I.D Mgr. Jaroslava Petrová

Mgr. Jaroslava Petrová

jaroslava.petrova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN  18. 3. – 22. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene Ř – ř

Skládání slabik, čtení slabik, slov, vět.

Upevňování znalosti velkých, malých písmen. 

Recitace, příprava na celoškolní recitační soutěž.

PS Slabikář 2. díl  do str. 28

Písanka 2. díl do str. 20

MATEMATIKA

Číselná řada 10 – 20

Porovnávání čísel, zásobník čísel.

Sčítání, odčítání v číselném oboru 0 – 15

Pracovní sešit 3. díl do str. 32

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk: Unit 5 – Happy birthday! Slovíčka (a badge, a balloon, a cake, a candle, a card, a present).

SVĚT KOLEM NÁS

Voda nad zlato – environmentální program.

OSTATNÍ: 

21. 3. Projektový den – poezie; celoškolní recitační soutěž

22. 3. Environmentální program v rámci výuky SKN 8,00-10,00 hodin. VODA NAD ZLATO.

 

TÝDENNÍ PLÁN  11. 3. – 15. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene Č – č, Ž – ž

Čtení slabik, slov, vět, skládání slov.

Recitace, příprava na celoškolní recitační soutěž

PS Slabikář 2. díl  do str. 21

Písanka 2. díl do str. 11

MATEMATIKA

Číselná řada 0 – 15, rozklad čísel na desítky, jednotky.

Sčítání, odčítání v oboru 0 – 15

Pracovní sešit MATEMATIKA 3. díl do str. 22

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – test. Here you are, Thank you. Členové rodiny (mum, dad, brother, sister). Unit 5 – Happy birthday!

SVĚT KOLEM NÁS

Počasí, délka dne a noci. Duchové z popelnic – pracovní listy.

OSTATNÍ: 

12. 3.  Den otevřených dveří

DO 15. 3. 2019 VYBÍRÁME 35,- Kč na ekoprogram s názvem VODA NAD ZLATO, který se bude konat 22. 3. 2019

v I. D od 8,00 do 10,00 hodin.

21. 3.  Projektový den – poezie; celoškolní recitační soutěž

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. 3. – 8. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Opakování naučených hlásek – upevňování, vyvození hlásky a písmene B, b

Tvorba vět – gramatická správnost, čtení slabik, tvoření slov ze slabik. Zásobník s písmeny.

Slabikář 2. díl  do str. 13

PRACOVNÍ SEŠIT – Písanka 2. díl do str. 5

MATEMATIKA

Číselná řada 0 – 15, Tvoření slovních úloh, příklady ze zásobníku číslic.

Sčítání, odčítání v oboru 0 – 15, rozklad čísel na desítky, jednotky.

Pracovní sešit MATEMATIKA 3. díl do str. 17

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Opakování; Here you are, Thank you. Členové rodiny (mum, dad, brother, sister).

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví – péče o zdraví (nemoci, lékař, užívání léků, úraz, důležité telefonní linky). Rozhovory o náplni a pracovní listy z environmentálního programu.

OSTATNÍ: 

12. 3.  2019 Den otevřených dveří

 

Týdenní plán od 25. 2. 2019 – 1. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slabikář 2. díl – do str. 10. 

Vyvození hlásky H, h. Opakování malých písmen – upevňování. 

Tvorba a čtení slabik, slov, jednoduchých vět.

Reprodukce přečtených vět.

PÍSANKA 1 díl – dokončení sešitu

Skládání slabik a slov – zásobník s písmeny

Recitace básničky – příprava na školní kolo recitační soutěže

Sloh – gramatická správnost vět, reprodukce po čtení textu

MATEMATIKA

 PS MATEMATIKA – 3. díl – do str. 10

Číselná řada 11 – 15. Rozklad čísel na desítky a jednotky, sčítání. 

SVĚT KOLEM NÁS

 Člověk a zdraví – péče o zdraví (nemoci, lékař, užívání léků, úraz, důležitá tel.čísla). Obrazový materiál – knihy, PL, opakování popisu lidského těla.

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Opakování; Here you are, Thank you. Členové rodiny (mum, dad, brother, sister).

OSTATNÍ

28. 2. 2019  akce DEN S OCHRANOU PŘÍRODY – environmentální program, děti si vezmou penál (nůžky, lepidlo, pastelky) a svačinku.

21. 3. 2019  Recitační soutěž – školní kolo.

27. 3. 2019 Třídní schůzky od 17:30 hod.

9. 5. 2019 – 10. 5. 2019 ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

TÝDENNÍ PLÁN  18. 2. – 22. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK

PRACOVNÍ SEŠIT Slabikář II. díl – do str. 5.  Vyvození hlásky C, c.  

Tvorba a čtení  slabik, slov, jednoduchých vět. Opakování malých písmen – upevňování, reprodukce přečtených vět. Sloh -popis

Písanka 1 do str. 50

recitace básně  (intonace, práce s hlasem, dechová cvičení, artikulace) proběhne výběr zástupců třídy do školního kola RECITAČNÍ SOUTĚŽE

MATEMATIKA

 Pracovní sešit MATEMATIKA III. díl – do str. 4, číselná řada 11 – 15, rozklad čísel na desítky  a jednotky, opakování 0-10

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví – péče o zdraví, lidské tělo ( hygiena, důležitá tel.čísla).

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – One red sock, two red socks; Put on / Take off your (jumper).

OSTATNÍ

18. 2. Veselé zoubky (preventivní program – SKN Člověk a zdraví – 1 hod.). Další výuka je dle rozvrhu.

Vybíráme 70,- Kč na celodenní akci environmentální výuky v rámci SKN- DEN S OCHRANOU PŘÍRODY, který proběhne dne 28. 2. 2019

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. 2. – 8. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Dvojhlásky OU, AU, EU

Opakování všech naučených a procvičených velkých písmen a nácvik jejich malých tiskacích písmen

Sloh: Popis kamaráda 

Slabikář 1. do str. 53

Písanka do str. 45

MATEMATIKA

Počet 0 – 10, sčítání a odčítání v oboru čísel do 10

Skládání příkladů ze zásobníku čísel a slovní úlohy

Pracovní sešit  MATEMATIKA do str. 60

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – One red sock, two red socks; Put on / Take off your (jumper).

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty –  bezpečné sportování, druhy, sportovní vybavení, názvy sportů, poučení o bezpečnosti při sportech o jarních prázdninách, opakování zvěř v zimě, ptáci, poznávání, charakteristické znaky

OSTATNÍ: 

11. 2. – 15. 2.  2019  Jarní prázdniny

 

TÝDENNÍ PLÁN 28. 1. – 1. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene R, r.

Čtení slabik, slov, jednoduchých vět

Rozvoj slovní zásoby -vymýšlení příběhu dle obrazového materiálu.

Slabikář do str. 47 

Písanka do str. 41

MATEMATIKA

Řazení čísel, počet 0-10, porovnávání čísel v oboru čísel 0 – 10

Sčítání, odčítání do 10, opakování 0-9, číselná řada, osa

Pracovní sešit do str. 53

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – One red sock, two red socks; Put on / Take off your (jumper).

SVĚT KOLEM NÁS

Zvířata v zimě -obrazový materiál, PL

OSTATNÍ: 

31. 1.  2019 rozdávání vysvědčení 4. vyučovací hodinu – žáci obdrží výpis z vysvědčení.

Žáci si přinesou desky formát A 4.

 1. 2.  2019 pololetní prázdniny   

TÝDENNÍ PLÁN 21. 1. – 25. 1 .2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene R, opakování K, Š

Čtení, slov, vět, skládání slov ze slabik

Sloh: Popis obrázků se zimními sporty

Slabikář do str. 44, Písanka do str. 35

MATEMATIKA

Opakování, porovnávání čísel v oboru 0-9, sčítání, odčítání

Číslo 10, číselná řada, osa 0 – 10

Porovnávání čísel v oboru čísel 0 – 10, řazení čísel

Pracovní sešit do str. 47

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – One red sock, two red socks; Put on / Take off your (jumper).

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní sporty – druhy, potřebné náčiní, vlastní citové prožitky, bezpečnost

OSTATNÍ: 

21.1. KC 12  divadelní představení od 10:30 hodin (1.+2. hod. se učíme).

 

TÝDENNÍ PLÁN 14. 1. – 18. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Opakování hlásky d, D, vyvození hlásky a písmene k, K, š, Š

Čtení slabik, nácvik slov, čtení jednoduchých vět, psaní slov, skládání slov ze slabik

Slohová cvičení – popis, charakteristické znaky

Slabikář do str. 40

Písanka do str. 34

MATEMATIKA

Číslo 9, psaní číslice, číselná řada, osa  0 – 9

Porovnávání čísel, sčítání, odčítání v oboru čísel do 9

Pracovní sešit  MATEMATIKA do str. 41

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt); Colours II (black, grey, purple, white).

SVĚT KOLEM NÁS

 Zvířata v zimě, zimní sporty, charakteristika ročního období, pracovní listy. 

OSTATNÍ: 

Informace pro rodiče, kteří nebyli na třídních schůzkách: zakoupit pero na BOMBIČKY, nikoli pero mazací s hrotem. Děti, které mají uvolněnou ruku, postupně začínají psát perem.

21. 1. KC 12 – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ cena 60,- Kč, TU vybírá do 16. 1. 2019, začátek v 10,30 hod., 1. a 2. hodinu se učíme dle rozvrhu.

 

TÝDENNÍ PLÁN 7. 1. – 11. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky D, d

Čtení slabik, nácvik slov, čtení jednoduchých vět, psaní slov, skládání slov ze slabik

Slabikář 1.díl  do str. 33

Písanka 1.díl  do str. 23

MATEMATIKA

Počet 0 – 8

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 8

Psaní číslice 9

Pracovní sešit 2. díl do str. 33

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 4 – Dressing up – Oblečení (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt); Colours II (black, grey, purple, white).

SVĚT KOLEM NÁS

Zimní počasí, roční období. Pracovní listy.

OSTATNÍ: 

Třídní schůzky 9. 1. 2019 od 17,30 hodin

31. 1. 2019 předávání vysvědčení (4. vyučovací hodina), 1. 2. 2019 POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 

TÝDENNÍ PLÁN 3. 1. – 4. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK 

Hláska Z, čtení slov, jednoduchých vět

PS Slabikář do str. 29

Písanka do str. 21

MATEMATIKA

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 8

Pracovní sešit  MATEMATIKA 2. díl do str. 28

ANGLICKÝ JAZYK

Nevyučováno

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoce – zvyky, tradice, obyčeje. Rozhovory o prožitých dnech. Tři králové.

OSTATNÍ:

Přeji všem rodičům úspěšný NOVÝ ROK 2019 plný radosti z dětí, také hodně zdraví, pohody a životního optimismu!!

TÝDENNÍ PLÁN 10. 12. – 14. 12. 2018

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene Z, opakování N, Y, V

Čtení slabik, tvorba slov na danou hlásku, nácvik čtení slov a vět, reprodukce

Básně se zimní tematikou, nácvik vánoční besídky

PS – Slabikář 1.díl  do str. 25

Písanka 1.díl  do str. 19

MATEMATIKA

Počet 0 – 7

Sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 7, porovnávání čísel, geometrické tvary, jednoduché slovní úlohy

PS Matematika 2. díl do str. 21

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys, Colours, Spojování slov: What´s this? It´s a red pen. Příprava na test.

SVĚT KOLEM NÁS

Adventní čas – tradice, zvyky, obyčeje, rozhovory o tradicích dob minulých x současnost – Skanzen

OSTATNÍ: 

20. 12. 2018 Setkání s rodiči od 16:00 hodin, vánoční besídka

AKTUALITA: Dne 6. 12. 2018 NAHLÁŠEN PŘÍPAD NEŠTOVIC V I. D.

 

TÝDENNÍ PLÁN 3. 12. – 7. 12. 2018

ČESKÝ JAZYK 

Vyvození hlásky a písmene Vopakování písmen N, Y, slabiky, věty

Čtení slov a jednoduchých vět, reprodukce textu, nácvik vánoční besídky

Slabikář 1.díl  do str. 21

Písanka 1.díl  do str. 15

MATEMATIKA

Počet 0 – 7, nácvik psaní číslice 7

Porovnávání, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 7

Pracovní sešit 2. díl do str. 18

ANGLICKÝ JAZYK

NEVYUČOVÁN – školní výlet

SVĚT KOLEM NÁS

Vánoční svátky- tradice, pracovní list.

AKTUALITA: Dne 6. 12. 2018 NAHLÁŠEN PŘÍPAD NEŠTOVIC V I. D.

OSTATNÍ: 

 Školní výlet – 5. 12. 2018 – Skanzen Přerov nad Labem, dílničky.

Organizace dneděti se sejdou ve třídě v tradiční čas, budou poučeny o bezpečnosti a odejdeme k autobusu. Odjezd 8,30 hod. příjezd 13,15 -13,45 hodin. S sebou – teplé oblečení, teplé boty, rukavice, čepice, šály. svačinku a oběd. Pití v DOBŘE UZAVÍRATELNÉ LAHVI!!, doporučuji batůžek, ne tašku. Děti budou chodit po jednotlivých chaloupkách s výkladem delegáta. Po prohlídce skanzenu budou děti ve vyhřáté místnosti, kde proběhnou dílničky a naobědvají se. Prosím, nedávejte s sebou dětem mobilní telefony, za případnou ztrátu neručíme. Po příjezdu půjdou děti do družiny. NAHLASTE TŘÍDNÍ UČITELCE, KTERÉMU DÍTĚTI JE NEVOLNO V AUTOBUSU (do notýsku) Z DŮVODU POSAZENÍ DO PŘEDNÍ ČÁSTI. Děkuji.

TÝDENNÍ PLÁN 26. 11. – 30. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK 

Reprodukce textu, tvorba slabik,  čtení jednoduchých vět.

Slabikář 1.díl  do str. 18

Písanka 1.díl  do str. 13

MATEMATIKA

Počet 0 – 7, nácvik psaní čísla 7, porovnávání čísel

Sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 6

Pracovní sešit 2. díl do str. 14

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys – opakování, Colours: red, green, yellow, orange, pink, blue.

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina –  činnosti v rodině, domov, prac. listy.

OSTATNÍ: 

30. 11. Fotografování –  250,- Kč platby zasílejte na č. účtu 2664960660300 SS 111, VS viz ŽK a uvádějte jméno dítěte a třídu

 Školní výlet – 5.12.2018 – Skanzen Přerov nad Labem, dílničky.

Organizace dne– děti se sejdou ve třídě v tradiční čas, budou poučeny o bezpečnosti a odejdeme k autobusu. Odjezd 8,30 hod. příjezd 13,15 -13,45 hodin. S sebou – teplé oblečení, teplé boty, rukavice, čepice, šály. svačinku a oběd. Pití v DOBŘE UZAVÍRATELNÉ LAHVI!!, doporučuji batůžek, ne tašku. Děti budou chodit po jednotlivých chaloupkách s výkladem delegáta. Po prohlídce skanzenu budou děti ve vyhřáté místnosti, kde proběhnou dílničky a naobědvají se. Prosím, nedávejte s sebou dětem mobilní telefony, za případnou ztrátu neručíme. Po příjezdu půjdou děti do družiny. NAHLASTE TŘÍDNÍ UČITELCE, KTERÉMU DÍTĚTI JE NEVOLNO V AUTOBUSU (do notýsku) Z DŮVODU POSAZENÍ DO PŘEDNÍ ČÁSTI. Děkuji.

 

TÝDENNÍ PLÁN 19.11. – 23.11.2018

ČESKÝ JAZYK 

Tvoření a čtení slabik, nácvik čtení slov, jednoduchých vět, slova s obrázky.

PS – Slabikář 1.díl  do str. 15

Písanka 1.díl  do str. 11

MATEMATIKA

Počet 0 – 6, počítání zpaměti

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 6

Pracovní sešit 2. díl do str. 11

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk: Unit 3 – Come and play! Toys – opakování, Colours: red, green, yellow, orange, pink, blue.

SVĚT KOLEM NÁS

OSTATNÍ: 

21.11. KC 12 – představení Šípková Růženka zač. 9,00 hod. Děti si berou AKTOVKU S UČENÍM DO ŠKOLY!

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 12. 11. – 16. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK 

Pracovní sešit SLABIKÁŘ 1. díl do str. 9

Tvoření a čtení slabik, hry se slovy, nácvik hlasitého čtení slov a jednoduchých vět

PÍSANKA  1.díl  do str. 7

MATEMATIKA

Číslice  0- 6, poznávání, psaní 

Číselná osa

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 – 6

Pracovní sešit MATEMATIKA 2. díl do str. 6

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys: a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum.

SVĚT KOLEM NÁS

OSTATNÍ: 

14.11. 2018 Třídní schůzky od 17:30 hodin 

21.11. divadelní představení Šípková Růženka, zač. 9,00 hod. cena 60,- Kč/ žák – vybírá TU na třídních schůzkách. (Prosím o přesnou částku. Děkuji.)

 

TÝDENNÍ PLÁN 5. 11. – 9. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK 

Pracovní sešit ŽIVÁ ABECEDA dokončení

Tvoření a čtení slabik, hry s písmeny, slabikami, čtení slov, nácvik jednoduchých vět

Slabikář 1.díl  do str. 6

Písanka 1.díl  do str. 4

MATEMATIKA

Pracovní sešit MATEMATIKA dokončení

Sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 5

Porovnávání čísel, opakování znamének

Geometrie – geometrické tvary, hledání v prostoru, hry s pomůckami

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 3 – Come and play! Toys: a doll, a train, a car, a plane, a quitar, a drum

SVĚT KOLEM NÁS

Moje rodina – uvedení do tématu, rozhovory, pracovní listy

OSTATNÍ

PROSÍM, kontrolujte dětem penály a pokud má pastelka méně než 5 cm, vyměňte jí. Děti nemají oporu mezi palcem a ukazovákem, špatně s pastelkou pracují! Dohlédněte na vybavení penálu – guma, OŘEZANÁ TUŽKA, (funkční mikro tužka) pastelky, ořezávátko. Pero ani propisovací tužky zatím nepotřebují.

 

TÝDENNÍ PLÁN 31. 10. – 2. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK

Opakování a procvičování vyvozených písmen. Skládání slabik.

Psaní písmen, slabik.

ŽA do str 55.

Uvolňovací cviky do str. 28 – držení tužky, správné sezení.

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 0- 5.

 Skládání, počítání +, -. 

 Rozklad čísel. Práce s číselnou osou.

Pracovní sešit MATEMATIKA do str. 49

ANGLICKÝ JAZYK

 Unit 2 – Opakování: What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a …., číslovky 1 – 10.

SVĚT KOLEM NÁS

Zopakujeme oslavy v říjnu, svátek  Památka zesnulých.

Počátek tématu Moje rodina.

OSTATNÍ

Diplom za víceboj dostanou žáci s pololetním vysvědčením.

1. 11. Preventivní program na téma „ Chovám se bezpečně? “ (3+4 vyučovací hodina)

14. 11. Třídní schůzka  od 17: 30 hodin v I. D. 

21. 11. Divadelní představení v KC 12,  cena 60,- Kč,  začátek v 9,00 hodin.

 

TÝDENNÍ PLÁN 22. – 26. 10. 2018

Český jazyk

Vyvození hlásky I, písmene I

Tvoření slabik, skládání  a četba slov

Živá abeceda do str. 51, uvolňovací cviky do str. 26

Říkadla, krátké básně, uvolňovací cvičení rukou, správné sezení.

Matematika

Počet 1 – 5,  sčítání, odčítání do 5, vyvození číslice 0

Rozklad číslic v oboru do 5, číselná osa

Nácvik psaní číslice 5

PS MATEMATIKA do str.49

Svět kolem nás

TÉMA – Podzim – ovoce, zelenina opakování. Práce na poli, polní plodiny, vyprávění dle obrazového materiálu a vlastních citových prožitků. V případě příznivého počasí vycházka do přírody.

Anglický jazyk

 Unit 2 – What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a ….

OSTATNÍ

23. 10.  (úterý) OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ – plnění disciplín z atletiky

Nebude probíhat výuka, děti přijdou bez aktovky. S sebou si vezmou pouze batůžek s pitím, svačinou.

Vzhledem k tomu, že některé disciplíny se budou plnit na školním hřišti, jiné v tělocvičně školy dejte dětem TEPLÉ SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A SPORTOVNÍ OBUV NA VEN. Děti se nebudou převlékat, celý den budou ve sportovním oblečení, budou se pouze přezouvat.

26. 10. Slavnost prvňáčků – ukázka první vyučovací hodiny rodičům.

29. 10. – 30. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY ( výuka začíná ve středu 31. 10.)

 

TÝDENNÍ PLÁN 15.- 19. 10. 2018

Český jazyk

Vyvození  hlásek a písmen P,  U

Skládání, čtení a opis slabik a slov z otevřených slabik

ŽA do str.45  Uvolňovací cviky do str.23

Vyprávění podle obrázků.

 Popis plyšového zvířátka- děti přinesou ve čtvrtek 18. 10.

MATEMATIKA

Pracovní sešit do str. 38

Počet 1- 5

Psaní číslice 4

Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 1- 4. Počítání s dopočítadlem ( příloha)

Pravolevá orientace

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk: Unit 2 – What´s in my bag? There´s a …; What´s this? It´s a ….

SVĚT KOLEM NÁS

Podzim: práce na zahradě a na poli. V pátek za dobrého počasí vycházka.

OSTATNÍ:

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, některé děti přicházejí později a nestíhají se připravit na vyučování.                       

17.10. Projektový den – festival ZE MĚ MY – budeme si povídat o Rusku a VSR

  1. 10. Olympijský víceboj
  2. 11. půjdeme na divadelní představení do KC12

 

 


TÝDENNÍ PLÁN 8. – 12.10.2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky O a písmene O

Živá abeceda do str. 33

Slabikování, tvoření a čtení slabik, nácvik slov MELE, MÁMA, SAMA apod.

 PS Uvolňovací cviky do str. 17 

Uvolňovací cviky ramenního kloubu, procvičení prstů, správné sezení u psaní, nácvik správného

úchopu tužky.

MATEMATIKA

Počet 1 – 4

Opak.znamének, znaménko – , psaní číslic 2, 3

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 4

Hry s čísly, porovnávání

PS MATEMATIKA do str. 33

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování – What´s your name? I´m…, Who´s this?; Unit 2 – Pens and pencils – předměty ve třídě.

SVĚT KOLEM NÁS

 Téma PODZIM –  PL Práce v sadu a na zahradě,  opakování tématu – Ochrana životního prostředí ( pobyt venku dle počasí) 

OSTATNÍ:

V PÁTEK 12. 10. PŮJDEME NA HODINU TV NA VENKOVNÍ HŘIŠTĚ. PROSÍM, DEJTE DĚTEM OBUV, VE KTERÉ MOHOU BĚHAT (tenisky). Cvičky jsou pouze do tělocvičny. Děkuji.

17. 10. PROJEKTOVÝ DEN – festival ZE MĚ MY, téma poznávání zemí Rusko a Vietnam. Pokud máte nějaké zajímavosti, suvenýry apod. – prosím o zapůjčení. Děkuji.

Prosím rodiče, aby dohlédli na ořezané tužky a pastelky v penále.

Nutný příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, je důležitá příprava na vyučování.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 1. – 5. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK

Živá abeceda do str. 27

Vyvození hlásky a písmene E, S.

Tvoření slabik MA, ME, LA, LE

Čtení slabik, zdokonalujeme čtení do str. 5

PS – Uvolňovací cviky do str. 14

Uvolňovací cviky ramenního kloubu, procvičení prstů, správné sezení u psaní, nácvik správného

úchopu tužky.

MATEMATIKA

Počet 1-4, opakování- znaménka >, <, =

Porovnávání, hra s čísly

Psaní 1

Geometrie: geometrické tvary

Pracovní sešit MATEMATIKA 1. díl do str. 25

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1 – Who´s this? It´s…, Oh, Daisy!; Unit 2 – Pens and pencils.

SVĚT KOLEM NÁS

Ochrana životního prostředí – pojmy, přírodní zdroje, přírodní hodnoty -pobyt venku (dle

počasí), podzimní tematika

OSTATNÍ:

Od pondělí 1.10. příchod dětí do školy nejpozději v 7:45 hodin. Děti vstupují do školy bez rodičů a již budou samostatně odcházet do třídy.

2.– 5. 10. Sběr papíru u barevné brány.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 24. – 28. 9. 2018

 

ČESKÝ JAZYK

 

Vyvození hlásky L, písmene L

Uvolňovací cviky do str. 10

Živá abeceda do str. 19

Tvoření a čtení slabik, Zdokonalujeme čtení do str. 2 MA, MÁ, LA, LÁ

Uvolňovací cviky ramenního kloubu, procvičení prstů, správné sezení u psaní, nácvik správného úchopu tužky.

MATEMATIKA

Znaménka >, <, =

Hry s čísly, pojmy více x méně x rovná se

Porovnávání čísel, počet 1-3

Geometrické tvary

Pracovní sešit MATEMATIKA 1. díl do str. 19

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1

Pozdravy – Hello, Good Morning, Goodbye. Hello, I´m…; What´s your name?

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – dokončení tématu k DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ – Pravidla v silničním provozu, chodec, semafor, bezpečnost v blízkém okolí školy, pracovní list.

Ochrana životního prostředí –  vysvětlení pojmu, přírodní zdroje, přírodní hodnoty -pobyt venku (dle počasí)

OSTATNÍ:

Od pondělí 24.9. příchod dětí do školy  do 7:45 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně. Děti, dle svého přání, budou samostatně odcházet do třídy.

Pátek 28. 9. 2018 STÁTNÍ SVÁTEK.

 

TÝDENNÍ PLÁN 17. – 21.9.2018

 

ČESKÝ JAZYK

Vyprávění příběhu s obrázky, logopedická cvičení – správná výslovnost hlásek.

Gramatická správnost při tvoření věty.

Čtení a tvorba slabik MA – MÁ, Živá abeceda do str. 13

PS Uvolňovací cviky do str. 7, uvolňovací cviky ramenního kloubu, procvičení prstů, správné sezení u psaní, nácvik správného úchopu tužky.

MATEMATIKA

Znaky rovnosti a nerovnosti > , <

Číslo 1

Číslo 2

Porovnávání čísel, vyvození číslic 

Geometrie: geometrické tvary – vyhledávání, počet

Pracovní sešit do str. 13

ANGLICKÝ JAZYK

 

SVĚT KOLEM NÁS

DOPRAVNÍ VÝCHOVA: blízké okolí školy, bezpečné přecházení jednotlivce, skupiny. Pravidla v silničním provozu – chodci. Dopravní značky.

OSTATNÍ:

V pondělí budou mít děti ještě v notýsku správné číslo účtu-pracovní sešit ANGLIČTINA.

Ve čtvrtek dopoledne ukázka kriketu.

Příchod dětí do školy každý den od 7:40 do 7:50 hodin, děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na ně čeká v šatně a společně je odvede do třídy.

Konec vyučování každý den v 11:40 hodin.

V pátek 21. 9. PŘESPOLNÍ BĚH – celoškolní soutěž, cvičební úbor a obuv na ven. Lahev s pitím.

 

 

 

Oprava údaje k platbě

Vážení rodiče,

 v tabulce k placení, kterou jsem rozdala na včerejší schůzce je chyba.

Pracovní sešit na AJ ( Happy House) plaťte na účet č. 266496066/0300, sp. symbol 666, částka 244, 00 Kč.

Nezapomeňte na variabilní symbol ze ŽK.

Děkuji.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 10.-14. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky A – Á, hlásky M

Živá abeceda – sešit do str. 9

Nácvik správného úchopu tužky, uvolňovací cviky ruky

Pracovní sešit: Uvolňovací cviky do str. 5

MATEMATIKA

Počet 1-5

Pracovní sešit do str. 8

Orientace v prostoru, hry s čísly, spojování čísel s obrázky

ANGLICKÝ JAZYK

SVĚT KOLEM NÁS

Jsem školák – pracovní listy, orientace v prostorách školy, návyky, bezpečnost

Ostatní:

Od pondělí 10. 9. 2018 je příchod dětí do školy od 7:40 do 7:50 hodin. Děti vstupují do školy bez rodičů, vyučující na děti čeká v šatně a společně je odvede do třídy. Konec vyučování bude již každý den v 11:40 hodin. 

Středa 12. 9. 2018 – třídní schůzky, začátek 17,30 hodin.

 

Vítám Vás v novém školním roce 2018/2019.

 

Komentáře jsou uzavřeny.