I.A PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

jaroslava.petrova@zsrakovskeho.cz

AKTUALITA

Nápravy při grafomotorických obtížích – ZŠ Mráčkova 3090, Praha 4

Paní Simonidesová – tel. 777 11 22 11, e-mail: martina.simonidesova@gmail.com

Týdenní plán 18. 11. – 22. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slabikář do str.11

Čtení slov, vět. Hlasité čtení.

Písanka do str. 8

Uvolňovací cviky – číslice

MATEMATIKA

Vyvození , psaní číslice 7

Sčítání v oboru do 7

PS do str. 4

Geometrické tvary -upevňování

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina – život v rodině, příbuzenské vztahy

ANGLIČTINA

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet)
 • procvičování slovní zásoby Unit 2: školní pomůcky (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case) a číslovky 1-10; písničky What´s in my bag?, Ten little fingers;
 • domácí úkol na středu 20. 11. v pracovním sešitě, str. 11 (vybarvit obrázky).

 

OSTATNÍ

Vybíráme 60,- Kč v HOTOVOSTI na divadlo 13.12. 2019 K12 – představení SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM

V pátek 22. 11. mimo provoz tělocvičny – odpadá hodina TV

 

 

Týdenní plán 11. 11. – 15. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

dokončení PS Živá abeceda

Slabikář do str. 5

Písanka do str. 7

Hlasité čtení.

MATEMATIKA

dokončení PS 1. díl

Geometrické tvary – upevňování

Vyvození číslice 6, psaní číslice 6. Sčítání, odčítání v oboru čísel do 6.

SVĚT KOLEM NÁS

Svátek Sv. Martina – pracovní list, seznámení se svátkem.

opakování – Domov, adresa, bydliště – vybavení domácnosti, předměty denní potřeby.

Státní svátek 17. 11. 

OSTATNÍ

13. 11. 2019 Třídní schůzky od 17:30 hod.

Vybíráme 60,- Kč V HOTOVOSTI na divadlo – 13. 12. 2019

 

 

Týdenní plán 4. 11. – 8. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Dokončení pracovního sešitu ŽA. Písanka č. 1 do strany 3

Opakování slabik, slov, počty slabik ve slově.

Hlasité čtení.

MATEMATIKA

Vyvození číslice 6, psaní číslice 6. Sčítání v oboru čísel do 6.

Geometrické tvary.

PS Matematika str.27, 28, 29, školní sešit.

SVĚT KOLEM NÁS

Domov, adresa, bydliště.

ANGLIČTINA

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2: školní pomůcky (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case) a číslovky 1-10;
 • příběh What´s this?.

OSTATNÍ

5. 11. 2019 OVOV – plnění disciplín , NEUČÍME SE, děti přijdou již ráno ve SPORTOVNÍM OBLEČENÍ A BUDOU MÍT OBUV NA VEN I DOVNITŘ, s sebou batoh a svačinu, dostatek pití.

8. 11. 2019 FOCENÍ – výuka probíhá normálně.

13. 11. 2019 v 17,30 třídní schůzky.

 

Týdenní plán 28. 10. – 1. 11. 2019

Státní svátek, podzimní prázdniny a ředitelské volno.

 

UPOZORNĚNÍ 

DNE 21. 10. 2019 BYL NAHLÁŠEN u žáka NAŠÍ TŘÍDY VÝSKYT INFEKČNÍHO IMPETIGA. 

Týdenní plán 21. 10. – 25. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Upevňování naučených hlásek a slabik. Čtení jednoduchých slov, jednoduchých vět. Popis obrázku. Hry s písmeny, se slovy -rozlišení slabik -krátká, dlouhá. Zdravotní výchova – práce s dechem, hlasem. ŽA do str. 51

Uvolňovací cviky – dokončení.

MATEMATIKA

Číselná osa – grafické znázorňování s výpočtem  +, – do 5.

Upevňování +, – do 5.

Hry s pomůckami, zásobníky s čísly, kaštany apod.

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim na poli, v sadu, na zahradě – opakování. V případě pěkného počasí tematická vycházka.

ANGLIČTINA

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2: Pen and pencils (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case)
 • příběh What´s this?.

 

OSTATNÍ

21. 10. 2019 Povinnosti chodců v silničním provozu -preventivní program MP, 10:00 -10:45 hod.

25. 10. 2019 Slavnost prvňáčků – ukázková hodina- rodiče – 8,00-8,45 hod. 

24. 10. 2019  HALLOWEENSKÁ OSLAVA  TŘÍD – I.A + V.A.

DĚTI MOHOU PŘIJÍT JIŽ RÁNO V KOSTÝMECH A MOHOU MÍT I NAMALOVANÉ OBLIČEJE.

8:00-9:30 učení ve třídě, oslava ve třídě – ochutnávka přinesených dobrot, procházka po škole, foto, tanečky, zpěv.

10:00 – 11:40 – Společné aktivity I.A +V.A  – dílničky – vystříhávání, lepení, modelování, zdobení dýní apod.

PROSÍM RODIČE, pokud můžete dětem dát s sebou nějaké občerstvení + džus, budeme rádi!! DĚKUJEME. (Děti si přinesou umělohmotný kelímek na DŽUS).

Od 28. 10. 2019 do 1. 11. 2019 PODZIMNÍ PRÁZDNINY + ŘEDITELSKÉ VOLNO.

ŠKOLA UZAVŘENA!!

 

 

 

Týdenní plán 14. 10. – 18. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

ŽA do str. 43 hlásky O, P

Určování slabik ve slově, slabiky dlouhé, krátké. Tvorba slov ze slabik.

Uvolňovací cviky do str. 23.

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání čísel v oboru 0-5

Číselná osa, číselná řada.

Slovní úlohy, procvičování číslic, matematických operací.

Školní sešit – příklady, zápis čísel, grafické znázornění.

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim na poli -zemědělské plodiny, příprava pokrmů z plodin, pracovní postupy (obilí-mouka-chleba).

ANGLIČTINA

 • nová slovní zásoba Unit 2: školní pomůcky (a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a ruler)
 • písnička What´s in my bag?
 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House

OSTATNÍ

21. 10. 2019 Povinnosti chodců v silničním provozu -preventivní program MP, 10:00 -10:45 hod.

DO 4. 11. 2019 UHRADIT FOTO dle objednávky v notýsku- Č. ÚČTU: 266496066/0300 V.S. individ. dítěte, SS 111.

DO 16. 11. 2019 UHRADIT VÝLET (3. 12. 2019) CENA -390,- Kč Č. ÚČTU 266496066/0300

V.S. individ. dítěte, SS 201925. 25. 10. 2019 ukázková hodina pro rodiče 8:00-8:45 h.

Od 28. 10. do 1. 11. PODZIMNÍ PRÁZDNINY + ŘEDITELSKÉ VOLNO.

ŠKOLA UZAVŘENA!!

FOTOGRAFOVÁNÍ – ZMĚNA !

Focení bude přesunuto na 8. 11. 2019

 

 

AKTUALITA – změna termínu

V termínu 8. 10. 2019 – 15. 10. 2019 bude probíhat ve škole SBĚR PAPÍRU, hliníku a PLASTOVÝCH VÍČEK.

Papír, hliník a víčka, prosím, noste boční bránou (naproti MŠ) do areálu školy, kde bude umístěn kontejner. Přítomní pedagogové zváží donesené, pokud nebudete mít zváženo. Prosíme svázat! Děkujeme.

Týdenní plán 7. 10. – 11. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit ŽA do str. 33, vyvození hlásky O.

Opakování naučených hlásek, slabik. Čtení slabik, slov.

Uvolňovací cviky do str.18

MATEMATIKA

Pracovní sešit Krtek do str.25 – opakování 

Sčítání, odčítání čísel v oboru 0-5

Číselná osa, slovní úlohy, procvičování číslic, matematických operací.

Školní sešit – příklady, zápis čísel, grafické znázornění.

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim -zahrada -ovoce, zelenina  ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ,  práce v sadu -pracovní list, význam zdravých potravin pro člověka – vitamíny.

ANGLIČTINA (J. Havlíčková)

Milí rodiče, v hodinách AJ pracujeme s dětmi s učebnicí (k dispozici dětem pouze ve škole) a s pracovním sešitem. V pracovním sešitu budou označeny domácí úkoly. Děti vypracovávají domácí úkoly samostatně. Pracovní sešit dopředu prosím nevyplňovat. 

 •  k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House
 • Opakování (pozdravy: Hello./Good morning. – Goodbye.), jména Happy House family (Mum, Dad, Jack, Polly, daisy, Otto, Ruby, Spike). 
 • Středa 9. 10. TEST (Unit 1).

OSTATNÍ

Sběr -viz aktualita.

FOTO 1. tříd – 6. 11. 2019 -informace bude vylepena do 9. 10. 2019 v notýsku!!!

21. 10. 2019 Povinnosti chodců v silničním provozu -preventivní program MP, 10:00 -10:45 hod.

25. 10. 2019 Slavnost prvňáčků -ukázka výuky- rodiče 8:00 -8:45 hodin.

Týdenní plán 30. 9. – 4. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit ŽA do str. 27. Vyvození hlásky E, S

Uvolňovací cviky do str. 15

MATEMATIKA

Pracovní sešit Krtek – vybrané stránky str. 17,20,23,24

Sčítání, odčítání v oboru do 5

Psaní číslic 1- 5

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim -práce v sadu, na zahradě (ovoce, zelenina), pracovní listy

OSTATNÍ

1. 10. 2019 projektový den ZE-MĚ-MY – téma Čína, Vietnam (rozhovory, poznávání, výtvarné práce k tématu)

3. 12. 2019 POLODENNÍ VÝLET – 8,00 – 14,00 hod.  Advent v zámku Libochovice s dílnami.

Podrobné informace, platby a organizace dne budou uvedeny na webových stránkách třídy a v notýsku. Rodiče dostanou domů přihlášky na výlet, vrátí zpět TU.

 

Týdenní plán 23. 9. – 27. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit do str. 19, hláska L, slabiky La, Lá

Uvolňovací cviky do str. 12

MATEMATIKA

Znaménka – procvičování, psaní do školního sešitu

Sčítání v oboru čísel do 5

PS Krtek – vybrané stránky – 17, 18, 21, 22

Psaní číslic 3, 4, 5

Svět kolem nás

Ochrana životního prostředí – pracovní listy, rozhovory, pobyt v přírodě

OSTATNÍ

DNE 26. 9. 2019, čtvrtek, BUDE PROBÍHAT CELOŠKOLNÍ AKCE – PŘESPOLNÍ BĚH, DEJTE DĚTEM TEPLÉ MIKINY, TEPLÁKY, PEVNOU OBUV!!!

Do školy si vezmou pouze dostatek pití, svačinku a penál.

 

 

Týdenní plán 16. 9. – 20. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

ŽIVÁ ABECEDA -PS do str.13, slabiky ma, má

Uvolňovací cviky -PS do str. 8

MATEMATIKA

Sčítání v oboru čísel do 3

Pracovní sešit do str. 15

PS Uvol.cviky – psaní číslic

SVĚT KOLEM NÁS

Ekoprogram – rozhovory v návaznosti na přednášku – třídění odpadu, barvy kontejnerů, pracovní listy.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA -bezpečnost, formy chování účastníků silničního provozu -blízké okolí školy

OSTATNÍ

Dne 16. 9. -pondělí – environmentální pořad DUCHOVÉ Z POPELNIC

 

 

Týdenní plán 9. 9. – 13. 9. 2019

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky ve středu 11.09.2019 od 17:30 hodin.

Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy proběhne v 17:00 hodin ve sborovně.

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda -pracovní sešit do str. 9, písmena A, Á, M

Uvolňovací cviky -pracovní sešit do str. 6

PROSÍM RODIČE O ZÁSOBNÍKY NA PÍSMENKA  a do 12. 9. 2019 nastříhaná písmenka. Děkuji!

MATEMATIKA

Pracovní sešit do str. 10 

Opakování pojmů nad, před, za, vedle…..

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – pracovní listy, školní pomůcky, potřeby školáka.

 OSTATNÍ:

Na třídní schůzce budou předány podklady pro platby každému individ. s VS a čísly účtů.

Děkuji za platby environm.pořadu.

Upozorňuji rodiče, že v pondělí budou mít všechny děti vybavení na TV, dle pokynů na třídní schůzce. Děkuji za spolupráci.

 

 

Týdenní plán 2. 9. – 6. 9. 2019

Dne 16. 9. proběhne v naší třídě environmentální pořad v délce 90 minut s názvem Duchové z popelnic a stojí 50,- Kč. Hotovost, prosím, posílejte po dětech, potvrdím do notýsku přijetí. Děkuji.

ČESKÝ JAZYK

Seznámení s předmětem

Téma: Škola, třída, školní pomůcky – rozhovory, práce s obrázky, čtení a rozbor pohádky

Rozdání Živé abecedy a pracovního sešitu – Uvolňovací cviky

ŽA: do str. 5

PS: do str. 3

MATEMATIKA

Seznámení s předmětem, pracovním sešitem.

Orientace v prostoru – hry a cvičení

ANGLICKÝ JAZYK

Seznámení s předmětem

SVĚT KOLEM NÁS

Seznámení s předmětem

Téma: „Jsem školák“ – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

Ostatní:

VÝBAVA KUFŘÍKU VV +PČ

HERKULES -lepidlo, vodové a temperové barvy, plastový kelímek na vodu, hadřík, modelína, zástěrka, nebo dlouhé triko na převlečení, deska na modelování, nůžky a tyčinkové lepidlo. KUFŘÍK donést do pátku. VŠE PODEPSAT.

POMŮCKY DO ŠKOLY

DESKY PVC, 40 x euro obaly (SKN, HV)

Obaly – každý sešit, který děti přinesou domů, prosím, obalit

Zakoupit desky na ČÍSLICE + PÍSMENA

PVC podložka na svačinu

Mikrotužka

Papírové „šanony“ -upřesnění na tř.sch. 11. 9. 2019 (portfolio výkresů, pracovních listů)

 + viz.info níže

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém školním roce 2019/20.

Informace k organizaci vyučování, 1. a 2. den najdete na hlavní stránce školy. 

Rozdělení žáků do ŠD pod sekcí  – Družina (nahoře na liště). 

Organizace:

2. 9.      8:00 – 8:15 scházení před školou

              8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

              8:20 – 8:55 – žáci ve třídě (rodiče mají možnost se přihlásit do jídelny, či čekat u vchodu školy)

              8:55 – učitel odvede žáky do ŠD 6 (přízemí – šatny)

             od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca 1.hodinu (organizační informace + informace o ŠD).

                              Zde se dozvíte veškeré informace.

3. 9. 2019  8:00 hod. sraz před školou, třídní  učitelka odvede děti do třídy.

Žáci budou mít s sebou: aktovku, penál, pití, svačinu, přezůvky, zámek + 2 klíčky. Více informací se dozvíte na třídní schůzce.

Vyučování končí v 10:45 hod. Máte možnost si žáka  vyzvednout v 10:45 hod.před školou.

Pokud ne, žák bude předán do ŠD.

Od 4. 9. vyučování podle rozvrhu hodin třídy

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás v pondělí dne 2.9.před školou.

Vaše třídní učitelka  I. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.