II.E Mgr. Kamila Boudová

Mgr. Kamila Boudová

kamila.boudova@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 1.-5.2.2021

ČJ – procvičování přídavných jmen , Přídavná jména přivlastňovací, diktát

ČT – Temperament (gramar.in)

– převody jednotek délky , desetinné zlomky – opakování, písemné dělení, desetinná čísla – porovnávání,

rozklad desetinných čísel

G-tělesa – opakování

NOS – Obnovená Československá republika s

NOP – Gravitační síla 

 

Týdenní plán  25.1. – 28.1.2021

ČJ – procvičování přídavných jmen , Čtenářský deník, diktát – shoda podmětu s přísudkem

– desetinná čísla – čtení, psaní, vyhledávání na číselné ose.  Desetinné zlomky. Zlomky – výpočet z celku.

NOS – Druhá světová válka . Boj proti nacistům 

29.1.2021 – pololetní prázdniny, vysvědčení se bude rozdávat po návratu žáků do školy

 

TÝDENNÍ PLÁNY 18.-22.1.

ČJ – Procvičování přídavných jmen tvrdých – vzor mladý. 

Procvičuj přídavná jména,     umimecesky.org

Diktát – vzory podstatných jmen, pády podstatných jmen – opakování

M – Desetinná čísla desetinný zlomek, desetinné číslo., převádění desetinných zlomků na desetinná čísla, opakování matematických algoritmů

Procvičování – dělení dvojciferným číslem

Geometrie – vlastnosti trojúhelníků

NOS – Jak se žilo v první republice , Republika se hroutí

NOP – Jak vypadá Země

 

Týdenní plán  11.1. – 15.1.2021

 Výuka bude probíhat na Google CLASSROOM

ČJ – OPAKOVÁNÍ  slovních druhů  – ONLINE skolakov.eu, diktát, mluvnické kategorie u podstatných jmen

Báseň Vynálezy y gramar.in

Přídavná jména- VÝKLAD + cvičení

– Procvičování násobení a dělení 10, 100 … 

Přímá úměrnost, počítání s velkými čísly, písemné dělení

G – Základní konstrukční úlohy  – shodné úsečky

NOS – Samostatné Československo -vytvoř plakátek na Jamboard

Tvář nového státu – instrukce v Classroom

Tomáš Garrigue Masaryk 

NOP – Póly magnetu – jednoduché pokusy

 

DISTANČNÍ VÝUKA  4.1. – 8.1.2021

 Výuka bude probíhat na Google classroom 

ČJ 5– Opakování podstatných jmen – mluvnické kategorie, koncovky, diktát

Čtení s porozuměním – Vytvoř si duhu

Opakování a procvičování slovních druhů na umimecesky.org

M 5– Počítáme s velkými čísly, písemné počítání – příklady , zaokrouhlování.

Zlomky – opakování umimematiku.org, Jednotky obsahu – převody

NOS – opakování: Hospodářský růst českých zemí. Nové uspořádání společnosti. Kvíz. 1.světová válka.

NOP – „Země ve vesmíru“ – Poznáváme magnetickou sílu

 

Komentáře jsou uzavřeny.