ŠKOLA V PŘÍRODĚ

sportovci ze II.C a III.C hlásí pohodový přesun. Ubytování i strava jsou v pořádku. Srdečně pozdravují všechny rodiče.

 

VODNÍ ZÁCHRANÁŘI

kruhŽáci sportovní třídy VI.B  zahájili v pátek 6.4. „Kurz bezpečného chování ve vodě“ v bazénu Policejní akademie.
 

NOC S ANDERSENEM

Třída II. B se zapojila do celorepublikového projektu Noc s Adersenem. Letošní ročník byl pro malé čtenáře zaměřen na knihu Josefa Čapka: Pejsek a kočička. Projekt si klade za cíl posílit v dětech motivaci ke čtení a k literatuře obecně. Děti si vyzkoušely, že čtení může být zábava a dobrodružství. Zažily kromě samotného čtení textu i několik doprovodných aktivit, které dokreslovaly příběh a více prohlubovaly jeho pochopení. S knihou budeme různými způsoby pracovat až do konce školního roku. Čtenáři po programu přespávali ve spacácích přímo v prostorách školní knihovny. 

BADATELSKÉ ODPOLEDNE

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si vás pozvat na badatelské odpoledne na téma – Sedm barev duhy 4. dubna 2018 od 15:00 místnost B5/203 Zeměpis. Vstup zdarma. Mgr. Petr Polák

#OKRESNÍ KOLO OFFICE ARENA 2018

ICT olympiáda Office Arena 2018 na téma “100. výročí české státnosti″ proběhla v úterý 13. března 2018. Blahopřejeme našemu reprezentantovi Davidu Doležalovi z IX.A, který obsadil opětovně první místo v pražském regionu. Díky skvělému umístění tak postoupil do celorepublikového finále v centrále společnosti Microsoft. Držme mu palce v pátek 23. dubna! Mgr. Petr Polák

RECITACE 2018

Recitační soutěž se konala 21.3. Zúčastnilo se jí 52 žáků od předškolní třídy až po devátou třídu. Žáci soutěžili ve třech kategoriích. První kategorie byla od předškolní třídy po druhé třídy. V této kategorii zvítězil Lukáš Pospíšil z I.A, na druhém místě byli Kristýna Šamárková a David Říha z II.C, na třetím místě Tereza Macková z I.A. Ve druhé kategorii (3. třídy až 5. třídy) zvítězila Natálie Rossmannová ze IV.C, na druhém místě byla Kateřina Slezáková ze IV.B a na třetím místě byl Tomáš Podařil ze III.C. Poslední kategorie zahrnovala žáky od šestých tříd do deváté třídy. V této kategorii zvítězila Markéta Gavlasová ze VII.A, na druhém místě se umístila Vladimíra Jarešová z VIII.A a na třetím místě byla Aneta Balogová ze VII.A. Žáci, kteří se umístili, dostali různé ceny. Všichni účastníci pak sladkou odměnu. Soutěž se velmi vydařila a žáci i porota si ji velmi užili.