V.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

eva.tuckova@zsrakovskeho.cz


DISTANČNÍ VÝUKA  18.1. – 22.1.2021

PONDĚLÍ

ČJ – Procvičování přídavných jmen tvrdých – vzor mladý. Opakování sloves, mluvnické kategorie. Písemně uč. str. 87, cv. 6.

Procvičuj: https://www.gramar.in/cs – 5. ročník – hledej přídavná jména.

NOVÉ: Desetinná čísla str. 32, desetinný zlomek, desetinné číslo.  Písemně str. 23, cv. 8.

NOS – Jak se žilo v první republice str. 34, 35.

Zápis do sešitu:

Život v novém Československu

 • vyspělý hospodářský stát
 • muži pracovali, ženy se většinou staraly o děti
 • na počátku třicátých let – krize – nezaměstnanost – majetkové rozdíly, nízká podpora v nezaměstnanosti
 • školní docházka – povinná – státní, církevní, soukromé školy
 • využití volného času – kino, rozhlas, SOKOL, JUNÁK – turistika

ČT – str. 101 – 106, zapiš do sešitu svůj názor – str. 106 „K zamyšlení“.

PČ – Bezpečné chování v kuchyni, první pomoc, příprava pokrmů – pomáháme mamince   :o).

 

ÚTERÝ

ČJ – Diktát, přídavná jména měkká str. 96, – vzor jarní. Písemně str. 87, cv. 3 ke slovu stadionu.

M – Diktát zlomků, převádění desetinných zlomků na desetinná čísla, opakování matematických algoritmů. Uč. str. 33, písemně cv. 5, 10.

Procvičuj: http://www.pierot.biz/ – 5. ročník – dělení dvojciferným číslem.

VV – Zimní sporty – figura v pohybu – vytrhávaná koláž A4 (z časopisů, letáků apod.)

 

STŘEDA

M – Uč. str. 34, písemně str. 27, cv.7 – první tři příklady. Procvičování desetinných zlomků.

ČJ – Procvičování přídavných jmen str. 97, písemně uč. str. 94, cv. 2.

Procvičuj: https://www.gramar.in/cs . 4. ročník – Určování pádu podstatných jmen.

NOS – Republika se hroutí str. 36, 37.

Zápis do sešitu:

Konec první republiky

 • v Německu u moci fašisté v čele s Adolfem Hitlerem
 • začali se připravovat na válku
 • prezident Edvard Beneš – snažil se posílit stát a udržet mír
 • Němci hrozili vpádem do Čech, Beneš spoléhal na pomoc Anglie a Francie
 • lidé byli odhodláni bránit vlast – pevnosti
 • 1938 – schůzka Německa s Itálií, Francií a Anglií v Mnichově – dohoda – odtržení Sudet od Československa
 • nastal KONEC první republiky

 

ČTVRTEK

ČJ – Slovní druhy, základní skladební dvojice. Přídavná jména str. 98. Písemně str. 95, cv. 5 ke slovu turnaj.

M – Uč. str. 35, písemně cv. 14 – první čtyři rovnice. Procvič: http://www.pierot.biz/ 5. ročník – Jednotky délky.

 

PÁTEK

ČJ – Opakování – uč. str. 98. Písemně – sloh: „Můj zážitek z divadla, koncertu.“

M – Vlastnosti trojúhelníku str. 39. Samostatně cv. 4, 6.

Procvičuj: http://www.pierot.biz/ 5. ročník – Jednotky obsahu.

NOP – Jak vypadá Země str. 7, zopakuj si otázky str.6.

Zápis do sešitu:

 • různé teorie o tvaru Z
 • Zmá tvar koule, na pólech zploštělá
 • glóbus = zmenšený model Z
 • rovník = nejdelší rovnoběžka, odděluje severní a jižní polokouli

  HV – Poslechni si státní hymnu ČR.

AJ

Žáci, kteří neposlali test Unit 3A, klikněte zde:TEST UNIT 3A

Online hodina v úterý od 10:00

 1. Revision Unit 3B
 2. Test Unit 3B (e-test)

Online hodina ve čtvrtek od 10:00

 1. Unit 3C- Student’s Book pages 32-33 (Have you got a pet?)
 2. Unit 3C. klikněte zde: UNIT 3C- Have you got a pet?

———————————————————————————————————————————————

DISTANČNÍ VÝUKA  11.1. – 15.1.2021

 

Výuka bude probíhat na TEAMSech podle plánu v kalendáři.

PONDĚLÍ

ČJ – Zopakujeme si slovní druhy.

NOVÉ: Přídavná jména uč. str. 89. PS II. str. 15, cv. 1. Samostatně PS II. str. 15, cv. 3 – vyhledej přídavná jména a dej do barevného kroužku.

– Procvičování násobení a dělení 10, 100 …str. 26. Písemně c v. 8 – první 4 příklady.

NOS – Samostatné Československo str. 30 – 31.

Zápis do sešitu:

Tvář nového státu

 • prezident T. G. Masaryk, demokratický stát = volení zástupci občanů
 • Československá republika – Čechy, Morava, Slovensko, Podkarpatská Rus
 • žili zde národnostní menšiny
 • vyspělá průmyslová země – vývoz: stroje, zbraně, sklo, textilní výrobky,
 • zlepšila se situace dělníků – zkrácení pracovní doby (8 hodin)
 • zemědělství: velkostatky rozděleny drobným rolníkům
 • rozvoj vzdělanosti – dvě nové univerzity (Bratislava, Brno)

 

ČT – zopakuj si básničku, přečti – čítanka str. 96 – 100 – vypiš do sešitu 5 vlastních jmen.

 

ÚTERÝ

ČJ – Diktát, procvičování – přídavná jména uč. str. 90, druhy přídavných jmen. PS II. str. 15, cv.4. Písemně učeb. str. 83, cv. 5 ke slovu – tvaru.

M – Přímá úměrnost, počítání s velkými čísly str. 27. Písemně cv.1 druhý sloupeček (stačí jen výsledky v daném pořadí), cv. 7 poslední 2 příklady.

 

STŘEDA

M – Písemné dělení, SÚ str. 28. Písemně cv. 7 první 4 příklady.

ČJ – Přídavná jména tvrdá str. 90, 91, 93. Písemně uč. str. 84, cv. 7 ke slovu p-tlů.

NOS – Tomáš Garrigue Masaryk str. 32 – 33

zápis do sešitu:

T. G. Masaryk

– narodil se na Moravě, učil se kovářem, gymnázium v Brně, univerzita ve Vídni

– byl vzdělaný, čestný, prosazoval lidské a mravní chování

– dbal o náboženskou snášenlivost

– 14. listopadu 1918 – zvolen prezidentem (68 let)

– žil v Lánech

 

ČTVRTEK

ČJ – Přídavná jména tvrdá, PS II. str. 16. Písemně uč. str. 84, cv. 7 od slova Dny …

M – Opakování vzorců, výpočty obvodů a obsahů, jednotky obsahu (s tabulkou) str. 30. Písemné zadání v hodině.

 

PÁTEK

ČJ – Procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen PS II. str.8, 9.

M – G – Základní konstrukční úlohy str. 31 – shodné úsečky.

NOP – Póly magnetu str. 5 – 6

Zápis do sešitu:

 • každý magnet 2 póly (severní, jižní)
 • souhlasné póly se odpuzují (síla odpudivá), opačné se přitahují (síla přitažlivá)
 • magnet přitahuje železné předměty oběma póly

AJ – 

Online hodina v úterý od 10:00

 1. Revision Unit 3A
 2. Test Unit 3A (e-test)

Online hodina ve čtvrtek od 10:00

 1. Unit 3B- Student’s Book pages 34-35 (Mut’s presents)
 2. Unit B. klikněte zde: Mut’s presents

 

INFORMACE:

 • KONZULTACE – ZPRÁVA NA ŠKOLE ONLINE

———————————————————————————————————————————

DISTANČNÍ VÝUKA  4.1. – 8.1.2021

 Výuka bude probíhat na Temsech podle plánu v kalendáři.

PONDĚLÍ

ČJ – Opakování podstatných jmen – mluvnické kategorie, koncovky, uč. str. 82, 83. Písemně str. 79, cv. 2 ke slovu plombou.

– Počítáme s velkými čísly str. 21, písemně cv. 2, 3, 6 – první 4 příklady.

NOS – opakování: Hospodářský růst českých zemí. Nové uspořádání společnosti.

Zápis do sešitu:

Opakování.

ČT – čtenářský deník za měsíc prosinec, str. 76 – úkol 1 vypište nezvyklá slova, str. 77 –  78 (zamysli se, jak máš přečíst). Naučit báseň: str. 100  –„Dospělej není zlej“ –  zaměř se na PŘEDNES!

 

ÚTERÝ

ČJ – Krátký diktát, procvičování uč. str. 84 (skloňování oči, uši). Písemně str.78, cv. 2 ke slovu p-vce.

M – str. 22, písemně cv. 6 – 2 příklady, cv. 8 – 2 příklady.

 

STŘEDA

M – Opakujeme zaokrouhlování čísel, uč. str. 23, písemně cv. 7, 10 (se zápisem).

ČJ – Procvičování: str. 86, písemně cv. 2 ke slovu p-sně. Zopakujeme si základní skladební dvojice.

NOS – První světová válka str. 26- 28

zápis do sešitu:

První světová válka

 • 1914 vypukla v Evropě válka – podnětem byl atentát na následníka trůnu
 • příčiny války: spory o nové rozdělení světa
 • převaha tří států – Francie, Ruska, Velké Británie = DOHODA, ke konci války se přidaly Spojené státy americké
 • proti stály: tzv. ÚSTŘEDNÍ MOCNOSTI = Německo a Rakousko – Uhersko
 • těžké boje – použití otravných plynů, letadla, tanky
 • Češi museli do války, mnozí přebíhali do Ruska (bojovali proti R-U)
 • T.G.Masaryk – odešel do zahraničí, spolu s E. Benešem organizovali boj za samostatný československý stát
 • Češi ve Francii, Rusku a Itálii zakládali legie
 • 1918 – konec války, rozpad R – U, 28. října 1918 vznik samostatného československého státu

 

ČTVRTEK

ČJ – Slovní druhy – přehled a určování. Učebnice str. 87, písemně cv. 7 ke slovu říše.

M – Opakujeme zlomky, uč. str. 24, písemně cv. 10, cv. 3 – 2 příklady.

NOP – „Země ve vesmíru“ – Poznáváme magnetickou sílu str. 3 – 4.

Zápis do sešitu:

Magnetická síla

 • je to síla, která působí v okolí magnetu, tedy v magnetickém poli
 • magnet nepřitahuje všechny kovy, pouze předměty, které jsou ze železa nebo železo obsahují
 • síla, kterou magnet na železné předměty působí je magnetická síla, magnetická síla působí i na dálku (velikost magnetické síly se zvětšuje nebo zmenšuje se vzdáleností předmětu od magnetu)

PÁTEK

ČJ – Shrnutí o podstatných jménech str. 88. Písemně str. 86, cv. 2 od slova „Zoraná“ … do konce cvičení.

M – G – převádění jednotek obsahu str. 25 – pracuj s tabulkou – písemně cv. 7, str.19, cv. 2.

—————————————————————————————————————————–

Vážení rodiče, milí žáci,

prožijte v kruhu svých nejbližších klidné a radostné vánoční svátky.

Do roku 2021 vstupte s optimismem. Přeji všem hlavně zdraví.

E. Tučková

GRATULACE

Blahopřejeme Kristýně Šamárkové, která obsadila II. místo ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“.

Děkuji za reprezentaci naší školy.

E. Tučková

Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 30.11. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro V.C:

Po – konec poslední hodiny 13:10, Pá – konec poslední hodiny 12:20

TÝDENNÍ PLÁN 14.12. – 18.12.2020

MATEMATIKA

 1. Procvičování písemných algoritmů – sčítání, odčítání, násobení, dělení dvojciferným dělitelem.
 2. Řešení SÚ – zápis, rovnice, odpověď str. 15 – 18.
 3. G – konstrukční úlohy, vzorce, výpočty obvodů a obsahů.

ČESKÝ JAZYK

 1. Podstatná jména rodu ženského a středního str. 75 – 83.
 2. Opakujeme: mluvnické kategorie sloves, podstatných jmen (zaměříme pozornost na určování pádů), slovní druhy.
 3. Čtení: pohádka – dokončení str. 70 – 77.
 4.  Sloh: osnova vypravování.

 NOS

 1. Rakousko – dualismus str. 18 – 21.
 2. Hospodářský růst českých zemí str. 24 – 25.

 NOP

 1. Člověk – péče o zdraví, sport, volný čas.
 2. Osobní bezpečí.

ANGLICKÝ JAZYK

 

———————————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 7.12. – 11.12.2020

MATEMATIKA

 1. Procvičování dělení dvojciferným dělitelem – každý den doma jeden příklad samostatně.
 2. Řešení rovnic, převody jednotek délky.
 3. Zlomky ve SÚ str. 11, 12.
 4. Průměrná rychlost str. 14, 15.
 5. G – str. 19.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vzory podstatných jmen rodu mužského – muž, stroj, předeseda, soudce str. 68 – 74.
 2. Procvičování – základní skladební dvojice, shoda, podmět několikanásobný.
 3. Diktát – koncovky podstatných jmen, shoda.
 4. SL – povídka.
 5. ČT – bajka – str. 63 – 65.

 NOS

 1. Zkoušíme – život poddaných, M. Terezie, Josef II., obrození českého jazyka, buditelé.
 2. Politické probuzení str. 16 – 17.
 3. Středa – test -život poddaných, M. Terezie, Josef II., obrození českého jazyka, buditelé.

 NOP

 1. Zkoušíme – části těla, kostra, fce svalů, kůže, dýchací soustava, oběhová soustava.
 2. Test – části těla.
 3. Nervová soustava a smyslová ústrojí str. 50 – 52.

ANGLICKÝ JAZYK

 • Revision Unit 2A/2B – Progress check – prac. sešit, str. 20-21
 • Test Unit 2A/B/C

INFORMACE:

 • Ředitelské volno 21.12 a 22.12. nebude vyhlášeno.

————————————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 30.11. – 4.12.2020

 

INFORMACE:

V. C nastupuje k výuce v 8.00 hodin hlavním vchodem. Změna času koncových hodin v pondělí a pátek.

Žáci se budou přezouvat během dopoledne, každá třída zvlášť. Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek 2 roušky a igelitový sáček. Je povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Bude probíhat pravidelné větrání vnitřních prostor.

Vyučování bude probíhat dle rozvrhu. Tělesná výchova a zpěv nebude probíhat aktivně.

 Školní jídelnav provozu, bude se řídit zvýšenými hygienickými pravidly, která doporučilo MŠMT.

 

MATEMATIKA

Písemné dělení dvojciferným dělitelem str. 7, 9, 10, 11.

Opakujeme řešení SÚ – zápis, rovnice, odpověď.

Zlomky, rovnice, převody jednotek délky.

G – obsah obdélníku a čtverce – vzorce, výpočty, konstrukční úlohy str. 13.

 

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor.

Skloňování podstatných jmen rodu mužského str. 66 – 69.

Opakování – shoda přísudku s podmětem.

Čtení: zkoušíme básničku, čtenářský deník za měsíc listopad – do 4.12.

 

 NOS

Test – Severní, Střední a Jižní Morava – práce s mapou.

Vynálezy mění svět str. 12 – 13.

Rozkvět kultury a umění str. 14 – 15

 • ústní zkoušení – život poddaných, M. Terezie, Josef II., obrození českého jazyka.

 

 NOP

Močová a rozmnožovací soustava, první pomoc str. 51 – 53.

Zkoušíme: části těla, kostra, svaly, dýchací ústrojí.

Test: Třídění organismů.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Unit 2B Studen’t Book str. 18-19 / Workbook str. 14-15. 
 • Prezentace Unit 2.B klikněte zde: Unit 2.B
 • Test Unit 2A-B

—————————————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 23.11. – 27.11.2020

Pondělí

ČJ – shoda přísudku s několikanásobným podmětem str. 55, 56.

M – pamětné dělení se zbytkem, zlomky str. 5

Nové: písemné dělení dvojciferným dělitelem – zopakovat zaokrouhlování str. 6 – 7

NOS – Obrození českého jazyka str. 8 – 9

Zápis:

Obrození českého jazyka

 • Čechům hrozilo poněmčení
 • česky mluvili jen prostí lidé, venkované
 • vlastenci – vystupovali na obranu českého jazyka
 • po zrušení nevolnictví začalo více chudých studovat – rozšíření češtiny
 • vznikaly: české knihy, časopisy, české divadlo BOUDA, loutkové divadlo (kočovné společnosti) – Matěj Kopecký – Kašpárek

ČT – str. 48 – 53, naučit báseň – str. 55 – J. Žáček „Bernardýnům třikrát sláva“.

 PČ – recept: Příprava pokrmu – ruské jídlo (najdi jednoduchý recept na internetu).

Úterý

ČJ – procvičování str. 57, předpony.

M – Nové: písemné dělení dvojciferným dělitelem – zopakovat zaokrouhlování str. 6.

 VV – pokrm podle pondělní přípravy nakresli nebo vytvoř podle své fantazie, s výsledkem se vyfotografuj :o).

Středa

ČJ – vzory podstatných jmen, procvičování str. 58.

M – procvičování pís. dělení dvojciferným dělitelem str. 7.

NOS – Buditelé českého jazyka str.10 – 11. Severní, Střední a Jižní Morava – příprava na test.

Zkoušíme: Marie Terezie, Josef II, život poddaných.

Zápis:

Buditelé českého jazyka

 • snažili se šířit lásku k čes. jazyku, pozvednout čes. národ
 • psali české knihy:

Josef Dobrovský – Dějiny české řeči a literatury

 Josef Jungmann – česko – německý slovník

 František Palacký – Dějiny národu českého – období husitství

 Josef Kajetán Tyl – české divadlo, hra „Fidlovačka“, hudbu složil František Škroup, zde zazněla poprvé píseň „Kde domov můj“

Čtvrtek

ČJ – slovesný způsob, podstatná jména – mluvnické kategorie str. 59.

M – procvičování písemného dělení dvojciferným dělitelem.

NOP – Třídění organismů – příprava na test. Zkoušíme: části těla, kostra, svaly, kůže, dýchací soustava.

Oběhová a trávicí soustava str. 47, 49.

Zápis:

Oběhová soustava

 • tvoří ji srdce a cévy (tepny, žíly)
 • krev = tekutina, rozvádí do těla živiny a kyslík
 • složení krve: bílé a červené krvinky, krevní destičky, plazma
 • tepny – okysličená krev, žíly – odkysličená

 

Trávicí soustava

 • zajišťuje příjem a zpracování potravy, vstřebává živiny

části: dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník

Pátek

ČJ – sloh – námět na povídku – rozvoj slovní zásoby, využití fantazie str. 63.

M – G – procvičování jednotek obsahu, druhy trojúhelníků, konstrukce.

 HV – Osobnosti vážné hudby – referáty.

AJ –

 • Unit 2B Studen’t Book str. 18-19 / Workbook str. 14-15. Ve úterý 10:00 – 10:30 online výuka přes TEAMS
 • Prezentace Unit 2.B klikněte zde: Unit 2.B

————————————————————————————————————————————————

DISTANČNÍ VÝUKA  16.11. – 20.11.2020

PONDĚLÍ

ČJ – procvičíme slova protikladná, souznačná.

Uč. str. 48 – rod ženský – ústně cv. 7 + PS str. 7, cv. 3, 4. Písemně uč. str. 48, cv. 6 ke slovu trápil -.

– procvičování str. 55 – ústně cv. 2,4,6. Písemně cv. 1, str. 53, cv. 6 (poslední 3 příklady).

NOS – Obrazy z novějších českých dějin – zopakuj si postavy z našich dějin str. 3.

Začínáme – str. 4 – 5

Zápis do sešitu:

České země – součást RakouskaŽivot poddaných

 • poddaní – nebyli svobodní (nesměli se bez povolení vrchnosti stěhovat, ženit, studovat)
 • byli to nevolníci
 • museli robotovat – pracovat na panském poli bez mzdy
 • na robotu dohlížel dráb – krutě trestal
 • povinná vojenská služba – mnoho let
 • mezi poddanými byl hlad, to vedlo k častým povstáním – potlačena vojskem, popravy

ČT – Podzim v lidové slovesnosti str. 44, 45. Přečti str. 46 – 48 – Martin a srneček – vypiš 3 podstatná jména, 3 slovesa, 3 příslovce.

PČ – během zítřejšího volného dne ošetři doma pokojové květiny, jednu nakresli.

ÚTERÝ

Státní svátek – měj hezký den. Dnes není online výuka.

STŘEDA

M – uč. II. díl – Dělení přirozených čísel

Ústně str. 3, cv. 1, 4, 5 a). Písemně str. 3, cv. 2, 3, 5 b).

ČJ – uč. str. 50 – podmět rodu středního – ústně cv. 11, 12

podmět oči, uši – v příčestí minulém koncovka – y = podmět rodu ženského

podmět oka, ucha – v příčestí minulém koncovka – a

písemně str. 50, cv. 10 ke slovu opodál.

NOS – Marie Terezie str. 6, 7.

Zápis do sešitu:

Blýskání na lepší časy – Marie Terezie

 • osvícené myšlenky – panovník se má starat o své poddané
 • reformy (změny):
 • a) stálé vojsko – obrana země
 • b) povinná školní docházka – vzdělání
 • c) řádné soudy – netrestat bez vyšetření
 • d) daně i pro vrchnost ne jen pro poddané
 • e) Marie Terezie zkrátila robotu na 3 dny

Josef II.

 • zrušil nevolnictví – možnost stěhování, vzdělání, sňatků
 • povolil jiná náboženství
 • zrušil některé kláštery – zřídil v nich nemocnice
 • zavedl jednotný úřední jazyk – NĚMČINU

ČTVRTEK

ČJ – uč. str. 51 – ústně cv. 13, 17. Písemně cv. 14.

M – uč. str. 4 – ústně cv. 1, 4, 5, 2, 3. Písemně str. 4, cv. 10 (celé)

NOP – svaly, kůže, dýchací soustava

Zápis do sešitu:

Svaly

 • funkce:
 • a) umožňují pohyb
 • b) umožňují práci

– upínají se na kostru

– některé můžeme ovládat – svaly horních a dolních končetin

– některé pracují automaticky – srdce, žaludek …

Kůže

 • funkce:
 • a) kryje a chrání tělo 
 • b) ochlazuje tělo a udržuje stálou teplotu
 • c) chrání před slunečním zářením

– vyrůstají z ní nehty, vlasy, chlupy

Dýchací soustava

 • dýchací cesty = dutina ústní, nosní, hrtan, průdušnice, průdušky
 • plíce

PÁTEK

ČJ – procvičování str. 52, 53, písemně str. 52, cv. 18 ke slovu fotbale.

M – jednotky obsahu – připrav si tabulku převodů – uč. str. 8

Zopakujeme si vzorce pro výpočet obsahu čtverce a obdélníka.

Vypočítej:

 • obsah čtverce, strana a = 16 cm
 • obsah obdélníka, strana a = 6 dm, b = 4 dm

Narýsuj: str. 8, cv. 5

Procvičování :

 ČJ https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/podstatna-jmena-rod-cislo-pad-vzor/

M – http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-5/matematika-5/jednoduche-rovnice/

AJ

 • Unit 2B Student’s Book st. 18 -19 / Workbook str. 14-15. 
 • Prezentace Unit 2.B klikněte zde: Unit 2.B

————————————

DISTANČNÍ VÝUKA  9.11. – 13.11.2020

PONDĚLÍ

ČJ – zopakuj si mluvnické kategorie sloves – urči: četla jsem, zavolejte, sportovali bychom, zavolali.

PŘÍSUDEK – HOLÝ, ROZVITÝ, NĚKOLIKANÁSOBNÝ

 • HOLÝ = jedno určité sloveso – př. Moje maminka dobře vaří. – přísudek holý = vaří
 • ROZVITÝ = dobře vaří – více slov, pouze jedno určité sloveso
 • NĚKOLIKANÁSOBNÝ – Moje maminka dobře vaří a peče. – více určitých sloves

Ústně str. 42, 43, cv. 16, 17.

písemně PS II. díl str. 44, cv. 1 (nepřepisuj, urči přímo do sešitu), cv. 2.

– zopakujeme si dělení se zbytkem, procvičíme uč. str. 50, cv. 2, 3, 6, 7 (rovnice + odpověď), písemně str. 50, cv. 4, 5, str. 49, cv. 7 první dva příklady.

NOS – Střední a Jižní Morava – přečti si str. 55 – 59. Zkoušíme: Jižní Čechy, Českomor. vysočinu, Severní Moravu.

ČT – str. 38 – 44. J. Vodňanský – Spáč na housle – vypiš do sešitu slova, která se rýmují.

 

ÚTERÝ

ČJ – diktát – koncovky podstatných jmen (zopakuj si vzory). Procvičování – PS II. str. 10, cv. 4, str. 11, cv. 1. Učebnice str. 43, cv. 18 – ústně.

M – diktát zlomků, počítáme se závorkami str. 52, cv. 1, 7, písemně str. 52, cv. 2, 4.

AJ

 • Unit 2A. Student’s Book str. 16 -17 / Workbook str. 12-13. V úterý 10:00 – 10:30 online výuka přes TEAMS
 • Prezentace Unit 2.A klikněte zde: Unit 2.A
 • Žáci, kteří neposlali test Unit 1, klikněte zde: TEST UNIT 1

STŘEDA

M – opakujeme jednotky času str. 53, cv. 2, nerovnice str. 53, cv. 8, str. 52, cv. 8. Písemně str. 53, cv. 1, 9 (pouze tabulku).

ČJ – uč. str. 44 – procvičit ústně, písemně PS II. str. 44, cv. 4 – vyhledej základní skladební dvojice. Zopakuj si slovesný způsob.

SHODA: je – li podmět rodu mužského životného, píšeme v koncovce příčestí minulého – i.

Je – li podmět rodu mužského neživotného, píšeme v koncovce příčestí minulého – y.

Podmět rodu ženského – v koncovce příčestí min. je – y.

Podmět rodu středního – koncovka – a.

Ústně str. 47, cv. 2 a)

NOS – Zápis do sešitu:

STŘEDNÍ A JIŽNÍ MORAVA

povrch: nížiny – Dolnomoravský, Dyjskosvratecký úval, pohoří – Bílé Karpaty, Drahanská vrchovina

vodstvo: dolní tok Moravy, Svratky, Dyje – Novomlýnská nádrž.

podnebí: teplé, příhodné pro pěstování ovoce a zeleniny

města: Zlín – obuvnický průmysl

             Břeclav – železniční uzel

             Znojmo – potravin. prům. (okurky)

             Luhačovice – lázně

rekreace: Moravský kras – vápencové jeskyně, Národní park Podyjí, nárdž Nové mlýny, Vranovská přehrada

nezapomeň mapku

 

ČTVRTEK

ČJ – písemně str. 47, cv. 3 ke slovu přijel-. (pouze doplňuj vynechaná písmena).

Procvičování – základní skladební dvojice, mluvnické kategorie podstatných jmen – urči: ve vsi, do ulice, stál za domy, ke stolu, vedle papoušků, do oka.

  M – společně str. 54, cv. 1, 2, 3, 8. Písemně str. 54, cv. 7.

 

PÁTEK

ČJ – PS  II. str. 7, cv. 1, 2.

Napiš vypravování – „Jak se těším a připravuji na Vánoce“ – délka 10 – 15 vět. Pošli mi do 13.11. do 12.00 hodin.

M – G – zopakujeme si str. 56 (bez cv. 6, 7). Procvičíme přímou souměrnost a souřadnice bodů str. 51 – ústně.

Narýsuj: obdélník KLMN, / KL/ = 56 mm, /LM/ = 3 cm (náčrt + konstrukce).

NOP – Kostra člověka str. 40 – 41

Zápis do sešitu:

KOSTRA

Funkce:

 1. chrání důležité orgány
 2. je oporou těla
 3. umožňuje pohyb – klouby

Části kostry:

 1. lebka
 2. hrudní koš
 3. kostra horních končetin
 4. kostra dolních končetin
 5. páteř – složená z obratlů (obratlovec)

ve velkých kostech = kostní dřeňtvorba krve

  HV – referát – vybraného hudebního skladatele (máme zadáno ze září).

PROCVIČOVÁNÍ:

 • www.gramar.in – 4. roč. – shoda podmětu a přísudkem
 • Cvičení on – line – ČJ – 5. roč. – podmět a přísudek
 • Cvičení on – line – M – 5. roč. – zlomky – zápis

————————————————————————————————————————————————————————–

DISTANČNÍ VÝUKA  2.11. – 6.11.2020

 (NA RECEPCI ŠKOLY SI VYZVEDNE KAŽDÝ ŽÁK PS Z ČJ – II. DÍL, DÁLE II. DÍL UČEBNIC M, NOP a NOS.)

Každý se dostaví v čase, podle rozpisu na Teamsech.

 

PONDĚLÍ

ČJ –  slovesný způsob PODMIŇOVACÍ – je dvojí – přítomný ( četl by sis) a minulý (byl by sis četl), jsou to tvary SLOŽENÉ.

SKLÁDÁ SE ZE SLOV:         já  bych                                my  bychom

                                        ty  bys                                   vy  byste

                                        on  by                                  oni  by

! v češtině neexistují tvary by jsme, by jste!

uč. str. 33 – růžový rámeček – DŮLEŽITÉ, přečti si str. 35 – shrnutí o slovesech

ústně str. 33, cv. 28, str. 34, cv. 30, písemně str. 33, cv. 29 ke slovu užiteční

– ústně si procvič: str. 40, cv. 1, čtení ze sloupcového diagramu cv. 3, str.41, cv. 1.

Písemně str. 40, cv. 6 – poslední dva příklady, cv. 7, – první dva příklady.

NOS – ZOPAKUJ SI: Jižní Čechy, Českomoravskou vrchovinu a Severní Moravu (vše s mapou). Nové učivo: Brno uč. str. 49 – 53.

ČT – čtenářský záznam na list papíru nebo do sešitu pro distanční výuku, přečti: uč. str. 34, 35 – balada, str. 36 – 38.

 

ÚTERÝ

ČJ – napiš si krátký diktát – předpony a předložky s, z.

Opakování: základní skladební dvojice – podmět a přísudek uč. str. 37 a  str. 38, cv. 3 – ústně

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný – HOLÝ = podstatné jm., zájmeno v 1. pádě

                                                          ROZVITÝ = více slov, pouze jedno podstatné jm. v 1. pádě

                                                      NĚKOLIKANÁSOBNÝ = více podstatných jm., všechny v 1. pádě

str. 39, cv. 9 písemně ke slovu rozsypal-.

M – přímá úměrnost – růžový rámeček str. 41, ústně cv. 2,3 – tabulky, písemně str. 40, cv. 5, str. 41, cv. 4 první dva příklady.

AJ – Test unit 1- Milí žáci, odkaz na test pošlu, až budeme mít online lekci. Uděláte ho přímo v hodině.  

TEST UNIT 1

Milí žáci, posílám informaci, že další online hodina s panem Borem bude ve středu/wednesday 12:45 – 13:30 a se mnou bude v úterý 10:00 – 10:30. Těším se na Vás. Ben

STŘEDA

M – počítej zpaměti, ke kontrole využij kalkulátor – str. 42, cv. 1, str. 43, cv. 1, 2, 3.

Písemně str. 42, cv. 7 (tabulku), str. 43, cv. 4. Nepovinně můžeš procvičovat příklady na písemné dělení, vždy kontroluj na kalkulátoru.

ČJ – věty s podmětem nevyjádřeným str. 40 – přečti si, str. 41 ústně cv. 11, písemně cv. 12 (celé)

NOS – zápis do sešitu:

BRNO

 • druhé největší město ČR
 • leží na soutoku Svitavy a Svratky
 • průmyslové město – obráběcí stroje, zbrojní výroba, zařízení do chemických továren
 • doprava: železniční a dálniční křižovatka, letecká doprava
 • kultura: Masarykova univerzita, muzea, knihovny, obrazárny, koncertní sály
 • výstaviště – veletrhy a výstavy
 • historie: Špilberk

nakresli mapku

 

ČTVRTEK

ČJ – procvičování uč. str. 41, cv. 13 – ústně, písemně PS str. 31, cv. 3 (barevně), cv. 5 (3 příklady)

M – Zlomky – připomeň si: čitatel, jmenovatel, zlomková čára. Ústně str. 48, cv. 2 a str. 49, cv. 1, písemně str. 48, cv. 6, str. 49, cv. 2, 5.

 

PÁTEK

ČJ – PS str. 18, cv. 5, 7, sloh: napiš e-mail nebo chat – jak jsi prožil prázdniny, jak se ti daří práce, co si myslíš o naší společné online výuce, zajímá mě tvůj názor.

M – připomeň si souřadnice bodů str. 45, cv. 1, cv. 2 písemně, cv. 3 na fólii.

Do sešitu:

Narýsuj pravoúhlý trojúhelník ABC, jehož odvěsny měří 4 cm. (na str. 29 si připomeň), nezapomeň na náčrt.

NOP – části lidského  těla str. 39

zápis do sešitu:

Lidské tělo

Obrázek str. 39 – stačí jedna postava – naučit se.

 

Doporučená procvičovací cvičení

ČJ

 1. TAKTIK – Hravá čeština 5. ročník – BONUSY – (vpravo nahoře) – zdvojené souhlásky, bě, nebo bje, s-, z-, urči slovní druhy, urči vzory podstatných jmen, časování sloves (slovesný způsob).

            přihlašovací údaje: u9403, 185961

 1. Cvičení on-line – ČJ – stavba slova – předložky s, z, předpony s-, z-.

M

www.pierot.biz – 5. ročník – jednotky délky, času, hmotnosti, objemu

————————————————————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 26.10. – 30.10.2020

Tento týden jsou prázdniny, on-line výuka neprobíhá. Doporučuji věnovat čas sportování a čtení (budeme zapisovat řečtenou knihu za měsíc říjen – do sešitu na distanční výuku).

Všem přeji odpočinek, příjemný pobyt v přírodě, radostnou náladu a zdraví, abychom mohli společně pokračovat v práci.

E. Tučková

————————————————————————————————————————————————————

Vážení rodiče,

dnes jsme si vyzkoušeli se žáky spojení přes Teamsy. Od zítřka můžeme pracovat společně. Prosím, aby měli všichni sešity, do kterých budou plnit písemné úkoly. Je nutné, aby vždy zapisovali datum, str., cv.  Práce si po návratu do školy vyberu. Do pracovního rozvrhu vypíši konzultaci, kam se mohou přihlásit žáci, kteří potřebují pomoc, poradu nebo si popovídat.

Pokud někdo nemá možnost připojení, nic se neděje, postupuje podle zadané práce na webu třídy.

Všechny moc zdravím a přeji pevné zdraví.

E. Tučková

 

DISTANČNÍ VÝUKA  19.10. – 23.10.2020

PONDĚLÍ

ČJ –  zopakuj si mluvnické kategorie sloves – os., číslo, čas – uč. str.25, cv. 2 urči si 3 slovesa (ústně)

POZOR – nové = SLOVESNÝ ZPŮSOB (je další mluv. kategorie sloves)

 • OZNAMOVACÍ = nejčastější ve všech třech časech, něco nám říká, oznamuje

čte si – čas přítomný

četl si – minulý

bude si číst – budoucí

(pokud by ti něco nebylo jasné, probereme společně)

 • učeb. str. 28, ústně cv. 10- b, c, d.
 • písemně – str. 29, cv. 13

– jednotky času uč. str. 35- ústně, písemně cv. 3.

NOS – Severní Morava str. 43 – 48 (přečti si a vyhledej na mapě).

ČT – str. 30 – 33.

 

ÚTERÝ

ČJ – procvičujeme způsob oznamovací uč. str. 29, cv. 15c, písemně str. 29, cv. 14 ke slovu kv-tiny.

M – uč. str. 36 ústně, písemně cv. 4 vypočítej 4 příklady, cv. 6 celé.

 

STŘEDA

M – uč. str. 37, ústně SÚ, písemně cv. 1 – první 4 př., cv. 2 pouze první příklad, cv. 5 první 3 příklady.

ČJ – slovesný způsob oznamovací – str. 30, cv. 20 – ústně, písemně cv. 17, PS str. 30, cv. 2.

NOS – zápis do sešitu:

Severní Morava

poloha: zahrnuje i oblast Slezska

povrch: Hrubý Jeseník – Praděd, Moravskoslezské Beskydy – Lysá hora, Hornomoravský úval – Haná – nejúrodnější část

vodstvo: Odra, Morava – pramen + horní tok, Bečva.

města: Olomouc – historické město, Přerov – železniční uzel, Prostějov – oděvní prům., Ostrava – černé uhlí

rekreace: lázně Karlova Studánka, Jeseníky, skanzen Rožnov pod Radhoštěm

 • nakresli mapku oblasti

 

ČTVRTEK

ČJ NOVÉSLOVESNÝ ZPŮSOB ROZKAZOVACÍ – poznáme podle toho, že nám sloveso dává nějaký pokyn, příkaz, máme něco udělat př. zavolej, přečtěme, spěchejte. Rozkazovací způsob             nevyjadřuje čas – tedy čas neurčujeme!

Rozkazovací způsob se tvoří pouze ve třech osobách – ve 2. os., čísla jednotného (ty), v 1. a 2. osobě čísla množného (my, vy), v jiných osobách NEROZKAZUJEME! Uč. str. 31, cv. 21, 22 – ústně.

Písemně uč. str. 30, cv 19.

M – opakujeme řešení nerovnic – nezapomeň si každé číslo vyzkoušet! str. 38, cv. 2 písemně druhý sloupeček, cv. 6 první 2 příklady (pokud by někdo zvládl více, můžete procvičit), ostatní cvičení ústně.

 

PÁTEK

ČJ – opakujeme ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB str. 32, CV. 23, 24 – ústně. Písemně PS str. 31, cv. 4.

M – kružnice, kruh str. 39 – zopakuj si co je poloměr = úsečka, jejíž jeden krajní bod leží na kružnici a druhý je střed kružnice, průměr = úsečka, jejíž krajní body leží na kružnici a prochází středem kružnice. Narýsuj cv. 2 (k vyznačení průměrů), cv 3a).

NOP Člověk a příroda str. 32 – 38 přečti si

Zápis:

ČLOVĚK

Člověk a příroda 

 • nezbytné podmínky pro život
 • zdravá výživa – bílkoviny, tuky, cukry, vláknina, minerální látky, vitamíny
 • další důležité potřeby: sport, kultura, vzdělání, zdravotní péče

Milí žáci,

dlouho jsme se neviděli, ale já věřím, že jste všichni zdraví a veselí. Jste sportovci, tak nepodléháte mrzutosti a díváte se optimisticky do dalších dnů, protože vás čekají prázdniny.

Než ale nastanou, je třeba něco procvičit. Kdyby vám nebylo něco jasné, pište, budu se snažit vysvětlit a nebo probereme vše, až se zase setkáme ve třídě. Pamatujte „… když nemůžeš, tak přidej víc :o) …“, vy to zvládnete.

Držím všem palce a těším se znovu v klidu v naší třídě.

E. Tučková

Anglicky jazyk

 • Milí žáci,  online hodina v aplikaci Teams bude v úterý v 10 hod. 
 • Opakování Unit 1 UNIT 1A    UNIT 1B   UNIT 1D
 • Online test

—————————————————————————————————————————————————————

DISTANČNÍ VÝUKA  12.10. – 16.10.2020

PONDĚLÍ

ČJ –  opakování předpon a předložek s, z – uč. str. 16, písemně – PS str. 28

– procvičuj velkou násobilku př. 8 . 16, uč. str. 28, zopakuj si převody jednotek hmotnosti

NOS – Českomoravská vrchovina – přečti si a ukaž na mapě str. 39- 42.

Zápis: Českomoravská vrchovina 

poloha: tvoří předěl mezi Čechami a Moravou

povrch: Žďárské vrchy, Českomor. vrchovina – Javořice

vodstvo: hlavní evropské rozvodí, Želivka, Jihlava, Svratka, nádrže – Vírská a Dalešická přehrada

města: Jihlava – staré hornické město, Havlíčkův Brod – bramborářská oblast, jaderná elektrárna Dukovany

rekreace: Telč – historické město

nezapomeň nakreslit obrysovou mapku

ČT – str. 24 – 29.

PČ – péče o pokojové rostliny

 

ÚTERÝ

ČJ – zopakuj si VS – PS str. 7, cv S, V, Z. Uč. str. 21 + 22 cv. 2 – ústně

M – uč. str. 30 – příklady vypočítej, kontrolu proveď na kalkulátoru a SÚ stačí rovnice + odpověď

AJ – Revision Unit 1A

UNIT 1A

VV – nakresdli tužkou podzinmí strom (snažíme se stínovat)

 

STŘEDA

M – procvičuj dělení se zbytkem uč. str. 32 – ústně cv. 1, písemně cv. 2, 7 + SÚ – bez zápisu.

ČJ – ústně uč. str. 23, písemně PS str. 29

NOS – zopakuj si Českomor. vrchovinu, Jižní, Západní Čechy. Když budeš mít chuť, podívej se na ČT edu – Přírodověda, Vlastivěda.

INF – přihlášení a odhlášení do aplikace Teams (Office 365), téma minulé hodiny

 • přihlašovací údaje máte nalepené vzadu v ŽK (pokud někdo chyběl a údaje nemá, napište na Daniel.Koniger@zsrakovskeho.cz a údaje pošlu emailem)

AJ- Revision Unit 1B

UNIT 1B

 

ČTVRTEK

ČJ – zopakuj si slovní druhy se zaměřením na slovesa – osoba, číslo, čas uč. str. 25 – ústně, písemně PS str. 15 bez cv.1, str. 16

M – zopakuj a procvič řešení rovnic a nerovnic uč. str. 33 cv. 2, 4, 8. Cv. 1 – 4 příklady, cv. 9 – 4 příklady

AJ – Revision Unit 1D

UNIT 1D

 

PÁTEK

ČJ – slovesa str. 27 + přečti si růžové rámečky – UMÍME, PS str.  17

M – G – uč. str. 29 – zopakuj si konstrukci pravoúhlého trojúhelníku, cv. 3 narýsuj na papír

NOP – učeb. str. 24 – 27, 30 – 33. (bohužel se příští týden neuvidíme, proto je třeba ještě doplnit zápis do sešitu)

ZÁPIS: Třídění organismů

houby, rostliny, živočichové

HOUBY = zvláštní skupina organismů 

ROSTLINYkvetoucí – dřeviny (stromy, keře), byliny

                  nekvetoucí – mechy, přesličky, lišejníky

ŽIVOČICHOVÉobratlovci – ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci

                    bezobratlí – nemají kostru – hmyz

HV – hra na tělo, hudební nástroje – opakování, teorie: délky not, pomlky.

 

Všechny vás moc zdravím a přeji pevné zdraví!

E. Tučková

——————————————————————————————————————————————————–

Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 5.10. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro V.C:

Po – konec poslední hodiny 13:10, Pá – konec poslední hodiny 12:20


TÝDENNÍ PLÁN 5.10. – 9.10.2020

MATEMATIKA

 1. Jednotky hmotnosti str. 27.
 2. Procvičování pamětných a písemných algoritmů, řešení SÚ str. 28, 30 – 32.
 3. Graf přímé úměrnosti.
 4. G – obvody obrazců, trojúhelník str. 29. (důležité – rýsovací potřeby, ořezaná tužka)

ČESKÝ JAZYK

 1. Předpony s-, z-, předložky s, z – procvičování, práce s „Pravidly“.
 2. Str. 21 – shrnutí – slova souznačná, významově nadřazená, podřazená, citově zabarvená.
 3. Slovní druhy str. 22 – 24.
 4. Slovesa str. 25.
 5. ČT – poezie, próza.
 6. SLOH – popis pracovního postupu.

NOS

 1. Jižní Čechy str. 33 – 38.
 2. Českomoravská vrchovina str. 39 – 42.
 3. Ústní zkoušení – Východní, Severní, Západní Čechy, (test) – používáme vždy mapu.

NOP

 1. Třídění organizmů, botanické a zoologické zahrady, jejich funkce, význam str. 24 – 31.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE:

 • TV – tělocvičny jsou stále uzavřené, výuka probíhá na hřišti nebo v terénu. Doporučuji teplé oblečení a vhodnou obuv.

—————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 29.9. – 2.10.2020

MATEMATIKA

 1. Procvičujeme převody jednotek délky – tabulka str. 19 – důležitá.
 2. Řešíme rovnice str. 21.
 3. Pamětně počítáme a opakujeme str. 21, 25, 26.
 4. G – čtverec, obdélník str. 22 – 23.

ČESKÝ JAZYK

 1. Opakujeme vzory podstatných jmen + koncovky (psaní i, y). Doporučuji procvičovat – cviceni on-line – 4. ročník – podstatná jména – rod střední, ženský, mužský (doplňovačky).
 2. Předpony str. 16 – 21.
 3. Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves.
 4. Diktát: předpony.
 5. Sloh: popis předmětu.
 6. ČT: reprodukce a porozumění textu, do 2.10. čtenářský deník za měsíc září.

NOS

 1. Západní Čechy str. 29 – 32.
 2. Zkoušíme: Střední, Východní a Severní Čechy (vše s mapou).

NOP

 1. Projekt : Podnebné pásy, živočichové a rostliny.
 2. Oceány str. 22, 23.
 3. Zkoušíme: podnebí, počasí, podnebné pásy, nezbytné životní podmínky a přizpůsobivost rostlin a živočichů.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Workbook Pages, 8-9
 2. Workbook Pages, 10-11

INFORMACE:

 • 28.9. – Státní svátek
 • 1.10. – přespolní běh – zrušeno
 • TV – tělocvičny jsou stále uzavřené, výuka probíhá na hřišti nebo v terénu. Doporučuji teplé oblečení a vhodnou obuv.

—————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 21.9. – 25.9.2020

MATEMATIKA

 1. Procvičování matematických algoritmů sčítání, odčítání, násobení a dělení str. 13, 16, 17, 18.
 2. Jednotky délky str. 19, 20.
 3. Řešní rovnic.
 4. G – trojúhelníková nerovnost str. 10, úhel str. 14 – 15.

ČESKÝ JAZYK

 1. Opakování – koncovky podstatných jmen, předpony str. 14 – 19.
 2. Procvičujeme mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves.
 3. Diktát – koncovky podstatných jmen.
 4. Sloh – popis podle osnovy.
 5. Čtení – recitace J. Seifert – Všední den str. 32 (4 sloky do 25.9.)

NOS

 1. Severní Čechy + opakování Východní a Střední Čechy – ústní zkoušení, test.
 2. Práce s mapou.

NOP

 1. Podnebné pásy – mírný pás, polární pás, Arktida, Antarktida (ústní zkoušení – podmínky, života, podnebí, počasí, tropický a subtropický pás).
 2. Projekt.

ANGLICKÝ JAZYK

 • Workbook, str. 2-3
 • Workbook, str. 4-5

INFORMACE:

 • prosím zaplatit 26,- Kč – sešity (v hotovosti)
 • 21.9. – turistické dopoledne – s sebou svačinu (školní budou odhlášené), pití, turistickou obuv, sportovní oblečení, penál. konec vyučování cca ve 13.00hod.
 • 22.9. atletické dopoledne – sportovní oblečení podle počasí, dostatek pití, svačinu (školní si vyzvedneme),  penál.
 • 24.9. – Rakáčkův atletický trojboj
 • 1.10. – Přespolní běh

VÝUKA:

Vážení rodiče.

Protože zatím nemohou probíhat tradiční třídní schůzky, dostávají všichni žáci domů k nahlédnutí školní práce. Prosím o jejich podepsání a navrácení do školy. Pokud by kdokoliv z Vás potřeboval konzultaci, napište mi, prosím, domluvíme se. 

Přeji všem pevné zdraví.

PaedDr. Eva Tučková

——————————————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 14.9. – 18.9.2020

MATEMATIKA

 1. SÚ – zápis, rovnice, odpověď.
 2. Písemné odčítání, násobení a dělení jednociferným dělitelem, řešení rovnic  str. 9 – 13.
 3. Opakujeme převody jednotek délky.
 4. G – opakování – geometrické obrazce str. 10.

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičujeme shodu přísudku s podmětem – opakování ze čtvrtého roč.
 2. VS, předpony roz-, bez-, vz-, od-, nad-, pod-, před- str. 10 – 13.
 3. Diktát – vyjmenovaná slova.
 4. Význam slov – jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, významově nadřazená, podřazená.
 5. SLOH: „Poznávání předmětu“ – jednoduchý popis (hádanky).
 6. ČTENÍ: správná intonace str. 8 – 13.

NOS

 1. Opakujeme Střední Čechy a Prahu (připravujeme se na ústní zkoušení + test).
 2. Východní Čechy str. 17 – 21. (pracujeme s mapou, zatím nám často ve škole chybí)

NOP

 1. Počasí a podnebí str. 6, přizpůsobivost rostlin a živočichů str. 7 – 10.
 2. Podnebné pásy – tropický pás, subtropický pás str. 11 – 17.
 3. Připravujeme se na projektové vyučování ve skupinách – chystáme si obrázky různých rostlin a živočichů z různých podnebných pásů.

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

INFORMACE:

 • 16.9. – olympijský běh
 • 24.9. – Rakáčkův atletický trojboj
 • 1.10. – Přespolní běh

———————————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 7.9. – 11.9.2020

MATEMATIKA

 1. Opakování – řady čísel, zápis čísla, desítkový rozvoj, porovnávání čísel, pamětné +, -.
 2. Uč. str. 3 – 5, 7 – 8.
 3. G – bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovina, grafický součet, rozdíl, násobek úsečky str. 6.

ČESKÝ JAZYK

 1. Opakujeme – stavbu věty jednoduché, podmět, přísudek, psaní i, y v příčestí minulém.
 2. Stavba slov – kořen, předpona, přípona, slova příbuzná str. 5 – 9.
 3. Opakujeme VS. 
 4. Sloh: zážitky z prázdnin.
 5. Čtení: plynulost.

NOS

 1. Putování po ČR – Praha a její okolí.
 2. Státní symboly.
 3. Opakování – práce s mapou.

NOP

 1. Život na Zemi – rozmanitost přírodních podmínek str. 4
 2. Podnebné pásy str. 5
 3. Přizpůsobivost rostlin a živočichů str. 7 – 10

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE:

 • přineseme si kufřík na VV a PČ
 • 16.9. – olympijský běh

——————————————————————————————————————————————————–

 

Milí páťáci,

prázdniny jste jistě prožili radostně, užili jste sportování, zábavu, přírodu a nyní již nastal čas, navrátit se do školních lavic. Setkáme se v naší třídě 1.9. v 8.00 hodin. Nezapomeňte, prosím, psací potřeby.

Přejim vám hezkém zbývající dny.

E. Tučková

——————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 2.9. – 4.9.2020

 • ve středu  2.9. budeme vybírat všechny učebnice, zkontrolujte, slepte, vygumujte a přineste do školy (konec vyučování podle rozvrhu)
 • ve čtvrtek 3.9. si budeme rozdávat učebnice pro pátý ročník a začneme opakovat učivo podle rozvrhu
 • rozvrh máte již na škole on-line, další informace si povíme ve třídě a plán upřesníme

————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

druhé pololetí letošního školního roku bylo pro nás všechny náročné. Věřím, že je vše nepříjemné za námi a všechny vás čeká zasloužený odpočinek.

V pátek 26.6. si budeme v naší třídě rozdávat vysvědčení. Mohou si pro něj přijít všichni žáci. Ti, kteří dosud pracovali doma i ti, kteří pracovali v jiné skupině. Jen nezapomeňte „Čestné prohlášení“.

Sejdeme se před školou v 8.00 hodin, předpokládaný konec je v 8.30 – 8.45 hodin.

Rodičům děkuji za spolupráci, přeji klidnou dovolenou a žákům krásné prázdniny plné sluníčka a sportování.

Eva Tučková

 

TÝDENNÍ PLÁN 22.6. – 26.6.2020

MATEMATIKA

Opakujeme učivo formou her a soutěží.

ČESKÝ JAZYK

 Opakujeme učivo formou her a soutěží.

NOS

 • Opakování – soutěže.

NOP

 • Opakování – soutěže.

VV

 • Volné téma.

 • Úklid třídy.

 

Rozdávání vysvědčení za II. pololetí 2020.

——————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 15.6. – 19.6.2020

MATEMATIKA

 • zopakuj si: sčítání zlomků – testík.
 • Procvičování: str. 46, cv. 1, 2, 3, 4, 9.
 • Opakuj a procvičuj: str. 49, 50, 51.
 • G – grafický násobek úsečky: str. 45, cv. 2, 3.
 • str.  52, cv. 1.

ČESKÝ JAZYK

 • učeb. str. 130 – 138 – procvičuj si, písemně: str. 131, cv. 13 – 4 věty, str. 133, cv. 4 – 4 věty, str. 134, cv. 2 – 4 věty, zbytek cvičení vždy ústně.
 • Důležité: 130 – čárka v oslovení v 5. p., za citoslovci.
 • Procvičuj určování mluvnických kategorií u podstatných jmen.
 • PS str. 69 celá, str. 70, cv. 19
 • Sloh: „Kam se chystám o prázdninách“ – krátké vypravování.
 • Čtení: str. 113 – 119.

 NOS

 • Životní prostředí , ochrana přírody str. 36 – 37.
 • zápis: datum, nadpis – Chráněné krajinné oblasti
 • Krkonošský národní park – KRNAP
 • Národní park Šumava
 • Národní park České Švýcarsko
 • Národní park Podyjí

NOP

 • Nebezpečí požáru – nouzové východy, únikové cesty. PL „Jak správně ohlásíš požár.“

VV

 • „Letní krajina“ – vodové barvy.

 • ukládáme květiny na prázdniny, gumujeme a slepujeme učebnice

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 12 – STONE SOUP – Class Book str, 56-59
 2. Unit 12- Activity Book str, 56-59
 3. Unit 12- STONE SOUP,  najdete na odkazu zde:
  https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EV9WfoCv-U5Cvl8DkRy65RYBMzw4fNnhBAsnyxII29kn9Q?e=voVabJ

————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 8.6. – 12.6.2020

MATEMATIKA

 • zopakuj si: zaokrouhlování čísel v oboru o – 1 000 000.
 • počítání se zlomky str. 44, ústně cv. 8, 12, 13, písemně cv. 9, 10, 14, 15, 16.
 • procvičování: str. 46, cv. 5, 7, 8 – písemně. Str.47, 48 – povrch krychle, kvádru – vypočítej: str. 47, cv. 3, str. 48, cv. 3.
 • G – grafický rozdíl úseček – str. 42, cv. 3, 5, 6.

ČESKÝ JAZYK

 • diktát: učeb. str. 122, cv. 2 ke slovu zpráv-.
 • zopakuj si: str. 125, cv. 9 + růžový rámeček.
 • Zopakuj slovní druhy, určování mluvnických kategorií u sloves.
 • Souvětí: str. 127 – 129, písemně str. 129, cv. 6 – první tři větné vzorce.
 • PS str. 68 cv. Kontrolní – Ráno krásně …, cv. 15, 16.
 • Čtení: str. 87 – 89. str. 105 – 108.

 NOS

 • opakujeme města, počasí, podnebí
 • nové: Nerostné bohatství a průmysl str. 32- 34.
 • zápis: datum, nadpis : Nerostné bohatství a průmysl
 • hnědé uhlí: severočeský a sokolovský revír
 • černé uhlí: ostravsko-karvinský revír
 • kaolín: záp. Čechy
 • vápenec: stř. Čechy, Morava

NOP

 • opakování : Ochrana před nebezpečím. První pomoc. PL
 • Životní cíle, návykové látky, linka důvěry, rizikové situace.

VV

 • komix – volná technika

 • koláž

 HV

 • opakujeme písně, poslech populární hudby

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování Unit 11 + dokončení aktivit v pracovním sešitu. najdete na odkazu zde:

/https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EeH82yzF_ZNCt38CT6A4dvwBEDYHiiK0yKjFLZCL7B6mBw?e=GpwcNk

 • Test Unit 11. najdete na odkazu zde:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UMEQyU0hWSVYyS1pFSlREQ0

————————————————————————————————————————————————————————-

Vážení rodiče,

pokud jste četli info na stránkách školy, tak práce máme odevzdané, zkontrolované a vše splněno. V dalším týdnu bych potřebovala ještě odevzdat sešity z NOP a NOS. Prosím o odevzdání 1.6. ve 12.15 h nebo 2.6. v 8.00 hodin před školou (připravím Vám PL z NOP do konce školního roku). Vše Vám vrátím zpět následující den – tedy buď 2.6. ve 12.15 nebo 3.6. ve 12.15 hodin.

Pokud ještě nemáte vyzvednutý kufřík, napište mi, kdy přinesete sešity a já Vám kufřík donesu.

Skříňky lze vyklidit ve dnech 1.6. – 3.6.2020 – 15.00 – 17.00 hodin.

Učebnice budeme vybírat v září 2020.

Plnění úkolů od 25.5. mi, prosím, zasílejte na e-mail 1x týdně.

Děkuji za spolupráci a přeji hezký víkend.

Eva Tučková

 

TÝDENNÍ PLÁN 1.6. – 5.6.2020

MATEMATIKA

 • zopakuj si převody jednotek obsahu
 • procvičuj učebnice str. 37, písemně cv. 8, 9
 • učeb. str. 39, cv. 6, 7, 8.
 • nové: sčítání zlomků se stejným jmenovatelem – učeb. str. 43
 • písemně str. 43, cv. 3, ze cv. 7 vypočítej dva příklady
 • G – grafický součet úseček – učeb. str. 40, cv. 1, 2 – prostuduj, narýsuj cv. 4, 5.

ČESKÝ JAZYK

 • diktát: učeb. str. 51, cv. 4 (ke slovu okno)
 • podmět rodu stř. a žen. – učeb. str. 121, vyhledávání zákl. skladeb. dvojic, DŮLEŽITÉ: 121, CV. 7 – Shrňte, co víte …
 • podmět rodu mužského – učeb. str. 122, písemně cv.2 (ke slovu zpráv-)
 • !!! RŮŽOVÝ RÁMEČEK !!!
 • procvičování str. 123, 124 – ústně, PS str. 67, cv. 11, 12, str. 68, cv. 14.
 • Sloh: abeceda – PS str. 74, cv. 27.
 • Čtení: str. 78 – 86.

 NOS

 • opakujeme města, počasí, podnebí

nové – Zemědělství – učeb. str. 31

zápis: datum, nadpis Zemědělství

 • rozhodující je podnebí a půda
 • zemědělská výroba :
 • a) rostlinná – pěstování ovoce, zeleniny, obilí                                            
 • b) živočišná – chov dobytka

– nížiny: obilí, kukuřice, ovoce, zelenina, cukrová řepa, vinná réva

– vrchoviny: len, brambory, chov prasat, drůbeže

– oblast s rybníky: chov kaprů

– lesnatá krajina: dřevo (smrky, duby, buky)

NOP

 • opakování : Člověk a jeho zdraví – PL 37, Co člověku prospívá a škodí.
 • Prevence zneužívání návykových látek.

VV

 • hra s barvou – rozvoj fantazie, kreativita – „Pohádkový strom“ (při poslechu hudby)

 • práce se šablonou – stolování – hrneček, konvička …

HV

 • opakujeme písně

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 11 – Then and now. – Class Book str, 52-55
 2. Unit 11- Activity Book str, 52-55
 3. Unit 11- Then and now,  najdete na odkazu zde:
  https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EV9WfoCv-U5Cvl8DkRy65RYBMzw4fNnhBAsnyxII29kn9Q?e=voVabJ

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Milí školáci i neškoláci  :o),

v pondělí začínáme s některými výuku ve škole. Ti si s sebou vezmou M, ČJ, NOP, NOS a čítanku. Budeme pracovat podle provizorního programu, který se dozvíte ve škole.

Neškoláci mají práci na webu, a prosím, aby mi dodali splněné úkoly 26.5. v 8.00 hodin nebo ve 12.15 hodin před školou. Při té příležitosti dostanou PL.

Děkuji, všechny moc zdravím a přeji klidný víkend.

Eva Tučková

 

TÝDENNÍ PLÁN 25.5. – 29.5.2020

 

MATEMATIKA

 • procvičování – průměr učeb. str. 39
 • písemně str. 39, cv. 10 – první dva řádky
 • jednotky obsahu (ústně) učeb. str. 36, cv. 3 písemně
 • procvičování zlomků – čtení, zápis, vypočítání části z celku (opakuj str. 32, 34.)

 

ČESKÝ JAZYK

 • zopakuj si podmět holý, několikanásobný, nevyjádřený, všeobecný
 • základní skladební dvojice
 • nové – shoda přísudku s podmětem učeb. str. 118 – důležitý růžový rámeček
 • podmět rodu středního a ženského – procvičování – učeb. str. 119, 120
 • PAMATUJ: děti = podmět rodu ženského – proto děti pracovaly
 • Opakování VS – PS str. 37 cvičení první – kontrolní
 • ČTENÍ: čtenářský list za měsíc květen (nebo deník), čítanka str. 145 – 150.

NOS

 • opakuj: pohoří, nížiny, vodstvo
 • nové – Půdy a zemědělství – učeb. str. 31 část PŮDY (do poloviny stránky)

 zápis do sešitu: datum, nadpis – Půdy

 • půda obsahuje vzduch, vodu, části rostlin a živočichů
 • liší se úrodností
 • černozem – bohatá na živiny, nejúrodnější
 • hnědozem – méně humusu, většina zemědělské půdy, méně úrodná
 • podzol – v horských oblastech, pastviny

NOP

 • Základy rodinné výchovy – vztahy v rodině, vztahy mezi lidmi, komunikace. (edu.ceskatelevize.cz – 1. stupeň – Prvouka – Člověk ve společnosti – Struktura rodiny.)
 • Ohrožení života a majetku, nález neznámého předmětu.
 • edu.ceskatelevize.cz – 1. stupeň – Výchova ke zdraví – Mimořádné události – Nebezpečné situace – mluvení s cizími lidmi. Nebezpečné situace – někdo cizí v bytě.
 • (tučně vyznačený text napiš jako zápis do sešitu)
 • opakování – PL „Člověk a jeho zdraví“, „Naše životní prostředí“.

 VV

 • autoportrét – podle obrazu v zrcadle nakresli svůj obraz, pastelky, vodové barvy.

 

 • ošetřování pokojových rostlin 

HV

 • zpíváme si pro radost

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování Unit 10 + dokončení aktivit v pracovním sešitu. najdete na odkazu zde:

/https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EeH82yzF_ZNCt38CT6A4dvwBEDYHiiK0yKjFLZCL7B6mBw?e=GpwcNk

 • Test Unit 10. najdete na odkazu zde:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UMEQyU0hWSVYyS1pFSlREQ0lYTUtGR1JGMi4u

————————————————————————————————————————————————————————————

Vážení rodiče,

konečně se blíží okamžik, kdy zase začne fungovat provoz školy, i když v omezeném režimu. Všichni se na tuto změnu těšíme. Zkouška, kterou jsme prošli, nám ukázala i některá pozitiva. Vyzkoušeli jsme jiné formy práce a komunikace. Chtěla bych Vám všem moc poděkovat za spolupráci v této nelehké době. Věřím, že se nám podařilo vše zvládnout a nyní již bude jen lépe.

Milí „skoropáťáci“, :o)

těším se na vás 25.5. a prosím, abyste při nástupu do školy přinesli zpracované učivo za uplynulé období. Těm, kteří budou pokračovat v domácí přípravě přeji, aby se jim dařilo, pokud by potřebovali poradu, mohou se na mě obrátit. Informaci o odevzdání prací vám sdělím.

A protože: “Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš“, doufám, že tato zkušenost nás již nepotká.  :o)

Eva Tučková

 

TÝDENNÍ PLÁN 18.5. – 22.5.2020

Pondělí

ČJ – zopakuj si spojovací výrazy v souvětí – učeb. str. 138 – růžový rámeček, ústně učeb. str. 140, cv. 3, písemně učeb. str. 140, cv. 5 – tři věty.

M – učivo PRŮMĚR – již jsme se také učili, přečti si růžový rámeček učeb. str. 38. Vypočítej SÚ str. 38, cv. 2, procvič: www.pierot.biz – Matematika – 4. ročník – průměr.

NOS – do sešitu napiš datum, nadpis: Opakování, nakresli obrysovou mapku ČR a zakresli do ní probraná města, zopakuj si je.

TV, PČ – vydej se do přírody a postav z přírodního materiálu zajímavou stavbu. Pokud můžeš, tak ji vyfotografuj, abychom se na ni mohli společně podívat :o). Tento úkol je nepovinný, pouze pro zájemce.

 

Úterý

ČJ – diktát: učeb. str. 110, cv. 9 – od slova Za v-lohou stojí … – do konce cvičení. Už víme, co je nevyjádřený podmět – je to ten, který ve větě není napsaný, ale my ho poznáme z tvaru určitého slovesa. Nyní si povíme, jak poznáme podmět VŠEOBECNÝ. Je to takový podmět, který říká, že jsme to my, že jste to vy, nebo jsou to oni všichni. Př. – věta: Včera jsme byli na výletě. Určité sloveso je BYLI JSME – z něj poznáme, že MY – to je podmět všeobecný. Jestli dokážeš, napiš tři věty s všeobecným podmětem.

M – Učeb. str. 35, cv. 31, tři příklady, kontrolu na kalkulátoru. Ústně učeb. str. 46, cv. 10, 11.

Čt – čítanka str. 96 – 99, zjisti a napiš, co je to synagoga a k čemu slouží.

VV – rodokmen rodiny do sešitu NOP (viz středa – TAKTIK).

 

Středa

ČJ – písemně si procvič – učebnice str. 140, cv. 4. Ústně procvičuj souvětí a psaní čárek – učeb. str. 141, cv. 7. Procvičuj – TAKTIK – PS pro 4. ročník (žlutý), str. 69, cv. 17, 18.

M – test – učeb. str. 57, cv. 1, 2, 3 a 4 (z těchto dvou cvičení vypočítej vždy dva příklady), ústně si procvič – učeb. str. 57, cv. 6, 7.

NOP – Rodinná výchova – Moje rodina – TAKTIK – PRVOUKA – PS pro 2. ročník str. 19 – do sešitu napiš datum, nadpis Moje rodina a nakresli rodokmen (při VV), pod rodokmen napiš správně věty: TAKTIK str. 19, cv. 3 – Babička a dědeček jsou moji … (7 vět). 

TV – užívej pobyt v přírodě, překonávej přírodní překážky, dbej na bezpečnost.

 

Čtvrtek

ČJ – procvičení vyjmenovaných slov – PS str. 36, cv. kontrolní – Jak se naz-vá …

Vypracuj hodnocení své práce za uplynulé období: (prosím o tvůj názor, pamatuj, že nic není špatně, napiš, co si opravdu myslíš, piš na volný list papíru)

 • jak se ti dařilo učení
 • který předmět ti šel nejlépe, co tě bavilo
 • ve kterém předmětu sis nevěděl rady, co ti nešlo
 • kde jsi hledal pomoc
 • měl jsi zájem o nepovinnou práci, stihl jsi zadané úkoly

M – procvič ústně převody jednotek – učeb. str. 57. cv. 9, písemně SÚ str. 57, cv. 8 – zápis, rovnice, odpověď.

NOS – zahraj si hru – učeb. str. 26, fialový rámeček, zopakuj si učivo od pohoří ČR, budeme si společně opakovat.

 

Pátek

ČJ – sloh – dokonči své hodnocení:

 • tvůj názor na scio testy
 • co ti během tohoto období nejvíce chybělo
 • jak jsi trávil volný čas
 • jak by ses ohodnotil za práci v tomto období – můžeš slovně nebo známkou – v jednotlivých činnostech (M, ČJ, NOP, NOS, výchovy).

M – test – učeb. str. 59, cv. 1, 2.

Čt – mimočítanková četba, zopakuj si básničku „Co všechno musí udělat jaro“.

HV – připrav si písničku na zkoušení a referát – hudební nástroj.

 

Nepovinné procvičování:

 1. Scio testy – ČJ – Mluvnice – pravopis – vyjmenovaná a příbuzná slova – 01.
 2. Scio – M – Číselná osa, zaokrouhlování přirozených čísel 1. pokus. G – Kruh, kružnice – poloměr, průměr. (Připomeň si, že poloměr = úsečka, jejíž jeden krajní bod je střed kružnice a druhý leží na kružnici. Průměr = úsečka, která prochází středem kružnice a krajní body leží na kružnici.)

ANGLICKÝ JAZYK

———————————————————————————————————————————————————————————————

Milé čtvrťandy :o), milí čtvrťáci :o),

z vašich zpráv vidím, že už hodně sportujete, cestujete, ale že i krásně kreslíte a vyrábíte. Někteří z vás pracují i na zahrádkách, pěstují, sázejí a pomáhají. To mě opravdu těší. Dozvěděla jsem se od vás, co znamená „nerfka“, tak i já se učím něčemu novému :o). Jistě jste si všimli, že vám průběžně píši i známky, abychom toho neměli tolik k dohánění. Čas rychle utíká a já věřím, že za 14 dní se již setkáme a povíte mi všechny zajímavosti z tohoto nezvyklého období. Tak s chutí do dalšího pracovního týdne a: „Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek!“  :o)

Eva Tučková

 

TÝDENNÍ PLÁN 11.5. – 15.5.2020

Pondělí

ČJ – zopakuj si jak poznáme souvětí, utvoř souvětí v přítomném čase podle větných vzorců: učeb. str. 140, cv. 2 a), b), c). (od každého vzorce jedno souvětí), PS str. 63, cv. 4 – pracuj podle vzoru.

M – učeb. str. 34, cv. 16 – jen zapiš zlomky, cv. 17, 18 SÚ – bez zápisu, cv. 22 – první dva příklady (zkoušku na kalkulátoru).

NOS – města – učeb. str. 25, přečti si, vyhledej na mapě.

Zápis do sešitu: datum, nadpis – Významná města ČR

 • Praha – hlavní město ČR
 • historické město
 • sídlo prezidenta, parlamentu, vlády
 • Hradec Králové – výroba klavírů, historické jádro
 • Pardubice – potravinářský průmysl – výroba perníků
 • Liberec – Ještěd
 • Ústí nad Labem – přístav, chemický průmysl

edu.ceskatelevize.cz – I. stupeň – PRVOUKA – Česká republika – hlavní město ČR.

TV, PČ – dokonči prostírání.

 

Úterý

ČJ – diktát: učeb. str. 110, cv. 9 ke slovu datl- (konec třetího řádku). PS str. 63, cv. 5.

M – ústně učeb. str. 34, cv. 21, SÚ str. 34, cv. 19, vypočítej: str. 30, cv. 12, 13 z každého poslední dva příklady

Čt – čítanka str. 160 – 164, vymysli a napiš alespoň jedno vtipné jméno obra.

VV – dokončení reklamy, upoutávky.

 

Středa

ČJ – opakuj VS – PS str. 54, cv. Kontrolní – nezapomeň ve cvičení podtrhnout slovesa – barevně, vlnovkou. Ústně si procvič – učeb. str. 112, cv. 5.

M – čteme z diagramu – učeb. str. 41, cv. 1, 2, 3. vypočítej: str. 34, cv. 22 poslední dva příklady.

NOP – První pomoc – edu.ceskatelevize.cz – I. stupeň – Výchova ke zdraví – První pomoc – Popáleniny a opařeniny, Bezpečnost a ochranné pomůcky. Do sešitu napiš datum, nadpis: První pomoc

 • popáleniny a opařeniny
 • bezpečnost a ochranné pomůcky

TV – využij kolo, brusle nebo běh v terénu.

 

Čtvrtek

ČJ – zopakuj si pádové otázky, urči pád – učeb. str. 110, cv. 8 b) – ústně, PS str. 57, cv. 18 – utvoř tvary budoucího času (mohou být jednoduché i složené).

M – zlomky – učeb. str. 35, cv. 26 ústně, str. 35, cv. 27 písemně + SÚ str. 35, cv. 25. Zopakuj si: jak počítáme ¼, 1/6, 1/3, … (jen ústně)

NOS – pokračování – města ČR – učeb. str. 26, přečti si a ukaž na mapě.

Zápis: datum, nadpis: Významná města ČR.

 • Plzeň – královské město, výroba piva
 • České Budějovice – dřevozpracující průmysl, nedaleko zámek Hluboká, jaderná el. Temelín
 • Brno – druhé největší město ČR, sídlo Nejvyššího soudu ČR
 • Olomouc – potravinářský průmysl, květiny
 • Ostrava – dříve těžba černého uhlí – hlubinné doly

 

Pátek

ČJ – sloh – budu se opět těšit na zprávu od tebe, zajímá mě, jak se ti daří učení a co zajímavého děláš ve volné chvíli. Napiš mi, prosím, e-mail.

M – G – učebnice str. 23, cv. 6, 7 – vypočítej. Narýsuj trojúhelník RST, /RS/ = /ST/ = /RT/ = 5 cm. Nezapomeň náčrt, jak se jmenuje tento trojúhelník?

Čt – čítanka str. 74 – 75. Napiš, co je to „štokrdle“, utvoř jednu větu s tímto slovem.

HV – vyber si jednu písničku z tohoto školního roku, která se ti dobře zpívá a připrav si ji na zkoušení.

 

Nepovinné procvičování:

 1. Scio testy – ČJ – Mluvnice – skladba – souvětí, spojovací výrazy. Mluvnice – tvarosloví – slovní druhy – mluvnické kategorie.
 2. Scio – M – Sčítání, odčítání a násobení.
 3. NOS – edu.ceskatelevize.cz – I. stupeň – Prvouka – Česká republika – hlavní město ČR.

ANGLICKÝ JAZYK

 • Review C – Class Book str, 46-47
 • Review C- Activity Book str, 46-47
 • Review C najdete na odkazu zde:

https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EcJQeugUiQJIiXq8KunWKyEBHwPa1iIBthTRAjSz8KDKtw?e=N2UY7E

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Milá děvčata, milí chlapci,

čeká nás opět krátký pracovní týden. Je pravda, že nyní asi neoceníme dostatečně prodloužený víkend, ale věřím, že vy si ho užijete. Cestování a poznávání hezkých míst v naší vlasti určitě stojí za to. Někteří z vás mi poslali fotografie ze svých poznávacích cest nebo jak využívají volný čas. Zajímavé je pomáhat prarodičům, něco si vypěstovat, vyrobit i sportovat. Všem moc děkuji, udělali mi radost. Protože: „ Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“  :o)

Těším se na vaše zprávičky.

Eva Tučková

 

TÝDENNÍ PLÁN 4.5. – 8.5.2020

Pondělí

ČJ – zopakuj si slovní druhy – rozdělení na ohebné a neohebné (učebnice str. 47 – růžový rámeček). Zaměříme se na slovesa – PS str. 54, cv. 12 – přítomný čas, str. 55, cv. 14. Ústně si procvič – učeb. str. 97, cv. 4.

M – učeb. str. 32, cv. 5, 7, 8. Pamětně si zopakuj velkou násobilku př. 8 x 15.

NOS – příprava na test: (procvič si ústně s mapou)

 • vyjmenuj nížiny ČR (ty největší)
 • které pohoří leží na sever od Prahy, jih od Prahy
 • která je nejvyšší hora ČR
 • ve kterém pohoří najdeš horu Klínovec
 • která je nejdelší řeka ČR
 • kde pramení Labe
 • vyjmenuj dvě největší jezera v ČR
 • co je to podnebí
 • co je to počasí

Nové učivo: MĚSTA

učeb. str. 24 – přečti si

Zápis do sešitu – datum, nadpis MĚSTA

menší nadpis: Vznik a vývoj měst

 • města vznikala na křižovatkách obchodních cest
 • blízko brodů
 • na místech, kde byly podmínky pro obranu města
 • královská města – zakládali panovníci
 • poddanská města – zakládali šlechtici

TV, PČ – proběhni se venku. Vytvoř z papíru prostírání na stůl – tvar čtverce 15 x 15 cm, vše ostatní závisí na tvém nápadu a kreativitě (úkol není povinný, bude pokračovat ještě na příští týden PČ).

 

Úterý

ČJ – diktát: učeb. str. 112, cv. 7. Povíme si, co je to nevyjádřený podmět – je to podmět, který ve větě není, ale my ho poznáme podle tvaru určitého slovesa.

Př. věta: Za řekou jsem viděl srnku. – určité sloveso je viděl jsem, ptám se kdo viděl?, odpovím si . Já je nevyjádřený podmět. Pokus se procvičit – učeb. str. 98, cv. 8 a). Pokud by se ti nedařilo, probereme společně, netrap se s tím.

M – ústně učeb. str. 33, cv. 13, písemně učeb. str. 33, cv. 14 – 4 příklady.

Čt – čítanka str. 67 – 69.

VV – opět úkol nepovinný, pro kreativní žáky – vytvoř výtvarnou upoutávku, reklamu na nějaký výrobek (i s textem, využij tiskací písmo, barvy) – tato práce bude ještě pokračovat příští týden, nespěchej, pracuj pečlivě :o).

 

Středa

ČJ – vymysli 3 věty, napiš je a urči v nich základní skladební dvojice. V učebnici si přečti shrnutí o podstatných jménech str. 113.

M – ústně si procvič dělení se zbytkem učeb. str. 9, cv. 19. Písemně SÚ učeb. str. 33, cv. 11.

NOP – Společenské chovánízamysli se a napiš do sešitu: datum, nadpis Společenské chování

– 5 bodů správného společenského chování (např. zdravení …edu.ceskatelevize.cz viz nepovinné).

TV – buď veselý/á a sportuj, jak můžeš :o).

 

Čtvrtek

ČJ – www.gramar.in – 4. ročník – urči vzor podstatného jména. Ústně učeb. str. 112, cv. 8. PS str. 45, cv. 21. (antonymum je slovo opačného významu)

M – počítej zpaměti – učeb. str. 33, cv. 15, písemně učeb. str. 29, cv. 5 – poslední 2 příklady.

NOS – zopakuj si části řeky, ukaž si na mapě

Učeb. str. 24,25 (do poloviny stránky), dočti si kapitolu

Zápis do sešitu: datum, nadpis: Současná podoba měst.

 • rozvoj v 19. století – první továrny
 • ve 20. století – panelová sídliště
 • v čele – starosta, ve velkých městech (Praha) – primátor
 • občané volí zastupitelstvo města 

 

Nepovinné procvičování:

 1. Scio testy – ČJ – Literatura a čtenářská gramotnost – porozumění textu 02.
 2. Scio – M – Slovní úlohy – 2. úroveň. Bod, přímka, úsečka.
 3. Taktik – M – procvičování zlomků – Matematika 4. třída II. díl (fialová) str. 16.
 4. NOP – edu.ceskatelevize.cz – I. stupeň – PŘÍRODOVĚDA A VLASTIVĚDA – Člověk ve společnosti – Etiketa: Chování v restauraci, Pravidla stolování.

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakování Unit 9 + dokončení aktivit v pracovním sešitu.

/https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EeH82yzF_ZNCt38CT6A4dvwBEDYHiiK0yKjFLZCL7B6mBw?e=GpwcNk

 • Test Unit 9

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UMUw1QkpQMEZNSlRaR0xQOVA5MlhBQjg5Ri4u

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Moji milí,

duben pomalu končí, nadělil nám krásné počasí, tak doufám, že využíváte alespoň trochu možnost být v přírodě. Pokud jste narazili na nějakou zajímavost, určitě nás bude všechny zajímat. Zdokumentujte! :o) Dávejte na sebe pozor, protože již někteří musí sportování trochu omezit, nebyli úplně pozorní. Tento týden je opět kratší, rychle uběhne, tak se pusťte do nových úkolů: „Odvážnému štěstí přeje“ a já vám držím palce, aby se vám vše dařilo. Budu moc ráda, když mi zase napíšete, jak se máte. :o)

Eva Tučková

 

TÝDENNÍ PLÁN 27.4. – 30.4.2020

Pondělí

ČJ – opakování – předpony – PS str. 23, kontrolní cv. „ V matčině …“, základní skladební dvojice – učeb. str. 117, cv. 7 a) – ústně, 3 věty písemně do sešitu, vyhledej a graficky vyznač základní skladební dvojice (podmět – rovnou čarou, přísudek vlnovkou), nezapomeň na zvratná slovesa).

M – zopakujeme si nerovnice – pamatuj, že nerovnice může mít více řešení, učeb. str. 29, písemně cv. 2. Ústně učeb. str. 32, cv. 1, 2. Taktik Matematika 4, PS pro 4. třídu (fialová) str. 16, cv. 1, 2.

NOS – Počasí, podnebí – učeb. str. 29 (do poloviny) – přečti si. Zápis do sešitu:

Datum, nadpis – Počasí, podnebí.

 • počasí = okamžitý stav ovzduší (teplota vzduchu, déšť, sluneční svit, vítr).
 • podnebí = dlouhodobí stav počasí na daném místě (podnebné pásy – rozhoduje vzdálenost místa od rovníku).

(obrázek – podnebné pásy – nakresli v úterý při VV).

TV, PČ – dokončuj mozaiku – horkovzdušný balón. Zacvič si jógu.

 

Úterý

ČJ – diktát – učeb. str. 112, cv. 4 od slova „Pacient… do konce cvičení“. Ústně – str. 117, cv. 7 b). Na PC www.gramar.in 4. ročník – určování pádů.

M – písemně učeb. str. 29, cv. 5 – 2 příklady, str. 30, cv. 7, ústně str. 30, cv. 9, 11.

Čt – čítanka str. 64 – 66, připravuj čtenářský deník (list) za měsíc duben.

VV – do sešitu NOS – podnebné pásy str. 29.

 

Středa

ČJ – opakování VSPS str. 35, cv. 1, 2. Abeceda – www.gramar.in – 4. ročník – Seřaď slova od A do Ž1. Písemně učeb. str. 101, cv. 5 od Hajný nám …, ke slovu (sval).

M – písemně učeb. str. 30, cv. 12, 13 – z každého 2 příklady, str. 32, cv. 3.

NOP – nezapomeň napsat datum a nadpis:

Zdraví a nemoc:

 • úraz – je způsoben nepozorností, nekázní (např. doplň samostatně 3 úrazy)
 • nemoc – způsobují viry, bakterie – důležitá je osobní hygiena (doplň 3 nemoci), průvodním jevem nemoci je zvýšená teplota, kašel, rýma, únava, bolest hlavy, kloubů apod.

TV – zacvič si pro zdraví. Jestli chceš, můžeš využít – www.edu.ceskatelevize.cz – 1. stupeň – Výchova ke zdraví – Tělesná cvičení :o).

 

Čtvrtek

ČJ – písemně – učeb. str. 115, cv. 2 – vyber si 3 věty. Skolakov.eu – Český jazyk 4. třída – Podstatná jména rodu mužského – známkované diktáty – souhrnná cvičení.

M – G – obsah obdélníku a čtverce – učeb. str. 31, cv. 1 – ústně, písemně str. 31, cv. 4 c), cv. 5.

NOS – Podnebí ČR – učeb. str. 29 – 30 (přečti si). Zápis do sešitu: (datum)

Podnebí ČR.

 • ČR leží v mírném podnebném pásu
 • střídají se čtyři roční období – jaro, léto, podzim, zima
 • podnebí ovlivňuje i nadmořská výška – na horách bývá chladněji, více srážek

Taktik – Vlastivěda – 4. ročník (modrá) str. 18 cv. 2, 19 – opakování.

 

Nepovinné procvičování:

 1. Scio testy – ČJ – Mluvnické kategorie 02. Mluvnice – pravopis – skupiny hlásek, velká písmena, problematické jevy při skloňování.
 2. Scio – M – Sčítání, odčítání, násobení a dělení.
 3. Taktik – M – Matematika 4 – PS pro 4. roč. (fialová) – str. 31.
 4. NOP – edu.ceskatelevize.cz – 1. stupeň – Mimořádné události – Stravovací návyky. Přečti si Taktik – Prvouka 3.třída (modrá) – PS str. 32, U lékaře – cv. 1.

ANGLICKÝ JAZYK

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Ahoj, ahoj, ahoj,

podařilo se nám pokořit další pracovní týden. Viděla jsem, že úspěšně, tak vás všechny chválím. Věřím, že vám náladu zlepšuje počasí, sluníčko vám dodává radost a pracovní nadšení. Moc si přeji, aby vám vydrželo, protože jste šikovní a dobře tuto nezvyklou situaci zvládáte. Také vám děkuji za e-maily, které mě potěšily. Máte ze slohu jedničku! Další týden budeme procvičovat a opakovat. Všichni víte, že: „Opakování je matka moudrosti“, tak ať jsme moudří a usměvaví  :o).

Eva Tučková

 

TÝDENNÍ PLÁN 20.4. – 24.4.2020

Pondělí

ČJ – procvičujeme vyhledávání základních skladebních dvojic v jednoduché větě – uč. str. 116, cv.3 ústně (nezapomeň postupovat podle návodu z minulého týdne), zatím určujeme holý podmět i přísudek. PS str. 62, cv.1, cv.2 (pouze doplň vynechaná písmena a znaménka do zadaného textu, cvičení nepřepisuj), cv. „Kontrolní“ doplň.

M – procvič si v matematice pro 4. ročník – Taktik – II. díl – zlomky – znázorňování zlomků str. 14, cv. 4,5, učeb. str. 25, cv. 11 – vyznač si na fólii (pamatuj – stejný čitatel a jmenovatel = celek), ústně cv. 9.

NOS – řeky zopakuj si z minulé hodiny části toku řeky – pramen, horní, střední a dolní tok, přítok, soutok (ukazuj si na mapě – řeka Labe). Nové učivo: učeb. str. 21, část 22. Polož si mapu, učebnici, čti a ukazuj na mapě. Do sešitu zápis: datum, nadpis Vodstvo ČR.

řeky – Labe – pravé přítoky: Cidliny, Jizera, Ploučnice

                    levé přítoky: Metuje, Orlice, Chrudimka, Vltava, Ohře

         Vltava – pravé přítoky: Malše, Lužnice, Sázava

                     levé přítoky: Otava, Berounka

         Morava – pravé přítoky: Dyje

                       levé: Bečva

         Odra

TV, PČ – pro zájemce (nepovinné) – duben = měsíc bezpečnosti – dopravní prostředek –  montgolfiéra = horkovzdušný balón (sestrojili ho bratři Montgolfiérové, proto ten název), technika – mozaika – z vytrhaných kousků papíru (použij noviny, letáky z obchodů) nalep na papír horkovzdušný balón (budeš na něm pracovat ještě příští týden).

Při sportování využij švihadlo.

 

Úterý

ČJ – napiš si diktát – učeb. str. 112, cv. 4 ke slovu holub- (už jste trénovali ústně). V učeb. str. 116 cv. 5 procvičuj ústně základní skladební dvojice. Na této straně je důležitý růžový rámeček, přečti si a zapamatuj.

M – procvič rovnice – písemně uč. str. 25 cv. 10, SÚ str. 25, cv. 7.

Čt – zopakuj si básničku, budu zkoušet! Čti – čítanka str. 60 – 62.

VV – dopravní tématika: namaluj jednu dopravní značku – volná technika (nepovinná práce).

 

Středa

ČJ – www.gramar.in – 4. ročník – vyjmenovaná slova souhrn (1 cvičení). PS str. 66, cv. 10 a)

M – převody jednotek – www.pierot.biz – jednotky délky, hmotnosti. Učeb. str. 26 cv. 14, písemně druhý sloupeček, procvič si slovní úlohy – stačí rovnice + odpověď cv. 15, 16, 17.

NOP – Zdravá výživa – do sešitu (nezapomeň datum) vytvoř zdravý jídelníček na celý den včetně svačin a pitného režimu. Můžeš se poradit – Taktik – v učebnici Prvouka 3. třída, str. 40.

TV – až půjdeš na vycházku – házej šiškou na strom (procvičuješ hod na cíl), mysli na správnou techniku hodu.

 

Čtvrtek

ČJ – učebnice str. 117 – růžový rámeček – rozvitý podmět a přísudek – dobře si přečti. Ve cv. 6 vyhledej základní skladební dvojice (tedy holý podmět a holý přísudek), 3 věty napiš a vyznač základní skladební dvojice.

M – počítání se závorkami – pamětně str. 26 cv. 18, převody jednotek str. 27 cv. 19 – první sloupeček písemně, zbytek ústně.

NOS – s mapou si zopakuj a ukazuj – řeky ČR, přítoky, pohoří a nížiny. Procvičování – Taktik – Prvouka pro 3. třídu – (modrá) str. 10, cv. 1, str. 11, cv. 1, 2, 3. Dočti si v učeb. str. 22. Zápis do sešitu – datum a nadpis:

Vodstvo ČR – pokračování.

jezera – Černé a Čertovo – Šumava

rybníky – Rožmberk, Svět

přehrady – Vltava – Lipno, Orlík, Slapy

                Želivka – nádrž Želivka – zásobárna pitné vody pro Prahu

                Ohře – Nechranice

                Jihlava – Dalešice

 

 

Pátek

ČJ – sloh – napiš svému spolužákovi SMS – pozdrav.

M – G – procvičování matematika pro 4. ročník – Taktik I. díl – opakování geometrické pojmy – bod, přímka str. 38, cv. 1, 2. Polopřímky str. 41, cv. 1, 2. Obsah čtverce – učeb. str. 28 – počítáme stejně jako obsah obdélníka – podle vzorce: S – a . a – písemně str. 28 cv. 4. Narýsuj trojúhelník KLM, /KL/ = 6 cm, /LM/ = 5 cm, /KM/ = 6 cm. Nezapomeň na náčrt. Víš, jak se tento trojúhelník nazývá?

Čt – mimočítanková četba.

HV – pokračuj v projektu hudební nástroje – dokonči.

 

Nepovinné procvičování:

 1. Scio testy – ČJ – Mluvnice – pravopis i/y v kořeni slova.
 2. Scio – M – Převody jednotek délky a času. Rovinné geometrické útvary.
 3. Taktik – Vlastivěda pro 4. roč. (modrá), Vodstvo ČR str. 16 – 17.
 4. Taktik – NOP – Výživa – učebnice (růžová) – 3. třída 40, PS pro 3. tř.(modrá) str. 34.

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
V tomto týdnu prosím,

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1UMDNXWjVIRjVQWERSOTNFUFEyS0E1Q0hVNS4u

Výsledky uvidíte ihned po ukončení. Je tam jedna otázka, kde Vám dám bod manuálně. Každý žák si může test ještě jednou opravit na lepší známku.  Mějte se hezky.

Děkuji.

———————————————————————————————————————————————————–

Ahoj koledníci,

máme za sebou krásné jarní volno, věřím, že jste si ho náležitě užili, chlapci jistě vykoledovali nějaké dobroty a děvčata nabarvila krásná vajíčka. Určitě se už těšíte na další zajímavé úkoly, které na vás čekají. Tak se do toho pustíme a určitě to hravě zvládnete. Všechno si v klidu rozvrhni a pamatuj:

„ Práce chvatná, málo platná“  :o), ale to všichni víme, ať se všem daří.

Eva Tučková

TÝDENNÍ PLÁN 13.4. – 17.4.2020

Úterý

ČJ – –ústně uč. str: 111, cv. 3 – 5 slov (ke slovu dlouhou), www.skolakov.eu – český jazyk – 4. ročník – koncovky podstatných jmen – pravopisný trenažér.

M – přímá úměrnost – znamená – když roste jedna veličina, roste i druhá – př. čím více sešitů koupím, tím více zaplatím – již jsme procvičovali :o). Tyto úlohy řešíme pomocí tabulky, nikoliv rovnicí. Str. 20, ústně cv: 1, 2, 3. Písemně str. 20 cv. 4 – 2 příklady.

Čt – čítanka str. 54 – 59

VV – do sešitu NOS – obrázek uč. str. 20 – části řeky.

 

Středa

ČJ – procvičování PS str. 49, cv. 33 + kontrolní. Věta jednoduchá – ve větě hledáme určité sloveso, najdeme-li jedno = věta jednoduchá, dvě a více sloves  = souvětí (už jsme se učili).

Základní skladební dvojice: podmět, přísudek – postup: najdu určité sloveso, slovesem se zeptám kdo, co dělá tuto činnost? Slovo, kterým si odpovím = PODMĚT, dále se ptám podmětem – co dělá podmět?, slovo, kterým si odpovím = PŘÍSUDEK.

PODMĚT a PŘÍSUDEK = základní skladební dvojice (už jsme také procvičovali).

Podmět podtrháváme ROVNOU čarou, přísudek VLNOVKOU. Uč. str. 115.

Na PC procvič vyhledávání sloves – www.gramar.in 4. ročník – 1 cvičení „Najdi slovesa“.

 M – doplň si přes fólii: str. 21, cv. 5, čti z diagramu – cv. 6, písemně str. 21, cv. 7 – první řádek – tj. 4 příklady – jeden +, jeden -, jeden ., jeden :  (písemné = pod sebe).

NOP – přečti si – Taktik – Prvouka (růžová) pro 3. ročník – str. 41 – Režim dne, do sešitu napiš datum, nadpis „Režim dne“ – vypracuj svůj denní režim (podle osnovy: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer – doplň i časový údaj).

Pracuj pečlivě, sešity z NOP a NOS budeme známkovat.

 

Čtvrtek

 ČJ – ústně uč. str: 112, cv. 4, na počítači www.gramar.in 4. ročník – 1 cvičení – „Urči vzor podstatných jmen“. PS – str. 31, cv. kontrolní – začíná M-nulou sobotu …

 M – učebnice st. 24 cv. 3 ústně, písemně – str. 24 cv. 4, 5 – z každého 2 příklady, kontrolu proveď na kalkulátoru. Scio test – Tabulky, grafy.

NOS – Opakování – příprava na test: (ústně si vyzkoušej)

 1. vyjmenuj sousední státy ČR, se kterým státem má ČR nejdelší, nejkratší hranici
 2. směrová růžice – hlavní a vedlejší světové strany
 3. co je nadmořská výška, kóta
 4. co znamenají barvy na mapě – hnědá, zelená, modrá
 5. co je legenda mapy
 6. vyjmenuj územní celky ČR

do sešitu – datum, zápis :

Vodstvo ČR – části řeky

 • pramen – začátek toku
 • horní tok, střední tok, dolní tok řeky
 • pravý, levý břeh
 • pravý levý přítok
 • soutok = místo, kde se dvě řeky stékají

přečti si v uč. str. 20 + obrázek (nakreslil jsi při VV do sešitu), ukazuj si na mapě – řeka Vltava, její přítoky, soutok, břehy.

https://interaktivita.etaktik.cz/ Taktik – Vlastivěda (hravá) –  PS pro 4.ročník (modrá) – str. 16, 17 – vodstvo. Pracuj s mapou.

 

Pátek

ČJ – sloh – napiš mi krátkou zprávu na e-mail, jak se ti daří, pokud nemáš e-mailovou adresu, popros rodiče a napiš z jeho adresy, těším se :o).

M – G – obsah obdélníku obsah znamená to, co je uvnitř útvaru – např. obsah tvé aktovky. Budeme počítat obsah obdélníku podle vzorce S = a . b (vzorec se musíme naučit stejně, jako vzorce obvodů). Uč. str. 22, vypočítej obsahy cv. 4 – př. obdélník OPRS:

S = a . b

S = 6 cm . 2 cm

S = 12 cm čtverečných (to je ta malá dvojka nad cm)

Čt – mimočítanková četba

HV – do konce dubna vypracuj krátký referát – téma: Hudební nástroje – vyber si jeden nástroj a něco zajímavého o něm napiš, můžeš nakreslit i obrázek – práce je na známku.

TV – zkus o víkendu turistiku, kde nechodí mnoho lidí.

 

Nepovinné procvičování:

 • Scio testy – ČJ – Mluvnice – druhy vět, větné členy.
 • Scio testy M – Celá čísla – početní operace a závorky.
 • Scio – M – G – Vzájemná poloha přímek.
 • přístupová hesla pro ty, kteří ještě nemají –  Taktik /interaktivita.etaktik.cz/– loging u9403, heslo 185961

Moc tě zdravím a přeji krásný víkend.

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
doufám, že jste prožili pohodové Velikonoce. Věřím, že nás čekají už jen lepší zprávy. Posílám Vám novou prezentaci ba téma Unit 8 „What’s on TV“. V prezentaci najdete odkazy a po jejich rozkliknutí uslyšíte audio nahrávky, které Vám usnadní pochopení učiva.

https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EfXz26na0dZGnY5GM0apqIkBMZTO5IEtRmNPHUBSwohX4w?e=yHW7v

Test Vám pošlu v příštím týdnu. Děkuji.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Ahoj sportovci,

věřím, že se sportovním duchem vše výborně zvládáte, že si najdete chvilku na sport i zábavu. Čeká nás krátký pracovní týden a pak radostné svátky jara. Hezky si je užijte, i když to nepůjde jako obvykle. Ve volných chvílích můžete číst, malovat a vyrábět podle své fantazie (jak již někteří z vás činí). Pamatujte: “ Ve zdravém těle, zdravý duch“. :o)

Moc vás zdraví Eva Tučková.

TÝDENNÍ PLÁN 6.4. – 10.4.2020

Pondělí

ČJ – procvičování koncovek podstatných jmen – uč. str. 111 cv. 2 – ústně, PS str. 49, cv 31. na PC „Procvičování ČJ na 1. stupni ZŠ“ – podstatná jména – rod, číslo, pád.

M – matematická rozcvička  str. 9 cv. 19, 2 sloupečky ústně. ZLOMKY – zopakuj si čtení zlomků str. 15 cv. 3, písemně str. 17 cv. 14 – 2 příklady, cv. 16 celé (rovnice sestav podle obrázku a vyřeš).

NOS – Povrch ČR – nížiny – polož si na stůl mapu, na mapu polož učebnici, čti a ukazuj si na mapě. Až dokončíš, vezmi sešit, napiš datum, nadpis „Nížiny ČR“, pod tento nadpis nakresli obrysovou mapku a zakresli podle mapy všechny nížiny. Až dokreslíš, vypiš názvy nížin, na Moravě jsou to úvaly.

TV, PČ – pomáhej mamince v kuchyni – nauč se prostírat stůl (chystat talíře, příbory, cvič správné stolování. TV – každé ráno si zacvič krátkou rozcvičku na protažení (budeš mít radostnou náladu :o) ).

 

Úterý

ČJ – diktát: str. 109 cv. 5 ke slovu jetel-, (jestli maminka pracuje, napiš si cvičení jen jako doplňovací). Ústně: str. 111 cv. 1b) – 3 slova, která si vybereš. www.online cviceni – 4. ročník – podstatná jména – rod mužský – skloňování – doplňování i/y (věty). 1 cvičení

M – www.pierot.biz – závorky, pořadí výpočtů – procvičit, uč. str. 17 cv. 15, str. 18 cv. 20.

Čt – nauč se básničku: str. 50 – „Co všechno musí udělat jaro“. Přečti si článek str. 50 – Je jaro.

VV – nakresli jednu jarní květinuvolná technika (nepovinný úkol).

 

Středa

ČJ – Slovesa str. 111, cv. 1c) – ústně (vyber si 3 slovesa), na PC – „Procvičování na 1. stupni ZŠ“ – přehledná tabulka teorie (můžeš si vytisknout) – SLOVESA procvičování osoba, číslo, čas – 1 cvičení.

M – ústně str. 18, cv: 24, písemně str. 18, cv: 25 – SÚ – zápis, rovnice (vzpomeň si, jak vypočítáme jednu pětinu), odpověď.

NOP – „Člověk a jeho zdraví“ – napiš do sešitu datum – nadpis „Zdravý životní styl“

 • správné rozložení práce a odpočinku
 • zdravá a pravidelná strava, pitný režim
 • dostatek spánku, osobní hygiena
 • sport
 • kultura
 • návykové látky

ústně si připrav povídání ke každému bodu – alespoň 2 věty

Taktik – Hravá prvouka pro 3. ročník – PS str. 33 (modrá), učebnice (růžová) str. 39.

Co bychom si povídali: (přečti si)

 • pondělí – nazývalo se modré – hospodyňky uklízely dům
 • úterý – šedivé – hospodyňky vymetaly pavučiny
 • středa – škaredá – nemrač se, nebo se budeš mračit celý rok :o)
 • čtvrtek – zelený – utichly kostelní zvony, děti chodí s řehtačkami
 • pátek – Velký – lidé se chodili umýt do potoka, aby se chránili před nemocemi
 • sobota – Bílá – pečou se mazance
 • neděle – Hod boží – křesťané slaví vzkříšení Ježíše, hodně se hoduje, slaví
 • Pondělí velikonoční – koleda – měj krásný den, užij si koledu alespoň v rodině

VŠEM PŘIJI KRÁSNÉ SVÁTKY JARA

ANGLICKÝ JAZYK

Milí rodiče,

Nechceme Vás ani Vaše děti zahlcovat plněním úkolů. Týdenní plány v angličtině se zdají být nabité spoustou aktivit, které jak informujete školu, nejste schopni zvládnout. Aktivity jsou popsané detailně, abyste jim porozuměli vy, příp. Vaše děti. Spoléháme na to, že všechny děti mohou pracovat s učebnicí a pracovním sešitem (to je základ), vše ostatní jsou doprovodné materiály, procvičování, hry apod., které rozhodně nejsou pro vás a vaše děti závazné. Daná situace je natolik mimořádná, že my učitelé chápeme, že někdy s dětmi nestíháte ani to základní. Dělejte s dětmi to, co je ve vašich silách. Pokud něco nestihnete, nic závažného se nestane. Rozhodně neváhejte využít naše emailové adresy (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz, petr.bor@zsrakovskeho.cz, yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz) v případě, že si nevíte s něčím rady nebo nestíháte.

 

Nepovinné procvičování:

 1. Scio testy – ČJ – Mluvnice – tvoření a příbuznost slov, významové vztahy mezi slovy. Literatura a čten. Gramotnost – porozumění textu 01.
 2. Scio – M – Celá čísla – početní operace a závorky. Číselná osa do 1 000, porovnávání čísel.

Taktik –  PS – Vlastivěda pro 4. roč. (modrá), str. 16 – nížiny ČR.

Taktik – NOP – Hravá prvouka 3. třída – PS str. 30 – vnitřní ústrojí, učebnice str. 35.

 1. Pokud budeš mít chuť, můžeš si zahrát hry. Najdeš je na www.gramar.in , můžeš hrát sám, nebo se sourozencem. Doporučuji 3. ročník, ve 4. třídě je učivo, které jsme ještě neprobírali.

—————————————————————————————————————————————————————————————

Milí čtvrťáci,

další týden máme za sebou, věřím, že jste práci zvládli a teď vás čeká zasloužený víkend. Užijte si ho v rámci možností a odpočiňte si. Děkuji všem, kteří mi napsali, jak se jim práce daří, chválím zapojení do testů – viděla jsem, jak jste si vedli. Rozhodně je to nová zkušenost, nezapoměňte nepospíchat, dobře číst a přemýšlet. Na příští týden nás čeká další zajímavá práce. Budeme mít část, kterou by měli vypracovat všichni a část procvičovací, pro zájemce. Můžeme se podívat i na zajímavé interaktivní učebnice. Kdyby vám nebylo něco jasné, neváhejte se zeptat. Moc vás všechny zdravím, těším se na setkání a věřte: „Vesele do toho, a půl je hotovo“, :o) a vy zvládnete všechno.

Eva Tučková

 

TÝDENNÍ PLÁN 30.3. – 3.4.2020

Pondělí

ČJ – zopakujeme si předpony – pamatuj: je-li ve slově předpona, píšeme – je, není-li ve slově předpona, píšeme -ě. PC „Procvičování pro 1. stupeň ZŠ“ – předložka x předpona – pravopis ě – je. Učebnice – vzory rodu mužského str. 110 cv. 9 – ústně.

M – NOVÉ – ZLOMKY – už jsme dělali v loňském roce – zopakuj si pojmy – čitatel, jmenovatel, zlomková čára – uč. str. 13, ústně str. 12 cv. 1, 2, 4, str. 13 cv. 5, 6, 9 (pouze čtení). Písemně str. 13 cv7 – 2 příklady, cv. 8 – 2 příklady.

NOS – Povrch ČR str. 16 – polož si na stůl mapu, na mapu polož učebnici, čti a ukazuj si na mapě – pouze pohraniční pohoří. Až dokončíš, vezmi sešit, napiš datum, nadpis „Povrch ČR“, pod tento nadpis ještě jeden – Pohraniční pohoří, pod tento nadpis nakresli obrysovou mapku a zakresli podle mapy všechna pohraniční pohoří. Až dokreslíš, vypiš do sloupečku tato pohoří a k nim nejvyšší horu. Znovu si vše ukaž na mapě.

TV, PČ – zacvič si malou rozcvičku, ukliď si pracovní stůl, utři v pokojíku prach, můžeš si srovnat i hračky :o).

Úterý

ČJ – Pokus se o krátký autodiktát – 10 slov – koncovky podstatných jmen. PS str. 23 cv. Kontrolní (be-křídlí hmyz, …). Ústně uč. str. 110 cv. 7.

M – zopakuj si jednotky délky a hmotnosti – na PC www.pierot.biz. Zlomky ústně uč. str. 15 cv. 1, 2, 3, písemně cv. 4, 5, 6.

Čt – mimočítanková četba.

VV – mapa a pohoří v sešitě NOS – už máš splněno.

Středa

ČJ – na PCpředpony „Procvičování …“ – předpony před-, pod-, od-, nad-. PS – str. 46 cv. Kontrolní (U škol_ stojí …), str. 49 cv. 31 (obrázek nekresli).

M – Učeb. Str. 16 cv. 8, 9, 10 ústně. Na PC www.onlinecviceni.cz – matematika – 5. ročník – zlomky – zápis 02 – procvič.

NOP – zopakuj si části lidského těla, funkci vnitřních orgánů, z loňského roku fáze vývoje člověka – novorozenec, kojenec, batole, předškolák, školák, období puberty – dospívání, dospělost, stáří.  Nové téma „Člověk a jeho zdraví“ – napiš do sešitu datum, téma, napiš 4 věty – co musíš dělat, abys byl zdravý, zdravá.

Čtvrtek

ČJ – Procvičuj slovesa – PS str. 54 cv. 11 dokonči os., číslo, čas. Učeb. str. 109 cv. 4 – ústně ke slovu s dopisovateli. PC www.online cviceni – český jazyk – 4. ročník -podstatná jména – rod mužský – dolňování i/y – jedno cvičení.

M – ústně procvič uč. str. 17 cv. 12, 13. Písemně na papír str. 15 cv. 7 – 4 příklady, kontrola na kalkulátoru.

NOS – postupuj stejně jako v pondělí, tentokrát uč. str. 17 – Vnitrozemská pohoří.

Pátek

ČJ – sloh – „Pracovní postup“ – napiš 5 vět o tom, jak jsi postupoval při úklidu pokojíčku (pracovního stolu).

M – G – procvič uč. str. 10 cv. 3, str. 11 cv. 5. Pokus se narýsovat cv. 7 na papír. Kdo by nezvládl, narýsuje 3 libovolné úsečky a narýsuje střed a osu těchto úseček.

Čt – mimočítanková četba.

HV – pusť si oblíbenou hudbu a relaxuj :o).

TV – pokud můžeš, vyjdi na vycházku.

Nepovinné procvičování:

 1. Scio testy – Mluvnice – příbuznost slov, významové vztahy.
 2. Scio – Mluvnice abeceda, slabiky.
 3. Scio – M – Obsah, obvod.
 4. Kdo by si chtěl procvičovat v interaktivních učebnicích, musí se přihlásit:  Taktik /interaktivita.etaktik.cz/– loging u9403, (pokud je to třeba, použijte můj e-mail), heslo 185961 – PS Vlastivěda pro 4. roč. (modrá), str. 15 – pohoří ČR. NOP – Části těla – Prvouka pro 3. ročník – PS str. 29, učebnice str. 34.

Rozlož si procvičování na celý pracovní týden, nepracuj najednou!

ANGLICKÝ JAZYK
zdravím Vás. Známky za testy naleznete v systému ŠKOLA ONLINE.  Níže posílám učivo na tento týden.

 1. Opakování Unit 6 + dokončení aktivit v pracovním sešitu.
 2. Opakování Unit 7 + dokončení aktivit v pracovním sešitu.
 3. Celý díl videa s názvem „The Dragon Crown“ naleznete zde:
  https://www.youtube.com/watch?v=dzqBxq-Xsjg
 4. Pro ty, kteří ještě nenapsali test, posílám odkaz na testování zde:
  https://docs.google.com/forms/d/1rTwbE4KmctmYw6KBuubmTsy2vQJvAZHn3Y5Sozlol2A/edit

—————————————————————————————————————————————————————

Moji milí žáci,

věřím, že jste všichni zdraví, že jste úspěšně zvládli procvičování učiva za tento týden, že se vám práce dařila. Abychom mohli v upevňování učiva pokračovat, připravila jsem vám nové úkoly a rozdělila je podle našeho rozvrhu. Doporučuji pracovat každý den a myslet i na odpočinek a zábavu (třeba vaše oblíbené deskové hry). Pokud by někdo potřeboval poradu, využijte Pravidla českého pravopisu, dodržujte postupy, které jsme se naučili jak v M tak v ČJ, můžete mi i napsat, poradíme se. Všem vám držím palce, myslím na vás a vězte – „Komu se nelení, tomu se zelení“ :o). 

 

TÝDENNÍ PLÁN 23.3. –  27.3.2020

Pondělí

ČJ – zopakuj si abecedu – využij program „Procvičování ČJ pro 1. stupeň ZŠ“ – abeceda – řazení podle abecedy – (školní pomůcky, obrázky, zvířata). Uč. str. 106 cv. 7 – ústně, cv. 9 na papír ke slovu měřit. PS – str. 45 kontrolní cvičení – doplnit.

M – napiš 5 čísel od 100 000 do 1 000 000, zopakuj si řády (řád statisíců, jednotek …),  zaokrouhlování čísel – využij program www.pierot.biz – procvičování online – předmět matematika, ročník 4. – zaokrouhlování. Uč. – zopakuj si str. 4 cv. 11, 12, str. 5 cv. 13 – ústně. Písemně str. 5 cv. 19.

NOS – opakování – ústně str. 11 otázky – Zahrajte si na učitele. Samostatně si přečti str. 12 – využití map, do sešitu napiš dnešní datum a nakresli z legendy mapy 4 značky a k nim napiš, co která znamená. Zopakuj si na mapě sousední státy ČR.

TV, PČ – zacvič si jógu, zalévej doma květiny, přihnojuj, otírej listy.

Měj hezký den.

 

Úterý

ČJ – slovní druhy – vyjmenuj si, na PC si vyhledej opět program „procvičování..,.“ – slovní druhy – tabulka (tam je přehled, kdo chce, může si vytisknout), dále si zadej určování slovních druhů a procvičuj, uč. str. 107 ústně cv. 11, na papír cv. 12 ke slovu na zem-. PS str. 45 cv. 23.

M – procvič si na PC – www.pierot.biz – násobení a dělení 10, 100, 1 000, zopakuj si ústně násobení mimo obor násobilky (př. 8 . 17), uč. str. 5 ústně cv. 16, 17. Písemně na papír: vypočítej obvod trojúhelníku, a=36cm, b= 45cm,c=28cm, dále obvod obdélníku – a=58cm, b=41cm.

Čt – mimočítanková četba (za březen přečti 2 knihy do čtenářského deníku – kdo má ve škole, píše na papír).

VV – do sešitu NOP nakresli lidské tělo a napiš části těla – pastelka.

Ať se vám daří.

 

Středa

ČJ – opakujeme vyjmenovaná slova – procvičování na PC „Procvičování …“ – vyjmenovaná slova mix, uč. ústně str. 107 cv. 14, hádanky str. 109 cv. 6, na papír – str. 107 cv. 12 od slova Krokodýl- až do konce cvičení. PS str. 29 kontrolní cvičení – doplňovačka.

M – procvičuj si písemné násobení dvojciferným činitelem – vymysli si a napiš 5 příkladů, kontrolu proveď na kalkulátoru. Ústně – zaokrouhlování – uč. str. 5 cv. 14, vypočítej obvod čtverce a= 42 mm, udělej náčrt a konstrukci.

NOP – zopakuj si části lidského těla, s datem 25.3. napiš do sešitu vnitřní orgány a funkci (př. mozek – řídí celé tělo), když nebudeš vědět některý orgán, doplníme společně. Zkus si odpovědět na otázky do testu: co znamená masožravec, býložravec, savec, hlodavec, jak se liší šelma kočkovitá od psovité, rodina kočky domácí, kde žije liška, části těla psa, havrana (jen ústně).

TV – jestli je to možné, jdi se projít.

Buď veselý, veselá.

 

Čtvrtek

ČJ – opakuj si VS na PC – „cviceni online“, PS str. 31 cv. 1 doplň i/y.  Uč. str. 109 ústně cv. 5. Písemně – str. 110 cv. 8 – první 2 řádky.

M – opakuj zaokrouhlování čísel, na papír SÚ str. 9 cv. 16 – zápis, rovnice, odpověď (pomocné výpočty). Na PC www.pierot.biz – pamětné násobení a dělení.

NOS – zopakuj si ze kterých územních celků se skládá ČR, státní symboly, co je glóbus, co je mapa, co je to legenda mapy. Přečti si v uč. str. 13 a do sešitu (nezapomeň datum) vypiš prostředky hromadné dopravy, zkus napsat, co je to jízdní řád.

 

Pátek

ČJ – sloh – PS str. 25 – vzpomínka na zimu, cv. 32 bod c) popisuj již dnešní počasí :o).

M – zopakuj si: trojúhelník (3 strany, vrcholy …), čtverec, obdélník. Uč. str. 10 – Rovnoběžníky – cv. 1, 2 (ústně a ukazuj si na obrázky prstem). Narýsuj pravoúhlý trojúhelník ABC, /AB/ = 6 cm, /AC/ = 3 cm. Nezapomeň na náčrt a konstrukci.

Čt – mimočítanková četba.

HV – zazpívej rodičům písničky, které zpíváme ve škole.

Přeji všem hezký víkend a snad už bude vše dobré.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,

zdravím Vás a posílám nové učivo. Příští týden dostanete aktivity a testy.

1 Čtení – Class Book str. 37, The Dragon Crown.

2 Opakování – dokončit Activity Book 34-37.

3  Test, který Vám pošlu zde.

https://docs.google.com/forms/d/1rTwbE4KmctmYw6KBuubmTsy2vQJvAZHn3Y5Sozlol2A/edit

4 V případě, že si chcete ještě zopakovat slidy, posílám Vám prezentaci zde:

https://docs.google.com/presentation/d/1x_qohC3giC96-aWVoKFcMpXwBVdANjh9nJTaKDC-P8g/edit?usp=sharing

———————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 16.3. –  20.3.2020

MATEMATIKA

 1. Procvičování početních operací s přirozenými čísly – písemně str. 7 cv. 1, 3, 6. Str. 8 cv. 11, 12, str. 9 cv. 15.
 2. Ústně – str. 7 cv. 2, str. 8 cv. 8, str. 9 cv. 19.
 3. Geometrie: str. 6 cv. 1 – na papír, ústně str. 10 cv. 1, 2, 3.

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičovat koncovky podstatných jmen rodu mužského – ústně str. 99 cv. 10, str. 101 cv. 4 a), str. 102 4b), 5, 6.str. 106 cv. 6, 7, 8.
 2. Písemně PS str. 47, 48.
 3. onlinecviceni.czskolakov.eu – procvičování
 4. Čtení – mimočítanková četba.

NOS

 1. Opakovat – práce s mapou – světové strany, orientace na mapě, měřítko mapy, nadmořská výška, legenda mapy, využití a druhy map.
 2. Poloha ČR – sousední státy, státní hranice, barvy na mapě.
 3. Dokresli do sešitu mapku ČR a sousední státy.

NOP

 1. Opakovat podle pracovních listů a sešitu – pes domácí, kočka domácí, liška, havran, hraboš, strakapoud. Ekosystémy, bezobratlí živočichové.
 2. Na volný list papíru nakresli jednoho obratlovce a jednoho bezobratlého živočicha.

VV

 1. Nakresli jeden domácí spotřebič, který usnadňuje lidem práci – volná technika.

 1. Vyrob z papíru libovolnou skládačku, domaluj nebo polep.

HV

 1. Zopakuj si délky not a pomlk a napiš do notového sešitu jeden cvičný řádek – notovou osnovu (nezapomeň napsat datum).

INFORMACE:

 1. Všichni žáci si založí desky, do kterých budou zakládat splněné úkoly s datem splnění. Po návratu do školy odevzdají vyučujícím daného předmětu.
 2. Doporučuji pracovat každý den, předměty podle rozvrhu.

Zdravím všechny žáky :o), držím palce – ať se vám práce daří a pamatujte: „Žádný učený z nebe nespadl“ … a ani nespadne.

 

ANGLICKÝ JAZYK ( jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz, yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz)

Milí čtvrťáci,

pan učitel Benradouane pro vás připravil online test ze 6. lekce. Pokud můžete vyzkoušejte si jej, stačí kliknout na odkaz. Myslím, že jsme slovíčka trénovali, takže byste mohli všichni zvládnout. Pokud někdo tuto možnost nemá, nevadí, procvičíme vše, až se do školy vrátíme.

Odkaz na test unit 6 najdete zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYOXXSKn26OoRjgG8WAsN3EtxuSP9fTb19Li1nYwmvKvWAog/viewform

Pan učitel pro vás ještě připravil prezentace ze 7. lekce. Pokud opět máte přístup k počítači, stačí kliknout na následující odkaz.

https://docs.google.com/presentation/d/1x_qohC3giC96-aWVoKFcMpXwBVdANjh9nJTaKDC-P8g/edit?usp=sharing

V případě jakýchkoli problémů a dotazů, nás mohou rodiče kontaktovat na výše uvedených emailových adresách.

———————————————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 9.3. –  13.3.2020

MATEMATIKA

 1. III. díl – počítání do milionu str. 3 – 5, 7.
 2. Početní operace do 1 000 000, posloupnost přirozených čísel.
 3. Řešení rovnic, slovní úlohy.
 4. G – obdélník, čtverec str. 6.

ČESKÝ JAZYK

 1. Podstatná jména rodu mužského – vzory muž, stroj.
 2. Procvičování str. 98 – 101.
 3. Sloh – plynulý mluvený projev.
 4. Čtení – dramatizace textu – pověsti.
 5. Psaní – přepis textu, diktát.

NOS

 1. Využití map, poloha ČR v Evropě.
 2. Procvičujeme měření vzdálenosti.

NOP

 1. Ekosystémy – zahrady, sady. Výšková patra.
 2. Bezobratlí živočichové PL.
 3. Ekologie.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: Y. Benradouane)

 • souhrnné opakování Units 4-6;
 • středa 4. 3. TEST (Unit 6);
 • prezentace nové slovní zásoby Unit 7 (What time is it?).

INFORMACE:

 • příprava na recitační soutěž – vítězové třídního kola
 • 10.3. – Den otevřených dveří
 • 20.3. – Matematický klokan
 • 25.3. třídní schůzka v 17.30 hodin
 • 26.3. projektový den – Den poezie 
 • celoškolní sportovní soutěž – švihadlo

—————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 2.3. –  6.3.2020

MATEMATIKA

 1. Převody jednotek, výpočet obvodu trojúhelníku , čtverce, obdélníku – VZORCE
 2. Procvičování str. 53 – 56.
 3. G – osově souměrné útvary. Zkoušíme – osa úsečky, konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku.

ČESKÝ JAZYK

 1. Opakování – podstatná jména rodu středního, ženského, slovesa – mluvnické kategorie str. 92 – 94.
 2. Rod mužský – životný, neživotný, přehled vzorů str. 95 – 97.
 3. Sloh – „Blahopřání k MDŽ“.
 4. Čení – naučná literatura.
 5. Psaní – diktát, zápisy do sešitů – úpravnost napsaného textu.

NOS

 1. Měřítko mapy, nadmořská výška str. 8 – 10.
 2. Zkoušíme – naše vlast.

NOP

 1. Jarní období – ekosystémy – společenstva rostlin a živočichů, les – výšková patra.
 2. Zkoušíme – domácí zvířata, volně žijící živočichové – pojmy – masožravec, býložravec, všežravec, savec, hlodavec, stavba těla živočichů, rodiny živočichů.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: Y. Benradouane)

 • procvičování slovní zásoby Unit 7: weather (počasí);
 • popis počasí v jednotlivých zemích, městech, v různých ročních obdobích;
 • poslech a čtení komiksového příběhu The Dragon Crown (část 6).

INFORMACE:

 • příprava na recitační soutěž – přihlášení žáci
 • 10.3. Den otevřených dveří
 • 20.3. Matematický klokan
 • 25.3. třídní schůzka v 17.30 hodin
 • 26.3. projektový den – Den poezie – vítězové třídního kola
 • celoškolní sportovní soutěž – švihadlo

—————————————————————————————————————————————-

 

TÝDENNÍ PLÁN 24.2. –  28.2.2020

MATEMATIKA

 1. Opakujeme převody jednotek str. 44 – 45.
 2. Jednotky objemu a času str. 47, 48.
 3. Procvičujeme písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, rovnice.
 4. G – obvod čtverce a obdélníku, trojúhelníku – vzorce, výpočty. Osově souměrné útvary str. 49 – 52.

ČESKÝ JAZYK

 1. Docvičení – podstatná jména rodu ženského str. 88 – 92.
 2. Sloh – oznámení, reklama.
 3. Čtení – do 28.2. – čtenářský deník za měsíc únor. Film, seriál. Společná četba.
 4. Psaní – kontrola napsaného textu.

NOS

 1. Naše vlast – práce s mapou – světové strany.
 2. Vyhledávání na mapě.

NOP

 1. Živočichové volně žijící – živočichové v zimě (liška obecná, hraboš polní, havran polní …).
 2. Zkoušíme – měření délky, objemu, času, hmotnosti.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: Y. Benradouane)

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 6: weather/počasí.

INFORMACE:

 • 17.2. – 21.2. – jarní prázdniny
 • příprava na recitační soutěž – přihlášení žáci
 • 10.3. Den otevřených dveří
 • 20.3. Matematický klokan
 • 25.3. třídní schůzka
 • 26.3. projektový den – Den poezie
 • celoškolní sportovní soutěž – švihadlo

—————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 10.2. –  14.2.2020

MATEMATIKA

 1. Rovnice str. 40.
 2. Přímá úměrnost str. 41, 42.
 3. Jednotky délky a hmotnosti str. 44, 45.
 4. G – rýsujeme obdélník – kružítko !, zkoušíme konstrukci trojúhelníku, osu úsečky.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vzory podstatných jmen rodu ženského – růže, píseň, kost str. 82 – 88.
 2. Opakujeme slovesa, VS.
 3. Čtení – orientace v textu, vyhledávání informací.
 4. Sloh – mluvený projev – intonace, přízvuk, pauza, frázování, správná výslovnost.
 5. Psaní – stručný zápis, přepis, diktát.

NOS

 1. Uzavření dějepisné části – klasifikace.
 2. Naše vlast – Česká republika – prezident, vláda, demokratická práva občanů str. 3 – 4.
 3. Zkoušíme ještě dějepisnou část.

NOP

 1. Domácí zvířata – pes, kočka – stavba těla, vnitřní orgány, potrava.
 2. Zkoušíme – pohyby Země, magnet, horniny, nerosty.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: Y. Benradouane)

 • souhrnné opakování Unit 5 On holiday a příprava na test;
 • středa 12. 2. TEST (Unit 5);
 • prezentace nové slovní zásoby Unit 6 A sunny day (počasí).

INFORMACE:

 • přehled čerpání financí – vleky: 4.2. – 250,- Kč, 5.2. – 190,- Kč, 6.2. – 260,- Kč (celkem 700,- Kč)
 • 17.2. – 21.2. – jarní prázdniny.

————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 3.2. –  7.2.2020

Termín:      3.2. – 7.2.2020

Adresa:       Penzion BEROUNKA

                   Mariánská hora 765

                   Albrechtice v Jizerských horách

                   468 43

Sraz:           3.2.2020 v 7.45 hodin na parkovišti u Prioru – s sebou „Prohlášení o bezinfekčnosti“ + seznam léků s přesným rozpisem dávkování v obálce nebo uzavřeném obalu – předat tř. uč.

Návrat:       7.2.2020 ve 14.00 – 14.30 hodin – parkoviště u Prioru – rodiče si osobně vyzvednou žáka u třídní učitelky.

 • dopručuji vzít s sebou batoh nebo tašku na lyžařské boty, abychom mohli docházet lyžovat na Špičák
 • kroužek SH zahajuje II. pololetí 13.2.2020, číslo účtu: 101344427/0300, specifický symbol: 334, cena:  800,-Kč na pololetí, VS žáka.
 • žáci, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit zimního pobytu, nastoupí do třídy IV. A .

————————————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 27.1. –  30.1.2020

MATEMATIKA

 1. Písemné násobení dvojciferným činitelem, rovnice str. 37 – 40.
 2. Přímá úměrnost str. 41.
 3. G – osa úsečky str. 38 – kružítko.

ČESKÝ JAZYK

 1. Podstatná jména rodu ženského – vzor žena. str. 79 – 80.
 2. Procvičování vzorů a psaní koncovek rodu středního str.72 – 77.
 3. Sl. – prázdniny.
 4. Čt. – mimočítanková četba, zkoušení básně, čtenářský deník do 30.1.2020.

NOS

 1. Marie Terezie, Josef II. str.54 – 57.
 2. Opakování a uzavření dějepisné části.

NOP

 1. Minerály, horniny, půda.
 2. Uzavření cyklu „Neživá příroda“.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: Y. Benradouane)

 

INFORMACE:

 • 30.1. – vydávání výpisu vysvědčení za I. pololetí poslední vyučovací hodinu.
 • 31.1. – pololetní prázdniny.
 • 3.2. – 7.2. – zimní soustředění na horách.
 • 17.2. – 21.2. – jarní prázdniny.

——————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 20.1. –  25.1.2020

MATEMATIKA

 1. Rovnice, písemné dělení a násobení – opakování str. 30 – 32.
 2. Písemné násobení dvojciferným činitelem str. 34.
 3. G – trojúhelníková nerovnost str. 33. Trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný str. 25.
 4. Opakování – kruh, kružnice – střed, poloměr, průměr. Pravoúhlý trojúhelník – konstrukce.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vzory podstatných jmen – město, moře, kuře, stavení str. 66 – 72.
 2. Opakování – slovesa – mluvnické kategorie.
 3. Vyjmenovaná slova.
 4. Sloh – telefonujeme – vyjádření vzkazu, informace …
 5. Čtení – dobrodružná literatura.
 6. Psaní – diktát – VS, koncovky přítomného času.

NOS

 1. Život v českých zemích po třicetileté válce str. 52.
 2. Marie Terezie str. 54.
 3. Opakování – hodnocení na II. pololetí.

NOP

 1. Vzduch – složení vzduchu, ozonová díra, vítr.
 2. Voda – skupenství, koloběh vody v přírodě.
 3. Opakování – pohyby Země, magnet – hodnocení na II. pololetí.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: Y. Benradouane)

 

INFORMACE:

 • 30.1. – vydávání výpisu vysvědčení za I. pololetí poslední vyučovací hodinu.
 • 31.1. – pololetní prázdniny.
 • 3.2. – 7.2. – zimní soustředění na horách.
 • 17.2. – 21.2. – jarní prázdniny.

——————————————————————————————————————————-

Vážení rodiče,

16.1.2020 odpadá kropužek sportovních her.

Děkuji. Eva Tučková

TÝDENNÍ PLÁN 13.1. –  17.1.2020

MATEMATIKA

 1. Procvičování str. 26 – 29.
 2. Řešení SÚ se zápisem.
 3. G – opakování – konstrukce trojúhelníka str. 25.

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičování str. 60 – 64.
 2. Diktát – vyjmenovaná slova.
 3. Čtení s porozuměním textu – práce s textem.
 4. Sloh – popis činnosti str. 58.

NOS

 1. J. A. Komenský – Učitel národů.
 2. Opakování – otázky str. 49.

NOP

 1. Neživá příroda – magnet, hmotnost, objem, délka a čas.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: Y. Benradouane)

 • procvičování slovní zásoby Unit 4: místa ve městě, pokyny ve městě (Turn right. Turn left. Go straight.)
 • čtení a porozumění textu: Northbury. Edinburgh. Littleton.
 • čtení komiksového příběhu: The Dragon Crown (část 4).

INFORMACE:

 • Uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí.
 • 30.1. – vydávání výpisu vysvědčení za I. pololetí.
 • 31.1. – pololetní prázdniny.
 • 3.2. – 7.2. – zimní soustředění na horách.
 • 17.2. – 21.2. – jarní prázdniny.

————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 6.1. –  10.1.2020

MATEMATIKA

 1. Opakování a procvičování matematických algoritmů.
 2. Pamětné násobení a dělení str. 21 – 24.
 3. Procvičování str. 26.
 4. G – rýsujeme trojúhelník str. 25 (nutné kružítko).

ČESKÝ JAZYK

 1. Slovesa –  čas budoucí a minulý str. 59 – 61.
 2. Podstatná jména – rod, číslo pád  str. 64 – 65.
 3. Sloh – Novoroční předsevzetí.
 4. Čtení – próza a poezie, pověst, povídka. Čtenářský deník za měsíc prosinec.
 5. Psaní – opis, přepis.

NOS

 1. České povstání proti Habsburkům str. 48 – 49.
 2. Třicetiletá válka, J. A. Komenský  str. 50 -51.

NOP

 1. Čas, teplota – měřidla, základní jednotky.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: Y. Benradouane)

 

INFORMACE:

 • Doplatek zimního pobytu – 1.600,- Kč do 10.1.2020 na účet školy – 266496066/0300, SS – 201919, uvádějte VS, jméno žáka a třídu. Prosím o zaslání „Zdravotní způsobilosti“ – nejpozději do 8.1.2020, lyžaři dodají potvrzení o seřízení vázání – do 8.1.2020. Děkuji.
 • 8.1.2020 – třídní schůzka v 17.30 hodin.

————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 16.12. –  20.12.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné sčítání a odčítání str. 16.
 2. Pamětné násobení a dělení str. 20 – 22.
 3. Opakování matematických algoritmů – zaokrouhlování, písemné dělení.

ČESKÝ JAZYK

 1. Slovesa – mluvnické kategorie.
 2. Tvary jednoduché a složené, zvratná slovesa.
 3. Čas přítomný – psaní koncovek str. 55 – 57.
 4. Čas budoucí str. 59 – 60.
 5. Čtení – odevzdat čtenářský deník 20.12.

NOS

 1. Habsburkové – Rudolf II. str. 47.
 2. Povstání proti Habsburkům str. 48 – 49.

NOP

 1. Jednotky objemu, hmotnosti.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: Y. Benradouane)

 • nová slovní zásoba Unit 4: My town 
 • české a anglické vánoční zvyky.

INFORMACE:

 • 19.12. Vánoční slavnost ve IV. C v 17.30 hodin.
 • Doplatek zimního pobytu – 1.600,- Kč do 10.1.2020 na účet školy – 266496066/0300, SS – 201919, uvádějte VS, jméno žáka a třídu. Prosím o zaslání „Zdravotní způsobilosti“ – nejpozději do 8.1.2020, lyžaři dodají potvrzení o seřízení vázání – do 8.1.2020. Děkuji.
 • 8.1.2020 – třídní schůzka v 17.30 hodin.

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji všem radostné vánoční svátky a v roce 2020 pevné zdraví, pohodu a klid.

Eva Tučková


TÝDENNÍ PLÁN 9.12. –  13.12.2019

MATEMATIKA

 1. Sčítání a odčítání zpaměti str. 13, 14.
 2. Písemné sčítání a odčítání str. 15, 16.
 3. Opakování – násobilka, písemné dělení, dělení se zbytkem.
 4. G – kružnice, kruh str. 18.

ČESKÝ JAZYK

 1. Časování sloves – čas přítomný str. 53 – 60.
 2. Opakování – VS.
 3. Sl: popis – Vánoce.
 4. Čt: ilustrace v dětských knihách, plynulé čtení s porozuměním.
 5. Ps: práce s textem, diktát.

NOS

 1. Vláda Vladislava Jagellonského str. 43, 44.
 2. České země součástí říše Habsburků str. 54, 46.

NOP

 1. Magnet, magnetická síla, magnetické pole, určování světových stran.
 2. Učíme se ze sešitu a PL.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: Y. Benradouane)

 • souhrnné opakování Unit 3 (nemoci; rady a doporučení pro zdravý životní styl);
 • středa 11. 11. TEST (Unit 3).

INFORMACE:

 • 19.12. Vánoční slavnost ve IV. C v 17.30 hodin.
 • Doplatek zimního pobytu – 1.600,- Kč do 10.1.2020 na účet školy – 266496066/0300, SS – 201919, uvádějte VS, jméno žáka a třídu. Prosím o zaslání „Zdravotní způsobilosti“ – nejpozději do 8.1.2020, lyžaři dodají potvrzení o seřízení vázání – do 8.1.2020. Děkuji.

———————————————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 2.12. –  6.12.2019

MATEMATIKA

 1. Porovnávání čísel str. 8.
 2. Zaokrouhlování čísel str. 10, 11.
 3. Procvičování str. 9.
 4. G – čtyřúhelníky str. 12, opakování – pravoúhlý trojúhelník, kolmice, rovnoběžky.

ČESKÝ JAZYK

 1. Slovní druhy, slovesa – osoba, číslo, čas str. 47 – 55.
 2. Infinitiv (neurčitek), zvratná slovesa, jednoduché a složené slovesné tvary.
 3. SL – pozvánka.
 4. ČT – hlavní a vedlejší postava knihy, vzájemný vztah.
 5. PS – výpisky, úpravnost v sešitech, sebekontrola.

NOS

 1. Král Jiří z Poděbrad str. 41, 42.
 2. Vláda Vladislava Jagellonského str. 43, 44.
 3. Ústní zkoušení, referáty.

NOP

 1. Zima v přírodě.
 2. Neživá příroda – roční období, střídání dne a noci, pohyby Země.
 3. Prezentace – „Dřeviny“

 1. Jehlu s větším očkem, kdo má – barevné bavlnky, nůžky – vyšívání.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: Y. Benradouane)

 • procvičování slovní zásoby Unit 3 (nemoci, rady a doporučení pro zdravý životní styl);
 • práce s textem (poslech, čtení, porozumění): Choose healthy things.;
 • práce s textem (poslech, čtení, porozumění): The Dragon Crown (komiksový příběh, část 3).

INFORMACE:

 • 5.12. Mikuláš ve škole – vyučování podle přípravy spolužáků – hravé učení.
 • 19.12. Vánoční slavnost.
 • Doplatek zimního pobytu – 1.600,- Kč do 10.1.2020 na účet školy – 266496066/0300, SS – 201919, uvádějte VS, jméno žáka a třídu. Prosím o zaslání „Zdravotní způsobilosti“ – nejpozději do 8.1.2020, lyžaři dodají potvrzení o seřízení vázání – do 8.1.2020. Děkuji.

——————————————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 25.11. –  29.11.2019

MATEMATIKA

 1. Učebnice M II. díl – Čísla větší než 10 000 str. 3 – 6.
 2. Procvičování početních algoritmů, slovní úlohy.
 3. G – rovnoběžky, kolmice str. 7.

ČESKÝ JAZYK

 1. Dokončení procvičování VS str. 42 -46.
 2. Slovesa – osoba, číslo, čas.
 3. Slovní druhy – určování.
 4. Sloh – dopis.
 5. Čtení – hrdinové dětské literatury.
 6. Psaní – diktát, přepis, opis.

NOS

 1. Husitské války str. 36 – 39.
 2. Země bez krále. str. 40 – 41.

NOP

 1. Blíží se zima – změny v přírodě, změny v životě živočichů.
 2. Prezentace – „Dřeviny“.

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková, Y. Benradouane, učebnice Chit Chat 2)

 • nácvik nové slovní zásoby Unit 3 Be healthy! (headache, sore throat, stomach ache, pokyny a rady pro zdravý životní styl).

INFORMACE:

 • 29. listopadu – soutěž ve šplhu – vybraní žáci.
 • 25.11. na PČ – vánoční balící papír velikost A4, nůžky, lepidlo.
 • do 29.11. – čtenářský deník.
 • 5.12. Mikuláš ve škole.
 • 19.12. Vánoční slavnost.

—————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 18.11. –  22.11.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné násobení a dělení str.48.
 2. Procvičování str. 52, 53.
 3. Čtvrtletní kontrolní práce.
 4. G – rovinné geometrické útvary, rovnoběžky, kolmice. Pravoúhlý trojúhelník str. 50.

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičování – VS, předpony.
 2. Opakování slovních druhů – slovesa – osoba, číslo, čas. Uč. str. 38 – 41.
 3. Sloh – obrázková osnova – vypravování.
 4. Čtení – hrdinové dětské literatury – moje nejoblíbenější kniha.
 5. Psaní – přepis textu, pečlivá kontrola.

NOS

 1. Jan Hus – dokončení.
 2. Test – J. Lucemburský, Karel IV. , středověká města.
 3. Husitské války – úvod – kdo byli husité str. 34 – 35.

NOP

 1. Houby – zásady správného houbaře.
 2. PL.

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková, Y. Benradouane, učebnice Chit Chat 2)

 • opakování slovní zásoby Unit 2 (místnosti v domě/bytě, nábytek, předložky místa in, on, behind, under) a příprava na test;
 • práce s textem: komiksový příběh The Dragon Crown, učebnice, str. 13
 • středa 20. 11. TEST (Unit 2);
 • nová slovní zásoba Unit 3 Be healthy! (nemoci: stomach ache, a headache, sore throat, a cold).

INFORMACE:

 • listopad – soutěž ve šplhu
 • 18.11. na PČ – vykrajovátka – zima, vánoční motivy.

——————————————————————————————————————————

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 11.11. –  15.11.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné odčítání 0 – 10 000 str. 42.
 2. Násobení a dělení zpaměti str. 45 – 46.
 3. Opakování – písemné dělení, řešení slovních úloh, zaokrouhlování.
 4. G – rýsujeme kolmice a rovnoběžky (potřebujeme trojúhelník s ryskou a 30cm pravítko, kružítko).

ČESKÝ JAZYK

 1. VS – procvičování str. 34 – 37.
 2. Opakování – slovní druhy se zaměřením na podstatná jména – rod, číslo, pád – KP.
 3. Sloh – popis věci str. 41.
 4. Čtení – 12.11. zkoušíme vybranou báseň.
 5. Psaní – úpravnost a čitelnost, diktát, opis, přepis textu.

NOS

 1. Život ve středověku str. 28 – 31.
 2. Jan Hus a jeho doba 32 – 33.
 3. Zkoušíme: Lucemburkové, Karel IV. (příprava na test).

NOP

 1. Dřeviny – prezentace.
 2. Houby – části těla, PL.

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková, Y. Benradouane, učebnice Chit Chat 2)

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2 What´s in the house? (názvy místností bytu/domu, nábytek, předložky in, on, behind, under)
 • popis místnosti/obrázku: There is/are…, There isn´t/aren´t…, Is / Are there…?;
 • práce s textem Andrea´s house.

INFORMACE:

 • 13.11. – třídní schůzka v 17.30 hod.
 • listopad – soutěž ve šplhu
 • Začínáme se připravovat na Vánoční slavnost – 19.12.

———————————————————————————————————————————————

 

TÝDENNÍ PLÁN 4.11. –  8.11.2019

MATEMATIKA

 1. Pamětné počítání do 10 000, řešení slovních úloh str. 36 – 38, 40.
 2. Písemné sčítání str.41.
 3. G – rovnoběžky str. 39, práce s kružítkem.

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičujeme VS, opakujeme předpony str. 30 – 32.
 2. Podstatná jména – rod, číslo, pád.
 3. Sloh – popis osoby (využití přirovnání, přídavná jména).
 4. Čtení – správná intonace.
 5. Psaní – dodržování čitelnosti a úhlednosti napsaného textu.

NOS

 1. Lucemburkové na českém trůně, Karel IV.
 2. Život ve středověku.
 3. Ústní zkoušení – poslední Přemyslovci, Jan Lucemburský.

NOP

 1. Projekt: Dřeviny – prezentace.

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková, Y. Benradouane, učebnice Chit Chat 2)

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2 What´s in the house? (názvy místností bytu/domu, nábytek, předložky in, on, behind, under)
 • popis místnosti/obrázku: There is/are…, There isn´t/aren´t…, Is / Are there…?;
 • práce s textem Andrea´s house.

INFORMACE:

 • 4.11. – 8.00 – 13.30h. Olympijský víceboj – sportovní oblečení do tělocvičny i na hřiště, pláštěnku, svačinu, dostatek pití.
 • 13.11. – třídní schůzka v 17.30 hod.

———————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 28.10. –  1.11.2019

 • 28.10. Státní svátek, 29. a 30.10. – prázdniny.
 • 31.10. a 1.11. – ředitelské volno.

———————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 21.10. –  25.10.2019

MATEMATIKA

 1. Počítáme do 10 000 – zápis čísel, porovnávání čísel str. 31 – 34.
 2. Procvičujeme písemné dělení jednociferným dělitelem, násobilku.
 3. G – Rýsování kolmic daným bodem str. 35. Kružítko – nácvik práce s nástrojem.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova – procvičování str. 27 – 31.
 2. Opakování – psaní předpon a předložek.
 3. Sloh: popis osoby.
 4. Čtení: hodnocení.
 5. Psaní: diktát – VS.

NOS

 1. Poslední Přemyslovci str. 22.
 2. Test – Přemysl Otakar I., Anežka Česká, Přemysl otakar II. 
 3. Ústní zkoušení.

NOP

 1. Jehličnaté stromy – smrk, borovice, jedle, modřín.
 2. Ústní zkoušení – listnaté stromy, rozdělení plodů, ekosystém lesa.

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková, Y. Benradouane, učebnice Chit Chat 2)

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2 What´s in the house? (názvy místností bytu/domu, nábytek, předložky in, on, behind, under)
 • popis místnosti/obrázku: There is/are…, There isn´t/aren´t…, Is / Are there…?.

 

INFORMACE:

 • 23.10. Povinnosti cyklisty – prevence.
 • 24.10. Olympijský víceboj – přesunut na 4.11.
 • 28.10. Státní svátek, 29. a 30.10. – prázdniny.
 • 31.10. a 1.11. – ředitelské volno.
 • Zimní soustředění 3. – 7.2. 2020 – zálohová platba 1.000,- Kč na účet školy – 266496066/0300, SS – 201919, uvádějte VS, jméno žáka a třídu, termín – do 25.10.2019 (možno uhradit i celou částku 2.600,- Kč, přihlášeni jsou všichni žáci)
 • 13.11. – třídní schůzka v 17.30 hod.

——————————————————————————————————————————–

 

TÝDENNÍ PLÁN 14.10. –  18.10.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné dělení jednociferným dělitelem str. 27 – 28.
 2. Rozšíření číselného oboru do 1 000 str. 30.

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičování předpon str. 22 , 23.
 2. VS – opakování str. 25, 26.

NOS

 1. Anežka Česká. str. 20, 21.
 2. Ústní zkoušení.

NOP

 1. Dřeviny – stromy a keře, stromy listnaté – buk, dub, bříza.
 2. Ústní zkoušení.

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková, Y. Benradouane, učebnice Chit Chat 2)

 • souhrnné opakování Unit 1 (sportovní aktivity a dovednosti) a příprava na test
 • středa 16. 10. FINAL TEST (Unit 1)
 • nová slovní zásoba Unit 2 (místnosti domu/bytu, nábytek).

 

INFORMACE:

 • Obalit učebnice, obaly na školní sešity (ještě všichni nemají).
 • 17. a 18.10. podzimní soustředění – lokalita Modřany, sportovní oblečení podle počasí, svačiny jsou odhlášené.
 • 23.10. Povinnosti cyklisty – prevence.
 • 24.10. Olympijský víceboj – přesunut na listopad.
 • 28.10. Státní svátek, 29. a 30.10. – prázdniny.
 • 31.10. a 1.11. – ředitelské volno.
 • Zimní soustředění 3. – 7.2. 2020 – zálohová platba 1.000,- Kč na účet školy – 266496066/0300, SS – 201919, uvádějte VS, jméno žáka a třídu, termín – do 25.10.2019 (možno uhradit i celou částku 2.600,- Kč, přihlášeni jsou všichni žáci)

——————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 7.10. –  11.10.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné dělení jednociferným dělitelem str. 24 – 28.
 2. Opakujeme písemné násobení jednociferným činitelem – zkoušíme.
 3. Slovní úlohy str. 20, 24, 25, 26.
 4. G – kolmice, přineseme si KRUŽÍTKO.

ČESKÝ JAZYK

 1. Předpony ob-, vz-, roz-, v- procvičování str. 21- 25. (www.skolakov.eu)
 2. Opakujeme slovesa – určování os., čísla, času.
 3. Sloh – popis věci.
 4. Čtení – próza, poezie.

NOS

 1. Vláda přemyslovských králů, počátky čes. království.  str. 19,20.
 2. Anežka česká. str. 20, 21.
 3. TEST: sv. Václav, románský sloh, sv. Vojtěch, Kosmova Kronika česká.

NOP

 1. Dřeviny – stromy, keře.
 2. Ekosystémy – PL.
 3. TEST: rostliny plané, plevele, okrasné, léčivky, druhy plodů, rostliny jednoleté, dvouleté, trvalky.

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková, Y. Benradouane, učebnice Chit Chat 2)

Milí rodiče, v hodinách AJ pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem. V pracovním sešitě budou barevně označeny domácí úkoly. Domácí úkoly děti vypracovávají samostatně. Na výuku děti potřebují učebnici a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425 – z loňského šk. roku) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosíme obalit.

Unit 1 Sports time

 • procvičování slovní zásoby Unit 2: názvy sportů a sportovních aktivit (psaná i vyslovovaná podoba slov: ski, skate, run, dive, swim, play football/basketball/tennis/hockey, ride a bike);
 • mluvíme: I can ski./I can´t ski./ Can you ski?
 • čteme: komiksový příběh The Dragon Crown, část 1.

Pracovní činnosti:

 1. Lepidlo, nůžky.

INFORMACE:

 • Chystáme se na sběr papíru.
 • Obalit učebnice, obaly na školní sešity (ještě všichni nemají).
 • 9.10. KC 12 – Pověsti české – 60,- Kč.
 • 23.10. Povinnosti cyklisty – prevence.
 • 28.10. Státní svátek, 29. a 30.10. – prázdniny.
 • 31.10. a 1.11. – ředitelské volno.
 • Zimní soustředění 3. – 7.2. 2020 – zálohová platba 1.000,- Kč na účet školy – 266496066/0300, SS – 201919, uvádějte VS, jméno žáka a třídu, termín – do 25.10.2019 (možno uhradit i celou částku 2.600,- Kč, přihlášeni jsou všichni žáci)

————————————————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 30.9.  –  4.10.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné násobení jednociferným činitelem str. 18 – 20.
 2. Písemné dělení jednociferným dělitelem str. 23.
 3. Pracujeme s grafy a diagramy str. 21.
 4. G – rýsování kolmic, měřením úseček s přesností na mm, přenášení úseček pomocí proužku papíru. Připravíme si kružítko.

ČESKÝ JAZYK

 1. Předpony vz-, roz-, bez- a předložka bez str. 19, 20.
 2. Vyjmenovaná slova – procvičování, slovní druhy – test.
 3. Diktát – VS.
 4. Sloh – popis osoby.
 5. Čt – s výrazem, 30.9. – čtenářský deník za září.

NOS

 1. Slavníkovci. Kosmas – kronika – příprava na test.
 2. Ústní zkoušení.
 3. Možné referáty.

NOP

 1. Plody – rozdělení. Složení listu.
 2. Dřeviny – stromy a keře. 

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

Pracovní činnosti:

 1. Modelovací hmotu.

INFORMACE:

 • Výuka podle rozvrhu, zatím bez TV.
 • Chystáme se na sběr papíru.
 • Obalit učebnice, obaly na školní sešity (ještě všichni nemají).
 • 1.10. – 8.00 – 11.40 hod. projektový den ZE MĚ MY – sbíráme zajímavosti o Číně. Poslední hodinu se učíme.
 • 3.10. – zahajuje kroužek SH – prosím uhradit 800,- Kč.
 • 9.10. KC 12 – Pověsti české – 60,- Kč.
 • 23.10. Povinnosti cyklisty – prevence.
 • 28.10. Státní svátek, 29. a 30.10. – prázdniny.
 • 31.10. a 1.11. – ředitelské volno.

—————————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 23.9.  – 27.9.2019

MATEMATIKA

 1. Procvičujeme násobilku, dělení se zbytkem, rozklad čísel.
 2. SÚ str. 14 – 16 (zápis, rovnice, pomocný výpočet, odpověď).
 3. Počítání se závorkami, složené příklady.
 4. Nové učivo: písemné násobení str. 18, 19.
 5. G – kolmice (trojúhelník s ryskou) str. 22.

ČESKÝ JAZYK

 1. Stavba slova – kořen, předpona, příponová část str. 16, 17.
 2. Předpony od-, nad-, pod-, před- str. 18, 19.
 3. Stále procvičujeme vyjmenovaná slova – diktát.
 4. Sloh: oznámení.
 5. ČT: poezie.

NOS

 1. Test – od počátku – pravěký lovec – k počátkům křesťanství.
 2. Ludmila a sv. Václav, románský sloh, Slavníkovci, Oldřich a Božena str. 10 – 16.

NOP

 1. Třídění rostlin podle délky života – jednoleté, dvouleté, trvalky.
 2. Plané a kulturní rostliny.
 3. Test – nezbytné podmínky života, výrobek, přírodnina – živá, neživá, druhy stonků.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Revision- Hello, again! Class Book str, 2-3 (Questions, who is this? What´s your favourite colour, food, animal, sport…?)
 2. Starter unit- Musical instruments (Vocabulary) Class Book str, 4-5
 3. can / can´t

 1. Na pondělí 23.9. – přírodniny – bobule, jehlu, nit, nůžky (navlékání přírodnin).

 

INFORMACE:

 • Plavecký výcvik ukončen, doplňujeme zameškané učivo.
 • Výuka podle rozvrhu, zatím bez TV.
 • 26.9. – přespolní běh (1hodina) – cvičební úbor (podle počasí).
 • Chystáme se na sběr papíru.
 • Obalit učebnice, obaly na školní sešity.

—————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 16.9.  – 20.9.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné a pamětné sčítání a odčítání str.10 – 13.
 2. Pamětně – násobilka mimo obor násobilky př. 5 x 17.
 3. G – Vzájemná poloha přímek v rovině str. 17.

ČESKÝ JAZYK

 1. Slovní druhy – procvičit str. 9, 10, 11.
 2. Slabika, hláska, písmeno. Abeceda – opakování str. 12 – 16.
 3. Diktát na VS.
 4. Sloh: adresa – opakování.
 5. Čtení – správná intonace, plynulost.

NOS

 1. Staré pověsti české.
 2. Přemyslovská knížata str. 10 – 12.
 3. Příprava na test – pravěký člověk, kupec Sámo, Konstantin a Metoděj.

NOP

 1. Byliny, obiloviny, lilek rajče, lilek brambor.
 2. Příprava na test – Přírodnina, lidský výrobek, nezbytné podmínky pro život, části těla bylin, žně, senoseč.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE:

 • Plavecký výcvik do 19.9.
 • Na úterý 17.9. – potřeby na výrobu zbraní pravěkého lovce (dle uvážení – provázek, kamínky, klacík …).
 • 26.9. – přespolní běh.
 • Chystáme se na sběr papíru.
 • PLATBY:
 • SS – 112 – PS z ČJ pro 4. ročník – cena 86,- Kč
 • SS – 334 – Kroužek SH – cena na pololetí – 800,- Kč
 • sešity pro IV. ročník – 72,- Kč – platí každý žák hotově třídní učitelce
 • SS -999 –  třídní fond (50 Kč), pomůcky (100 Kč), příspěvek škole (300 Kč/200 Kč v případě sourozenců na škole)
 • SS – 666- PS – AJ – 225,- Kč
 • ČÍSLA ÚČTŮ ŠKOLY
  266496066/0300 – PLATBY ŠKOLE
  101344427/0300 – PLATBY ZA KROUŽKY  
 • VS – má každý žák v ŽK, uvádějte vždy jméno žáka + třídu

————————————————————————————————————————————————–

 

TÝDENNÍ PLÁN 9.9.  – 13.9.2019

 MATEMATIKA

 • Pamětné +, – v oboru o – 1 000, porovnávání čísel.
 • Násobilka – procvičovat.
 • Písemné sčítání a odčítání str. 6 – 8.
 • G – Vzájemná poloha dvou přímek – opakování str. 9.

 ČESKÝ JAZYK

 • Význam slov.
 • Vyjmenovaná slova – zopakovat str. 6.
 • Slova s citovým zabarvením str. 8 – 10.
 • Sloh – Vzpomínáme na prázdniny str. 7.
 • Doporučuji hlasité čtení.

NOS

 • Kupec Sámo, kmenový svaz str. 5.
 • Velkomoravská říše str. 6.
 • Učíme se vyprávět – ústní zkoušení.

NOP

 • Jedinec, druh.
 • Byliny, obiloviny.

 INFORMACE

 • Plavecký výcvik.
 • 11.9. – třídní schůzka v 17.30 hodin.
 • PLATBY:
 • .SS – 112 – PS z ČJ pro 4. ročník – cena 86,- Kč
 • .2020SS – 334 – Kroužek SH – cena na pololetí – 800,- Kč
 • sešity pro IV. ročník – 72,- Kč – platí každý žák hotově třídní učitelce
 • SS -999 –  třídní fond (50 Kč), pomůcky (100 Kč), příspěvek škole (300 Kč/200 Kč v případě sourozenců na škole)
 • SS – 666- PS – AJ – 225,- Kč
 • ČÍSLA ÚČTŮ ŠKOLY
  266496066/0300 – PLATBY ŠKOLE
  101344427/0300 – PLATBY ZA KROUŽKY  
 • VS – má každý žák v ŽK, uvádějte vždy jméno žáka + třídu

————————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN (2. – 6.9.2019)

 MATEMATIKA

 • Opakování učiva ze III. ročníku str. 3 – 5.
 • Zopakujeme si násobilku.

 ČESKÝ JAZYK

 • Sloh: Vzpomínky z prázdnin – str. 7.
 • Opakování učiva ze III. ročníku – str.3 – 6.
 • Čtenářský deník – pilní čtenáři.

NOS (nauka o společnosti)

 • Úvod – život pravěkých lidí (obydlí, nástroje, osídlení). str. 3,4.
 • Kupec Sámo. str. 5

NOP (nauka o přírodě)

 • Rozmanitost přírody: přírodniny, lidské výtvory.
 • Jedinec, druh. str. 3,4.

 INFORMACE

 • Plavecký výcvik.
 • 11.9. – třídní schůzka v 17.30 hodin.

—————————————————————————————————————————————————

28.8.2019

Vážení rodiče,

v letošním školním roce pokračuje plavecký výcvik. Začínáme již 4.9. 2019.

Důležité informace: 

S sebou:

 • 2 větší ručníky
 • plavky (ne kraťasy)
 • mýdlo
 • gumovou neklouzavou obuv
 • koupací čepici (děvčata s dlouhými vlasy musí mít vlasy vyčesané a svázané)
 • hřeben
 • vše v igelitové tašce a v batůžku na záda

(cena autobusu bude upřesněna)

ROZPIS  PLAVECKÝCH  HODIN:

  4.9. – 10:30 – 12:00 hod. *

  5.9. – 10:30 – 12:00 *

  6.9. –   8:15 –   9:45 **

  9.9. –    8:15 –   9:45 **

11.9. – 10:30 –  12:00 *

12.9. – 10:30 – 12:00 *

13.9. –   8:15 –   9:45 **

16.9. –   8:15 –   9:45 **

18.9. – 10:30 – 12:00 *

19.9. – 10:30 – 12:00 *

* odjezd autobusu v 9:55h (odchod od školy v 9:40 h)

** odjezd MHD – v 7.15h odchod od školy

————————————————————————————————————————————————————-

Milí žáci,

blíží se konec prázdnin a já se na vás těším v naší třídě již 2.9. v 8.00 hodin.

Budeme si první den povídat jen do 8.45 hodin. Nemusíte si brát přezůvky, vezměte dobrou náladu, pero a zážitky z prázdnin.

Eva Tučková

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.