I.D Mgr. Jaroslava Petrová

Mgr. Jaroslava Petrová

jaroslava.petrova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 12. 11. – 16. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK 

Pracovní sešit SLABIKÁŘ 1. díl do str. 9

Tvoření a čtení slabik, hry se slovy, nácvik hlasitého čtení slov a jednoduchých vět

PÍSANKA  1.díl  do str. 7

MATEMATIKA

Číslice  0- 6, poznávání, psaní 

Číselná osa

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 6

Pracovní sešit MATEMATIKA 2. díl do str. 6

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys: a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum.

SVĚT KOLEM NÁS

OSTATNÍ: 

14.11. 2018 Třídní schůzky od 17:30 hodin 

21.11. divadelní představení Šípková Růženka, zač. 9,00 hod. cena 60,- Kč/ žák – vybírá TU na třídních schůzkách. (Prosím o přesnou částku. Děkuji.)

 

TÝDENNÍ PLÁN 5. 11. – 9. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK 

Pracovní sešit ŽIVÁ ABECEDA dokončení

Tvoření a čtení slabik, hry s písmeny, slabikami, čtení slov, nácvik jednoduchých vět

Slabikář 1.díl  do str. 6

Písanka 1.díl  do str. 4

MATEMATIKA

Pracovní sešit MATEMATIKA dokončení

Sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 5

Porovnávání čísel, opakování znamének

Geometrie – geometrické tvary, hledání v prostoru, hry s pomůckami

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys: a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina – uvedení do tématu, rozhovory, pracovní listy

OSTATNÍ

PROSÍM, kontrolujte dětem penály a pokud má pastelka méně než 5 cm, vyměňte jí. Děti nemají oporu mezi palcem a ukazovákem, špatně s pastelkou pracují! Dohlédněte na vybavení penálu – guma, OŘEZANÁ TUŽKA, (funkční mikro tužka) pastelky, ořezávátko. Pero ani propisovací tužky zatím nepotřebují.

 

TÝDENNÍ PLÁN 31. 10. – 2. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK

Opakování a procvičování vyvozených písmen. Skládání slabik.

Psaní písmen, slabik.

ŽA do str 55.

Uvolňovací cviky do str. 28 – držení tužky, správné sezení.

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 0- 5.

 Skládání, počítání +, -. 

 Rozklad čísel. Práce s číselnou osou.

Pracovní sešit MATEMATIKA do str. 49

ANGLICKÝ JAZYK

 Unit 2 – Opakování: What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a …., číslovky 1 – 10.

SVĚT KOLEM NÁS

Zopakujeme oslavy v říjnu, svátek  Památka zesnulých.

Počátek tématu Moje rodina.

OSTATNÍ

Diplom za víceboj dostanou žáci s pololetním vysvědčením.

1. 11. Preventivní program na téma „ Chovám se bezpečně? “ (3+4 vyučovací hodina)

14. 11. Třídní schůzka  od 17: 30 hodin v I. D. 

21. 11. Divadelní představení v KC 12,  cena 60,- Kč,  začátek v 9,00 hodin.

 

TÝDENNÍ PLÁN 22. – 26. ŘÍJNA

Český jazyk

Vyvození hlásky I, písmene I

Tvoření slabik, skládání  a četba slov

Živá abeceda do str. 51, uvolňovací cviky do str. 26

Říkadla, krátké básně, uvolňovací cvičení rukou, správné sezení.

Matematika

Počet 1 – 5,  sčítání, odčítání do 5, vyvození číslice 0

Rozklad číslic v oboru do 5, číselná osa

Nácvik psaní číslice 5

PS MATEMATIKA do str.49

Svět kolem nás

TÉMA – Podzim – ovoce, zelenina opakování. Práce na poli, polní plodiny, vyprávění dle obrazového materiálu a vlastních citových prožitků. V případě příznivého počasí vycházka do přírody.

Anglický jazyk

 Unit 2 – What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a ….

OSTATNÍ

23. 10.  (úterý) OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ – plnění disciplín z atletiky

Nebude probíhat výuka, děti přijdou bez aktovky. S sebou si vezmou pouze batůžek s pitím, svačinou.

Vzhledem k tomu, že některé disciplíny se budou plnit na školním hřišti, jiné v tělocvičně školy dejte dětem TEPLÉ SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A SPORTOVNÍ OBUV NA VEN. Děti se nebudou převlékat, celý den budou ve sportovním oblečení, budou se pouze přezouvat.

26. 10. Slavnost prvňáčků – ukázka první vyučovací hodiny rodičům.

29. 10. – 30. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY ( výuka začíná ve středu 31. 10.)

 

TÝDENNÍ PLÁN 15.- 19. ŘÍJNA

Český jazyk

Vyvození  hlásek a písmen P,  U

Skládání, čtení a opis slabik a slov z otevřených slabik

ŽA do str.45  Uvolňovací cviky do str.23

Vyprávění podle obrázků.

 Popis plyšového zvířátka- děti přinesou ve čtvrtek 18. 10.

MATEMATIKA

Pracovní sešit do str. 38

Počet 1- 5

Psaní číslice 4

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 1- 4. Počítání s dopočítadlem ( příloha)

Pravolevá orientace

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk: Unit 2 – What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a ….

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim: práce na zahradě a na poli. V pátek za dobrého počasí vycházka.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.                       

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme si povídat o Rusku a VSR

  1. 10. Olympijský víceboj
  2. 11. půjdeme na divadelní představení do KC12

 

 


TÝDENNÍ PLÁN 8. – 12.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky O a písmene O

Živá abeceda do str. 33

Slabikování, tvoření a čtení slabik, nácvik slov MELE, MÁMA, SAMA apod.

 PS Uvolňovací cviky do str. 17 

Uvolňovací cviky ramenního kloubu, procvičení prstů, správné sezení u psaní, nácvik správného

úchopu tužky.

MATEMATIKA

Počet 1 – 4

Opak.znamének, znaménko – , psaní číslic 2, 3

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 4

Hry s čísly, porovnávání

PS MATEMATIKA do str. 33

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování – What´s your name? I´m…, Who´s this?; Unit 2 – Pens and pencils – předměty ve třídě.

SVĚT KOLEM NÁS

 Téma PODZIM –  PL Práce v sadu a na zahradě,  opakování tématu – Ochrana životního prostředí ( pobyt venku dle počasí) 

OSTATNÍ:

V PÁTEK 12. 10. PŮJDEME NA HODINU TV NA VENKOVNÍ HŘIŠTĚ. PROSÍM, DEJTE DĚTEM OBUV, VE KTERÉ MOHOU BĚHAT (tenisky). Cvičky jsou pouze do tělocvičny. Děkuji.

17. 10. PROJEKTOVÝ DEN – festival ZE MĚ MY, téma poznávání zemí Rusko a Vietnam. Pokud máte nějaké zajímavosti, suvenýry apod. – prosím o zapůjčení. Děkuji.

Prosím rodiče, aby dohlédli na ořezané tužky a pastelky v penále.

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, je důležitá příprava na vyučování.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 1. – 5. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda do str. 27

Vyvození hlásky a písmene E, S.

Tvoření slabik MA, ME, LA, LE

Čtení slabik, zdokonalujeme čtení do str. 5

PS – Uvolňovací cviky do str. 14

Uvolňovací cviky ramenního kloubu, procvičení prstů, správné sezení u psaní, nácvik správného

úchopu tužky.

MATEMATIKA

Počet 1-4, opakování- znaménka >, <, =

Porovnávání, hra s čísly

Psaní 1

Geometrie: geometrické tvary

Pracovní sešit MATEMATIKA 1. díl do str. 25

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1 – Who´s this? It´s…, Oh, Daisy!; Unit 2 – Pens and pencils.

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana životního prostředí – pojmy, přírodní zdroje, přírodní hodnoty -pobyt venku (dle

počasí), podzimní tematika

OSTATNÍ:

Od pondělí 1.10. příchod dětí do školy nejpozději v 7:45 hodin. Děti vstupují do školy bez rodičů a již budou samostatně odcházet do třídy.

2.– 5. 10. Sběr papíru u barevné brány.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 24. – 28. 9. 2018

 

ČESKÝ JAZYK

 

Vyvození hlásky L, písmene L

Uvolňovací cviky do str. 10

Živá abeceda do str. 19

Tvoření a čtení slabik, Zdokonalujeme čtení do str. 2 MA, MÁ, LA, LÁ

Uvolňovací cviky ramenního kloubu, procvičení prstů, správné sezení u psaní, nácvik správného úchopu tužky.

MATEMATIKA

Znaménka >, <, =

Hry s čísly, pojmy více x méně x rovná se

Porovnávání čísel, počet 1-3

Geometrické tvary

Pracovní sešit MATEMATIKA 1. díl do str. 19

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1

Pozdravy – Hello, Good Morning, Goodbye. Hello, I´m…; What´s your name?

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – dokončení tématu k DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ – Pravidla v silničním provozu, chodec, semafor, bezpečnost v blízkém okolí školy, pracovní list.

Ochrana životního prostředí –  vysvětlení pojmu, přírodní zdroje, přírodní hodnoty -pobyt venku (dle počasí)

OSTATNÍ:

Od pondělí 24.9. příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně. Děti, dle svého přání, budou samostatně odcházet do třídy.

Pátek 28. 9. 2018 STÁTNÍ SVÁTEK.

 

TÝDENNÍ PLÁN 17. – 21.9.2018

 

ČESKÝ JAZYK

Vyprávění příběhu s obrázky, logopedická cvičení – správná výslovnost hlásek.

Gramatická správnost při tvoření věty.

Čtení a tvorba slabik MA – MÁ, Živá abeceda do str. 13

PS Uvolňovací cviky do str. 7, uvolňovací cviky ramenního kloubu, procvičení prstů, správné sezení u psaní, nácvik správného úchopu tužky.

MATEMATIKA

Znaky rovnosti a nerovnosti > , <

Číslo 1

Číslo 2

Porovnávání čísel, vyvození číslic 

Geometrie: geometrické tvary – vyhledávání, počet

Pracovní sešit do str. 13

ANGLICKÝ JAZYK

 

SVĚT KOLEM NÁS

DOPRAVNÍ VÝCHOVA: blízké okolí školy, bezpečné přecházení jednotlivce, skupiny. Pravidla v silničním provozu – chodci. Dopravní značky.

OSTATNÍ:

V pondělí budou mít děti ještě v notýsku správné číslo účtu-pracovní sešit ANGLIČTINA.

Ve čtvrtek dopoledne ukázka kriketu.

Příchod dětí do školy každý den od 7:40 do 7:50 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

Konec vyučování každý den v 11:40 hodin.

V pátek 21. 9. PŘESPOLNÍ BĚH – celoškolní soutěž, cvičební úbor a obuv na ven. Lahev s pitím.

 

 

 

Oprava údaje k platbě

Vážení rodiče,

 v tabulce k placení, kterou jsem rozdala na včerejší schůzce je chyba.

Pracovní sešit na AJ ( Happy House) plaťte na účet č. 266496066/0300, sp. symbol 666, částka 244, 00 Kč.

Nezapomeňte na variabilní symbol ze ŽK.

Děkuji.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 10.-14. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky A – Á, hlásky M

Živá abeceda – sešit do str. 9

Nácvik správného úchopu tužky, uvolňovací cviky ruky

Pracovní sešit: Uvolňovací cviky do str. 5

MATEMATIKA

Počet 1-5

Pracovní sešit do str. 8

Orientace v prostoru, hry s čísly, spojování čísel s obrázky

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – pracovní listy, orientace v prostorách školy, návyky, bezpečnost

Ostatní:

Od pondělí 10. 9. 2018 je příchod dětí do školy od 7:40 do 7:50 hodin. Děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na děti čeká v šatně a společně je odvede do třídy. Konec vyučování bude již každý den v 11:40 hodin. 

Středa 12. 9. 2018 – třídní schůzky, začátek 17,30 hodin.

 

Vítám Vás v novém školním roce 2018/2019.

Komentáře jsou uzavřeny.