I.A PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

jaroslava.petrova@zsrakovskeho.cz

 


Týdenní plán 23. 9. – 27. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit do str. 19, hláska L, slabiky La, Lá

Uvolňovací cviky do str. 12

MATEMATIKA

Znaménka – procvičování, psaní do školního sešitu

Sčítání v oboru čísel do 5

PS Krtek – vybrané stránky – 17, 18, 21, 22

Psaní číslic 3, 4, 5

Svět kolem nás

Ochrana životního prostředí – pracovní listy, rozhovory, pobyt v přírodě

OSTATNÍ

DNE 26. 9. 2019, čtvrtek, BUDE PROBÍHAT CELOŠKOLNÍ AKCE – PŘESPOLNÍ BĚH, DEJTE DĚTEM TEPLÉ MIKINY, TEPLÁKY, PEVNOU OBUV!!!

Do školy si vezmou pouze dostatek pití, svačinku a penál.

 

 

Týdenní plán 16. 9. – 20. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

ŽIVÁ ABECEDA -PS do str.13, slabiky ma, má

Uvolňovací cviky -PS do str. 8

MATEMATIKA

Sčítání v oboru čísel do 3

Pracovní sešit do str. 15

PS Uvol.cviky – psaní číslic

SVĚT KOLEM NÁS

Ekoprogram – rozhovory v návaznosti na přednášku – třídění odpadu, barvy kontejnerů, pracovní listy.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA -bezpečnost, formy chování účastníků silničního provozu -blízké okolí školy

OSTATNÍ

Dne 16. 9. -pondělí – environmentální pořad DUCHOVÉ Z POPELNIC

 

 

Týdenní plán 9. 9. – 13. 9. 2019

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky ve středu 11.09.2019 od 17:30 hodin.

Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy proběhne v 17:00 hodin ve sborovně.

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda -pracovní sešit do str. 9, písmena A, Á, M

Uvolňovací cviky -pracovní sešit do str. 6

PROSÍM RODIČE O ZÁSOBNÍKY NA PÍSMENKA  a do 12. 9. 2019 nastříhaná písmenka. Děkuji!

MATEMATIKA

Pracovní sešit do str. 10 

Opakování pojmů nad, před, za, vedle…..

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – pracovní listy, školní pomůcky, potřeby školáka.

 OSTATNÍ:

Na třídní schůzce budou předány podklady pro platby každému individ. s VS a čísly účtů.

Děkuji za platby environm.pořadu.

Upozorňuji rodiče, že v pondělí budou mít všechny děti vybavení na TV, dle pokynů na třídní schůzce. Děkuji za spolupráci.

 

 

Týdenní plán 2. 9. – 6. 9. 2019

Dne 16. 9. proběhne v naší třídě environmentální pořad v délce 90 minut s názvem Duchové z popelnic a stojí 50,- Kč. Hotovost, prosím, posílejte po dětech, potvrdím do notýsku přijetí. Děkuji.

ČESKÝ JAZYK

Seznámení s předmětem

Téma: Škola, třída, školní pomůcky – rozhovory, práce s obrázky, čtení a rozbor pohádky

Rozdání Živé abecedy a pracovního sešitu – Uvolňovací cviky

ŽA: do str. 5

PS: do str. 3

MATEMATIKA

Seznámení s předmětem, pracovním sešitem.

Orientace v prostoru – hry a cvičení

ANGLICKÝ JAZYK

Seznámení s předmětem

SVĚT KOLEM NÁS

Seznámení s předmětem

Téma: „Jsem školák“ – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

Ostatní:

VÝBAVA KUFŘÍKU VV +PČ

HERKULES -lepidlo, vodové a temperové barvy, plastový kelímek na vodu, hadřík, modelína, zástěrka, nebo dlouhé triko na převlečení, deska na modelování, nůžky a tyčinkové lepidlo. KUFŘÍK donést do pátku. VŠE PODEPSAT.

POMŮCKY DO ŠKOLY

DESKY PVC, 40 x euro obaly (SKN, HV)

Obaly – každý sešit, který děti přinesou domů, prosím, obalit

Zakoupit desky na ČÍSLICE + PÍSMENA

PVC podložka na svačinu

Mikrotužka

Papírové „šanony“ -upřesnění na tř.sch. 11. 9. 2019 (portfolio výkresů, pracovních listů)

 + viz.info níže

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém školním roce 2019/20.

Informace k organizaci vyučování, 1. a 2. den najdete na hlavní stránce školy. 

Rozdělení žáků do ŠD pod sekcí  – Družina (nahoře na liště). 

Organizace:

2. 9.      8:00 – 8:15 scházení před školou

              8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

              8:20 – 8:55 – žáci ve třídě (rodiče mají možnost se přihlásit do jídelny, či čekat u vchodu školy)

              8:55 – učitel odvede žáky do ŠD 6 (přízemí – šatny)

             od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca 1.hodinu (organizační informace + informace o ŠD).

                              Zde se dozvíte veškeré informace.

3. 9. 2019  8:00 hod. sraz před školou, třídní  učitelka odvede děti do třídy.

Žáci budou mít s sebou: aktovku, penál, pití, svačinu, přezůvky, zámek + 2 klíčky. Více informací se dozvíte na třídní schůzce.

Vyučování končí v 10:45 hod. Máte možnost si žáka  vyzvednout v 10:45 hod.před školou.

Pokud ne, žák bude předán do ŠD.

Od 4. 9. vyučování podle rozvrhu hodin třídy

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás v pondělí dne 2.9.před školou.

Vaše třídní učitelka  I. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.