INFO MČ PRAHA 12

V dětských skupinách Prahy 12 je několik volných míst pro děti do tří let. Pokud víte o rodičích, které jsou v tíživé situaci a potřebují se postarat o děti do tří let, kontaktujte je prosím. Rodiče se pak mohou obracet přímo na vedoucí sestru Martinu Kotkovou – tel : 241761180. Rodiče budou hradit pouze stravné.

  • Jak jste asi byli informováni, mateřské školy přerušily provoz.
  • Doporučujeme rodičům dětí, kteří se ocitli kvůli uzavření škol v tíživé životní situaci, aby kontaktovali pana Mejsnara, vedoucího oboru sociálních věcí, e-mail: mejsnar.lukas@praha12.cz, tel.: 606 063 106, nebo Jiřího Brůžka, radního městské části Praha 12, e-mail: bruzek.jiri@praha12.cz, 602 406 504. Na těchto kontaktech však není možné vyřešit hlídání dětí.
  • Rodiče zaměstnaní v bezpečnostních sborech, u obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil se v případě, že budou chtít zajistit péči o své děti ve věku 3-10 let, mohou obrátit na svého zaměstnavatele.  Zaměstnavatel pak žádá MHMP o zajištění místa v dětské skupině.

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.