III.D PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

jaroslava.petrova@zsrakovskeho.cz


PLÁN PRÁCE 12. 4. – 16. 4. 2021 – distanční výuka

Dle manuálu MŠMT, tento týden nebudou mít děti úkoly jako samostatnou práci, prioritou je dopracovat vše, co bylo zadáním ve všech týdnech distanční výuky.

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – Vyjmenovaná slova s y, ý po S. učebnice – opakování, procvičování.

Sloh – zpráva

Čtení – Čítanka 

Psaní – opis slov, diktát – slovní spojení

Jednotlivé úkoly na opakování, budou zadávány v online hodinách.

MATEMATIKA

Násobení a dělení násobků deseti jednocifernými čísly, dělení se zbytkem – opakování.

Geometrie – jednotky délky.

Násobení a dělení mimo obor násobilky – dělení násobku deseti jednocifernými čísly.

Jednotlivé úkoly na opakování, budou zadávány v online hodinách.

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – pravidelně opakované činnosti – hodiny, minuty, sekundy – opakování

Výchovy nepovinné- TV pohyb v přírodě, VV – kresba – krása živé přírody, PČ – péče o zasazené rostliny, HV -Rytmická cvičení

ONLINE HODINA : pondělí od 08: 15

 1. Unit 8- Superstars clothes- Class Book str.41 (My firend is a monster)
 2. Unit 8- Superstars clothes- Activity Book str. 41
 3. Test Unit 8 – (ONLINE TEST)

PLÁN PRÁCE 5. 4. – 9. 4. 2021 – distanční výuka

Pondělí  5. 4. – Velikonoce. Online hodiny od úterý 6.4.2021.

ČESKÝ JAZYK

Báseň “ Angličané“ 9. 4. 2021.

Mluvnice – Vyjmenovaná slova s y, ý po S. učebnice  str.92-95

Sloh – popis Velikonoce

Čtení – Čítanka A. Lindgrenová – Velikonoce v Bullerbynu (str. 116-117), báseň

Psaní – opis slov, PS Vyjmenovaná slova hravě samostatná práce – str. 25 cv. 1 – opakování vyjmenovaných slov – doplňovačka

Jednotlivé úkoly budou zadávány v online hodinách.

MATEMATIKA

Násobení a dělení násobků deseti jednocifernými čísly, dělení se zbytkem uč. 14-19. Samostatná práce – ústní opakování násobků 2-9.

Jednotlivé úkoly budou zadávány v online hodinách.

SVĚT KOLEM NÁS

Lidé a čas – hodiny, minuty, sekundy, rytmus života. Pracovní sešit  Prvouka- téma budeme probírat společně na online hodině.

Anglický jazyk:

ONLINE HODINA : pondělí od 08: 15

 1. Unit 8- Superstars clothes- Class Book str.41 (My firend is a monster)
 2. Unit 8- Superstars clothes- Activity Book str. 41
 3. Test Unit 8 – (ONLINE TEST)

 

PLÁN PRÁCE 29. 3. – 2. 4. 2021 – distanční výuka

Velikonoční prázdniny 2021: 01.04.2021

2.4. 2021 Velký pátek 

5.4. 2021 Velikonoční pondělí

Online výuka: pondělí – středa.

VV,PČ – výrobky zaslat  foto do 30. 3. 2021.

Opakování učiva o velikonočních prázdninách – informace na online hodině 31.3. 2021. PS Prvouka str. 47 VELIKONOCE samostatná práce. Dělení se zbytkem, opakování. Opakování – výukové video – souhrn – slovesa.  Čítanka – A. Lindgrenová – Velikonoce v Bullerbynu (str. 116-117)

ČESKÝ JAZYK

V úterý 30. 3. 2021 PREZENTACE Čtenářského deníku s novou knihou – reprodukce vlastního textu.

Nácvik básně str. 129, 130 “ Angličané“ do 9. 4. 2021.

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov y, ý po B, L, M. Vyjmenovaná slova y, ý po P.

Slovesa – slovesné kategorie, osoba, číslo -opakování.

Slovesa – slovesné kategorie – čas.

Jednotlivé úkoly budou zadávány v online hodinách.

SHRNUTÍ – SLOVESA:

 

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem.

Jednotlivé úkoly budou zadávány v online hodinách. Učebnice M 3.

SVĚT KOLEM NÁS

Velikonoce – zvyky, tradice, významné dny.

TV – stoj na rukou -průprava. HV – hudební nástroje – rozdělení – Velikonoční koledy.

Anglický jazyk:

ONLINE HODINA : pondělí od 08: 15

 1. Unit 8- Superstars clothes- Class Book str. 40-41
 2. Unit 8- Superstars clothes- Activity Book str. 40-41

Přeji všem žákům i rodičům krásné prožití Velikonoc.


 

PLÁN PRÁCE 22. 3. – 26. 3. 2021 – distanční výuka

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov y, ý po B, L, M. Vyjmenovaná slova y, ý po P.

Slovesa – slovesné kategorie, osoba a číslo sloves.

Slovesa str. 88- úkoly budou zadávány v online hodinách.

Samostatná práce – Vyjmenovaná slova hravě – str. 24 cv.9 – přepis cvičení.

Nácvik básně str. 129, 130 “ Angličané“ do 9. 4. 2021.

Sloh –  Vyprávění.

Psaní – psaní slovních spojení, přepis vět, přepis části básně.

Čtení – Čítanka str. 96,  čtení knihy – příprava na prezentaci ČD úterý 30. 3. 2021

MATEMATIKA

Opakování – písemné sčítání, odčítání trojciferných čísel do 1000, porovnávání čísel, zaokrouhlování, slovní úlohy. Učebnice M 2 str. 54, 55. Desetiminutovka – násobilka. Geometrie – rovinné obrazce trojúhelník – úvod. Jednotlivé úkoly budou zadávány v online hodinách.

OPAKOVÁNÍ CELÉ NÁSOBILKY.

Procvičování násobilky:https://www.detskestranky.cz/tag/mala-nasobilka/

Samostatná práce – Pracovní sešit MATEMATICKÉ MINUTOVKY str. 15 cvičení 29 – doplň tabulku. Společně – cv. 30, 34.

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk mezi lidmi, práce a volný čas (pracovní činnosti, výsledky práce, ochrana, způsoby rekreace).

VV,PČ – výrobky zaslat  foto do 30. 3. 2021, TV – přeskoky přes švihadlo. HV – hudební nástroje – rozdělení.

Anglický jazyk:

ONLINE HODINA : pondělí od 08: 15

 1. Unit 8- Superstars clothes- Class Book str. 38
 2. Unit 8- Superstars clothes- Activity Book str. 38

PLÁN PRÁCE 15. 3. – 19. 3. 2021 – distanční výuka

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov y, ý po B, L, M. Vyjmenovaná slova y, ý po P.

Slovesa – slovesné kategorie.

Učebnice  str. 84, 85 -opakování. Slovesa str. 87 – úkoly budou zadávány v online hodinách.

Samostatná práce – Vyjmenovaná slova hravě – str. 24 cv.10. Nácvik básně str. 129, 130 “ Angličané“ do 9. 4. 2021.

Sloh – slova podřazená, nadřazená. Vyprávění.

Psaní – diktát – příprava cv. 4 str. 87, psaní slovních spojení.

Čtení – Čítanka str. 101,  čtení knihy – příprava na prezentaci ČD úterý 30. 3. 2021

MATEMATIKA

Opakování – písemné sčítání, odčítání trojciferných čísel do 1000, porovnávání čísel, zaokrouhlování, slovní úlohy. Jednotlivé úkoly budou zadávány v online hodinách. Učebnice M 2 str. 54, 55.

OPAKOVÁNÍ CELÉ NÁSOBILKY.

Procvičování násobilky:https://www.detskestranky.cz/tag/mala-nasobilka/

Samostatná práce – Pracovní sešit MATEMATICKÉ MINUTOVKY str. 17 cvičení 33 – doplň tabulku.

ÚVOD do násobení násobků deseti.

 

SVĚT KOLEM NÁS

Stavba těla, opakování – varovné signály, požární poplach, zkouška sirén, volání na tísňové linky.

http://www.zskresetice.cz/zs/dokumenty/data/182-PRV-Lidske-telo.pdf

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8257-ucitelka-3-trida-lidske-telo

VV,PČ – výrobky zaslat do 30. 3. 2021, TV – překážkové dráhy v přírodě, přeskoky přes švihadlo. HV -opakování lidových písní.

Anglický jazyk:

ONLINE HODINA : pondělí od 08: 15

 1. Unit 8- Superstars clothes- Class Book str. 38
 2. Unit 8- Superstars clothes- Activity Book str. 38

 

PLÁN PRÁCE 8. 3. – 12. 3. 2021 – distanční výuka

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov y, ý po B, L, M. Vyjmenovaná slova y, ý po P. Seznámení – Slovesa.

Učebnice – str. 82, 83 cvičení na doplňování y, ý, i, í – úkoly budou zadávány v online hodinách.

PS Vyjmenovaná slova hravě – samostatná práce str. 22 cv. 5, společně v online hodině str.23 cv. 7

Čtení – čtení doma Čítanka str. 88 V. Steklač – Jak to bouchlo, 12. 3. báseň Emil se nemyl! na známky.

Psaní – přepis, doplňování, příprava ČD.

Procvičování vyjmenovaných slov:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-p

Vyjmenovaná slova v písni:

MATEMATIKA

Opakování – písemné sčítání, odčítání trojciferných čísel do 1000, porovnávání čísel, zaokrouhlování, slovní úlohy. 

PS Početník – samostatná práce – str. 9 předposlední a poslední sloupek i se zkouškami. Jednotlivé úkoly budou zadávány v online hodinách.

Budeme opakovat dosud naučené (aritmetika i geometrie) ze str. 54, 55, 56 v učebnici M 2. díl.

Čeká nás v budoucích týdnech seznámení s další matematickou operací – dělení se zbytkem, je proto nutné, abyste v domácí přípravě s dětmi, věnovali pozornost OPAKOVÁNÍ CELÉ NÁSOBILKY.

Procvičování násobilky:

https://www.detskestranky.cz/tag/mala-nasobilka/

SVĚT KOLEM NÁS

Osobní bezpečí, rizika, prevence.

Mezinárodní den žen 8. 3. – od roku 1990 není tento den uznaný jako svátek, ale určitě maminkám můžete udělat radost kytičkou. (nepovinné) V odkazu budete vědět jak na to:-))

A můžete mamince ke kytičce říct i přání:

Milá maminko,
za to, jak ses o nás starala,
ráda bych ti tuhle kytici dala,
ať potěší tě v dnešní den,
protože ty si to zasloužíš
nejvíc ze všech žen.

PRACOVNÍ ČINNOSTI A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Zasílám vám odkazy na úkol, který vypracujete v rámci Pč a Vv do VELIKONOC, tj. do 30. 3. 2021. Vyberete si pouze JEDEN námět (přání, věnec, ovečku, zajíce apod.), který zpracujete. ODKAZY v plánu práce

Anglický jazyk: 

 1. E-test Unit 7. klikněte zde: E-TEST UNIT 7
 2. Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.

 

 

PLÁN PRÁCE 1. 3. – 5. 3. 2021 – distanční výuka

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov y, ý po M, vyjmenovaná slova y, ý po P.

Učebnice – str. 76 – 81, úkoly budou zadávány v online hodinách.

PS Vyjmenovaná slova hravě –  doplň cv. 3, společně cv.4

Čtení – čítanka str.80 + str.82 – denně alespoň 10 min. číst, do 12. 3. se naučit báseň Emil se nemyl! Čítanka str. 123.

V úterý 30. 3. 2021 PREZENTACE Čtenářského deníku s novou knihou – reprodukce vlastního textu.

Sloh – krátký dopis – vysvětlení zadání v online hodině.

Procvičování vyjmenovaných slov:

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/RYBICKY1.htm

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/vyjmenovana-slova—testy.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/obrazkove-krizovky.html

MATEMATIKA

Písemné odčítání trojciferných čísel do 1000 – učebnice str.43-46 úkoly budou zadávány v online hodinách.

Zkoušky u písemného sčítání – opakování, doplnění početníku.

Samostatná práce – Početník str. 8 první bílý a první šedý sloupek.

Geometrie – učebnice str. 20 cv. 1 – do školního sešitu geometrie – samostatná práce. 

Opakování pamětného sčítání a odčítání, zkouška – video.

SVĚT KOLEM NÁS

Práce a volný čas – vhodně a nevhodně trávený volný čas, aktivní a pasivní odpočinek, opakování první pomoc, péče o zdraví, prevence.

PRACOVNÍ ČINNOSTI A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Zasílám vám odkazy na úkol, který vypracujete v rámci Pč a Vv do VELIKONOC, tj. do 30. 3. 2021. Vyberete si pouze JEDEN námět (přání, věnec, ovečku, zajíce apod.), který zpracujete.

https://cz.pinterest.com/pin/429601251948068394/

https://cz.pinterest.com/pin/5629568272625383/

https://cz.pinterest.com/pin/703756176189041/

https://cz.pinterest.com/pin/1618549852706051/ 

Nemusíte používat barevný papír, stačí novinový, případně stránky z časopisů a papír z krabic. Prosím, aby rodiče zaslali foto vaší práce na můj email – práce budou známkovány!!

Anglický jazyk:      

 1. Unit 7- The body rap – (Class Book str. 34-37 / Activity Book str. 34-37)
  Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde:The body rap
 2. Prezentace obsahuje audio soubory, které otevřete po kliknutí. V případě nejasností posílám video zde: video1.  

PLÁN PRÁCE 22. 2. – 26. 2. 2021 JARNÍ PRÁZDNINY

 Opakování učiva o jarních prázdninách – informace na online hodině 19. 2. 2021.

Informace ŠD:

Školní družina – I. pololetí 

Prosíme rodiče žáků III. tříd o uhrazení platby za I. pololetí ŠD ve výši 450,- kč . Žáci navštěvovali ŠD prezenčně v měsících září a prosinec. Kdo uhradil platbu za ŠD v plné výši, bylo mu vráceno 600,- kč.

Platba: na účet školy, SS: 555, VS: individuální. Uvádějte celé jméno a příjmení žáka, třídu a číslo oddělení ŠD. Platbu uhraďte do 5. 3. 2021.

Platbu za II. pololetí zatím neposílejte!

Děkujeme

Jan Mareček

PLÁN PRÁCE 15. 2. – 19. 2. 2021 – distanční výuka.

Milí žáci, zasílám učivo na tento týden distanční výuky. 

Aby se vám lépe učilo a lépe jste pochopili látku, vždy bude za úkoly odkaz na vysvětlení úkolu. Určitě vám to zjednoduší domácí výuku. Také vám posílám odkazy na stránky online procvičování – ČJ,M i SKN. Přeji vám, aby se práce dařila! Důležité věci si povíme vždy v online vysílání. Rozpis na jednotlivé dny jsem zaslala rodičům emailem. V případě potřeby přidávám další online hodinu(y), vždy budete informováni.

V případě nepřítomnosti na online hodině, žáci vypracují zadané úkoly samostatně. Prosím rodiče, aby mi je ofotili společně s ostatními úkoly. V případě nepřítomnosti žáka při prezentaci ČD, žádám rodiče, aby mi zaslali NEJPOZDĚJI do dvou dnů – tj. do 21.2. 2021, ofocený čtenářský deník. Děkuji.

Hodně zdaru v učení, moji milí žáčci!

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov y, ý po M, vyjmenovaná slova y, ý po P

https://www.youtube.com/watch?v=I7TmUhZrft4

https://www.youtube.com/watch?v=uk9Opj28i4s

https://www.youtube.com/watch?v=cH32iXVJAOI

Příprava na opakování – Učebnice str. 75, cv. 3, příprava na diktát – str. 75 cv. 2

Vyjmenovaná slova po P – význam slov str.76-77 SPOLEČNĚ

Učebnice str. 79 písemně cv. 5, Vyjmenovaná slova hravě – str. 19 cv. 2.

Sloh – vyprávění vlastních zážitků – Jak s maminkou vařím – SKN.

Čtení – reprodukce vlastního textu – Čtenářský deník 19. 2. 2021 – prezentace.

Procvičování vyjmenovaných slov:

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/RYBICKY1.htm

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/vyjmenovana-slova—testy.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/obrazkove-krizovky.html

MATEMATIKA

Písemné sčítání 0-1000

Písemné sčítání trojciferných čísel do 1000 přes desítku POSTUP VÝPOČTŮ

https://www.youtube.com/watch?v=jRhnDrbtqyg

https://www.youtube.com/watch?v=vuPXPUCTn88

Písemně učebnice str. 38 cv. 7 (5 sloupků), slovní úloha str. 38 cv. 12

PS Matematické minutovky str. 12 cv. 23 a)

PS Hravý POČETNÍK str.5  první  sloupek (bílý a šedý společně)

                                        str. 6 první  sloupek (bílý a šedý společně)

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk a zdraví – opakování téma, jídelníček – vlastní sestavení denní stravy školáka.

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.

Anglický jazyk: 

 1. Žáci, kteří neposlali test Unit 6, klikněte zde: E-TEST – FAMILY PHOTOS
 2. Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.
 3. Unit 7- The body rap – (Class Book str. 34-37 / Activity Book str. 34-37)
  Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde:The body rap
 4. Prezentace obsahuje audio soubory, které otevřete po kliknutí. V případě nejasností posílám video zde: video1.    

 

PLÁN PRÁCE 8. 2. – 12. 2. 2021 – distanční výuka.

Anglický jazyk: 

 1. Žáci, kteří neposlali test Unit 6, klikněte zde: E-TEST – FAMILY PHOTOS
 2. Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.
 3. Unit 7- The body rap – (Class Book str. 34-37 / Activity Book str. 34-37)
  Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde:The body rap
 4. Prezentace obsahuje audio soubory, které otevřete po kliknutí. V případě nejasností posílám video zde: video1

        ČESKÝ JAZYK

Mluvnice – opakování vyjmenovaných slov y, ý po M, úvod do vyjmenovaných slov y, ý po P

Psaní – písemně str. 75 cv. 1 oddíl a) oddíl b) společně při online hodině

              Písemně PS Vyjmenovaná slova hravě – doplň y, i ve cvičení 3 str. 19

              Diktát – slovní spojení, opak. y, ý po M

Čtení – ČD – příprava na prezentaci 19. 2. 2021

Sloh – popis, báseň – zkoušení 11. 2. 2021

Vyjmenovaná slova y, ý po P – seznámení

https://www.youtube.com/watch?v=I7TmUhZrft4

https://www.youtube.com/watch?v=uk9Opj28i4s

https://www.youtube.com/watch?v=cH32iXVJAOI

Procvičování vyjmenovaných slov:

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/RYBICKY1.htm

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/vyjmenovana-slova—testy.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/obrazkove-krizovky.html

MATEMATIKA

Písemné sčítání 0-1000

Opakování pamětného sčítání – ústně str. 34 cv. 5

Písemné sčítání – ústně při online hodině cv. 1, postup výpočtů, barevné rozlišení.

Písemně – str. 37 cv.2, slovní úlohy – str. 37 cv. 3, str. 39 cv.15.

Sl. úloha – str. 37 cv. 4 – společně při online výuce

https://www.youtube.com/watch?v=D_bjUspriqQ

https://www.youtube.com/watch?v=C_8_pc72Klo

Písemné sčítání trojciferných čísel do 1000 přes desítku POSTUP VÝPOČTŮ

https://www.youtube.com/watch?v=jRhnDrbtqyg

https://www.youtube.com/watch?v=vuPXPUCTn88

SVĚT KOLEM NÁS

Výživa a zdraví – rozmanitost stravy, denní stravovací režim – jídelníček.

PS Prvouka str. 34 písemně cv. 1, PROHLÉDNI SI PŘED VYPRACOVÁNÍM ÚKOLU VIDEO, společně při online hodině cv. str.34

 


 

 

 

 

PLÁN PRÁCE 1. 2. – 5. 2. 2021 – distanční výuka.

Milí žáci, zasílám učivo na tento týden distanční výuky. 

Aby se vám lépe učilo a lépe jste pochopili látku, vždy bude za úkoly odkaz na vysvětlení úkolu. Určitě vám to zjednoduší domácí výuku. Také vám posílám odkazy na stránky online procvičování – ČJ,M i SKN. Přeji vám, aby se práce dařila! Důležité věci si povíme vždy v online vysílání. Rozpis na jednotlivé dny jsem zaslala rodičům emailem. V případě potřeby přidávám další online hodinu(y), vždy budete informováni.

V případě nepřítomnosti na online hodině, žáci vypracují zadané úkoly samostatně. Prosím rodiče, aby mi je ofotili společně s ostatními úkoly. V případě nepřítomnosti žáka při prezentaci ČD, žádám rodiče, aby mi zaslali NEJPOZDĚJI do dvou dnů – tj. do 21.2. 2021, ofocený čtenářský deník. Děkuji.

Hodně zdaru v učení, moji milí žáčci!

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova s y/ý po m

Mluvnice: Vyjmenovaná slova nácvik hmyz, myš, hlemýžď , mýtit, zamykat, smýkat, chmýří uč. str. 71, 72, 73. Opakování my x mi.

Písemně – cv. 5 str. 72 – pouze oddíl a).!! Oddíl b) společně ústně při online hodině. Ústně cv. 5 str. 70 – příprava na diktát.

Vypracuj písemně – PS Vyjmenovaná slova hravě – str. 18 cv. 9, 10 – opakování vyjm.slov po B, L a M. Str. 14 cv. ústně a doplníme si společně při online hodině. 

Čtení – Čítanka – str. 73 Čistota se sama neudělá – článek k tématu SKN. Čtení knihy do čtenářského deníku.

Báseň 11.2. zkoušení v online hodině.

19. 2. 2021 V PÁTEK před JARNÍMI PRÁZDNINAMI –prezentace čtenářských deníků při online výuce. 

Sloh – Úkol pod článkem z Čítanky.

Procvičování:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

MATEMATIKA

Zaokrouhlování trojciferných čísel

Učebnice str. 32 – písemně cv. 4 3 sloupky, ústně při online hodině cv. 2,3.

Pamětné sčítání a odčítání – opakování.

Procvičování:

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zaokrouhlovani-desitky-stovky

SVĚT KOLEM NÁS – Člověk a zdraví

Zdraví, nemoc, základní pravidla užívání léků.

PS Hravá prvouka str. 32 cv. 2 písemně. Společně při online hodině cv. 1,3.

 

 


 

 

 

 

Anglický jazyk: 

 1. Žáci, kteří neposlali test Unit 6, klikněte zde: E-TEST – FAMILY PHOTOS
 2. Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.
 3. REVIEW B – (Class Book str. 32-33 / Activity Book str. 32-33)
  Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde: REVIEW B
 4. Prezentace obsahuje audio soubory, které otevřete po kliknutí. V případě nejasností posílám video zde: video1

PLÁN PRÁCE 25.1. – 29.1. 2021 – distanční výuka.

Milí žáci, zasílám učivo na tento týden (pondělí – čtvrtek) distanční výuky. V pátek jsou pololetní prázdniny. 

Vzhledem k tomu, že vyučování online v pátek odpadá, bude náhradní online hodina (1. i 2. skupina) ve STŘEDU 27.1. 2021 od 10:00 – 12:00 hod.. (Informace rodičům odeslána emailem.)

Aby se vám lépe učilo a lépe jste pochopili látku, vždy bude za úkoly odkaz na vysvětlení úkolu. Určitě vám to zjednoduší domácí výuku. Také vám posílám odkazy na stránky online procvičování – ČJ,M i SKN. Přeji vám, aby se práce dařila! Důležité věci si povíme vždy v online vysílání. Rozpis na jednotlivé dny jsem zaslala rodičům emailem. V případě potřeby přidávám další online hodinu(y), vždy budete informováni.

Hodně zdaru v učení, moji milí žáčci!

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova s y/ý po m

Mluvnice: Učebnice- úvod do vyjmenovaných slov – str. 67, vysvětlení významu slov, nácvik vyjmenovaných slov -my, mýt, myslit, mýlit se.

Určování, vysvětlení my x mi – ústně na online hodině, pak vypracovat PS Vyjmenovaná slova hravě – str. 14 cv. 1

Psaní: doplň a přepiš rýmy str. 69 (pod vyjmenovanými slovy, před cvičením 1)

Sloh: učebnice str. 68 – cv. 1 ústně

Čtení: Čítanka, přečíst Jiří Havel – str. 70 Jaká jsme parta + nazpaměť báseň Ptaly se nebe obláčky – do 11. 2.2021

Pokračovat ve čtení knihy do Čtenářského deníku.

https://www.youtube.com/watch?v=BELO9aEvQPg

https://www.youtube.com/watch?v=KbTLE4axKxQ

Písničky s vyjmenovanými slovy:

https://www.youtube.com/watch?v=-LSefceV-jM

https://www.youtube.com/watch?v=69fX0NE5XN8

Procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m

MATEMATIKA

Jednotky objemu.

Učebnice str. 28 cv.7 – 2 sloupky, sl. úloha cv. 2 

Opakování – Převody jednotek délky, hmotnosti – vypracuj PS Hravý početník str. 1. – první sloupek, str. 3 – první sloupek. Pomůže ti :

https://pripravy.estranky.cz/fotoalbum/03-materialy-do-vyuky/jednotky-hmotnosti/

Převody délky – https://pripravy.estranky.cz/clanky/dumy—matematika/je-to-pravda-.html

https://www.youtube.com/watch?v=1O5owFJORbo

https://www.youtube.com/watch?v=O88TbsUUvHM

Procvičování:

Procvičování násobilky – http://skolicka6.sweb.cz/SHREK/SHREK.htm

Desetiminutovka s Ferdou – násobení, dělení – http://v.vasiljevicova.sweb.cz/FERDA%20MRAVENEC1.htm

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2941

SVĚT KOLEM NÁS – etapy lidského života

https://becko-tc-stistkove.webnode.cz/prvouka-2-rocnik/ucime-se/etapy-zivota/


Procvičování:

do emailu posílám pracovní list – smysly

https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvouka/lidske-telo.html

Anglický jazyk: 

 • Opakováni Unit 6- Family photos (Class Book str. 28-31 / Activity Book str. 28-31)
  Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde: UNIT 6 – FAMILY PHOTOS
 • E-test Unit 6. klikněte zde: E-TEST – FAMILY PHOTOS
 • Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.

PLÁN PRÁCE 18.1. – 22.1. 2021 – distanční výuka.

Milí žáci, zasílám učivo na tento týden distanční výuky.

Aby se vám lépe učilo a lépe jste pochopili látku, vždy bude za úkoly odkaz na vysvětlení úkolu. Určitě vám to zjednoduší domácí výuku. Také vám posílám odkazy na stránky online procvičování – ČJ,M i SKN. Přeji vám, aby se práce dařila! Důležité věci si povíme vždy v online vysílání. Rozpis na jednotlivé dny jsem zaslala rodičům emailem. V případě potřeby přidávám další online hodinu(y), vždy budete informováni.

Hodně zdaru v učení, moji milí žáčci!

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména.

Životnost podstatných jmen. Určování. Učebnice str.57 cv. 1 – ústně.

https://www.youtube.com/watch?v=7qIgxDY-uHI

Vlastní jména. Určování, vysvětlení – online hodina. Učebnice str.63 cv.3 – společně při online výuce. Písemně – str. 64 cv. 6

( 3 vlastní jména u každého druhu)

https://www.youtube.com/watch?v=BmPz9WvnY7I

https://cz.pinterest.com/pin/304485624811855931/

https://slideplayer.cz/slide/3226042/

Shrnutí učiva o podstatných jménech.

Čtení: Čítanka – str. 65 Pět báječných strýčků, str. 66 PŘEČÍST báseň Peřinová země.

Psaní: Přepis – UČEBNICE ČJ str. 63 cv. 3 Přepiš 4 věty.

PROCVIČOVÁNÍ:

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_023

https://www.skolasnadhledem.cz/game/12

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/obec_vlas1.htm

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search_mode=search&search1=Jm%C3%A9na+obecn%C3%A1+a+jm%C3%A9na+vlastn%C3%AD#selid

MATEMATIKA

Aritmetika : Jednotky hmotnosti. Učebnice str. 27 ústně jednotky hmotnosti. Písemně – cv. 1 2 sloupky, slovní úloha cv. 2. cv. 3 společně při online výuce.

https://pripravy.estranky.cz/fotoalbum/03-materialy-do-vyuky/jednotky-hmotnosti/

Geometrie – narýsuj obdélník ABCD str. 26 cv. 1

OPAKUJTE si násobilku!

https://www.youtube.com/watch?v=-wMbjNUsL-o

https://www.youtube.com/watch?v=FUuXj8AM-VY

https://www.youtube.com/watch?v=euNqCRiFDA0

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk – lidské smysly. Prohlédněte si odkazy.

V odkazu – INKLUZIVNÍ ŠKOLA, je dobrovolné, zda si vypracujete některá zadání. Úkolem to není! Přečtete si a seznámíte se se smysly – budeme vše probírat v online hodinách podrobněji. Str. 31 v PS si vypracujeme společně.

https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc

https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/prv_lidske_smysly.pdf

Anglický jazyk: 

 1. Žáci, kteří neposlali test Unit 5, klikněte zde: TEST UNIT 5
 2. Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.
 3. Unit 6- Family photos (Class Book str. 28-31 / Activity Book str. 28-31)
  Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde: UNIT 6 – FAMILY PHOTOS
 4. Prezentace obsahuje audio soubory, které otevřete po kliknutí. V případě nejasností posílám video zde: video1

PLÁN PRÁCE 11.1. – 15.1. 2021 – distanční výuka.

Milí žáci, zasílám učivo na tento týden distanční výuky.

Aby se vám lépe učilo a lépe jste pochopili látku, vždy bude za úkoly odkaz na vysvětlení úkolu. Určitě vám to zjednoduší domácí výuku. Také vám posílám odkazy na stránky online procvičování – ČJ,M i SKN. Přeji vám, aby se práce dařila! Důležité věci si povíme vždy v online vysílání. Rozpis na jednotlivé dny jsem zaslala rodičům emailem.

Hodně zdaru v učení, moji milí žáčci!

ČESKÝ JAZYK

Nadále budeme pokračovat v procvičování vyjmenovaných slov s y/ý po B, L a slov příbuzných.

Podstatná jména – opakování rod, číslo. Nová látka – Úvod do pádů podstatných jmen. Pomoc předložek k pádům zasílám emailem rodičům – velmi vám pomohou při určování pádů.

Slíbené video z online hodiny:

https://www.mojevideo.sk/video/18943/hurvinek_sklonuje_kocku.html

 

Milí žáčci, přidávám vám písničku o pádech, aby se vám lépe učilo!

Ústně – učebnice str. 60 cv. 2 společně při online výuce, Písemně – cv. 3 str. 60, str. 62 cv. 1 – vždy napiš zadání a pod něj vhodnou odpověď. Např:

 1. pád  Kdo se ti líbí?     Co se ti líbí?

                          Martina               růže

Čtení – Čítanka, nová kniha do Čtenářského deníku – ve čtvrtek 14. 1. 2021 prezentace čtenářských deníků při online výuce.

Sloh – vyprávění o knize

Psaní – str. 61 – cv. 1 přepis Kozí pohádka (bez pádů)

Procvičování:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm1.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/b1.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/l1.htm

MATEMATIKA

ŽÁCI, KTEŘÍ NEBYLI PŘÍTOMNI NA ONLINE VÝUCE DNE 8. 1. 2021,  SI DOPRACUJÍ PÍSEMNĚ CV. 17  A ÚSTNĚ CV. 18/c NA STR. 9 –  Pracovní sešit MATEMATICKÉ MINUTOVKY.

Jednotky délky. 

Učebnice str. 24 cv. 1 společně při online výuce, písemně cv. 2 2 sloupečky, slovní úloha cv. 3, str. 25 cv. 11 2 sloupky.

https://plclip.com/video/4h2aWfNxmGw/p%C5%99ev%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD-jednotek-d%C3%A9lky.html

Procvičování:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_delky1.htm

 

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk – vnitřní orgány PS Prvouka str. 30 – vypracujeme si společně při online výuce, prohlédněte si video.

Procvičování:

K větám jsou přiřazena čísla 1 – 7. Až si věty přečteš, napiš jejich číslo ke správnému ústrojí.

 1. Pracuje jako pumpa a zajišťuje nepřetržitý průtok krve celým tělem.
 1. Řídí činnost celého těla i vnitřních orgánů.
 2. Zabezpečují dýchání, odebírají ze vzduchu kyslík a převádějí jej do krve, vylučují oxid uhličitý.
 1. Potrava se v něm promísí se žaludečními šťávami a štěpí se na jednodušší složky.
 1. Probíhá v něm další štěpení látek a jeho stěnami se živiny vstřebávají do krve.
 1. Nestrávené zbytky se v něm zahušťují a konečníkem odcházejí z těla ven.
 1. Odebírají z krve tekutiny i škodlivé odpadní látky a močovou trubicí je odvádějí z těla ven.

mozek a mícha, srdce a cévy, plíce, žaludek

věta č._______ věta č._____ věta č.______ věta č._________

tlusté střevo, tenké střevo, ledviny a močový měchýř

věta č.________ věta č.______ věta č._____ 

https://dum.rvp.cz/materialy/clovek-vnitrni-organy-kostra-a-svaly.html

opakování – https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_kostra1.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_ustroji1.htm

OSTATNÍ:

V případě potřeby, prosím, pište na můj email.

Anglický jazyk

 • Opakováni Unit 5. Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde: Unit 5- Funny faces
 • E-test Unit 5. klikněte zde: TEST UNIT 5
 • Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.

PLÁN PRÁCE 4.1. – 8.1. 2021 – distanční výuka.

Milí žáci, zasílám učivo na tento týden distanční výuky.

Aby se vám lépe učilo a lépe jste pochopili látku, vždy bude za úkoly odkaz na vysvětlení úkolu. Určitě vám to zjednoduší domácí výuku. Také vám posílám odkazy na stránky online procvičování – ČJ i M. Přeji vám, aby se práce dařila! Důležité věci si povíme v online vysílání ve středu 6. 1. 2021. Budete opět rozděleni do dvou skupin tak, jako při posledních online výukách. První skupina začíná v 10:00 hod. druhá skupina v 10:45 hodin. Podrobné vysvětlení zašlu rodičům emailem. Prosím, založte dětem sešit, kam budou úkoly z distanční výuky vypracovávat a po příchodu do školy jej odevzdají. Děkuji. 

Hodně zdaru v učení, moji milí žáčci!

ČESKÝ JAZYK

Nadále budeme pokračovat v procvičování vyjmenovaných slov s y/ý po B, L a slov příbuzných.

Podstatná jména – učebnice str. 55 – do sešitu napiš 5 podstatných jmen (osob, zvířat, věcí) v jednotném i množném čísle – např. pes -psi, apod.

 

Rod podstatných jmen – učebnice str. 56 – do sešitu vypracovat cv. 4, opakování vyjmenovaných slov –  PS Vyjmenovaná slova hravě – str.13 cv. 1, 2, 4 vypracovat

https://www.mojecestina.cz/article/2016041201-rod-podstatnych-jmen

Sloh: – vyprávění – online hodina

Čtení: čtení knihy – Čtenářský deník

Psaní: Čtenářský deník

Procvičování:

https://www.mojecestina.cz/article/2016062901-test-rod-podstatnych-jmen-1

https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-rody

MATEMATIKA

Pamětné sčítání a odčítání 0-1000 učebnice str. 10  do sešitu vypracuj cv. 4 dva sloupky, cv. 7 dva sloupky a slovní úlohy 5, 6.

 

Procvičování:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti

SVĚT KOLEM NÁS

Člověk – stavba těla PS Prvouka str. 29 – vypracujeme si společně při online výuce, prohlédněte si video.

OSTATNÍ:

V případě potřeby, prosím, pište na můj email.

Anglický jazyk

 • Unit 5 – Funny faces – učebnice str. 24-27, pracovní sešit 24-127
 • Prezentace k Unit 5 se nachází zde: Unit 5- Funny faces
 • V prezentaci najdete audio a video, stačí rozkliknout. Více informací je zde: Video 1

 

PLÁN PRÁCE 21. 12. – 31. 12. 2020

 

21. 12. -22. 12. 2020 Covidové prázdniny

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny. Ve škole se uvidíme 4. 1. 2021.

Přeji všem rodičům, dětem i blízké rodině krásné prožití vánočních svátků. Do Nového roku pevné zdraví, štěstí a spokojenost!

Nalezený obrázek pro obrázek ke stažení vánoce

Během druhé poloviny prázdnin, prosím, opakujte a procvičujte s dětmi násobilku, vyjmenovaná slova a vše, co děti vypracovaly v pracovním sešitě PRVOUKY, aby děti nezapomněly naučené. Děkuji za spolupráci!

Velmi děkuji rodičům za milé dárky.

 

 


PLÁN PRÁCE 14. 12. – 18. 12. 2020

 

Nadále budeme pokračovat v procvičování vyjmenovaných slov s y/ý po B, L a slov příbuzných.

Slovní druhy – určování – ohebné, neohebné.

Slohová cvičení, psaní – popis -Vánoce, dopis Ježíškovi.

Čtení – reprodukce přečteného textu – charakteristika postavy.

MATEMATIKA

Porovnávání čísel.

Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel – opakování.  Matematické minutovky. Slovní úlohy. Desetiminutovka.

Geometrie – různoběžky.

SVĚT KOLEM NÁS

 Vlastnosti látek – horniny a nerosty PS str. 40, vzduch a půda str. 44.

Vánoce str. 27 ( v případě, že rozhodnutím ministra školství, budou školy 21. – 22. 12. uzavřeny).


PLÁN PRÁCE 7. 12. – 11. 12. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Nadále budeme pokračovat v procvičování vyjmenovaných slov s y/ý po B, L a slov příbuzných.

Slovní druhy – PODSTATNÁ jména

Slohová cvičení – vyprávění.

Čtení – reprodukce textu

MATEMATIKA

Přirozená čísla v oboru do tisíce.

Geometrie – rýsování  vzájemná poloha dvou přímek v rovině – sešit Geometrie.

Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel – opakování.  Matematické minutovky. Slovní úlohy. Desetiminutovka.

Od PONDĚLÍ 7.12. 2020 budeme potřebovat nové učebnice matematiky – II. díl (žlutá). Modré učebnice  I. DÍL budu VYBÍRAT – prosím o kontrolu UČEBNICE – vygumovat poznámky, odstranit obal. Děkuji.

SVĚT KOLEM NÁS

 Vlastnosti látek – voda, vzduch, hoření – látky hořlavé x nehořlavé  PS str. 19, 28. Jednoduchý pokus.

Anglický jazyk:

 • Test Unit 4 (Pátek)

OSTATNÍ:

Na HLAVNÍ webové stránce školy je k vyplnění Dotazník pro rodiče k práci učitele při distanční výuce.  MOŽNOST VYPLNĚNÍ V RODNÉM JAZYCE – cizinci. Děkuji.

Přeji krásný adventní čas!


 

PLÁN PRÁCE 30.11. – 4. 12. 2020

ČESKÝ JAZYK

Nadále budeme pokračovat v procvičování vyjmenovaných slov s y/ý po L a slov příbuzných, nově vzlykat, lysý, plyš, pelyněk v učebnici str. 52-54.

Slohová cvičení – tvoření vět k obrázkům. Pozvánka.

Čtení – čtení jako zdroj informací (tiché, hlasité). Čítanka – nazpaměť básničku Josefa Bruknera „V pralese“ na stránkách 40 a 41.     

MATEMATIKA

Písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel – opakování. Slovní úlohy.

Zaokrouhlování čísel na desítky. Hodiny.

Geometrie – rýsování – přímka, úsečka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině – sešit Geometrie 

SVĚT KOLEM NÁS

Podmínky života, znaky života.

OSTATNÍ

Organizaci prezenčního vzdělávání od 30. 11. 2020 jsem zasílala všem rodičům emailem dne 26. 11. 2020. V případě aktualizace, doplním informace. Děkuji.

ŠD – od 30. 11. je obnoven provoz ranní ŠD.

Odpoledne bude celá třída III. D v oddělení ŠD 4 až do 17:00 hodin z důvodu zachování homogenity třídy.

S pozdravem Jan Mareček


 

PLÁN PRÁCE 23.11. – 27.11. 2020 – distanční výuka.

Milí žáci, zasílám učivo na tento, doufejme že poslední, týden distanční výuky.

Aby se vám lépe učilo a lépe jste pochopili látku, vždy bude za úkoly odkaz na vysvětlení úkolu. Určitě vám to zjednoduší domácí výuku. Také vám posílám odkazy na stránky online procvičování – ČJ i M. Přeji vám, aby se práce dařila! Důležité věci si povíme v online vysílání, nebo je zašlu rodičům emailem.

Hodně zdaru v učení, moji milí žáčci!

ČESKÝ JAZYK

Nadále budeme pokračovat v procvičování vyjmenovaných slov s y/ý po L a slov příbuzných, nově lýko, lýtko, lyže v učebnici ČJ str. 51 – 52, přečíst str.51  cv. 1,2,3 – význam slov. Ve videu, které zasílám můžete začít procvičovat i další vyjmenovaná slova.

PS Vyjmenovaná slova hravě stránka 9 cvičení 3.

Vlastní jména – str. 52 cv. 5 -doplň a vypiš do sešitu 2 řádky.

Čtení – v Čítance si na stránkách 47 – 48 přečíst pohádku od Boženy Němcové „Strýček Příhoda“. 

Připomínám – do 7. 12. 2020 – Čtenářský deník – napsat: Název knížky, jméno autora, krátce obsah, proč se mi knížka líbila a ilustrace.

Stránky k procvičování online:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/pravopisna-cviceni-3

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBL1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/pravopisna-cviceni/souhrnne-diktaty/procvicovaniB1.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh08a.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh09a.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh07a.htm

MATEMATIKA

Písemné odčítání dvojciferných čísel -opakování.

Zaokrouhlování čísel na desítky. Učebnice str. 54 cv. 2 – ústně, str. 55 cv. 3 ústně. Důkladněji probereme V ONLINE VÝUCE  a dále ve škole.

Desítky, jednotky – připomenutí.

Stránky k procvičování online:

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/pametne-scitani-a-odcitani-do-100/

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/ZIRAFY1.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_scit_dvojc1.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_odcit_dvojc1.htm

 

SVĚT KOLEM NÁS

Opravny, půjčovny, úklid, odvoz odpadků – význam pojmů -online hodina.

Knihovna – rozhovory nad pracovním listemřekni slova, která vystihují tvé oblíbené knihy.

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/lGBrylbn9hdJrScTpV-fJs8s0ovQXg3vad3XnmwObjCGfFDW-OtRstdJOu2q_HvML9R55lck0tdODCJQoiOQ8q5Yn_bWIqxKmi00pKGtaOc

Pohádková knihovna

Přeji hodně zdraví a prosím, pracujte s dětmi jejich tempem, dělejte časté přestávky, aby děti nebyly přetížené a práce na úkolech je bavila. Budu se s dětmi těšit na další online setkání ! Děkuji. J. Petrová

V případě dotazů mne kontaktujte přes e mail. 

 

 

PLÁN PRÁCE  16.11. – 20.11. 2020 – distanční výuka.

Anglický jazyk: 

 1. Žáci, kteří neposlali test Unit 3, klikněte zde: E-TEST UNIT 3
 2. Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.
 3. Unit 4- Pirates (Class Book str. 20-23 / Activity Book str. 20-23)
 4. Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde: Unit 4- Pirates
 5. Prezentace obsahuje audio soubory, které otevřete po kliknutí. V případě nejasností posílám video zde: video1

PLÁN PRÁCE  16.11. – 20.11. 2020 – distanční výuka.

Milí žáci, zasílám učivo na tento týden.

Aby se vám lépe učilo a lépe jste pochopili látku, vždy bude za úkoly odkaz na vysvětlení úkolu. Určitě vám to zjednoduší domácí výuku. Přeji vám, aby se práce dařila! Důležité věci si povíme v online vysílání, nebo je zašlu rodičům emailem.

Hodně zdaru v učení, moji milí žáčci!

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po L – opakování slyšet, mlýn – slova příbuzná – slíbená písnička v našem online setkání 🙂 viz odkaz

Vyjmenovaná slova po L další -polykat, plynout, plýtvat

Učebnice str. 49 -50. Ústně -přečíst si cvičení 1,2,3,4 – seznámení s významem slov. Zopakovat pod cv. 5 žlutý rámeček – samohlásky, souhlásky.

Písemně – 2 řádky cvičení 5 -sešit COVID 🙂

Další odkazy na pomoc s výukou:

PS Čtení s porozuměním – přečíst str. 22

PS Vyjmenovaná slova hravě – str. 8 cv. 2 – vybarvi správné slovo.

Ve čtvrtek si napíšeme diktát ze str. 6 cv. 2  PS Vyjmenovaná slova hravě. Prosím, mějte na online vyučování připravený sešit.

MATEMATIKA

Písemné odčítání dvojciferných čísel.

Učebnice str. 47, 48 seznámení, vypočítej do sešitu – cv. 2 str. 47 a slovní úlohy – str. 48 cv. 10,11.

Další odkazy na pomoc s výukou:

SVĚT KOLEM NÁS

Hravá PRVOUKA -Věci a činnosti kolem nás -(tematický plán ZŠ ), Státní svátek.

PS – str. 36 – POVOLÁNÍ DOSPĚLÝCH – vypracuj cv. 1, 2. Cvičení 3, 4 si probereme v online hodině.

Další odkazy na pomoc s výukou:

Dne 17. listopadu slavíme STÁTNÍ SVÁTEK – seznamte se s významem tohoto svátku.

Přeji hodně zdraví a prosím, pracujte s dětmi jejich tempem, dělejte časté přestávky, aby děti nebyly přetížené a práce na úkolech je bavila. Budu se s dětmi těšit na další online setkání ! Děkuji. J. Petrová

V případě dotazů mne kontaktujte přes e mail. 

Anglický jazyk: 

 • Opakováni Unit 3. Pokud chcete otevřít prezentaci, klikněte zde: Unit 3- Super pets
 • E-test Unit 3. klikněte zde: E-TEST UNIT 3
 • Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, klikněte na test a udělejte ho ještě jednou. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.

 

PLÁN PRÁCE  9.11. – 13.11. 2020 – distanční výuka.

 

Milí žáci, zasílám učivo na tento týden.

Aby se vám lépe učilo a lépe jste pochopili látku, vždy bude za úkoly odkaz na vysvětlení úkolu. Určitě vám to zjednoduší domácí výuku. Přeji vám, aby se práce dařila! Důležité věci si povíme v online vysílání, nebo je zašlu rodičům emailem.

Hodně zdaru v učení, moji milí žáčci!

ČESKÝ JAZYK

Opakování vyjmenovaných slov po B -slova příbuzná – ústně 

str. 43 cvičení 1 – písemně do sešitu – zdůvodňujte při psaní.

Slova souznačná – ústně cvičení 2 str. 44.

Vyjmenovaná slova po L – slyšet, mlýn, blýskat se – přečíst str. 48 cv. 1,2,3 – významy slov.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/prezentace/knihaL.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rada/cviceniL1.htm

PS Čtení s porozuměním do str. 20 -přečíst a reprodukovat text – vyprávění příběhu vypracuj cv. 1 na str. 21

PS Vyjmenovaná slova hravě – str. 6 cv. 1 – budeme doplňovat společně, str.6 cv. 2 – pozorně přečti, budeme příští týden psát diktát 🙂

MATEMATIKA

Písemné sčítání dvojciferných čísel str. 42 cv. 2 písemně, str. 43 cv. 8 písemně. Ústně – slovní úlohu cv. 9 str. 43.

 

 

Geometrie – Vzájemná poloha dvou přímek v rovině – seznámení, do sešitu GEOMETRIE -narýsuj dvě rovnoběžky.

 

SVĚT KOLEM NÁS

Hravá PRVOUKA -Věci a činnosti kolem nás -(tematický plán ZŠ )

Kdybyste se chtěli živě podívat na krmítko, pozorovat a poznávat ptáky i pozorovat laň u krmelce, posílám odkaz: https://www.youtube.com/results?search_query=online+z%C3%A1chrann%C3%A1+stanice+

PS str. 25 cvičení 1,cv.2, cv. 4 vypracuj. Do emailu zasílám pracovní list, prosím o vypracování.

Ze života sv. Martina 11. 11. 
Martin žil ve Francii ve 4. století našeho letopočtu. Pocházel z rodiny římského vojáka
a sám se také vojákem stal.
Legendy říkají, že jednoho dne jel s přáteli na koni do města. Bylo to v zimě. Byl mráz a Martin
měl teplý plášť. U cesty uviděl sedět žebráka, který neměl téměř žádné oblečení. Neváhal,
mečem rozpůlil svůj plášť a jednu polovinu dal žebrákovi.
Krátce po této události se stal křesťanem. Měl dobré srdce a byl mezi lidmi oblíbený, proto
ho chtěli ve městě Tours zvolit biskupem. Martin si myslel, že je tento úkol pro něj příliš těžký,
a tak se schoval na jednom dvorku mezi husy. Když ho lidé hledali a prošli kolem, začaly husy
kejhat a tím ho prozradily, a tak se nakonec biskupem stal.
Po své smrti byl prohlášen za svatého.
Atributy
Atribut je předmět, se kterým se zobrazuje nějaká významná postava (většinou světec). Podle
těchto předmětů danou osobu každý pozná. Jsou to symboly, které vyjadřují, jaká daná osoba
byla, co dělala…
U sv. Martina najdeme tyto atributy: kůň, husa, plášť.
K diskuzi
Všimnout si toho, že někdo v našem okolí něco potřebuje a umět se rozdělit je v životě hodně
důležité. Zamyslete se, kdo se s vámi v poslední době rozdělil a s kým jste se zase naopak rozdělili vy, když druzí něco potřebovali.
Co se vám na postavě sv. Martina líbí? V čem by nám mohl být vzorem?

Anglický jazyk: 

 • Žáci, kteří neposlali test Unit 2, klikněte zde: TEST UNIT 2
 • Unit 3 – Super pets – učebnice str. 14-17, pracovní sešit 14-17
 • Prezentace k Unit 3 se nachází zde: Unit 3- Super pets
 • V prezentaci najdete audio a video, stačí rozkliknout. Více informací je zde: Video 1

Přeji hodně zdraví a prosím, pracujte s dětmi jejich tempem, dělejte časté přestávky, aby děti nebyly přetížené a práce na úkolech je bavila. Budu se s dětmi těšit na další online setkání 9. 11. 2020 v 10:00 hodin. Děkuji. J. Petrová

V případě dotazů mne kontaktujte přes e mail. 


PLÁN PRÁCE  2.11. – 6.11. 2020 – distanční výuka.

Milí žáci, zasílám učivo na tento týden.

Aby se vám lépe učilo a lépe jste pochopili látku, vždy bude za úkoly odkaz na vysvětlení úkolu. Určitě vám to zjednoduší domácí výuku. Přeji vám, aby se práce dařila! 

Děkuji rodičům, kteří mi zaslali vypracované úkoly dětí a prosím ty, kteří mají tu možnost, aby mi úkoly svých dětí za období od uzavření škol, doposlali. Velmi děkuji.

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po b – dokončení – kobyla, býk, babyka – učebnice str. 41-43.

Str. 41 – přečíst si cvičení 1-3 – pochopení významu slov

Str. 42 – cvičení 1 – přečíst a odůvodnit pravopis – ústně https://www.pravopisne.cz/2016/07/pravidla-vyjmenovana-slova-po-b/

                cvičení 5 – vyberte 5 slov a napište do sešitu 5 vět 

Str. 43 – slova nadřazená – již děti znáte, opakujte   https://www.youtube.com/watch?v=W6SOeE6H13Q

PS Čtení s porozuměním do str. 18-19 – přečti si obě stránky s básničkami. Vyplň křížovku cv. 4

výukové video – rým, verš  https://www.youtube.com/watch?v=-hnlXwawnw8

PS Vyjmenovaná slova hravě – zahraj si na paní učitelku, vezmi si červenou pastelku a oprav chyby ve cvičení 8 na stránce 5

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti – učebnice str.34 – 40

Do pracovního sešitu vypočítej z učebnice str. 37 cv. 19 2 sloupky písemně, str. 39 cv.22 ústně 2 sloupky, cv. 24 1 sloupek (procvičení závorek) písemně, slovní úloha str.40 cv. 29 ústně -správná formulace odpovědi.

Zopakujte si s dětmi, že v příkladu, kde jsou závorky, vždy početní výkon provádíme nejdříve – např. (2. 10) + 8 = 20+8= 28.

Pomocný odkaz na úkol – vysvětlení

SVĚT KOLEM NÁS

PS Hravá Prvouka str. 11 -12 Živá příroda – vypracujte str. 11 cv.1 –  správné odpovědi -smrk, borovice, jedle, modřín

                                                                       str. 11 cv. 2 – správné odpovědi – osika, olše, jinan, bříza, javor

                                                                                   cv. 4 – popis – strom – větev, listy, kmen, kořeny, společné koruna, keř – listy, větve, kořeny

str. 12 cv.3 -správné odpovědi – leknín -voda, hořec -hory, kopretina – louka, sasanka -les. Doplnění barev dle zadání.

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/koren/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/list/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/kvet/prezentace.htm

Anglický jazyk: 

 • Opakování a ukončení aktivit v prac. sešitu Unit 2 –  UNIT 2 – THE TV SHOW
 • Test Unit 2, odkaz zde: TEST UNIT 2
 • Prosím, nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu. Známky uvidíte po skončení testu. V případě, že chcete lepší známku, napište mi a můžete si to opravit. V testu najdete i obrázky, pokud je nevidíte, stačí obnovit stránku a chvíli počkat. Obnova stránky je přes F5.
 • V prezentaci najdete audio a video, stačí rzkliknout. Více informací je zde: Video 1

Přeji hodně zdraví a prosím, pracujte s dětmi jejich tempem, dělejte časté přestávky, aby děti nebyly přetížené a práce na úkolech je bavila. Budu se s dětmi těšit na první online setkání 2. 11. 2020 v 11:00 hodin. Děkuji. J. Petrová

V případě dotazů mne kontaktujte přes e mail. 


 


PLÁN PRÁCE  19.10. – 23.10. 2020 – distanční výuka.

ČESKÝ JAZYK

Opakování, nácvik vyjmenovaných slov na b obyčej, bystrý, bylina – učebnice str. 39, 40 – ústně.

Do pracovního sešitu – str. 40 cvičení 5, pouze 2 řádky! PS Vyjmenovaná slova hravě str.2,3

Pomocník při nácviku: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisny-trenazer/vyber.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm 

Vyjmenovaná slova v odkazu jsou s obrázky, lépe se dětem budou učit. PS Čtení s porozuměním do str. 16

MATEMATIKA

Opakování násobení, dělení. Učebnice – zejména pamětné počítání, str. 21, 22. Str. 30 -opakování sčítání, odčítání.

Do pracovního sešitu cv. 31 str. 21, slovní úloha str. 22 cv. 44.

GEOMETRIE – polopřímka (učebnice str. 25) 

Výborné instruktážní video k vysvětlení pojmu polopřímka:

 

a další video k vysvětlení:

Hravá kontrola znalostí – násobení, dělení 6,7,8 https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-6-7-8-9/priklady.html https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-9  https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-6-7-8-9/priklady.html

Po prázdninách začínáme se sčítáním a odčítáním dvojciferných čísel zpaměti. Prosím, podívejte se s dětmi, jako seznámení se s dalším oborem aritmetiky, na str.34-39 učebnice (bez geometrie). Z učebnice vždy pracujeme pouze orientačně, neplníme všechna cvičení na všech stránkách. Látku probereme důsledně ve škole.

SVĚT KOLEM NÁS

PS Hravá Prvouka – vypracovat stranu 10 – pouze cvičení 1,3, ( pomůcka ke cv. 1 je na str. 11) vypracovat str.11. pouze cv. 1, 2, 3.

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/krajina-v-okoli-domova/orientace-v-krajine/svetovestrany.htm

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk: posílám učivo na tento týden. Je to jednoduché. Stačí kliknout na odkaz v prezentaci, kde najdete poslech a video. Test bude příští týden. Pošlu ho elektronicky. Děkuji. 

OSTATNÍ:

V termínu od 26. 10. -30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny, děti úkoly nedostanou.

Prosím, procvičujte s dětmi ústně násobilku a čtení nahlas z oblíbené dětské knížky, nebo Čítanky. Děkuji. V případě potřeby se neváhejte ozvat na můj email. Děkuji za Vaši práci s dětmi a mým žáčkům posílám velké pozdravy!! J. Petrová

Přeji hodně zdraví a prosím, pracujte s dětmi jejich tempem, dělejte časté přestávky, aby děti nebyly přetížené a práce na úkolech je bavila. Budu se těšit na opětovné setkání 2. 11. 2020.

 


PLÁN PRÁCE  12.10. – 16.10. 2020

AKTUALITA – od 14. 10. 2020 uzavření škol, přecházíme na distanční výuku.

Upozorňuji rodiče, že distanční výuka, je dle zákona povinná, tudíž úkoly by měly být splněny.

Úkoly, které budou zadány jako písemné Z UČEBNIC (ne z PS), budou vypracovány do zvláštního sešitu (líc sešitu ČJ, rub sešitu M), který děti dostaly. Přinesou jej do školy 2. 11. 2020, pro kontrolu zadané práce, TU.

                  ÚKOLY DO 16. 10. 2020

(PS – pracovní sešit)

ČESKÝ JAZYK

str. 38, 39 – vyjmenovaná slova – slovo být – UČEBNICE – ústně

Pro veselejší a hravější formu výuky posílám odkaz:  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

PS Vyjmenovaná slova hravě – str. 4, cvičení 5  – vypracovat

PS Čtení s porozuměním – str. 10 číst, 11 -vypracovat

SEŠIT PSANÍ – dopsat řádky se slovy na N – nos, Naďa, nádobí, Nina.

MATEMATIKA

UČEBNICE str. 20 -cvičení 17 – 3 sloupce, cv. 19 – slovní úloha, cv. 20 – dělení, cv.21 doplňování – VŠE PÍSEMNĚ.

Opakování násobilky – ústně.

Pro veselejší a hravější formu výuky posílám odkaz: https://skolakov.eu/matematika-3-trida

PRVOUKA Domov – Praha

PS Hravá Prvouka – vypracovat stranu 8 a 9.

Cvičení 1 na stránce 9 – vybarvi hory hnědou barvou, obtáhni řeky modrou.

Cvičení 4 na stránce 9 – správná odpověď – VRCHOL, ÚBOČÍ, ÚPATÍ, SEDLO, ÚDOLÍ 

Pro veselejší a hravější formu výuky posílám odkaz: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/krajina-v-okoli-domova

ANGLICKÝ JAZYK 

 1. Čtení – Class Book str. 9, My friend is a Monster.
 2.  Activity Book str. 9
 3. Opakování Unit 1. Vám pošlu zde. Unit 1- Classroom bugs

Kdyby jste cokoliv potřebovali, neváhejte se na mne, přes email, obrátit! Děkuji za spolupráci!

Přeji hodně zdraví a prosím, pracujte s dětmi jejich tempem, dělejte časté přestávky, aby děti nebyly přetížené a práce na úkolech je bavila. Velmi děkuji za píli a péči, kterou dětem budete v době této formy výuky věnovat. J. Petrová

              

PLÁN PRÁCE  5.10. – 9.10. 2020

ČESKÝ JAZYK 

Opakování – stavba slova, slova příbuzná, abeceda, párové souhlásky – odůvodňování.

Vyjmenovaná slova s y/ý po b. PS

Čtení – přímá řeč, technika čtení.

Psaní – opis, přepis.

MATEMATIKA

Násobení a dělení v oboru násobilky. Desetiminutovka.

Slovní úlohy.

Geometrie – úsečka, bod, přímka – test.

SVĚT KOLEM NÁS

Krajina kolem nás – orientace ve volné krajině.

ANGLICKÝ JAZYK 

 1. Čtení – Class Book str. 9, My friend is a Monster.
 2.  Activity Book str. 9
 3. Opakování Unit 1. Vám pošlu zde. Unit 1- Classroom bugs

OSTATNÍ

Žádám rodiče, kteří ještě neuhradili pracovní sešity, aby do 15. 10. 2020 částky, které mají uvedeny děti v notýsku, či jste je dostali emailem, zaplatili. Děkuji. Prosím, dohlédněte na obalení všech sešitů. Děkuji.

TV NENÍ na 1. stupni zrušena – viz hlavní stránka školy – informace.

TV bude stále  probíhat venku, pokud počasí dovolí (i formou procházky), pokud bude pršet, tak budou děti ve třídě. Prosím tedy, abyste vzali v úvahu chladnější počasí, které už ráno bývá a dali dětem teplejší oblečení.

 

PLÁN PRÁCE  5.10. – 9.10. 2020

 

VZHLEDEM K OPATŘENÍ HYGIENY SE, PROSÍM, INFORMUJTE U VEDOUCÍCH KROUŽKŮ, KAM DOCHÁZÍ VAŠE DÍTĚ, JAKÁ BUDE ORGANIZACE, ČI ZDA KROUŽEK NENÍ dočasně ZRUŠEN. 

Nadále pokračuje plavecký výcvik dle rozpisu, končíme 8. 10. 2020.

ČESKÝ JAZYK 

Psaní párových souhlásek uvnitř slov.

Abeceda.

Řazení slov podle abecedy. Samohlásky, souhlásky.

Stavba slova.

Čtení s porozuměním textu PS.

MATEMATIKA

Násobení a dělení v oboru násobilky.

Geometrie – úsečka.

Nakupování – finanční gramotnost – ceny zboží, tvoření slovních úloh.

SVĚT KOLEM NÁS

Krajina kolem nás – orientace ve volné krajině.

 

 

PLÁN PRÁCE  28. 9. – 2.10. 2020

Nadále pokračuje plavecký výcvik dle rozpisu, který mají žáci v notýsku.

VZHLEDEM K JIŽ NEPŘÍZNIVÉMU POČASÍ, DÁVEJTE DĚTEM S SEBOU BUNDY A TEPLÉ ČEPICE.

Prosím, nedávejte dětem na plavání ŽÁDNÉ peníze. Děkuji!

28. 9. 2020 pondělí – STÁTNÍ SVÁTEK.

ČESKÝ JAZYK 

Opakování druhého ročníku – celé září.

I/y po měkkých a tvrdých souhláskách.

Užití ú, ů ve slovech. Opakování spodoby znělosti.

Malá, velká psací písmena.

Hlasité čtení. Čtení s porozuměním.

MATEMATIKA

Násobení – opakování malé, velké násobilky.

Geometrie – úsečka.

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku.

SVĚT KOLEM NÁS

Dopravní značky, dopravní situace, bezpečnost v silničním provozu.

Anglický Jazyk

Test – Sarter Unit (Numbers 1-12 / Colours )

PLÁN PRÁCE  21. 9. – 25. 9. 2020

21.9. 2020 ZAHAJUJE NAŠE TŘÍDA POVINNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK (v rámci hodin TV). V PONDĚLÍ MÁME SRAZ V 7:20 hod. PŘED ŠKOLOU – organizace: tašky s učením si dají žáci do skříněk a s sebou si berou POUZE věci na plavání – viz informace v notýsku. V 7:30 hod. odcházíme k autobusu. Informace o platbě za autobus bude k dispozici v notýsku. 

ČESKÝ JAZYK 

Opakování druhého ročníku – celé září.

Odůvodňování spodoby znělosti.

Čtení nahlas, orientace v textu. Reprodukce textu.

Slovesa, podstatná jména, spojky.

MATEMATIKA

Násobení – opakování malé násobilky.

Geometrie – bod, přímka, úsečka.

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku.

SVĚT KOLEM NÁS

Naše město. Dopravní situace – stanice MHD, světelné signály, chodec v provozu, dopravní značky.

Anglický jazyk:

Hello, Superstars! Hello bugs! str. 2-5, učebnice i pracovní sešit

PLÁN PRÁCE  14. 9. – 18. 9. 2020

VE STŘEDU 16. 9. 2020 SE ÚČASTNÍ CELÁ ŠKOLA OH BĚHU. ZAČÁTEK V 10:00 HODIN. VŠECHNY DĚTI BUDOU MÍT SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A SPORTOVNÍ OBUV VENKOVNÍ! Výuka probíhá do 10:00. Aktovky s sebou.

V průběhu září budeme opakovat, docvičovat učivo 2. třídy.

ČESKÝ JAZYK

Spodoba znělosti – na konci a uprostřed slova.

Rozlišování zvukové a grafické podoby slova, členění slova na hlásky, odlišování dlouhých a krátkých samohlásek – docvičování – pracovní listy.

Odůvodňování. Pořádek slov ve větě.

Slohová cvičení – vyprávění příběhu, nácvik básně.

MATEMATIKA

Aritmetika – rozklad čísel, číselné řady, slovní úlohy v oboru čísel do 100.

Geometrie – geometrické tvary, rýsování, spojování bodů.

SVĚT KOLEM NÁS

Moje město – okolí bydliště, nejbližší ulice – Praha – zajímavá a historická místa. Pojmenování významných budov.

OSTATNÍ

Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy, prosím, nezapomeňte dětem roušky dávat. Děkuji.

Od 21. 9. do 8. 10. 2020 budeme s III.D chodit na plavání. Veškeré informace Vám napíši do notýsků, prosím, věnujte jim pozornost!

Plavání je v rámci výuky TV a je povinné.

V pátek dostali žáci informace a formulář do notýsků – prosím o podpis Potvrzení o zdravotním stavu a vrácení zpět. Informaci o platbě za autobus, který nás na Zelený pruh bude vozit, dostanou žáci nejpozději do středy 16. 9. 2020. Prosím o včasnou platbu. Děkuji.

 

PLÁN PRÁCE  7. 9. – 11. 9. 2020

V průběhu září budeme opakovat, docvičovat učivo 2. třídy.

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy, druhy vět, docvičování – pracovní listy

Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách -doplňovačky – pracovní listy

Slohová cvičení – vyprávění příběhu, popis. Práce s textem.

MATEMATIKA

Písemné sčítání pod sebe, sčítání s přechodem přes desítku do 100 -pracovní listy

Písemné sčítání, odčítání – docvičení- pracovní listy

SVĚT KOLEM NÁS

Domov – okolí bydliště, nejbližší ulice.

OSTATNÍ

Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy, prosím, nezapomeňte dětem roušky dávat. Děkuji.

Školní družina, odchod po vyučování – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ -POKUD BUDE DÍTĚ ODCHÁZET V JINOU HODINU, NEŽ JE DOMLUVENO, MUSÍ MÍT LÍSTEČEK S HODINOU ODCHODU A PODPISEM ZÁK. ZÁSTUPCE.

Do konce týdne přinést zpět do školy kufříky na VV, PČ s věcmi dle seznamu. Děkuji.

 

PLÁN PRÁCE  1. 9. – 4. 9. 2020

Milí žáci,

těším se na vás v nové třídě (vedle vaší, kterou jste měli v minulém školním roce) 1.9. 2020 v 8.00 hodin.

Školní družina – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ -POKUD BUDE DÍTĚ ODCHÁZET V JINOU HODINU, NEŽ JE DOMLUVENO, MUSÍ MÍT LÍSTEČEK S HODINOU ODCHODU A PODPISEM ZÁK. ZÁSTUPCE.

Budeme první den spolu jen do 8.45 hodin. Nemusíte si brát přezůvky, budeme si rozdělovat čísla šatních skříněk, které budete mít nově označené. Vezměte si pero na poznámky. NEZAPOMEŇTE NA ROUŠKU na ústa! Je povinná ve společných prostorách školy, včetně ŠJ.

DO PÁTKU 4. 9. 2020, PROSÍM, ABY MI ŽÁCI ODEVZDALI DRUHÝ KLÍČ OD ZÁMKU NA SKŘÍŇKU – označený visačkou se jménem a třídou. Děkuji.

Veškeré informace k zahájení a průběhu prvního týdne jsou uvedeny na webu školy.

Prosím rodiče, aby nekupovali sešity, budeme je objednávat hromadně.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Od čtvrtka probíhá výuka TV, prosím, dejte dětem hadrový pytlík s úborem, který si budou brát ze šatny již ráno do třídy.

Prosím, aby děti měly na hodiny TV oblečení a obuv na ven (tenisky, tepláky, tričko, mikina)

Do odvolání budou hodiny TV probíhat VENKU, ne v tělocvičnách. V případě nepříznivého počasí, budou přesunuty na jinou hodinu (výměna předmětů), nebo i příští den. Dle rozvrhu máme 3 hodiny TV týdně. O změně tělocvičného úboru budete informováni.  

Rozdělení dětí do DRUŽIN šk. rok 2020/2021 jsou k náhledu v sekci DRUŽINA na hl. stránce školy. Žákům podám podrobnější informaci.

V průběhu září budeme opakovat, docvičovat učivo 2. třídy.

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy, i, y ve slovech, druhy vět – pracovní listy

MATEMATIKA

Práce s daty – rok, měsíc, týden, den, hodina, minuta

Písemné sčítání, odčítání – pracovní listy

SVĚT KOLEM NÁS

Zážitky z prázdnin

OSTATNÍ

Dle Školního řádu, upozorňujeme rodiče i žáky, že mobilní telefony budou vypnuté po celou dobu výuky.

Ve středu 2. 9. 2020 dostanou děti domů kufříky s VV potřebami na doplnění (viz seznam níže), výkresy za loňský šk. rok a sešity z 2. třídy. Prosím, dejte jim s sebou větší PEVNOU tašku.

2. 9. 2020 si VŠICHNI přinesou VŠECHNY učebnice 2. třídy – budeme je hromadně odevzdávat.

3. -4. 9. 2020 budeme dětem rozdávat učebnice 3. ročníku.

SEZNAM ŠKOLNÍCH POTŘEB PRO TŘÍDU III.D

Kufřík na VV a PČ – vše podepsané

 • 1x tempery (10 ks), 1x modelína
 • 1x modelovací podložka A4 
 • 1x voskovky české výroby
 • 1x černá tuš, 2 štětce kulaté č. 4 a 6, 2 štětce ploché č. 6 a 12
 • kelímek, igelitový ubrus na lavici
 • 1x velké tuhé lepidlo, střední velikost lepidla HERKULES
 • 1x černá fixa, 1x staré tričko, zástěru, hadřík
 • balíček špejlí

Tělesná výchova AKTUALIZOVÁNO – VIZ VÝŠE.

Všechny věci na TV budou v látkovém pytli – děti si jej budou nechávat v šatně:

 • tričko (tílko), atletické (sportovní) trenýrky/ legíny, vhodnou obuv (taková, která neudělá tmavé šmouhy na podlaze v tělocvičně; cvičky ne!!) sportovní obuv na hřiště – jinou, než do tělocvičny. Mikinu na TV venku.
 • dlouhovlasé dívky budou mít vlasy stažené, spletené či jinak upravené – gumičky do vlasů – bezpečnost!
 • na hodiny TV bez náramků, dlouhých náušnic, hodinek, řetízků!!

Hygiena

 • 3x role papírových utěrek, 2x krabici kapesníků, tekuté mýdlo s pumpičkou!

Penál

 • 2x pero (alespoň jedno bude NEGUMOVACÍ), ořezané pastelky, ostré nůžky
 • ořezaná obyčejná tužka č. 2, guma, ořezávátko, malé pravítko

Matematika – geometrie

 • 2x trojúhelník s ryskou – podepsané
 • tužka na rýsování č. 3 – ořezaná (popř. mikrotužka)

Ostatní pomůcky

 • pevné obaly na sešity a na učebnice

Všechny pomůcky si děti postupně přinesou do školy během prvního školního týdne.

Další informace budu postupně přidávat na webové stránky školy – třída III. D.

Děkuji Vám za spolupráci.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.