III.D PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

jaroslava.petrova@zsrakovskeho.cz


PLÁN PRÁCE  28. 9. – 2.10. 2020

Nadále pokračuje plavecký výcvik dle rozpisu, který mají žáci v notýsku.

VZHLEDEM K JIŽ NEPŘÍZNIVÉMU POČASÍ, DÁVEJTE DĚTEM S SEBOU BUNDY A TEPLÉ ČEPICE.

Prosím, nedávejte dětem na plavání ŽÁDNÉ peníze. Děkuji!

28. 9. 2020 pondělí – STÁTNÍ SVÁTEK.

ČESKÝ JAZYK 

Opakování druhého ročníku – celé září.

I/y po měkkých a tvrdých souhláskách.

Užití ú, ů ve slovech. Opakování spodoby znělosti.

Malá, velká psací písmena.

Hlasité čtení. Čtení s porozuměním.

MATEMATIKA

Násobení – opakování malé, velké násobilky.

Geometrie – úsečka.

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku.

SVĚT KOLEM NÁS

Dopravní značky, dopravní situace, bezpečnost v silničním provozu.

Anglický Jazyk

Test – Sarter Unit (Numbers 1-12 / Colours )

PLÁN PRÁCE  21. 9. – 25. 9. 2020

21.9. 2020 ZAHAJUJE NAŠE TŘÍDA POVINNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK (v rámci hodin TV). V PONDĚLÍ MÁME SRAZ V 7:20 hod. PŘED ŠKOLOU – organizace: tašky s učením si dají žáci do skříněk a s sebou si berou POUZE věci na plavání – viz informace v notýsku. V 7:30 hod. odcházíme k autobusu. Informace o platbě za autobus bude k dispozici v notýsku. 

ČESKÝ JAZYK 

Opakování druhého ročníku – celé září.

Odůvodňování spodoby znělosti.

Čtení nahlas, orientace v textu. Reprodukce textu.

Slovesa, podstatná jména, spojky.

MATEMATIKA

Násobení – opakování malé násobilky.

Geometrie – bod, přímka, úsečka.

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku.

SVĚT KOLEM NÁS

Naše město. Dopravní situace – stanice MHD, světelné signály, chodec v provozu, dopravní značky.

Anglický jazyk:

Hello, Superstars! Hello bugs! str. 2-5, učebnice i pracovní sešit

PLÁN PRÁCE  14. 9. – 18. 9. 2020

VE STŘEDU 16. 9. 2020 SE ÚČASTNÍ CELÁ ŠKOLA OH BĚHU. ZAČÁTEK V 10:00 HODIN. VŠECHNY DĚTI BUDOU MÍT SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A SPORTOVNÍ OBUV VENKOVNÍ! Výuka probíhá do 10:00. Aktovky s sebou.

V průběhu září budeme opakovat, docvičovat učivo 2. třídy.

ČESKÝ JAZYK

Spodoba znělosti – na konci a uprostřed slova.

Rozlišování zvukové a grafické podoby slova, členění slova na hlásky, odlišování dlouhých a krátkých samohlásek – docvičování – pracovní listy.

Odůvodňování. Pořádek slov ve větě.

Slohová cvičení – vyprávění příběhu, nácvik básně.

MATEMATIKA

Aritmetika – rozklad čísel, číselné řady, slovní úlohy v oboru čísel do 100.

Geometrie – geometrické tvary, rýsování, spojování bodů.

SVĚT KOLEM NÁS

Moje město – okolí bydliště, nejbližší ulice – Praha – zajímavá a historická místa. Pojmenování významných budov.

OSTATNÍ

Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy, prosím, nezapomeňte dětem roušky dávat. Děkuji.

Od 21. 9. do 8. 10. 2020 budeme s III.D chodit na plavání. Veškeré informace Vám napíši do notýsků, prosím, věnujte jim pozornost!

Plavání je v rámci výuky TV a je povinné.

V pátek dostali žáci informace a formulář do notýsků – prosím o podpis Potvrzení o zdravotním stavu a vrácení zpět. Informaci o platbě za autobus, který nás na Zelený pruh bude vozit, dostanou žáci nejpozději do středy 16. 9. 2020. Prosím o včasnou platbu. Děkuji.

 

PLÁN PRÁCE  7. 9. – 11. 9. 2020

V průběhu září budeme opakovat, docvičovat učivo 2. třídy.

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy, druhy vět, docvičování – pracovní listy

Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách -doplňovačky – pracovní listy

Slohová cvičení – vyprávění příběhu, popis. Práce s textem.

MATEMATIKA

Písemné sčítání pod sebe, sčítání s přechodem přes desítku do 100 -pracovní listy

Písemné sčítání, odčítání – docvičení- pracovní listy

SVĚT KOLEM NÁS

Domov – okolí bydliště, nejbližší ulice.

OSTATNÍ

Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy, prosím, nezapomeňte dětem roušky dávat. Děkuji.

Školní družina, odchod po vyučování – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ -POKUD BUDE DÍTĚ ODCHÁZET V JINOU HODINU, NEŽ JE DOMLUVENO, MUSÍ MÍT LÍSTEČEK S HODINOU ODCHODU A PODPISEM ZÁK. ZÁSTUPCE.

Do konce týdne přinést zpět do školy kufříky na VV, PČ s věcmi dle seznamu. Děkuji.

 

PLÁN PRÁCE  1. 9. – 4. 9. 2020

Milí žáci,

těším se na vás v nové třídě (vedle vaší, kterou jste měli v minulém školním roce) 1.9. 2020 v 8.00 hodin.

Školní družina – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ -POKUD BUDE DÍTĚ ODCHÁZET V JINOU HODINU, NEŽ JE DOMLUVENO, MUSÍ MÍT LÍSTEČEK S HODINOU ODCHODU A PODPISEM ZÁK. ZÁSTUPCE.

Budeme první den spolu jen do 8.45 hodin. Nemusíte si brát přezůvky, budeme si rozdělovat čísla šatních skříněk, které budete mít nově označené. Vezměte si pero na poznámky. NEZAPOMEŇTE NA ROUŠKU na ústa! Je povinná ve společných prostorách školy, včetně ŠJ.

DO PÁTKU 4. 9. 2020, PROSÍM, ABY MI ŽÁCI ODEVZDALI DRUHÝ KLÍČ OD ZÁMKU NA SKŘÍŇKU – označený visačkou se jménem a třídou. Děkuji.

Veškeré informace k zahájení a průběhu prvního týdne jsou uvedeny na webu školy.

Prosím rodiče, aby nekupovali sešity, budeme je objednávat hromadně.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Od čtvrtka probíhá výuka TV, prosím, dejte dětem hadrový pytlík s úborem, který si budou brát ze šatny již ráno do třídy.

Prosím, aby děti měly na hodiny TV oblečení a obuv na ven (tenisky, tepláky, tričko, mikina)

Do odvolání budou hodiny TV probíhat VENKU, ne v tělocvičnách. V případě nepříznivého počasí, budou přesunuty na jinou hodinu (výměna předmětů), nebo i příští den. Dle rozvrhu máme 3 hodiny TV týdně. O změně tělocvičného úboru budete informováni.  

Rozdělení dětí do DRUŽIN šk. rok 2020/2021 jsou k náhledu v sekci DRUŽINA na hl. stránce školy. Žákům podám podrobnější informaci.

V průběhu září budeme opakovat, docvičovat učivo 2. třídy.

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy, i, y ve slovech, druhy vět – pracovní listy

MATEMATIKA

Práce s daty – rok, měsíc, týden, den, hodina, minuta

Písemné sčítání, odčítání – pracovní listy

SVĚT KOLEM NÁS

Zážitky z prázdnin

OSTATNÍ

Dle Školního řádu, upozorňujeme rodiče i žáky, že mobilní telefony budou vypnuté po celou dobu výuky.

Ve středu 2. 9. 2020 dostanou děti domů kufříky s VV potřebami na doplnění (viz seznam níže), výkresy za loňský šk. rok a sešity z 2. třídy. Prosím, dejte jim s sebou větší PEVNOU tašku.

2. 9. 2020 si VŠICHNI přinesou VŠECHNY učebnice 2. třídy – budeme je hromadně odevzdávat.

3. -4. 9. 2020 budeme dětem rozdávat učebnice 3. ročníku.

SEZNAM ŠKOLNÍCH POTŘEB PRO TŘÍDU III.D

Kufřík na VV a PČ – vše podepsané

 • 1x tempery (10 ks), 1x modelína
 • 1x modelovací podložka A4 
 • 1x voskovky české výroby
 • 1x černá tuš, 2 štětce kulaté č. 4 a 6, 2 štětce ploché č. 6 a 12
 • kelímek, igelitový ubrus na lavici
 • 1x velké tuhé lepidlo, střední velikost lepidla HERKULES
 • 1x černá fixa, 1x staré tričko, zástěru, hadřík
 • balíček špejlí

Tělesná výchova AKTUALIZOVÁNO – VIZ VÝŠE.

Všechny věci na TV budou v látkovém pytli – děti si jej budou nechávat v šatně:

 • tričko (tílko), atletické (sportovní) trenýrky/ legíny, vhodnou obuv (taková, která neudělá tmavé šmouhy na podlaze v tělocvičně; cvičky ne!!) sportovní obuv na hřiště – jinou, než do tělocvičny. Mikinu na TV venku.
 • dlouhovlasé dívky budou mít vlasy stažené, spletené či jinak upravené – gumičky do vlasů – bezpečnost!
 • na hodiny TV bez náramků, dlouhých náušnic, hodinek, řetízků!!

Hygiena

 • 3x role papírových utěrek, 2x krabici kapesníků, tekuté mýdlo s pumpičkou!

Penál

 • 2x pero (alespoň jedno bude NEGUMOVACÍ), ořezané pastelky, ostré nůžky
 • ořezaná obyčejná tužka č. 2, guma, ořezávátko, malé pravítko

Matematika – geometrie

 • 2x trojúhelník s ryskou – podepsané
 • tužka na rýsování č. 3 – ořezaná (popř. mikrotužka)

Ostatní pomůcky

 • pevné obaly na sešity a na učebnice

Všechny pomůcky si děti postupně přinesou do školy během prvního školního týdne.

Další informace budu postupně přidávat na webové stránky školy – třída III. D.

Děkuji Vám za spolupráci.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.