V.A Mgr. Tomáš Severa

Mgr. Tomáš Severa

tomas.severa@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 22. 10. – 26. 10. 2018

Informace

24. 10. Odznak všestrannosti.  
S sebou:svačina, pití, sportovní oblečení na ven a do tělocvičny!!
Organizace: – žáci přijdou do školy již ve sportovním oblečení (obutí na ven a do TV)
– zahájení sportovního dne v 8.05 – 8.10 hod. na hřišti
– disciplíny: 60 metrů, 1000 metrů, skok do dálky, sed/leh, kliky, švihadlo, trojskok,  medicinbal, přítahy, hod kriket – více informací
– sportovní den končí dle rozvrhu třídy – ve 13.30 hod.

 

Český jazyk

Skladba- základní skladební dvojce, podmět, přísudek – uč. str. 

Slovesa- opakování mluvnických kategorií, slovesný způsob.

 

Matematika

Řešení slovních úloh, zápis – uč. str. 

Opakujeme a procvičujeme: Písemné násobení, písemné dělení.

Geo: Společná příprava na test: Osa úsečky, grafický rozdíl a součet úsečky, kružnice – průměr, poloměr, trojúhelníková nerovnost, čtverec, obdélník.

 

Nauka o přírodě

Prezentace projektů: Podnebné pásy, oceány, třídění organizmů.

 

Nauka o společnosti

Západní Čechy – dokončení.

Jižní Čechy.

 

Anglický jazyk

Pracovní činnosti

V pondělí 22.10. pracujeme s provázkem.

 


Týdenní plán 15. 10. – 19. 10. 2018

Informace

17. 10. Ze-mě-my – projektový den – Vietnam, Rusko – výuka do 12.15 hod. S sebou: informace, knihy, encyklopedie, psací potřeby, pastelky, fixy, lepidlo, nůžky.

24. 10. Odznak všestrannosti.

 

Český jazyk

Slovesný způsob – uč. str. 29 – 32

Opakujeme: vyjmenovaná slova, základní skladební dvojice – podmět – přísudek.

Sloh: Popis pracovního postupu – uč. str. 24

 

Matematika

Písemné násobení – uč. str. 31

Písemné dělení – uč. str. 32 – 33

Geo: Kruh, kružnice – uč. str. 39

 

Nauka o přírodě

Projekt: Podnebné pásy, oceány, třídění organizmů.

 

Nauka o společnosti

Západní Čechy.

 

Anglický jazyk

 

Pracovní činnosti


Týdenní plán 8. 10. – 12. 10. 2018

Informace

Školní knihovna otevřena: vždy v pondělí 12.45 – 13.45 hod., v úterý 11.50 -14.30 hod.

17. 10. Ze-mě-my – projektový den – Vietnam, Rusko

24. 10. Olympijský víceboj – sportovní soutěž – organizaci upřesním

Na VV – přinést noviny nebo časopis – s obrázky (můžou být i reklamní letáky) – budeme vyrábět koláž.

 

Český jazyk

Slovní druhy – uč. str. 22 – 23

Opakování předpon, předložek – pracovní list

Slovesa- opakování mluvnických kategorií – uč. str. 25 – 27

 

Matematika

Jednotky hmotnosti a času – uč. str. 27 – 28, 35 – 37

Geo: Trojúhelník – uč. str. 29

 

Nauka o přírodě

Podnebné pásy – rostliny a živočichové projekt.

Rozmanitost přírodních podmínek, přizpůsobivost rostlin a živočichů – test.

 

Nauka o společnosti

Severní Čechy – uč. str. 22

Východní Čechy – test.

 

Anglický jazyk

Skupina A (Benradouane)

Unit 1C- Revision, numbers 1-100. Mini test

Unit 1D- Plurals (there is a book – there are books ) / (irregular plurals – a child – two children …)

Pracovní činnosti


Týdenní plán 1. 10. – 5. 10. 2018

Informace

2. 10. – 5. 10. Sběr papíru (od 6.45 hod.)

17. 10. Ze-mě-my – organizace bude upřesněna

24. 10. Olympijský víceboj – organizaci upřesním

Tělesná výchova – pokud to počasí dovolí, chodíme na TV ven na hřiště. S sebou: mikiny, popř. tepláky.

 

Český jazyk

Význam slov- jednoznačná, mnohoznačná, s citovým zabarvením, protikladná, souznačná, významově nadřazená, podřazená – uč. str. 18, 20

Slovní druhy – uč. str. 22 – 23

Opakování předpon a předložek.

 

Matematika

Jednotky délky. 

Řešení slovních úloh.

Geo: Čtverec, obdélník – obvody obrazců.

 

Nauka o přírodě

Přizpůsobivost rostlin a živočichů – uč. str. 7

 

Nauka o společnosti

Východní Čechy – uč. str. 17

Severní Čechy – uč. str. 22

 

Anglický jazyk

Skupina A (Benradouane)

Unit 1C- Revision, numbers 1-100. Mini test

Unit 1D- Plurals (there is a book – there are books ) / (irregular plurals – a child – two children …)

Pracovní činnosti


Týdenní plán 24. 9 . – 28. 9. 2018

Informace

Tělesná výchova – pokud to počasí dovolí, chodíme na TV ven na hřiště. S sebou: mikiny, popř. tepláky.

Výtvarná výchova – nasbírat různé listy (cca 5 ks) s výraznou žilnatinou

28. 9. Státní svátek

2. 10. – 5. 10. Sběr papíru (od 6.45 hod.)

24. 10. Olympijský víceboj – organizaci upřesním

 

Český jazyk

Předpony (od-, nad-, pod-, před-, ob-/v-, z-, s-,) – uč. str. 12 – 15

 

Matematika

Procvičování násobení a dělení – uč. str. 16 – 18

 

Nauka o přírodě

Přizpůsobivost rostlin a živočichů.

 

Nauka o společnosti

Praha – test.

Střední Čechy – dokončení.

Východní Čechy.

 

Anglický jazyk

Skupina B (Benradouane)

Unit 1C- Revision, numbers 1-100. Mini test

Unit 1D- Plurals (there is a book – there are books ) / (irregular plurals – a child – two children …)

 

Pracovní činnosti


Týdenní plán 17. 9 . – 21. 9. 2018

Informace

Milé děti,
děkuji Vám za účast v charitativní akci Teribear.  Náš tým „Piráti“ uběhl 441 km a Teribear podpořil částkou 13.230 Kč. Super, chválím Vás. 🙂

Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019

18. 9. Recyklace hrou – 10.55 – 11.40 hod.

19. 9. Badatelské odpoledne od 15.00 hod.

21. 9. Přespolní běh – 11.05 hod.

 

Český jazyk

Slova příbuzná – uč. str. 9

Předpony (roz-, bez-, vz-) – uč. str. 10 – 11

Sloh: Rozvoj slovní zásoby.

 

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání – uč. str. 7 – 9

Geo: (v pátek) Geometrické útvary – uč. str. 10

 

Nauka o přírodě

Rozmanitost přírodních podmínek – uč. str. 3 – 6

 

Nauka o společnosti

Praha a její okolí – uč. str. 3 – 10

Střední Čechy – Povrch, vodstvo a podnebí

 

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina A (Benradouane)

Unit 1C- Numbers 1-100. Student’s Book. str. 8  – 9

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Potřeby na 17.9. – přírodniny, jehla, nit, nůžky.


Týdenní plán 10. 9 . – 14. 9. 2018

Informace

12. 9. Běh Teribear  – charitativní akce

12. 9. Třídní schůzky v 17.30 hod.

14. 9.  Běh Teribear  – charitativní akce

 

Český jazyk

Opakování učiva 4. ročníku.

Stavba slova, slovotvorný základ – uč. str. 5 – 7

 

Matematika

Opakování učiva 4. ročníku – uč. str. 4 – 5

Procvičování sčítání a odčítání – uč. str. 7

Geo: geometrické útvary – uč. str. 6

 

Nauka o přírodě

Rozmanitost přírodních podmínek – uč. str. 3 – 6

 

Nauka o společnosti

Praha a její okolí – uč. str. 3 – 10

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina B (Benradouane)

Unit 1C- Numbers 1-100. Student’s Book. str. 8  – 9


Týdenní plán 3. 9 . – 7. 9. 2018

Informace

3. 9. Zahájení školního roku, výuka do 8.45 hod., oběd 11.00 – 12.00 hod. S sebou: blok a psací potřeby. Naše třída se nachází na 1. stupni ve 2. patře. Na všechny se moc těším. 🙂

Seznam školních potřeb pro třídu 5. A (ke stažení)

4. 9. Výuka do 12.15 hod. S sebou: aktovka, penál, přezůvky, svačina, pití.

od 5. 9. výuka podle rozvrhu

7. 9. Běh Teribear  – charitativní akce

 

Český jazyk

Opakování učiva 4. ročníku.

Vyprávění o prázdninách.

 

Matematika

Opakování učiva 4. ročníku.

 

Nauka o přírodě

Seznámení s učivem 5. ročníku.

Rozmanitost přírodních podmínek.

 

Nauka o společnosti

Seznámení s učivem 5. ročníku. 

Putování po ČR – Praha.Komentáře jsou uzavřeny.