II.D Václav Kalina

Václav Kalina

vaclav.kalina@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 18. 11. -22. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slovo – slabika – hláska

Samohlásky a souhlásky

Samohlásky krátké a dlouhé

Učebnice do str. 34

Písanka do str. 13

Čtení s porozuměním a práce s textem

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku + slovní úlohy

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Pracovní sešit do str. 23

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Roční období

Kalendář – měsíce

OSTATNÍ

 

 

Týdenní plán 11. 11. -15. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slovo-slabika-hláska

Dělení slov na konci řádku

Učebnice do str.32

Písanka do str. 10

Čtení s porozuměním

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

Učebnice do str.21

Práce s číselnou osou

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Roční období

Kalendář – měsíce

OSTATNÍ

11.11. – Odevzdat čtenářský deník

13.11. – Třídní schůzky od 17:30

Týdenní plán 4. 11. -8. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK

Opakování druhů vět

Pořadí vět

Slovo – Slabika – Hláska

Učebnice do str. 28

Písanka do str. 10

Čtení s porozuměním, práce s textem

MATEMATIKA

Sčítání odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Opakování sčítání a odčítání desítek do 100

Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítku

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Roční období

OSTATNÍ

5. 11. OVOV, 8:00 – 12:30 Cvičební úbor na ven i do tělocvičny. Celé dopoledne plníme disciplíny a neučíme se.

7. 11. Test ze SKN – Dopravní výchova a rodina.

Týdenní plán 21. 10. -25. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Druhy vět, opakování

Vypravování podle obrázků

Četba a práce s textem

Učebnice do str. 25

Písanka do str. 7

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání desítek do 100

Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 20

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 2- School time

SKN

Opakování: dopravní výchova, rodina a domácnost

OSTATNÍ

23. 10. test z matematiky: sčítání a odčítání desítek do 100, sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 20, slovní úlohy, rozklad čísel na desítky a jednotky

24. 10. test z českého jazyka: Věta (určení počtu slov, co píšeme na začátku věty a co na konci, druhy vět), rozdělení slova na slabiky

Týdenní plán 14. 10. -18. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Druhy vět, věty rozkazovací a přací

Učebnice do strany 24

Písanka do strany 5

Čtení s porozuměním, práce s textem

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání desítek do 100

Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 20

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Okolí bydliště

OSTATNÍ

Test z AJ- Unit 1

17.10. se zúčastníme besedy s živými dravci a sovami, prosím aby každý žák přinesl 50 Kč na tuto besedu. 

Týdenní plán 7. 10. -11. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Věty – druhy vět – věta oznamovací a věta tázací, učebnice do str. 20

Procvičování psacího písma, písanka do str. 5

Čtení s porozuměním

MATEMATIKA

Sčítání desítek do 100

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku 

geometrie – základní geometrické obrazce

ANGLICKÝ JAZYK

Animals
Can you see a monkey? Can (zebras) run/climb a trees/fly?

Odkaz na domácí procvičování AJ na počítači:

SKN

Práce a povinnosti v domácnosti

Domov , domácí spotřebiče

OSTATNÍ

Milí rodiče, fotbalový kroužek organizovaný naší školou ZŠ Rakovského a vedený Mgr. Petrem Málkem (třídní učitel III.B) pro mladší žáky na 1. stupni se bude konat tento školní rok od října do května každou možnou středu od 15 do 16h (ne tedy každé pondělí, jak bylo původně naplánováno).
V případě Vašeho zájmu mi, prosím Vás, dejte co nejdříve vědět, protože fotbalový kroužek začíná již ve středu 9.10.! Mockrát Vám děkuji za pochopení.

Týdenní plán 30. 9. -4. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Věta

Čtení + práce s textem

MATEMATIKA

Rozklad čísel do 100 na desítky a jednotky

Sčítání a odčítání čísel do 20

Geometrické tvary + křivá, přímá a lomená čára

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Moji kamarádi a já

Rodina byt

OSTATNÍ

1.10. od 8:00 do 11:40 hodin projektový den ZE MĚ MY – zaměřeno na zajímavosti Číny a Vietnamu

1.10. od 10:00 do 11:40 prevence na téma: bezpečný internet

Týdenní plán 23. 9. -27. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Procvičování Věta -slovo – slabika

Čtení z čítanky

Sloh- oslovení a pozdrav

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

Základní geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Cesta do školy

Značky

OSTATNÍ

Ve čtvrtek 26. 9. se účastníme přespolního běhu. Prosím tedy, aby děti měli obuv na běhání venku.

Týdenní plán 16. 9. -20. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Procvičování Věta -slovo – slabika

Čtení z čítanky

MATEMATIKA

Procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Slovní úlohy

Základní geometrické tvary

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Cesta do školy

Značky

OSTATNÍ

Obalit sešity

Povídat si s dětmi o bezpečném chování v silničním provozu

 

 

Týdenní plán 9. 9. -13. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psacího písma

Opakování rozkladu slov na slabiky – hlásky

Čtení jednoduchých slov, vět a textů

Učebnice do str. 9

MATEMATIKA

Opakování – sčítání a odčítání do 20 + slovní úlohy

Základní geometrické tvary

Procvičování rozkladu čísla na desítky a jednotky

ANGLICKÝ JAZYK

SKN

Chování a vztahy ve třídě

Orientace ve škole

OSTATNÍ:

11.9. od 17:30 se konají třídní schůzky.

 

Komentáře jsou uzavřeny.