Zápis

ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro školní rok 2021/2022

Zápis do prvních ročníků proběhne od 14.4. do 29.4.2021 zasláním elektronické přihlášky – prostřednictvím datové schránky (3wimrxg) nebo emailem s elektronickým podpisem na adresu olga.burdova@zsrakovskeho.cz.

Osobně lze přihlášku doručit ve dnech 14. a 15. 4.2021 od 14:00 do 18:00 hodin. (Vchod do školy u barevné brány – naproti mateřské školy.)

Postup pro rodiče:

 1. Stažení příslušné žádosti z webu školy nebo vyzvednutí žádosti ve škole v uvedených termínech.
 2. Vyplnění žádosti elektronicky nebo ručně.
 3. K formuláři přiložte další potřebné dokumenty:
 • Kopie rodného listu dítěte – v případě cizinců scan nebo čitelnou fotografii rodného listu dítěte nebo pasu dítěte.
 • V případě, že mělo dítě v loňském roce odklad, je potřeba vložit sken či čitelnou fotografii Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
 1. Doručení do školy:
 • Osobně v uvedených termínech
 • Elektronicky

Pro přihlášení dítěte využijte  formulář  – ke stažení

 Žádost o přijetí 2021.pdf      Žádost o přijetí 2021.xlsx

Formulář pro odklad školní docházky  – ke stažení

Žádost ODKLAD 2021.pdf       Žádost ODKLAD 2021.xlsx

Tiskopisy lze také vyzvednout v recepci školy ve dnech 6.4. – 14.4.2021 od 9:00 do 11:00 hodin.

Zapisujeme děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a děti po odkladu školní docházky.

Plánujeme 3 třídy, z toho 1 třídu sportovní. Talentové pohybové testy budeme realizovat

dle aktuálních pokynů a opatření Vlády ČR a MŠMT. Budete informování elektronicky.

Výsledky zápisu do prvního ročníku budou zveřejněny nejpozději 12. 5. 2021 

na webu školy  a vstupních dveřích školy. Každý žák bude uveden evidenčním číslem, které obdržíte po odevzdání přihlášky.

Odklad školní docházky, přípravná třída

Rodiče mohou ve stejném termínu podat:

 • Žádost o odklad školní docházky se dvěma souhlasnými  doporučujícími stanovisky  (pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC a praktický lékař nebo klinický psycholog).
 • Žádost o přijetí do přípravné třídy se souhlasným doporučujícím stanoviskem (pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC) a kopií Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Žádost o přijetí do přípravné třídy – ke stažení  Žádost PT 2021.xlsx        Žádost PT 2021.pdf

Kritéria pro přijetí:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti školy.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 12, jehož sourozenec je žákem naší školy.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 12.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců v místě pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy.
 5. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Prahu.

Spádové ulice Základní školy Rakovského v Praze 12:

Botevova

Československého exilu č. p. 3409/20

Jordana Jovkova

K Vltavě č. 60, 62

Nikoly Vapcarova č. p. 3267–3272

Pejevové

Pirinská

Plevenská

Plovdivská

Poljanovova

Rakovského

Rodopská

Sofijské nám.

Komentáře jsou uzavřeny.