Zápis

ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro školní rok 2020/2021

Zápis do prvního ročníku proběhne od 20.4. do 30.4.2020 bez přítomnosti dítěte a zákonného zástupce ve škole.

Zapisujeme děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 a děti po odkladu PŠD.   Plánujeme tři třídy, z toho jednu sportovní.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce (dále jen žádost) podává zákonný zástupce dítěte v uvedeném termínu od 20.4. do 30.4.2020.                                       

Formuláře žádostí budou přístupné od 20.4.2020 od 07:00 hodin Excel  PDF  nebo v papírové podobě ve vrátnici  školy (v uvedených termínech). Na žádosti vyjádří shodu oba zákonní zástupci podpisem.

Výsledky zápisu do prvního ročníku budou zveřejněny nejpozději 15. 5. 2020 na webu školy  a vstupních dveřích školy.

Postup pro rodiče:

  1. Stažení příslušné žádosti z webu školy nebo vyzvednutí žádosti ve škole v uvedených termínech.
  2. Vyplnění žádosti elektronicky nebo ručně, nutný podpis obou zákonných zástupců.
  3. Připojení kopie/sken rodného listu dítěte. Cizinci dodají sken nebo čitelnou fotografii rodného listu dítěte nebo pasu dítěte.
  4. V případě, že mělo dítě v loňském roce odklad, je potřeba vložit sken či čitelnou fotografii „Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky“.
  5. Doručení do školy:

Datovou schránkou: 3wimrxg

Emailem s elektronickým podpisem: hana.uhrova@zsrakovskeho.cz

Poštou – dopisem na adresu: Základní škola Rakovského v Praze 12, Rakovského 3136/1, Praha 4 – Modřany 143 00

Osobně ve vrátnici školy v uvedených termínech nebo vložením do poštovní schránky u barevné brány (naproti mateřské školy).

Po doručení žádosti obdržíte registrační číslo (emailem, osobně).              

Termíny správní zaměstnanec pedagog
     
21.4., 22.4., 23.4. 07:00 – 08:00 hod. 15:00 – 17:00 hod.
28.4., 29.4., 30.4. 07:00 – 08:00 hod. 15:00 – 17:00 hod.

 

Odklad školní docházky, přípravná třída

Rodiče mohou ve stejném termínu podat:

Žádost o odklad školní docházky se dvěma souhlasnými  doporučujícími stanovisky  (pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC a praktický lékař nebo klinický psycholog).

Formuláře žádostí budou přístupné od 20.4.2020 od 07:00 hodin Excel  PDF  nebo v papírové podobě v recepci školy (po telefonické domluvě).

Pokud doporučení není ještě vyřízené, je potřeba uvést toto v žádosti a řízení bude přerušeno    do 31.7.2020 nebo do dodání podkladů.  

Žádost o přijetí do přípravné třídy se souhlasným doporučujícím stanoviskem (pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC) a kopií „Rozhodnutí o odkladu PŠD“.

Formuláře žádostí budou přístupné od 20.4.2020 od 07:00 hodin Excel  PDF  nebo v papírové podobě v recepci školy (po telefonické domluvě).

Pokud doporučení není ještě vyřízené, je potřeba uvést toto v žádosti a řízení bude přerušeno   do 31.7.2020 nebo do dodání podkladů.  

Kritéria pro přijetí:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti školy.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 12, jehož sourozenec je žákem naší školy.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 12.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců v místě pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy.
  5. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Prahu.

Spádové ulice Základní školy Rakovského v Praze 12 – (ověří škola dle údajů Prahy 12)

Botevova

Československého exilu č. p. 3409/20

Jordana Jovkova

K Vltavě č. 60, 62

Nikoly Vapcarova č. p. 3267–3272

Pejevové

Pirinská

Plevenská

Plovdivská

Poljanovova

Rakovského

Rodopská

Sofijské nám.

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.