VI.C Mgr. Jitka Havlíčková

Mgr. Jitka Havlíčková

jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz


Office Arena slaví letos 10 let a připravila pro naše žáky opět zajímavou soutěž. Připomínám, že již po několik let držíme v této soutěži titul nejlepší pražská základní škola. Naposledy zásluhou šikovného žáka Vojty Fořta – ještě jednou moc blahopřejeme. Prosím všechny zájemce o registraci do 19.2.2021 zde Kategorie: A (základní školy a nižší stupně gymnázií), identifikátor školy: 151A. Hodně štěstí!


 

Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 7.12. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro VI.C:

Po – konec poslední hodiny 13:20, Út – konec poslední hodiny 13:10, St – konec poslední hodiny 13:10


Podzimní prázdniny (26. – 30. 10. 2020)

 


Během tohoto týdne proběhne ve třídě celorepublikové srovnávací testování CSIO v českém a anglickém jazyce, matematice a dalších předmětech. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby. Výsledky testů je možné získat po přihlášení pomocí údajů, které každý žák obdrží během testování. V případě požadavku na jejich zaslání emailem kontaktujte ZŘŠ – Mgr. Petra Poláka petr.polak@zsrakovskeho.cz.


Týdenní Plán 15.6. – 19.6.2020

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 6C- Are we going to the shops? – Student’s Book str, 68-69
 2. Unit 6C- Workbook str, 56-57
 3. Unit 6C- Are we going to the shops? – najdete na odkazu zde:

https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/ET32uzlBDpNFus1EVNaq7z0BOjgbALW-3zAgSdpz7vsu5Q?e=gY1bCR


Týdenní Plán 8.6. – 12.6.2020

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 6B- Saturday morning – Student’s Book str, 66-67
 2. Unit 6B- Workbook str, 54-55
 3. Unit 6B- Saturday morning,  najdete na odkazu zde:

https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/ET32uzlBDpNFus1EVNaq7z0BOjgbALW-3zAgSdpz7vsu5Q?e=gY1bCR


Týdenní Plán 1.6. – 5.6.2020

Čj-spojky a částice cv.2/s.150 a cv.1c,d/s.152.
Mat -závěrečné opakování s. 49 – 50

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 6A – My friends. – Student’s Book str, 64-65
 2. Unit 6A- Workbook str, 52-53
 3. Unit 6A- My friends,  najdete na odkazu zde:
  https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EV9WfoCv-U5Cvl8DkRy65RYBMzw4fNnhBAsnyxII29kn9Q?e=voVabJ

Týdenní Plán 25.5. – 29.5.2020

Čj – spojky (s.150-151), sloh s.149
Mat – s. 48 (Podnikáme), geo-s.47, (stavíme z krychlí)
Nos – Západní a Střední Evropa, hlavní města (včetně úkolů u obrázků s.19-20).
Nop – výroba plastů – přečíst a stručné výpisky.

Anglický jazyk

 • Final test Unit 5 – najdete na odkazu zde:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UNjNOTDU0V0tGV0JNODUyR0lYMFAyTkVIMy4u

Český jazyk

Spojky + Slohové cvičení

Týdenní Plán 18.5. – 22.5.2020

Čj – předložky
Mat. – desetinná čísla se třemi desetinnými čísly (s.45-46)
Nos – Státy Severní Evropy , poloha, moře, povrch, hlavní města.
Nop – Výroba skla

Anglický jazyk

 1. Test Unit 5C – najdete na odkazu zde:
  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UMkVYVEVESlFXMzNHS1ZHSFdXTkJCR1Q1Ri4u
 2. Unit 5D  + Progress check
                  –  Student´s Book str, 58.
                 – Workbook str, 48 – 51
  najdete na odkazu zde:
  https:https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/ES3MeDLSs8NHpMkpcaWAJnUBOqdjsTRABt8O21ldOLIcCw?e=XFoobb

 

Týdenní Plán 11.5. – 15.5.2020

Čj – Neohebné slovní druhy – příslovce (s.142 – 145)
Mat – Závislé a nezávislé proměnné (s.38, 39), geo – tělesa (s.40)
Nos – Fauna a flora Evropy, viz otázky
Nop – Elektrický proud – s. 22-23, včetně otázek a úkolů s. 23

Anglický jazyk

 • Test Unit 5B – najdete na odkazu zde:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UNFlTSzhCUThMVlBIUzJWTk4yTzlJN0g0MC4u

 • Unit 5C –  najdete na odkazu zde:

https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/Eb_Ke-yqVxFPqOMcebte42MBut6UOhuEKRjJB_56vwBEzw?e=P5ULnt

TÝDENNÍ PLÁN  4.5. – 7.5.2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice str. 139 – 140 / všechna cvičení podle zadání v učebnici

MATEMATIKA

Učebnice str. 33 – 37

NAUKA O PŘÍRODĚ

Zdroje energie – odpověď na otázky ze strany 18

NAUKA O SPOLEČNOSTI

Učebnice s. 16, 17, 18, úkoly  s. 17, 18, na straně 18 porovnat rámečky

OSTATNÍ:

Posílám všem moc pozdravů!  Dle potřeby můžete zavolat. Marta Ptáčková

Anglický jazyk

 • Unit 5B

https:https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EVCcFWiWpfBBsmYTCu4NflMBGocWxneyWyiWD4QhJqUH4Q?e=6YaFc9

 

TÝDENNÍ PLÁN  27.4. – 30. 4.2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice str. 136, cv. 19 a, b; cv. 20 (1, 2); cv. 21 (doplnit přívlastek);

str. 137 cv. 22 a, b; cv. 23 a, b, c.

MATEMATIKA

Učebnice str. 29, 30, 31; geometrie str. 27

NAUKA O PŘÍRODĚ

Energie + formy a druhy

Odpovědět na otázky: Jak vzniklo uhlí? Jak vnikla ropa? Z čeho získává energii člověk?

NAUKA O SPOLEČNOSTI

Vodstvo v Evropě

Zadání: Vypište z mapy okrajová moře Evropy, ke kterému oceánu patří. 

Vypište z mapy vnitrozemská moře Evropy a průlivy, které je oddělují od příslušného oceánu.

Vyhledej prameny a ústí hlavních evropských řek (Volha, Dunaj, Rýn, Labe, Loira, Rhona, Pád, Ebro, Tajo).  

Která řeka napájí Bodamské jezero a která z něj vytéká.

OSTATNÍ:

Všechny vás zdravím. Kdybyste něco potřebovali, jsem na telefonu. Marta Ptáčková

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování Unit 5A + dokončení aktivit v pracovním sešitu.

https://docs.google.com/presentation/d/1hULGWKjnc2gGZG671mEaQ7OJk85YJ_95SA87CQmbEpc/edit?usp=sharing

 • Test Unit 5A

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UMDNXWjVIRjVQWERSOTNFUFEyS0E1Q0hVNS4u

TÝDENNÍ PLÁN  20.4. – 24. 4.2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice str. 131, cv. 10, 11, 12

str. 132, cv. 13, 14 – vypiš věty řídící a mluvnicky závislé a označ věty hlavní (HV) a věty vedlejší (VV)

str. 133, cv. 15 – pravopis odůvodni, cv. 16 – až do str. 134

MATEMATIKA

Učebnice str.  23, str.  22 – geometrie

NAUKA O PŘÍRODĚ

Učebnice str. 13 a 14 

Otázky:

1) Jaké palivo využívají spalovací motory?

2) Kolik dob pracuje zážehový moto

3) Jak se nazývají naftové motory?

4) Co nepotřebují naftové motory ( na rozdíl od benzínových)?

5) Jaké palivo se používá u vznětových a jaké u zážehových motorů?

6) Kdo vynalezl vznětový motor?

NAUKA O SPOLEČNOSTI

Učebnice – vyzvednout v pondělí 20. 4. od 7:00 do 8:00 hod. ve vchodu školy

str. 11 a 12 ( podnebí Evropy) – úkoly (celkem 7)

OSTATNÍ:

Srdečně zdravím. Kdybyste něco potřebovali, jsem i na telefonu. Mějte se hezky. Marta Ptáčková

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování Unit 4D + dokončení aktivit v pracovním sešitu.

https://docs.google.com/presentation/d/1hULGWKjnc2gGZG671mEaQ7OJk85YJ_95SA87CQmbEpc/edit?usp=sharing

 • Test Unit 4D

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UMDNXWjVIRjVQWERSOTNFUFEyS0E1Q0hVNS4u

 • Unit 5A

https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/Ee0KXvdYNRtPr9UQLs3hJDwBZK9sga3NZnE1g6URZzO8kw?e=cgfOAt

TÝDENNÍ PLÁN  6.4. – 17. 4.2020

 • dvoutýdenní plán

ČESKÝ JAZYK

Učebnice str. 128, 129, 130

MATEMATIKA

Učebnice str. 18, 19, 20, 21

NAUKA O PŘÍRODĚ

Parní stroj (viz příloha zaslaná na email) + opakování z předchozí učebnice Obrazy z novějších českých dějin – vynálezy a užití parního stroje

NAUKA O SPOLEČNOSTI

povrch Evropy (viz příloha zaslaná na email)

Všechny vás zdravím a přeji vám i rodičům veselé VELIKONOCE! Marta Ptáčková

ANGLICKÝ JAZYK

Milí rodiče,

Nechceme Vás ani Vaše děti zahlcovat plněním úkolů. Týdenní plány v angličtině se zdají být nabité spoustou aktivit, které jak informujete školu, nejste schopni zvládnout. Aktivity jsou popsané detailně, abyste jim porozuměli vy, příp. Vaše děti. Spoléháme na to, že všechny děti mohou pracovat s učebnicí a pracovním sešitem (to je základ), vše ostatní jsou doprovodné materiály, procvičování, hry apod., které rozhodně nejsou pro vás a vaše děti závazné. Daná situace je natolik mimořádná, že my učitelé chápeme, že někdy s dětmi nestíháte ani to základní. Dělejte s dětmi to, co je ve vašich silách. Pokud něco nestihnete, nic závažného se nestane. Rozhodně neváhejte využít naše emailové adresy (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz, petr.bor@zsrakovskeho.cz, yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz) v případě, že si nevíte s něčím rady nebo nestíháte.

Níže posílám učivo na tento týden

 1. Easter Time
  https://docs.google.com/presentation/d/131HtLE_dqUnzvkGNC8o5yoBrdV9HX_VEC-zQnXl77ac/edit?usp=sharing
 2. Unit 4D
  https://docs.google.com/presentation/d/1hULGWKjnc2gGZG671mEaQ7OJk85YJ_95SA87CQmbEpc/edit?usp=sharing

 

TÝDENNÍ PLÁN  30.3. – 3. 4.2020

ČESKÝ JAZYK

Větná skladba

Učebnice str.  126 – cv. 1, str. 127  – cv. 2, 3; opsat růžový rámeček

MATEMATIKA

Aritmetický průměr

Učebnice str. 8 – 10

Geometrie str. 11

NAUKA O PŘÍRODĚ

Kladka

Kolo 

Učebnice str. 7 – 11 (naskenované strany z minulého týdne), otázky ze str. 8 a 11

NAUKA O SPOLEČNOSTI

Evropa – poloha

 • polokoule, oceány a moře, ostrovy, poloostrovy, průlivy, sousední světadíly
 • využijte ATLAS/www.Mapy.cz

 

ANGLICKÝ JAZYK

zdravím Vás. Známky za testy naleznete v systému ŠKOLA ONLINE.  Níže posílám učivo na tento týden.

 1. Prezentaci Unit 4C naleznete zde:
  https://docs.google.com/presentation/d/1rXAMebSZLOjb9RGUmOlKUVyThtyRlYCYhNYJKVs-Sg8/edit?usp=sharing
 2. Pro ty, kteří ještě nenapsali test Unit 4A, posílám odkaz na testování zde:
  https://forms.office.com/Page/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UN1JPSjRPRDhLSUtLRzRVNUlIV1o2SkdQUS4u
 3. Pro ty, kteří ještě nenapsali test Unit 4B, posílám odkaz na testování zde:
  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1URU1PV1A5WTg4VFBFTUNJMUhEMzU5TFFEVy4uhttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1URU1PV1A5WTg4VFBFTUNJMUhEMzU5TFFEVy4u

INFORMATIKA

zdravím Vás. Známky za testy naleznete v systému ŠKOLA ONLINE.  Níže posílám učivo na tento týden.

 1. Prosím o přípravu referátu na téma „Procesor a paměť RAM“.
 2. Očekávám chybějící referáty na téma „Grafická karta“ nejpozději do konce týdne. Rozsah referátu max.půl strany. Děkuji.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Téma: Velikonoční píseň s pohybem

Na youtube zadat ke  shlédnutí – Pavel Novák –  píseň – Velikonoce. (pohybové uvolnění na rychlou píseň, z textu seznámení s významem jednotlivých velikonočních dnů).

JM

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Výrobek: Velikonoční dekorace – materiál dle Vašeho výběru. Může být i dekorace kterou budete pomáhat vyrábět pro domácí dekoraci ve Vašem bytě. Kdo má možnost může vyfotit a zaslat mi foto na email.

Děkuji Vám. Ať se Vám daří!

JM

 

TÝDENNÍ PLÁN  23.3. – 27.3.2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice str 122 – 123  

Procvičování číslovek – článek Bez želvy Lízy – úkoly b), c). Článek U čtyř pudlů – úkoly a) až f)

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání zlomků

Učebnice str. 17, 18, 19

Geometrie str. 16, cv. 2, 3, 4   

NAUKA O PŘÍRODĚ

Elektronická učebnice Člověk a technika

Zadat „nakloněná rovina“ – výpisky;  „páka“ – zelený rámeček

NAUKA O SPOLEČNOSTI

Sametová revoluce

Vznik ČR – výpisky 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Téma: stupnice C dur – procvičovat zápis not.

Na youtube si vybrat ke shlédnutí, poslech libovolně zvoleného díla B. Smetany – udělat svými slovy do notového sešitu zápis: Název díla, „Jak jsem dílo pochopil? O čem pojednává? O jaký žánr hudby jde. Vše ať žáci zapisují, plní.

JM

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Výrobek: Velikonoční dekorace – materiál dle Vašeho výběru. Může být i dekorace kterou budete pomáhat vyrábět pro domácí dekoraci ve Vašem bytě. Kdo má možnost může vyfotit a zaslat mi foto na email.

Děkuji Vám. Ať se Vám daří!

JM

ANGLICKÝ JAZYK

1- Opakování Unit 4 A, prezentace zde:
https://docs.google.com/presentatio/d/1zZTeqdbg3CnpjGvVczjeSXp0kH4Fh8IUhnubfDE_4Pw/edit?usp=sharing

2-Test Unit 4 A pro žáky, kteří test nepsali.

https://forms.office.com/Page/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UN1JPSjRPRDhLSUtLRzRVNUlIV1o2SkdQUS4u

3-Opakování Unit 4 B, prezentace zde:

https://docs.google.com/presentation/d/1LPrPYzeomK3huFCBetovorjU26xyDlAKxeEV4aoYxt0/edit?usp=sharing

4-Test Unit 4 B pro všechny

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1URU1PV1A5WTg4VFBFTUNJMUhEMzU5TFFEVy4u

INFORMATIKA

Milí žáci, prosím, připravte si krátký referát ve formátu Microsoft Word.  Téma  referátu je „Grafická karta“ – co to je, jaký má význam, druhy, rychlost….

Referát pošlete na e-mail:yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz.

Děkuji

11. – 20.3.2020

ANGLICKÝ JAZYK

 • Student´s Book str. 40, 41
 • Workbook str. 32,33
 • Student´s Book str. 42, 43
 • Workbook str. 34,35

Milí žáci, prezentace a klíče k pracovnímu sešitu dostanete na Office 365.  Pokud se Vám daří spustit Office 365, klikněte na odkaz dle názvu.

Unit 4A

https://docs.google.com/presentatio/d/1zZTeqdbg3CnpjGvVczjeSXp0kH4Fh8IUhnubfDE_4Pw/edit?usp=sharing

TEST UNIT 4A

https://forms.office.com/Page/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UN1JPSjRPRDhLSUtLRzRVNUlIV1o2SkdQUS4u

Unit 4B

https://docs.google.com/presentation/d/1LPrPYzeomK3huFCBetovorjU26xyDlAKxeEV4aoYxt0/edit?usp=sharing

Děkuji. Hezký den.

ČESKÝ JAZYK

 • str. 119, cv. 3, 4, 
 • str. 120, růžový a modrý rámeček, cv. 5, 6
 • str. 121, cv. 9
 • str. 122, cv. 10, 11
 • str.123, cv. 12, 13, 14, 15
 • str. 124, cv. 16
 • Sloh – str. 117

MATEMATIKA

 • str. 12, 13, 14, 15

NAUKA O PŘÍRODĚ

 • str. 21, rámeček
 • str. 23, rámečky
 • str. 25, dopsat zelený rámeček

NAUKA O SPOLEČNOSTI

 • stavební slohy – nakreslit obrázky, udělat výpisky

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Milé děti, snažte se tento čas zvládnout co nejlépe 🙂 Posílám vám odkazy na virtuální prohlídky světoznámých muzeí, mrkněte na to, můžete si zároveň plánovat zahraniční výlety, až to bude možné 🙂 Každý týden dostanete jedno muzeum 🙂 Budu ráda, když mi nakreslíte vždy z daného muzea své dojmy, těším se, až si o tom společně popovídáme v kroužku. 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Téma: stupnice C dur – zapsat do notového sešitu. Zjednodušeně pomocí internetu napsat znaky a rozdíly pojmů do notového sešitu: Opera – opereta – muzikál.

JM

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Výrobek: Velikonoční dekorace – materiál dle Vašeho výběru. Může být i dekorace kterou budete pomáhat vyrábět pro domácí dekoraci ve Vašem bytě. Kdo má možnost může vyfotit a zaslat mi foto na email.

Děkuji Vám. Ať se Vám daří!

JM

OSTATNÍ:

Všechny děti budou potřebovat desky (portfolio), do kterých si budou vkládat své práce ze všech předmětů – podepsané a s datem vyhotovení.

Komentáře jsou uzavřeny.