábavné. Při aktivním zapojení studentů se nám daří zvyšovat jejich znalostní úroveň při testování. Fotografie z aktivit žáků naleznete pod tímto odkazem  

 

BADATELSKÉ ODPOLEDNE – ELEKTROMAGNETISMUS

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Elektromagnetismus ve středu 13.12.2017 od 15:00 místnost B5/203 Zeměpis. Vstup zdarma. Upoutávka na akci je dostupná pod tímto odkazem  .      Mgr. Petr Polák

DIVADELNÍ ÚSPĚCH ZEMĚMY

Na letošním představení škol, které proběhlo na ZŠ Písnická, se naše škola opět prezentovala vlastním divadlem. Představení  pečlivě připravila a nazkoušela se žáky paní učitelka Aneta Žampová. Fotografie z akce jsou dostupné pod tímto odkazem  . Hodnocení celé akce bylo jednoduché – zase jsme byli nejlepší. Blahopřejeme.

NETYPICKÝ VÁNOČNÍ PROGRAM

Ukázky cyklodovedností členů BIKECLINIC KLUBU.  18.12.2017 během velké přestávky. Vše v atriu. Žáci budou obdivovat za okny školy. Zájemci o členství se mohou hlásit u závodníků.