I.D Mgr. Jaroslava Petrová

Mgr. Jaroslava Petrová

jaroslava.petrova@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán od 24. 6. – 28. 6. 2019

 

ČESKÝ JAZYK

Slabikář č. III. dokončení

Písanka č. 3. dokončení

MATEMATIKA

Opakování, +.- v oboru 0-20 s přechodem přes desítku

SVĚT KOLEM NÁS

Opakování dle pracovních listů

OSTATNÍ

 26. 6. 2019 Atletické dopoledne pro 1. a 2. roč. nesportovní třídy 8,00-11,30 hod. – prosím, více pití pro děti

27. 6. 2019 Dětem budou rozdány druhé klíče a zámky od šatních skříněk, KTERÉ SI ODNESOU DOMŮ. Upozorněte děti, že si ve čtvrtek ODPOLEDNE, PŘED ODCHODEM DOMŮ, MUSÍ VYKLIDIT SKŘÍŇKY!!

V pátek 28. 6. s sebou pouze přezůvky, skříňky již NEZAMYKAT.

28. 6. 2019 ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 8,00-8,45 HOD.

VYUČOVÁNÍ KONČÍ V 8,45 HODIN, pak děti odchází do družiny.

Pokud dítě do družiny nechodí, rodiče si vyzvednou dítě již v 8,50 hod.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud bude žák nepřítomen, lze si vysvědčení vyzvednout pouze zákonným zástupcem v 8,45 – 9,00 hod. u třídní učitelky po předchozí emailové domluvě (nejpozději však do 27. 6. 2019).  Ve výjimečném případě (náhlé onemocnění) volejte 28. 6. do 8,00 hod. na číslo, které využíváte na omluvy dětí (vzkaz bude předán a vysvědčení bude vydáno ve viz výše uvedených hodinách). Později již není možné vysvědčení vydat.

V případě, že se tak nestane, vysvědčení bude k dispozici v září 2019.

VŠEM DĚTEM PŘEJI KRÁSNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN, ODPOČINEK A ZÁBAVU!

RODIČŮM VŘELÉ DÍKY ZA SPOLUPRÁCI!

PŘEJI VÁM, ABY JSTE SPOLEČNĚ S DĚTMI PROŽILI POHODOVÉ DNY!

 

Týdenní plán od 17. 6. – 21. 6. 2019

 

ČESKÝ JAZYK

Čtení s porozuměním.  Opis, přepis vět, diktát slov. Práce s textem.

Slabikář do str. 27

Písanka 3 do str. 27

MATEMATIKA

Odčítání v oboru 0- 20 s přechodem přes desítku.

Rozklad čísla. Řešení slovních úloh

 PL

SVĚT KOLEM NÁS

Léto v přírodě-  nebezpečí a úrazy, PL , rozhovory, pobyt v přírodě

OSTATNÍ

18. 6. 2019 ÚTERÝ CELODENNÍ VÝLET – instrukce viz notýsek přírodovědná vycházka 8,00-15,00 hod.

SRAZ VE TŘÍDĚ! nikoli PŘED ŠKOLOU. S SEBOU: svačinu, pláštěnku, pití, pevné boty, tužku nebo propisku.

Všechny svačinky a obědy ze školní kuchyně jsou ODHLÁŠENY. Po příchodu děti předány vychovatelce do družiny. Vyzvedávání dětí z družiny OD cca 15,15 hod.

  1. 6. uzavíráme klasifikaci.
  2. 6. Olympijský běh – celoškolní akce, VŠECHNY DĚTI VE SPORTOVNÍM OBLEČENÍ A OBUTÍ !!!! S SEBOU DO ŠKOLY PENÁL, pití, svačinu. Sešity budou ve třídě.
  3. 18.6 – 21. 6. Sběr víček a starého papíru

 

Týdenní plán od 10. 6. – 14. 6. 2019

ČESKÝ JAZYK

Práce s textem ve Slabikáři, čtení slov, vět – dokončení sešitu Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři.

Opis, přepis, diktát.

Slabikář III. do str. 17

Písanka 3. do str. 21

MATEMATIKA

Odčítání v oboru 0 – 20 s přechodem přes desítku.

Rozklad čísla. Řešení slovních úloh, PL.

SVĚT KOLEM NÁS

Léto – květiny, poznávání -pobyt v přírodě, pracovní listy, bezpečnost při letních sportech.

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování, testUnit 7 – Animal friends. Slovíčka (a bird, a cat, a dog, a mouse, a snake, a tiger, a crocodile, a rabbit, a shark). Can you (see me)? Yes, I can. / No, I can´t.

OSTATNÍ

18. – 21. 6. Sběr víček a starého papíru

18. 6. Celodenní výlet., ukončení klasifikace

 

 

Týdenní plán od 3. 6. – 7. 6. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slabikář III. díl do str. 12

Čtení  slov, jednoduchých vět, krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 16.  Opis, přepis, diktát slov.

MATEMATIKA

Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20, slovní úlohy. PL. 

SVĚT KOLEM NÁS

Téma: Nebezpečí v letní přírodě. ochrana člověka

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 6 – Bathtime! Slovíčka – test. It´s cold / warm / hot. Unit 7 – Animal friends. Slovíčka (a bird, a cat, a dog, a mouse, a snake, a tiger, a crocodile, a rabbit, a shark).

OSTATNÍ

5. 6. 2019 Třídní schůzky od 17:30 hod.

18. 6. – 21. 6. Sběr papíru a víček

30. 5. 2019

UPOZORNĚNÍ – děti dostanou do notýsků téma a organizaci celodenního výletu, který se koná dne 18. 6. 2019, prosím, věnujte zprávě pozornost. Děkuji. 

 

Týdenní plán od 27. 5. – 31. 52019

ČESKÝ JAZYK

Slabikář II. díl – dokončení Q q, W w, X x

Slabikář III. díl do str. 5

 Čtení  slov, jednoduchých vět, krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 12.  Opis, přepis, diktát slov.

MATEMATIKA

Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20, slovní úlohy. 

SVĚT KOLEM NÁS

Téma:  Přírodovědná vycházka – ZOO Chuchelský háj. Pozorování přírody, poznávání stromů, zvířat. Kvíz – skupinová práce.

ANGLICKÝ JAZYK

 Unit 6 – Bathtime! Slovíčka (a duck, a hairbrush, shampoo, soap, a toothbrush, a towel). I wash my (face). I brush my (hair).

OSTATNÍ

27. 5. 2019 PONDĚLÍ  Výjezd MHD – přírodovědná vycházka 8,00-12,30 hod. ZOO Chuchelský háj.

SRAZ VE TŘÍDĚ! nikoli PŘED ŠKOLOU. S SEBOU: svačinu, pláštěnku, pití, pevné boty, tužku nebo propisku.

Všechny svačinky ze školní kuchyně jsou ODHLÁŠENY. Po příchodu půjdou děti na oběd a pak předány vychovatelce do družiny. Vyzvedávání dětí z družiny OD cca 13,00 hod.

27. – 28. 5. 2019  od 16:00 – 18:00 hod.Zápisy do ŠKOLNÍ DRUŽINY na školní rok 2019/20

Z důvodu pěkného počasí, budou již hodiny TV probíhat venku. Prosím, dejte dětem sportovní obuv na ven a mikinu.

5. 6. 2019 Třídní schůzky od 17:30 hod..

 

Týdenní plán od 20. 5. – 24. 52019

ČESKÝ JAZYK

Slabikář II. díl – do str. 63.  Slabiky DI – TI – NI

 Čtení  slov, jednoduchých vět, krátkých textů.

Písanka č. 3 –  do str. 8 Opis, přepis, diktát slov.

MATEMATIKA

Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20, opakování –  m, l, kg.

SVĚT KOLEM NÁS

Téma:  Práce a volný čas – povolání, odpočinek

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk: Unit 6 – Bathtime! Slovíčka (a duck, a hairbrush, shampoo, soap, a toothbrush, a towel). I wash my (face). I brush my (hair).

OSTATNÍ

27. – 28. 5. 2019  od 16:00 – 18:00 hod. – Zápisy do ŠKOLNÍ DRUŽINY na školní rok 2019/20

 

TÝDENNÍ PLÁN 13. 5. – 17. 5. 2019

 ČESKÝ JAZYK 

Slabiky MĚ – mě opak. slabiky Di -di, Ti – ti, Ni – ni

Slabikář 2. díl do str. 60

Písanka 3. díl do str.3

MATEMATIKA

Číselná řada 0 – 20

Rozklady čísel

Sčítání v číselném oboru 0 – 20 s přechodem přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování slovní zásoby – Unit 1 – 5.

Webová stránka pro domácí procvičování (hry, písničky, příběhy apod.)

  Webová stránka pro žáky k učebnicové řadě Happy House

SVĚT KOLEM NÁS

Projektové dny – hl. město Praha, historické centrum, památky

OSTATNÍ:

 15. 5. – 17.5. 2019 Projektové dny: Putování Prahou

15.5. Projekt ve škole – s sebou: penál, lepidlo

16.5. Výjezd do středu města MHD – s sebou: svačinu (školní svačinu odhlásit), pláštěnku; odchod od školy v 8:00 hodin, předpokládaný návrat v 11:40 hodin

17.5. Projekt ve škole – s sebou: penál, lepidlo

 

TÝDENNÍ PLÁN  6. 5. – 10. 5. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Slabiky BĚ – bě,  PĚ – pě, VĚ – vě, opak., slabika MĚ, mě

Čtení slabik, slov, vět

Slabikář 2. díl  do str. 56

Písanka 3.díl str. 1

Báseň Maminka

MATEMATIKA

Číselná řada 10 – 20

Sčítání, odčítání v číselném oboru 0 – 20 bez přechodu přes desítku, seznámení s jednotkou objemu -litr, hmotnosti – kilogram, délky – metr.

Pracovní listy

ANGLICKÝ JAZYK

Nevyučováno.

SVĚT KOLEM NÁS

Nevyučováno.

OSTATNÍ: 

6.5. FOTOGRAFOVÁNÍ tříd – cena fotografie  35,- Kč.

VÝLET 7.5. 2019 úterý

Scházíme se v 7,45 hodin PŘED BUDOVOU ŠKOLY. ODJEZD AUTOBUSU JE V 8,00 HODIN OD PRIORU!! Návrat do školy je cca 13,45 – 14,00 hodin. Děti přechází do družiny.

Společně odcházíme k autobusu. S sebou: svačinku, oběd, pití, pláštěnku, případně malý obnos peněz, pohodlné boty. PROSÍM, NAPIŠTE MI DO NOTÝSKU NA PONDĚLÍ 6. 4. 2019 POKUD DÍTĚ V AUTOBUSU TRPÍ NEVOLNOSTÍ A BERE LÉKY. Děkuji.

8.5. Státní svátek

 9.5. – 10.5. Ředitelské volno

Do 6. 5. 2019 (pondělí) si děti přinesou desky a 10 ks obalů na pracovní listy z MATEMATIKY. Děkuji!

 

TÝDENNÍ PLÁN  29. 4. – 3. 5. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Slabiky BĚ – bě,  PĚ – pě, VĚ – vě

Čtení slabik, slov, vět

Slabikář 2. díl  do str. 53

Písanka 2.díl  dokončení

MATEMATIKA

Číselná řada 10 – 20

Sčítání, odčítání v číselném oboru 0 – 20 bez přechodu přes desítku, seznámení s jednotkou objemu -litr, hmotnosti – kilogram.

Pracovní sešit 3. díl do str. 58

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 5 – Happy birthday! Procvičování: Slovíčka. I have got (a blue T-shirt). How old are you? I´m (seven). Velikonoce – slovíčka – a basket, a chicken, chocolate, Easter Day, an Easter egg, flowers.

SVĚT KOLEM NÁS

Na dvoře – domácí a volně žijící zvířata, význam májových dní.

OSTATNÍ: 

1. 5. Státní svátek

6.5. FOTOGRAFOVÁNÍ tříd – cena fotografie  35,- Kč.

VÝLET 7.5. 2019 úterý

Scházíme se v 7,45 hodin PŘED BUDOVOU ŠKOLY. ODJEZD AUTOBUSU JE V 8,00 HODIN OD PRIORU!! Návrat do školy je cca 13,45 – 14,00 hodin. Děti přechází do družiny.

Společně odcházíme k autobusu. S sebou: svačinku, oběd, pití, pláštěnku, případně malý obnos peněz, pohodlné boty. PROSÍM, NAPIŠTE MI DO NOTÝSKU NA PONDĚLÍ 6. 4. 2019 POKUD DÍTĚ V AUTOBUSU TRPÍ NEVOLNOSTÍ A BERE LÉKY. Děkuji.

8.5. Státní svátek

 9.5. – 10.5. Ředitelské volno

Do 6. 5. 2019 (pondělí) si děti přinesou desky a 10 ks obalů na pracovní listy z MATEMATIKY. Děkuji!

 

TÝDENNÍ PLÁN  22.4. – 26.4.2019

ČESKÝ JAZYK 

 Vyvození slabik DĚ, TĚ, NĚ.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. 

Písanka č. 2 – do str. 46 

Slabikář 2. díl – do str. 49

MATEMATIKA

Číselná řada 10 – 20

Sčítání, odčítání v číselném oboru 0 – 20 bez přechodu přes desítku

Pracovní sešit  MATEMATIKA 3. díl do str. 55

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 5 – Happy birthday! Procvičování: Slovíčka. I have got (a blue T-shirt). How old are you? I´m (seven). Velikonoce – slovíčka – a basket, a chicken, chocolate, Easter Day, an Easter egg, flowers.

SVĚT KOLEM NÁS

Na dvoře – domácí a volně žijící zvířata, pracovní listy

OSTATNÍ: 

23. 4. 2019  Den Země – projektové vyučování zaměřené na ekologii (2 vyučovací hodiny)  

 

Týdenní plán od 15. 4. – 17. 4. 2019

(18. 4. – 19. 4. prázdniny a Státní svátek)

ČESKÝ JAZYK 

 Vyvození Ď, Ť, Ň.

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. 

Písanka č. 2 – do str. 41 

Slabikář 2. díl – do str. 45

Velikonoční říkadla a koledy

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání, slovní úlohy 10-20

 PS  MATEMATIKA– do str. 50

SVĚT KOLEM NÁS

Nevyučováno – velikonoční prázdniny a Státní svátek

ANGLICKÝ JAZYK

procvičování slovní zásoby Happy birthday – a present, a card, a candle, a cake, a badge, a balloon;

slovní zásoba vztahující se k velikonocům.

OSTATNÍ

 16. 4. 2019 Velikonoční dílny a jarmark od 16:00 hod. pro rodiče s dětmi

18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny 

19. 4. Státní svátek

Přeji krásné prožití Velikonoc dětem i rodičům!  Opět se s dětmi uvidíme v úterý 23. 4. 2019.

 

TÝDENNÍ PLÁN 8. 4. – 12. 4. 2019

 ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene  G – g, opakování naučených hlásek

Čtení slabik, slov, vět. Skládání slabik, slov. Opis, přepis.

PS Slabikář 2. díl  do str. 41, Písanka 2.díl  do str.38

MATEMATIKA

Číselná řada 10 – 20

Sčítání, odčítání v číselném oboru 10 – 20. Porovnávání čísel. Číselná osa. Slovní úlohy.

Pracovní sešit MATEMATIKA 3. díl do str. 46

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 5 – Happy birthday! Slovíčka (a badge, a balloon, a cake, a candle, a card, a present).

SVĚT KOLEM NÁS

EKO program. Velikonoce – zvyky, tradice, původ svátků

OSTATNÍ: 

11. 4. Dílničky pro děti s OMJ (odlišný mateřský jazyk) v rámci projektu INTEGRACE CIZINCŮ zač. 16,00 hod.

12. 4. EKO program “ Tajemství lesa“ 8,00 – 10,00 hod.

V případě pěkného počasí (období duben – červen) budeme některé hodiny  TV a  SKN (dle tématu) na pobytu venku. Žáci budou vždy informováni den předem. Prosím rodiče, aby vybavili děti teniskami na venkovní sportoviště, které budou součástí cvičebního úboru. Cvičky jsou pouze do prostor tělocvičny! Děkuji.

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY RODIČE NA VELIKONOČNÍ JARMARK DNE 16. 4. 2019.

 

TÝDENNÍ PLÁN 1. 4. – 5. 4. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene  F – f

Čtení slabik, slov, vět.

Slabikář 2. díl do str. 36

Písanka 2.díl do str.31

MATEMATIKA

Číselná řada 10 – 20, desítky, jednotky.

Sčítání, odčítání v číselném oboru 10 – 20

Pracovní sešit 3. díl do str. 42

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 5 – Happy birthday! Slovíčka (a badge, a balloon, a cake, a candle, a card, a present).

SVĚT KOLEM NÁS

Příroda na jaře – pozorování a porovnávání ročních období, pracovní list

OSTATNÍ: 

VÝLET 2. 4. 2019 úterý

Scházíme se do 8,00 ve třídě. Společně odcházíme k autobusu. S sebou: svačinku, oběd, pití, pláštěnku, případně malý obnos peněz, pohodlné boty. PROSÍM, NAPIŠTE MI DO NOTÝSKU NA PONDĚLÍ 1. 4. POKUD DÍTĚ V AUTOBUSU TRPÍ NEVOLNOSTÍ A BERE LÉKY. Děkuji.

  1. 4.  Velikonoční jarmark a výtvarné dílny, 18. 4.  – 22. 4. Velikonoční prázdniny + VELIKONOCE
 

TÝDENNÍ PLÁN 25. 3. – 29. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene CH, ch

Skládání slabik, čtení slabik, slov, vět.

Upevňování znalosti velkých, malých písmen. 

Písanka do str. 25

PS Slabikář 2. díl  do str. 33

MATEMATIKA

Číselná řada 10 – 20, +,- 0-20

Porovnávání čísel, PS do str. 40
ANGLICKÝ JAZYK

Unit 5 – Happy birthday! Slovíčka (a badge, a balloon, a cake, a candle, a card, a present).

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí, délka dne a noci, orientace v čase. Příroda na jaře – JARNÍ PRÁCE. 

OSTATNÍ: 

27. 3. 2019 od 17:30 hodin Třídní schůzka

 

TÝDENNÍ PLÁN  18. 3. – 22. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene Ř – ř

Skládání slabik, čtení slabik, slov, vět.

Upevňování znalosti velkých, malých písmen. 

Recitace, příprava na celoškolní recitační soutěž.

PS Slabikář 2. díl  do str. 28

Písanka 2. díl do str. 20

MATEMATIKA

Číselná řada 10 – 20

Porovnávání čísel, zásobník čísel.

Sčítání, odčítání v číselném oboru 0 – 15

Pracovní sešit 3. díl do str. 32

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk: Unit 5 – Happy birthday! Slovíčka (a badge, a balloon, a cake, a candle, a card, a present).

SVĚT KOLEM NÁS

Voda nad zlato – environmentální program.

OSTATNÍ: 

21. 3. Projektový den – poezie; celoškolní recitační soutěž

22. 3. Environmentální program v rámci výuky SKN 8,00-10,00 hodin. VODA NAD ZLATO.

 

TÝDENNÍ PLÁN  11. 3. – 15. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene Č – č, Ž – ž

Čtení slabik, slov, vět, skládání slov.

Recitace, příprava na celoškolní recitační soutěž

PS Slabikář 2. díl  do str. 21

Písanka 2. díl do str. 11

MATEMATIKA

Číselná řada 0 – 15, rozklad čísel na desítky, jednotky.

Sčítání, odčítání v oboru 0 – 15

Pracovní sešit MATEMATIKA 3. díl do str. 22

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – test. Here you are, Thank you. Členové rodiny (mum, dad, brother, sister). Unit 5 – Happy birthday!

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí, délka dne a noci. Duchové z popelnic – pracovní listy.

OSTATNÍ: 

12. 3.  Den otevřených dveří

DO 15. 3. 2019 VYBÍRÁME 35,- Kč na ekoprogram s názvem VODA NAD ZLATO, který se bude konat 22. 3. 2019

v I. D od 8,00 do 10,00 hodin.

21. 3.  Projektový den – poezie; celoškolní recitační soutěž

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. 3. – 8. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Opakování naučených hlásek – upevňování, vyvození hlásky a písmene B, b

Tvorba vět – gramatická správnost, čtení slabik, tvoření slov ze slabik. Zásobník s písmeny.

Slabikář 2. díl  do str. 13

PRACOVNÍ SEŠIT – Písanka 2. díl do str. 5

MATEMATIKA

Číselná řada 0 – 15, Tvoření slovních úloh, příklady ze zásobníku číslic.

Sčítání, odčítání v oboru 0 – 15, rozklad čísel na desítky, jednotky.

Pracovní sešit MATEMATIKA 3. díl do str. 17

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Opakování; Here you are, Thank you. Členové rodiny (mum, dad, brother, sister).

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví – péče o zdraví (nemoci, lékař, užívání léků, úraz, důležité telefonní linky). Rozhovory o náplni a pracovní listy z environmentálního programu.

OSTATNÍ: 

12. 3.  2019 Den otevřených dveří

 

Týdenní plán od 25. 2. 2019 – 1. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slabikář 2. díl – do str. 10. 

Vyvození hlásky H, h. Opakování malých písmen – upevňování. 

Tvorba a čtení slabik, slov, jednoduchých vět.

Reprodukce přečtených vět.

PÍSANKA 1 díl – dokončení sešitu

Skládání slabik a slov – zásobník s písmeny

Recitace básničky – příprava na školní kolo recitační soutěže

Sloh – gramatická správnost vět, reprodukce po čtení textu

MATEMATIKA

 PS MATEMATIKA – 3. díl – do str. 10

Číselná řada 11 – 15. Rozklad čísel na desítky a jednotky, sčítání. 

SVĚT KOLEM NÁS

 Člověk a zdraví – péče o zdraví (nemoci, lékař, užívání léků, úraz, důležitá tel.čísla). Obrazový materiál – knihy, PL, opakování popisu lidského těla.

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Opakování; Here you are, Thank you. Členové rodiny (mum, dad, brother, sister).

OSTATNÍ

28. 2. 2019  akce DEN S OCHRANOU PŘÍRODY – environmentální program, děti si vezmou penál (nůžky, lepidlo, pastelky) a svačinku.

21. 3. 2019  Recitační soutěž – školní kolo.

27. 3. 2019 Třídní schůzky od 17:30 hod.

9. 5. 2019 – 10. 5. 2019 ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

TÝDENNÍ PLÁN  18. 2. – 22. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK

PRACOVNÍ SEŠIT Slabikář II. díl – do str. 5.  Vyvození hlásky C, c.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Opakování malých písmen – upevňování, reprodukce přečtených vět. Sloh -popis

Písanka 1 do str. 50

recitace básně  (intonace, práce s hlasem, dechová cvičení, artikulace) proběhne výběr zástupců třídy do školního kola RECITAČNÍ SOUTĚŽE

MATEMATIKA

 Pracovní sešit MATEMATIKA III. díl – do str. 4, číselná řada 11 – 15, rozklad čísel na desítky  a jednotky, opakování 0-10

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví – péče o zdraví, lidské tělo ( hygiena, důležitá tel.čísla).

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – One red sock, two red socks; Put on / Take off your (jumper).

OSTATNÍ

18. 2. Veselé zoubky (preventivní program – SKN Člověk a zdraví – 1 hod.). Další výuka je dle rozvrhu.

Vybíráme 70,- Kč na celodenní akci environmentální výuky v rámci SKN- DEN S OCHRANOU PŘÍRODY, který proběhne dne 28. 2. 2019

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. 2. – 8. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Dvojhlásky OU, AU, EU

Opakování všech naučených a procvičených velkých písmen a nácvik jejich malých tiskacích písmen

Sloh: Popis kamaráda 

Slabikář 1. do str. 53

Písanka do str. 45

MATEMATIKA

Počet 0 – 10, sčítání a odčítání v oboru čísel do 10

Skládání příkladů ze zásobníku čísel a slovní úlohy

Pracovní sešit  MATEMATIKA do str. 60

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – One red sock, two red socks; Put on / Take off your (jumper).

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty –  bezpečné sportování, druhy, sportovní vybavení, názvy sportů, poučení o bezpečnosti při sportech o jarních prázdninách, opakování zvěř v zimě, ptáci, poznávání, charakteristické znaky

OSTATNÍ: 

11. 2. – 15. 2.  2019  Jarní prázdniny

 

TÝDENNÍ PLÁN 28. 1. – 1. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene R, r.

Čtení slabik, slov, jednoduchých vět

Rozvoj slovní zásoby -vymýšlení příběhu dle obrazového materiálu.

Slabikář do str. 47 

Písanka do str. 41

MATEMATIKA

Řazení čísel, počet 0-10, porovnávání čísel v oboru čísel 0 – 10

Sčítání, odčítání do 10, opakování 0-9, číselná řada, osa

Pracovní sešit do str. 53

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – One red sock, two red socks; Put on / Take off your (jumper).

SVĚT KOLEM NÁS

Zvířata v zimě -obrazový materiál, PL

OSTATNÍ: 

31. 1.  2019 rozdávání vysvědčení 4. vyučovací hodinu – žáci obdrží výpis z vysvědčení.

Žáci si přinesou desky formát A 4.

 1. 2.  2019 pololetní prázdniny   

TÝDENNÍ PLÁN 21. 1. – 25. 1 .2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene R, opakování K, Š

Čtení, slov, vět, skládání slov ze slabik

Sloh: Popis obrázků se zimními sporty

Slabikář do str. 44, Písanka do str. 35

MATEMATIKA

Opakování, porovnávání čísel v oboru 0-9, sčítání, odčítání

Číslo 10, číselná řada, osa 0 – 10

Porovnávání čísel v oboru čísel 0 – 10, řazení čísel

Pracovní sešit do str. 47

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – One red sock, two red socks; Put on / Take off your (jumper).

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty – druhy, potřebné náčiní, vlastní citové prožitky, bezpečnost

OSTATNÍ: 

21.1. KC 12  divadelní představení od 10:30 hodin (1.+2. hod. se učíme).

 

TÝDENNÍ PLÁN 14. 1. – 18. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Opakování hlásky d, D, vyvození hlásky a písmene k, K, š, Š

Čtení slabik, nácvik slov, čtení jednoduchých vět, psaní slov, skládání slov ze slabik

Slohová cvičení – popis, charakteristické znaky

Slabikář do str. 40

Písanka do str. 34

MATEMATIKA

Číslo 9, psaní číslice, číselná řada, osa  0 – 9

Porovnávání čísel, sčítání, odčítání v oboru čísel do 9

Pracovní sešit  MATEMATIKA do str. 41

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt); Colours II (black, grey, purple, white).

SVĚT KOLEM NÁS

 Zvířata v zimě, zimní sporty, charakteristika ročního období, pracovní listy. 

OSTATNÍ: 

Informace pro rodiče, kteří nebyli na třídních schůzkách: zakoupit pero na BOMBIČKY, nikoli pero mazací s hrotem. Děti, které mají uvolněnou ruku, postupně začínají psát perem.

21. 1. KC 12 – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ cena 60,- Kč, TU vybírá do 16. 1. 2019, začátek v 10,30 hod., 1. a 2. hodinu se učíme dle rozvrhu.

 

TÝDENNÍ PLÁN 7. 1. – 11. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky D, d

Čtení slabik, nácvik slov, čtení jednoduchých vět, psaní slov, skládání slov ze slabik

Slabikář 1.díl  do str. 33

Písanka 1.díl  do str. 23

MATEMATIKA

Počet 0 – 8

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 8

Psaní číslice 9

Pracovní sešit 2. díl do str. 33

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt); Colours II (black, grey, purple, white).

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní počasí, roční období. Pracovní listy.

OSTATNÍ: 

Třídní schůzky 9. 1. 2019 od 17,30 hodin

31. 1. 2019 předávání vysvědčení (4. vyučovací hodina), 1. 2. 2019 POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 

TÝDENNÍ PLÁN 3. 1. – 4. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Hláska Z, čtení slov, jednoduchých vět

PS Slabikář do str. 29

Písanka do str. 21

MATEMATIKA

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 8

Pracovní sešit  MATEMATIKA 2. díl do str. 28

ANGLICKÝ JAZYK

Nevyučováno

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoce – zvyky, tradice, obyčeje. Rozhovory o prožitých dnech. Tři králové.

OSTATNÍ:

Přeji všem rodičům úspěšný NOVÝ ROK 2019 plný radosti z dětí, také hodně zdraví, pohody a životního optimismu!!

TÝDENNÍ PLÁN 10. 12. – 14. 12. 2018

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene Z, opakování N, Y, V

Čtení slabik, tvorba slov na danou hlásku, nácvik čtení slov a vět, reprodukce

Básně se zimní tematikou, nácvik vánoční besídky

PS – Slabikář 1.díl  do str. 25

Písanka 1.díl  do str. 19

MATEMATIKA

Počet 0 – 7

Sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 7, porovnávání čísel, geometrické tvary, jednoduché slovní úlohy

PS Matematika 2. díl do str. 21

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys, Colours, Spojování slov: What´s this? It´s a red pen. Příprava na test.

SVĚT KOLEM NÁS

Adventní čas – tradice, zvyky, obyčeje, rozhovory o tradicích dob minulých x současnost – Skanzen

OSTATNÍ: 

20. 12. 2018 Setkání s rodiči od 16:00 hodin, vánoční besídka

AKTUALITA: Dne 6. 12. 2018 NAHLÁŠEN PŘÍPAD NEŠTOVIC V I. D.

 

TÝDENNÍ PLÁN 3. 12. – 7. 12. 2018

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene Vopakování písmen N, Y, slabiky, věty

Čtení slov a jednoduchých vět, reprodukce textu, nácvik vánoční besídky

Slabikář 1.díl  do str. 21

Písanka 1.díl  do str. 15

MATEMATIKA

Počet 0 – 7, nácvik psaní číslice 7

Porovnávání, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 7

Pracovní sešit 2. díl do str. 18

ANGLICKÝ JAZYK

NEVYUČOVÁN – školní výlet

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoční svátky- tradice, pracovní list.

AKTUALITA: Dne 6. 12. 2018 NAHLÁŠEN PŘÍPAD NEŠTOVIC V I. D.

OSTATNÍ: 

 Školní výlet – 5. 12. 2018 – Skanzen Přerov nad Labem, dílničky.

Organizace dneděti se sejdou ve třídě v tradiční čas, budou poučeny o bezpečnosti a odejdeme k autobusu. Odjezd 8,30 hod. příjezd 13,15 -13,45 hodin. S sebou – teplé oblečení, teplé boty, rukavice, čepice, šály. svačinku a oběd. Pití v DOBŘE UZAVÍRATELNÉ LAHVI!!, doporučuji batůžek, ne tašku. Děti budou chodit po jednotlivých chaloupkách s výkladem delegáta. Po prohlídce skanzenu budou děti ve vyhřáté místnosti, kde proběhnou dílničky a naobědvají se. Prosím, nedávejte s sebou dětem mobilní telefony, za případnou ztrátu neručíme. Po příjezdu půjdou děti do družiny. NAHLASTE TŘÍDNÍ UČITELCE, KTERÉMU DÍTĚTI JE NEVOLNO V AUTOBUSU (do notýsku) Z DŮVODU POSAZENÍ DO PŘEDNÍ ČÁSTI. Děkuji.

TÝDENNÍ PLÁN 26. 11. – 30. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK 

Reprodukce textu, tvorba slabik,  čtení jednoduchých vět.

Slabikář 1.díl  do str. 18

Písanka 1.díl  do str. 13

MATEMATIKA

Počet 0 – 7, nácvik psaní čísla 7, porovnávání čísel

Sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 6

Pracovní sešit 2. díl do str. 14

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys – opakování, Colours: red, green, yellow, orange, pink, blue.

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina –  činnosti v rodině, domov, prac. listy.

OSTATNÍ: 

30. 11. Fotografování –  250,- Kč platby zasílejte na č. účtu 2664960660300 SS 111, VS viz ŽK a uvádějte jméno dítěte a třídu

 Školní výlet – 5.12.2018 – Skanzen Přerov nad Labem, dílničky.

Organizace dne– děti se sejdou ve třídě v tradiční čas, budou poučeny o bezpečnosti a odejdeme k autobusu. Odjezd 8,30 hod. příjezd 13,15 -13,45 hodin. S sebou – teplé oblečení, teplé boty, rukavice, čepice, šály. svačinku a oběd. Pití v DOBŘE UZAVÍRATELNÉ LAHVI!!, doporučuji batůžek, ne tašku. Děti budou chodit po jednotlivých chaloupkách s výkladem delegáta. Po prohlídce skanzenu budou děti ve vyhřáté místnosti, kde proběhnou dílničky a naobědvají se. Prosím, nedávejte s sebou dětem mobilní telefony, za případnou ztrátu neručíme. Po příjezdu půjdou děti do družiny. NAHLASTE TŘÍDNÍ UČITELCE, KTERÉMU DÍTĚTI JE NEVOLNO V AUTOBUSU (do notýsku) Z DŮVODU POSAZENÍ DO PŘEDNÍ ČÁSTI. Děkuji.

 

TÝDENNÍ PLÁN 19.11. – 23.11.2018

ČESKÝ JAZYK 

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov, jednoduchých vět, slova s obrázky.

PS – Slabikář 1.díl  do str. 15

Písanka 1.díl  do str. 11

MATEMATIKA

Počet 0 – 6, počítání zpaměti

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 6

Pracovní sešit 2. díl do str. 11

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk: Unit 3 – Come and play! Toys – opakování, Colours: red, green, yellow, orange, pink, blue.

SVĚT KOLEM NÁS

OSTATNÍ: 

21.11. KC 12 – představení Šípková Růženka zač. 9,00 hod. Děti si berou AKTOVKU S UČENÍM DO ŠKOLY!

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 12. 11. – 16. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK 

Pracovní sešit SLABIKÁŘ 1. díl do str. 9

Tvoření a čtení slabik, hry se slovy, nácvik hlasitého čtení slov a jednoduchých vět

PÍSANKA  1.díl  do str. 7

MATEMATIKA

Číslice  0- 6, poznávání, psaní 

Číselná osa

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 6

Pracovní sešit MATEMATIKA 2. díl do str. 6

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys: a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum.

SVĚT KOLEM NÁS

OSTATNÍ: 

14.11. 2018 Třídní schůzky od 17:30 hodin 

21.11. divadelní představení Šípková Růženka, zač. 9,00 hod. cena 60,- Kč/ žák – vybírá TU na třídních schůzkách. (Prosím o přesnou částku. Děkuji.)

 

TÝDENNÍ PLÁN 5. 11. – 9. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK 

Pracovní sešit ŽIVÁ ABECEDA dokončení

Tvoření a čtení slabik, hry s písmeny, slabikami, čtení slov, nácvik jednoduchých vět

Slabikář 1.díl  do str. 6

Písanka 1.díl  do str. 4

MATEMATIKA

Pracovní sešit MATEMATIKA dokončení

Sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 5

Porovnávání čísel, opakování znamének

Geometrie – geometrické tvary, hledání v prostoru, hry s pomůckami

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys: a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina – uvedení do tématu, rozhovory, pracovní listy

OSTATNÍ

PROSÍM, kontrolujte dětem penály a pokud má pastelka méně než 5 cm, vyměňte jí. Děti nemají oporu mezi palcem a ukazovákem, špatně s pastelkou pracují! Dohlédněte na vybavení penálu – guma, OŘEZANÁ TUŽKA, (funkční mikro tužka) pastelky, ořezávátko. Pero ani propisovací tužky zatím nepotřebují.

 

TÝDENNÍ PLÁN 31. 10. – 2. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK

Opakování a procvičování vyvozených písmen. Skládání slabik.

Psaní písmen, slabik.

ŽA do str 55.

Uvolňovací cviky do str. 28 – držení tužky, správné sezení.

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 0- 5.

 Skládání, počítání +, -. 

 Rozklad čísel. Práce s číselnou osou.

Pracovní sešit MATEMATIKA do str. 49

ANGLICKÝ JAZYK

 Unit 2 – Opakování: What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a …., číslovky 1 – 10.

SVĚT KOLEM NÁS

Zopakujeme oslavy v říjnu, svátek  Památka zesnulých.

Počátek tématu Moje rodina.

OSTATNÍ

Diplom za víceboj dostanou žáci s pololetním vysvědčením.

1. 11. Preventivní program na téma „ Chovám se bezpečně? “ (3+4 vyučovací hodina)

14. 11. Třídní schůzka  od 17: 30 hodin v I. D. 

21. 11. Divadelní představení v KC 12,  cena 60,- Kč,  začátek v 9,00 hodin.

 

TÝDENNÍ PLÁN 22. – 26. 10. 2018

Český jazyk

Vyvození hlásky I, písmene I

Tvoření slabik, skládání  a četba slov

Živá abeceda do str. 51, uvolňovací cviky do str. 26

Říkadla, krátké básně, uvolňovací cvičení rukou, správné sezení.

Matematika

Počet 1 – 5,  sčítání, odčítání do 5, vyvození číslice 0

Rozklad číslic v oboru do 5, číselná osa

Nácvik psaní číslice 5

PS MATEMATIKA do str.49

Svět kolem nás

TÉMA – Podzim – ovoce, zelenina opakování. Práce na poli, polní plodiny, vyprávění dle obrazového materiálu a vlastních citových prožitků. V případě příznivého počasí vycházka do přírody.

Anglický jazyk

 Unit 2 – What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a ….

OSTATNÍ

23. 10.  (úterý) OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ – plnění disciplín z atletiky

Nebude probíhat výuka, děti přijdou bez aktovky. S sebou si vezmou pouze batůžek s pitím, svačinou.

Vzhledem k tomu, že některé disciplíny se budou plnit na školním hřišti, jiné v tělocvičně školy dejte dětem TEPLÉ SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A SPORTOVNÍ OBUV NA VEN. Děti se nebudou převlékat, celý den budou ve sportovním oblečení, budou se pouze přezouvat.

26. 10. Slavnost prvňáčků – ukázka první vyučovací hodiny rodičům.

29. 10. – 30. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY ( výuka začíná ve středu 31. 10.)

 

TÝDENNÍ PLÁN 15.- 19. 10. 2018

Český jazyk

Vyvození  hlásek a písmen P,  U

Skládání, čtení a opis slabik a slov z otevřených slabik

ŽA do str.45  Uvolňovací cviky do str.23

Vyprávění podle obrázků.

 Popis plyšového zvířátka- děti přinesou ve čtvrtek 18. 10.

MATEMATIKA

Pracovní sešit do str. 38

Počet 1- 5

Psaní číslice 4

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 1- 4. Počítání s dopočítadlem ( příloha)

Pravolevá orientace

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk: Unit 2 – What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a ….

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim: práce na zahradě a na poli. V pátek za dobrého počasí vycházka.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.                       

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme si povídat o Rusku a VSR

  1. 10. Olympijský víceboj
  2. 11. půjdeme na divadelní představení do KC12

 

 


TÝDENNÍ PLÁN 8. – 12.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky O a písmene O

Živá abeceda do str. 33

Slabikování, tvoření a čtení slabik, nácvik slov MELE, MÁMA, SAMA apod.

 PS Uvolňovací cviky do str. 17 

Uvolňovací cviky ramenního kloubu, procvičení prstů, správné sezení u psaní, nácvik správného

úchopu tužky.

MATEMATIKA

Počet 1 – 4

Opak.znamének, znaménko – , psaní číslic 2, 3

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 4

Hry s čísly, porovnávání

PS MATEMATIKA do str. 33

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování – What´s your name? I´m…, Who´s this?; Unit 2 – Pens and pencils – předměty ve třídě.

SVĚT KOLEM NÁS

 Téma PODZIM –  PL Práce v sadu a na zahradě,  opakování tématu – Ochrana životního prostředí ( pobyt venku dle počasí) 

OSTATNÍ:

V PÁTEK 12. 10. PŮJDEME NA HODINU TV NA VENKOVNÍ HŘIŠTĚ. PROSÍM, DEJTE DĚTEM OBUV, VE KTERÉ MOHOU BĚHAT (tenisky). Cvičky jsou pouze do tělocvičny. Děkuji.

17. 10. PROJEKTOVÝ DEN – festival ZE MĚ MY, téma poznávání zemí Rusko a Vietnam. Pokud máte nějaké zajímavosti, suvenýry apod. – prosím o zapůjčení. Děkuji.

Prosím rodiče, aby dohlédli na ořezané tužky a pastelky v penále.

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, je důležitá příprava na vyučování.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 1. – 5. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda do str. 27

Vyvození hlásky a písmene E, S.

Tvoření slabik MA, ME, LA, LE

Čtení slabik, zdokonalujeme čtení do str. 5

PS – Uvolňovací cviky do str. 14

Uvolňovací cviky ramenního kloubu, procvičení prstů, správné sezení u psaní, nácvik správného

úchopu tužky.

MATEMATIKA

Počet 1-4, opakování- znaménka >, <, =

Porovnávání, hra s čísly

Psaní 1

Geometrie: geometrické tvary

Pracovní sešit MATEMATIKA 1. díl do str. 25

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1 – Who´s this? It´s…, Oh, Daisy!; Unit 2 – Pens and pencils.

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana životního prostředí – pojmy, přírodní zdroje, přírodní hodnoty -pobyt venku (dle

počasí), podzimní tematika

OSTATNÍ:

Od pondělí 1.10. příchod dětí do školy nejpozději v 7:45 hodin. Děti vstupují do školy bez rodičů a již budou samostatně odcházet do třídy.

2.– 5. 10. Sběr papíru u barevné brány.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 24. – 28. 9. 2018

 

ČESKÝ JAZYK

 

Vyvození hlásky L, písmene L

Uvolňovací cviky do str. 10

Živá abeceda do str. 19

Tvoření a čtení slabik, Zdokonalujeme čtení do str. 2 MA, MÁ, LA, LÁ

Uvolňovací cviky ramenního kloubu, procvičení prstů, správné sezení u psaní, nácvik správného úchopu tužky.

MATEMATIKA

Znaménka >, <, =

Hry s čísly, pojmy více x méně x rovná se

Porovnávání čísel, počet 1-3

Geometrické tvary

Pracovní sešit MATEMATIKA 1. díl do str. 19

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1

Pozdravy – Hello, Good Morning, Goodbye. Hello, I´m…; What´s your name?

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – dokončení tématu k DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ – Pravidla v silničním provozu, chodec, semafor, bezpečnost v blízkém okolí školy, pracovní list.

Ochrana životního prostředí –  vysvětlení pojmu, přírodní zdroje, přírodní hodnoty -pobyt venku (dle počasí)

OSTATNÍ:

Od pondělí 24.9. příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně. Děti, dle svého přání, budou samostatně odcházet do třídy.

Pátek 28. 9. 2018 STÁTNÍ SVÁTEK.

 

TÝDENNÍ PLÁN 17. – 21.9.2018

 

ČESKÝ JAZYK

Vyprávění příběhu s obrázky, logopedická cvičení – správná výslovnost hlásek.

Gramatická správnost při tvoření věty.

Čtení a tvorba slabik MA – MÁ, Živá abeceda do str. 13

PS Uvolňovací cviky do str. 7, uvolňovací cviky ramenního kloubu, procvičení prstů, správné sezení u psaní, nácvik správného úchopu tužky.

MATEMATIKA

Znaky rovnosti a nerovnosti > , <

Číslo 1

Číslo 2

Porovnávání čísel, vyvození číslic 

Geometrie: geometrické tvary – vyhledávání, počet

Pracovní sešit do str. 13

ANGLICKÝ JAZYK

 

SVĚT KOLEM NÁS

DOPRAVNÍ VÝCHOVA: blízké okolí školy, bezpečné přecházení jednotlivce, skupiny. Pravidla v silničním provozu – chodci. Dopravní značky.

OSTATNÍ:

V pondělí budou mít děti ještě v notýsku správné číslo účtu-pracovní sešit ANGLIČTINA.

Ve čtvrtek dopoledne ukázka kriketu.

Příchod dětí do školy každý den od 7:40 do 7:50 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

Konec vyučování každý den v 11:40 hodin.

V pátek 21. 9. PŘESPOLNÍ BĚH – celoškolní soutěž, cvičební úbor a obuv na ven. Lahev s pitím.

 

 

 

Oprava údaje k platbě

Vážení rodiče,

 v tabulce k placení, kterou jsem rozdala na včerejší schůzce je chyba.

Pracovní sešit na AJ ( Happy House) plaťte na účet č. 266496066/0300, sp. symbol 666, částka 244, 00 Kč.

Nezapomeňte na variabilní symbol ze ŽK.

Děkuji.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 10.-14. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky A – Á, hlásky M

Živá abeceda – sešit do str. 9

Nácvik správného úchopu tužky, uvolňovací cviky ruky

Pracovní sešit: Uvolňovací cviky do str. 5

MATEMATIKA

Počet 1-5

Pracovní sešit do str. 8

Orientace v prostoru, hry s čísly, spojování čísel s obrázky

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – pracovní listy, orientace v prostorách školy, návyky, bezpečnost

Ostatní:

Od pondělí 10. 9. 2018 je příchod dětí do školy od 7:40 do 7:50 hodin. Děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na děti čeká v šatně a společně je odvede do třídy. Konec vyučování bude již každý den v 11:40 hodin. 

Středa 12. 9. 2018 – třídní schůzky, začátek 17,30 hodin.

 

Vítám Vás v novém školním roce 2018/2019.

 

Komentáře jsou uzavřeny.