III.D PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

jaroslava.petrova@zsrakovskeho.cz


PLÁN PRÁCE 28.6.- 30.6. 2021

Pondělí – opakování učiva M, ČJ, SKN.

Úterý – přírodovědná vycházka v rámci SKN – Chuchelský háj – informace zaslány emailem všem zák. zástupcům.

Odchod 8:00 hod. od školy, příjezd na oběd cca 13:00 hodin.

Středa – VYSVĚDČENÍ.

Pokud žák bude odcházet ihned po rozdání vysvědčení – cca 8:45 hod, přinese odhlášku na 30.6. do družiny a předá ji vychovateli ve ŠD. 

Vážení rodiče,

přeji celé rodině skvělé prožití prázdninových dní. S Vašimi dětmi si užijte mnoho krásných zážitků a přeji všem pevné zdraví. 

Děkuji za spolupráci během celého školního roku!

Huráá prázdniny!:-)

Jaroslava Petrová


 

 

PLÁN PRÁCE 21.6.- 25.6. 2021

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva 3. ročníku, věta jednoduchá, souvětí – znázornění.

Dopracování pracovních listů.

Čítanka, sloh – vyprávění.

MATEMATIKA

Opakování učiva 3. ročníku – Hravý početník, Matematické minutovky, PL, slovní úlohy.

SVĚT KOLEM NÁS

Život v přírodě – živočichové základní skupiny, stavba jejich těla – opakování. Opakování učiva 3. ročníku. Přírodovědná vycházka.

OSTATNÍ

25. 6. si děti přinesou – malé prkénko, příborový nůž, misku, lžičku. V pátek si děti ponesou domů kufříky a cvičební úbor.

29. 6. Výlet – informace zaslány na emaily rodičů.


PLÁN PRÁCE 14. 6. – 18. 6. 2021

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – Naučená vyjmenovaná slova s y, ý -doplňování, procvičování – PL. Slova příbuzná. Věta jednoduchá, souvětí.

Opakování – podstatná jména, slovesa, přídavná jména, zájmena, číslovky – slovní druhy ohebné – procvičování skloňování a časování. 

Slovní druhy – neohebné – částice, citoslovce, příslovce, předložky, spojky. Opakování.

Určování slovních druhů slov ve větách s pomocnou tabulkou.

Čtení s porozuměním – Čítanka. ČTENÁŘSKÝ DENÍK 15. 6. 2021.

Psaní – přepis, opis slov, vět, diktát.

Sloh – VYPRÁVĚNÍ JEDNODUCHÉHO PŘÍBĚHU- posloupnost, gramatická správnost, určování vět jednoduchých, souvětí.

MATEMATIKA

Opakování učiva 3. ročníku – Hravý početník, Matematické minutovky, PL, učebnice str. 57,58. Práce s tabulkou, grafy – seznámení.

Pamětné počítání – desetiminutovka.

Geometrie – opakování.

SVĚT KOLEM NÁS

Život v přírodě – živočichové základní skupiny, stavba jejich těla. Prac. sešit prvouka str. 55, 56. Učebnice str.17, 18  -opak. a  25, 26.


 

 

PLÁN PRÁCE 7. 6. – 11. 6. 2021

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – Naučená vyjmenovaná slova s y, ý -doplňování, procvičování – PL. Věta jednoduchá, souvětí.

Opakování – podstatná jména, slovesa, přídavná jména, zájmena, číslovky – slovní druhy ohebné – procvičování skloňování a časování. 

Slovní druhy – nově neohebné – částice, citoslovce, opak. – příslovce, předložky, spojky. Učebnice str. 122 -125

Čtení s porozuměním.

Psaní: Přepis slov, popis.

Sloh – Význam slov, slova protikladná, nespisovná.

MATEMATIKA

Opakování učiva 3. ročníku – Hravý početník, Matematické minutovky, prac. listy.

SVĚT KOLEM NÁS

Život v přírodě – živočichové základní skupiny, stavba jejich těla. Prac. sešit prvouka str. 53,54. Učebnice.


 

 

PLÁN PRÁCE 31. 5. – 4. 6. 2021

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – Naučená vyjmenovaná slova s y, ý -doplňování, procvičování – PL.

Opakování – podstatná jména, slovesa, přídavná jména, zájmena, číslovky – slovní druhy ohebné – procvičování skloňování a časování. 

Slovní druhy – nově neohebné – příslovce, předložky, spojky. Učebnice str. 120 -122

Čtení s porozuměním, souvislý jazykový projev.

Psaní – diktát – vyjmenovaná slova. Přepis slov, popis.

Sloh – vyprávění.

MATEMATIKA

Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem. Opakování učiva 3. ročníku. Učebnice od str. 51.

Násobení pomocí rozkladu -užití závorek – opakování.

Slovní úlohy – se dvěma početními výkony – zápis, příklad, odpověď.

Geometrie – opakování.

Desetiminutovka. 

Hravý početník – str. 33 – jednotky času, str.26 dělení. Dopracujeme str. 24 – dělení se zbytkem.

SVĚT KOLEM NÁS

Život v přírodě – živočichové-znaky života. Prac. sešit prvouka str. 37, 51,52


 

PLÁN PRÁCE 24. 5. – 28. 5. 2021

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – Naučená vyjmenovaná slova s y, ý -doplňování, procvičování – PL.

Opakování – podstatná jména, slovesa, přídavná jména, zájmena – slovní druhy ohebné – procvičování skloňování a časování. Učebnice str. 126

Slovní druhy – nově číslovky a příslovce. Učebnice str. 118, 120.

Čtení s porozuměním – samostatná práce s textem.

Psaní – diktát – vyjmenovaná slova, předpony vy, vý. Přepis básně.

Slohová cvičení – osnova  Učebnice str. 119 – opak.

MATEMATIKA

Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem, opak.

Násobení pomocí rozkladu -užití závorek – opakování.

HRAVÝ početník – JEDNOTKY ČASU – str. 31, 32

OPAKOVÁNÍ – Matematické minutovky str. 5 cv.9 a) b) + 10

Slovní úlohy – se dvěma početními výkony – zápis, příklad, odpověď.

Geometrie – útvary v prostoru – modelování.

SVĚT KOLEM NÁS

Život v přírodě – rostliny – stavba těla rostlin, znaky života rostlin, průběh života rostlin PS.


 

 

PLÁN PRÁCE 17. 5. – 21. 5. 2021

ČESKÝ JAZYK

 Mluvnice – Naučená vyjmenovaná slova s y, ý -doplňování, procvičování – PL.

Opakování – podstatná jména, slovesa – slovní druhy ohebné – procvičování skloňování a časování.

Slovní druhy – přídavná jména,  nově zájmena.

Druhy vět – opakování.

Pracovní sešity, učebnice.

Čtení – Čítanka str. 134, báseň Metro na zahradě -J. Nohavica (recitace) do úterý 18. 5. 2021 – str. 160 ČÍTANKA

Sloh – vzkaz, zpráva.

Psaní – doplňovací cvičení PL, přepis textu, příprava na diktát. Opakování -příprava na písemnou práci. Pracovní listy.

MATEMATIKA

Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem.

Násobení pomocí rozkladu -užití závorek – opakování.

Matematické minutovky – str.32.

Dělení mimo obor násobilek – učebnice str. 32, 33.

Slovní úlohy – zápis, příklad, odpověď a nově se zaměříme na slovní úlohy se dvěma početními výkony, se kterými jsme se seznámili při online výuce.

Příprava na písemnou práci – násobení, dělení, dělení se zbytkem, ZAOKROUHLOVÁNÍ, geometrie – rovinné obrazce.

SVĚT KOLEM NÁS

Život v přírodě – rostliny – stavba těla rostlin, znaky života rostlin. PS.


PLÁN PRÁCE 10. 5. – 14. 5. 2021 -distanční výuka

ČESKÝ JAZYK

 Mluvnice – Vyjmenovaná slova s y, ý po V – procvičování, vyjmenovaná slov s y, ý po Z – procvičování. Slovní druhy – přídavná jména.

Pracovní sešity, učebnice.

Čtení – Čítanka str. 130, báseň Metro -J. Nohavica

Sloh – vzkaz

Psaní – doplňovací cvičení, přepis textu, příprava na diktát. Opakování -příprava na písemnou práci. Pracovní listy.

MATEMATIKA

Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem. Užití závorek.

Jednotky času.

Opakování – příprava na písemnou práci. Pracovní listy.

SVĚT KOLEM NÁS

Život v přírodě – rostliny – stavba těla rostlin. PS.

Anglický jazyk:

online hodina v pondělí 08:15-08:45 hodin

 1. TEST UNIT 9 (ONLINE)

PLÁN PRÁCE 3. 5. – 7. 5. 2021 -prezenční výuka

Příchod do školy – 7:30 hodin u BAREVNÉ BRÁNY, testování (pondělí), výuka dle ROZVRHU.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Platba za II. pololetí ŠD:

Prosíme o zaslání platby na II. pololetí za ŠD do 14. 5. 2021 na účet školy, SS: 555, VS: individuální, částka: 300,- kč. Uvádějte jméno a příjmení žáka, třídu a číslo oddělení ŠD. Kdo již platbu za II. pololetí hradil v jiné výši v únoru, neposílá žádnou platbu. Přeplatek Vám bude vrácen na účet. Děkujeme za spolupráci. S pozdravem Jan Mareček

ČESKÝ JAZYK

 Mluvnice – Vyjmenovaná slova s y, ý po V – procvičování, úvod do vyjmenovaných slov s y, ý po Z. Slovní druhy.

Pracovní sešity, učebnice.

Čtení – Čítanka str. 114,  ČD – Čtenářský deník – prezentace s knihou 4. 5. 2021 – úterý.

Sloh – souvislý mluvený projev.

Psaní – doplňovací cvičení, přepis, opis textu, příprava na diktát. Příprava na test.

MATEMATIKA

Desetiminutovky – násobení, dělení.

Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem.

Příprava na test. Opakování – pracovní sešity – Matematické minutovky, Hravý početník.

SVĚT KOLEM NÁS

Život v přírodě – rostliny, znaky života rostlin – pobyt v přírodě, interaktivní výuka, PS.

Příprava na test – lidské tělo.


PLÁN PRÁCE 26. 4. – 30. 4. 2021 – distanční výuka

Online hodiny pokračují dle zápisu v TEAMSech.

ČESKÝ JAZYK

 Mluvnice – Vyjmenovaná slova s y, ý po V. Vyjmenovaná slova hravě – str. 31-33. Učebnice str.106-108.

Čtení – Čítanka str. 112, příprava na prezentaci ČD – Čtenářský deník – prezentace s knihou 4. 5. 2021 – úterý.

Sloh – zpráva, opakování – slova protikladná.

Psaní – doplňovací cvičení, přepis textu, příprava na diktát –  str. 106 cv. 3 b)

MATEMATIKA

Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem.

Opakování probrané látky – příprava na testík (násobení, dělení, dělení se zbytkem, násobení a dělení násobků deseti, zápis slovní úlohy)

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a technika – učebnice Prvouka II. díl str. 37, Lidské výtvory – učebnice Prvouka I. díl str. 20

Jednotlivé úkoly budou zadávány v hodinách všech předmětů.

Anglický jazyk:

online hodina v pondělí 08:15-08:45 hodin

 1. Unit 9- Bug café- Class Book str. 42 – 43
 2. Unit 9- Bug café- Activity Book str. 42-43

PLÁN PRÁCE 19. 4. – 23. 4. 2021 – prezenční výuka

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – Vyjmenovaná slova s y, ý po S. učebnice – opakování, procvičování. Vyjmenovaná slova s y, ý po V.

Čtení – Otesánek – dočteme pohádku, Čítanka, příprava na prezentaci ČD

Sloh – slova opačného významu, dopis

Psaní – doplňovací cvičení

Opakování probrané látky.

MATEMATIKA

Násobení a dělení násobků deseti jednocifernými čísly, dělení se zbytkem – opakování.

Geometrie – jednotky délky mm – km. Opakování, rýsování.

Násobení a dělení mimo obor násobilky – dělení násobku deseti jednocifernými čísly – opakování.

Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem.

Opakování probrané látky.

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a technika – pracovní sešit PRv., rozhovory o tématu, výuková videa.

Anglický jazyk:

online hodina v pondělí 08:15-08:45 hodin

 1. Unit 9- Bug café- Class Book str. 42 – 43
 2. Unit 9- Bug café- Activity Book str. 42-43

 

PLÁN PRÁCE 12. 4. – 16. 4. 2021 – distanční výuka

Dle manuálu MŠMT, tento týden nebudou mít děti úkoly jako samostatnou práci, prioritou je dopracovat vše, co bylo zadáním ve všech týdnech distanční výuky.

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – Vyjmenovaná slova s y, ý po S. učebnice – opakování, procvičování.

Sloh – zpráva

Čtení – Čítanka 

Psaní – opis slov, diktát – slovní spojení

Jednotlivé úkoly na opakování, budou zadávány v online hodinách.

MATEMATIKA

Násobení a dělení násobků deseti jednocifernými čísly, dělení se zbytkem – opakování.

Geometrie – jednotky délky.

Násobení a dělení mimo obor násobilky – dělení násobku deseti jednocifernými čísly.

Jednotlivé úkoly na opakování, budou zadávány v online hodinách.

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – pravidelně opakované činnosti – hodiny, minuty, sekundy – opakování

Výchovy nepovinné- TV pohyb v přírodě, VV – kresba – krása živé přírody, PČ – péče o zasazené rostliny, HV -Rytmická cvičení

ONLINE HODINA : pondělí od 08: 15

 1. Unit 8- Superstars clothes- Class Book str.41 (My firend is a monster)
 2. Unit 8- Superstars clothes- Activity Book str. 41
 3. Test Unit 8 – (ONLINE TEST)

PLÁN PRÁCE 5. 4. – 9. 4. 2021 – distanční výuka

Pondělí  5. 4. – Velikonoce. Online hodiny od úterý 6.4.2021.

ČESKÝ JAZYK

Báseň “ Angličané“ 9. 4. 2021.

Mluvnice – Vyjmenovaná slova s y, ý po S. učebnice  str.92-95

Sloh – popis Velikonoce

Čtení – Čítanka A. Lindgrenová – Velikonoce v Bullerbynu (str. 116-117), báseň

Psaní – opis slov, PS Vyjmenovaná slova hravě samostatná práce – str. 25 cv. 1 – opakování vyjmenovaných slov – doplňovačka

Jednotlivé úkoly budou zadávány v online hodinách.

MATEMATIKA

Násobení a dělení násobků deseti jednocifernými čísly, dělení se zbytkem uč. 14-19. Samostatná práce – ústní opakování násobků 2-9.

Jednotlivé úkoly budou zadávány v online hodinách.

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – hodiny, minuty, sekundy, rytmus života. Pracovní sešit  Prvouka- téma budeme probírat společně na online hodině.

Anglický jazyk:

ONLINE HODINA : pondělí od 08: 15

 1. Unit 8- Superstars clothes- Class Book str.41 (My firend is a monster)
 2. Unit 8- Superstars clothes- Activity Book str. 41
 3. Test Unit 8 – (ONLINE TEST)

 

PLÁN PRÁCE 29. 3. – 2. 4. 2021 – distanční výuka

Velikonoční prázdniny 2021: 01.04.2021

2.4. 2021 Velký pátek 

5.4. 2021 Velikonoční pondělí

Online výuka: pondělí – středa.

VV,PČ – výrobky zaslat  foto do 30. 3. 2021.

Opakování učiva o velikonočních prázdninách – informace na online hodině 31.3. 2021. PS Prvouka str. 47 VELIKONOCE samostatná práce. Dělení se zbytkem, opakování. Opakování – výukové video – souhrn – slovesa.  Čítanka – A. Lindgrenová – Velikonoce v Bullerbynu (str. 116-117)

ČESKÝ JAZYK

V úterý 30. 3. 2021 PREZENTACE Čtenářského deníku s novou knihou – reprodukce vlastního textu.

Nácvik básně str. 129, 130 “ Angličané“ do 9. 4. 2021.

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov y, ý po B, L, M. Vyjmenovaná slova y, ý po P.

Slovesa – slovesné kategorie, osoba, číslo -opakování.

Slovesa – slovesné kategorie – čas.

Jednotlivé úkoly budou zadávány v online hodinách.

SHRNUTÍ – SLOVESA:

 

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem.

Jednotlivé úkoly budou zadávány v online hodinách. Učebnice M 3.

SVĚT KOLEM NÁS

Velikonoce – zvyky, tradice, významné dny.

TV – stoj na rukou -průprava. HV – hudební nástroje – rozdělení – Velikonoční koledy.

Anglický jazyk:

ONLINE HODINA : pondělí od 08: 15

 1. Unit 8- Superstars clothes- Class Book str. 40-41
 2. Unit 8- Superstars clothes- Activity Book str. 40-41

Přeji všem žákům i rodičům krásné prožití Velikonoc.


 

PLÁN PRÁCE 22. 3. – 26. 3. 2021 – distanční výuka

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov y, ý po B, L, M. Vyjmenovaná slova y, ý po P.

Slovesa – slovesné kategorie, osoba a číslo sloves.

Slovesa str. 88- úkoly budou zadávány v online hodinách.

Samostatná práce – Vyjmenovaná slova hravě – str. 24 cv.9 – přepis cvičení.

Nácvik básně str. 129, 130 “ Angličané“ do 9. 4. 2021.

Sloh –  Vyprávění.

Psaní – psaní slovních spojení, přepis vět, přepis části básně.

Čtení – Čítanka str. 96,  čtení knihy – příprava na prezentaci ČD úterý 30. 3. 2021

MATEMATIKA

Opakování – písemné sčítání, odčítání trojciferných čísel do 1000, porovnávání čísel, zaokrouhlování, slovní úlohy. Učebnice M 2 str. 54, 55. Desetiminutovka – násobilka. Geometrie – rovinné obrazce trojúhelník – úvod. Jednotlivé úkoly budou zadávány v online hodinách.

OPAKOVÁNÍ CELÉ NÁSOBILKY.

Procvičování násobilky:https://www.detskestranky.cz/tag/mala-nasobilka/

Samostatná práce – Pracovní sešit MATEMATICKÉ MINUTOVKY str. 15 cvičení 29 – doplň tabulku. Společně – cv. 30, 34.

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk mezi lidmi, práce a volný čas (pracovní činnosti, výsledky práce, ochrana, způsoby rekreace).

VV,PČ – výrobky zaslat  foto do 30. 3. 2021, TV – přeskoky přes švihadlo. HV – hudební nástroje – rozdělení.

Anglický jazyk:

ONLINE HODINA : pondělí od 08: 15

 1. Unit 8- Superstars clothes- Class Book str. 38
 2. Unit 8- Superstars clothes- Activity Book str. 38

PLÁN PRÁCE 15. 3. – 19. 3. 2021 – distanční výuka

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov y, ý po B, L, M. Vyjmenovaná slova y, ý po P.

Slovesa – slovesné kategorie.

Učebnice  str. 84, 85 -opakování. Slovesa str. 87 – úkoly budou zadávány v online hodinách.

Samostatná práce – Vyjmenovaná slova hravě – str. 24 cv.10. Nácvik básně str. 129, 130 “ Angličané“ do 9. 4. 2021.

Sloh – slova podřazená, nadřazená. Vyprávění.

Psaní – diktát – příprava cv. 4 str. 87, psaní slovních spojení.

Čtení – Čítanka str. 101,  čtení knihy – příprava na prezentaci ČD úterý 30. 3. 2021

MATEMATIKA

Opakování – písemné sčítání, odčítání trojciferných čísel do 1000, porovnávání čísel, zaokrouhlování, slovní úlohy. Jednotlivé úkoly budou zadávány v online hodinách. Učebnice M 2 str. 54, 55.

OPAKOVÁNÍ CELÉ NÁSOBILKY.

Procvičování násobilky:https://www.detskestranky.cz/tag/mala-nasobilka/

Samostatná práce – Pracovní sešit MATEMATICKÉ MINUTOVKY str. 17 cvičení 33 – doplň tabulku.

ÚVOD do násobení násobků deseti.

 

SVĚT KOLEM NÁS

Stavba těla, opakování – varovné signály, požární poplach, zkouška sirén, volání na tísňové linky.

http://www.zskresetice.cz/zs/dokumenty/data/182-PRV-Lidske-telo.pdf

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8257-ucitelka-3-trida-lidske-telo

VV,PČ – výrobky zaslat do 30. 3. 2021, TV – překážkové dráhy v přírodě, přeskoky přes švihadlo. HV -opakování lidových písní.

Anglický jazyk:

ONLINE HODINA : pondělí od 08: 15

 1. Unit 8- Superstars clothes- Class Book str. 38
 2. Unit 8- Superstars clothes- Activity Book str. 38

 

PLÁN PRÁCE 8. 3. – 12. 3. 2021 – distanční výuka

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov y, ý po B, L, M. Vyjmenovaná slova y, ý po P. Seznámení – Slovesa.

Učebnice – str. 82, 83 cvičení na doplňování y, ý, i, í – úkoly budou zadávány v online hodinách.

PS Vyjmenovaná slova hravě – samostatná práce str. 22 cv. 5, společně v online hodině str.23 cv. 7

Čtení – čtení doma Čítanka str. 88 V. Steklač – Jak to bouchlo, 12. 3. báseň Emil se nemyl! na známky.

Psaní – přepis, doplňování, příprava ČD.

Procvičování vyjmenovaných slov:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-p

Vyjmenovaná slova v písni:

MATEMATIKA

Opakování – písemné sčítání, odčítání trojciferných čísel do 1000, porovnávání čísel, zaokrouhlování, slovní úlohy. 

PS Početník – samostatná práce – str. 9 předposlední a poslední sloupek i se zkouškami. Jednotlivé úkoly budou zadávány v online hodinách.

Budeme opakovat dosud naučené (aritmetika i geometrie) ze str. 54, 55, 56 v učebnici M 2. díl.

Čeká nás v budoucích týdnech seznámení s další matematickou operací – dělení se zbytkem, je proto nutné, abyste v domácí přípravě s dětmi, věnovali pozornost OPAKOVÁNÍ CELÉ NÁSOBILKY.

Procvičování násobilky:

https://www.detskestranky.cz/tag/mala-nasobilka/

SVĚT KOLEM NÁS

Osobní bezpečí, rizika, prevence.

Mezinárodní den žen 8. 3. – od roku 1990 není tento den uznaný jako svátek, ale určitě maminkám můžete udělat radost kytičkou. (nepovinné) V odkazu budete vědět jak na to:-))

A můžete mamince ke kytičce říct i přání:

Milá maminko,
za to, jak ses o nás starala,
ráda bych ti tuhle kytici dala,
ať potěší tě v dnešní den,
protože ty si to zasloužíš
nejvíc ze všech žen.

PRACOVNÍ ČINNOSTI A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Zasílám vám odkazy na úkol, který vypracujete v rámci Pč a Vv do VELIKONOC, tj. do 30. 3. 2021. Vyberete si pouze JEDEN námět (přání, věnec, ovečku, zajíce apod.), který zpracujete. ODKAZY v plánu práce

Anglický jazyk: 

 1. E-test Unit 7. klikněte zde: E-TEST UNIT 7
 2. Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.

 

 

PLÁN PRÁCE 1. 3. – 5. 3. 2021 – distanční výuka

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov y, ý po M, vyjmenovaná slova y, ý po P.

Učebnice – str. 76 – 81, úkoly budou zadávány v online hodinách.

PS Vyjmenovaná slova hravě –  doplň cv. 3, společně cv.4

Čtení – čítanka str.80 + str.82 – denně alespoň 10 min. číst, do 12. 3. se naučit báseň Emil se nemyl! Čítanka str. 123.

V úterý 30. 3. 2021 PREZENTACE Čtenářského deníku s novou knihou – reprodukce vlastního textu.

Sloh – krátký dopis – vysvětlení zadání v online hodině.

Procvičování vyjmenovaných slov:

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/RYBICKY1.htm

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/vyjmenovana-slova—testy.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/obrazkove-krizovky.html

MATEMATIKA

Písemné odčítání trojciferných čísel do 1000 – učebnice str.43-46 úkoly budou zadávány v online hodinách.

Zkoušky u písemného sčítání – opakování, doplnění početníku.

Samostatná práce – Početník str. 8 první bílý a první šedý sloupek.

Geometrie – učebnice str. 20 cv. 1 – do školního sešitu geometrie – samostatná práce. 

Opakování pamětného sčítání a odčítání, zkouška – video.

SVĚT KOLEM NÁS

Práce a volný čas – vhodně a nevhodně trávený volný čas, aktivní a pasivní odpočinek, opakování první pomoc, péče o zdraví, prevence.

PRACOVNÍ ČINNOSTI A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Zasílám vám odkazy na úkol, který vypracujete v rámci Pč a Vv do VELIKONOC, tj. do 30. 3. 2021. Vyberete si pouze JEDEN námět (přání, věnec, ovečku, zajíce apod.), který zpracujete.

https://cz.pinterest.com/pin/429601251948068394/

https://cz.pinterest.com/pin/5629568272625383/

https://cz.pinterest.com/pin/703756176189041/

https://cz.pinterest.com/pin/1618549852706051/ 

Nemusíte používat barevný papír, stačí novinový, případně stránky z časopisů a papír z krabic. Prosím, aby rodiče zaslali foto vaší práce na můj email – práce budou známkovány!!

Anglický jazyk:      

 1. Unit 7- The body rap – (Class Book str. 34-37 / Activity Book str. 34-37)
  Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde:The body rap
 2. Prezentace obsahuje audio soubory, které otevřete po kliknutí. V případě nejasností posílám video zde: video1.  

PLÁN PRÁCE 22. 2. – 26. 2. 2021 JARNÍ PRÁZDNINY

 Opakování učiva o jarních prázdninách – informace na online hodině 19. 2. 2021.

Informace ŠD:

Školní družina – I. pololetí 

Prosíme rodiče žáků III. tříd o uhrazení platby za I. pololetí ŠD ve výši 450,- kč . Žáci navštěvovali ŠD prezenčně v měsících září a prosinec. Kdo uhradil platbu za ŠD v plné výši, bylo mu vráceno 600,- kč.

Platba: na účet školy, SS: 555, VS: individuální. Uvádějte celé jméno a příjmení žáka, třídu a číslo oddělení ŠD. Platbu uhraďte do 5. 3. 2021.

Platbu za II. pololetí zatím neposílejte!

Děkujeme

Jan Mareček

PLÁN PRÁCE 15. 2. – 19. 2. 2021 – distanční výuka.

Milí žáci, zasílám učivo na tento týden distanční výuky. 

Aby se vám lépe učilo a lépe jste pochopili látku, vždy bude za úkoly odkaz na vysvětlení úkolu. Určitě vám to zjednoduší domácí výuku. Také vám posílám odkazy na stránky online procvičování – ČJ,M i SKN. Přeji vám, aby se práce dařila! Důležité věci si povíme vždy v online vysílání. Rozpis na jednotlivé dny jsem zaslala rodičům emailem. V případě potřeby přidávám další online hodinu(y), vždy budete informováni.

V případě nepřítomnosti na online hodině, žáci vypracují zadané úkoly samostatně. Prosím rodiče, aby mi je ofotili společně s ostatními úkoly. V případě nepřítomnosti žáka při prezentaci ČD, žádám rodiče, aby mi zaslali NEJPOZDĚJI do dvou dnů – tj. do 21.2. 2021, ofocený čtenářský deník. Děkuji.

Hodně zdaru v učení, moji milí žáčci!

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov y, ý po M, vyjmenovaná slova y, ý po P

https://www.youtube.com/watch?v=I7TmUhZrft4

https://www.youtube.com/watch?v=uk9Opj28i4s

https://www.youtube.com/watch?v=cH32iXVJAOI

Příprava na opakování – Učebnice str. 75, cv. 3, příprava na diktát – str. 75 cv. 2

Vyjmenovaná slova po P – význam slov str.76-77 SPOLEČNĚ

Učebnice str. 79 písemně cv. 5, Vyjmenovaná slova hravě – str. 19 cv. 2.

Sloh – vyprávění vlastních zážitků – Jak s maminkou vařím – SKN.

Čtení – reprodukce vlastního textu – Čtenářský deník 19. 2. 2021 – prezentace.

Procvičování vyjmenovaných slov:

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/RYBICKY1.htm

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/vyjmenovana-slova—testy.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/obrazkove-krizovky.html

MATEMATIKA

Písemné sčítání 0-1000

Písemné sčítání trojciferných čísel do 1000 přes desítku POSTUP VÝPOČTŮ

https://www.youtube.com/watch?v=jRhnDrbtqyg

https://www.youtube.com/watch?v=vuPXPUCTn88

Písemně učebnice str. 38 cv. 7 (5 sloupků), slovní úloha str. 38 cv. 12

PS Matematické minutovky str. 12 cv. 23 a)

PS Hravý POČETNÍK str.5  první  sloupek (bílý a šedý společně)

                                        str. 6 první  sloupek (bílý a šedý společně)

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví – opakování téma, jídelníček – vlastní sestavení denní stravy školáka.

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.

Anglický jazyk: 

 1. Žáci, kteří neposlali test Unit 6, klikněte zde: E-TEST – FAMILY PHOTOS
 2. Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.
 3. Unit 7- The body rap – (Class Book str. 34-37 / Activity Book str. 34-37)
  Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde:The body rap
 4. Prezentace obsahuje audio soubory, které otevřete po kliknutí. V případě nejasností posílám video zde: video1.    

 

PLÁN PRÁCE 8. 2. – 12. 2. 2021 – distanční výuka.

Anglický jazyk: 

 1. Žáci, kteří neposlali test Unit 6, klikněte zde: E-TEST – FAMILY PHOTOS
 2. Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.
 3. Unit 7- The body rap – (Class Book str. 34-37 / Activity Book str. 34-37)
  Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde:The body rap
 4. Prezentace obsahuje audio soubory, které otevřete po kliknutí. V případě nejasností posílám video zde: video1

        ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov y, ý po M, úvod do vyjmenovaných slov y, ý po P

Psaní – písemně str. 75 cv. 1 oddíl a) oddíl b) společně při online hodině

              Písemně PS Vyjmenovaná slova hravě – doplň y, i ve cvičení 3 str. 19

              Diktát – slovní spojení, opak. y, ý po M

Čtení – ČD – příprava na prezentaci 19. 2. 2021

Sloh – popis, báseň – zkoušení 11. 2. 2021

Vyjmenovaná slova y, ý po P – seznámení

https://www.youtube.com/watch?v=I7TmUhZrft4

https://www.youtube.com/watch?v=uk9Opj28i4s

https://www.youtube.com/watch?v=cH32iXVJAOI

Procvičování vyjmenovaných slov:

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/RYBICKY1.htm

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/vyjmenovana-slova—testy.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/obrazkove-krizovky.html

MATEMATIKA

Písemné sčítání 0-1000

Opakování pamětného sčítání – ústně str. 34 cv. 5

Písemné sčítání – ústně při online hodině cv. 1, postup výpočtů, barevné rozlišení.

Písemně – str. 37 cv.2, slovní úlohy – str. 37 cv. 3, str. 39 cv.15.

Sl. úloha – str. 37 cv. 4 – společně při online výuce

https://www.youtube.com/watch?v=D_bjUspriqQ

https://www.youtube.com/watch?v=C_8_pc72Klo

Písemné sčítání trojciferných čísel do 1000 přes desítku POSTUP VÝPOČTŮ

https://www.youtube.com/watch?v=jRhnDrbtqyg

https://www.youtube.com/watch?v=vuPXPUCTn88

SVĚT KOLEM NÁS

Výživa a zdraví – rozmanitost stravy, denní stravovací režim – jídelníček.

PS Prvouka str. 34 písemně cv. 1, PROHLÉDNI SI PŘED VYPRACOVÁNÍM ÚKOLU VIDEO, společně při online hodině cv. str.34

 


 

 

 

 

PLÁN PRÁCE 1. 2. – 5. 2. 2021 – distanční výuka.

Milí žáci, zasílám učivo na tento týden distanční výuky. 

Aby se vám lépe učilo a lépe jste pochopili látku, vždy bude za úkoly odkaz na vysvětlení úkolu. Určitě vám to zjednoduší domácí výuku. Také vám posílám odkazy na stránky online procvičování – ČJ,M i SKN. Přeji vám, aby se práce dařila! Důležité věci si povíme vždy v online vysílání. Rozpis na jednotlivé dny jsem zaslala rodičům emailem. V případě potřeby přidávám další online hodinu(y), vždy budete informováni.

V případě nepřítomnosti na online hodině, žáci vypracují zadané úkoly samostatně. Prosím rodiče, aby mi je ofotili společně s ostatními úkoly. V případě nepřítomnosti žáka při prezentaci ČD, žádám rodiče, aby mi zaslali NEJPOZDĚJI do dvou dnů – tj. do 21.2. 2021, ofocený čtenářský deník. Děkuji.

Hodně zdaru v učení, moji milí žáčci!

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova s y/ý po m

Mluvnice: Vyjmenovaná slova nácvik hmyz, myš, hlemýžď , mýtit, zamykat, smýkat, chmýří uč. str. 71, 72, 73. Opakování my x mi.

Písemně – cv. 5 str. 72 – pouze oddíl a).!! Oddíl b) společně ústně při online hodině. Ústně cv. 5 str. 70 – příprava na diktát.

Vypracuj písemně – PS Vyjmenovaná slova hravě – str. 18 cv. 9, 10 – opakování vyjm.slov po B, L a M. Str. 14 cv. ústně a doplníme si společně při online hodině. 

Čtení – Čítanka – str. 73 Čistota se sama neudělá – článek k tématu SKN. Čtení knihy do čtenářského deníku.

Báseň 11.2. zkoušení v online hodině.

19. 2. 2021 V PÁTEK před JARNÍMI PRÁZDNINAMI –prezentace čtenářských deníků při online výuce. 

Sloh – Úkol pod článkem z Čítanky.

Procvičování:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

MATEMATIKA

Zaokrouhlování trojciferných čísel

Učebnice str. 32 – písemně cv. 4 3 sloupky, ústně při online hodině cv. 2,3.

Pamětné sčítání a odčítání – opakování.

Procvičování:

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zaokrouhlovani-desitky-stovky

SVĚT KOLEM NÁS – Člověk a zdraví

Zdraví, nemoc, základní pravidla užívání léků.

PS Hravá prvouka str. 32 cv. 2 písemně. Společně při online hodině cv. 1,3.

 

 


 

 

 

 

Anglický jazyk: 

 1. Žáci, kteří neposlali test Unit 6, klikněte zde: E-TEST – FAMILY PHOTOS
 2. Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.
 3. REVIEW B – (Class Book str. 32-33 / Activity Book str. 32-33)
  Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde: REVIEW B
 4. Prezentace obsahuje audio soubory, které otevřete po kliknutí. V případě nejasností posílám video zde: video1

Komentáře jsou uzavřeny.