II.D Václav Kalina

vaclav.kalina@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 16. 9. -20. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Procvičování Věta -slovo – slabika

Čtení z čítanky

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

Základní geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Cesta do školy

Značky

OSTATNÍ

Obalit sešity

Povídat si s dětmi o bezpečném chování v silničním provozu

 

 

Týdenní plán 9. 9. -13. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Opakování rozkladu slov na slabiky – hlásky

Čtení jednoduchých slov, vět a textů

Učebnice do str. 9

MATEMATIKA

Opakování – sčítání a odčítání do 20 + slovní úlohy

Základní geometrické tvary

Procvičování rozkladu čísla na desítky a jednotky

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Chování a vztahy ve třídě

Orientace ve škole

OSTATNÍ:

11.9. od 17:30 se konají třídní schůzky.

 

Komentáře jsou uzavřeny.