II.D Václav Kalina

Václav Kalina

vaclav.kalina@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 22. 6. -26. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

Dále procvičujte pravopis měkkých, tvrdých souhlásek a vlastních jmen. Opakujte si už probrané slovní druhy : podstatná jména, slovesa, předložky, spojky – rozpoznat ve větě. Procvičujte druhy vět a slova obsahující skupiny BĚ PĚ VĚ MĚ DĚ TĚ NĚ.

Už mi nemusíte nic posílat opakujte si hlavně to a čem víte, že vám moc nejde.

Denně číst alespoň 10 minut. To platí i na prázdniny. 😀 

MATEMATIKA

Dále procvičujte násobilku 2,3,4,5,6,7,8,9 formou příkladů a slovních úloh. Opakujte si sčítání a odčítání do 100 (příklady pod sebe, se závorkou, počítání zpaměti).

Opět platí, že už mi nemusíte nic posílat.

SKN

O prázdninách si všímejte přírody kolem (schválně jestli uvidíte něco o čem jsme si spolu povídali ve škole) a zkuste si najít alespoň trochu času na opakování toho co jsme se spolu naučili. 

OSTATNÍ

Ještě jednou vás všechny chválím za to jak pilně jste doma pracovali a speciální pochvalu a dík má pro vaše rodiče, kteří udělali veliký kus práce během našeho „nuceného volna“. 😀 Na konec mám ještě 2 poslední zprávy. Ta první je, že 26.6. se vysvědčení bude předávat normálně v naší třídě, tak jak jsme všichni zvyklí. A teď ta druhá: Ačkoli mě to moc mrzí tak s vámi nebudu do 3. třídy pokračovat jako váš třídní učitel. Doufám, že se při předávání vysvědčení sejdeme v co největším počtu a kdybych se s některými z vás už neviděl tak vám přeji krásné letní prázdniny se spoustou úžasných zážitků!!! V. Kalina

Týdenní plán 15. 6. -19. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

Dále procvičujte pravopis měkkých, tvrdých souhlásek a vlastních jmen. Opakujte si už probrané slovní druhy : podstatná jména, slovesa, předložky, spojky – rozpoznat ve větě. Procvičujte druhy vět a slova obsahující skupiny BĚ PĚ VĚ MĚ DĚ TĚ NĚ.

Procvičuj hlavně to o čem víš, že ti dělá problémy.

Denně číst nahlas alespoň 10 minut.

MATEMATIKA

Dále procvičujte násobilku 2,3,4,5,6,7,8,9 formou příkladů a slovních úloh. Opakujte si sčítání a odčítání do 100 (příklady pod sebe, se závorkou, počítání zpaměti).

Platí to samé co u češtiny. procvičuj hlavně to co ti moc nejde.

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Napište mi nebo nakreslete kam se chystáte o prázdninách.

OSTATNÍ

Chtěl bych vás všechny moc pochválit za vypracované úkoly postupně je opravuji a musím říct, že jste byli všichni moc šikovní. Každopádně ale nezahálejte a vše co jsme se spolu naučili i to co jste se naučili s rodiči, si stále opakujte, ať se vám to přes prázdniny nevykouří z hlavy. 😀

Týdenní plán 8. 6. -12. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

Dále procvičujte pravopis měkkých, tvrdých souhlásek a vlastních jmen. Opakujte si už probrané slovní druhy : podstatná jména, slovesa, předložky, spojky – rozpoznat ve větě. Procvičujte druhy vět a slova obsahující skupiny BĚ PĚ VĚ MĚ DĚ TĚ NĚ.

Učebnice str. 112 cv. 18, správně doplněné přepsat.

Písanka str. 32, ti co mi už písanku odevzdali si vyberou navíc jedno libovolné cvičení s učebnice, které přepíšou na papír.

Denně číst nahlas alespoň 10 minut.

MATEMATIKA

Dále procvičujte násobilku 2,3,4,5,6,7,8,9 formou příkladů a slovních úloh. Opakujte si sčítání a odčítání do 100 (příklady pod sebe, se závorkou, počítání zpaměti).

Vymyslete a vypočítejte 2 slovní úlohy. Jedna bude na násobení a druhá na dělení.

Opět poproste rodiče aby vám nadiktovali desetiminutovku z matematiky tak jak to děláme spolu ve škole na násobení a dělení. Pošlete mi prosím zadání s výsledky.

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Prevence – nebezpečné látky, povídej si s rodiči o tom s jakými nebezpečnými látkami se můžeš setkat.

OSTATNÍ

Prosím ty z vás, kteří mi ještě neodevzdali domácí práce aby tak učinili tento týden (Po-St,  15:00-17:00) a zároveň prosím o vyklizení skříněk (ve stejném čase). Věci které mají děti ve třídě se budou rozdávat až v září. Učebnice se také budou odevzdávat až v září. Školní rok bude ukončen 26.6. jakou formou bude předáno vysvědčení se zatím neví.

5.6. – 12. 6. – zápisy do ŠD na příští školní rok. Více informací na hlavní stránce školy.

Týdenní plán 1. 6. -5. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

Dále procvičujte pravopis měkkých, tvrdých souhlásek a vlastních jmen. Opakujte si už probrané slovní druhy : podstatná jména, slovesa, předložky, spojky – rozpoznat ve větě. Procvičujte druhy vět a slova obsahující skupiny BĚ PĚ VĚ MĚ DĚ TĚ NĚ.

Učebnice str. 111 cv. 14 a 15, přepište + červeně podtrhněte podstatná jména, žlutě slovesa, zeleně předložky a modře spojky.

Písanka str.31

Denně číst nahlas alespoň 10 minut.

MATEMATIKA

Dále procvičujte násobilku 2,3,4,5,6,7,8,9 formou příkladů a slovních úloh. Opakujte si sčítání a odčítání do 100 (příklady pod sebe, se závorkou, počítání zpaměti).

Napište a vypočítejte 5 příkladů pod sebe a 5 příkladů se závorkou a pošlete mi je.

Opět poproste rodiče aby vám nadiktovali desetiminutovku z matematiky tak jak to děláme spolu ve škole na násobení a dělení. Pošlete mi prosím zadání s výsledky.

ANGLICKÝ JAZYK
lekce 7 Playtime
učebnice str. 59 – naučit se nová slovíčka, opsat je do sešitu a nakreslit obrázky
pracovní sešit str. 56
SKN

Zdravá výživa – napište nebo namluvte mi seznam potravin které podle vás patří do zdravé výživy a naopak, které do ní určitě nepatří.

OSTATNÍ

Určitě dále využívejte k procvičování internetové stránky. Doufám, že se máte všichni dobře už se moc těším až vás zase uvidím.

Týdenní plán 25. 5. -29. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Dále procvičujte pravopis měkkých, tvrdých souhlásek a vlastních jmen. Opakujte si už probrané slovní druhy : podstatná jména, slovesa, předložky, spojky – rozpoznat ve větě. Procvičujte druhy vět a slova obsahující skupiny BĚ PĚ VĚ MĚ DĚ TĚ NĚ.

Učebnice str. 102-103, vypracujte cv. 3 na str. 102, zopakujte si co je věta jednoduchá a co je souvětí – napište mi tři věty jednoduché a tři souvětí.

Písanka str. 30

Denně číst alespoň 10 minut nahlas.

MATEMATIKA

Dále procvičujte násobilku 2,3,4,5,6,7,8 formou příkladů a slovních úloh. Opakujte si sčítání a odčítání do 100 (příklady pod sebe, se závorkou, počítání zpaměti).

Pokračujte v procvičování násobení a dělení 9.

Geometrie – narýsujte přímku p na které leží body C a B, narýsujte úsečku |KL|= 13 cm a úsečku |MN|= 7 cm 5 mm

Opět poproste rodiče aby vám nadiktovali desetiminutovku z matematiky tak jak to děláme spolu ve škole na násobení a dělení. Pošlete mi prosím zadání s výsledky.

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Základní hygienické návyky – napište mi, nebo zase nahrajte jak dodržujete během dne základní hygienické návyky.

OSTATNÍ

Určitě dále využívejte k procvičování internetové stránky. Doufám, že se máte všichni dobře už se moc těším až vás zase uvidím.

Týdenní plán 18. 5. -22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Dále procvičujte pravopis měkkých, tvrdých souhlásek a vlastních jmen. Opakujte si už probrané slovní druhy : podstatná jména, slovesa, předložky, spojky – rozpoznat ve větě. Procvičujte druhy vět a slova obsahující skupiny BĚ PĚ VĚ MĚ DĚ TĚ NĚ.

Učebnice str. 100-101, vypracujte cv. 2 na str. 100 a 101. Cvičení 3 na straně 100 napište první 3 věty podle diktátu.

Písanka str. 28-29

Denně číst alespoň 10 minut nahlas.

MATEMATIKA

Dále procvičujte násobilku 2,3,4,5,6,7,8 formou příkladů a slovních úloh. Opakujte si sčítání a odčítání do 100 (příklady pod sebe, se závorkou, počítání zpaměti).

V pracovním sešitě začněte násobilku 9.

Opět poproste rodiče aby vám nadiktovali desetiminutovku z matematiky tak jak to děláme spolu ve škole na násobení a dělení. Pošlete mi prosím zadání s výsledky.

ANGLICKÝ JAZYK
opakovat celou lekci 6 podle prezentace
pracovní sešit strany 54-54, vyrobit malou knížečku pracovní sešit strana 79

Aktualizovanaá prezentace: https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/petr_bor_zsrakovskeho_cz/ETSdsw-z8FFHqndWgfqdgSkBWtnTePMxEzfLbtH54kyDSg?e=gcXBG5
SKN

První pomoc – ošetření drobných zranění. Projděte si s rodiči základy první pomoci.

Člověk a zdraví – nemoc/zdraví. Povídejte si s rodiči jaké různé nemoci znáte. Jaké zvládnete vyléčit sami doma a se kterými už je potřeba jít k doktorovi.

OSTATNÍ

Určitě dále využívejte k procvičování internetové stránky, které máte napsané v minulém týdnu. Doufám, že se máte všichni dobře už se moc těším až vás zase uvidím.

Týdenní plán 11. 5. -15. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Dále procvičujte pravopis měkkých, tvrdých souhlásek a vlastních jmen. Opakujte si už probrané slovní druhy : podstatná jména, slovesa, předložky, spojky – rozpoznat ve větě. Procvičujte druhy vět.

Učebnice str. 98-99, ze cv. 3 na straně 98 zkuste vypsat všechna nespisovná slova a napište k nim jakým spisovným slovem byste je nahradili (tak jak je to napsané pod cvičením, kámoš-kamarád). Cvičení 3 str. 99 napište první řádek podle diktátu.

Písanka str. 26-27

Denně číst alespoň 10 minut nahlas.

MATEMATIKA

Dále procvičujte násobilku 2,3,4,5,6,7 formou příkladů a slovních úloh. Opakujte si sčítání a odčítání do 100 (příklady pod sebe, se závorkou, počítání zpaměti).

Pokračujte v procvičování násobení a dělení 8.

Vymyslete jednu slovní úlohu na sčítání a jednu na odčítání. Napište jí zkuste udělat zápis podle pracovního sešitu (už jsme to spolu dělali), vypočítejte a napište odpověď. To celé mi vyfoťte a pošlete.

ANGLICKÝ JAZYK
What’s the weather like? učebnice str. 55-56, pracovní sešit str. 52-53
aktualizovaná prezentace k samostudiu: https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/petr_bor_zsrakovskeho_cz/EaetRrfrJBxLhRkNxUQpsKUBnYYjE-ZziQ-5YLSuL1Tpkg?e=J5TdaR
SKN

První pomoc – ošetření drobných zranění. Projděte si s rodiči základy první pomoci.

OSTATNÍ

Určitě dále využívejte k procvičování internetové stránky, které máte napsané v minulém týdnu. Doufám, že se máte všichni dobře už se moc těším až vás zase uvidím.

Týdenní plán 4. 5. -8. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Dále procvičujte pravopis měkkých, tvrdých souhlásek a vlastních jmen. Opakujte si už probrané slovní druhy : podstatná jména, slovesa, předložky, spojky – rozpoznat ve větě. Procvičujte druhy vět.

Učebnice str. 95-97, Nové učivo – Párové souhlásky na konci slov (b/p), (d/t) jinak vyslovuji, jinak píši. Cvičení 2 na str. 96 a 97 prosím přepsat.

Písanka str. 24-25

Denně číst alespoň 10 minut nahlas.

MATEMATIKA

Dále procvičujte násobilku 2,3,4,5,6,7 formou příkladů a slovních úloh. Opakujte si sčítání a odčítání do 100 (příklady pod sebe, se závorkou, počítání zpaměti).

Začněte prosím s násobením a dělením 8.

Pracovní sešit – strany týkající se násobení a dělení 7.

Narýsujte úsečky: |FG|=9 cm, |OP|=4 cm, |AB|=11 cm 5 mm. Prosím vyfotit a poslat.

ANGLICKÝ JAZYK
Učebnice str. 54
pracovní sešit str. 50-51
Aktualizovaná prezentace: https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/petr_bor_zsrakovskeho_cz/EUpYIT1EPtJNhzOORyzjw9cB-FG-pVBYae86uBiyzfdtHw?e=IWtrlB

SKN

Důležitá čísla – Jaké jsou čísla na policii, hasiče a na záchranku? Máme nějakou pomůcku jak se je zapamatovat? Kdy na ně můžeme volat? Dokážete najít ještě nějaká jiná důležitá čísla? Odpovězte na otázky a odpovědi mi prosím pošlete.

OSTATNÍ

Určitě dále využívejte k procvičování internetové stránky, které máte napsané v minulém týdnu. Doufám, že se máte všichni dobře už se moc těším až vás zase uvidím.

Týdenní plán 27. 4. -1. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Dále procvičujte pravopis měkkých, tvrdých souhlásek a vlastních jmen. Opakujte si už probrané slovní druhy : podstatná jména, slovesa, předložky, spojky – rozpoznat ve větě. Procvičujte druhy vět.

Učebnice str. 92-94, Pokračujte v procvičování skupin BĚ, PĚ, VĚ, MĚ –  Vyberte si 2 cvičení z těchto stránek a opište je na papír, cv. 4 na str. 93 první řádek napište podle diktátu.

Písanka str. 22-23, ávat si pozor na správné sezení a držení pera. Nikam nespěcháme a dáváme si záležet.

Denně číst alespoň 10 minut nahlas.

MATEMATIKA

Dále procvičujte násobilku 2,3,4,5,6 formou příkladů a slovních úloh. Opakujte si sčítání a odčítání do 100 (příklady pod sebe, se závorkou, počítání zpaměti).

Pokračujte v procvičování násobení a dělení 7.

Opět poproste rodiče aby vám nadiktovali desetiminutovku z matematiky tak jak to děláme spolu ve škole na násobení a dělení. Pošlete mi prosím zadání s výsledky.

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 6 Summertime uč. str. 50-53, pracovní sešit str. 48-49

Prezentace: https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/petr_bor_zsrakovskeho_cz/EQ6vikPJwm1BvnCyfSlPkUwB0d_9DSijjNWsZzQ-Z4RmTg?e=1MRdmY

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs

SKN

Místo, kde žiji – název, významná místa – Nakreslete a pošlete mi obrázek podle vás nejznámějšího místa v Praze.

OSTATNÍ

Určitě dále využívejte k procvičování internetové stránky, které máte napsané v minulém týdnu. Doufám, že se máte všichni dobře už se moc těším až vás zase uvidím.

Týdenní plán 20. 4. -24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Dále procvičujte pravopis měkkých, tvrdých souhlásek a vlastních jmen. Opakujte si už probrané slovní druhy : podstatná jména, slovesa, předložky, spojky – rozpoznat ve větě. Procvičujte druhy vět.

Učebnice str. 89-91, Skupiny BĚ PĚ VĚ MĚ – Naučit se, že v těchto skupinách sice vyslovujeme tři hlásky (b-j-e),(p-j-e)… ale píšeme jen 2 písmena. Prosím vypracujte cvičení 2 na straně 90 a 91 (zelené rámečky). Cvičení 3 na str. 89 prosím napište podle diktátu.

Písanka str. 20-21, dávat si pozor na správné sezení a držení pera. Nikam nespěcháme a dáváme si záležet.

Denně číst alespoň 10 minut nahlas.

MATEMATIKA

Dále procvičujte násobilku 2,3,4,5,6 formou příkladů a slovních úloh. Opakujte si sčítání a odčítání do 100 (příklady pod sebe, se závorkou, počítání zpaměti).

Začněte prosím s násobením a dělením 7.

Pracovní sešit – strany týkající se násobení a dělení 7.

Opět poproste rodiče aby vám nadiktovali desetiminutovku z matematiky tak jak to děláme spolu ve škole na násobení a dělení. Pošlete mi prosím zadání s výsledky.

ANGLICKÝ JAZYK

Učebnice str. 48-49 In my garden – naučit se nová slovíčka podle prezentace a vypracovat úkoly v pracovním sešitě str. 46-47.

https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/petr_bor_zsrakovskeho_cz/Ee69d7hnhh1NoajhnISOwiMBo-ihxSGD9jqsU2lvzP0OYQ?e=q0tdzN

SKN

Etapy lidského života (dětství, dospívání, dospělost, stáří) – povídejte si o jednotlivých etapách, co je pro ně běžné, jak dlouho trvají …

Místo, kde žiji – název, významná místa

OSTATNÍ

Určitě dále využívejte k procvičování internetové stránky, které máte napsané v minulém týdnu. Doufám, že se máte všichni dobře už se moc těším až vás zase uvidím.

Týdenní plán 6. 4. -10. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Dále procvičujte pravopis měkkých, tvrdých souhlásek a vlastních jmen. Opakujte si už probrané slovní druhy : podstatná jména, slovesa, předložky, spojky – rozpoznat ve větě. Procvičujte druhy vět.

Diktát učebnice str.83 cv.4 první 3 věty. Napsat na papír a opět poslat.

Vyberte si dvě cvičení z učebnice na procvičování psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách a napište je na papír.

Písanka do str.19, dávat si pozor na správné sezení a držení pera. Nikam nespěcháme a dáváme si záležet.

Denně číst alespoň 10 minut nahlas.

MATEMATIKA

Dále procvičujte násobilku 2,3,4,5,6 formou příkladů a slovních úloh. Opakujte si sčítání a odčítání do 100 (příklady pod sebe, se závorkou, počítání zpaměti).

Pracovní sešit str.12.

Procvičujte rýsování přímek a úseček. Měříme s přesností na milimetry.

Poproste rodiče aby vám nadiktovali desetiminutovku z matematiky tak jak to děláme spolu ve škole na násobení a dělení. Pošlete mi prosím zadání s výsledky.

ANGLICKÝ JAZYK

Milí rodiče,

Nechceme Vás ani Vaše děti zahlcovat plněním úkolů. Týdenní plány v angličtině se zdají být nabité spoustou aktivit, které jak informujete školu, nejste schopni zvládnout. Aktivity jsou popsané detailně, abyste jim porozuměli vy, příp. Vaše děti. Spoléháme na to, že všechny děti mohou pracovat s učebnicí a pracovním sešitem (to je základ), vše ostatní jsou doprovodné materiály, procvičování, hry apod., které rozhodně nejsou pro vás a vaše děti závazné. Daná situace je natolik mimořádná, že my učitelé chápeme, že někdy s dětmi nestíháte ani to základní. Dělejte s dětmi to, co je ve vašich silách. Pokud něco nestihnete, nic závažného se nestane. Rozhodně neváhejte využít naše emailové adresy (petr.bor@zsrakovskeho.cz) v případě, že si nevíte s něčím rady nebo nestíháte.

V těchto dvou týdnech budeme opakovat. Děti mohou prolistovat učebnici od 1. po 5. lekci a zopakovat si slovíčka. Pomocí CD (součást pracovního sešitu) si děti mohou přehrát písničky a příběhy z těchto lekcí.

PREZENTACE:
HTTPS://ZSRAK-MY.SHAREPOINT.COM/:P:/G/PERSONAL/JITKA_HAVLICKOVA_ZSRAKOVSKEHO_CZ/EF8AUG88S2DKLZS9TKIBCDABTAL4XPYT0QL1BNCVGTCZRG?E=ES0GXD
HTTPS://ZSRAK-MY.SHAREPOINT.COM/:P:/G/PERSONAL/JITKA_HAVLICKOVA_ZSRAKOVSKEHO_CZ/EWBUA0WG6QHNNZB2BWJS7XSB6BRD_JHJKQT-A630D62S_A?E=AF2JLW
ONLINE PROCVIČOVÁNÍ: (DOBROVOLNÉ)

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=gb&selLanguage=en
https://learningapps.org/watch?v=pacyh38i520
https://learningapps.org/watch?v=p6908d03t20
https://learningapps.org/watch?v=pqnjfi0uj20 (slovo a hint = nápověda)

SKN

Velikonoce – zvyky a tradice. Povídat si o všem co se týká Velikonoc.

Popište mi prosím jaké zvyky dodržujete o velikonocích vy. Můžete mi to nakreslit, napsat, pokud to zvládnete klidně mi to můžete i namluvit a pak mi to prosím pošlete.

OSTATNÍ

Určitě dále využívejte k procvičování internetové stránky, které máte napsané v minulém týdnu. Doufám, že se máte všichni dobře už se moc těším až vás zase uvidím.

Týdenní plán 30. 3. -3. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Dále procvičujte pravopis měkkých, tvrdých souhlásek a vlastních jmen. Opakujte si už probrané slovní druhy : podstatná jména, slovesa, předložky, spojky – rozpoznat ve větě. Dále procvičujte slova se skupinami DĚ TĚ NĚ.(str. 113 cv. 22,23) 

Učebnice str. 87-88. Na papír napsat cv.2 a 5 ze strany 87.

Písanka do str. 17, dávat si pozor na správné sezení a držení pera. Nikam nespěcháme a dáváme si záležet.

Denně číst alespoň 10 minut nahlas.

MATEMATIKA

Dále procvičujte násobilku 2,3,4,5 formou příkladů a slovních úloh. Opakujte si sčítání a odčítání do 100 (příklady pod sebe, se závorkou, počítání zpaměti).

Nově prosím začněte procvičovat násobilku 6.

Pracovní sešit strany 9,10,11.

Procvičujte rýsování přímek a úseček. Měříme s přesností na milimetry.

ANGLICKÝ JAZYK

Zopakovat celou lekci 5 s pomocí prezentace. Pro spravné zobrazení doporučuji si prezentaci nejdříve stáhnout do PC.

https://zsrak-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/petr_bor_zsrakovskeho_cz/EbrIE9TzZNNAoDRCneA3riYBFIrGRbeqFThTE2BLqcBwqg?e=Fxe3bB
Vyrobit malou knížečku – pracovní sešit str. 77

SKN

Lidské smysly. Už jsme si o nich s dětmi povídali takže stačí jen zopakovat.

Velikonoce – zvyky a tradice. Povídat si o všem co se týká Velikonoc

HUDEBNÍ VÝCHOVA

HV – Rytmizace, vytleskávání rytmu – https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Velikonoce – velikonoční dekorace. Libovolné velikonoční dekorace dle možností materiálu, které máte doma. Prosím vyfotit a uložit do portfolia.

Zasílám náměty k činnostem:-)

Děkuji.

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Určitě se každému z vás někdy zdál nějaký sen. A já po vás chci abyste si vybrali ten co se vám nejvíc líbil a ten mi nakreslili.(formát A4)

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Každý den si najdete chvilku alespoň na protažení, pakliže na to máte doma prostor můžete trénovat kotoul vpřed i vzad. Pokud to počasí dovolí vyjděte si občas s rodiči na procházku. Samozřejmě s nasazenou rouškou.

OSTATNÍ

Prosím ty co mi ještě neposlali diktát z minulého týdne aby mi ho co nejdříve poslali.

Týdenní plán 23. 3. -27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

Dále procvičujte pravopis měkkých, tvrdých souhlásek a vlastních jmen. Opakujte si už probrané slovní druhy : podstatná jména, slovesa, předložky, spojky – rozpoznat ve větě.

Učebnice str. 84-86: Skupiny DĚ TĚ NĚ, naučit se, že v těchto skupinách píšeme vždy ě. Na papír  napsat cv. 3 na str. 84, cv. 2 na str. 86. Cvičení 5 na str. 85 prosím napište podle diktátu (stačí první řádek) a buďto na skenujte nebo vyfoťte a pošlete mi na mail.

Písanka do str. 15, dávat si pozor na správné sezení a držení pera. Nikam nespěcháme a dáváme si záležet.

Denně číst alespoň 10 minut nahlas. Vyberte si nějakou básničku a naučte se jí nazpaměť. Předvedete mi jí až se zase uvidíme.

MATEMATIKA

Dále procvičujte násobilku 2,3,4,5 formou příkladů a slovních úloh. Opakujte si sčítání a odčítání do 100 (příklady pod sebe, se závorkou, počítání zpaměti).

Pracovní sešit strany 6,7,8.

Procvičujte rýsování přímek a úseček. Měříme s přesností na milimetry.

ANGLICKÝ JAZYK

Dokončit 5.lekci učebnice str.46-47 procvičit čtení
pracovní sešit str. 44-45

Opakování: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms

https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc

https://www.youtube.com/watch?v=qZyJPZxsmZk

SKN

Hospodářská a domácí zvířata. Na papír mi napište jaká hospodářská zvířata znáte a ke každému z nich napište čím nám jsou užitečná.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Poslechové činnosti – zrychlování a zpomalování. Dítě se může vyjádřit pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku a směr melodie.
https://www.veselepohadky.cz/misa-ruzickova/

PRACOVNÍ ČINNOSTI

ORIGAMI http://www.origamido.cz/wp-content/uploads/2011/05/maska_kocky_02.pdf

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Blíží se nám Velikonoce takže máte za úkol vystřihnout z papíru 5 vajíček a nakreslit/namalovat na ně hezký velikonoční vzor.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Každý den si najdete chvilku alespoň na protažení. Pokud to počasí dovolí vyjděte si občas s rodiči na procházku. Samozřejmě s nasazenou rouškou.

OSTATNÍ

Určitě dále využívejte k procvičování internetové stránky, které máte napsané v minulém týdnu. Doufám, že se máte všichni dobře už se moc těším až vás zase uvidím.

Důležité: Vzhledem k současné situaci se náš výlet, který se měl konat 1.4. neuskuteční. Peníze budou vráceny.

Týdenní plán 16. 3. -20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – rozeznat v textu, pravopis vlastních jmen. Předložky – rozeznat v textu. Slovesa – rozeznat v textu.

Trénovat pravopis tvrdých a měkkých souhlásek. Sloh – str. 80 popis zvířete podle obrázku.

Učebnice str. 80-83

Písanka do str. 12, potřeba denně psát. Učebnice str. 75 cv. 5 přepsat na papír a založit. Učebnice str. 77 cv. 4 prostřední řádek přepsat + vyznačit počáteční písmena podle zadání.

Denně číst alespoň 10 minut nahlas, povídat si s dětmi o tom co četli. Dbát na to, že děti ví o čem čtou.

Procvičování na PC: školákov, včelka, druhák chytrák

MATEMATIKA

Násobení a dělení 5, slovní úlohy. Dále trénovat již probranou malou násobilku.

Procvičovat písemně i ústně sčítání a odčítání do 100.

Pracovní sešit str. 1-4

Procvičovat rýsování přímek a úseček na prázdné listy.

Procvičování na PC: školákov, druhák chytrák

ANGLICKÝ JAZYK

učebnice: 43-45 Where is it? Is it in the kitchen?
It’s upstairs/ downstairs/ on the left/ on the right
pracovní sešit: str 41-43

Nakreslit do sešitu domek a popsat jednotlivé místnosti, označit upstairs, downstairs, left side, right side. Případně vytisknout pracovní list v příloze: https://www.uschovna.cz/zasilka/WDE3ALIZMZRM5TBZ-RUR/

opakování: https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs

SKN

Volně žijící zvířata.

Hospodářská a domácí zvířata.

Procvičování na PC: školákov, https://www.uschovna.cz/zasilka/WDJHYLKIXVGIXI2H-J63/

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Dechová cvičení 
Cílem dechových cvičení je prohloubení správného vdechu a výdechu při mluvení. Dechová cvičení, stejně jako artikulační, by se mělo provádět formou hry.
Nesprávné dýchání se u dětí projevuje nejen při mluvení, ale má vliv na vývoj hrudního koše, držení těla a zásobování kyslíkem všech orgánů.

Nácvik správného dýchání
Nádech – při nádechu je potřeba sedět, ležet nebo stát v klidu. Nadechnout se nosem tak, aby se nezvedala ramena.
Výdech – při výdechu je důležité, aby byla výdechová fáze co nejpomalejší. Jako při výdechu můžeme použít:
vlak houká – húúúúú
sova houká – húúúúú
auto troubí – túúúúú
bolí nás prst – aúúúú
husa syčí – sssssss
vlak dělá – šššššššš
moucha, vosa bzučí – bzzzzzzz
voláme do lesa – halóóóó
koza mečí – mééééééééé
ovce bečí – bééééééé
kráva bučí – búúúúúúúú
divíme se – jéééééé
Několik slov na jeden výdech, formou krátké říkanky:
Haló haló, co se stalo Hele hele, malé tele
Usměrňování výdechového proudu:
hra na kopanou – foukáme do malých míčků
do peříčka, do vaty
foukáme na zmrzlé ruce
sfoukneme odkvetlou pampelišku
foukáme na svíčku, aby oheň plápolal
foukáme do bublifuku – pomalu děláme jednu velkou bublinu
Hry s hlasem:
při výdech se divíme – jéééé, jóóó
napodobujeme jak bručí starý medvěd, medvědice, medvídě
jakým hlasem mluvil v pohádce „O kůzlátkách“ vlk, koza, kůzlata

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Dopravní prostředky z papíru.
Děti tvoří z různých krabiček, ruliček toal. papíru, apod.
Po vytvoření výrobku můžete práci vyfotit, pokud máte možnost vytištění a založte do portfolia žáka. Portfolio výrobků donesou žáci do školy. Pokud možnost nemáte, VŠECHNY VÝROBKY SI PO OTEVŘENÍ ŠKOL ŽÁCI přinesou do školy.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Začíná nám Jaro a tak z výtvarné výchovy máte za úkol si vybrat 1 jarní kytičku a tu nakreslit/namalovat pěkně přes celou A4.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Pokud to bude možné a dovolí to i počasí tak chodit ven a hýbat se, popřípadě se doma protáhnout nebo si třeba zaskákat přes švihadlo.

OSTATNÍ

Prosím o vytvoření portfolia (desek), do kterého budete ukládat všechny výrobky a vypracované úkoly.

Je možnost využívat tuto aplikaci k procvičování učiva ČJ:

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:

1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

Týdenní plán 9. 3. -13. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

Předložky

Učebnice do str. 80

Procvičování psacího písma

Písanka do str. 9

Čtení s porozuměním – denně číst nahlas alespoň 10 minut

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Násobení a dělení 5

Učebnice 6 do str. 31

Slovní úlohy

geometrie – bod, přímka úsečka

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Rostliny

Volně žijící živočichové

OSTATNÍ

Pro ty jejichž děti byli nemocné jsou učebnice a sešity připraveny na vrátnici.

Týdenní plán 2. 3. -6. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

Vlastní jména

Učebnice do str. 77

Procvičování psacího písma

Písanka 2 do str. 8

Čtení s porozuměním, denně číst alespoň 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Násobení 3 a 4

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

Geometrie – bod, přímka, úsečka

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Rostliny – základní podmínky života

OSTATNÍ

Týdenní plán 24. 2. -28. 2. 2020

ČESKÝ JAZYK

Obojetné souhlásky

Souvětí

Učebnice do str. 72

Procvičování psacího písma

Písanka do str. 7

Čtení s porozuměním, denně číst alespoň 10 minut nahlas

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

Násobení a dělení 3

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Člověk, hygiena, čistota

OSTATNÍ

Týdenní plán 17. 2. -21. 2. 2020

JARNÍ PRÁZDNINY!!!

Týdenní plán 10. 2. -14. 2. 2020

ČESKÝ JAZYK

Měkké souhlásky

Souvětí

Sloh – vyprávění podle obrázků

Učebnice do str. 67

Procvičování psacího písma

Písanka 2 do str. 5

Čtení s porozuměním, denně číst nahlas alespoň 10 minut

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

Násobení a dělení 2,3

učebnice do str. 18

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Člověk, hygiena, čistota

OSTATNÍ

Týdenní plán 3. 2. -7. 2. 2020

ČESKÝ JAZYK

Měkké souhlásky

Souvětí

Učebnice do str. 64

Procvičování psacího písma

Čtení s porozuměním, denně číst nahlas alespoň 10 minut

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

Násobení a dělení 2,3

učebnice do str. 15

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Člověk, hygiena, čistota

OSTATNÍ

7. 2. – Představení v KC 12 – Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Prosím přinést 60,-.

Dále prosím přinést 19,- na druhý díl písanky.

Týdenní plán 27. 1. -30. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK

Měkké a tvrdé souhlásky

Učebnice do str. 61

Písanka do str. 32

Čtení s porozuměním, denně číst nahlas alespoň 10 minut

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Úvod do násobení

Přímka, úsečka

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Orientace v čase

Volný čas

OSTATNÍ

29.1. – prevenční program 3. vyučovací hodina

30.1. – Vysvědčení si rozdáme poslední vyučovací hodinu. (list si nechávají žáci doma)

31.1. – Pololetní prázdniny

Týdenní plán 20. 1. -24. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK

Měkké a tvrdé souhlásky

Učebnice do str. 60

Písanka do str. 29

Čtení s porozuměním, denně číst nahlas alespoň 10 minut

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Úvod do násobení

Přímka, úsečka

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Orientace v čase

Volný čas

OSTATNÍ

23.1. – Test – Český jazyk – tvrdé souhlásky

Týdenní plán 13. 1. -17. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky tvrdé

Učebnice do str. 55

Procvičování psacího písma

Písanka do str. 26

Čtení s porozuměním

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

Úvod do násobení

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Orientace v čase – hodiny

OSTATNÍ

16. 1. – Test SKN – opakování (měsíce v roce, rodinní příslušníci, třídění odpadu, dny v týdnu)

17. 1 – Test Matematika – opakování (sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku i s přechodem přes desítku, slovní úlohy, rozklad čísla na desítky a jednotky)

Týdenní plán 6. 1. -10. 1. 2020

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky tvrdé

Učebnice do str. 52

Procvičování psacího písma

Písanka do str. 25

Čtení s porozuměním 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

Geometrie – přímka, úsečka

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Lidé a čas – orientace v čase (den, noc, dny v týdnu, hodiny)

OSTATNÍ

8.1.2020 Třídní schůzka od 17:30 hodin

Týdenní plán 16. 12. -20. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK

Tvrdé souhlásky

Učebnice do str. 49

Procvičování psacího písma

Písanka do str. 22

Čtení s porozuměním

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku

Geometrie – úsečka

Pracovní sešit 6 do str. 7

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Zaměstnání, řemesla

Vánoční zvyky

OSTATNÍ

19.12. jsou zváni rodiče i prarodiče na třídní besídku ve II.D, která se neuskuteční od 17:00 jak jsem psal, ale už od 16:00.(Omlouvám se za zmatky s časem.)

20.12. od 10:00 vánoční program ve třídě.

Týdenní plán 9. 12. -13. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování – dlouhé a krátké samohlásky

Souhlásky tvrdé

Učebnice do str. 47

Procvičování psacího písma

Písanka do str. 20

Čtení s porozuměním

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku

Příklady se závorkami

Úvod do násobení

Geometrie – rýsování přímých a lomených čar, bod

Dokončení pracovního sešitu 5

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Cestování, Vánoční zvyky

OSTATNÍ

13. 12. KC 12 – Setkání před betlémem.

Týdenní plán 2. 12. -6. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK

Rozdělení hlásek

Dlouhé a krátké samohlásky

Učebnice do str. 40

Procvičování psacího písma

Písanka do str. 17

Čtení s porozuměním

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

Příklady se závorkami

Učebnice do str. 28

Geometrie – rýsování přímých a lomených čar

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Třídění odpadu

Cestování

OSTATNÍ

5.12. test SKN – Roční období a měsíce v roce

Prosím nezapomínejte s dětmi číst alespoň 10 minut denně

Týdenní plán 25. 11. -29. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Rozdělení hlásek

Dlouhé a krátké samohlásky

Učebnice do str. 37

Procvičování psacího písma

Písanka do str. 15

Čtení s porozuměním

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku

Slovní úlohy

Příklady se závorkami

Pracovní sešit do str. 26

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Roční období

Kalendář – měsíce

Třídění odpadu

OSTATNÍ

27.11. – test, matematika – sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

28.11. – test, český jazyk – dlouhé a krátké samohlásky

29.11. – Celoškolní soutěž ve šplhu

Týdenní plán 18. 11. -22. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slovo – slabika – hláska

Samohlásky a souhlásky

Samohlásky krátké a dlouhé

Učebnice do str. 34

Písanka do str. 13

Čtení s porozuměním a práce s textem

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku + slovní úlohy

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Pracovní sešit do str. 23

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Roční období

Kalendář – měsíce

OSTATNÍ

 

 

Týdenní plán 11. 11. -15. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slovo-slabika-hláska

Dělení slov na konci řádku

Učebnice do str.32

Písanka do str. 10

Čtení s porozuměním

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

Učebnice do str.21

Práce s číselnou osou

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Roční období

Kalendář – měsíce

OSTATNÍ

11.11. – Odevzdat čtenářský deník

13.11. – Třídní schůzky od 17:30

Týdenní plán 4. 11. -8. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Opakování druhů vět

Pořadí vět

Slovo – Slabika – Hláska

Učebnice do str. 28

Písanka do str. 10

Čtení s porozuměním, práce s textem

MATEMATIKA

Sčítání odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Opakování sčítání a odčítání desítek do 100

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Roční období

OSTATNÍ

5. 11. OVOV, 8:00 – 12:30 Cvičební úbor na ven i do tělocvičny. Celé dopoledne plníme disciplíny a neučíme se.

7. 11. Test ze SKN – Dopravní výchova a rodina.

Týdenní plán 21. 10. -25. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Druhy vět, opakování

Vypravování podle obrázků

Četba a práce s textem

Učebnice do str. 25

Písanka do str. 7

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání desítek do 100

Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 20

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2- School time

SKN

Opakování: dopravní výchova, rodina a domácnost

OSTATNÍ

23. 10. test z matematiky: sčítání a odčítání desítek do 100, sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 20, slovní úlohy, rozklad čísel na desítky a jednotky

24. 10. test z českého jazyka: Věta (určení počtu slov, co píšeme na začátku věty a co na konci, druhy vět), rozdělení slova na slabiky

Týdenní plán 14. 10. -18. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Druhy vět, věty rozkazovací a přací

Učebnice do strany 24

Písanka do strany 5

Čtení s porozuměním, práce s textem

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání desítek do 100

Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 20

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Okolí bydliště

OSTATNÍ

Test z AJ- Unit 1

17.10. se zúčastníme besedy s živými dravci a sovami, prosím aby každý žák přinesl 50 Kč na tuto besedu. 

Týdenní plán 7. 10. -11. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Věty – druhy vět – věta oznamovací a věta tázací, učebnice do str. 20

Procvičování psacího písma, písanka do str. 5

Čtení s porozuměním

MATEMATIKA

Sčítání desítek do 100

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku 

geometrie – základní geometrické obrazce

ANGLICKÝ JAZYK

Animals
Can you see a monkey? Can (zebras) run/climb a trees/fly?

Odkaz na domácí procvičování AJ na počítači:

SKN

Práce a povinnosti v domácnosti

Domov , domácí spotřebiče

OSTATNÍ

Milí rodiče, fotbalový kroužek organizovaný naší školou ZŠ Rakovského a vedený Mgr. Petrem Málkem (třídní učitel III.B) pro mladší žáky na 1. stupni se bude konat tento školní rok od října do května každou možnou středu od 15 do 16h (ne tedy každé pondělí, jak bylo původně naplánováno).
V případě Vašeho zájmu mi, prosím Vás, dejte co nejdříve vědět, protože fotbalový kroužek začíná již ve středu 9.10.! Mockrát Vám děkuji za pochopení.

Týdenní plán 30. 9. -4. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Věta

Čtení + práce s textem

MATEMATIKA

Rozklad čísel do 100 na desítky a jednotky

Sčítání a odčítání čísel do 20

Geometrické tvary + křivá, přímá a lomená čára

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Moji kamarádi a já

Rodina byt

OSTATNÍ

1.10. od 8:00 do 11:40 hodin projektový den ZE MĚ MY – zaměřeno na zajímavosti Číny a Vietnamu

1.10. od 10:00 do 11:40 prevence na téma: bezpečný internet

Týdenní plán 23. 9. -27. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Procvičování Věta -slovo – slabika

Čtení z čítanky

Sloh- oslovení a pozdrav

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

Základní geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Cesta do školy

Značky

OSTATNÍ

Ve čtvrtek 26. 9. se účastníme přespolního běhu. Prosím tedy, aby děti měli obuv na běhání venku.

Týdenní plán 16. 9. -20. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Procvičování Věta -slovo – slabika

Čtení z čítanky

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

Základní geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Cesta do školy

Značky

OSTATNÍ

Obalit sešity

Povídat si s dětmi o bezpečném chování v silničním provozu

 

 

Týdenní plán 9. 9. -13. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Opakování rozkladu slov na slabiky – hlásky

Čtení jednoduchých slov, vět a textů

Učebnice do str. 9

MATEMATIKA

Opakování – sčítání a odčítání do 20 + slovní úlohy

Základní geometrické tvary

Procvičování rozkladu čísla na desítky a jednotky

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Chování a vztahy ve třídě

Orientace ve škole

OSTATNÍ:

11.9. od 17:30 se konají třídní schůzky.

 

Komentáře jsou uzavřeny.