100 LET REPUBLIKY

– celoškolní projekt ZŠ Rakovského v Praze 12 je zaměřen k 100. výročí vzniku naší republiky. Žáci se seznámí s historií místa, kde právě žijí. Projekt přispěje k poznání kultury našeho národa, k lepší orientaci ve městě a uvědomění si velkého množství památných míst v Praze, která souvisejí se vznikem Československé republiky.

Při všech aktivitách budou mít děti možnost více poznat město, kde právě žijí, navázat a prohloubit vzájemné vztahy, překonat jazykové bariéry (se spolužáky cizinci) a ostych, naučit se vzájemně komunikovat a respektovat se. Aktivity budou provázány výukou, jedná se o kontinuální proces, který vyvrcholí výstupem žáků každé třídy – výstava a vzájemná prezentace tříd.

CELOŠKOLNÍ PROJEKT (16. 5. – 18. 5. 2018) – žáci navštíví tato místa:

Pražský hrad (státní symboly), Pedagogické muzeum (Nová škola v nové republice), Vojenské muzeum, Císařská konírna Pražského hradu (Labyrintem českých dějin), palác Lucerna, Jízdárna Pražského hradu (Doteky státnosti), Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Obecní dům, Lichtenštejnský palác, Thunovský palác, Harrachovský palác

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.