I.A PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

jaroslava.petrova@zsrakovskeho.cz

 

Plán práce 22. 6. – 26. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář – do str. 22 

Písanka – dokončení psaní velkých písmen.

SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

Lze využít Slabikář od str. 22 do str. 40 – nemusíte mi již práce dětí posílat.

Dle vašich možností, využijte Slabikář občas i o prázdninách.

Čtení procvičujte během prázdnin  – knihy nebo časopisy.

MATEMATIKA

Pracovní sešit č. 4  do str. 18 – PŘECHOD PŘES DESÍTKU V OBORU ČÍSEL DO 20 – odčítání.

SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

Lze využít PS Matematika 4/A od str. 18 do str. 32 – nemusíte mi již práce dětí posílat.

Dle vašich možností, využijte Matematiku 4/A občas i o prázdninách.

SVĚT KOLEM NÁS

Léto – znaky a charakteristika období

Bezpečnost o prázdninách – doprava, letní sporty, volný čas – rozhovory o tématu.

Ukončení šk. roku 26.6. 2020– předání vysvědčení- viz hlavní stránka školy

Milí žáci,

portfolia mám od většiny z vás. Byly uzavřeny známky za druhé pololetí a jsem ráda, že jste pracovali podle svých možností i zájmu o vědění. Děkuji za snahu, se kterou jste vypracovávali zadané úkoly. Mimořádnou pochvalu za vaše plnění úkolů doma mají vaši rodiče, kterým děkuji za neuvěřitelný kus práce.

26. 6. vám končí první rok školy a 29. června vám začnou prázdniny.
Vím, že ve druhé třídě již nebudu vaší třídní učitelkou. Pokud se s některými dětmi a jejich rodiči neuvidím, přeji jim i vám, moje čečetky, krásné prožití letních prázdnin! J. Petrová

 

 

AKTUALITA

5.6. – 12. 6. 2020- zápisy do ŠD na příští školní rok. Více informací na hlavní stránce školy. Připomínám rodičům, že přihláška do ŠD musí být vyplněna každý rok znovu!!

8. 6. -10. 6. 2020 vybírání prací od žáků 1.st. a 2.st. (portfolia z distanční výuky) – recepce školy, vyklizení skříňky v šatně – rodiče, kteří dosud skříňku nevyklidili.

Rozdávání všech věcí ze třídy I.A- září 2020 (pomůcky, portfolia, kufry s výtvarnými potřebami apod.)

Ukončení šk. roku 26.6. 2020– formu předání vysvědčení zatím neznáme.

29. – 30.6. 2020 ředitelské volno.

 

Plán práce 15. 6. – 19. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář č. 3 do str. 17 – práce s textem.

Písanka do str. 21. Pište pouze 5 řádků na stránku. Prosím, dohlédněte na správný úchop pera, správné sezení.

Zdokonalujeme čtení č. 3 do str. 13.

MATEMATIKA

Pracovní sešit č. 4  do str. 15 – PŘECHOD PŘES DESÍTKU V OBORU ČÍSEL DO 20 – sčítání. Geometrické tvary.

OPAKOVÁNÍ: Procvičování a upevňování učiva z distanční výuky (číselná osa, číselná řada 1 – 20, slovní úlohy, sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku v oboru čísel do 20, hry s čísly, rozklady čísel).

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana člověka za běžných rizik – pomoc a prevence vzniku nebezpečí – rozhovory na dané téma.

ANGLIČTINA 

 • pracovní sešit, str. 61: žáci nalepí poslední samolepky;
 • pracovní sešit, str. 70: souhrnné opakování lekcí 1-4 – žáci hledají jednotlivé obrázky v domečku, pojmenují je anglicky a vybarví;
 • pracovní sešit, str. 71: souhrnné opakování lekcí 5-7 – žáci pojmenují anglicky jednotlivé obrázky, mohou opět barevně vybarvit.

Základem výuky distanční i ve škole, jsou pouze profilové předměty (M, ČJ, SKN).

HV, PČ, VV budeme průběžně propojovat s s profilovými předměty. Tělesná výchova se nevyučuje.

Všechny své žáky velmi zdravím!! J. P.

 

Plán práce 8. 6. – 12. 6. 2020

5.6. – 12. 6. 2020- zápisy do ŠD na příští školní rok. Více informací na hlavní stránce školy.

ČESKÝ JAZYK

Slabikář č. 3 do str. 11 – práce s textem.

Písanka do str. 13. Pište pouze 5 řádků na stránku. Prosím, dohlédněte na správný úchop pera, správné sezení.

Zdokonalujeme čtení č. 3 do str. 9.

MATEMATIKA

Pracovní sešit č. 4  do str. 10 – PŘECHOD PŘES DESÍTKU V OBORU ČÍSEL DO 20 – sčítání. Geometrické tvary.

OPAKOVÁNÍ: Procvičování a upevňování učiva z distanční výuky (číselná osa, číselná řada 1 – 20, slovní úlohy, sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku v oboru čísel do 20, hry s čísly, rozklady čísel).

SVĚT KOLEM NÁS

Úrazy – ochrana zdraví.

Plakáty – Naučme děti chránit se před úrazy

Rozhovory o ochraně před úrazy nad obrázky – viz odkaz.

Předmět Anglický jazyk Vám bude nadále  probíhat  distanční formou s pí.učitelkou Havlíčkovou.

Základem výuky distanční i ve škole, jsou pouze profilové předměty (M, ČJ, SKN).

HV, PČ, VV budeme průběžně propojovat s s profilovými předměty. Tělesná výchova se nevyučuje.

Všechny své žáky velmi zdravím!! J. P. Děkuji rodičům za přinesení prací svých dětí!

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 8. – 12. 6.)

Milí rodiče, přikládám odkaz k webové stránce na níž, lze stáhnout všechny nahrávky k učebnici i k pracovnímu sešitu Happy House 1 a následně je používat offline: https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs.

 1. Procvičujeme novou slovní zásobu 7. lekce (zvířata): a dog (pes), a cat (kočka), a bird (pták), a snake (had), a mouse (myš), a tiger (tiger): správná výslovnost viz nahrávka č. 36. Žáci si mohou znovu zazpívat písničku Animal friends (nahrávka č. 38).
 2. Pracovní sešit, str. 57: žáci si prohlédnou obrázky zvířat a rozhodnou, zda mají tato zvířata rádi nebo ne (podle toho, zda mají daná zvířata rádi, dokreslí pozitivní nebo negativní obličeje):
  • při této aktivitě lze procvičovat frázi: I like (čteme aj lajk – mám rád/ráda) – I don´t like (čteme aj dount lajk – nemám rád/a).
 3. Písnička Where´s Otto? / Kde je Otto? (nahrávka č. 43).
 4. Pracovní sešit, str. 58 (nahrávka č. 44) – žáci si pozorně prohlédnou obrázky, poslouchají nahrávku a přiřazují čísla 1-6 ke správnému obrázku (Kde je Otto?).
 5. Písnička Are you happy? (nahrávka č. 49): žáci poslouchají písničku:
  • Clap your hands.  Zatleskej.
  • Stamp your feet.  Zadupej.
  • Shout Hooray!    Zakřič Hurá!
 6. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu:
 7. Dobrovolné.

 

Plán práce 1. 6. – 5. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář č. 2 dokončení. Slabikář č. 3 od str.2 do str. 5

Práce s textem –  při čtení nezapomínejte na obloučky u slov:-)

Písanka č. 3 do str. 7. Velká písmena – N, M, U, Y, V. Pište pouze 5 řádků na stránku. Prosím, dohlédněte na správný úchop pera, správné sezení.

Čtení – Zdokonalujeme čtení č. 2 dokončení. Zdokonalujeme čtení č. 3 do str. 4.

MATEMATIKA

Pracovní sešit č. 4 od str. 3 do str. 5 – PŘECHOD PŘES DESÍTKU V OBORU ČÍSEL DO 20.

OPAKOVÁNÍ: Procvičování a upevňování učiva z distanční výuky (číselná osa, číselná řada 1 – 20, slovní úlohy, geometrické tvary, sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku v oboru čísel do 20, hry s čísly, rozklady čísel).

SVĚT KOLEM NÁS

Město ve kterém žijeme.

Praha – která znáš známá a významná místa v Praze, nebo v okolí bydliště? Jedno z nich nakresli a zopakuj si adresu svého bydliště.

Předmět Anglický jazyk Vám bude nadále  probíhat  distanční formou s pí.učitelkou Havlíčkovou.

Základem výuky distanční i ve škole, jsou pouze profilové předměty (M, ČJ, SKN).

HV, PČ, VV budeme průběžně propojovat s s profilovými předměty. Tělesná výchova se nevyučuje.

Všechny své žáky velmi zdravím!! J. P.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 1. – 5. 6.)

Milí rodiče, přikládám odkaz k webové stránce na níž, lze stáhnout všechny nahrávky k učebnici i k pracovnímu sešitu Happy House 1 a následně je používat offline: https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs.

 1. Začínáme poslední lekci a trénujeme novou slovní zásobu 7. lekce (zvířata): a dog (pes), a cat (kočka), a bird (pták), a snake (had), a mouse (myš), a tiger (tiger): správná výslovnost viz nahrávka č. 36. Žáci si mohou zazpívat novou písničku Animal friends (nahrávka č. 38).
  • pracovní sešit, str. 54: žáci barevnou pastelkou obtáhnou obrysy zvířat (každé zvíře jinou barvou), „fajfkou“ označí zvířata, která v obrysech objevili.
 2. Žáci si poslechnou příběh Otto and the dog (nahrávka č. 40).
  • pracovní sešit, str. 55: žáci anglicky pojmenují obrázky zvířat 1-6 a potom dokreslí jejich ocásky.
 3. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu:
 4. Dobrovolné.

 

AKTUALITA

Dne 28. 5. 2020 (čtvrtek) budou připraveny nové PRACOVNÍ SEŠITY pro další výuku žáků. Sešity si vyzvedávejte v době od 15 – 17 hodin v zádveří školy (u hlavního vchodu)

Každý žák bude mít připravenou nadepsanou složku ve které bude: Pracovní sešit – MATEMATIKA , SLABIKÁŘ, PÍSANKA a sešit ZDOKONALUJEME ČTENÍ.

Prosím o dodržení termínu vyzvednutí, aby žáci mohli nadále plnit zadané úkoly. V případě, že nebude možné se pro sešity dostavit, napište mi email. 

Pro žáky, kteří nenastoupí do školy, bude pokračovat distanční výuka dle Plánu práce na jednotlivé týdny do konce školního roku. Děkuji. J. Petrová

Plán práce 25. 5. – 29. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Celý týden bude probíhat upevňování, procvičování a opakování učiva z distanční výuky (čtení, psaní písmen, práce se slabikami a se slovy, čteným textem).

Opakování: Ď, Ť, Ň a slabiky DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

Slabikář do str. 61. Di, ti, ni – zakroužkování slabik v textu – při čtení nezapomínejte na obloučky u slov:-)

Písanka dokončení č. 2.  Písanka č. 3 do str. 2. Pište pouze 5 řádků na stránku. Prosím, dohlédněte na správný úchop pera, správné sezení.

Čtení – Zdokonalujeme čtení do str. 56

MATEMATIKA

Procvičování a upevňování učiva z distanční výuky (číselná osa, číselná řada 1 – 20, slovní úlohy, geometrické tvary, sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku v oboru čísel do 20, hry s čísly, rozklady čísel).

Pracovní listy k opakování:

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2017/06/T%C5%99e%C5%A1n%C4%9B-%E2%80%93-rozklad-%C4%8D%C3%ADsel.pdf

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2017/05/Ter%C4%8De-%E2%80%93-v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD-a-men%C5%A1%C3%AD.pdf

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/02/N%C3%A1kupy.pdf

Matematika – pracovní sešit 4. do str. 3 – opakování.

SVĚT KOLEM NÁS

Dopravní výchova – značky, bezpečné chování v dopravních prostředcích.

Pracovní list k tématu:

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/03/Zn%C3%A1te-dopravn%C3%AD-zna%C4%8Dky.pdf

Opakování probraných témat formou her, hádanek, pohádek, říkadel, rozhovorů, práce s obrázky.

Domácí a hospodářská zvířata. Lidská práce a její výsledky. Práce a volný čas.

Předmět Anglický jazyk Vám bude nadále  probíhat  distanční formou s pí.učitelkou Havlíčkovou.

Základem výuky distanční i ve škole, jsou pouze profilové předměty (M, ČJ, SKN).

HV, PČ, VV budeme průběžně propojovat s s profilovými předměty. Tělesná výchova se nevyučuje.

Všechny své žáky velmi zdravím!! J. P.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 25. – 29. 5.)

Milí rodiče, přikládám odkaz k webové stránce na níž, lze stáhnout všechny nahrávky k učebnici i k pracovnímu sešitu Happy House 1 a následně je používat offline: https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs.

 1. Opakujeme slovní zásobu 6. lekce: a hairbrush (hřeben), a toothbrush (zubní kartáček), soap (mýdlo), shampoo (šampon), a towel (ručník), a duck (kachna). Žáci si mohou zazpívat písničky The Bathtime song. a Every day I wash my hands.
 2. Pracovní sešit, strana 51-53;
  • pracovní sešit, str. 51: žáci spojí části obrázků (na každém obrázku radí jeden člen rodiny: Wash your hands./Umyj si ruce.; Wash your face./Umyj si obličej.; Brush your hair./Učeš si vlasy.; Dry your hair./Usuš si vlasy.;
  • pracovní sešit, str. 52 (opakování – 1. úkol): žáci nakreslí pro Rodneyho předmět, který používá každý den v koupelně;
  • pracovní sešit, str. 52 (opakování – 2. úkol): žáci pojmenují obrázky 1-6, pokud se jim práce daří, vybarví si domeček;
  • pracovní sešit, str. 52 (opakování – 3. úkol): žáci poslouchají nahrávku a přiřadí čísla 1-4 z nahrávky ke správným obrázkům; žáci si mohou opět vybarvit domeček (4. úkol vynecháme);
  • odkaz k nahrávce: https://zsrak-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/ETzmUMpUwB9BgGXnDQrK6KgBGRbF-W1nYXpsl60Az_CF6w?e=wg7abv
  • pracovní sešit, str. 53: v zadní části pracovního sešitu najdou žáci samolepky k 6. lekci a nalepí na správné obrázky.
 3. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu:
 4. Dobrovolné.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 

Plán práce 18. 5. – 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str. 53-55 – bě, pě, vě – dokončení. Mě – zakroužkování slabik v textu – při čtení nezapomínejte na obloučky u slov:-)

Písanka do str. 47.  Pište pouze 5 řádků na stránku. Prosím, dohlédněte na správný úchop pera, správné sezení.

Čtení – Zdokonalujeme čtení str. 47-49.

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - ppt stáhnout

https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/ – výuku vede Mgr. Novotný, autor Slabikáře a je velmi kvalitně zpracovaná.

MATEMATIKA

Souhrnné opakování – str. 32. Dokončení sešitu M 3.

Upevňovat: Jednotka délky – metr, jednotka hmotnosti – kilogram.

Procvičovat: pamětné počítání, zápis příkladů i složených – pomůcky k počítání, číselné osy, slovní úlohy – slovně zkusit vymyslet, žák odpovídá: opakuje otázku – vytvoří příklad – slovně odpověď.

Pracovní list k souhrnnému opakování.

Rozárčin Mikuláš - pracovní listy ke stažení - Škola Zvesela

SVĚT KOLEM NÁS

Lidská práce – její výsledky 

Rozhovory o lidské práci, příklady.Encyklopedický list na téma povolání určený pro 1. ročník a ...

Která povolání žáci na obrázku naleznou?

 • Některým lidem se ztratili nějaké předměty. Najdeš ztracené předměty a dokážeš správně určit, komu se ztratili?
  1) číšník – půllitr (u rozbořené zídky)
  2) dopravní policista – píšťalka (v zedníkových neckách)
  3) malíř – štětce (má učitelka v kabelce)
  4) kadeřník – kartáč na vlasy (u popelnice)
  5) zpěvačka – mikrofon (má pes v tlamě)
  6) lékař – injekční stříkačka (na zemi u číšníka)
  7) spisovatel – kniha (pod lavičkou)
  8) zedník – cihla (v květináči)
  9) pošťák – dopis (vykukuje z kanálu)
  10) řidič – volant (v míchačce na beton)
  11) kominík – štětka (pod dodávkou)
  12) učitelka – ukazovátko (za komínem)
  13) popelář – rukavice (má kočka na ocase)
  14) prodavačka – kasa (na střeše atelieru)
 • Žáci popisují jednotlivá povolání, která na obrázku vidí. Mohou také vymýšlet příběhy k situacím, které vidí na obrázku.

Srdečně Vás i děti pozdravuji! Děkuji za pozdravy od dětí a zpětné vazby na výuku! J. P.

Odkazy pro pomoc s výukou:

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M,
PRV, VL, PŘ, AJ): www.skolakov.eu
Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M,
PRV, VL, PŘ, AJ): www.rysava.websnadno.cz
Online cvičení pro 1. stupeň: www.pripravy.estranky.cz
Online cvičení z matematiky, pro všechny typy škol:
https://www.umimematiku.cz/
Online cvičení z českého jazyka, pro všechny typy škol:
https://www.umimecesky.cz/
Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, prezentace, vhodné pro všechny typy škol:
https://www.skolaci.com
Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma
ke stažení
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/
http://www.naucsepsat.cz/

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 18. – 22. 5.)

Milí rodiče, přikládám odkaz k webové stránce na níž, lze stáhnout všechny nahrávky k učebnici i k pracovnímu sešitu Happy House 1 a následně je používat offline: https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs.

 1. Procvičujeme slovní zásobu 6. lekce: a hairbrush (hřeben), a toothbrush (zubní kartáček), soap (mýdlo), shampoo (šampon), a towel (ručník), a duck (kachna). Žáci si mohou zazpívat písničku z minulého týdne.
 2. Tento týden se naučíme novou písničku Every day I wash my hands:
 3. Žáci se naučí v angličtině pojmenovat to, co je studené: It´s cold., to, co je horké: It´s hot., to, co je teplé: It´s warm.
 4. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu.
 5. Dobrovolné.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 

Plán práce 11. 5. – 15. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str. 50-52 – bě, pě, vě. Zakroužkování slabik v textu – nezapomínejte na obloučky u slov:-)

Písanka do str. 43.  Pište pouze 5 řádků na stránku. Prosím, dohlédněte na správný úchop pera, správné sezení.

Čtení – Zdokonalujeme čtení str. 45-46.  Děti mohou číst i dětské časopisy, knížky – nepovinné.

https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/ – výuku vede Mgr. Novotný, autor Slabikáře a je velmi kvalitně zpracovaná.

MATEMATIKA

Složené příklady str. 31.  Doporučuji používat pomůcky – krabičky, tužky, stavebnice apod. a názorně s nimi tento typ příkladů počítat. Je vhodné též znázornění graficky – (např.kolečky, tečkami) v případě sčítání možnost střídání barev.

Upevňovat: Jednotka délky – metr, jednotka hmotnosti – kilogram

Procvičovat: pamětné počítání, zápis příkladů, číselné osy, slovní úlohy – slovně zkusit vymyslet, žák odpovídá: opakuje otázku – vytvoří příklad – slovně odpověď.

SVĚT KOLEM NÁS

1. Den matek

Den matek (druhá květnová neděle) – Jestli existuje nějaký skutečně mezinárodní svátek, je to Den matek. V něm se zrcadlí jedinečnost a nepostradatelnost ženy ve společnosti. 15. 5. – Den rodin.

Popřejte maminkám. dm15-mama-a-kyticedm17-mama-na-zahradcedm30-prekvapeni-pro-mamudm21-mama-s-detmi-svatecni

2. Práce a volný čas

Vysvětlit rozdíl mezi pojmy povolání rodičů a volným časem (pro někoho může být stejná věc práce, pro druhého odpočinek)

Aktivní trávení volného času (procházka, sport) a pasivní odpočinek (čtení knihy, kino, zahradnické práce) – rozdíl

Co je pro žáka  prací? (škola jako práce + pomoc v domácnosti)

Zasílám odkaz na pracovní listypovolání s vysvětlivkami, děti mohou vykreslit.

https://dum.rvp.cz/materialy/povolani-pracovni-listy.html

Tělesná +Výtvarná + Hudební výchova + Pracovní činnosti – nebudou určována témata, ani plnění úkolů, činnosti jsou dobrovolné. Den matek – vytvoření přáníčka, výrobku. Vykreslení omalovánky – viz SKN.

Inspirace:

https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/darek-pro-maminku-vyrobte-si-prani-ke-dni-matek

Odkazy pro pomoc s výukou:

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M,
PRV, VL, PŘ, AJ): www.skolakov.eu
Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M,
PRV, VL, PŘ, AJ): www.rysava.websnadno.cz
Online cvičení pro 1. stupeň: www.pripravy.estranky.cz
Online cvičení z matematiky, pro všechny typy škol:
https://www.umimematiku.cz/
Online cvičení z českého jazyka, pro všechny typy škol:
https://www.umimecesky.cz/
Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, prezentace, vhodné pro všechny typy škol:
https://www.skolaci.com
Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma
ke stažení
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/
http://www.naucsepsat.cz/

Srdečně Vás i děti pozdravuji! Děkuji za pozdravy od dětí a zpětné vazby na výuku! J. P.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 11. – 15. 5.)

 1. Procvičujeme slovní zásobu 6. lekce: a hairbrush (hřeben), a toothbrush (zubní kartáček), soap (mýdlo), shampoo (šampon), a towel (ručník), a duck (kachna). Žáci si mohou zazpívat písničku z minulého týdne.
 2. Tento týden trénujeme porozumění otázce Can you see …? (čteme ken jú  sí) / Vidíš…?
  • žáci poslouchají příběh – odkaz k nahrávce: https://zsrak-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/yakoub_benradouane_zsrakovskeho_cz/EfWjlk46TH5CmI-VsBswK9ABFyaEGNBcnjF5ih6USn5Y1A?e=aTk9Jz
  • pracovní sešit, str. 47: žáci hledají na velkém obrázku předměty 1-10 a označují „fajkou“, pokud daný obrázek vidí, nebo křížkem, pokud daný obrázek nevidí;
  • pracovní sešit, str. 48: žáci se rozhlédnou po svém pokoji a opět označují „fajfkou“ předměty, které vidí ve svém pokoji a křížkem označí ty předměty, které ve svém pokoji nevidí;
  • v obou případech procvičují stejnou otázku: Can you see (a duck)?, mohou trénovat i s někým z rodiny.
 3. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu.
 4. Dobrovolné.

V případě, že nahrávky nefungují, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím mailové adresy.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 

Plán práce 4. 5. – 8. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str.48-49 – dě, tě, ně. Nezapomínejte na obloučky u slov:-)

Písanka do str. 39.  Pište pouze 5 řádků na stránku. Prosím, dohlédněte na správný úchop pera, správné sezení.

Čtení – Zdokonalujeme čtení str. 44.  Děti mohou číst i dětské časopisy, knížky – nepovinné.

https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/ – výuku vede Mgr. Novotný, autor Slabikáře a je velmi kvalitně zpracovaná.

MATEMATIKA

Kilogram str. 30.  Můžete s dětmi procvičovat hmotnost jednotlivých předmětů na kuchyňských vahách, upozornit je např. při nákupu – co vážíme na kilogramy, apod.

Upevňovat: Jednotka délky – metr, jednotka hmotnosti – kilogram

Procvičovat: pamětné počítání, zápis příkladů, číselné osy, slovní úlohy – slovně zkusit vymyslet, žák odpovídá: opakuje otázku – vytvoří příklad – slovně odpověď.

SVĚT KOLEM NÁS

STÁTNÍ SVÁTEK – VÝZNAM 100 let státní vlajky ČR, rozhovor Český rozhlas Plus

Vysvětlit, co znamená slovo „Státní svátek“ – ukázat v kalendáři, že jsou označeny červeně + neděle – orientace v kalendáři – opakování

8. květen – Den vítězství

V tento den si připomínáme konec 2. světové války.

Dne 8. května 1945 kapitulovala německá vojska.

Den vítězství 8.5. je slaven jako den vítězství v Česku, Francii, Norsku, Slovensku, Polsku a zemích Společenství národů. 

K tématu SKN MŮŽETE S DĚTMI NAVŠTÍVIT PAMÁTNÍK – např.při procházce v Chuchelském háji.

Tělesná +Výtvarná + Hudební výchova + Pracovní činnosti – nebudou určována témata, ani plnění úkolů, činnosti jsou dobrovolné.

Odkazy pro pomoc s výukou:

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M,
PRV, VL, PŘ, AJ): www.skolakov.eu
Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M,
PRV, VL, PŘ, AJ): www.rysava.websnadno.cz
Online cvičení pro 1. stupeň: www.pripravy.estranky.cz
Online cvičení z matematiky, pro všechny typy škol:
https://www.umimematiku.cz/
Online cvičení z českého jazyka, pro všechny typy škol:
https://www.umimecesky.cz/
Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, prezentace, vhodné pro všechny typy škol:
https://www.skolaci.com
Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma
ke stažení
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/
http://www.naucsepsat.cz/

Na dotazy ohledně nástupu žáků do školy – prosím, sledujte hlavní stránku školy. Srdečně Vás i děti pozdravuji! J. P.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 4. – 7. 5.)

 1. Nová slovní zásoba 6. lekce: a hairbrush (hřeben), a toothbrush (zubní kartáček), soap (mýdlo), shampoo (šampon), a towel (ručník), a duck (kachna)
 1. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu.
 2. Dobrovolné.

V případě, že nahrávky nefungují, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím mailové adresy.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

Plán práce 27. 4. – 1. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str.46-47 – dě, tě, ně.

https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/ – výuku vede Mgr. Novotný, autor Slabikáře a je velmi kvalitně zpracovaná.

Zasílám i velmi zdařilé pracovní listy na procvičování – nepovinné

http://www.zsbuttulova.cz/assets/files/ucime-se-aktivne2/VY_32_INOVACE_CJ6/VY_32_INOVACE_CJ6.09.pdf

Písanka do str. 37.  Pište pouze 5 řádků na stránku. Prosím, dohlédněte na správný úchop pera, správné sezení.

Čtení – Zdokonalujeme čtení str. 41-43.  Děti mohou číst i dětské časopisy, knížky – nepovinné.

MATEMATIKA

Kilogram str. 29.  Můžete s dětmi procvičovat hmotnost jednotlivých předmětů na kuchyňských vahách, upozornit je např. při nákupu – co vážíme na kilogramy, apod. Pracovní list k procvičování:

Hmotnost tělesa

Opakování od str. 13, sčítání, odčítání do 20, vztahy více, méně. Slovní úlohy.  

SVĚT KOLEM NÁS

1. 5. – státní svátek – Svátek práce.  Vysvětlit, co znamená slovo „Státní svátek“ – ukázat v kalendáři, že jsou označeny červeně + neděle – orientace v kalendáři (kde je tam napsán rok, měsíc, číslo týdne, kdo má svátek apod.)

Volně žijící zvířata – poznávání. Cíl – žáci mají mít povědomí o významu živ. prostředí (přírody i společnosti) pro člověka.

Poznávej 2 - zvířata domácí, volně žijící (oboustranná tabulka ...

Forest animals silhouettes vintage. Vector illustration in line ...

Pracovní list – pojmenuj a vybarvi volně žijící zvířata, která znáš – nepovinné.

Tělesná +Výtvarná + Hudební výchova + Pracovní činnosti – nebudou určována témata, ani plnění úkolů, činnosti jsou dobrovolné. K tématu SKN mohou děti zazpívat písničky: Běží liška k Táboru, Na tý louce zelený apod. 

Odkazy pro pomoc s výukou:

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M,
PRV, VL, PŘ, AJ): www.skolakov.eu
Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M,
PRV, VL, PŘ, AJ): www.rysava.websnadno.cz
Online cvičení pro 1. stupeň: www.pripravy.estranky.cz
Online cvičení z matematiky, pro všechny typy škol:
https://www.umimematiku.cz/
Online cvičení z českého jazyka, pro všechny typy škol:
https://www.umimecesky.cz/
Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, prezentace, vhodné pro všechny typy škol:
https://www.skolaci.com
Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma
ke stažení
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/
http://www.naucsepsat.cz/

Děkuji rodičům za milé emaily a zpětné vazby na výuku!  Na dotazy ohledně nástupu žáků do školy – prosím, sledujte hlavní stránku školy. Přeji dětem i rodičům krásný první květnový den a velmi všechny zdravím! J. P.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 27. – 30. 4.)

 1. Opakujeme slovní zásobu 5. lekce: a present (dárek), a card (přání), a candle (svíčka), a cake (dort), a badge (odznak), a balloon (nafukovací balonek)
  • zopakujte si všechny písničky 5. lekce (na CD – součástí pracovního sešitu)
  • pracovní sešit, str. 41: žáci poslouchají nahrávku a přiřazují čísla 2-7 ke správným obrázkům podle zvuku, který slyší; trénujeme otázku What´s that? (čteme wots θæt)/Co to je?
  • pracovní sešit, str. 42 (opakování):
   • Rodney slaví také narozeniny, žáci je mohou oslavit také zúčastnit – nakreslí tři věci, které jsou k oslavě narozeni nezbytné (využijte předměty z 5. lekce); 
   • žáci pojmenují obrázky 1-6 a mohou pak vybarvit domeček;
   • poslechové cvičení: žáci poslouchají – Is it (a book)?/Je to kniha? – pokud je odpověď ano, žáci nakreslí „fajfku“, pokud je odpověď ne, žáci napíšou křížek; pokud mají žáci pocit, že úkol zvládli dobře, mohou si vybarvit domeček;
   • některé myšky slaví narozeniny, žáci se ptají How old are you?/Kolik je ti let? a myšky odpovídají I´m/Je mi… (podle čísel na oblečení); pokud mají žáci pocit, že úkol zvládli dobře, mohou si vybarvit další domeček.
  • pracovní sešit, str. 43: žáci nalepí samolepky ze zadní části prac. sešitu (samolepky je třeba přiřadit ke správnému členu Happy House rodiny).
 2. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu.
 3. Dobrovolné.

V případě, že nahrávky nefungují, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím mailové adresy.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 

Vážení rodiče.

Z důvodu otevření škol dne 25. 5. 2020 budou nové sešity rozdány dětem ve škole. Docházka do školy bude dobrovolná. Rodičům, jejichž děti do školy nenastoupí a budou dále pokračovat v distanční výuce, zašlu email jakým způsobem si sešity vyzvednou. Děkuji.

Plán práce 20. 4. – 24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str. 42 – 45 – hlásky ď, ť, ň. 

https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/ – výuku vede Mgr. Novotný, autor Slabikáře a je velmi kvalitně zpracovaná.

Písanka do str. 34  Pište pouze 5 řádků na stránku. Prosím, dohlédněte na správný úchop pera, správné sezení.

Čtení – Zdokonalujeme čtení str. 38 -40.

MATEMATIKA

Seznámení – kilogram str. 28. Můžete s dětmi odvažovat na kuchyňských vahách, upozornit je např. při nákupu – co vážíme na kilogramy, apod.

Opakování od str. 13, sčítání, odčítání do 20, vztahy více, méně. Slovní úlohy.  Inspirace mimo pracovní sešit: http://www.naucsepocitat.cz/

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2018/11/Barevn%C3%A9-po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD-%E2%80%93-Brou%C4%8Dek-%C5%BEenichem.pdf

SVĚT KOLEM NÁS

Na dvoře – domácí zvířata. Cílem je poznat zvíře a jeho mládě a užitek.

http://www.napadyproanicku.cz/images/clanky/listy/dokreslovani-domzvi.pdf

Procvičovat můžete zde:

Domácí zvířata a jejich mláďata

1. Kde bydlím? Červeně podtrhni názvy domácích zvířat:

liška, koza, kachna, kohout, prase domácí, veverka, ryba, kočka, kráva, jezevec, muflon, jelen, pes, slepice, prase domácí, tele, kuře, srnka, zajíc, králík, husa, ovce, had, ježek, ještěrka, kůň, býk, beran, morče, papoušek

2. Co nám dává? Jak se jmenuje mládě?

Kráva – ………………………………………………………………mládě…………………….

Koza – ……………………………………………………………….mládě…………………….                                              

Slepice – ……………………………………………………………mládě…………………….

Ovce – ……………………………………………………………..mládě…………………….

Prase – ………………………………………………………………mládě……………………

Kachna – ……………………………………………………………mládě……………………

3. Nakresli domácí zvíře.

Tělesná +Výtvarná + Hudební výchova + Pracovní činnosti – nebudou určována témata, ani plnění úkolů, činnosti jsou dobrovolné. V květnu slavíme Svátek matek – děti mohou vytvořit přání, výrobek, apod.

Inspirace:https://primanapady.cz/clanek-921-darek-pro-maminku-z-prouzku-papiru

Odkazy pro pomoc s výukou:

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M,
PRV, VL, PŘ, AJ): www.skolakov.eu
Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M,
PRV, VL, PŘ, AJ): www.rysava.websnadno.cz
Online cvičení pro 1. stupeň: www.pripravy.estranky.cz
Online cvičení z matematiky, pro všechny typy škol:
https://www.umimematiku.cz/
Online cvičení z českého jazyka, pro všechny typy škol:
https://www.umimecesky.cz/
Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, prezentace, vhodné pro všechny typy škol:
https://www.skolaci.com
Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma
ke stažení
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/
http://www.naucsepsat.cz/

Děkuji rodičům za milé emaily a zpětné vazby na výuku! J. P.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 20. – 24. 4.)

 1. Procvičujeme slovní zásobu 5. lekce: a present (dárek), a card (přání), a candle (svíčka), a cake (dort), a badge (odznak), a balloon (nafukovací balonek)
  • poslech písničky How old are you? (Kolik je ti let?) na CD (součástí pracovního sešitu) nebo přiložená nahrávka zde:
  • pracovní sešit, str. 39: žáci přečtou anglicky čísla napsaná v balóncích a přiřadí balónky správným myškám (číslo přiřazeného balónku napíší na oblečení dané myšky); žáci mohou trénovat otázku How old are you? (Kolik je ti let?);
  • pracovní sešit, str. 40: žáci anglicky počítají svíčky na dortu (candles), nakreslí chybějící svíčky na dortu, spočítají celkový počet svíček a čísla zapíší do čtverečků; mohou zkusit sčítat anglicky: One candle and three candles are four candles.
 2. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu.
 3. Dobrovolné.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 

Vážení rodiče,

zde máte uvedený plán práce na 2 týdny tj. od 6. 4. 2020 – 17. 4. 2020.

V týdnu od 6.4. do 10. 4. mají děti pouze 3 dny “ výuky“, poté oslavu Velikonoc. Budeme se věnovat souhrnnému opakování vědomostí, procvičení a zejména odpočinku, který potřebujete :-). Přeji celé rodině krásné prožití Svátků jara, klid, pohodu, bohatou pomlázku a veselou mysl. J. P.

Vzhledem k tomu, že brzy budeme potřebovat nové pracovní sešity – Slabikář 3, Matematiku 4, Písanku + Zdokonalujeme čtení, budete včas informováni jakým způsobem a kdy si budete moci sešity pro děti vyzvednout přímo ve škole v prostorách za hlavním vchodem. Předpokládaný termín je konec dubna, pokud se situace nezmění. Počítejte, prosím, s tím, že provozní doba školy je pondělí + čtvrtek od 7:00 do 8:00 hod. V tomto čase, v jednom z dnů, budete vyzváni – zde na stránkách a jednotlivě emailem, k vyzvednutí. Vzhledem k tomu, že jsme tři 1. třídy, bude každá třída mít svůj termín k vyzvednutí sešitů. Není možné, z organizačních, bezpečnostních a provozních důvodů, abyste vyzvedávali sešity jindy, než bude určeno. Pouze v případě rodičů, kteří nadále dochází do zaměstnání, lze individuálně domluvit předání v jiném termínu. Děkujeme za pochopení.

Děkuji všem rodičům za zpětné vazby a spolupráci přes email !!!

Plán práce 6. 4. -17. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Opakování hlásek, slabik od str. 18 do str. 41, čtení textů v časopisech, knížkách, sešitu Zdokonalujeme čtení. Psaní – procvičení  psaných slov, spojování hlásek, přepis hlásek – z tiskacích do psacích na volný papír. Zasílám ke stažení cvičné papíry, s pomocnými linkami:

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/radky-na-psani-95/

MATEMATIKA

Opakování od str. 13  do str. 27, sčítání, odčítání do 20, vztahy více, méně. Slovní úlohy.  Inspirace mimo pracovní sešit: http://www.naucsepocitat.cz/

SVĚT KOLEM NÁS

Velikonoce – oslava Svátků jara. Opakování probraných témat.

http://www.milujivelikonoce.cz/cs/temata/show/zvyky/121-velikonocni-zvyky-a-tradice/

Tělesná +Výtvarná + Hudební výchova + Pracovní činnosti – nebudou určována témata, ani plnění úkolů, činnosti jsou dobrovolné, zasílám odkaz na inspiraci k Velikonocům:

 

Inspirace na velikonoční tvoření. Vyrobte si tyto úžasné dekorace!

ANGLIČTINA (DVOUTÝDENNÍ PLÁN 6. – 17. 4.)

Milí rodiče,
nechci Vás ani Vaše děti zahlcovat plněním úkolů. Týdenní plány v angličtině se zdají být nabité spoustou aktivit, které jak informujete školu, nejste schopni zvládnout. Aktivity jsou popsané detailně, abyste jim porozuměli vy, příp. Vaše děti. Spoléhám na to, že všechny děti mohou pracovat s pracovním sešitem (to je základ), vše ostatní jsou doprovodné materiály, procvičování, hry apod., které rozhodně nejsou pro vás a vaše děti závazné. Daná situace je natolik mimořádná, že my učitelé chápeme, že někdy s dětmi nestíháte ani to základní. Dělejte s dětmi to, co je ve vašich silách. Pokud něco nestihnete, nic závažného se nestane. Rozhodně neváhejte využít mou emailovou adresu (jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz) v případě, že si nevíte s něčím rady nebo nestíháte.
 1. Procvičujeme slovní zásobu 5. lekce: a present (dárek), a card (přání), a candle (svíčka), a cake (dort), a badge (odznak), a balloon (nafukovací balonek)
 1. Dobrovolné. Určeno pro žáky, kteří mají doma přístup k počítači a internetu.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková

 

Týdenní plán 30. 3.– 3.4. 2020

Odkazy pro pomoc s výukou:

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M,
PRV, VL, PŘ, AJ): www.skolakov.eu
Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M,
PRV, VL, PŘ, AJ): www.rysava.websnadno.cz
Online cvičení pro 1. stupeň: www.pripravy.estranky.cz
Online cvičení z matematiky, pro všechny typy škol:
https://www.umimematiku.cz/
Online cvičení z českého jazyka, pro všechny typy škol:
https://www.umimecesky.cz/
Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, prezentace, vhodné pro všechny typy škol:
https://www.skolaci.com
Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma
ke stažení
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/
http://www.naucsepsat.cz/

ČESKÝ JAZYK

Slabikář do str. 39 – Vyvození hlásky F,f, G, g – všechna cvičení. Prosím, vysvětlujte dětem slova, která neznají. Jako již ve škole pracujeme – děti si tvoří tužkou obloučky slabik u jednotlivých slov. V textu, vždy u nového písmene, kroužkují velké, malé písmeno- děti též znají. Pro procvičení můžete použít jakýkoli text, kde dítě bude hledat (zakroužkuje)nové hlásky.

Písanka do str. 30 – pište pouze 5 řádků na stránku. Písmena si procvičujte na pomocný papír či tabulku, pokud máte doma. Dohlédněte na správné držení pera, pastelky i sezení při psaní. Děkuji.

Čeština hrou -Práce s dětským časopisem – čtení, popis obrázků, vyprávění, pochopení textu.

Čtení – knížky, časopisy, Zdokonalujeme čtení do str. 37

Didaktická hra: Rodič po bytě schová kartičky se slovy např. MÁMA (tiskací) , máma (psací). Žák vyhledává po bytě vždy dvě kartičky k sobě – tiskací a psací podoba slova. Spojeno se zrakovou percepcí, orientace v prostoru, čtení, pohyb.

Pochopení textu, čtení s porozuměním: Vždy pracovat s textem, otázky: „Co jsi četl? O čem to bylo? Umíš vyjmenovat např.jména, která v textu byla? Co dělal ten, co ten?“ apod.  Nakreslíš mi dva – tři předměty,  o kterých jsi se v textu dozvěděl? Vytleskej mi např.tři slova, která si z textu pamatuješ, kolik mají slabik?, na jaké písmeno začíná slovo, které jsi mi řekl, apod.

MATEMATIKA

Vztahy – o několik více, méně. Pracovní sešit – str. 21 -23. Opakování pamětného počítání v oboru čísel do 20. (+,-)

Didaktická hra: Ukazujete předměty, skupiny předmětů po bytě, ptáte se žáka: „Kde je více věcí? tzv.trénování ODHADU. např. vidíš více talířů, či skleniček apod., předměty ubereme -o kolik méně?, přidáme – o kolik více? 

SVĚT KOLEM NÁS

Jarní práce na zahradě – zasílám odkaz na velmi pěkné ztvárnění tématu:

Jarní příroda, práce na zahradě, klíčení …apod. Není třeba, aby jste tiskli stránky (někteří nemáte možnost), s dětmi si jen společně přečtěte a pokud budou chtít, můžou si poté nakreslit rostlinku a popsat její části – velmi zjednodušeně (list, stonek, květ). Důležité je, aby znaly charakteristiku jara, přírody, počasí a uměly popsat jaké práce (jednoduché) v jarním období děláme. 

https://docplayer.cz/4916016-Rozmanitost-prirody-57-jaro.html

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Zasílám odkazy na stránky s výtvarnými a tvořivými činnostmi, které mohou být pro Vás i Vaše děti inspirativní v době volného času: krokotak.com• www.tvorivedeti.cz• www.sikovny-cvrcek.cz• www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

Téma: Velikonoční přání

Námět: Vytvořit a zdobit dle výběru, možností. V této nelehké době bez návštěv příbuzných bude moc milé pokud přání děti vyrobí a pošlou poštou např.babičce, tetě apod.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Téma: Velikonoce – dekorace

Úkol: společné podílení se na přípravě výzdoby, dekorací na svátky. např.pletení věnečků apod.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Téma: Velikonoční tancování a zpěv

Hudebně pohybová činnost: zadejte do vyhledávače „Pavel Novák – Velikonoce“. Děti to bude bavit. Spojení veselého klipu s textem, zpěvem, volným tancem na hudbu. Navíc se z textu písně žáci dozví o významech jednotlivých Velikonočních dní.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Téma: Reakce na signál

Náměty, hry:

Voda, oheň, blesk

popis: Nejprve si řekneme, co budeme na každý pokyn vykonávat: př. Voda – leh na záda a zvednout nohy, oheň – všichni jdeme do jednoho rohu, blesk – leh na břicho. Děti se pohybují v rytmu tleskání rodiče, po dupnutí řekne rodič jeden z pokynů a děti zaujmou patřičnou polohu.

Rachejtle

Popis: Dítě stojí v bytě na určeném místě, rodič řekne věc, předmět, kterého se má co nejrychleji dotknout, najít, a co nejrychleji se vrátit na původní místo. Měnit způsoby: např. skoky snožmo, chůze pozadu, plazení apod.

Na zloděje

Popis: př. čepice uprostřed mezi žákem, rodičem – stejná vzdálenost dvou členů rodiny od předmětu. Počítáte společně třeba do 10 pak co nejrychleji tzv.“ukrást“ čepici ze středu. Hraje na body.

Říkadlo s pohybem – protažení:

Máme doma zajíčka, (předvádí zajíčka)

nese v koši vajíčka.  (chodí s „košíkem“ po místnosti)

Bílé, žluté, mramorové, (ukazuje na prstech)

bílé, žluté, fialové. (ukazuje na prstech)

Máme doma zajíčka, (předvádí zajíčka)

s čokolády vajíčka. (tři výskoky ze sedu)

Níže jsou uvedeny veškeré funkční odkazy, které Vám dopomohou v práci s dětmi.

50,- za environmentální pořad dne 16. 3. 2020 budu vracet v hotovosti po otevření školy. Děkuji.

Děkuji všem rodičům za zpětné vazby a spolupráci přes email !!!

Přeji klid i pohodu při práci s dětmi doma. Posílám všem svým „čečetkám“ co největší pozdravení. Všem pak zejména PEVNÉ ZDRAVÍ! J. P.

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 30. 3. – 3. 4.)

 1. Pracovní sešit, strana 34 – 35 + CD (součástí pracovního sešitu):
  • opakujeme slovní zásobu 4. lekce: oblečení – a T-shirt (tričko), a jumper (svetr/mikina), a skirt (sukně), a hat (klobouk/čepice), a shoe (bota), a sock (ponožka);
  • procvičujeme základní barvy: yellow (žlutá), orange (oranžová), pink (růžová), red (červená), blue (modrá), green (zelená); white (bílá), black (černá), purple (fialová);
  • pracovní sešit, strana 34 (souhrnné opakování): žáci nejprve obléknou myšáka Rodneyho (vyberou jedno z oblečení, které jsme trénovali, pojmenují a nakreslí do rámečku), potom se pokusí pojmenovat obrázky 1-6, pokud se jim to bude dařit, vybarví si domeček; poslechové cvičení (viz odkaz): žáci poslouchají nahrávku a vybarvují podle nahrávky, poté mohou opět vybarvit další domeček; nakonec pojmenují oblečení, které si Jack zapomněl sundat (obrázek 1) a oblečení, které Jack nandává Daisy (obrázek 2). Pokud se jim práce dařila, mohou vybarvit poslední domeček. 
  • pracovní sešit, strana 33: žáci nalepí samolepky (naleznou je na konci pracovního sešitu).
  • začínáme trénovat novou slovní zásobu 5. lekce: a present (dárek), a card (přání), a candle (svíčka), a cake (dort), a badge (odznak), a ballon (nafukovací balónek): viz přiložená nahrávka
  • nová písnička It´s my birthday (viz přiložená nahrávka)
  • pracovní sešit, str. 36: k této stránce neexistuje nahrávka. Pokud můžete, nadiktujte dětem následující slova. 1. a present, 2. a card, 3. a candle, 4. a balloon, 5. a card, 6. a badge. Děti podle diktátu kroužkují správné slovo (vybírají ze tří možností u kažkého bodu).
 2. Žáci, kteří mají doma přístup k počítači a internetu, mohou využít následující odkaz k powerpointové prezentaci, který je jednoduchým návodem k samostatné práci (zřejmě budou potřebovat pomoc se čtením (v češtině) instrukcí. 
 3. Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House   
  • Games → Unit 4, Unit 5 Find the pairs (pexeso). Maze (malý labyrint).
  • Picture dictionary (obrázkový slovník se správnou výslovností) → Unit 4.
  • Songs and chants (písničky) → Unit 4.
  • Stories (příběhy)  → Unit 4.

Milí rodiče, žáci mohou trénovat angličtinu pouze s pracovním sešitem + CD + přiložené nahrávky (klidněte na odkazy). Nebo mohou využít powerpointové prezentace (odkaz v bodě 2), prezentace je doplněna zvukovými nahrávkami. V případě jakýchkoli problémů se na mě obracejte prostřednictvím této mailové adresy: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková

 

ANGLIČTINA (TÝDENNÍ PLÁN 23. – 27. 3.)

 1. Pracovní sešit, strana 32 – 33 + CD (součástí pracovního sešitu):
  • procvičujeme stále stejnou slovní zásobu: oblečení – a T-shirt (tričko), a jumper (svetr/mikina), a skirt (sukně), a hat (klobouk/čepice), a shoe (bota), a sock (ponožka);
  • procvičujeme základní barvy: yellow (žlutá), orange (oranžová), pink (růžová), red (červená), blue (modrá), green (zelená); 
  • trénujeme nové barvy: white (bílá), black (černá), purple (fialová);
  • pracovní sešit, strana 32: žáci míchají barvy → žlutá + modrá =  zelená; žlutá + červená = oranžová; červená + modrá = fialová;
  • pracovní sešit, strana 33: žáci vybarvují jednou barvou stejné předměty, např. všechny pravítka růžově, předměty počítají, mohou anglicky popisovat, např. three pink rulers (tři růžová pravítka).
 2. Žáci, kteří mají doma přístup k počítači a internetu, mohou využít následující odkaz k powerpointové prezentaci, který je jednoduchým návodem k samostatné práci (zřejmě budou potřebovat pomoc se čtením (v češtině) instrukcí. 
 3. Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House   
  • Games → Unit 4 Find the pairs (pexeso). Maze (malý labyrint).
  • Picture dictionary (obrázkový slovník se správnou výslovností) → Unit 4.
  • Songs and chants (písničky) → Unit 4.
  • Stories (příběhy)  → Unit 4.
 4. Přidávám ještě jednu písničku o barvách: https://youtu.be/TCYVm0aS-Ks

Milí rodiče, žáci mohou trénovat angličtinu pouze s pracovním sešitem + CD (zde mají ale bohužel malou možnost trénovat zvukovou podobu anglického jazyka, proto budou potřebovat pomoc od vás nebo od svých starších sourozenců, pokud umí aspoň trochu anglicky). Powerpointová prezentace je doplněna zvukovými nahrávkami. V případě jakýchkoli problémů se na mě obracejte prostřednictvím této mailové adresy: jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz.

Srdečně zdraví, Jitka Havlíčková

 

Týdenní plán 16. 3.– 20. 3. 2020

DŮLEŽITÁ ZPRÁVA ze dne 17. 3. 2020 – RUŠÍ SE VÝLET DNE 1. 4. 2020. Peníze budou vráceny zpět rodičům. 

Zasílám užitečné odkazy na pomoc s výukou Vašich dětí:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062122-ceska-televize-v-pondeli-spusti-vysilani-pro-skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje   od 16. 3. 2020 9:00 hod. ČT 2.

www.nadalku.msmt.cz

Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.

Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.

Rovněž je možné využít metodický portál https://spomocnik.rvp.cz/

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.
Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka.
Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.

ČESKÝ JAZYK

Slabikář do str. 29. Vyvození hlásky Ř, ř – str. 26 cv. 1 zakroužkování Ř, ř v textu + všechna cvičení na stránkách.

Písanka do str. 24 – platí pokyn – pouze 5 řádků na stránce. Než začínáme psát do písanky, vždy si nové písmenko nacvičujeme na tabulkách (jsou ve škole), takže na volný papír :-). Prosím, dohlédněte na správný úchop pera a uvolnění ruky.

Čtení – buď svou knížku, nebo procvičování ze sešitu Zdokonalujeme čtení do str. 26. Prosím, číst denně.

Odkaz na pomůcky k výuce k ČJ:

Media Creator Web Viewer

Učíme se doma se Včelkou!

MATEMATIKA

Jednotka délky (seznámení) – metr. Pracovní sešit str. 18 + str. 19 cv. 1,2,3. Prosím, seznamte děti CO měříme metrem i odhad – měření např. pracovního stolu, místnosti, apod. 

Pomůcka k matematice – Matýskova matematika – viz odkaz. Máme učebnice od jiného vydavatele – Alter -, nicméně najdete na stránkách metodickou pomoc k matematice všeobecně.

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

SVĚT KOLEM NÁS

Opakování – hodiny, orientace v čase, roční období -charakteristika jara – jarní příroda.

Zasílám odkazy na pracovní listy. 

https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2018/03/pl-PRVN%C3%8DCH-10-JARO-1.pdf

https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2018/03/PL-JARNI-KVETY.pdf

Zasílám odkazy na kontrolu PL jarních květin.

https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2018/03/pl-urcovaci-klic-JARO-KYTKY-1.pdf

https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2018/03/pl-urcovaci-klic-JARO-KYTKY-2.pdf

https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2018/03/pl-urcovaci-klic-jaro-kytky-3-1.pdf

https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2018/03/pl-kvety-jara-4-.pdf

Orientace v čase, režim dne – pracovní list  Název: VY_12_Prvouka_07_Orientace v čase, režim dne

ANGLIČTINA

Milí rodiče, pokud máte možnost, využijte webovou stránku, kterou pravidelně uvádím v týdenním plánu. Děti zvládnou procvičovat samostatně. Postačí, pokud se zaměří na 4. lekci, mohou však i opakovat lekce předchozí. Pokud vám webová stránka nefunguje, je potřeba na vašem počítači povolit Flash Player (nebo si jej nainstalovat).

Pokud Vaše děti nemají možnost používat webovou stránku, mohou využít CD v pracovním sešitě, které obsahuje písničky a příběhy. 

Přidávám ještě jednu písničku o barvách: https://youtu.be/TCYVm0aS-Ks

V pracovním sešitě mohou dokreslit a vybarvit oblečení na str. 30 (bylo zadána za domácí úkol při poslední březnové hodině). Rovněž mohou vybarvit tričko (Moje oblíbené tričko) na str. 31. 

Prosím, abyste s dětmi, dle plánu, pracovali i ve výchovných předmětech (dle Tematických plánů). Práce si založí do svého portfolia, která přinesou do školy po jejím otevření.

Výtvarná výchova – Textilní koláž – Novinové městečko – viz odkaz – http://vytvarna-vychova.cz/novinove-mestecko/

Pracovní činnosti – Práce s drobným materiálem – přírodniny, modelovací hmota, textil, drát, fólie, apod. téma – Jarní květiny. Pokud budou děti modelovat, či pracovat s přírodninami, prosím o foto, pokud máte možnost vytištění a založení do portfolia. Pokud možnost nemáte, výrobky si přinesou do školy.

Hudební výchova – Rytmus říkadel – Říkadla s pohybem:

Na výlet

Na výlet my jdeme spolu, (stojíme a přešlapujeme na místě)
do kopce a z kopce dolů. (2x do dřepu a vstyk)
Utíkáme z kopce klusem, (rozběhneme se po místnosti)
jak když jedem autobusem. (v běhu rukama předvádíme „točení volantem“)
Utíkáme, utíkáme, (stále běháme)
na nikoho nečekáme. (běháme a kroutíme hlavou „ne ne“)
Z výletu už nemůžeme, (běh zpomalujeme až úplně zastavíme)
nožičkám my pomůžeme. (předkolníme se a chytíme nohy za kotníky)
Jeden krok a druhý krok, (takto chodíme po místnosti)
takhle půjdem domů rok.

Tělesná výchova – Relaxační cvičení – viz odkaz jak na to:-))

https://cs.wikipedia.org/wiki/Relaxa%C4%8Dn%C3%AD_techniky_pro_d%C4%9Bti

Děkuji za spolupráci a prosím, děti moc pozdravujte! S přáním ať se vše daří  J. P.

 

V týdnu do 13. 3. 2020, prosím dopracujte:

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ – str. 18 cvičení 2,3, str. 19 cvičení 1, 2, str. 20 hláska Ž, ž – cvičení 1 – zakroužkování Ž, ž v textu – děti znají a dále cvičení 2, 4, 5. str. 21 cv. 2, 3, 4. str.22 cv. 2, 5, str.23 cv. 1 -čteme s předložkou dohromady – obloučky, cv.2, 3.

PÍSANKA – DOPSAT do str.20 UPOZORNĚNÍ -pište s dětmi maximálně 5 řádků na stránce a vždy pouze 1x slovo, nebo přepis. (písanka je velmi obsáhlá, není třeba vypracovat celou stránku!!) TENTO POKYN JE PRO CELOU DOBU PRÁCE Z DOMOVA!

ČTENÍ – PROSÍM, DENNĚ ČÍST – buď cvičení ve Slabikáři (většinou cv.1 na každé stránce), nebo v sešitě ZDOKONALUJEME ČTENÍ k učebnici Slabikář 2. díl. Vždy když čteme, vysvětluji význam jednotlivých slov, aby děti věděly, co znamenají. V případě potřeby, použijte obrázek z internetu 🙂 např. žula, žeton, apod.

MATEMATIKA

Dopracujte str. 17 cv. 1, pamětné počítání -cv. 2, dále cv.3, cv. 6.

SVĚT KOLEM NÁS

Hodiny – celá- co ukazuje malá ručička , co velká ručička – lze použít pracovní list stažený z internetu:

https://slideplayer.cz/slide/2726970/

Orientace v čase -opakování ráno, dopoledne, poledne, odpoledne večer a činnosti, které vykonáváme.

OSTATNÍ

RUŠÍ SE EKO PROGRAM PLÁNOVANÝ NA 16. 3. 2020. O náhradním termínu, či vrácení peněz budete informováni.

PŘEJI VŠEM ÚSPĚCHY VE VZDĚLÁVÁNÍ! 

 

prosím, prohlížejte dětem vlasy – VŠI ve třídě.

Týdenní plán 9. 3.– 13. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásek č, ž

Slabikář do str. 23

Písanka do str. 20

MATEMATIKA

Odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20.

Pracovní sešit do str. 17

SVĚT KOLEM NÁS

Orientace v čase, hodiny -celá. 

ANGLIČTINA

 • Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House   
 • procvičování slovní zásoby Unit 4: clothes/oblečení (T-shirt, skirt, shoe, hat, jumper, sock);
 • procvičování základních barev (white, yellow, red, orange, blue, green, purple, grey, black);
 • domácí úkol: pracovní sešit, str. 30 (dokreslit a vybarvit).

OSTATNÍ

16. 3. EKO program 8,00 – 10,00 hod.

 

 

 

AKTUALITA

Prosím, prohlížejte dětem vlasy – VŠI  ve škole.

Týdenní plán 2. 3.– 6. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky a písmene B, b

Slabikář do str.15

Písanka do str. 12

Přenes, recitace, práce s hlasem, frázování – 6. 3. třídní kolo v recitační soutěži.

MATEMATIKA

Sčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20.

PS do strany 15.

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí, délka dne a noci.

ANGLIČTINA

OSTATNÍ

25. 3. třídní schůzky 17:30 hod.

 

 

AKTUALITA

Prosím, prohlížejte dětem vlasy – VŠI  ve škole.

Týdenní plán 24. 2. – 28. 2. 2020

ČESKÝ JAZYK

Hláska H, h

Slabikář do str. 11

Písanka do str. 6

OSV – sociální rozvoj

MATEMATIKA
Odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu přes 10. PS do str. 12

SVĚT KOLEM NÁS
Důležité telefonní linky – prevence, záchranné složky.

ANGLIČTINA

OSTATNÍ

Březen 2020: 

třídní recitační soutěž – 6. 3. 2020 – třídní kolo v rámci ČJ H

školní recitační soutěž – 26. 3. 2020 – reprezentují 2 žáci za třídu. 

Vybíráme 50,- Kč 16. 3. 2020 EKO PROGRAM I.A

 

Týdenní plán 10. 2. – 14. 2. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář do str. 7

Vyvození hlásek C, H

Písanka č.1 dokončení

MATEMATIKA

Sčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu přes 10. PS do str. 9

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví – péče o zdraví, nemoci, lékař, užívání léků, úraz

ANGLIČTINA

OSTATNÍ

PONDĚLÍ  10. 2. 2020 1. vyučovací hodinu proběhne Školní vzdělávací program – ekologie „Tonda Obal“.

14. 2. 2020 pátek – PROJEKTOVÝ DEN s tématem DEN ZEMĚ. Společně I.A +II.D.

JARNÍ PRÁZDNINY 17. 2. 2020 – 21. 2. 2020. ŠKOLA UZAVŘENA.

Březen 2020- školní recitační soutěž – reprezentují 2 žáci za třídu. Třídní kolo v rámci ČJ H.

 

Týdenní plán 3. 2. – 7. 2. 2020

ČESKÝ JAZYK

Opakování hlásky R, r
Dvojhlásky ou, au, eu
Slabikář č.1 dokončení.
Písanka do str. 51

MATEMATIKA
Číselná řada 11-20
Číselná osa -orientace, číslice na ose
PS Matematika č. 3 do str. 7

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví

ANGLIČTINA

OSTATNÍ

Divadlo 7. 2. 2020 – pátek (učíme se první a poslední hodinu – bez TV) 

14. 2. 2020 pátek – PROJEKTOVÝ DEN s tématem DEN ZEMĚ. Společně I.A +II.D.

JARNÍ PRÁZDNINY 17. 2. 2020 – 21. 2. 2020.  ŠKOLA UZAVŘENA.

 

Týdenní plán 27. 1. – 31. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky R, r

Seznámení s dvojhláskami ou, au, eu

Slabikář do str. 48

Písanka do str. 47

MATEMATIKA

Číselná řada 11-20

Číselná osa

PS Matematika č. 3 do str. 3

SVĚT KOLEM NÁS

Opakování – zimní sporty, zvířata v zimě, zimní krajina.

OSTATNÍ
Divadlo 7. 2. učíme se první a poslední hodinu. 
Vysvědčení 30.1.2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020

JARNÍ PRÁZDNINY  17. 2. 2020 – 21. 2. 2020.

 

Týdenní plán 20. 1. – 24. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky Š, š

Slabikář do str. 41

Písanka do str. 41

Básničky se zimní tematikou

MATEMATIKA

Odčítání v oboru čísel do 10

Dokončení pracovního sešitu

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty – druhy, bezpečnost, vybavení

ANGLIČTINA

OSTATNÍ

Divadlo 7. 2. učíme se první a poslední hodinu. Vybíráme 60,-Kč.

Vysvědčení 30.1.2020

Pololetní prázdniny 31. 1. 2020

 

Týdenní plán 13. 1. – 17. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky K, k.

Sloh – popis zvířete

Slabikář do str. 37

Písanka do str. 33

MATEMATIKA

Vyvození číslice 10

Sčítání v oboru do 10

Rozklady čísel, číselná osa

Pracovní sešit do str. 26

SVĚT KOLEM NÁS

Zvířata v zimě – lesní zvěř, ptáci

ANGLIČTINA

OSTATNÍ

30. 1. 2020 Vysvědčení (výpis)
31. 1. 2020 Pololetní prázdniny

7. 2. 2020 K 12 – Divadelní představení Zlaté vlasy děda Vševěda – vybíráme 60,- Kč

JARNÍ PRÁZDNINY 17. 2. -20. 2. 2020

EKO PROGRAMY: VYBÍRÁME PENÍZE AŽ V BŘEZNU!!

16. 3. 2020 DO HLUBIN RYBNÍKA – cena 50,- Kč

27. 4. 2020 MRAVENČÍ STEZKOU – cena 35,- Kč

 

 

Týdenní plán 6. 1. – 10. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář do str. 33

Vyvození hlásky D, d.

Písanka do str. 27

Básničky se zimní tematikou

MATEMATIKA

Odčítání v oboru čísel do 9

Opakování sčítání, odčítání, číselná osa, číselná řada

Pracovní sešit do str. 22

SVĚT KOLEM NÁS

Zvířata v zimě

ANGLIČTINA

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet)
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 3 Come and play! – toys/hračky (a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train);
 • písnička The toy song;
 • příběh Four cakes.

OSTATNÍ

6. 1. 2020    Návštěva kostela, učíme se první hodinu.

8.1. 2020    Třídní schůzky 17,30 hod.
30. 1. 2020 Vysvědčení (výpis)
31. 1. 2020 Pololetní prázdniny

Vážení rodiče, milí žáci.
Dovolte, abych celé rodině popřála krásné prožití vánočních svátků, mnoho radosti, pohody, klidu, štěstí a dětem bohatého Ježíška.
Do nového roku přeji pevné zdraví, spokojenost, osobní i pracovní úspěch a stálou radost ze života.
Jaroslava Petrová

 

Týdenní plán 16. 12. – 20. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slabikář do str. 27

Písanka do str.22

Dramatizace, přednes

MATEMATIKA

Docvičení příkladů o třech číslicích

Vyvození čísla 9

Sčítání v oboru do 9 

Pracovní sešit do str. 19

SVĚT KOLEM NÁS

Seznámení s následujícím ročním obdobím – zima

ANGLIČTINA

OSTATNÍ

19. 12. 2019 17:00 hod. Vánoční setkání s rodiči.

20. 12. 2019 Vánoční slavnost ve třídě (dopoledne) – info notýsek.

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny

6. 1. 2020 Návštěva kostela, učíme se první hodinu.

30. 1. 2020 Vysvědčení (výpis)

31. 1. 2020 Pololetní prázdniny

 

 

 

Týdenní plán 9. 12. – 13. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slabikář do strany 25

Písanka do strany 21, opis, přepis

Sloh – přání

Opakování krátkých, dlouhých slabik, vytleskávání a počty slabik, hlasité čtení krátké věty, jednoslabičná slova.

MATEMATIKA

Odčítání v oboru čísel do 8

Opakování sčítání 0-8

Pracovní sešit do str. 16 ( neděláme všechna cvičení!)

Vyvození číslice 9

 SVĚT KOLEM NÁS

Vánoce, zvyky, tradice, Sv. Lucie

ANGLIČTINA

OSTATNÍ

13. 12. divadlo KC 12 učíme se první 2 hodiny.

19. 12. Vánoční setkání s rodiči.

6. 1. Návštěva kostela, učíme se první hodinu.

PROSBA PRO RODIČE – VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE NÁM ROZUTEKLY KAŠTANY I ROZKUTÁLELY OŘECHY NA POMOC S POČÍTÁNÍM, PROSÍM O 10 KUSŮ, V JEDNÉ BARVĚ, UMĚLOHMOTNÝCH VÍČEK Z PET LAHVÍ. Stále používáme pomůcky při početních operacích. Velmi děkuji!!

 

 

VÝLET 3. 12. 2019 úterý ADVENTNÍ ZÁMEK

Scházíme se v 7:45 hodin PŘED ŠKOLOU!!!! -odjezd autobusu je  v 8:00 hod. od PRIORU.

Návrat do školy je cca 13:45 – 14:00 hodin.

S sebou – svačinku, oběd, pití, teplé oblečení (pláštěnku), malý obnos peněz na případný suvenýr, pohodlné boty.

PROSÍM o informaci do notýsku, nejpozději do 29. 11. 2019, zda dítě trpí nevolností a bere léky.

Léky proti nauzee si rodiče obstarají sami, případné informace pro učitele, prosím, uveďte do notýsků. 

Děkuji.

Týdenní plán 2. 12. – 6. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK

Prac. sešit Slabikář do str. 20

Písanka do str.16

Vyvození hlásky N

MATEMATIKA

Vyvození , psaní číslice 8
Sčítání v oboru do 8
PS do str. 12
Geometrické tvary -upevňování

 SVĚT KOLEM NÁS

ADVENT – Sv. Barbora, Sv. Mikuláš – zvyky, obyčeje

ANGLIČTINA

OSTATNÍ

5. 12. ve škole návštěva Mikuláše ve vyučování

13. 12. divadelní představení

19. 12. Vánoční setkání rodičů a dětí -začátek v 17,30 hodin

6. 1. 2020 – NÁVŠTĚVA KOSTELA -LHOTKA – vyučování bude pouze 1. hodinu. S sebou do školy – batůžek, svačina, pití, penál.

 

Týdenní plán 25. 11. – 29. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Prac. sešit Slabikář do str. 16

Hlasité čtení.

Písanka do str.11

MATEMATIKA

Vyvození , psaní číslice 7
Odčítání v oboru do 7
PS do str. 8
Geometrické tvary -upevňování

SVĚT KOLEM NÁS
Moje rodina – život v rodině, příbuzenské vztahy, domov.

Multikult. výchova – lidské vztahy.

Advent – seznámení s významem, zvyky.

ANGLIČTINA

OSTATNÍ
 Divadlo 13.12. 2019 K12 – představení SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM

Prosím věnujte pozornost oznámení na webových stránkách školy!!!!

 

 

AKTUALITA

Nápravy při grafomotorických obtížích – ZŠ Mráčkova 3090, Praha 4

Paní Simonidesová – tel. 777 11 22 11, e-mail: martina.simonidesova@gmail.com

Týdenní plán 18. 11. – 22. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slabikář do str.11

Čtení slov, vět. Hlasité čtení.

Písanka do str. 8

Uvolňovací cviky – číslice

MATEMATIKA

Vyvození , psaní číslice 7

Sčítání v oboru do 7

PS do str. 4

Geometrické tvary -upevňování

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina – život v rodině, příbuzenské vztahy

ANGLIČTINA

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet)
 • procvičování slovní zásoby Unit 2: školní pomůcky (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case) a číslovky 1-10; písničky What´s in my bag?, Ten little fingers;
 • domácí úkol na středu 20. 11. v pracovním sešitě, str. 11 (vybarvit obrázky).

 

OSTATNÍ

Vybíráme 60,- Kč v HOTOVOSTI na divadlo 13.12. 2019 K12 – představení SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM

V pátek 22. 11. mimo provoz tělocvičny – odpadá hodina TV

 

 

Týdenní plán 11. 11. – 15. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

dokončení PS Živá abeceda

Slabikář do str. 5

Písanka do str. 7

Hlasité čtení.

MATEMATIKA

dokončení PS 1. díl

Geometrické tvary – upevňování

Vyvození číslice 6, psaní číslice 6. Sčítání, odčítání v oboru čísel do 6.

SVĚT KOLEM NÁS

Svátek Sv. Martina – pracovní list, seznámení se svátkem.

opakování – Domov, adresa, bydliště – vybavení domácnosti, předměty denní potřeby.

Státní svátek 17. 11. 

OSTATNÍ

13. 11. 2019 Třídní schůzky od 17:30 hod.

Vybíráme 60,- Kč V HOTOVOSTI na divadlo – 13. 12. 2019

 

 

Týdenní plán 4. 11. – 8. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Dokončení pracovního sešitu ŽA. Písanka č. 1 do strany 3

Opakování slabik, slov, počty slabik ve slově.

Hlasité čtení.

MATEMATIKA

Vyvození číslice 6, psaní číslice 6. Sčítání v oboru čísel do 6.

Geometrické tvary.

PS Matematika str.27, 28, 29, školní sešit.

SVĚT KOLEM NÁS

Domov, adresa, bydliště.

ANGLIČTINA

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2: školní pomůcky (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case) a číslovky 1-10;
 • příběh What´s this?.

OSTATNÍ

5. 11. 2019 OVOV – plnění disciplín , NEUČÍME SE, děti přijdou již ráno ve SPORTOVNÍM OBLEČENÍ A BUDOU MÍT OBUV NA VEN I DOVNITŘ, s sebou batoh a svačinu, dostatek pití.

8. 11. 2019 FOCENÍ – výuka probíhá normálně.

13. 11. 2019 v 17,30 třídní schůzky.

 

Týdenní plán 28. 10. – 1. 11. 2019

Státní svátek, podzimní prázdniny a ředitelské volno.

 

UPOZORNĚNÍ 

DNE 21. 10. 2019 BYL NAHLÁŠEN u žáka NAŠÍ TŘÍDY VÝSKYT INFEKČNÍHO IMPETIGA. 

Týdenní plán 21. 10. – 25. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Upevňování naučených hlásek a slabik. Čtení jednoduchých slov, jednoduchých vět. Popis obrázku. Hry s písmeny, se slovy -rozlišení slabik -krátká, dlouhá. Zdravotní výchova – práce s dechem, hlasem. ŽA do str. 51

Uvolňovací cviky – dokončení.

MATEMATIKA

Číselná osa – grafické znázorňování s výpočtem  +, – do 5.

Upevňování +, – do 5.

Hry s pomůckami, zásobníky s čísly, kaštany apod.

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim na poli, v sadu, na zahradě – opakování. V případě pěkného počasí tematická vycházka.

ANGLIČTINA

 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2: Pen and pencils (a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case)
 • příběh What´s this?.

 

OSTATNÍ

21. 10. 2019 Povinnosti chodců v silničním provozu -preventivní program MP, 10:00 -10:45 hod.

25. 10. 2019 Slavnost prvňáčků – ukázková hodina- rodiče – 8,00-8,45 hod. 

24. 10. 2019  HALLOWEENSKÁ OSLAVA  TŘÍD – I.A + V.A.

DĚTI MOHOU PŘIJÍT JIŽ RÁNO V KOSTÝMECH A MOHOU MÍT I NAMALOVANÉ OBLIČEJE.

8:00-9:30 učení ve třídě, oslava ve třídě – ochutnávka přinesených dobrot, procházka po škole, foto, tanečky, zpěv.

10:00 – 11:40 – Společné aktivity I.A +V.A  – dílničky – vystříhávání, lepení, modelování, zdobení dýní apod.

PROSÍM RODIČE, pokud můžete dětem dát s sebou nějaké občerstvení + džus, budeme rádi!! DĚKUJEME. (Děti si přinesou umělohmotný kelímek na DŽUS).

Od 28. 10. 2019 do 1. 11. 2019 PODZIMNÍ PRÁZDNINY + ŘEDITELSKÉ VOLNO.

ŠKOLA UZAVŘENA!!

 

 

 

Týdenní plán 14. 10. – 18. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

ŽA do str. 43 hlásky O, P

Určování slabik ve slově, slabiky dlouhé, krátké. Tvorba slov ze slabik.

Uvolňovací cviky do str. 23.

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání čísel v oboru 0-5

Číselná osa, číselná řada.

Slovní úlohy, procvičování číslic, matematických operací.

Školní sešit – příklady, zápis čísel, grafické znázornění.

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim na poli -zemědělské plodiny, příprava pokrmů z plodin, pracovní postupy (obilí-mouka-chleba).

ANGLIČTINA

 • nová slovní zásoba Unit 2: školní pomůcky (a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a ruler)
 • písnička What´s in my bag?
 • k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House

OSTATNÍ

21. 10. 2019 Povinnosti chodců v silničním provozu -preventivní program MP, 10:00 -10:45 hod.

DO 4. 11. 2019 UHRADIT FOTO dle objednávky v notýsku- Č. ÚČTU: 266496066/0300 V.S. individ. dítěte, SS 111.

DO 16. 11. 2019 UHRADIT VÝLET (3. 12. 2019) CENA -390,- Kč Č. ÚČTU 266496066/0300

V.S. individ. dítěte, SS 201925. 25. 10. 2019 ukázková hodina pro rodiče 8:00-8:45 h.

Od 28. 10. do 1. 11. PODZIMNÍ PRÁZDNINY + ŘEDITELSKÉ VOLNO.

ŠKOLA UZAVŘENA!!

FOTOGRAFOVÁNÍ – ZMĚNA !

Focení bude přesunuto na 8. 11. 2019

 

 

AKTUALITA – změna termínu

V termínu 8. 10. 2019 – 15. 10. 2019 bude probíhat ve škole SBĚR PAPÍRU, hliníku a PLASTOVÝCH VÍČEK.

Papír, hliník a víčka, prosím, noste boční bránou (naproti MŠ) do areálu školy, kde bude umístěn kontejner. Přítomní pedagogové zváží donesené, pokud nebudete mít zváženo. Prosíme svázat! Děkujeme.

Týdenní plán 7. 10. – 11. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit ŽA do str. 33, vyvození hlásky O.

Opakování naučených hlásek, slabik. Čtení slabik, slov.

Uvolňovací cviky do str.18

MATEMATIKA

Pracovní sešit Krtek do str.25 – opakování 

Sčítání, odčítání čísel v oboru 0-5

Číselná osa, slovní úlohy, procvičování číslic, matematických operací.

Školní sešit – příklady, zápis čísel, grafické znázornění.

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim -zahrada -ovoce, zelenina  ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ,  práce v sadu -pracovní list, význam zdravých potravin pro člověka – vitamíny.

ANGLIČTINA (J. Havlíčková)

Milí rodiče, v hodinách AJ pracujeme s dětmi s učebnicí (k dispozici dětem pouze ve škole) a s pracovním sešitem. V pracovním sešitu budou označeny domácí úkoly. Děti vypracovávají domácí úkoly samostatně. Pracovní sešit dopředu prosím nevyplňovat. 

 •  k domácímu procvičování na počítači (s přístupem na internet), po kliknutí na tento odkaz se otevře stránka k učebnici Happy House 1 – písničky, příběhy, jednoduché hry na procvičování angličtiny Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House
 • Opakování (pozdravy: Hello./Good morning. – Goodbye.), jména Happy House family (Mum, Dad, Jack, Polly, daisy, Otto, Ruby, Spike). 
 • Středa 9. 10. TEST (Unit 1).

OSTATNÍ

Sběr -viz aktualita.

FOTO 1. tříd – 6. 11. 2019 -informace bude vylepena do 9. 10. 2019 v notýsku!!!

21. 10. 2019 Povinnosti chodců v silničním provozu -preventivní program MP, 10:00 -10:45 hod.

25. 10. 2019 Slavnost prvňáčků -ukázka výuky- rodiče 8:00 -8:45 hodin.

Týdenní plán 30. 9. – 4. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit ŽA do str. 27. Vyvození hlásky E, S

Uvolňovací cviky do str. 15

MATEMATIKA

Pracovní sešit Krtek – vybrané stránky str. 17,20,23,24

Sčítání, odčítání v oboru do 5

Psaní číslic 1- 5

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim -práce v sadu, na zahradě (ovoce, zelenina), pracovní listy

OSTATNÍ

1. 10. 2019 projektový den ZE-MĚ-MY – téma Čína, Vietnam (rozhovory, poznávání, výtvarné práce k tématu)

3. 12. 2019 POLODENNÍ VÝLET – 8,00 – 14,00 hod.  Advent v zámku Libochovice s dílnami.

Podrobné informace, platby a organizace dne budou uvedeny na webových stránkách třídy a v notýsku. Rodiče dostanou domů přihlášky na výlet, vrátí zpět TU.

 

Týdenní plán 23. 9. – 27. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit do str. 19, hláska L, slabiky La, Lá

Uvolňovací cviky do str. 12

MATEMATIKA

Znaménka – procvičování, psaní do školního sešitu

Sčítání v oboru čísel do 5

PS Krtek – vybrané stránky – 17, 18, 21, 22

Psaní číslic 3, 4, 5

Svět kolem nás

Ochrana životního prostředí – pracovní listy, rozhovory, pobyt v přírodě

OSTATNÍ

DNE 26. 9. 2019, čtvrtek, BUDE PROBÍHAT CELOŠKOLNÍ AKCE – PŘESPOLNÍ BĚH, DEJTE DĚTEM TEPLÉ MIKINY, TEPLÁKY, PEVNOU OBUV!!!

Do školy si vezmou pouze dostatek pití, svačinku a penál.

 

 

Týdenní plán 16. 9. – 20. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

ŽIVÁ ABECEDA -PS do str.13, slabiky ma, má

Uvolňovací cviky -PS do str. 8

MATEMATIKA

Sčítání v oboru čísel do 3

Pracovní sešit do str. 15

PS Uvol.cviky – psaní číslic

SVĚT KOLEM NÁS

Ekoprogram – rozhovory v návaznosti na přednášku – třídění odpadu, barvy kontejnerů, pracovní listy.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA -bezpečnost, formy chování účastníků silničního provozu -blízké okolí školy

OSTATNÍ

Dne 16. 9. -pondělí – environmentální pořad DUCHOVÉ Z POPELNIC

 

 

Týdenní plán 9. 9. – 13. 9. 2019

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky ve středu 11.09.2019 od 17:30 hodin.

Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy proběhne v 17:00 hodin ve sborovně.

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda -pracovní sešit do str. 9, písmena A, Á, M

Uvolňovací cviky -pracovní sešit do str. 6

PROSÍM RODIČE O ZÁSOBNÍKY NA PÍSMENKA  a do 12. 9. 2019 nastříhaná písmenka. Děkuji!

MATEMATIKA

Pracovní sešit do str. 10 

Opakování pojmů nad, před, za, vedle…..

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – pracovní listy, školní pomůcky, potřeby školáka.

 OSTATNÍ:

Na třídní schůzce budou předány podklady pro platby každému individ. s VS a čísly účtů.

Děkuji za platby environm.pořadu.

Upozorňuji rodiče, že v pondělí budou mít všechny děti vybavení na TV, dle pokynů na třídní schůzce. Děkuji za spolupráci.

 

 

Týdenní plán 2. 9. – 6. 9. 2019

Dne 16. 9. proběhne v naší třídě environmentální pořad v délce 90 minut s názvem Duchové z popelnic a stojí 50,- Kč. Hotovost, prosím, posílejte po dětech, potvrdím do notýsku přijetí. Děkuji.

ČESKÝ JAZYK

Seznámení s předmětem

Téma: Škola, třída, školní pomůcky – rozhovory, práce s obrázky, čtení a rozbor pohádky

Rozdání Živé abecedy a pracovního sešitu – Uvolňovací cviky

ŽA: do str. 5

PS: do str. 3

MATEMATIKA

Seznámení s předmětem, pracovním sešitem.

Orientace v prostoru – hry a cvičení

ANGLICKÝ JAZYK

Seznámení s předmětem

SVĚT KOLEM NÁS

Seznámení s předmětem

Téma: „Jsem školák“ – orientace ve škole, školní řád, pracovní a hygienické návyky, hodina x přestávka

Ostatní:

VÝBAVA KUFŘÍKU VV +PČ

HERKULES -lepidlo, vodové a temperové barvy, plastový kelímek na vodu, hadřík, modelína, zástěrka, nebo dlouhé triko na převlečení, deska na modelování, nůžky a tyčinkové lepidlo. KUFŘÍK donést do pátku. VŠE PODEPSAT.

POMŮCKY DO ŠKOLY

DESKY PVC, 40 x euro obaly (SKN, HV)

Obaly – každý sešit, který děti přinesou domů, prosím, obalit

Zakoupit desky na ČÍSLICE + PÍSMENA

PVC podložka na svačinu

Mikrotužka

Papírové „šanony“ -upřesnění na tř.sch. 11. 9. 2019 (portfolio výkresů, pracovních listů)

 + viz.info níže

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém školním roce 2019/20.

Informace k organizaci vyučování, 1. a 2. den najdete na hlavní stránce školy. 

Rozdělení žáků do ŠD pod sekcí  – Družina (nahoře na liště). 

Organizace:

2. 9.      8:00 – 8:15 scházení před školou

              8:15 – odchod žáků  s rodiči a třídním učitelem do třídy

              8:20 – 8:55 – žáci ve třídě (rodiče mají možnost se přihlásit do jídelny, či čekat u vchodu školy)

              8:55 – učitel odvede žáky do ŠD 6 (přízemí – šatny)

             od 9:00 – třídní schůzky s rodiči cca 1.hodinu (organizační informace + informace o ŠD).

                              Zde se dozvíte veškeré informace.

3. 9. 2019  8:00 hod. sraz před školou, třídní  učitelka odvede děti do třídy.

Žáci budou mít s sebou: aktovku, penál, pití, svačinu, přezůvky, zámek + 2 klíčky. Více informací se dozvíte na třídní schůzce.

Vyučování končí v 10:45 hod. Máte možnost si žáka  vyzvednout v 10:45 hod.před školou.

Pokud ne, žák bude předán do ŠD.

Od 4. 9. vyučování podle rozvrhu hodin třídy

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

Těším se na Vás v pondělí dne 2.9.před školou.

Vaše třídní učitelka  I. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.