V.A Mgr. Tomáš Severa

Mgr. Tomáš Severa

tomas.severa@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 24. 6. – 28. 6. 2019

Vážení rodiče,

děkuji Vám za spolupráci v letošním školním roce. Přeji Vám i dětem pěkné prázdniny plné sluníčka, pohody, odpočinku a krásných zážitků.

Mgr. Tomáš Severa

Informace

24. 6. Branný den – 70.-Kč; odevzdávání učebnic

25. 6. Úklid šatních skříní, sportování, hry v přírodě, vycházka do okolí školy – zmrzlina

26. 6. Třídnické práce – úklid třídy, sportování, hry v přírodě

27. 6. Rozloučení s 1. stupněm, sportování, hry v přírodě, vycházka do okolí školy

28. 6. Vysvědčení – výuka do 8.45 hod.

29. 6. – 1. 8. Letní prázdniny

2. 9. Zahájení školního roku 2019/2020


Týdenní plán 17. 6. – 21. 6. 2019

Informace

18. 6. – 21.6. Sběr papíru, víček a hliníku

19. 6. Olympijský běh

24. 6. Branný den

28. 6. Vysvědčení

 

Český jazyk

Přímá řeč, oslovení. Závěrečné opakování, jazykové hry – uč. str. 154 – 156

 

Matematika

Závěrečné opakování a procvičování učiva: slovní úlohy, početní operace s přirozenými a desetinnými čísly – uč. str. 54 – 55

Práce skalkulátorem. 

 

Nauka o přírodě

Závěrečné opakování a procvičování probraného učiva. První pomoc.

 

Nauka o společnosti

Závěrečné opakování a procvičování probraného učiva.

Test 17. 6.

 

Anglický jazyk – skupina A (J. Havlíčková)


Týdenní plán 10. 6. – 14. 6. 2019

Informace

12. 6. Školní výlet: Plzeňské science center Techmania

Odjezd: v 8:00 hod. z parkoviště u Prioru (sraz v 7.30 hod. před školou)

Předpokládaný návrat: 14.15 – 14.45 hod. (rozchod bude u školy)

Doporučené věci s sebou: kinedryl, kapesné, deštník či pláštěnka, svačina, pití.

18. 6. – 21.6. Sběr papíru, víček a hliníku

19. 6. Olympijský běh

24. 6. Branný den

 

Český jazyk

Ostatní neohebné slovní druhy: uč. str. 153 – 154

Přímá řeč, oslovení – uč. str. 156 – 157

Test 10. 6.

 

Matematika

Závěrečné opakování a procvičování učiva: slovní úlohy, početní operace s přirozenými a desetinnými čísly – uč. str. 51 – 54

Práce skalkulátorem. 

Test 13. 6.

 

Nauka o přírodě

Integrovaný záchranný systém, situace hromadného ohroženípožáry a jejich rizika, první pomoc, důležitá telefonní čísla, osobní nebezpečí. 

Nebezpečný internet – rizika, chování jednotlivce. 

Test 14. 6.

 

Nauka o společnosti

Státy Evropy a hlavní města.

Procvičování probraného učiva.

Test 17. 6.

 

Anglický jazyk – skupina A (J. Havlíčková)

Slovní zásoba Unit 5A-5B. Vazba There is… / There are… .

Úterý 11. 6. FINAL TEST Unit 5A-5B.

Procvičování slovní zásoby Unit 6A: popis osoby.


Týdenní plán 3. 6. – 7. 6. 2019

Informace

4. 6. Přednáška o rozumném životním stylu: „Školní oběd versus cola a chipsy…“

5. 6. Třídní schůzky v 17.30 hod.

6. 6. Dopravní den Prahy 12

12. 6. Školní výlet

18. 6. – 21.6. Sběr papíru a víček

19. 6. Olympijský běh

 

Český jazyk

Ostatní neohebné slovní druhy: příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce – uč. str. 149 – 154

Příprava na závěrečný test – opakování učiva 5. ročníku.

 

Matematika

Podnikáme – uč. str. 48

Závěrečné opakování a procvičování učiva: slovní úlohy, početní operace s přirozenými a desetinnými čísly – uč. str. 49 – 52

Příprava na závěrečný test – opakování učiva 5. ročníku.

Geo: prostorová představivost – stavby zkrychlí, modelování.

 

Nauka o přírodě

Integrovaný záchranný systém, situace hromadného ohroženípožáry a jejich rizika, první pomoc, důležitá telefonní čísla, osobní nebezpečí. 

 

Nauka o společnosti

Polsko – uč. str. 38 – 40

Test: Putování po Evropě – středa.

 

Anglický jazyk – skupina B (J. Havlíčková)

 • úterý 4. 6. FINAL TEST (Unit 5A – 5B).

Týdenní plán 27. 5. – 31. 5. 2019

Informace

1. 6. MDD

4. 6. Přednáška o rozumném životním stylu: „Školní oběd versus cola a chipsy…“

5. 6. Třídní schůzky v 17.30 hod.

6. 6. Dopravní den Prahy 12

12. 6. Školní výlet

18. 6. – 21.6. Sběr papíru a víček

19. 6. Olympijský běh

 

Český jazyk

Neohebné slovní druhy – uč. str. 142 – 144

Předložky – uč. str. 147 – 148

 

Matematika

Desetinná čísla se třemi desetinnými místy – uč. str. 45 – 46

Geo: prostorová představivost – stavby zkrychlí – uč. str. 47

Opakování jednotek času – uč. str. 43

 

Nauka o přírodě

Přenos zvuku a obrazu – uč. str. 38 – 42

 

Nauka o společnosti

Sousední státy ČR – Německo, Rakousko – do str. 34

Slovensko – Země nám nejbližší – uč. str. 35 – 37

 

Anglický jazyk – skupina B (J. Havlíčková)


Týdenní plán 20. 5. – 24. 5. 2019

Informace

1. 6. MDD

4. 6. Přednáška o rozumném životním stylu: „Školní oběd versus cola a chipsy…“

5. 6. Třídní schůzky

6. 6. Dopravní den Prahy 12

12. 6. Školní výlet

19. 6. Olympijský běh

 

Český jazyk

Věta hlavní, věta vedlejší – uč. str. 139 – 140

Neohebné slovní druhy – uč. str. 142 – 143

 

Matematika

Závisle a nezávisle proměnná – uč. str. 38 – 39

Geo: Tělesa – uč. str. 40

Opakování jednotek času – uč. str. 41 – 42

 

Nauka o přírodě

Příjem informací – uč. str. 36 – 37

 

Nauka o společnosti

Sousední státy ČR – Německo – uč. str. 28 – 31, Rakousko – uč. str. 32 – 34

 

Anglický jazyk – skupina B (J. Havlíčková)


Týdenní plán 13. 5. – 17. 5. 2019

Informace

15. 5. – 17. 5. Projektové dny – Putování Prahou

1. 6. MDD

4. 6. Přednáška o rozumném životním stylu: „Školní oběd versus cola a chipsy…“

5. 6. Třídní schůzky

6. 6. Dopravní den Prahy 12

12. 6. Školní výlet

19. 6. Olympijský běh

 

Český jazyk

Věta hlavní, věta vedlejší – uč. str. 137 – 138

 

Matematika

Dělení desetinných čísel přirozeným – uč. str. 37

Procvičujeme početní operace s přirozenými a desetinnými čísly.

 

Nauka o přírodě

Nevyučováno – projektové dny.

 

Nauka o společnosti

Procvičujeme: Státy Evropy – uč. str. 19 – 22

Evropská unie – uč. str. 24 – 27

 

Anglický jazyk – skupina B (J. Havlíčková)

 


Týdenní plán 6. 5. – 10. 5. 2019

Informace

6. 5. Fotografování – cena fotografie 35,- Kč

8. 5. Den vítězství

9. 5. – 10. 5. Ředitelské volno

15. 5. – 17. 5. Projektové dny – Putování Prahou

1. 6. MDD

5. 6. Třídní schůzky

6. 6. Dopravní den Prahy 12

12. 6. Školní výlet

19. 6. Olympijský běh

 

Český jazyk

Věta hlavní, věta vedlejší – uč. str. 135 – 136

 

Matematika

Dělení desetinných čísel přirozeným – uč. str. 35 – 36

 

Nauka o přírodě

Nevyučováno – ředitelské volno.

 

Nauka o společnosti

Rostlinstvo a živočišstvo v Evropě – uč. str. 16 – 18 – dokončení

Státy Evropy – uč. str. 19 – 22

 

Anglický jazyk – skupina B (J. Havlíčková)

Procvičování slovní zásoby Unit 5A (my room): nábytek; předložky místa (in, on, opposite, next to, under, in front of, behind, between), učebnice, str. 52-53, prac. sešit, str. 42-43.


Týdenní plán 29. 4. – 3. 5. 2019

Informace

1. 5. Svátek práce

6. 5. Fotografování – cena fotografie 35,- Kč

8. 5. Den vítězství

9. 5. – 10. 5. Ředitelské volno

15. 5. – 17. 5. Projektové dny – Putování Prahou

 

Český jazyk

Souvětí – větné vzorce, spojovací výrazy – uč. str. 131 – 134

Sloh: Líčení sportovní události.

 

Matematika

Násobení desetinných čísel přirozeným číslem – uč. str. 32 – 33

Geo: Tělesa – uč. str. 40

 

Nauka o přírodě

Výroba papíru – uč. str. 31 – 33

Výroba plastů – třídění odpadu, sběrný dvůr, ekologické chování – uč. str. 34 – 35

 

Nauka o společnosti

Rostlinstvo a živočišstvo v Evropě – uč. str. 16 – 18

Státy Evropy – uč. str. 22

 

Anglický jazyk – skupina A (J. Havlíčková)

Nová slovní zásoba Unit 5A (my room): nábytek; předložky místa (in, on, opposite, next to, under, in front of, behind, between), učebnice, str. 52-53, prac. sešit, str. 42-43.


Týdenní plán 22. 4. – 26. 4. 2019

Informace

22. 4. Velikonoční pondělí

23. 4. Den Země – projektová výuka

 

Český jazyk

Skladba – stavba věty, základní větné členy – uč. str. 128 – 130

Souvětí – uč. str. 131

Procvičujeme: Zájmena, číslovky.

Sloh: Mms zpráva, e-mail, tvorba mediálního sdělení.

 

Matematika

Dělení desetinných čísel deseti a stem – uč. str. 29 – 31

Procvičujeme: Násobení desetinných čísel deseti a stem, početní operace se zlomky se stejným jmenovatelem.

Geo: Osově souměrné útvary, pravidelné i nepravidelné obrazce.

 

Nauka o přírodě

Procvičujeme: Elektrická energie, proud, obvody – uč. str. 24 – 25

Výroba skla – uč. str. 28 – 30

 

Nauka o společnosti

Co musíme vědět o podnebí před cestou po Evropě – uč. str. 11 – 12

Vodstvo v Evropě  – uč. str. 13 – 15

 

Anglický jazyk – skupina A (J. Havlíčková)


Týdenní plán 15. 4. – 19. 4. 2019

Informace

16. 4. Velikonoční jarmark 16.00 – 17.30 hod.

16. 4. Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

17. 4. Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

18. 4. Velikonoční prázdniny 🙂

19. 4. Velký pátek

22. 4. Velikonoční pondělí

 

Český jazyk

Skladba – stavba věty, základní větné členy – uč. str. 126 – 127

Procvičujeme: Zájmena, číslovky.

 

Matematika

Násobení desetinných čísel deseti a stem – uč. str. 24 – 26

Procvičujeme: Početní operace se zlomky se stejným jmenovatelem – uč. str. 24, písemné dělení

 

Nauka o přírodě

Nevyučováno – státní svátek. 

 

Nauka o společnosti

Evropa – poloha na Zemi: hranice Evropy, poloostrovy, ostrovy – uč. str. 6 – 7

Nížiny a hory v Evropě – uč. str. 8 – 10

 

Anglický jazyk – skupina A (J. Havlíčková)

 • souhrnné opakování a příprava na test (Unit 4A-4B);
 • domácí úkol na pondělí 15. 4. pracovní sešit, str. 35, cv. 4 (dopsat popis obrázků);
 • úterý 16. 4. FINAL TEST (Unit 4A-4B).

Týdenní plán 8. 4. – 12. 4. 2019

Informace

11. 4. Talentové zkoušky do sportovní třídy – náhradní termín

16. 4. Velikonoční jarmark

18. 4. Velikonoční prázdniny 🙂

 

Český jazyk

Číslovky. Druhy číslovek – uč. str. 121 – 124

Sloh: Zprávasms.

 

Matematika

Početní operace se zlomky se stejným jmenovatelem – sčítání a odčítání zlomků – uč. str. 17 – 20

Geo: Vzájemná poloha dvou kružnic – uč. str. 34

 

Nauka o přírodě

Elektrická energie, proud, obvody. 

 

Nauka o společnosti

Opakování: „Obrazy z novějších českých dějin“

Orientace v čase, státní svátky, významné dny

Putování po Evropě (středa)

Opakování – zeměpisná síť, planeta a poloha, rovnoběžky, poledníky 

 

Anglický jazyk – skupina B (J. Havlíčková)

 • pondělí 8. 4. TEST (slovíčka Unit 4B); My day (ústní projev);
 • přítomný čas prostý (záporné věty – I watch TV  x  I don´t watch TV);
 • souhrnné opakování a příprava na test (Unit 4A-4B).

Týdenní plán 1. 4. – 5. 4. 2019

Informace

3. 4. Badatelské odpoledne

16. 4. Velikonoční jarmark

18. 4. Velikonoční prázdniny 🙂

 

Český jazyk

Číslovky. Druhy číslovek – uč. str. 119 – 120

Skloňování číslovek – uč. str. 121

Procvičování: Zájmena.

Sloh: Oznámení – dokončení.

 

Matematika

Početní operace se zlomky – uč. str. 13 – 15

Procvičujeme početní operace: písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Geo: Pravidelné obrazce – uč. str. 16

 

Nauka o přírodě

Energie: Formy a druhy energie. Zdroje energie. Elektrická energie.

 

Nauka o společnosti

Opakování: „Obrazy z novějších českých dějin“

 

Anglický jazyk – skupina A (J. Havlíčková)

 • procvičování slovní zásoby Unit 4B: everyday activities;
 • domácí úkol na pondělí 1. 4. – pracovní sešit, str. 34, cv. 1,2;
 • procvičování přítomného času prostého (kladné, záporné, tázací věty).

Týdenní plán 25. 3. – 29. 3. 2019

Informace

27. 3. Třídní schůzky v 17.30 hod. (konzultace možno i dříve podle dohody)

28. 3. Sportovní soutěž: švihadlo

16. 4. Velikonoční jarmark

18. 4. Velikonoční prázdniny 🙂

 

Český jazyk

Zájmena: skloňování zájmen já, ty, my, vy, se – uč. str. 115 – 116

Číslovky – uč. str. 118

Procvičování pravopisu: koncovky podstatných a přídavných jmen.

Sloh: Oznámení.

 

Matematika

Početní operace se zlomky – uč. str. 12 – 14

Procvičujeme početní operace: písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Geo: Osově souměrné útvary – uč. str. 11

 

Nauka o přírodě

Energie: Formy a druhy energie. Zdroje energie. Elektrická energie.

Test – Stroje ve službách člověka – nakloněná rovina, páka, kladka, kolo, parní stroj, spalovací motory

 

Nauka o společnosti

Vznik České republiky. Opakování: „Obrazy z novějších českých dějin“

Test – Druhá světová válka

 

Anglický jazyk – skupina B (J. Havlíčková)

 • nová slovní zásoba Unit 4B: everyday activities
 • procvičování přítomného času prostého (kladné, záporné, tázací věty).

Týdenní plán 18. 3. – 22. 3. 2019

Informace

20. 3. Projektový den „Poezie“ – 4. vyučovací hodina

21. 3. Recitační soutěž – školní kolo

21. 3. KC12 – Rocková krabička (10.00 – 11.00 hod.)

27. 3. Třídní schůzky

9. 5. – 10. 5. 2019 Ředitelské volno

 

Český jazyk

Zájmena: skloňování zájmen já, ty, my, vy, se – uč. str. 113

Skloňování zájmen ten, náš, on, ona, ono – uč. str. 114 – 115

Procvičování pravopisu: koncovky podstatných a přídavných jmen.

Sloh: Dopis kamarádovi – uč. str. 117

 

Matematika

Aritmetický průměr – uč. str. 8 – 10

Procvičujeme početní operace s desetinnými čísly.

Geo: Osově souměrné útvary – uč. str. 11

 

Nauka o přírodě

Energie: Formy a druhy energie. Zdroje energie. Elektrická energie.

 

Nauka o společnosti

Počátek nových nadějí. Vznik České republiky.

 

Anglický jazyk – skupina A (J. Havlíčková)

 • pondělí 18. 3. test (slovíčka Unit 4A)
 • nová slovní zásoba Unit 4B: everyday activities;
 • přítomný čas prostý: kladné, záporné, tázací věty.

Týdenní plán 11. 3. – 15. 3. 2019

Informace

12. 3. Den otevřených dveří

14. 3. Talentové zkoušky do sportovních tříd (sportovní oblečení a obuv do tělocvičny)

21. 3. Recitační soutěž – školní kolo

27. 3. Třídní schůzky

9. 5. – 10. 5. 2019 Ředitelské volno

 

Český jazyk

Zájmena – druhy zájmen – uč. str. 109

Skloňování zájmen já, ty, my, vy, se – uč. str. 111 – 113

Přídavná jména – procvičování.

Sloh: Dopis kamarádovi – uč. str. 117

 

Matematika

3. díl

Desetinná čísla – procvičování početních operací – uč. str. 5 – 6

Aritmetický průměr – uč. str. 8

Geo: Opakování, procvičování – grafický součet a rozdíl úseček.

 

Nauka o přírodě

Člověk a technika:  Stroje ve službách člověka (vybavení kola, bezpečnost v silničním provozu, chodec, cyklista …).

 

Nauka o společnosti

Návrat k demokracii.

Test: (středa) Samostatné Československo – Republika se hroutí.

 

Anglický jazyk – skupina B (J. Havlíčková)

 • nová slovní zásoba Unit 4A, prac. sešit, str. 76;
 • určování času v angličtině Unit 4A, učebnice, str. 40, prac. sešit, str. 32;
 • domácí úkol na pondělí 11. 3. prac. sešit, str. 32, cv. 1 (dokreslit ručičky na hodinách);
 • předložky času at, on.

Týdenní plán 4. 3. – 8. 3. 2019

Informace

7. 3. Třídní kolo recitační soutěže

14. 3. Talentové zkoušky do sportovních tříd

21. 3. Recitační soutěž – školní kolo

9. 5. – 10. 5. 2019 Ředitelské volno

 

Český jazyk

Zájmena – uč. str. 108 – 110

Přídavná jména – procvičování.

Příprava na recitační soutěž – 3 sloky.

Sloh: Dopis kamarádovi – uč. str. 117

 

Matematika

3. díl

Slovní úlohy ze života kolem nás – výdaje, příjmy. (zápis, výpočet, odpověď) – uč. str. 3 – 4

Desetinná čísla – procvičování početních operací.

Geo: Rovinné geometrické útvary.

 

Nauka o přírodě

3. díl

Člověk a technika:  Stroje ve službách člověka (nakloněná rovina, páka, kladka, vybavení kola, bezpečnost v silničním provozu, chodec, cyklista …).

Test: Země ve vesmíru.

 

Nauka o společnosti

Období komunistické vlády.

Od totality k demokracii.

Test: (středa) První světová válka.

 

Anglický jazyk – skupina A (J. Havlíčková)

 • určování času v angličtině Unit 4A, učebnice, str. 40, prac. sešit, str. 32.

Týdenní plán 25. 2. – 1. 3. 2019

Informace

26. 2. KC 12 – Organizace bude upřesněna

9. 5. – 10. 5. 2019 Ředitelské volno

 

Český jazyk

Přídavná jména – dokončení, procvičování – uč. str. 103 – 106

Sloh: Složenka, podací lístek, průvodka, poštovní poukázka.

 

Matematika

Desetinná čísla – procvičování početních operací – uč. str. 53, 55 – 56

Geo: Krychle a kvádr – uč. str. 46 – 47

 

Nauka o přírodě

Gravitační síla Země – umělé družice. 

Země ve vesmíru – dokončení, procvičování učiva.

 

Nauka o společnosti

Obnovená Československá republika.

Období komunistické vlády.

Test: (středa) Rakousko – Uhersko (Dualismus) – Nové uspořádání společnosti.

 

Anglický jazyk – skupina B (J. Havlíčková)

 • souhrnné opakování (Unit 3A-3B);
 • úterý 26. 2. FINAL TEST (slovíčka Unit 3A-3B, tvary slovesa have got – kladné, záporné, tázací věty);
 • určování času v angličtině Unit 4A, učebnice, str. 40, prac. sešit, str. 32.

Týdenní plán 18. 2. – 22. 2. 2019

Český jazyk

Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích – vzory otcův, matčin – uč. str. 102 – 104

Stupňování přídavných jmen – uč. str. 104 – 105

Procvičování: Podstatná jména, přídavná jména.

Sloh: Složenka, podací lístek, průvodka, poštovní poukázka.

 

Matematika

Sčítání desetinných čísel – uč. str. 48 – 50

Procvičování: Početní operace s přirozenými čísly.

Geo: úhel, opakování výpočtů obvodů a obsahů, krychle, kvádr.

 

Nauka o přírodě

Země ve vesmíru: Poznáváme magnetickou sílu. Gravitační síla Země – umělé družice.

 

Nauka o společnosti

Druhá světová válka- obrana vlasti, boj proti nacistům.

Obnovená Československá republika.

 

Anglický jazyk – skupina A (J. Havlíčková)

 • souhrnné opakování (Unit 3A-3B);
 • úterý 19. 2. FINAL TEST (slovíčka Unit 3A-3B, tvary slovesa have got – kladné, záporné, tázací věty);
 • určování času v angličtině Unit 4A. 

Týdenní plán 11. 2. – 15. 2. 2019

Jarní prázdniny. 🙂


Týdenní plán 4. 2. – 8. 2. 2019

Informace

Škola v přírodě se sportovním zaměřením – Jizerské hory

8. 2.

Dopoledne budeme lyžovat a bobovat. Odpoledne přijedeme podle plánu v 15. 30 hod. na parkoviště Prior.

7. 2.

Probudili jsme se do slunečného dne. Dopoledne a odpoledne proběhly závody. Jezdili jsme slalom. Večer proběhlo vyhodnocení a předání cen. Je tady krásně. 🙂

6. 2.

Vstávat a cvičit! Ale nám se z vyhřátého pelíšku nechce! Dopoledne jsme trénovali paralelní oblouky. Také jsme jezdili mezi brankami a nakonec jsme si dali slalom. Odpoledne jsme všichni vyrazili na výlet do Albrechtic. Tam jsme na pořádném kopci bobovali a jezdili na lopatách. Užili jsme si hodně zábavy a legrace. Večer jsme si zahráli společenské hry a šli jsme spát. Všichni jsme v pořádku, zdravíme do Prahy.

5. 2.

Dnes jsme se probudili do krásného slunečného rána. Dopoledne jsme bobovali, lyžovali a užívali si nádherné pohádkové zimy. Po poledním klidu jsme vyrazili za dalším dobrodružstvím. K večeru začalo sněžit. Večer jsme hráli společenské hry. Děti byly opět šikovné a hodné. Moc je chválím. 🙂

4. 2.

Vážení rodiče,

dojeli jsme dobře. Vše je v pořádku. Sněhu je dostatek. Těšíme se na zimní radovánky.

První dobrodružství máme za sebou. Odpoledne jsme lyžovali a řádili na sněhu. Večer jsme hráli společenské hry. Děti byly šikovné a hodné. 🙂


Týdenní plán 28. 1. – 1. 2. 2019

Informace

29. 1. Předávání odznaků OVOV s ČT v tělocvičně

31. 1. Pololetní vysvědčení

1. 2.  Pololetní prázdniny

Platba kroužku SH – II. pololetí:

Sportovní hry 800,00     pololetní 101344427/0300   334

Děkuji, E. Tučková.

 

Český jazyk

Přídavná jména –  skloňování přídavných jmen měkkých- vzor jarní – uč. str. 96

Přídavná jména – procvičování – uč. str. 97 – 98

 

Matematika

Početní úkony s desetinnými čísly  – uč. str. 43 – 45

Geo: (ve čtvrtek) úhel, opakování výpočtů obvodů a obsahů

 

Nauka o přírodě

Nevyučováno – pololetní prázdniny.

 

Nauka o společnosti

Republika se hroutí.

Druhá světová válka – smutný život za okupace.

 

Anglický jazyk – skupina A (J. Havlíčková)

 • tvary slovesa have got v kladných, záporných a tázacích větách (učebnice, str. 31, pracovní sešit, str. 25);
 • úterý 29. 1. TEST (tvary slovesa have got – doplňovací cvičení);
 • souhrnné opakování a příprava na test (Unit 3A-3B). 

 

Týdenní plán 21. 1. – 25. 1. 2019

Český jazyk

Přídavná jména- druhy, skloňování přídavných jmen tvrdých, vzor mladý – uč. str. 93 – 95

Procvičujeme: pravopis pádových a osobních koncovek.

Sloh: Vypravování podle osnovy – uč. str. 92

 

Matematika

Početní úkony s desetinnými čísly – číselná osa – uč. str. 40 – 43

Geo: úhel, procvičujeme: jednotky obsahu

 

Nauka o přírodě

Měsíc – střídání dne a noci, střídání ročních období.

Délka dne a noci.

 

Nauka o společnosti

Samostatné Československo – národní hrdost.

T. G. Masaryk – první prezidentživot v nové republice.

 

Anglický jazyk – skupina B (J. Havlíčková) 

Unit 3B: Have you got a pet?

 • nová slovní zásoba Unit 3B: pets/domácí zvířata (prac. sešit, str. 75, Unit 3B);
 • tvary slovesa have got v kladných a záporných větách (učebnice, str. 28 – 29);
 • sloveso have got v otázce, učebnice, str. 30 – 31.

Týdenní plán 14. 1. – 18. 1. 2019

Informace

Vážení rodiče,

17.1.2019 odpadá kroužek SH.

Děkuji, E. Tučková.

 

Český jazyk

Přídavná jména – uč. str. 89

Druhy přídavných jmen – uč. str. 90 – 91

Procvičujeme: pravopis pádových a osobních koncovek.

Sloh: Vypravování podle osnovy – uč. str. 92

 

Matematika

Desetinná čísla – uč. str. 34 – 27

Rozšíření číselného oboru – počítáme s velkými čísly – uč. str. 24, 26

Geo: jednotky obsahu – uč. str. 30 – 31

 

Nauka o přírodě

2. díl – Země ve vesmíru

Slunce – sluneční soustava. Měsíc – střídání dne a noci, střídání ročních období.

 

Nauka o společnosti

První světová válka

Samostatné Československo – národní hrdost.

 

Anglický jazyk – skupina A (J. Havlíčková) 

Unit 3A: I´ve got a computer

 • procvičování slovní zásoby Unit 3A (prac. sešit, str. 75 Unit 3A)
 • úterý 15. 1. MINITEST (slovíčka Unit 3A: překlad do češtiny);
 • tvary slovesa have got v kladných a záporných větách (učebnice, str. 28 – 29).

Týdenní plán 7. 1. – 11. 1. 2019

Informace

9. 1. Třídní schůzky v 17. 30 hod.

11. 1. Návštěva Planetária – 9.00 – 12.35 hod.

 

Český jazyk

Skloňování podstatných jmen rodu středního – uč. str. 85 – 88

Procvičujeme: pravopis pádových a osobních koncovek.

Sloh: Vypravování podle osnovy – uč. str. 81

 

Matematika

Desetinná čísla – čtení a zápis – uč. str.32 – 33

Rozšíření číselného oboru – počítáme s velkými čísly – uč. str. 24, 26

Geo: jednotky obsahu – uč. str. 30

 

Nauka o přírodě

Návštěva Planetária – střídání dne a noci, střídání ročních období, výpravy do vesmíru.

 

Nauka o společnosti

Rakousko – Uhersko (dualismus).

Hospodářský růst země, nové uspořádání společnosti.

 

Anglický jazyk – skupina B (J. Havlíčková) 

Unit 3A   I´ve got a computer

 • nová slovní zásoba Unit 3A (prac. sešit, str. 75 Unit 3A)
 • tvary slovesa have got v kladných a záporných větách (učebnice, str. 28 – 29).

 


Příjemné prožití svátků vánočních,

hodně štěstí, zdraví,

osobních i pracovních úspěchů v roce 2019 přeje

Mgr. Tomáš Severa


Týdenní plán 3. 1. – 4. 1. 2019

Český jazyk

Podstatná jména- rod střední – uč. str.  82 – 83

Sloh: Vypravování podle osnovy.

 

Matematika

Rozšíření číselného oboru – počítáme s velkými čísly – rozpočet – uč. str. 23

Geo: Jednotky obsahu.

 

Nauka o přírodě

Opakovací hodina – člověk – péče o zdraví  – sport – chování při běžných a mimořádných situacích.

 

Anglický jazyk


Týdenní plán 17. 12. – 21. 12. 2018

Informace

20. 12. Vánoční setkání s rodiči a dětmi ve třídě – dílničky – 17.00 – 18.00 hod.

21. 12. Třídní besídka

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny 🙂 Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

 

Český jazyk

Podstatná jména- rod ženský – uč. str.  79 – 80

Procvičujeme: pravopis pádových a osobních koncovek.

Sloh: Vánoční zvyky a tradice

 

Matematika

Rozšíření číselného oboru – počítáme s velkými čísly – rozpočet – uč. str. 21 – 23

Geo: Opakování jednoduchých konstrukčních úloh.

 

Nauka o přírodě

Opakovací hodina – člověk.

 

Nauka o společnosti

České země – součást Rakouska; Buditelé a obrození; 

Vynálezy. Rozkvět kultury a umění. Rakousko – Uhersko (dualismus).

Test: Střední a jižní Morava

 

Anglický jazyk


Týdenní plán 10. 12. – 14. 12. 2018

Informace

sbíráme nefunkční – rozbité, staré mobilní telefony – projekt Recyklohraní

13. 12. Dopravní výchova

20. 12. Vánoční setkání s rodiči a dětmi ve třídě – dílničky – 17.00 – 18.00 hod.

21. 12. Třídní besídka

 

Český jazyk

Podstatná jména- mluvnické kategorie- opakování, rod mužský, vzory předseda, soudce – uč. str. 75 – 76

Podstatná jména- rod ženský – uč. str.  77 – 78

Sloh: Líčení zážitků, osnova, vypravování.

 

Matematika

Procvičujeme: Písemné dělení dvojciferným dělitelem.

Průměrná rychlost – uč. str. 14 – 17

Geo:  jednotky obsahu – uč. str. 8

 

Nauka o přírodě

Projektová výuka – člověk: Močová soustava, rozmnožovací soustava, nervová soustava, smyslová ústrojí.

 

Nauka o společnosti

Brno – zápis. 

II. díl učebnice: Obrazy z novějších dějin: České země – součást Rakouska; Buditelé a obrození; 

Vynálezy.

 

Hudební výchova

– zpracováváme referáty – termín odevzdání – nejpozději do 13. 12.

 

Anglický jazyk

skupina B (J. Havlíčková)

 • přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, their), přivlastňovací pád (Lucy´s cat)
 • souhrnné opakování (tvary slovesa be – am, is, are, přivlastňovací zájmena a pád) a příprava na test.
 • DOMÁCÍ ÚKOL: příprava prezentace slavné osoby.

Týdenní plán 3. 12. – 7. 12. 2018

Informace

sbíráme nefunkční – rozbité, staré mobilní telefony – projekt Recyklohraní

 

Český jazyk

Podstatná jména – mluvnické kategorie – opakování – uč. str. 66 – 68

Procvičování – shoda přísudku s podmětem – uč. str. 57 – 58

Sloh: Líčení zážitků, osnova, vypravování.

 

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem – uč. str.  9 – 12

Geo: Obsah obdélníka, čtverce – uč. str. 13

 

Nauka o přírodě

Projektová výuka – člověk: oběhová soustava – krevní oběh, trávicí soustava – zdravý životní styl, výživa.

Test: podnebné pásy.

 

Nauka o společnosti

Střední a Jižní Morava – pracovní list, zápis.

Brno.

Test: Českomoravská vrchovina.

 

Hudební výchova

– zpracováváme referáty – termín odevzdání – nejpozději do 13. 12.

 

Anglický jazyk

skupina A (J. Havlíčková)

 • přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, their), přivlastňovací pád (Lucy´s cat)
 • souhrnné opakování (tvary slovesa be – am, is, are, přivlastňovací zájmena a pád) a příprava na test.
 • DOMÁCÍ ÚKOL: pracovní sešit, str. 15, cv. 5 + prezentace slavné osoby.

Týdenní plán 26. 11. – 30. 11. 2018

Informace

v notýsku informace o škole v přírodě (platba zálohy – číslo účtu: 266496066/0300, specifický symbol: 201825, variabilní: individuálně přidělen)

 

Český jazyk

Procvičování – shoda přísudku s podmětem – uč. str. 52 – 53

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem – uč. str. 55 – 56

Sloh: Líčení zážitků, osnova, vypravování.

Čtení: recitace básně.

 

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem – uč. str. 6 – 9

Geo: Kruh, kružnice – procvičování.

 

Nauka o přírodě

Projektová výuka – člověk.

Test: podnebné pásy.

 

Nauka o společnosti

Severní Morava – dokončení – zápis, pracovní list.

Test: Jižní Čechy.

Střední a Jižní Morava 

 

Anglický jazyk

Skupina B (J. Havlíčková)

 • slovíčka Unit 2A-2B;
 • úterý 27.11. TEST (tvary slovesa be: am, is, are);
 • přivlastňovací zájmena a přivlastňovací pád, učebnice, str. 18-19;
 • DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 26. 11.: prac. sešit, str. 13, cv. 6, příprava prezentace slavné osoby (fotografie + základní osobní údaje – učebnice, str. 17, cv. 10b).

 

Týdenní plán 19. 11. – 23. 11. 2018

Informace

– v notýsku informace o škole v přírodě (platba – číslo účtu: 266496066/0300, specifický symbol: 201825, variabilní: individuálně přidělen)

30. 11. Sportovní soutěž – šplh na tyči.

 

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem – uč. str. 48 – 51

Sloh: Dopis – dokončení.

 

Matematika

II. díl učebnice

Dělení přirozených čísel – uč. str. 3 – 4

Pamětné dělení se zbytkem – uč. str. 5

Geo: 1. díl – tělesa – uč. str. 56

 

Nauka o přírodě

Člověk a příroda.

Test: podnebné pásy.

 

Nauka o společnosti

Českomoravská vrchovina.

Severní Morava.

 

Anglický jazyk

skupina A (J. Havlíčková)

 • tvary slovesa be (am, is, are, am not, is not, are not)
 • čtvrtek 22. 11. TEST (kladné a záporné tvary slovesa be)
 • přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our their).

Týdenní plán 12. 11. – 16. 11. 2018

Informace

14. 11. Třídní schůzky v 17.30 hod.

 

Český jazyk

Přísudek holý, rozvitý a několikanásobný – uč. str. 42 – 44

Sloh: Dopis.

 

Matematika

Procvičování – uč. str. 57, 58

Úterý: Kontrolní práce za 1. čtvrtletí.

Počítání se závorkami, práce s kalkulátorem – pracovní list.

Geo: souřadnice bodů – uč. str. 51

 

Nauka o přírodě

Člověk a příroda.

Test: podnebné pásy.

 

Nauka o společnosti

Jižní Čechy – zápis do sešitu, pracovní list.

Českomoravská vrchovina.

 

Anglický jazyk

Skupina A (Benradouane)

 1. Final test unit 1.
 2. Unit 2C: Mickey, Millie and Mut (The postman). Student’s Book, str. 20.
 3. be qustions.

Skupina (J. Havlíčková)

 1. Tvary slovesa BE (am, is, are): kladné a záporné věty, Student´s Book, str. 16-17.
 2. Slovíčka Unit 2A-2B, Workbook, str. 74.

 


Týdenní plán 5. 11. – 9. 11. 2018

Informace

5. 11. Prevence: Z housenky motýlem

8. 11. Prevence: Jak se nestát závislým

 

Český jazyk

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný, vyjádřený, nevyjádřený – uč. str. 38 – 41

Ve čtvrtek kontrolní práce: předpony, předložky, slovesa – osoba, číslo, čas, způsob

Sloh: Líčení zážitků – dokončení

 

Matematika

Slovní úlohy ze života, složené SÚ – rozpočet, příjem, půjčka, splátky – uč. str. 50 – 54

Geo: Opakovací test.

 

Nauka o přírodě

Opakování: podnebné pásy: zápis do sešitu.

Botanické a zoologické zahrady.

 

Nauka o společnosti

Jižní Čechy.

Test ve středu – Severní Čechy.

 

Anglický jazyk


Týdenní plán 29. 10. – 2. 11. 2018

Informace

29. 10. – 30. 1. Podzimní prázdniny 🙂

1. 11. KC 12 – Trapas nepřežiji aneb ten řízek nezvedej

 

Český jazyk

Skladba – podmět holý, rozvitý a několikanásobný – uč. str. 38 – 39

Procvičujeme slovesa – osoba, číslo, čas, způsob.

 

Matematika

Zlomky – uč. str. 48 – 49

Geo: Společná příprava na test: osa úsečky, grafický rozdíl a součet úsečky, kružnice – průměr, poloměr, trojúhelníková nerovnost, čtverec, obdélník.

 

Nauka o přírodě

Pracovní list (sebereflexe): Podnebné pásy, oceány, třídění organizmů.

 

Nauka o společnosti

Západní Čechy – zápis, pracovní list.

 

Anglický jazyk


Týdenní plán 22. 10. – 26. 10. 2018

Informace

24. 10. Odznak všestrannosti
S sebou:svačina, pití, sportovní oblečení na ven a do tělocvičny!!
Organizace: – žáci přijdou do školy již ve sportovním oblečení (obutí na ven a do TV)
– zahájení sportovního dne v 8.05 – 8.10 hod. na hřišti
– disciplíny: 60 metrů, 1000 metrů, skok do dálky, sed/leh, kliky, švihadlo, trojskok,  medicinbal, přítahy, hod kriket – více informací
– sportovní den končí dle rozvrhu třídy – ve 13.30 hod.

29. 10. – 30. 1. Podzimní prázdniny 🙂

 

Český jazyk

Skladba- základní skladební dvojce, podmět, přísudek – uč. str. 37 – 39

Slovesa- opakování mluvnických kategorií, slovesný způsob.

 

Matematika

Řešení slovních úloh, zápis – uč. str. 40 – 43

Opakujeme a procvičujeme: Písemné násobení, písemné dělení.

Geo: Společná příprava na test: Osa úsečky, grafický rozdíl a součet úsečky, kružnice – průměr, poloměr, trojúhelníková nerovnost, čtverec, obdélník.

 

Nauka o přírodě

Prezentace projektů: Podnebné pásy, oceány, třídění organizmů.

 

Nauka o společnosti

Západní Čechy – dokončení.

 

Anglický jazyk

Pracovní činnosti

V pondělí 22.10. pracujeme s provázkem.


Týdenní plán 15. 10. – 19. 10. 2018

Informace

17. 10. Ze-mě-my – projektový den – Vietnam, Rusko – výuka do 12.15 hod. S sebou: informace, knihy, encyklopedie, psací potřeby, pastelky, fixy, lepidlo, nůžky.

24. 10. Odznak všestrannosti.

 

Český jazyk

Slovesný způsob – uč. str. 29 – 32

Opakujeme: vyjmenovaná slova, základní skladební dvojice – podmět – přísudek.

Sloh: Popis pracovního postupu – uč. str. 24

 

Matematika

Písemné násobení – uč. str. 31

Písemné dělení – uč. str. 32 – 33

Geo: Kruh, kružnice – uč. str. 39

 

Nauka o přírodě

Projekt: Podnebné pásy, oceány, třídění organizmů.

 

Nauka o společnosti

Západní Čechy.

 

Anglický jazyk

 

Pracovní činnosti


Týdenní plán 8. 10. – 12. 10. 2018

Informace

Školní knihovna otevřena: vždy v pondělí 12.45 – 13.45 hod., v úterý 11.50 -14.30 hod.

17. 10. Ze-mě-my – projektový den – Vietnam, Rusko

24. 10. Olympijský víceboj – sportovní soutěž – organizaci upřesním

Na VV – přinést noviny nebo časopis – s obrázky (můžou být i reklamní letáky) – budeme vyrábět koláž.

 

Český jazyk

Slovní druhy – uč. str. 22 – 23

Opakování předpon, předložek – pracovní list

Slovesa- opakování mluvnických kategorií – uč. str. 25 – 27

 

Matematika

Jednotky hmotnosti a času – uč. str. 27 – 28, 35 – 37

Geo: Trojúhelník – uč. str. 29

 

Nauka o přírodě

Podnebné pásy – rostliny a živočichové projekt.

Rozmanitost přírodních podmínek, přizpůsobivost rostlin a živočichů – test.

 

Nauka o společnosti

Severní Čechy – uč. str. 22

Východní Čechy – test.

 

Anglický jazyk

Skupina A (Benradouane)

Unit 1C- Revision, numbers 1-100. Mini test

Unit 1D- Plurals (there is a book – there are books ) / (irregular plurals – a child – two children …)

Pracovní činnosti


Týdenní plán 1. 10. – 5. 10. 2018

Informace

2. 10. – 5. 10. Sběr papíru (od 6.45 hod.)

17. 10. Ze-mě-my – organizace bude upřesněna

24. 10. Olympijský víceboj – organizaci upřesním

Tělesná výchova – pokud to počasí dovolí, chodíme na TV ven na hřiště. S sebou: mikiny, popř. tepláky.

 

Český jazyk

Význam slov- jednoznačná, mnohoznačná, s citovým zabarvením, protikladná, souznačná, významově nadřazená, podřazená – uč. str. 18, 20

Slovní druhy – uč. str. 22 – 23

Opakování předpon a předložek.

 

Matematika

Jednotky délky. 

Řešení slovních úloh.

Geo: Čtverec, obdélník – obvody obrazců.

 

Nauka o přírodě

Přizpůsobivost rostlin a živočichů – uč. str. 7

 

Nauka o společnosti

Východní Čechy – uč. str. 17

Severní Čechy – uč. str. 22

 

Anglický jazyk

Skupina A (Benradouane)

Unit 1C- Revision, numbers 1-100. Mini test

Unit 1D- Plurals (there is a book – there are books ) / (irregular plurals – a child – two children …)

Pracovní činnosti


Týdenní plán 24. 9 . – 28. 9. 2018

Informace

Tělesná výchova – pokud to počasí dovolí, chodíme na TV ven na hřiště. S sebou: mikiny, popř. tepláky.

Výtvarná výchova – nasbírat různé listy (cca 5 ks) s výraznou žilnatinou

28. 9. Státní svátek

2. 10. – 5. 10. Sběr papíru (od 6.45 hod.)

24. 10. Olympijský víceboj – organizaci upřesním

 

Český jazyk

Předpony (od-, nad-, pod-, před-, ob-/v-, z-, s-,) – uč. str. 12 – 15

 

Matematika

Procvičování násobení a dělení – uč. str. 16 – 18

 

Nauka o přírodě

Přizpůsobivost rostlin a živočichů.

 

Nauka o společnosti

Praha – test.

Střední Čechy – dokončení.

Východní Čechy.

 

Anglický jazyk

Skupina B (Benradouane)

Unit 1C- Revision, numbers 1-100. Mini test

Unit 1D- Plurals (there is a book – there are books ) / (irregular plurals – a child – two children …)

 

Pracovní činnosti


Týdenní plán 17. 9 . – 21. 9. 2018

Informace

Milé děti,
děkuji Vám za účast v charitativní akci Teribear.  Náš tým „Piráti“ uběhl 441 km a Teribear podpořil částkou 13.230 Kč. Super, chválím Vás. 🙂

Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019

18. 9. Recyklace hrou – 10.55 – 11.40 hod.

19. 9. Badatelské odpoledne od 15.00 hod.

21. 9. Přespolní běh – 11.05 hod.

 

Český jazyk

Slova příbuzná – uč. str. 9

Předpony (roz-, bez-, vz-) – uč. str. 10 – 11

Sloh: Rozvoj slovní zásoby.

 

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání – uč. str. 7 – 9

Geo: (v pátek) Geometrické útvary – uč. str. 10

 

Nauka o přírodě

Rozmanitost přírodních podmínek – uč. str. 3 – 6

 

Nauka o společnosti

Praha a její okolí – uč. str. 3 – 10

Střední Čechy – Povrch, vodstvo a podnebí

 

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina A (Benradouane)

Unit 1C- Numbers 1-100. Student’s Book. str. 8  – 9

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Potřeby na 17.9. – přírodniny, jehla, nit, nůžky.


Týdenní plán 10. 9 . – 14. 9. 2018

Informace

12. 9. Běh Teribear  – charitativní akce

12. 9. Třídní schůzky v 17.30 hod.

14. 9.  Běh Teribear  – charitativní akce

 

Český jazyk

Opakování učiva 4. ročníku.

Stavba slova, slovotvorný základ – uč. str. 5 – 7

 

Matematika

Opakování učiva 4. ročníku – uč. str. 4 – 5

Procvičování sčítání a odčítání – uč. str. 7

Geo: geometrické útvary – uč. str. 6

 

Nauka o přírodě

Rozmanitost přírodních podmínek – uč. str. 3 – 6

 

Nauka o společnosti

Praha a její okolí – uč. str. 3 – 10

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina B (Benradouane)

Unit 1C- Numbers 1-100. Student’s Book. str. 8  – 9


Týdenní plán 3. 9 . – 7. 9. 2018

Informace

3. 9. Zahájení školního roku, výuka do 8.45 hod., oběd 11.00 – 12.00 hod. S sebou: blok a psací potřeby. Naše třída se nachází na 1. stupni ve 2. patře. Na všechny se moc těším. 🙂

Seznam školních potřeb pro třídu 5. A (ke stažení)

4. 9. Výuka do 12.15 hod. S sebou: aktovka, penál, přezůvky, svačina, pití.

od 5. 9. výuka podle rozvrhu

7. 9. Běh Teribear  – charitativní akce

 

Český jazyk

Opakování učiva 4. ročníku.

Vyprávění o prázdninách.

 

Matematika

Opakování učiva 4. ročníku.

 

Nauka o přírodě

Seznámení s učivem 5. ročníku.

Rozmanitost přírodních podmínek.

 

Nauka o společnosti

Seznámení s učivem 5. ročníku. 

Putování po ČR – Praha.Komentáře jsou uzavřeny.